LOCURI DE MUNCA oferte full time (4350 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
AGENT curatenie, SC Bella Bologna SRL angajeaza personal pentru curatenie birouri si unitati sanitare private (spitale si clinici), cu experienta minim 5 ani in domeniu. Salariu +...
0729.829.221
; office@bellabologna.ro 27 Apr 11:00
B
AGENT curatenie. Firma curatenie angajeaza personal pentru curatenie, femei/ barbati, program 8 ore/zi, zona Drumul Taberei, Militari, urgent,
0753.312.264
27 Apr 11:00
900 L B
AGENT DDD barbat cu permis de conducere categoria B, persoana sociabila, decontam lunar abonament RATB sau Metrorex,
0768.616.812
; stefan@stevizo.ro 27 Apr 11:00
1.700 L B
AGENT de paza 250 L, dispecer 400 L, tehnician DSVCA 648 L, diploma in 3 zile de la examinare;
0760.128.554/ 0720.576.615
27 Apr 11:00
B
AGENT de paza 250 L, dispecer 400 L, tehnician DSVCA 648 L, diploma in 3 zile de la examinare;
0760.128.554/ 0720.576.615
27 Apr 11:00
B
AGENT de paza Bucuresti, Carpat Guard angajeaza. Salariu 1.200 L net, plata la termen,
0786.410.128/ 0769.075.995
; angajari@carpatguard.ro 27 Apr 11:00
1.200 L B
AGENT de paza cu sau fara atestat angajeaza Carpat Guard, salariul oferit 1.200 L, plata salariului se face la termen, oferim conditii optime de lucru. Obiective multiple, zonele:...
0786.410.128/ 0769.075.995
; angajari@carpatguard.ro 27 Apr 11:00
1.200 L B
AGENT de paza cu sau fara atestat, plata salariului se face la termen, conditii optime de lucru. Cerinte: studii medii, fara cazier, aspect fizic ingrijit, seriozitate,
0720.000.202
; office@aslsecurity.ro
27 Apr 11:00
1.200 L B
AGENT de paza, zona Magheru, salariu atractiv + bonuri masa, acceptam pensionari;
0744.247.226
27 Apr 11:00
B
AGENT de securitate. Firma de paza incadreaza agenti securitate cu atestat pentru obiective in Bucuresti. Interviu in str. Vidin nr. 62, sector 1. Reper Bd-ul. Tei, statia Maica...
0731.037.638/ 0742.104.912
; contact@bluecorp.ro
27 Apr 11:00
B
AGENT de vanzari cu minim 2 ani experienta in domeniul alimentar (branzeturi);
0742.429.074
27 Apr 11:00
B
AGENT imobiliar. Esti o persoana pozitiva, motivata si dinamica? Te asteptam in echipa. Recrutam: agenti imobiliari punct de lucru zona Iancului, vanzari/inchirieri;
0725.472.839
; rbrtoffice@gmail.com 27 Apr 11:00
B
AGENT interventie cu permis categoria B si atestat de paza. Conditii avantajoase,
021.335.84.20/ 0722.307.333
; angajari@aba.ro ; www.abasecurity.ro
27 Apr 11:00
B
AGENT interventie cu permis categoria B si atestat de paza. Conditii avantajoase,
021.335.84.20/ 0722.307.333
; angajari@aba.ro ; www.abasecurity.ro
27 Apr 11:00
B
AGENT interventie. Best Guard angajeaza in conditii avantajoase agenti de interventie cu contract de munca si permis de conducere cat. B de minim 2 ani, se ofera salariu atractiv si...
0724.225.723
27 Apr 11:00
B
AGENT paza Complex Rezidential in Straulesti, conditii foarte bune, program 12/24, 12/48, salariu 800 lei net, contract de munca, preferam pensionari;
0721.291.030
27 Apr 11:00
B
AGENT paza, cu si fara experienta calificati si atestati. Va rugam trimiteti CV la adresa de e-mail;
0758.111.301
; office@soimiigs.ro 27 Apr 11:00
B
AGENT paza. Agentie paza angajeaza personal (inclusiv pensionari) pentru obiective situate in zona Piata Minis si Piata Bobocica. Telefon;
0725.937.237/ 0720.841.572
27 Apr 11:00
B
AGENT paza. Firma de paza angajam personal paza cu sau fara atestat pentru pozitia de agent paza - cladire de birouri zona Metrou Aurel Vlaicu;
0757.046.668
27 Apr 11:00
B
AGENT rent a car, cerinte: atitudine pozitiva, limba engleza, scris si vorbit, permis cat. B (min. 2 ani experienta), cunostinte operare PC. Salariu atractiv + comisioane. Asteptam...
0754.041.000
; office@auto-rent.ro ; www.auto-rent.ro 27 Apr 11:00
B
AGENT securitate pentru obiective din Bucuresti zona Ambasada Chinei-Soseaua Nordului. Cerinte: studii medii, fara cazier, varsta min. 18 ani. 4 L/h
0720.000.202
27 Apr 11:00
1.000 L B
AGENT securitate, agent paza si ordine, agent control acces cu atestat;
021.335.84.20/ 0722.307.333
; angajari@aba.ro ; www.abasecurity.ro
27 Apr 11:00
B
AGENT securitate, agent paza si ordine, agent control acces cu atestat;
021.335.84.20/ 0722.307.333
; angajari@aba.ro ; www.abasecurity.ro
27 Apr 11:00
B
AGENT securitate, Agentie paza angajeaza urgent pesonal (inclusiv pensionari) pentru obiective situate in zonele: Bobocica, Minis, Trapezului si Berceni. Salariu corespunzator. Telefon,
0725.937.237
; cezarguard@gmail.com 27 Apr 11:00
B
AGENT securitate, companie de paza angajeaza agenti pentru urmatoarele locatii: Bucuresti, Stefanestii de Jos, Chiscani-Braila. Cerinte: studii medii, fara cazier, aspect fizic...
0720.000.202
27 Apr 11:00
1.000 L B
AGENT tiketing, experienta minim 2 ani Wordspan/ IATA, limba engleza, onest, energic, orientat catre client. Salariu motivant si bonusuri din vanzari. Rugam CV la; ; marketing@galaxytours.ro 27 Apr 11:00
B
AGENT vanzari (femeie sau barbat) si sofer cat. B (pe furgon de 3,5 to) din Ilfov pentru distributie de preparate carne in Ilfov si Bucuresti. Contract de munca. Tel.;
0756.425.424
; lucianpalcau@maiercom.ro ; www.maiercom.ro
27 Apr 11:00
IF
AGENT vanzari cu experienta pentru distributia produsele din carne congelata in toata tara,
0733.282.511
27 Apr 11:00
B
AGENT vanzari pentru saloane infrumusetere, minim 3 ani experienta, salariu
0722.546.317
; emanuelcosmetic@gmail.com 27 Apr 11:00
3.500 L B
AGENT vanzari produse stomatologice. Cautam persoane cu experienta in vanzari, abilitati de negociere si comunicare. Se ofera salariu fix, abonament transport public,
0746.106.454
; office@unidentplus.ro ; www.unidentplus.ro 27 Apr 11:00
1.200 L B
AGENT vanzari tamplarie PVC pentru showroom. Se ofera salariu fix + comision;
021.252.75.02/ 0720.535.483
; birou.bucuresti@sabcon.ro 27 Apr 11:00
B
AGENT vanzari, angajam pentru firma de distributie produse din tutun. Relatii la telefon;
0722.229.927
27 Apr 11:00
B
AGENT vanzari. Contractarea de noi clienti pt amplasare automate cafea. Experienta in vanzari 6 luni. Mentinerea si dezvoltarea bazei de clienti. Experienta constituie avantaj....
