LOCURI DE MUNCA oferte full time (380 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
SECRETARA si vanzatoare. Program secretara 12-20, 1.000 L luna, program vanzatoare 900 L luna, 7-15 in Colentina, Sam Expo, detalii cu CV 2 poze,
0764.206.091/ 0764.206.091
; accesorii_14@yahoo.com01 Aug 11:00
1.000 L
luna
B
MENAJERA pentru menaj complet, fara gatit, 8 ore/ zi, 5 zile/ saptamana. Zona Trapezului, sector 3, Bucuresti,
0728.570.223/ 0741.930.842
01 Aug 11:00
1.000 L
B
LUCRATOR casier Shop&Go Mega Image, magazinul se afla in zona Aviatiei,
0741.056.658/ 0745.593.593
; bacania_moderna@yahoo.com01 Aug 11:00
1.000 L
luna
B
MANIPULATOR marfa cu gestiune, baiat, rezistent efort fizic, nefumator, minim liceul, 9 ore/zi, pt. mini-market sector 5,
0740.174.784/ 0761.639.397
01 Aug 11:00
1.000 L
luna
B
AJUTOR de bucatar pentru firma de catering Trattoria Belvedere sector 5, program 2 zile cu 2 libere de la 9 la 23, se asigura transport la plecare in sectoarele 4 si 5, salariu +...
0724.232.631
; www.trattoriabelvedere.ro
01 Aug 11:00
1.000 L
B
AJUTOR bucatar pt. bar centru vechi, bonusuri din vanzari, program 24h/48h,
0763.233.333
; www.office@oktoberfest-pub.ro01 Aug 11:00
1.000 L
luna
B
VANZATOARE mini market zona Mihai Bravu Vitan, program 8 ore zi, salariu cu carte de munca, la?sat?i cv cu poza pe mail, rog seriozitate, ; cristi_amg@yahoo.com01 Aug 11:00
1.000 L
B
FEMEIE curatenie. Restaurant Casa Select, zona centru, langa Petrom str. Eminescu, angajeaza femeie pt. curatenie si spalat vase, program de zi sau de noapte. Persoana curata, rapida...
0765.910.609
; casaselect@yahoo.com ; www.casaselect.ro
01 Aug 11:00
1.000 L
luna
B
FEMEIE ca ajutor bucatar pt. restaurant in Magazinul Unirea, program 2 zile cu 2 libere, salariu
0721.329.164
01 Aug 11:00
1.000 L
B
LUCRATOR bucatarie, restaurant situat langa Piata Romana, cauta lucrator bucatarie (spalat vase, curatenie). O masa calda pe zi. CV-uri la mail;
0722.510.583
; manager@sangria.ro01 Aug 11:00
1.000 L
B
AGENT de curatenie (femeie, varsta pana in 45 ani ) pentru cladire de birou, in zona Herastrau,
0730.024.185
; receptie@romconsulting.ro01 Aug 11:00
1.000 L
B
FRIZERITA, salon frizerie copii si adulti situata in complexul comercial Auchan Militari angajam persoana cu experienta min 2 ani, disponibila in lucrul cu copii, preferabil cu cunostinte...
