LOCURI DE MUNCA oferte full time (426 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
MONTATOR tamplarie PVC, salariu
0730.370.322
03 Aug 11:00
1.200 L B
REPREZENTANT vanzari 10 posturi vacante urgent selectam tineri cu abilititati bune de comunicare pt. ocuparea lor, experienta in vanzari nu este necesara, carnetul constituie avantaj Oferim...
0724.567.882
; dren.company@yahoo.com 03 Aug 11:00
1.200 L B
VANZATOARE cu experienta pentru magazin alimentar market mezeluri, carne, situat pe soseaua Giurgiului, program 2 zile zi, 2 zile de noapte, 2 zile libere. Rog seriozitate,
0761.859.237/ 0765.760.444
03 Aug 11:00
1.200 L B
FETE autoservire. Angajam fete pentru servit la linie si aj.bucatar, sect 3, str.fizicienilor 21b, sunati dupa ora 12 pana la 18, sau veniti direct la interviu intre aceste ore, se...
0785.224.444
; bucatarulfaimos@gmail.com
03 Aug 12:49
1.200 L B
VANZATOARE in complexul Obor cu experienta la incaltaminte si imbracaminte dama, serioasa si activa, rog si ofer seriozitate,
0767.342.175
; n03liaa09@yahoo.com 03 Aug 11:00
1.200 L B
FETE la fast-food, harnice si serioase pentru servire clienti, fast-food in Auchan Militari. Salariu, mancare si bonusuri, program o zi (9-22) cu una libera,
0726.691.587
03 Aug 11:00
1.200 L B
FETE la fast-food. Angajam fete pentru servire clienti la fast-food in Auchan Titan. Salariu, mancare si bonusuri, program o zi (9-22) cu una libera. Cerem harnicie si seriozitate...
0733.980.307
03 Aug 11:00
1.200 L B
MENAJERA, angajam pentru postul de menajera hotel, persoana dinamica, ingrijita, responsabila, cu disponibilitate pentru program in ture. Experienta ajuta dar nu este obligatorie. CV la...
0727.438.132
; contact@hotelbasarab.ro
03 Aug 11:00
1.200 L luna B
CASIERA, Trattoria Belvedere Delivery sect 5 angajeaza casier-operator preluare comenzi cu domiciliul in sect 4, 5, 6. Program 2 zile cu 2 libere de la 9:00-23:00, se asigura transport...
0724.232.631
; trattoriabelvedere@yahoo.ro ; www.trattoriabelvedere.ro
03 Aug 11:00
1.200 L B
VULCANIZATORI auto cu experienta angajez, zona Republica, eventual ofer si cazare, salariu,
0761.504.040
03 Aug 11:00
1.200 L B
VANZATOARE metraje haine, zona Lujerului Militari, salairu neg.,
0766.631.777
03 Aug 11:00
1.200 L B
AGENT vanzari. Urgent selectam tineri dinamici cu abilitati bune de comunicare, spirit de echipa, dorinta de afirmare si care cauta mai mult decat un loc de munca, oferim salariu,...
0724.567.882
; dren.company@yahoo.com 03 Aug 11:00
1.200 L B
BONA pt. baietel 4,5 ani, zona Dristor, program 8 h/zi, salariul
0765.242.366
03 Aug 11:00
1.200 L B
VANZATOARE cu experienta pentru magazin alimentar market mezeluri, carne, situat pe soseaua Giurgiului, program 2 zile zi, 2 zile de noapte, 2 zile libere. Rog seriozitate,
0765.506.066/ 0761.859.237
03 Aug 11:00
1.200 L B
VANZATOARE magazin produse cosmetice Dragonul Rosu. Program L-S 7.00-15.00. Persoana organizata si amabila cu clientii, cu/ fara experienta,
0754.386.245
03 Aug 11:00
1.200 L B
VANZATOARE, magazin cosmetice pt. saloane Bd-ul Basarabiei, vav de Arena Nationala, program L-V 09.00-18.00, S 10:00-16:00, persoana cu spirit de observatie si dornica sa invete lucruri noi,
0748.545.913
03 Aug 11:00
1.200 L B
INFIRMIERA pentru camin de batrani, cu sau fara experienta. Locatie comuna Jilava,
0765.414.991
03 Aug 11:00
1.200 L IF
AGENT vanzari, urgent selectam tineri dinamici cu abilitati bune de comunicare, spirit de echipa, dorinta de afirmare si care cauta mai mult decat un loc de munca, oferim salariu,...
0724.567.882
; dren.company@yahoo.com 03 Aug 11:00
1.200 L B
CASIER si lucrator comercial pentru magazin alimentar cu program non stop in zona Dorobanti. Cautam persoane cu experienta in domeniu, muncitoare si corecte, oferim salariu, cv-urile...
0765.548.017
; mmemarket3@yahoo.com 03 Aug 11:00
1.200 L B
PERSONAL pentru fast-food, (necalificat), salariu,
0720.955.176
03 Aug 11:57
1.200 L B
CASIERA, Sanoberry, lucrator comercial pentru Mall Afi Palace Cotroceni engleza mediu, persoana nefumatore, experienta constituie avantaj, CV + poza la adresa de email, info la tel.,
0748.295.440
; dsacareanu@sanoberry.ro ; www.sanoberry.ro 03 Aug 12:06
1.200 L B
PERSONAL, hala productie patiserie cu/fara experienta, persoane tinere harnice, serioase. Program in ture de 12 ore, 4zi/2libere/ 4nopti/2libere. Zona Th. Pallady, tura de zi 06-18....
0737.523.284
03 Aug 12:10
1.200 L B
AGENTI securitate cu domiciliul in Bucuresti angajeaza societate paza. Salariu net (in mana),
0762.217.697
03 Aug 12:15
1.200 L B
SPALATOR tavi pentru hala productie patiserie. Persoana tanara, harnica, serioasa. Program in ture de 12 ore, 4 zi/2 libere/ 4 nopti/2 libere. Zona Th. Pallady, tura de zi 06-18,
0737.523.284
03 Aug 12:20
1.200 L B
CASIERA si lucrator comercial fete, pt. supermarket, program non stop. 5 posturi libere. Locatia Soseaua Chitilei, Bucurestii Noi,
0724.510.904
; cityshop.angajare@gmail.com 03 Aug 12:57
1.200 L B
CASIERE, vanzatoare, magazin alimentar angajeaza casiere in sector 1. Program non stop, 10 zile libere pe luna. Avantajos si pentru provincie, Tartasesti, Baldana, Mogosoaia, asteptam cv... ; cityshop.angajare@gmail.com 03 Aug 13:00
1.200 L B
LUCRATORI comerciali pentru magazin Shop & Go cu sau fara experienta cu domiciliul stabil in sectoarele 2, 3. Loc de munca stabil. Colectiv tanar, salariu atractiv,
0726.255.118
03 Aug 13:06
1.200 L B
COAFEZA, salon situat in zona Tineretului cautam persoane cu experienta minim un an, program 1/1, carte de munca, salariu fix si comision,
0752.177.197
03 Aug 13:25
1.200 L B
FETE la Sun Plaza. Fast-food in Sun Plaza Berceni angajeaza fete pentru servire clienti. Salariu 1.200 ron, mancare si bonusuri zilnice, program o zi (9-22) cu una libera. Cerem...
0728.980.813
03 Aug 14:48
1.200 L B
FETE la Fast-food. Angajam fete pentru servire clienti la fast-food in Auchan Titan. Salariu 1.200 ron, mancare si bonusuri, program o zi (9-22) cu una libera. Cerem harnicie si...
0733.980.307
03 Aug 14:49
1.200 L B
VANZATOARE pentru magazin alimentar, sector 1, str. Costache Marinescu nr. 53. Progaram Luni-Vineri 8 ore, Sambata 4 ore. Salariu
0735.629.106
03 Aug 16:05
1.200 L B
CONSTRUCTOR calificat sau necalificat, zidar, zugrav, tencuitor, in Bucuresti. Carte de munca. Salariu incadrare net de la 1200 lei. Rog seriozitate,
0766.187.724
03 Aug 11:00
1.200 L B
CASIER restaurant din Calea Floreasca. Ceinte cv pe mail, 3 ani minim de experienta la casierie, receptie hotel, restaurant, limba engleza obligatoriu, bune abilitati de comunicare,
021.313.45.85
; office@vacamuuu.com 03 Aug 11:00
1.200 L B
CASIERA + vanzatoare mezeluri salariu
0769.964.266
03 Aug 11:00
1.200 L B
MENAJERA, femeie menaj iubitoare animale (catei), cartier Cotroceni, program zilnic 8 ore (Sambata 4 ore),
0732.878.213
03 Aug 11:00
1.200 L B
AGENTI securitate pentru hotel, angajeaza societate de paza. Cerinte: atestat, cunoscator limba engleza. Salariu net
021.315.21.84
03 Aug 11:00
1.200 L B
PERSONAL, Restaurant din Calea Floreasca angajeaza ajutor bucatar cu experienta. Cv pe adresa de email. Salariu atractiv, program in ture, tips. Relatii la tel. Taxa platite de angajator,
021.313.45.85
; office@vacamuuu.com 03 Aug 11:00
1.200 L B
VANZATOARE pt. magazin alimentar sau bar, salariu
0734.406.034
03 Aug 11:00
1.200 L B
ABSOLVENTI si studenti angajam pentru perioada verii, program flexibil, activitate teren, promotii.
0733.817.891
03 Aug 11:00
1.200 L B
VANZATOR cu experienta in vanzare mezeluri. Ofer salariu 1.200 ron + carte de munca. Magazinul este situat in Militari Residence. Rog seriozitate;
0766.907.907/ 0722.628.425
; avocat_ionescu@yahoo.com
03 Aug 11:00
1.200 L IF
MUNCITORI, angajam electrician cu experienta si muncitor necalificat,
0758.022.771/ 0730.011.450
; grecrombussinesgroup@yahoo.com
03 Aug 11:00
1.200 L IF
CASIERA, angajam urgent casiera pentru Mini Market Sector 3. Salariu net. Program 8 ore/zi. Contract munca. Detalii la telefon;
0725.497.232
03 Aug 11:00
1.200 L B
VANZATOARE cu experienta pentru magazin alimentar market mezeluri, carne, situat pe soseaua Giurgiului, program 2 zile zi, 2 zile de noapte, 2 zile libere. Rog seriozitate,
0761.859.237/ 0765.760.444
03 Aug 11:00
1.200 L B
BONA zona Militari, familie, cautam bona pentru un copil de 1 an, obligatoriu mama, exp. in cresterea copiilor mici, cinstita, rabdatoare si care iubeste cu adevarat aceasta meserie....
0741.111.094
; cezarutza@yahoo.com 03 Aug 11:00
1.200 L B
VANZATOARE pentru magazin market mezeluri, carne, situat pe Soseaua Giurgiului, program 2 zile zi, 2 zile de noapte, 2 zile libere. Rog seriozitate,
0761.859.237/ 0765.760.444
03 Aug 11:00
1.200 L B
FETE la fast-food, harnice si serioase pentru servire clienti, fast-food in Auchan Militari. Salariu1200ron, mancare si bonusuri, program o zi (9-22) cu una libera,
0726.691.587
03 Aug 11:00
1.200 L B
FETE la Fast-food. Angajam fete pentru servire clienti la fast-food in Auchan Titan. Salariu 1.200 ron, mancare si bonusuri, program o zi (9-22) cu una libera. Cerem harnicie si...
0733.980.307
03 Aug 11:00
1.200 L B
OSPATAR. Trattoria Pane e Vino din zona Timpuri Noi , strada Nerva Traian 25 angajeaza ospatar / ospatarita.Program de munca 1 zi cu o zi.
0757.976.618
; trattoriapanevino2010@yahoo.com 03 Aug 11:00
1.200 L B
FEMEIE pentru spalat vase si curatenie, restaurant zona Sebastian, salariu
0744.552.969
03 Aug 11:00
1.200 L B
VANZATOARE magazin alimentar Pantelimon, Morarilor, carte de munca, program flexibil, posibilitate part-time, salariu
0720.017.048
03 Aug 11:00
1.200 L B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 sofer |  vanzatoare |  sofer cat b |  soferi |  personal |  secretara |  sofer taxi |  bucatar |  menajera |  necalificati |  ospatar |  bona |  ospatari |  agent vanzari |  operator |  constructii |  contabil |  operator calculator |  barman |  inginer |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 03 Aug 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD