LOCURI DE MUNCA oferte full time (4200 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
COAFEZE, frizer, maseuza, saloane cu vad, zona Diham, Dristor, Iancului. Acceptam si incepatori, salariu fix+procent;
0726.457.313/ 0720.175.411
30 May 11:00
B
COAFOR stilist (diploma) cu sau fara experienta in domeniu pentru salon central. salariu atractiv;
0753.055.222
30 May 11:00
B
COAFOR, maseuza. Cautam personal coafeza, maseuza pt salon infrumusetare in zona Parcul IOR. Va rog seriozitate;
0768.011.495
; salonbeautyplay@gmail.com ; www.beautyplay.ro 30 May 11:00
B
COAFOR, salon infrumusetare zona Tineretului inchirieaza post coafor, masa manichiura si camera cosmetica cu toate cheltuielile incluse,
0729.427.393
30 May 11:00
B
COAFOR. Inchiriez post coafor 200 € cu utilitati si un post pat masaj 100 € cu utilitati in zona Dorobanti;
0744.374.241
30 May 11:00
B
COAFORI hairstylisti. Salon cu vad format situat in zona Arcul de Triumf, Piata 1 Mai. Program flexibil, CM, salariu fix sau procent, traininguri de perfectionare gratuite;
0762.982.633
; reflexrosse@yahoo.ro
30 May 11:00
B
COFETAR -patiser si muncitor necalificat pentru laborator cofetarie. Telefon;
0757.645.737
30 May 11:00
B
COFETAR / ajutor cofetar. Program 5 zile/sapt, 8 ore/zi. Zona Barbu Vacarescu - gura de metrou Pipera sectorul 1. Salariu atractiv. Experienta minima in domeniu. Salariu de pornire...
0726.737.304
30 May 11:00
1.800 L B
COFETAR angajez cofetar cu experienta. Salariu deosebit, ajutor cofetar si patiser in vederea calificarii la locul de munca.
0761.279.712
30 May 11:00
B
COFETAR angajez cofetar si ajutor de cofetar, cu experienta. Zona militari. Oferim salariu atractiv si seriozitate.
0720.567.279
; sweetchocolate91@yahoo.com 30 May 11:00
B
COFETAR cu experienta - decor, sambata -duminica liber;
0722.558.062
30 May 11:00
B
COFETAR cu experienta, zona Ozana;
0722.248.412
30 May 11:00
B
COFETAR decorator. Cofetarie cu renume, angajeaza cofetari cu experienta in decorarea torturilor din portofoliu cat si a torturilor personalizate. Cerinte: seriozitate, spirit de...
0727.736.522
; dana.bureac@casatosca.ro 30 May 11:00
B
COFETAR pt. laborator zona Cora Pantelimon. Oferim salariu atractiv, carte de munca
0767.087.135/ 021.255.59.61
; cofetaria_anira@yahoo.com
30 May 11:00
IF
COFETAR, aj. cofetar cu experienta, cautam o persoana cu experienta in realizarea si prezentarea produselor de cofetarie, capacitate de organizare, rapiditate in indeplinirea sarcinilor,...
0724.433.115
; davidkristoff2015@gmail.com
30 May 11:00
B
COFETAR, ajutor de cofetar si vanzatoare zona Militari. Oferim seriozitate, salariu atractiv, carte de munca.
0744.365.505
; ams.elan@yahoo.com 30 May 11:00
B
COLABORATORI. Salon metrou Dristor, vad 14 ani, cauta colaboratori manichiura sau inchiriaza post de lucru;
0721.204.335
30 May 11:00
B
COLANTARI auto. Angajam personal pasionat de domeniul auto cu/ fara experienta, aplicator folie autorizata RAR, demontator- montator auto, tinichigiu. Salariu motivant, comision. Program:... ; mihai@dcmdesign.ro 30 May 11:00
B
COLECTOR de anvelope uzate, societate comerciala angajeaza in zona Arad. Se ofera salariu atractiv, bonusuri de performanta, masina de serviciu. Trimiteti CV-urile la email ; vanzarianvelope@deltaplus.ro 30 May 11:00
AR
CONDUCATOR Bobcat, pentru statia de sortare a deseurilor Glina. Calificarea de stivuitorist constituie un avantaj. Relatii zilnic numai intre orele 08-17 de L-V. Oferim bonuri de masa,
0744.324.268
; comagrab@yahoo.com 30 May 11:00
1.700 L IF
CONDUCATOR Bobcat, pentru statia de sortare a deseurilor Glina. Calificarea de stivuitorist constituie un avantaj. Relatii zilnic numai intre orele 08-17 de L-V. Oferim bonuri de masa,
0744.324.268
; comagrab@yahoo.com 30 May 11:00
1.700 L IF
CONDUCATORI auto interventie si agenti paza pentru Bronec Int. Company;
021.326.20.44/ 021.323.54.69
30 May 11:00
B
CONFECTIOENERE pentru atelier zona Stefan cel Mare, salariu atractiv, carte de munca, conditii foarte bune;
0749.997.744
30 May 11:00
B
CONFECTIONER  textil angajam, zona Mall Vitan. Pentru mai multe detalii:
0729.255.745
30 May 11:00
B
CONFECTIONER masina simpla pentru atelier confectii de dama zona Gara de Nord;
021.335.03.19/ 0723.623.087
30 May 11:00
B
CONFECTIONER masina simpla, zona Vergului - Pantelimon;
0734.488.456
30 May 11:00
B
CONFECTIONER pentru croitorie - retus haine barbati, atelier zona Dorobanti sector 1, program lejer si salariu atractiv, ore suplimentare platite.
0755.123.803
; contact@retoucherie.ro ; www.retoucherie.ro 30 May 11:00
B
CONFECTIONER produse ambalatoare si confectionera produse manufacturiere serioasa, indemanatica, spirit de echipa;
021.337.54.06/ 0787.613.427
30 May 11:00
B
CONFECTIONER textile. Angajam confectioner-textile, croitor, cu experienta, metrou Piata Romana, confectii textile dama lux. Casa de moda cu atelier propriu. Contract de munca. Program 8ore...
0735.220.005
; office@loulou.co 30 May 11:00
2.000 L B
CONFECTIONER textile. Conditii avantajoase;
0731.499.982
30 May 11:00
B
CONFECTIONER, masina liniara, triplock, muncitor necalificat. Carte de munca si bonuri masa.
0731.325.283
30 May 11:00
B
CONFECTIONER, retusier cu experienta - retusuri costume barbati, salariu atractiv, mediu de lucru placut, contract munca, program L-V, 8H cu pauza de masa, loc de munca stabil, zona Piata...
0734.191.921
; office@consiglieri.ro ; www.consiglieri.ro
30 May 11:00
B
CONFECTIONER, retusier cu experienta- tivuri, retusuri pentru atelier de rochii de seara, salariu atractiv, mediu de lucru placut, contract munca, program 8h cu pauza de masa, loc de munca...
0734.191.921
; jobs@cristallini.ro ; www.cristallini.com 30 May 11:00
B
CONFECTIONER, Societate comerciala cu sediul in Popesti-Leordeni, cautam confectioner tamplarie aluminiu cu experienta, muncitori calificati in constructii. Va rugam sa trimiteti CV pe fax...
021.361.19.01
; mihaela.marin@artconstructacm.ro 30 May 11:00
B
CONFECTIONER. Fabrica tamplarie pvc angajeaza confectioner tamplarie, experienta-atelier, oras Pantelimon, jud. Ilfov. Salariu atractiv. Tel.;
0727.267.333
30 May 11:00
B
CONFECTIONERA cu experienta (liniara, triploc, uberdek), salariu motivant, conditii de lucru civilizate, zona Piata Muncii;
0731.179.167
30 May 11:00
B
CONFECTIONERA lucru la liniara si triploc, confectii de dama, program 07-15.30, program fix, ore suplimentare platite, atelier central S3 (str. Vulturilor int. cu str. Traian), carte de munca,
0722.640.401
; nina_odobescu@yahoo.com
30 May 11:00
1.500 L B
CONFECTIONERA pentru masina simpla (liniara), triplock. Atelier croitorie dama angajam in conditii avantajoase;
0720.003.254
30 May 11:00
B
CONFECTIONERA, calcator final cu aptitudini minime si la cusut, atelier creatie vestimentara pentru femei, oferim toate conditiile, salariu motivant, BM, transport. Sector 1, metrou;
0724.580.742/ 021.232.61.69
30 May 11:00
B
CONFECTIONERA. atelier croitorie angajeaza confectionera cu experienta masina liniara triplock si ajutor sala croit, contract munca 8h, conditii excelenta de munca, salariu incepand cu 1.500...
0726.985.635
30 May 11:00
B
CONFECTIONERE  cu experienta pentru masina liniara, firma Yokko, zona Piata Muncii - Baba Novac. Bonuri masa, transport, program 7.00-15.30. Salariu 1400 -1600 lei. Tel,
0767.341.095/ 021.324.53.08
30 May 11:00
B
CONFECTIONERE angajez confectionere in masina simpla (liniara), triplock, yuber, constructor tipare. Salariu avantajos, zona Unirii. Experienta minim 5 ani.
0734.703.280
; opreadumitru52@yahoo.com 30 May 11:00
B
CONFECTIONERE angajez, sector 4;
0722.384.479
30 May 11:00
B
CONFECTIONERE cu experienta in masina liniara si triplok, program 8 ore, 09 - 17, zona Morarilor, Pantelimon;
0724.222.160/ 0762.577.796
30 May 11:00
B
CONFECTIONERE cu experienta masina simpla. Bd. Ghencea 134, sect. 6;
0732.137.139/ 021.413.38.00
30 May 11:00
B
CONFECTIONERE cu experienta, program L-V, zona Titan. Salariu
0761.724.165
30 May 11:00
1.400 L B
CONFECTIONERE cu sau fara experienta pentru fabricile din Alexandria si Zimnicea angajeaza SC Time International. Se lucreaza pe operatii;
0247.313.009/ 0745.069.808
30 May 11:00
B
CONFECTIONERE in liniara si triploc si o necalificata la impachetat, zona Carrefour Colentina, la capatul tramvaiului 21, langa Complex Europa;
0763.368.812
30 May 11:00
B
CONFECTIONERE lineara triplok, carte munca, conditii bune, zona Giurgiu Luica, Berceni si comune, salariu
0728.004.300
30 May 11:00
1.200 L B
CONFECTIONERE liniar. Atelier confectii textile situat in sector 4, zona Luica cu Brancoveanu cauta personal cu experienta in masini liniara (simpla), program de lucru full-time sau...
0721.034.738
; office@branded.ro ; www.branded.ro 30 May 11:00
B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.