0744.352.013/ 0722.305.219
; mona_popescu2005@yahoo.com
01 Aug 11:00
1.000 L
B
CONTABIL primar cu experienta pentru firma din Popesti Leordeni. Program de 8 ore, 5 zile pe saptamana, se cere domiciliu in apropiere, salariu prima luna
0724.082.677
; mileniumimpex@yahoo.com01 Aug 11:00
1.000 L
B
LUCRATOR comercial magazin Mega Image Shop&Go zona P-ta Rosetti. Vor fi luate in considerare doar persoanele cu experienta in Mega Image sau Shop&Go. Salariu 1.000 L + bonusuri. CV la mail, ; sg_armandcalinescu26@mega-image.ro01 Aug 11:00
1.000 L
B
MENAJERA pt. vila Popes?ti Leordeni program 8-15 de luni pana vineri salariu,
0726.336.446
01 Aug 11:00
1.000 L
B
PERSONAL doamne pentru curatenie intr-un complex sportiv - zona Crangasi, Giulesti, Militari. Salariu avantajos, conditii legale de munca, plata la timp,
0725.078.364
; 1aquateam@gmail.com01 Aug 11:00
1.000 L
B
FEMEIE la vase pentru take away, zona Universitate. Program L-V 08:00-18:00. Salariu + carte de munca. CV cu subiect femeie la vase, ; monalisa@stadio.ro01 Aug 11:00
1.000 L
B
FRIZERITA pentru salon Zeita Frumusetii, vad format (6 ani vechime), str Margeanului sector 5, salariu fix si/ sau procent, CM, stres redus si conditii bune de munca,
0728.160.208
; piticiuc@yahoo.com ; www.zeitafrumusetii.ro 01 Aug 11:00
1.000 L
B
SHAORMARITE cartier Berceni;
0744.322.332
01 Aug 11:00
1.000 L
B
AJUTOR bucatar. Gradinita situata in Militari, Rosu angajam ajutor de bucata si ingrijitoare. CV la adresa, ; gradinitaika.office@gmail.com
01 Aug 11:00
1.000 L
IF
VANZATOARE, magazin alimentar angajeaza casiere, vanzatoare si lucratoare comerciale in sector 1. Program non stop, 10 zile libere pe luna,
0724.510.904
01 Aug 11:00
1.000 L
B
VANZATOARE magazin alimentar zona Mihai Bravu- Vitan, program 8 ore zi, carte de munca, lasati cv-ul cu poza la adresa de email, rog seriozitate, ; cristi_amg@yahoo.com01 Aug 11:00
1.000 L
B
VANZATOARE pentru magazin alimentar zona Militari (Apusului). Program 8 ore/zi in doua schimburi,
0721.331.171/ 0766.210.044
01 Aug 11:00
1.000 L
B
PERSOANA serioasa pentru sala jocuri, numai cu domiciliul stabilit in sector 6. Program zilnic 10-22, cu 2 weekenduri libere pe luna. Salariu
0784.589.222
; rogeosim89@yahoo.com01 Aug 11:00
1.000 L
B
VANZATOARE cu sau fa?ra experienta? pentru magazin alimentar zona Militari. Program 8 ore / zi in doua schimburi,
0721.331.171/ 0766.210.044
01 Aug 11:00
1.000 L
B
V?ANZ─?TOARE mini market zona Mihai Bravu Vitan, program 8 ore/zi cu carte de munca, rog la?sat?i cv-ul cu poza pe mail, rog seriozitate, ; cristi_amg@yahoo.com01 Aug 11:00
1.000 L
B
VANZATOARE Dragonul Rosu, program L-S, 6.00-14.00, contract de munca, cu sau fara experienta,
0743.702.590
01 Aug 11:00
1.000 L
B
INFIRMIERA, cu sau fara calificare, pentru camin de batrani, comuna Jilava,
0765.414.991
01 Aug 11:00
1.000 L
IF
CAMERISTA hotel 5 stele, angajam cameriste hotel cinci stele in zona Piata Romana,
031.407.00.13/ 0742.962.540
; contact@ebc-interim.com01 Aug 11:00
1.000 L
luna
B
VANZATOARE pentru magazin alimentar situat in Calea Rahovei, intersectia Sebastian.Cerinte seriozitate, corectitudine, punctualitate, lucru in echipa. Experienta pe casa de marcat...
0725.054.462
01 Aug 11:00
1.000 L
B
VANZATOARE cofetaria Octavian angajeaza vanzator/ vanzatoare - aspect placut, abilitati de comunicare, cunoscator o limba straina . Info: tel. sau CV la email,
0722.720.700
; dulcederomania@cofetariaoctavian.ro01 Aug 11:00
1.000 L
luna
B
VANZATOARE cu experienta in magazin alimentar. Program 8 h/zi. Zona Iancului - Foisorul de Foc. Salariu, cm, rog cv la interviu,
0785.345.622/ 0762.551.385
01 Aug 11:00
1.000 L
B
PAZNICI. S.C. angajeaza 2 paznici tineri, din tara, pentru paza si administrare balta pescuit in Fundulea, judetul Calarasi. Oferim cazare si salariu
0763.259.125
01 Aug 11:00
1.000 L
B
AJUTOR shaormar fara experienta, salariu + 1 masa/zi + contract de munca pentru shaormerie zona Berceni, conditii de munca deosebite, ac,
0770.475.237
01 Aug 11:00
1.000 L
B
REPREZENTANT vanzari pentru firma internationala, 10% din vanzari + salariu,
031.800.45.55
01 Aug 11:00
1.000 L
B
AGENTI securitate urgent, barbati Bucuresti, central, interior, conditii bune de munca, seriozitate, urgent, salariu net,
0761.943.683/ 0743.656.931
; angajarepaza@gmail.com01 Aug 11:00
1.000 L
B
ASISTENT manager, angajam, magazin haine de lux, program 8 ore, Bd. Schitu Magureanu nr. 8, punct de reper Pod Izvor. Rel. la tel. Salariul
0721.200.220
01 Aug 11:00
1.000 L
B
ZIDARI. Firma de constructii angajeaza zidari, zugravi, rigipsari numai cu carte de munca pe perioada nedeterminata. Oferim cazare si tichete de masa. Tichete de masa + salariul...
0727.872.984
01 Aug 11:00
1.000 L
luna
B
FETE pentru curatenie in complex rezidential Cosmopolis, salariul bani se da de 2 ori pe luna, rugam nefumatore si serozitate;
0725.650.763/ 0760.430.720
01 Aug 11:00
1.000 L
B
FEMEIE ca ajutor bucatar pt. restaurant in magazin Unirea, program 2 zile cu 2 libere, salariu
0721.329.164
01 Aug 11:00
1.000 L
B
VANZATOARE pentru magazin alimentar situat in Militari, zona Lujerului, str. Fabricii. Cerinte seriozitate, corectitudine, punctualitate, lucru in echipa. Experienta pe casa de marcat...
0734.128.000
01 Aug 11:00
1.000 L
B
SOFERI cu atestat de paza pentru control obiective, cu autoturismele firmei, sa cunoasca bine orasul. Salariu in mana,
021.324.85.28
01 Aug 11:51
1.000 L
B
VANZATOARE cu carte de munca mini market zona VItan-MIhai Bravu, salariu 1.000 ron, program 8 ore/zi, rog lasati CV ul cu poza la adresa de Mail; ; cristi_amg@yahoo.com01 Aug 12:15
1.000 L
B
VANZATOARE pentru minimarket si/sau patiserie Militari, vanzatoare doar cu experienta. Program 1zi+1 libera, sambata si duminica liber. Salariu 1.000 lei net + carte munca. Oferim si cerem...
0765.201.322
01 Aug 13:08
1.000 L
B
AJUTOR bucatar. Firma de catering zona Dorobanti angajam ajutor bucatar (femeie) pentru bucataria rece - pregatire salate. Carte de munca, salariul net -1000 L, seriozitate,...
0741.010.278
; monika_bercea@yahoo.com01 Aug 13:33
1.000 L
B
FETE /vanzatoare. Zimbria - producator de preparate din carne si branzeturi angajeaza fete pentru postul de vanzatoare , program lucru 1 zi / 1 zi puncte lucru Mall Baneasa si Afi...
0757.085.108
; zimbria.angajari@yahoo.com01 Aug 13:40
1.000 L
B
BARBATI, 2 barbati fara obligatii sau sot si sotie pt munci gospodaresti si ingrijire animale, ofer cazare gratuit, locatia se afla in com Vitanesti, sat Silistea jud Tr.,
0763.253.419/ 0785.348.472
; cerbu.petrica@yahoo.com
01 Aug 17:59
1.000 L
luna
TR
AGENTI de paza cu sau fara experienta, obiective Bucuresti. Conditii optime, cladiri de briouri si sedii banci, salariu,
031.432.63.78/ 0769.075.999
01 Aug 23:27
1.000 L
B
GUVERNANTA cunoscatoare de limba engleza pentru gemeni de 3.5 ani din zona Pipera. Programul este de L-V de la 15,00-20,00. Salariul,
0732.747.692/ 0760.278.190
01 Aug 23:37
1.000 L
B
AGENTI de paza, cu sau fara experienta, obiective Bucuresti, conditii optime, cladiri de birouri si dedii, banci, salariu:
031.432.63.78/ 0769.075.999
02 Aug 10:57
1.000 L
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 sofer |  vanzatoare |  sofer cat b |  soferi |  personal |  secretara |  sofer taxi |  bucatar |  menajera |  necalificati |  ospatar |  bona |  ospatari |  agent vanzari |  operator |  constructii |  contabil |  operator calculator |  barman |  inginer |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 02 Aug 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD