LOCURI DE MUNCA oferte full time (497 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
CONFECTIONERI pentru linie completa produse textile si personal sala de croit. Zona Unirii. Salariu incepand de la
0722.292.009
; office@tafromania.ro 05 Oct 11:00
1.400 L B
CONFECTIONERE cu experienta pentru masini liniare, program 7-15,30, contract de munca, zona Sos. Baicului, electronica industriala sector 2, salariul,
0766.737.856
; laurentiumaru@yahoo.com 05 Oct 11:00
1.400 L B
INSTALATORI calificat/ necalificat in montarea instalatiilor termice si sanitare. Program: luni - vineri, 2 sambete/ luna (07:30 - 17:30). Contract munca, se lucreaza pe santier, salariu net,
0761.995.735
; aninstal@gmail.com 05 Oct 11:00
1.400 L B
DOAMNA menaj angajez, marti, joi, vineri. Orar: 9.00- 13.00. Luni: 11.30- 18.30. Sambata: 11.30- 18.30, cu carte de munca partial, salariu
0736.378.450
05 Oct 11:00
1.400 L B
INFIRMIERE calificate pentru camin de batrani, salariu
0730.001.599/ 0724.566.299/ 0721.550.387
05 Oct 11:00
1.400 L B
PERSONAL. Personalizari, printare, vanzari, cunostinte photoshop, carte de munca;
0771.033.742
; centruldecopiere@gmail.com 05 Oct 11:00
300 € B
COSMETICIANA, inchiriez camera cosmetica in salon, utilata, mobilata. Salonul este amplasat in zona Dorobanti (Radu Beller),
0726.637.699
05 Oct 11:00
300 € B
VULCANIZATORI auto cu experienta angajez, zona Republica, eventual ofer si cazare, salariu,
0761.504.040
05 Oct 11:00
1.300 L B
PERSONAL, hala productie patiserie cu/ fara experienta, persoane tinere harnice, serioase. Program in ture de 12 ore, 4 zi/ 2 libere/ 4 nopti/ 2libere. Zona Th. Pallady, tura de zi 06-18.
0730.437.048
05 Oct 11:00
1.300 L B
BONA part time, Firma Cleaning -Babysitting recruteaza bona cu experienta si recomandari, fetita 1 an, Pipera. L-Vi, 11.00 -16.00. Tanara, vesela, calma. Detalii la interviu,
0726.334.403
; agentiaplevnei25@gmail.com 05 Oct 11:00
1.300 L B
SOFER, programul este o zi da si una nu. Salariu,
0756.111.234/ 0749.240.000
; zimbriamegamall@yahoo.ro 05 Oct 11:00
1.300 L B
BONA 5 ore, part time. Firma Cleaning -Babysitting recruteaza bona cu experienta si recomandari, fetita 1 an, Pipera. L-Vi, 11.00-16.00 Tanara, vesela, calma. Detalii la interviu,
0726.334.403
; agentiaplevnei25@gmail.com 05 Oct 11:00
1.300 L B
AJUTOR shaormar fara experienta. Ajutor shaormar fara experienta pentru shaormerie zona Berceni, sector 4, se asigura masa zilnic si cm, conditii deosebite de munca, spatiu ventilat, ac,
0767.599.506
05 Oct 11:00
1.300 L B
AJUTOR shaormar fara experienta. Ajutor shaormar fara experienta pentru shaormerie zona Berceni, sector 4, se asigura masa zilnic si cm, conditii deosebite de munca, spatiu ventilat, ac,
0767.599.506
05 Oct 11:00
1.300 L B
AJUTOR bucatar cu sau fara experienta pentru taiat si curatat legume, pentru shaormerie zona Berceni, se acorda training gratuit, se acorda 1 masa zilnic+contract, salariu 1.200-1.300...
0767.599.506
05 Oct 11:00
1.300 L B
BUCATAR pentru cantina facultate zona Cismigiu, program luni-vineri ofer si cer seriozitate,
0720.807.555
05 Oct 11:00
1.300 L B
SALES assistant. Magazin de haine, angajeaza fete si baieti cu sau fara experienta pentru postul de lucrator comercial.Salariu motivant. Magazinul este in zona Progresul.Vasta intre...
0721.146.273
; delfin@roanteam.com 05 Oct 11:32
1.300 L B
CONFECTIONERI textile liniare cu experienta, linie tehnologica noua decont transport, comuna Dobroesti,
0764.554.290/ 0727.584.054
05 Oct 11:00
1.300 L IF
PICOLITE, cu/ fara experienta, cu disponibilitate de a lucra in weekend si in ture. Pentru interviu sunati de L-V intre orele 09.00-16.00,
0748.773.478
05 Oct 11:00
1.300 L B
SALES assistant. Magazin de haine, angajeaza fete si baieti cu sau fara experienta pentru postul de lucrator comercial. Salariu motivant. Magazinul este in zona Progresul,
0721.146.273
; delfin@roanteam.com 05 Oct 11:00
1.300 L B
BONA part time, Firma Cleaning -Babysitting recruteaza bona cu experienta si recomandari, fetita 1 an, Pipera. L-Vi, 11.00 -16.00. Tanara, vesela, calma. Detalii la interviu,
0726.334.403
; agentiaplevnei25@gmail.com 05 Oct 11:00
1.300 L B
SOFER categoria D, autocar, cu experienta pentru cursa speciala Bucuresti-Gaesti, de preferat cu domiciliul in sector 6,
0722.507.475/ 0723.453.824
; madalin.ispas@gmail.com 05 Oct 11:00
1.300 L B
DISPECERI, firma de paza angajam dispecer centru alarma cu experienta si atestat. Cunostinte minime limba engleza. Salariu atractiv pentru un program flexibil,
0786.325.276
; office@vogsistemguard.ro ; www.vogsistemguard.ro 05 Oct 11:00
1.300 L luna B
AGENT vanzari cu/fara experienta, cerem si oferim seriozitate, disponibil la munca pe teren, salariu de la
0763.172.870
05 Oct 11:00
1.300 L B
REPREZENTANTI vanzari, cu/ fara experienta, companie internationala angajeaza, prime lunare + salariu de la
0763.172.870
05 Oct 11:00
1.300 L B
VANZATOARE magazin alimentar, str. Moise Nicoara,
0724.594.521
05 Oct 11:00
1.300 L B
TINERI experienta, firma distributie legume fructe angajam tineri preferabil cu experienta in vederea pregatirii comenzilor. Depozitul se afla in Bucuresti, B-dul Metalurgiei nr.132,...
0722.242.797
; simaimpex@yahoo.com 05 Oct 11:00
1.300 L luna B
RECEPTIONERA spital privat, tanara, aspect fizic placut, ingrijita, program 12h, cunostiinte operare PC. Interviuri in str. Motilor nr. 13A, sc. 1, et 1, ap. 5, interfon 555. Punct reper...
0786.179.511
; recrutare@cosepa.ro 05 Oct 11:00
1.300 L B
PERSONAL, hala productie patiserie cu/ fara experienta, persoane tinere harnice, serioase. Program in ture de 12 ore, 4 zi/ 2 libere/ 4 nopti/ 2libere. Zona Th. Pallady, tura de zi 06-18.
0737.175.995
05 Oct 11:00
1.300 L B
MECANIC auto pentru service Romatud, sos. Vitan Barzesti nr. 3, stradal, langa Praktiker Vitan, carte de munca. Cerem experienta minim 18 luni si seriozitate, salariu + comision carte...
0742.769.462/ 021.334.46.66
; autopuls@yahoo.com ; www.serviceauto-1.ro 05 Oct 11:00
1.300 L B
BUCATAREASA, pt cantina in zona Sala Palatului program luni vineri 7-17 cer si ofer seriozitate,
0720.807.555
05 Oct 11:00
1.300 L B
CROITORESE pentru: masini de cusut simple, triploc, mese de croit, croitor tiparist. Se ofera carte de munca salariu minim,
0756.714.066
05 Oct 11:00
1.300 L B
MENAJERA 5 zile /saptamana (l-v), 8h/zi, menaj complet, zona Salajan,
0722.219.204
; olo_marius@yahoo.com 05 Oct 11:00
1.300 L luna B
COSMETICIANA si coafeza, salon cu vad, zona Otopeni, targhet + salariu
0741.236.048
05 Oct 11:00
1.300 L B
AJUTOR bucatar, restaurant situant in zona P-ta Alba Iulia, nr 3, sct 3 angajeaza ajutor de bucatar ( spala si vase ) cu program 2/2. Asteptam cv cu subiectul ajutor bucatar la adresa...
0787.890.330/ 0762.314.968
05 Oct 11:00
1.300 L B
AJUTOR bucatar cu sau fara experienta pentru taiat si curatat legume, pentru shaormerie zona Berceni, se acorda training gratuit, se acorda 1 masa zilnic+contract, salariu 1.200-1.300...
0767.599.506
05 Oct 11:00
1.300 L B
VANZATOARE pentru magazin tesaturi textile, zona Colentina, prog. L-V 9.00-19.30, o sambata da una nu, salariu
0758.228.653/ 0758.228.654
05 Oct 11:00
1.300 L B
ELECTRICIAN Galeriile Titan angajaza instalator/ electrician cu experienta minim 3 ani in intretinere imobile. Abilitati majore de comunicare, flexibilitate, aspect ingrijit si fara...
0737.030.810
; estanescu64@yahoo.com ; www.galeriiletitan.ro
05 Oct 11:00
1.300 L B
VANZATOARE cu experienta raion mezeluri, CM,
0721.895.460/ 0761.328.432
05 Oct 11:00
1.300 L B
VANZATOARE magazin alimentar, str. Moise Nicoara,
0724.594.521
05 Oct 11:00
1.300 L B
PERSONAL, program rapid cu castiguri la domiciliu. Suntem numarul 1 acum in Romania. Succesul nostru i-a convins pe toti candidatii ca suntem cea mai buna alegere. Detalii pe mail,
0724.043.676
; 1999books@gmail.com 05 Oct 11:00
285 € B
AJUTOR de bucatar cu experienta, firma de catering si restaurant cu sediul in sector 6, angajam. Program 2/2, 8:30-24:00. Contract de munca + tips, transport asigurat seara,
0726.269.866
05 Oct 11:00
1.250 L 1.350 L B
ZUGRAV /faiantar. Amenajari interioare, conditii decente de lucru, CM, 1.250-1.500 L la 8h/zi. Se da proba. Exclus colaborari, doar pt angajare.
0761.771.061
; clasicprestserv@yahoo.com 05 Oct 11:00
1.250 L B
AGENT vanzari. Negocierea si incheierea de contracte de inchiriere spatii, in vederea instalarii terminalelor de vending (aparate de cafea, sandwichuri). Salariu 1.200 L+ comision...
0725.559.012
; radu.cereanu@directservices.ro 05 Oct 11:00
1.200 L B
VANZATOARE cu experienta in patiserie zona Drumul Taberei, Stefan cel Mare, salariu,
0784.800.213
05 Oct 11:00
1.200 L B
BONA sectorul 3. Bona pentru baietelul nostru de 1 an si 8 luni. Cautam o persoana calma, blanda, vesela, nefumatoare, fara cazier, stare de sanatate buna. Oferim si cautam...
0746.914.888
05 Oct 11:00
1.200 L luna B
FETE la fast-food. Angajam fete harnice si serioase pentru servire clienti la fast-food in Auchan Militari. Salariu 1.200 L, mancare si bonusuri, program o zi (9-22) cu una libera,
0726.691.587
05 Oct 11:00
1.200 L B
PREPARATOR vanzator cu experienta pt. fast food zona Baneasa. De preparat sandwichuri, pizza, salate etc. Program 15 zile pe luna,
0767.666.064
; nicoleta.cioroba@gmail.com 05 Oct 11:00
1.200 L B
FATA pentru curatenie, Magic Salon Otopeni angajeaza, experienta, zona Otopeni. Detalii la telefon,
0786.399.106
; www.saloanelemagic.ro
05 Oct 11:00
1.200 L luna IF
PERSONAL pentru paine masina fitile, cu fara experienta, persoane tinere, serioase, dornice de munca, posibil cazare. Program 06-18, 4 zi/2 libere/ 4 nopti/ 2 libere. Tura de 12 ore. Bd....
0737.175.995
05 Oct 11:00
1.200 L B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 sofer |  vanzatoare |  sofer cat b |  soferi |  personal |  secretara |  sofer taxi |  bucatar |  menajera |  necalificati |  ospatar |  bona |  ospatari |  agent vanzari |  operator |  constructii |  contabil |  operator calculator |  barman |  inginer |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 05 Oct 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD