LOCURI DE MUNCA oferte full time (327 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
LUCRATORI comerciali si casiere City Shop angajeaza pentru minimarket cu program non stop in cartierul Bucurestii Noi, B-dul Laminorului, 10 zile libere pe luna,
0724.510.904
16 Apr 11:00
1.000 L
B
MERCHANDISER, angajam cu experienta (aprovizionare rafturi),
0745.155.430
; maurana95@yahoo.com ; www.maurana.ro
16 Apr 11:00
1.000 L
B
MERCHANDISER, angajam, cu experienta (aprovizionare rafturi),
0745.155.430
; maurana95@yahoo.com ; www.maurana.ro
16 Apr 11:00
1.000 L
B
BONA, Familie caut bona nefumatoare pentru copil de aprox. 2 ani jumatate + menaj usor, zona Petre Ispirescu cu 13 Septembrie, program L-V 8.00-19.00. Contact tel. dupa ora 18.00,
0751.170.554
; gabriel.drago@afic.ro
16 Apr 11:00
1.000 L
B
BONA pt. 1 copil de 20 de luni in Bucuresti zona Obor, disponibila imediat, program de la ora 10h la 20h. Rog seriozitate,
0741.962.862
16 Apr 11:00
1.000 L
B
PERSONAL, minimarket non stop angajeaza casiere si lucratori comerciali ( fete ) in sectorul 1, 10 zile libere pe luna,
0724.510.904
16 Apr 11:00
1.000 L
B
CASIERA pentru shaormerie Pataty, zona Izvor, B-dul Regia Elisabeta nr. 63 (vis-a-vis Liceul Lazar), program: o zi cu o zi, salariu net
0723.648.632
17 Apr 15:26
1.000 L
B
VANZATOARE, angajez fete vanzatoare toneta porumb, concept adus din strainatate in parcurile National si Tei in sector 2, Crangasi in sectorul 6 si Lumea Copiilor sector 4. Program ora...
0766.808.854
; contact@porumbulvesel.ro ; www.porumbulvesel.ro 16 Apr 11:00
950 L
B
LUCRATOR comercial. Magazin alimentar Shop&Go Mega Image Drumul Taberei, program L-S: 12-20.30, experienta in domeniu, detalii la interviu, trimiteti CV pe email la mail, ; coraly11@yahoo.com16 Apr 11:00
950 L
1.000 L
B
VANZATOARE, toneta porumb, concept adus din strainatate in parcurile Plumbuita in sector 2, Crangasi in sectorul 6 si Lumea Copiilor sector 4. Program ora 12-20.30. 1 zi libera pe sapt.,
0766.808.854
; contact@porumbulvesel.ro ; www.porumbulvesel.ro 17 Apr 10:36
950 L
B
Lucrator comercial spartan, restaurant cu specific grecesc angajeaza lucratori comerciali pentru locatia din sun plaza mall candidatul ideal: lucrator comercial : calificare in domeniu...
0723.998.862
; ionutbadea84@gmail.com18 Apr 01:25
950 L
B
VANZATOARE pt. magazin in Sam Expo Colentina, serioasa, corecta, punctuala, atenta la clienti. CV+poza pe mail,
0768.421.025
; accesorii_14@yahoo.com16 Apr 11:00
900 L
luna
B
PERSOANA curatenie bucatarie doar cu experienta, cu domiciliul doar in zona Centrului Vechi, program 1 zi cu zi, pentru restaurant indian situat in Centrul Vechi. Nu sunati din provincie...
0767.330.413
16 Apr 11:19
900 L
B
OPERATORI -vanzatori dinamici cunoscatori MS Office program 6 ore/ zi+ 2 weekend-uri/ luna, angajeaza Centru Copiere-printare. CV pe email. Salariu, ; invitatiik@yahoo.com16 Apr 11:00
900 L
B
VANZATOARE 0% comision pt magazin in sam expo Colentina, comunicativa, punctuala, serioasa si de incredere, cu contract de munca. prog 7-15. cv+poza si scrisoare de intentie,
0768.421.025
; accesorii_14@yahoo.com16 Apr 11:00
900 L
luna
B
CASIER pentru activitate online. Se cere: vechime 3 ani, permis, program Saga, casierie, contabilitate primara. Se ofera: carte munca, telefon, masina serviciu. Se doreste o persoana... ; manager@builders.ro17 Apr 12:14
900 L
B
AGENT imobiliar. Angajam agent imobiliar doar cu experienta oferim salariu plus comision 70%. Sector 6 si 1. Sediul agentiei este vizavi de Piata Crangasi langa Orange,
0724.317.571
; lazarimobiliare@gmail.com ; www.galaxyimob.ro 16 Apr 11:00
200 €
B
CONSILIERI vanzari, cu sau fara experienta, pentru sectorul 1 si 4. Cerinte: limba engleza, abilitati de comunicare si negociere. Se ofera contract munca, salariu fix 200 € +... ; recrutaricr@gmail.com
16 Apr 11:00
200 €
B
AJUTOR bucatar cu experienta pt. restaurant, meticulos in curatenie, inventiv, cunoscator retetare. Pt. interviu Bd. Marasesti 67, luni-vineri 10-13 cu CV sau email pt. programare....
0747.202.317
; feeling.ristro@gmail.com
18 Apr 14:32
850 L
luna
B
OSPATARI, fete, baieti cu experienta, ingrijiti, aspect fizic placut, abili in comunicare, joviali. Interviu luni-vineri 10-13 cu CV sau email pt. programare. Angajare cu contract,...
0747.202.317
; feeling.ristro@gmail.com
18 Apr 14:28
850 L
luna
B
PREGATITOR vopsitor. Angajam pregatitor vopsitorie mase plastice. Asiguram salariu de inceput 850 ron, transportul de la Cora Pantelimon la sediu din Branesti, ore suplimentare platite,
0733.972.912
; office@nhdp.ro ; www.vopsitoriepvc.ro
16 Apr 11:00
850 L
luna
IF
AGENT paza zona Tunari, Pipera, Chiajna, Chitila, Dragomiresti, salariu
0749.203.110
16 Apr 11:00
850 L
B
SORTATOR, manipulant. Firma de colectare deseuri din sectorul 3 angajeaza personal pentru sortare si manipulare deseuri,
021.255.01.10
16 Apr 11:00
850 L
B
VANZATOR presa cu experienta la chioscuri situate in sector 2. Doar cu recomandare de la locul anterior de munca. Tel. 10,00-17,00. Salariu
0768.593.411
16 Apr 11:00
850 L
luna
B
BARMAN, bar Centru Vechi angajeaza barman, salariu 800 ron,
0763.233.333
; www.office@oktoberfest-pub.ro16 Apr 11:00
800 L
luna
B
FEMEIE de serviciu, curata, tipicara, rapida, program de lucru 7 h, Calea Serban-Voda, nr. 22-24, sector 4, Bucuresti in spate la Hotel Horoscope vis-a-vis de Medlife Unirea- Grand Pier,
0742.170.764
16 Apr 11:00
800 L
B
FATA tanara pentru curatenie, spatiu comercial, B-dul Schitu Magureanu, nr. 8, reper: Pod Izvor, salariu + masa/zi;
0721.200.220
16 Apr 11:00
800 L
B
BARMAN, ospatar pentru City Light Pub (Prelungirea Ghencea 32, sect.6). Se cere obligatoriu calificare si experienta.Salariu 800 ron. Cv+foto la adresa;
0749.824.841
; citylightpub@yahoo.com
16 Apr 11:00
800 L
B
OSPATAR, restaurant zona Universitate angajeaza ospatar. Se ofera carte de munca, salariu fix plus tips,
0731.031.191/ 0731.031.195
16 Apr 11:00
800 L
B
OSPATARI, fete, baieti cu experienta, ingrijiti, aspect fizic placut, abili in comunicare, joviali. Interviu Bd. Marasesti 67 (Feeling Ristro & Coffe) luni-vineri 10-13 cu CV sau email...
0747.202.317
; feeling.ristro@gmail.com
16 Apr 11:00
800 L
luna
B
FEMEIE Casa Vera angajeaza femeie muncitoare pentru curatenie si debarasat. Se lucreaza in doua schimburi, 7-16, 13-22, duminica liber. Platforma Pipera, Dimitrie Pompeiu nr 5H,
0786.051.545
; office@casa-vera.ro16 Apr 14:49
700 L
B
PERSONAL pt. spitale, firma curatenie angajeaza, informatii de luni pana vineri la tel., salariul,
0726.693.792
16 Apr 11:00
700 L
B
SPALATORI auto. Spalatoria LaJeturi angajam spalatori auto cu experienta. Se ofera contract de munca, salariu motivant, comisioane si cazare cratuita. Experienta in polish constituie un...
0736.963.249/ 0736.963.249
16 Apr 11:00
700 L
B
VANZATOARE la palarii in Berceni si Militari, program 2 zile cu 2 libere, aspect fizic placut, salariul
0724.668.486/ 0763.393.050
16 Apr 11:00
700 L
B
FEMEIE cu experienta pt. curatenie in apartamente. Program: zilnic 08:30-18:00 de vineri pana sambata salariu discutabil in functie de performante. Domiciliu central: sectorul 1 sau 2...
0720.529.958
16 Apr 11:00
700 L
net
B
OSPOTAR, ospotarita angajez cu calificare sau diploma, str.Baciului nr 3,
0760.181.693
; nicanorbalaceanu@yahoo.com16 Apr 11:00
700 L
luna
B
DOAMNE si domnisoare pentru activitate conversatii online pe calculator, locatie ultracentral, ambianta placuta si confortabila, plata zilnic sau bilunar, pentru firma, bonus angajare,
0721.109.735
16 Apr 11:00
150 €
B
OM de servici, priceput la treburile gospodaresti, ingrijire curte, mici reparatii casnice, istet, descurcaret, bun la toate, preferam numai din zona Cismigiu, Gara. Program 12-16,...
0737.224.442
16 Apr 13:13
650 L
B
OSPATARITA, Friends Pub angajeaza ospatarita cu experienta si aspect fizic placut. Aspectul fizic placut constituie un atu in obtinerea postului,
0724.955.558
; pub.friends@yahoo.com ; friendspub.ro 16 Apr 11:00
600 L
B
SPALATORI auto cu experienta femei, barbati, in Berceni, Aparatorii Patriei pentru spalatorie auto, comision sau salariu
0762.744.390
16 Apr 11:00
500 L
B
BONA si menajera pentru o familie cu 2 copii de 7, respectiv 9 ani, persoana cu experienta in domeniu. Zona: Berceni (Dimitrie Leonida), program: 12.00-16.00 (L-V), salariu 500 L...
0732.747.692/ 0760.278.190
16 Apr 11:00
500 L
B
INGRIJITOR animale microferma jud Valcea. Ofer cazare, mancare, imbracaminte incaltaminte. Ofer 400 ron pentru ingrijire animale si 50 lei zi pentru alte activitati gospodaresti,
0744.668.445
17 Apr 11:38
400 L
VL
AGENT de paza, cursuri calificare rapide in rate,
0762.312.222/ 0733.598.353
16 Apr 11:00
250 L
B
SOFERI taxi cu atestat valabil. Doar cu carte de munca. Masina cu schimb sau fara (la Apolodor). Garantie obligatorie, duminicile libere+ ultimele 2 zile din luna pt cei la zi,
0724.274.784
; kikiexpedition@yahoo.com16 Apr 11:05
100 L
B
SOFER taxi, fara datorii, detinator de atestat valabil, contract de munca, plan de 100 L pe zi,
0763.045.605
17 Apr 10:50
100 L
B
Blonda Sexy AM 20 ani, 1. 70 m si 53 kg. Sunt noua pe site, ofer domnilor manierati clipe de placere: sex normal, oral si anal. Pozele sunt reale, la tine sau la hotel
0763.563.470
; clara@yahoo.com18 Apr 11:53
100 L
ora
B
SOFER taxi dispecerat CrisTaxi, fara probleme in cazierul taxi, Logan, impecabil, 24 ore
0765.438.219
16 Apr 11:00
100 L
B
DOAMNA serioasa, familie serioasa, din zona Banul Manta, cautam doamna, fara obligatii, pentru ingrijire copil si ajutor menaj,
0767.943.864
; popmirceavladimir@yahoo.com16 Apr 11:00
100 L
B
SOFERI taxi cu atestat valabil. Doar cu carte de munca. Masina cu schimb sau fara (la Apolodor). Garantie obligatorie, 2 sambete bonus + duminicile libere,
0724.274.784
; kikiexpedition@yahoo.com16 Apr 11:00
100 L
B
SOFER taxi cu atestat valabil, serios, auto Logan facelift, benzina + gpl, dispecerat Taxi Pelicanul, ctr, munca, duminica libera, fara datorii in cazier, plan,
0763.511.815
16 Apr 11:00
100 L
24h
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 sofer |  vanzatoare |  sofer cat b |  soferi |  personal |  secretara |  sofer taxi |  bucatar |  menajera |  necalificati |  ospatar |  bona |  ospatari |  agent vanzari |  operator |  constructii |  contabil |  operator calculator |  barman |  inginer |