1234567
; cv@coffeeco.ro ; www.vending-solutions.ro
27 Apr 11:00
IF
AGENT vanzari. Esti entuziast, seriosi iti place sa lucrezi cu oamenii? Asta e sansa ta de a lucra intr-o companie cu experienta de 100 ani in intreaga lume. Nu cerem experienta,...
0737.279.097
; maiosistem@yahoo.com 27 Apr 11:00
B
AGENT vanzari. Importator accesorii GSM, cauta o persoana tanara, entuziasta, dedicata, serioasa, cu abilitati de bun vanzator. Cerinte: permis categoria B. Oferim salariu + procent... ; remmarket@yahoo.com ; www.accesorii-telefoane.ro 27 Apr 11:00
B
AGENT, Societate paza angajeaza barbat vorbitor limba franceza ptr obiectiv deosebit situat in centrul capitalei. Conditii de munca exceptionale. Tinuta in costum si cravata. Program...
0722.974.145
; drasquin@yahoo.com 27 Apr 11:00
1.800 L B
AGENT. Angajez agent paza cu atestat pentru obiectiv Gealan Romania si sef obiectiv posesor permis auto cat.B.
0736.376.237
27 Apr 11:00
B
AGENT. Angajez agenti de paza cu atestat, pentru sector 6 Militari;
0736.376.237
27 Apr 11:00
B
AGENT. Societatea de paza angajeaza urgent Agent securitate pentru magazine cu domiciliul in Bucuresti si atestat profesional obligatoriu. Va oferim salariu maxim in piata de profil,...
0726.674.160
27 Apr 11:00
B
AGENTI  curatenie, birouri, spatii comune, full-time/ part-time, zi, zona Colentina. Relatii la
0764.483.162
27 Apr 11:00
B
AGENTI  curatenie, birouri/ spatii comune full-time/ part-time, zi/ noapte, zona Petrache Poenaru. Relatii la
0731.178.581
27 Apr 11:00
B
AGENTI  de paza angajeaza Pheonix Security in conditiile Legii 333/2003 pentru obiective in zonele Republica, Militari, Bolentin;
021.434.00.52/ 0769.283.938
27 Apr 11:00
B
AGENTI  imobiliari cu/fara experienta, pt. activitate de teren, pentru Nemar, zona Popesti Leordeni si Berceni, doar cu auto propriu, comision atractiv, rog seriozitate
0786.209.103
; office@nemarimobiliare.ro 27 Apr 11:00
IF
AGENTI  paza. Angajam agenti de paza.Tel.
021.335.03.11
27 Apr 11:00
B
AGENTI  vanzari cu un minim de experienta pentru promovare servicii. se cer: seriozitate, dorinta de invatare, capacitate si dorinta de munca. posibilitate de avansare - acum formam...
0754.226.646
; office@emcost-consultanta.ro 27 Apr 11:00
B
AGENTI angajeaza societate de paza pentru complexuri rezidentiale. Salariu net. 1.100- 1.200/ luna. Asiguram scolarizare. Nu sunt intarzieri la plata salariului;
0760.650.245/ 021.315.21.84
27 Apr 11:00
B
AGENTI angajeaza societate de paza, pentru obiective in Bucuresti si Ilfov. Salariu net 1.000- 1.200/ una. Asiguram scolazire. Nu sunt intarzieri la plata salariului;
0760.650.245/ 021.315.21.84
27 Apr 11:00
B
AGENTI Companie de paza angajam agenti paza, cu/ fara atestat cu posibilitatea scolarizarii in cadrul firmei, pentru obiective in Bucuresti si Ilfov,
0765.900.665
27 Apr 11:00
B
AGENTI cu sau fara atestat pentru gradinite, scoli, licee din sectorul 6. Posturi interioare, conditii de munca avantajoase. Oferim si tichete de masa;
0724.201.336/ 0732.016.412
27 Apr 11:00
B
AGENTI curatenie spatii comerciale full-time/ part-time, zi/ noapte, zona Lujerului. Relatii la.
0753.312.264
27 Apr 11:00
B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.