LOCURI DE MUNCA oferte full time (2932 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
LUCRATOR comercial, casier, pentru magazine Shop&Go. Efectuam training, salariu negociabil, bonusuri de performanta, program in schimburi, posibilitatea de promova. Programari interviuri...
0727.138.734
06 Jul 11:00
B
LUCRATOR comercial, compania Art Petrol Service angajeaza personal pe bar: bucatar si ajutor bucatar cu studii. Experienta reprezinta un avantaj;
0725.118.096
; ciprian.lupoaea@artpetrol.ro 06 Jul 11:00
B
LUCRATOR comercial, magazin cu materiale de constructii angajeaza vanzatori cu experienta in domeniu. Zona Chibrit Pod Constanta. Salariu bun, rog seriozitate: Studii minim medii;
0723.501.120
; igeanta@yahoo.com 06 Jul 11:00
B
LUCRATOR comercial, Mega Image Shop&Go, angajeaza lucrator comercial si casier indiferent de varsta pentru sectorul 1. Detalii la tel. sau mail;
0725.175.449
; eldaretail@yahoo.ro 06 Jul 11:00
B
LUCRATOR comercial, vanzatoare pentru mezeluri si branzeturi in centrul comercial din zona Piata Sudului. Oferim salariu motivant, program de 8 ore pe zi/5 zile pe saptamana;
0734.893.911
; oana@combera.ro 06 Jul 11:00
B
LUCRATOR comercial- vanzatoare, cu experienta pentru minimarket, zona Marriot. Program flexibil, salariu atractiv;
0760.045.394
06 Jul 11:00
B
LUCRATOR comercial. Angajam persoana cu experienta IT pt administrarea unui site online. Angajam lucrator comercial (fata si baiat) in Dragonul Rosu. Detalii la telefon;
0720.069.088/ 0766.200.789
06 Jul 11:00
IF
LUCRATOR comercial. Angajez persoane cu sau fara experienta ca lucratori comerciali intr-un magazin de profil food-non food, zona Stefan cel Mare - Dorobanti. Disponibilitate pentru... ; mihai.vish@gmail.com 06 Jul 11:00
B
LUCRATOR comercial. Firma Deluxe Cards angajeaza vanzatoare pentru punctul de lucru din Mall Promenada. Se ofera salariu 1.000 lei (bonuri de masa incluse), comision din vanzari....
0723.187.378
; contact@invitatie.ro ; www.deluxe-cards.ro 06 Jul 11:00
1.000 L luna B
LUCRATOR comercial. Shop&Go Mega Image angajeaza lucrator comercial in zona Piata Bobocica. Asiguram scolarizare si pachet salarial atractiv. Va rog trimiteti CV la adresa de email; ; sgbobocica@gmail.com 06 Jul 11:00
B
LUCRATOR contabilitate primara angajam;
0724.551.671
06 Jul 11:00
B
LUCRATOR depozit cu experienta in gestiune marfa, manipulare marfa si colete, permis auto categoria B. Program 9.00-17.30 l-v,
0758.033.532
; cretupetrisor@yahoo.com 06 Jul 11:00
1.400 L B
LUCRATOR gestionar, firma import si distributie GSM, lider piata, angajeaza pentru depozitul situat pe Str. Theodor Pallady, sect. 3. Responsabilitati: receptie marfa, pregatire comenzi,...
021.323.94.41
; office@arcoexpert.ro 06 Jul 11:00
B
LUCRATOR notarial angajat notarial cu experienta, rezistenta la stres program prelungit;...
0731.352.336
; notarvasilescu@yahoo.com ; www.notarvasilescu.ro
06 Jul 11:00
B
LUCRATOR, angajam ajutor bucatarie fara experienta spirit de echipa, fire sociabila si manierata, adaptabila in functie de situatie, serioasa, program 8 ore de L pina V, S D liber,
0737.909.271
; silserion@gmail.com
06 Jul 11:00
1.100 L B
LUCRATOR, Societate comerciala angajeaza lucrator depozit, sectie de productie, seriozitate, spirit de echipa, contract de munca, bonuri de masa. Str. Drumul Intre Tarlale nr. 45G, sect. 3,
021.361.28.28
; licitatii@ketos.ro 06 Jul 11:00
B
LUCRATORI comerciali (fete) pentru minimarket fara experienta, cu domiciliul stabil in sectoarele 5, 6. Salariu + cm. Program 2 zile de zi si 2 zile de noapte cu 2 zile libere. Loc de...
0767.407.587/ 0760.444.872
; christynuk_88@yahoo.com 06 Jul 11:00
1.000 L B
LUCRATORI comerciali pentru lantul de restaurante springtime;
031.405.78.67/ 0752.097.890
; resurseumane@springtime.ro 06 Jul 11:00
B
LUCRATORI comerciali pentru magazin Shop & Go cu sau fara experienta cu domiciliul stabil in sector 6. Loc de munca stabil. Colectiv tanar;
0729.964.699
06 Jul 11:00
1.200 L B
LUCRATORI comerciali pentru magazin Shop & Go cu sau fara experienta cu domiciliul stabil in sector 6. Loc de munca stabil. Colectiv tanar;
0729.964.699
06 Jul 11:00
B
LUCRATORI depozit si pikeri, angajeaza pt. depozitele din Militari, Global Transport and Logistics. Oferim: salariu atractiv, contract de munca conform legislatiei in vigoare, transport...
021.431.31.12/ 021.431.31.11
06 Jul 11:00
B
MACELAR  PENTRU AUTOSERVIRE ANGAJAM. TELEFON/E-MAIL:
021.321.34.39
; secretariat@springtrest.ro 06 Jul 11:00
B
MACELAR  pentru magazin alimentar, zona M. Bravu;
021.346.17.64
06 Jul 11:00
B
MACELAR angajez macelar si ajutor de macelar pentru carmangerie, zona 1 mai. Detalii la nr de tel.
021.222.82.29
; alexa_dorobantu@yahoo.com 06 Jul 11:00
B
MACELAR cu experienta, zona Bucurestii Noi;
0724.262.407/ 0723.282.402
06 Jul 11:00
B
MACELAR pentru macelarie piata Resita, rog seriozitate, salariu platit la 7 zile, carte de munca, program super flexibil, de preferat din zona sector 4, experienta si seriozitate;
0732.061.713
; midaseugenia@gmail.com
06 Jul 11:00
B
MACELARI transatori. Fabrica de mezeluri angajeaza transatori. Relatii la sediul din Otopeni, Calea Bucurestilor 301B, e-mail;
021.300.79.84/ 0730.400.400
; office@ifantis.ro
06 Jul 11:00
IF
MACELARI, transatori, Fabrica de mezeluri angajeaza macelari. Detalii la sediul din Otopeni Calea Bucurestilor nr.301B,
021.300.79.84/ 0730.400.400
; office@ifantis.ro
06 Jul 11:00
IF
MAGAZIONERI, American Restaurant System, angajeaza in conditii avantajoase magazioneri. Ofera pachet salarial atractiv;
0751.190.481
; mihai.costache@pizzahut.ro 06 Jul 11:00
B
MAISTRU retelele, angajam maistru lucrari retele edilitare apa si canal, cu experienta. CV la email; ; tehnic@liantconstruct.ro/ diviziahr@gmail.com 06 Jul 11:00
B
MAISTRU sau inginer productie industria lemnului. Organizare si verificare calitate productie angajam;
0788.686.261
06 Jul 11:00
B
MAISTRU, angajam urgent maistru constructii civile, industriale si agricole si zidari/tencuitori cu experienta pentru santier in Bucuresti, oferim cazare pentru persoanele din provincie,
031.805.90.46
; office@roferproiect.ro 06 Jul 11:00
B
MANAGER  receptie, cv la e-mail. Salariu net: 1.300 L, dupa perioada de proba de 3 luni in care salariul este mai mic. Program: 08:00 - 17:00 de luni pana vineri. Posibil ca prezenta sa...
0729.817.977
; cv@liadhotel.com ; www.liadhotel.com
06 Jul 11:00
B
MANAGER si sef de tura cu experienta la KFC sau Mc Donald's, pentru Fast- Food Chicken Staff vis-a-vis Hotel Marriott. La interviu de L-V intre orele 15.00-18.00 cu CV. Rugam seriozitate. 06 Jul 11:00
B
MANAGER vanzari cu auto propriu pentru sc vikrograd srl, cv-le puteti trimite pe mail;
0751.100.800
; vladislau@viknograd.ro 06 Jul 11:00
B
MANAGER,  sef sala, ospatar, barman, personal vase, angajam pentru Hanul Voievozilor Panduri;
0724.246.404
; office@hanulvoievozilorpanduri.ro 06 Jul 11:00
B
MANAGER, experienta in domeniul auto - spalatorie, intretinere, dinamic, motivant, titrat, trimiteti CV pe adresa: ; gmarcu04@gmail.com 06 Jul 11:00
B
MANICHIURISTA  (unghii tehnice) cu experienta, pentru salon de infrumutesare cu vad, zona Piata Salajan (Th. Pallady), conditii deosebite, ambient placut;
0766.014.142/ 0722.132.892
06 Jul 11:00
B
MANICHIURISTA - pedichiurista (clasic) cu experienta si coafeza cu experienta, salon vad format (14 ani), zona trafic, salariu fix;
0727.877.206
06 Jul 11:00
B
MANICHIURISTA - pedichiurista (clasic) si coafeza cu experienta pentru salon situat statie metrou. Ofer salariu fix (clientela formata);
0727.877.206
06 Jul 11:00
B
MANICHIURISTA - pedichiurista cu experienta, angajam urgent pentru salon cu vad format situat in zona Centrul Vechi, Calea Victoriei;
0767.213.777/ 0734.034.347
; www.SalonFrumusete.org
06 Jul 11:00
B
MANICHIURISTA - pedichiurista cu experienta, angajez urgent, salariu fix, carte de munca, rugam seriozitate;
0765.380.186
06 Jul 11:00
B
MANICHIURISTA - pedichiurista pt salon infrumusetare cu vad format situat in zona de Nord a Capitalei. Cerinte: mani-pedi clasica, semipermanenta. Pachet salarial motivant;
0722.925.083
06 Jul 11:00
B
MANICHIURISTA - pedichiurista, cosmeticiana, pentru salon in Bragadiru, salariu atractiv;
0765.396.370
06 Jul 11:00
B
MANICHIURISTA -pedichiurista cu experienta (manichiura-pedichiura clasica), pentru salon zona vad, clientela formata (deschis de 14 ani). Ofer salariu fix;
0727.877.206
06 Jul 11:00
B
MANICHIURISTA -tehnician gel pentru Violette Style Drumul Taberei;
0723.574.326/ 0768.652.703
06 Jul 11:00
B
MANICHIURISTA angajeaza Magic Salon, conditii deosebite, cm, salariu 1.350-2.800 lei. Zona Dristor. Detalii la telefon;
0786.138.262
06 Jul 11:00
B
MANICHIURISTA cu experienta pentru salon Euphoria Beauty Lounge situat vis a vis de mall Plaza, sect. 6. Se ofera salariu fix, carte de munca si procent din vanzari;
0722.631.284
06 Jul 11:00
B
MANICHIURISTA cu experienta. Salariu atractiv. Relatii la telefon:
0737.409.983
06 Jul 11:00
B
MANICHIURISTA pedichiurista in Salon, zona Mosilor, cu clientela formata deja in 20 ani de functionare;
0728.320.939
06 Jul 11:00
B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 sofer |  vanzatoare |  sofer cat b |  soferi |  personal |  secretara |  sofer taxi |  bucatar |  menajera |  necalificati |  ospatar |  bona |  ospatari |  agent vanzari |  operator |  constructii |  contabil |  operator calculator |  barman |  inginer |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 07 Jul 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD