LOCURI DE MUNCA oferte full time (3847 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
ELECTRICIENI pt. ansamblu rezidential Metropolitan Residence. Salariile incep de la 2.500 L/luna. Informatii la tel./ CV la e-mail:
0731.738.248
; gabriela@metropolitanresidence.ro 29 Jun 11:00
2.500 L B
ELECTRICIENI pt. ansamblu rezidential Metropolitan Residence. Salariile incep de la 2.500 L/luna. Informatii la tel./ CV la e-mail:
0731.738.248
; gabriela@metropolitanresidence.ro 29 Jun 11:00
2.500 L B
ELECTRICIENI si neecalificati pentru SC, santiere mari Bucuresti, salarii decente;
0723.174.958
29 Jun 11:00
B
ELECTRICIENI, ajutori electricieni, necalificati si fete, pentru instalatii electrice zone rezidentiale, salariu bun, angajam;
0764.360.456/ 0729.179.406
29 Jun 11:00
B
ELECTRICIENI, angajam electricieni bransamente electrice si retele joasa si medie tensiune, oferim cazare in Bucuresti, lucrari in Bucuresti, contract 8 ore pe perioada nedeterminata.
0723.149.448
; elena.coman97@gmail.com 29 Jun 11:00
B
ELECTRICIENI, angajam electricieni pentru executie instalatii electrice in santier. Este necesara experienta. La interviu vor fi testati. Se face contract de munca, se ofera echipament si...
021256244/ 0728.274.929
; nec.logistic@gmail.com 29 Jun 11:00
2.300 $ B
ELECTRICIENI, instalatori si muncitori necalificafi pentru santiere, pentru detalii sunati la nr de tel. sau CV la adresa de mail,
0736.089.657/ 0736.089.656
; sorin@msc-corporation.ro ; www.msc-corporation.ro 29 Jun 11:00
B
ELECTRICIENI, lacatusi dornici de munca, posibilitate asigurare cazare in Bucuresti pentru cei din provincie, salariu atractiv;
0743.335.338/ 0768.323.954
; travelsfinx@yahoo.com 29 Jun 11:00
B
ELECTRICIENI, necalificati. Societate comerciala angajeaza cu forme legale electricieni si necalificati pentru santier. Locul de munca este in Bucuresti sau in Mamaia. Se ofera cazare,
0761.611.511
; enacherc@gmail.com 29 Jun 11:00
1.500 L B
ELECTRICIENI, pentru constructii civile si industriale, program L-V, contract de munca, salariu net 1.700 L. Alte detalii la telefon,
0723.664.527/ 0727.307.740
; www.prestenerg.ro 29 Jun 11:00
B
ELECTRICIENI, societate comerciala din bucuresti angajeaza electricieni in constructii cu si fara experienta. Salarizare incepand de la 1.800 lei. CV la adresa de email, informatii...
0763.685.263
; office@erstesystem.ro 29 Jun 11:00
1.800 L B
ELECTRICIENI. SC Electromontaj SA sucursala Bucuresti angajeaza electricieni pentru executie lucrari medie si inalta tensiune. Se ofera cazare;
021.330.77.35
; electromontajsb@gmail.com 29 Jun 11:00
B
ELECTROMECANIC masini si utilaje panificatie cu experienta, pentru fabrica de paine cu sediul in Colentina. Pentru detalii sunati zilnic intre orele 09:00-16:00;
0726.753.804
29 Jun 11:00
B
ELECTROMECANIC si fochist cazane de abur de joasa presiune, min. 5 ani experienta in domeniul utilajelor pentru industria confectiilor. Acordam salarii avantajoase, tichete masa, ab....
0722.430.831
; personal@conflux.ro
29 Jun 11:00
B
ELECTROMECANIC Societate intretinere toalete automate angajam electromecanic sau automatist pentru mentenanta toalete automate. Obligatoriu auto personal (decont + prima uzura). Program l-v...
0733.504.528
; comexrom@yahoo.com ; www.eco-toilet.ro
29 Jun 11:00
B
ELECTROMECANICI, electricieni, finisori constructii, mecanici, instalatori, Regio Impex SRL angajeaza in toata tara. Oferim conditii avantajoase;
021.224.66.34
; cristina.bichir@regioimpex.ro 29 Jun 11:00
B
ELECTRONIST inginer, tehnician, electronist asamblare, verificare, depanare subansamble electronice interfoane si sisteme control acces. Plantare, lipire manuala componente THT-SMD.
021.210.68.77/ 021.211.72.13
; interada@interfoane.ro 29 Jun 11:00
B
ELECTRONIST, zona Smart Expo Flora- Voluntari, relatii la tel.;
0724.022.224
29 Jun 11:00
IF
ETICHETATOR marfa pentru depozitul din zona Republica. Program de Luni-Vineri, 8 ore pe zi, contract nedeterminat, bonuri de masa, salariu intotdeauna la timp, diverse bonusuri, sanse reale...
0760.232.175
29 Jun 11:00
1.400 L B
EXCAVATORIST pe pneuri, din Bucuresti si toata tara;
0722.760.707
29 Jun 11:00
B
EXCAVATORIST. Firma de constructii angajeaza excavatorist cu experienta, locul de munca se afla in judetul Brasov. Salariu
0751.141.917
; sfetcu.ionut.adrian@gmail.com 29 Jun 11:00
2.200 L BV
FACTURARE, angajam personal pe urmatoarele functii: operator facturare, ofertare clienti si muncitor depozit. Zona Popesti Leodeni. Rugam seriozitate;
0724.444.499
; aurel@jaluzele-ro.ro ; www.depozitul-de-rulouri.ro
29 Jun 11:00
IF
FACTURIST SC Asmin Star SRL, domeniu de activitate: comert cu produse alimentare, dulciuri, angajeaza facturist (a), cunostinte contabilitate primara, asiguram transportul;
0734.877.564
; office@asminstar.ro ; http://www.asminstar.ro
29 Jun 11:00
IF
FADROMIST pentru statia de sortare a deseurilor Glina. Relatii zilnic intre orele 08-17 de L-V. Calificarea de stivuitorist constituie un avantaj. Oferim bonuri de masa,
0744.324.268
; comagrab@yahoo.com 29 Jun 11:00
1.700 L IF
FAIANTAR, rigipsar, finisor, electrician, instalator, dulgher, pt. SC constructii cu capital strain, carte de munca, oferim cazare, Bucuresti bulevardul Metalurgiei nr. 61;
0721.700.053
; nicanorbalaceanu@yahoo.com 29 Jun 11:00
100 L B
FAIANTAR, rigipsar, zidar, zugrav, oferim cazare;
0758.889.510
29 Jun 11:00
B
FAIANTARI zugravi, rigipsari angajam, salariu minim oferit,
0786.330.337
29 Jun 11:00
2.000 L B
FAIANTARI, angajari constructii. SC Scorilo Building Contractors SA. Angajeaza faiantari, zugravi, dulgheri, ferari, zidari;
0756.058.944
29 Jun 11:00
B
FAIANTARI, zidari, zugravi, dulgheri si necalificati angajez, in Bucuresti, Marian;
0767.530.150
29 Jun 11:00
B
FAMILIE interni, familie tineri harnici pt. intretinere casa, femeia menaj si calcat, barbatul gradina si mici lucrari casnice, program luni-sambata, oferim cazare si salariu 2.400 per...
0725.447.951
29 Jun 11:00
2.400 L B
FAMILIE si persoane de tarani pentru gradina de legume si sef pentru 2 ha de legume, aproape de Afumati, Judetul Ilfov, oferta cazare, serios;
0767.032.833
29 Jun 11:00
B
FAMILIE, ingrijitori animale si muncitori necalificati din provincie, exclus Bucuresti. Ferma de animale din Prahova, angajam. Se ofera bani de mancare zilnic plus cazare,
0751.141.917
29 Jun 11:00
1.700 L PH
FATA  angajam fata pentru emitere polite de asigurare. Candidatul ideal: abilitati de comunicare, fire dinamica, abilitati de planificare si organizare. Responsabilitati: prospectare...
0720.805.900
; office@newasig.ro 29 Jun 11:00
B
FATA / doamna pentru menaj, pretul disc.,
0732.626.084
29 Jun 11:00
B
FATA Amax financial angajam fata pt munca de birou in domeniul vanzarilor, salariu fix, bonusuri (venit minim lunar 1.700 L), se ofera training gratuit, domiciliul sectorul 3 si 4....
0766.630.304
; bogdan_mihai77@yahoo.com 29 Jun 11:00
B
FATA curatenie. Borsalino Bucuresti isi mareste echipa. Avem nevoie de o fata sau femeie pentru curatenie si vase. Echipa tanara, mediu de lucru placut, program lucru 2/2 zile,
0723.721.001
; adrian.cojocaru@me.com ; www.borsalino.ro
29 Jun 11:00
1.000 L B
FATA la curatenie pt. fabrica de paine (birouri si bucatarie) in Colentina. Cerinte: serioasa, muncitoare, curata, ordonata. Program Luni-Vineri 07-16, Sambata 07-13, Duminica -...
0762.238.405
29 Jun 11:00
1.000 L B
FATA la curatenie sala de fitness, Calea 13 Septembrie sector 5, contract de munca, salariu atractiv;
0765.614.724
29 Jun 11:00
B
FATA munca la Dragonul Rosu 8, cunoscatoare lb. engleza. Se va ocupa cu promovarea firmei online de site-ul si facebook-ul firmei. Salariul se va stabili in urma interviului;
0751.932.223
29 Jun 11:00
B
FATA tanara ajutor in florarie centru, cu/ fara experienta, acceptam provincie si studenti,
0732.405.609
29 Jun 11:00
1.000 L B
FATA, femeie pentru bucatarie, cu sau fara experienta, salariul pana la 1.800 lei, sector 1, program o zi cu o zi, de la 10:00 la 22:00;
0727.825.231
29 Jun 11:00
B
FATA, lb. engleza minim, cu/ fara experienta, videoconferinte. Comision atractiv si sistem motivant bonusare. Plata in avans. Nu se lucreaza pe sturile clasice unde este pierdere de...
0737.989.316
29 Jun 11:00
2.000 € B
FATA. Caut sa angajeze interna o fata tanara, curata, gospodina pentru menaj si gatit, conditii avantajoase;
0724.014.257
29 Jun 11:00
B
FEMEI curatenie, curatatori legume, spalatori vase, ajutori bucatar, perioada 15 iulie- 5 septembrie pt. hotel restaurant La Noi Costinesti. Se asigura: cazare, 3 mese pe zi, salariul...
0725.330.449
; neacsu_mili@yahoo.com ; www.costinesti-lanoi.ro 29 Jun 11:00
B
FEMEI curatenie. Angaja?m cu c.m. femei si ba?rbati la magazinul metro Berceni;
0733.030.414
29 Jun 11:00
B
FEMEI de serviciu pentru curatenie la asociatie de proprietari, locatia este in sector 3;
0728.329.933
29 Jun 11:00
B
FEMEI de serviciu, contract de munca, salarii mereu la timp, pentru Clubul IDM. Programari interviu la telefon:
021.316.09.62
29 Jun 11:00
B
FEMEI de serviciu, contract de munca, salarii mereu la timp, pentru Clubul IDM. Programari interviu la telefon:
021.316.09.62
29 Jun 11:00
B
FEMEI de serviciu. Clinica medicala angajeaza 4 femei de serviciu. Program flexibil, contract de munca, salariu motivant. Zona Stefan cel Mare. Programari la interviu la numarul de...
021.210.27.31
29 Jun 11:00
B
FEMEI de serviciu. Restaurantul Monte Carlo din parcul Cismigiu angajeaza femei de serviciu, ajutor bucatar si bucatar;
021.313.13.44
; ianispircan@yahoo.com 29 Jun 11:00
B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.