LOCURI DE MUNCA oferte full time (1168 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
PREGATITOR pt vopsitorie, serrvice auto angajam pregatitor pentru vopsitorie, tanar cu experienta si seriozitate. Doar pregatitor, zona Popesti Leordeni, maxi-taxi 154, strada Leordeni nr...
0748.237.303/ 0723.774.903
; autogarageexpert@gmail.com ; www.autogarageexpert.ro 06 May 11:00
2.200 L IF
DULGHERI, zidari, firma cu 15 ani experienta angajeaza: dulgheri, zidar, tencuitori, finisori buni (8,5-11/h-10 ore lucrate). Angajam personal nec. priceput pt. diverse activitati ( A la...
0737.261.163/ 0737.261.164
06 May 11:00
2.200 L B
SOFER macara, angajam sofer pe camion cu macara. Daca esti serios si cauti un loc de munca hai sa faci din echipa noastra, optional oferim cazare. Cautam o persoana activa,...
0745.861.531
; roberto.niculae@marola.ro ; www.marola.ro 06 May 11:00
2.200 L IF
PREGATITOR pt vopsitorie, serrvice auto angajam pregatitor pentru vopsitorie, tanar cu experienta si seriozitate. Doar pregatitor, zona Popesti Leordeni, maxi-taxi 154, strada Leordeni nr...
0748.237.303/ 0723.774.903
; autogarageexpert@gmail.com ; www.autogarageexpert.ro 06 May 11:00
2.200 L IF
AGENTI imobiliari cu sau fara experienta, dinamici, seriosi, abilitati comunicare pentru agentie imobiliara, castiguri substantiale,
0761.393.936
; eugen_s89@yahoo.com 06 May 11:00
2.200 L B
BUCATAR Bistro cu Terasa, zona Piata Romana, cauta 2 bucatari pentru completarea echipei. Experienta minim 3 ani. Salariu net pe contract 1.800 - 2.200 L + ture suplimentare + tips +...
0732.003.058
06 May 11:00
2.200 L B
CROITOREASA  -retus, cu experienta, pentru atelier retus. Salariu
0723.254.463
06 May 11:00
2.000 L B
RIGIPSARI Angajez montatori gips-carton si tavane casetate cu experienta. Salariu 1.800 lei iar pentru echipe plata la metru,
0721.325.123
; mateobuilding@gmail.com 06 May 11:00
2.000 L B
ZIDARI, contract de munca full time, salariu net 1.800 L, tichete de masa 200 L, program de luni pana vineri 8-18, alte bonusuri, punct de lucru zona Auchan, Militari, capatul Ratb...
0733.822.822
; contact@transparentresidence.com ; transparentresidence.com
06 May 11:00
2.000 L B
ELECTRICIENI pentru ansamblul rezidential Metropolitan Residence, salariul 2.000 L/luna, informatii la tel. CV la mail;
0731.738.248
; gabriela@metropolitanresidence.ro 06 May 11:00
2.000 L B
INSTALATORI pentru ansamblul rezidential Metropolitan Residence, salariul 2.000 L/luna, informatii la tel., CV la mail;
0731.738.248
; gabriela@metropolitanresidence.ro 06 May 11:00
2.000 L B
ZIDARI, contract de munca full time, salariu net 1.800 L, tichete de masa 200 L, program de luni pana vineri 8-18, alte bonusuri, punct de lucru zona Auchan, Militari, capatul Ratb...
0733.822.822
; contact@transparentresidence.com ; transparentresidence.com
06 May 11:00
2.000 L B
SUDOR, lacatus mecanic, electrician auto, mecanic auto, vopsitor, tamplar, operator abkant, frezor, pentru BMC Truck & Bus cu sediul in Ciorogarla, Ilfov, angajeaza pentru fabrica de...
021.350.36.71/ 021.350.36.87/ 0747.508.664/ 0747.508.662
; office@bmcromania.ro 06 May 11:00
2.000 L B
ELECTRICIAN absolventi liceu tehnic si personal calificat pt. lucru santier. Oferim: C.M, ore suplimentare platite, posib. de promovare. Dispus la deplasari. Salariu negociabil in functie...
031.437.06.35
; angajari@mht-experience.ro ; www.mht-experience.ro 06 May 11:00
2.000 L B
CROITORESE, casa de moda angajam croitorese cu experienta, salariu motivant incepind cu 2.000 ron\luna,
0743.881.964
; pazza16@yahoo.com 06 May 11:00
2.000 L B
INSTALATOR aer conditionat salariu 2.000lei+bonusuri, transport asigurat, pe perioada nedeterminata (nu este un job de sezon), muncitor necalificat cu/ fara permis de conducere,
0733.923.972
; office@speed-shop.ro ; www.speed-shop.ro 06 May 11:00
2.000 L B
ZIDARI, contract de munca full time, salariu net 1.800 L, tichete de masa 200 L, program de luni pana vineri 8-18, alte bonusuri, punct de lucru zona Auchan, Militari, capatul Ratb...
0733.822.822
; contact@transparentresidence.com ; transparentresidence.com
06 May 11:00
2.000 L B
INSTALATORI, front de lucru pentru ansamblu rezidential Metropolitan Residence, salariu porneste de la 2.000 L/luna,
0731.738.248
; gabriela@metropolitanresidence.ro 06 May 11:00
2.000 L B
SOFER profesionist pentru camion 12t si 18 t, (cat. B, C, E), in Balotesti, Ilfov. Transport intern (in tara) de marfuri generale;
0762.289.282
; bilplast2007@yahoo.com
06 May 11:00
2.000 L luna B
SOFER, cat. B. Necesar cunostinta conducere motostivuitor (cu si fara experienta). Punct de lucru Otopeni, str. Libertatii nr.8. Fabrica pavaje. Interviu L-V 9-17 la adresa de afisata, ; office@armopav.ro
06 May 11:00
2.000 L B
MENAJERA  (intern), fisa medicala la zi, nefumatoare, menaj complet vila (gatit, etc) si ingrijire batran handicap partial. Asiguram cazare toate facilitatile, hrana zilnica. 2...
0726.271.020/ 021.350.74.25
; mail.curent@gmail.com
06 May 11:00
2.000 L IF
COORDONATOR pentru echipa mobila de curatenie, firma cu experienta in domeniul prestarii de servicii angajeaza. Salariu si bonuri de masa,
0751.049.869
06 May 11:00
2.000 L B
BULDOEXCAVATORIST angajam masinist utilaj - buldoexcavatorist cu experienta, diploma de calificare si permis de conducere pentru lucru pe buldoexcavator in Bucuresti si Ilfov. Salariu atractiv,
0728.317.560/ 0761.613.297
; ady_bantz@yahoo.com ; www.bitruck.ro 06 May 11:00
2.000 L luna B
MANAGER complex turistic Casa de Piatra Pustnicul-Branesti- (piscina, restaurant, motel)-bun organizator, spirit de echipa, experienta minima, salariu negociabil, cazare asigurata,
0767.079.463
; www.casadepiatra.com.ro
06 May 11:00
2.000 L IF
ZIDARI, contract de munca full time, salariu net 1.800 L, tichete de masa 200 L, program de luni pana vineri 8-18, alte bonusuri, punct de lucru zona Auchan, Militari, capatul Ratb...
0733.822.822
; contact@transparentresidence.com ; transparentresidence.com
06 May 11:00
2.000 L B
BUCATAR zona Bolintin Deal, la 15 min. distanta de statia de metrou Pacii, program luni-vineri, salariu plus 500 L pentru transport. Urgent. Rog seriozitate
0731.330.378
; kanteencatering@gmail.com 06 May 11:00
2.000 L B
ZIDARI, contract de munca full time, salariu net 1.800 L, tichete de masa 200 L, program de luni pana vineri 8-18, alte bonusuri, punct de lucru zona Auchan, Militari, capatul Ratb...
0733.822.822
; contact@transparentresidence.com ; transparentresidence.com
06 May 11:00
2.000 L B
BUCATARI, ajutor bucatari, cautam persoane cu abilitati bune de comunicare, atente la detalii si responsabile. Oferim locuri de munca stabile, traininguri si dezvoltare profesionala...
0799.762.360
; andrei.tauc@passion4work.ro 06 May 11:00
2.000 L B
SOFER tir, societate comerciala cu sediul in Sindrilita, Ilfov, angajeaza soferi profesionisti cat. B, C, E, pentru transport legume fructe, atestat transport marfa. Asiguram cazare...
0730.909.124
; logistic@algida.ro 06 May 11:00
2.000 L IF
ZIDARI, contract de munca full time, salariu net 1.800 L, tichete de masa 200 L, program de luni pana vineri 8-18, alte bonusuri, punct de lucru zona Auchan, Militari, capatul Ratb...
0733.822.822
; contact@transparentresidence.com ; transparentresidence.com
06 May 11:00
2.000 L B
ELECTRICIAN cu experienta pentru lucrari de intretinere si revizii la clienti si efectuarea interventilor de urgenta in cazul aparitiei unui defect. L-V: 7:30-16:00, ore suplimentare platite,
0724.574.232/ 0726.251.442
; isrecruitment.ro@gmail.com ; www.isrecruitment.ro 06 May 11:00
2.000 L B
ZIDARI, contract de munca full time, salariu net 1.800 L, tichete de masa 200 L, program de luni pana vineri 8-18, alte bonusuri, punct de lucru zona Auchan, Militari, capatul Ratb...
0733.822.822
; contact@transparentresidence.com ; transparentresidence.com
06 May 11:00
2.000 L B
STIVUITORIST cu experienta. Program luni-sambata, 08-19:30, pauza de masa o ora. Salariu net 2.000 lei. Se asigura cazare daca este cazul. Jilava, Ilfov,
0751.232.131
06 May 11:00
2.000 L IF
ZIDARI, contract de munca full time, salariu net 1.800 L, tichete de masa 200 L, program de luni pana vineri 8-18, alte bonusuri, punct de lucru zona Auchan, Militari, capatul Ratb...
0733.822.822
; contact@transparentresidence.com ; transparentresidence.com
06 May 11:00
2.000 L B
ZIDARI, contract de munca full time, salariu net 1.800 L, tichete de masa 200 L, program de luni pana vineri 8-18, alte bonusuri, punct de lucru zona Auchan, Militari, capatul RATB...
0733.822.822
; contact@transparentresidence.com ; transparentresidence.com
06 May 11:00
2.000 L B
TAMPLAR cu experienta pal melaminat angajam. Solicitam seriozitate, salariul
0721.343.380
06 May 11:00
2.000 L B
VANZATOARE. Magazin non-stop bauturi, tigari, dulciuri, Piata Resita sector 4, angajez vanzatoare cu experienta si calificare, salariu
0761.657.005
06 May 11:00
2.000 L B
SOFER cu masina personala de tip van sau minidubita, petru firma catering, salariu 2.000 lei, decont carburant, tips comenzi, o masa pe zi, locatie statia metrou 1 Mai, avem si...
0761.796.079
; stancuflavius80@yahoo.com 06 May 11:00
2.000 L B
TRACTORIST cu experienta pentru Judetul Prahova. Salariu motivant + cazare,
0751.141.917
; sfetcu.ionut.adrian@gmail.com 06 May 11:00
2.000 L PH
ZIDARI, contract de munca full time, salariu net 1.800 L, tichete de masa 200 L, program de luni pana vineri 8-18, alte bonusuri, punct de lucru zona Auchan, Militari, capatul Ratb...
0733.822.822
; contact@transparentresidence.com ; transparentresidence.com
06 May 11:00
2.000 L B
BONA, Dr. Taberei, Firma Cleaning & Babysitting recruteaza bona vesela, iubitoare de copii, cu sau fara experienta ca bona si recomandari, fetita 6 luni, Drumul Taberei. L-Vi, - 10...
0726.334.403
; agentiaplevnei25@gmail.com 06 May 11:00
2.000 L B
COAFEZA, hairstylist cu experienta, pt. coafor/ frizerie, sector 3, se lucreaza o zi da una nu, de la ora 10-21, sambata 10-18 h, duminica liber, se ofera salariu fix sau comision,
0731.167.167
; office@cosmopolitanspa.ro ; www.comopolitanspa.ro 06 May 11:00
2.000 L B
CONTABILITATE primara si asistenta vanzari, societate cu sediul in Voluntari, transport asigurat, salariu 1.300-1.500 L+comision, telefon, laptop, auto. Program 8,30-17.30, L-V, CV cu foto,...
0724.311.437
; comenzi@usi-porta.ro ; www.usi-porta.ro 06 May 11:00
2.000 L B
ZIDARI, contract de munca full time, salariu net 1.800 L, tichete de masa 200 L, program de luni pana vineri 8-18, alte bonusuri, punct de lucru zona Auchan, Militari, capatul Ratb...
0733.822.822
; contact@transparentresidence.com ; transparentresidence.com
06 May 11:00
2.000 L B
BUCATAR. Pizza Dominium angajeaza bucatar cu experienta, program 1 zi cu 1 zi, transport decontat pentru locatia din AFI Cotroceni, venit net,
0760.660.974/ 0729.820.580
06 May 11:00
2.000 L B
PIZZARI. Pizza Dominium angajeaza pizzari cu experienta, program 1 zi cu 1 zi, transport decontat pentru locatia din AFI Cotroceni, venit net;
0760.660.974/ 0729.820.580
06 May 11:00
2.000 L B
MENAJERA. Firma C&B recruteaza menajera cu experienta si recomandari pentru un apartament in zona Pipera, aproape de Gradina Zoologica. Program de L-VI de la 8:30 la 17:00 si sambata...
0721.796.468/ 021.313.59.59
; davidaagentiaplevnei@gmail.com 06 May 11:00
2.000 L B
PERSONAL pentru Pensiunea Azuga in vederea administrarii ( menaj, bucatarie, gospodarie). Cerinte - familie harnica, preferat experienta in bucatarie si administrare gospodarie,!
0268.455.433
06 May 11:00
2.000 L PH
INSTALATOR gaze cu experienta, conditii avantajoase, carte de munca,
0765.252.117
06 May 11:00
2.000 L IF
MUNCITORI constructii. Angajam numai cu contract de munca, muncitori constructii. Nu oferim cazare. Salariul se plateste o data pe luna. Santier in Bucuresti,
0733.928.632
06 May 11:00
2.000 L B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.