LOCURI DE MUNCA oferte full time (2047 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
SPALATOR  auto, S.C.Auto Car Wash S.R.L. angajeaza spalatori auto cu experienta, seriosi si corecti. Detalii la sediul societatii din Bucuresti, str. Lujerului, nr. 32-34 si la telefon;
0743.333.461
; mariana_wsh@yahoo.com27 Feb 11:00
B
SPALATOR Activ Auto angajeaza spalator auto cu experienta. Spalatoria este situata in zona Obor. Program de lucru L-S 8.00-18.00. Conditii bune de munca, contract, salariu atractiv si...
0764.521.095
; andreea.olaru@activauto.ro ; www.activauto.ro
27 Feb 11:00
B
SPALATOR auto cu experienta angajez;
0765.871.081/ 0768.056.208
27 Feb 11:00
B
SPALATOR auto cu experienta pentru spalatorie auto, venituri peste medie, contract de munca, comision, zona Militari;
0722.236.776
27 Feb 11:00
B
SPALATOR auto cu experienta, Sos. Vergului 59, rog seriozitate;
0767.245.353/ 0720.584.120
27 Feb 11:00
B
SPALATOR auto cu experienta, vulcanizator auto cu experienta. Salariu intre 800-1500 lei. Urgent,
0768.585.456
27 Feb 11:00
B
SPALATOR auto pentru spalatorie Sos. Berceni, zona Aparatorii Patriei. Salariu, carte de munca, bonusuri atractive;
0765.912.142
27 Feb 11:00
B
SPALATOR auto zona Salajan -Statuie Nicolae Grigorescu, Spalatoria Auto Smart;
0766.309.126
27 Feb 11:00
B
SPALATOR auto, cerinte: experienta, buletin valabil, cazier curat. Locatie: Sos. Chitilei nr. 28, sector 1;
0763.633.680
; office.kausar@gmail.com
27 Feb 11:00
B
SPALATOR auto. Angajam urgent spalatori auto cu experienta si seriozitate. Berceni str. Turnu Magurele 240-242 sect. 4, Bucuresti;
0721.018.018/ 0728.018.018
; supremautoservice@gmail.com27 Feb 11:00
B
SPALATOR auto. Societate, angajam spalatori si cosmeticieni auto cu experienta la punctul de lucru din Afi Palace Cotroceni la spalatoria City Car wash (zona G -1). Conditii...
0758.056.524
; citycarwash2013@gmail.com
27 Feb 11:00
B
SPALATOR auto. Spalatorie auto situata in Prelungirea Ghencea nr. 107 angajez spalator auto cu experienta in domeniu, ofer salariu+comision din cosmetica, detalii despre salariu la...
0768.411.929/ 0731.438.823
27 Feb 11:00
B
SPALATOR auto. Spalatorie auto situata in zona Baneasa, Straulesti, angajeaza spalator auto. Salariu fix, bonusuri. Program flexibil;
0724.229.660
; office@cartech.com.ro27 Feb 11:00
B
SPALATOR auto. Spalatorie auto, angajeaza spalator auto cu experienta, persoana serioasa, aspect ingrijit, conditii avantajoase, contract de munca;
0753.313.930
; office.spalatorie@gmail.com27 Feb 11:00
B
SPALATOR cu sau fara experienta, spalatoria este in Drumul Taberei. Salariu si comisioane atractive;
0762.106.108
27 Feb 11:00
B
SPALATOREASA Spalatoria Prela angajaza spalatoreasa calcatoreasa cu experienta. Angajarea se face cu contract de munca cu 8 ore/zi;
0737.192.564
; officechimic@gmail.com
27 Feb 11:00
B
SPALATORI  auto, fete si baieti cu experienta, seriosi, pentru spalatorie auto sector 4;
0760.358.985
27 Feb 11:00
B
SPALATORI  auto. Diamond Car SPA angajeaza Pachet salarial atractiv. Detinerea permisului de conducere constituie avantaj. Interviurile au loc zilnic de luni pana vineri, la orice locatie...
0737.512.744/ 0737.512.745
27 Feb 11:00
B
SPALATORI auto cu experienta angajez cu carte de munca, salariul atractiv + comision, ofer cazare;
0769.696.289
27 Feb 11:00
B
SPALATORI auto cu experienta din Bucuresti si provincie, ofer cazare;
0729.942.777
27 Feb 11:00
B
SPALATORI auto cu experienta pentru spalatorie auto Crangasi. Oferim cazare gratuita, asteptam provincia;
0731.302.788/ 0731.302.783
27 Feb 11:00
B
SPALATORI auto cu experienta, aspect ingrijit si cazier curat, Spalatoria LaJeturi angajam. Contract, salariu motivant, comisioane si cazare gratuita. Interviu str. Grigore Moisil 65-67...
0736.963.249/ 036963249
27 Feb 11:00
750 LB
SPALATORI auto cu experienta, in Calea Giulesti 235. Ofer cazare + salariu;
0767.798.723
27 Feb 11:00
B
SPALATORI auto cu experienta, langa Stadion Dinamo, angajez;
0722.349.339
27 Feb 11:00
B
SPALATORI auto cu si fara experienta pentru spalatorie auto automata, situata in Pipera, str. Emil Racovita, nr. 22. Contracte de munca, conditii bune, 2 schimburi,
0744.604.725
; officelau@gmail.com
27 Feb 11:00
800 LIF
SPALATORI auto si vulcanizatori, pentru spalatorie auto, zona Colentina;
0723.581.680
27 Feb 11:00
B
SPALATORI auto, cu experienta, angajam pentru spalatorie zona Pantelimon. Salariu atractiv. Sunati dupa ora 10;
0784.412.000
27 Feb 11:00
B
SPALATORI auto, cu experienta, fara cazier, seriosi, muncitori, spirit de echipa, aspect fizic placut si ingrijit. Zona centrala. Restul nu deranjati;
0763.622.533/ 0763.956.543
27 Feb 11:00
B
SPALATORI auto, numai cu experienta, zona N. Grigorescu, tinuta agreabila, seriozitate, salariu+ comision;
0766.403.308
27 Feb 11:00
B
SPALATORI auto, pentru SC Athos Com spalatorie auto. Se ofera si comision.
021.778.15.05
27 Feb 11:00
B
SPALATORI cu experienta pentru spalatorie auto, conditii foarte bune, vad bun, salariu+comision, rog seriozitate,
0722.522.908
; adiflorescu71@yahoo.ro
27 Feb 11:00
900 LB
SPALATORI cu experienta zona Drumul Taberei, program 3 zile cu 1 libera, salariu
0762.106.108
27 Feb 11:00
850 LB
SPALATORI cu experienta, salariul si programul foarte convenabil pt. spalatorie auto in zona Drumul Taberei;
0762.106.108
27 Feb 11:00
B
SPALATORI de vase, pentru restaurant chinezesc, program o zi cu o zi;
0762.416.067
27 Feb 11:00
B
SPECIALIST centrale termice, full time, pentru service centrale si verificari;
0733.397.101
27 Feb 11:00
B
STILIST, cosmeticiana si manichiurista, angajam numai cu experienta minim 5 ani pentru salon Universitate deschis de 3 ani. Program L-V 10-19, carte de munca si salariu
0769.698.742
27 Feb 11:00
1.000 LB
STIVUITORIST Isovolta SA angajeaza stivuitorist si operator lacuri. Informatii la nr.
031.030.12.30
27 Feb 11:00
B
STIVUITORIST pentru statia de sortare a deseurilor Glina. Relatii zilnic intre orele 08-17 de L-V. Calificarea de mecanic utilaj constituie un avantaj,
0744.324.268
; comagrab@yahoo.com
27 Feb 11:00
1.500 LIF
STIVUITORIST, Firma Trady 2000 Angajam stivuitorist cu experienta si atestat in Bd. Basarabiei nr. 256, Bucuresti , sector 3 (Incinta Faur), Program luni-vineri 8.30-18 si sambata 8.30-13:00;
0758.115.992
; roxanaene@trady.ro27 Feb 11:00
B
STRUNGAR cu 3 ani experienta in prelucrarea prin aschiere pe strung carusel cu comanda fanuc. Pachet salarial foarte atractiv. Zona Militari Pacii,
0724.522.444
; recrutare@paylex.ro
27 Feb 11:00
2.000 LB
STRUNGAR cu experienta minim un an pe strung cu comanda numerica pentru mase plastice si cauciuc pentru SC Eco Seal SRL, Salariul
0733.331.450/ 0722.292.214
27 Feb 11:00
2.200 LB
STUDENTA, ofer camera studenta, fara ocupatie, serioasa, posibilitate dezvoltare afacere proprie. Activitate lejera, program flexibil. Exclus sex, exclus escorte. Prioritate pt. fetele... ; auraoption@gmail.com27 Feb 11:00
B
SUDOR argon, Mig-Mag, lacatus cu experienta in domeniul balustradelor fier, fier forjat, inox salariu confidential, Soseaua Giurgiului nr 261 C, sector 4 Bucuresti;
0720.410.318/ 0720.410.318
27 Feb 11:00
B
SUDOR,  cu experienta de sudura in argon si maistru-mecanic cu experienta de lacatus-matriter;
0730.031.236
27 Feb 11:00
B
SUDORI CO2, muncitori pentru abkant, vopsitori in camp electro-static, tamplari mobilier, pentru fabrica de usi metalice din Popesti-Leordeni;
0725.757.138
27 Feb 11:00
B
SUDORI cu experienta polietilena (PE) autorizati ISCIR, buni cunoscatori ai procedeelor cap-cap si electrofuziune pentru retele gaze naturale. Program lucru: 7-18 inclusiv doua dintre...
0752.022.371
27 Feb 11:00
B
SUDORI cu experienta polietilena (PE) autorizati ISCIR, buni cunoscatori ai procedeelor cap-cap si electrofuziune pentru retele gaze naturale. Program lucru: 7-18 inclusiv doua dintre...
0752.022.371
27 Feb 11:00
B
SUDORI, angajez urgent sudori electrici prin gama procedura 111 cu contract de munca in strainatate. Rog seriozitate, salarii atractive;
0766.962.964
27 Feb 11:00
B
SUDORI, lacatusi, instalatori, dulgheri, faiantari, zidari pentru luxton construct. pentru personalul din provincie oferim cazare+ 2 mese/zi, loc de muca stabil vara/iarna;
0769.526.841
27 Feb 11:00
B
SUPERVIZOR, post interior, program 8 ore, salariu motivant, pentru firma paza;
021.337.44.77
27 Feb 11:00
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 sofer |  vanzatoare |  sofer cat b |  soferi |  personal |  secretara |  sofer taxi |  bucatar |  menajera |  necalificati |  ospatar |  bona |  ospatari |  agent vanzari |  operator |  constructii |  contabil |  operator calculator |  barman |  inginer |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 01 Mar 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD