LOCURI DE MUNCA oferte full time (2319 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
PERSONAL serios (fete si femei) pentru productie sandwich-uri. Se ofera training gratuit, salariu fix, masa. Perioada nedeterminata. Contract de munca;
0735.558.636
; office@snack4u.ro ; www.snack4u.ro
29 Oct 11:00

B
PERSONAL tipografie. Angajam personal calificat si necalificat pentru sectia de legatorie si finisaje a unei tipografii. Postul este pentru o perioada de 2 luni. Plata se face la ora....
031.407.00.13/ 0742.962.540
; contact@ebc-interim.com29 Oct 11:00

B
PERSONAL urgent pentru curatenie (femei) program de noapte pentru zona Pipera, pentru spatiu birourii, program de duminica pana joi de la 22.00 la 6.00. Salariu
0733.254.080
; smartclean.evolution@yahoo.com29 Oct 11:00
1.000 L
B
PERSONAL vase, restaurant angajeaza personal spalatorie vase, restaurantul este situat in sectorul 1 in zona Arcului de Triumf, angajam personal vase;
0735.822.965
; shelteroffice2012@gmail.com29 Oct 11:00

B
PERSONAL xerox, printare, interviu si cv in Iuliu Maniu nr.65, metrou Gorjului, salariu ; munteanun@yahoo.com29 Oct 11:00
900 L
B
PERSONAL, Firma, angajam urmatoarele categorii de personal, covrigar cu experienta pentru punct de lucru zona Banu Manta, vanzator pentru rulota si lucrator depozit in Sos. Fundeni 252....
0756.121.165
; quercuscompanygrup@yahoo.com
29 Oct 11:00

B
PERSONAL, Il Matterello (sector 3, cinema Gloria) angajeaza personal pentru: livrare la domiciliu, ospatar, ajutor pizzer;
0734.201.487
29 Oct 11:00

B
PERSONAL, Premium Food Industry angajeaza personal bucatarie pentru productia de sandwich-uri si salate, zona Pipera, decont transport 5 L/zi, salariu net 1.000 L;
0729.316.108
29 Oct 11:00

IF
PERSONAL, restaurant Zexe Zahana, str. Icoanei nr. 80 angajeaza femei serviciu salariu 1.400 L, bucatari salariu 2.200 L, program 1zi/1zi. Tips si transport asigurat, relatii la tel....
0735.157.408
; office@zexe.ro ; www.zexe.ro 29 Oct 11:00

B
PERSONAL, Restaurantul Casa Mino angajeaza ospatarite si ajutor in bucatarie cu domiciliu in cartierul Militari sau apropiat cartierului. Va puteti depune CV-ul pe adresa de mail sau la...
0762.819.343
; office@casamino.ro
29 Oct 11:00

B
PERSONAL, salon infrumusetare Popesti Leordeni angajeaza coafeza, mani - pedi, cosmeticiana, tehnician unghii false;
0761.045.951
29 Oct 11:00

B
PERSONAL, SC angajeaza modelator covrigi si vanzatoare pentru zona Salajan/ Titan. Relatii la telefon;
0722.597.374/ 0737.844.453
29 Oct 11:00

B
PERSONAL, SerenoClub angajeaza, Club de biliard cautam personal: femeie de servici, ospatarite si receptionere. Numar de contact pentru programari interviu;
0757.032.408
; barsereno@yahoo.com29 Oct 11:00

B
PERSONAL, spalatorie auto profesionala angajeaza personal. Se of salariu fix, carte munca, bonusuri si avantaje, maxima seriozitate, posibilitate cazare pt cei din provincie. Se cauta...
0723.610.341
; adaw05@yahoo.com29 Oct 11:00
800 L
B
PERSONAL, supermarket zona Colentina angajeaza pt. raion lactate, mezeluri, carne si autoservire. Relatii la tel., 9-17;
0723.687.895
29 Oct 11:00

B
PERSONAL. Angajam tineri pentru echipa de curatenie. Salariu motivant si posibilitati de avansare.
0755.200.071
29 Oct 11:00

B
PERSONAL. Compania Imobiliara Premier angajeaza prin concurs personal pentru urmatoarele posturi: consilier imobiliar Departament Ansambluri Rezidentiale Noi - 10 posturi; consilier...
0727.737.225
; giulio@premierservice.ro29 Oct 11:00

B
PERSONAL. Dezvoltator imobiliar, angajeaza zugravi, faiantari, pt finisaje interioare in bloc nou, construit in 2014 pe Bd. Alexandru Obregia. Oferim carte de munca angajatilor. Salariu,
0727.083.468
; office.idealresidence@gmail.com29 Oct 11:00
1.650 L
buc
B
PERSONAL. Firma specializata in distributie/curierat angajeaza personal cu/fara experienta, bonusuri, program flexibil,
021.315.16.90
29 Oct 11:00
1.200 L
B
PESOANA, caut in varsta, serioasa pentru intretinerea unui batran, interna, asigur cazare, masa+ salariu lunar discutabil;
0764.069.563
29 Oct 11:00

B
PICOL, ajutor ospatar, picol (fete /baieti), restaurant cu specific international situat in zona Arcului de Triumf, aspect fizic placut si abilitati de comunicare, experienta minim 6...
0735.822.965
; madeineurope001@gmail.com29 Oct 11:00

B
PICOLITA cu sau fara experienta, pizzerie sector 6 si livrator cu masina proprie;
0729.442.530
29 Oct 11:00

B
PICOLITA, pentru restaurant langa Mall Plaza Romania. Cerinte: lb. engl, serioasa, muncitoare, sa locuiasca in sector 5 sau6. Program o zi cu o zi. Interviu in restaurant intre orele...
0728.842.997
; trattoriavivaldi@gmail.com ; www.hotelwestplaza.ro
29 Oct 11:00

B
PICOLITE cu domiciliul in sectoarele 3, 4, 5, care isi doresc aceasta profesie, restaurant italian angajeaza pe termen lung;
0744.552.553
29 Oct 11:00

B
PICOLITE, cu sau fara experienta pt. restaurant mall Baneasa, program in ture, se ofera salariu atractiv, tips zilnic, o masa pe zi. Detalii si programari la interviu la telefon intre...
0752.166.667
; danuto1@yahoo.com29 Oct 11:00

B
PIZZAR cu experienta, minim 2 ani pentru pizzeriile Speed Pizza. Salariul si programul avantajos;
0746.055.655/ 0720.928.740
; www.speedpizza.ro
29 Oct 11:00

B
PIZZAR experienta minim 2 ani pentru pizzeria Don Gabino's situata in Otopeni, Ilfov pe strada Grivita nr. 2B. Salariu atractiv, pentru mai multe detalii sunati;
0766.661.512
; comenzi@don-gabinos.ro ; www.don-gabinos.ro
29 Oct 11:00

IF
PIZZAR, angajam in zona Titan, 1 Decembrie;
0765.621.928
29 Oct 11:00

B
PIZZAR, Pizzerie zona Baba Novac angajeaza pizzar;
0784.133.155
; nitudana2004@yahoo.com29 Oct 11:00

B
PIZZAR. Restaurant L' Incontro, din Comuna 1 Decembrie, angajeaza pizzar cu experienta, salariu atractiv;
0766.286.368
29 Oct 11:00

IF
PIZZER si bucatar la paste pentru restaurant. Relatii la tel.;
0765.723.733
29 Oct 11:00

B
PIZZER, de preferat cu domiciliul in sectorul 6, angajam pentru Pizzeria Graffiti;
0721.338.766
29 Oct 11:00

B
PLACATORI termosistem pe schela fixa - si necalificati, Bucuresti;
0763.583.132/ 0737.943.857
29 Oct 11:00

B
POMPIERI, urgent, angajam pompieri servanti, operator CCTV (certificat de pompier servant ) si agenti securitate din Bucuresti + fete receptie,
0747.225.916
; iulian.draganete@securitas.com.ro29 Oct 11:00

B
PORTAR prezentabil, limba engleza mediu, cu experienta de 10 ani, serios, tipicar, primire clienti centru Business Grand Pier, salariu net, program 12/36, calea Serban-Voda, nr...
0742.170.764
29 Oct 11:00
1.000 L
B
POSTURI (2) de inchiriat, coafura, masaj, in salon central. Detalii la telefon;
0720.504.869
29 Oct 11:00

B
PREGATITOR vopsitor cu experienta in zona Militari. Rog seriozitate;
0731.344.156/ 0722.739.367
; smautoservice1@yahoo.com29 Oct 11:00

B
PREGATITOR vopsitor. Auto Hoff angajeaza pregatitori vopsitor auto. Daca esti in cautarea unui job si ai experienta in domeniul vopsitoriei auto nu ezita sa ne contactezi. Salariu...
0747.133.973
; office@autohoff.ro ; www.autohoff.ro
29 Oct 11:00

IF
PREGATITORI Service auto angajeaza doar pregatitori vopsitorie cu experienta si seriozitate, cerem calitate si rapiditate, zona IMGB-Popesti Leordeni,
0765.881.218/ 0723.774.903
; autogarageexpert@gmail.com29 Oct 11:00
1.800 L
B
PREGATITORI vopsitorie tineri cu experienta si seriozitate pt. service auto cerem calitate, zona IMGB, Popesti-Leordeni,
0765.881.218/ 0723.774.903
; autogarageexpert@gmail.com29 Oct 11:00
1.800 L
B
PREPARATOR pizza. Preparatoare/ preparator pizza cu sau fara experienta, sofer livrator pizza cu masina personala si operatoare telefonica comenzi pizza cu foarte bune cunostine operare PC...
0757.973.744
29 Oct 11:00

B
PREPARATOR sendvici pentru tura de noapte. Program D-V 21-05. Pt. interviu str. Traian nr. 75, sector 3. Sunati intre orele 16-20. Salariul
0722.541.042
29 Oct 11:00
1.100 L
B
PREPARATOR, Domino's Pizza, angajeaza preparator pizza fara experienta full time, livrator cu masina personala part time. Adresa Pipera 44b;
021.233.44.55
; pipera@dominos-pizza.ro ; www.dominos-pizza.ro
29 Oct 11:00

B
PROIECTANT pentru productie mobilier din PAL la comanda. Cunostinte autocad, experienta in domeniu;
0766.638.967/ 0735.876.984
29 Oct 11:00

B
PROMOTER, angajam fete si baieti pentru distribuire pliante zone fixe si mobile. Persoane tinere cu forta de munca si rezistenta la program prelungit si stres, program 10 ore, 6/7. Pentru...
0733.337.377
; resurseumane.activ@yahoo.com29 Oct 11:00
1.300 L
luna
B
PROMOTER, angajam fete si baieti pentru distribuire pliante zone fixe si mobile. Persoane tinere cu forta de munca si rezistenta la program prelungit si stres, program 10 ore, 6/7. Pentru...
0733.337.377
; resurseumane.activ@yahoo.com29 Oct 11:00
1.300 L
luna
B
PROMOTERI /relatii cu publicul. CV: bd. Unirii nr. 19, sect. 4, bl. 4B, sc. A, et. 1, ap. 2, interfon 02c;
0757.875.717/ 0765.705.674
29 Oct 11:00

B
PSIHOLOGIE fete lb. eng./fr., notiuni de psihologie, flexibilitate lin comunicare, neutralitate emotionala, dorinta de dezvoltare personala. Lucram online via SUA. Renumeratie...
0733.383.199
; topdivemedia@gmail.com ; www.topdivemedia.com 29 Oct 11:00

B
PUBLIC spectator reality show. Nu conteaza varsta, nici aspectul. Aparitii garantate prin rotatie. Castiguri mari cu plata pe loc. 100, 500, 1500 L/zi/ proiect. Urgent,
0763.545.031/ 0735.325.935
29 Oct 11:00

B
RECEPTIONER mecanica, Service Auto Porand multimarca situat in sectorul 3, Str Gheorghe Doja, angajeaza receptioner mecanica. Salariu excelent. Necesar experienta in domeniul auto. Rugam sa...
0730.123.277/ 0720.058.063
; autoporand@yahoo.com29 Oct 11:00
2.000 L
luna
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 sofer |  vanzatoare |  sofer cat b |  soferi |  personal |  secretara |  sofer taxi |  bucatar |  menajera |  necalificati |  ospatar |  bona |  ospatari |  agent vanzari |  operator |  constructii |  contabil |  operator calculator |  barman |  inginer |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 30 Oct 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD