LOCURI DE MUNCA oferte full time (3048 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
MUNCITORI necalificati pt. fabrica de ambalaje din plastic din Dobroiesti (aproape de Soseaua Fundeni). Pentru informatii:
0736.476.539
28 Jul 15:24
B
MANIPULANT marfuri pt. depozit in zona Militari. Transport asigurat de la Metrou Pacii, conditii bune de lucru, salariu fix si tichete de masa. Detalii la tel.;
0731.808.024
28 Jul 15:23
B
ASISTENTA personala, 4-6 ore saptamanal, raspund numai la sms cu descriere,
0766.772.937
28 Jul 15:21
1.000 € luna B
FEMEI de servici. Firma de curatenie angajeaza urgent agenti de curatenie (femei de servici) si un supervizor cu sau fara experienta;
0731.570.583
28 Jul 15:10
B
EXCAVATORIST Angajam masinist utilaj-excavatorist cu experienta si diploma de calificare pentru lucru pe excavator pe senile 22 tone in Bucuresti si in tara. Salariu atractiv;
0722.758.297
; memo.tudor@gmail.com 28 Jul 15:10
B
AGENTI de securitate pentru obiective in Bucuresti, atestatul constituie avantaj, salariu motivant, contract de munca. Interviurile se tin pe str. Olimpului nr. 24, L-V 10-16;
021.337.44.77
; recrutare@areko.ro ; www.areko.ro 28 Jul 15:08
B
CASIER, Issa Supermarket angajeaza casier cu experienta in locatia Sos. Oltenitei nr. 58 sector 4. Va rog depuneti CV-ul in locatie sau pe adresa de email,
021.332.03.88
; iustiana.issasupermarket@gmail.com
28 Jul 15:08
1.200 L luna B
OSPATARI, ospatar pentru restaurant crama in zona Magurele, Ilfov. Ospatar cu experienta restaurant cu specific romanesc. Asiguram transportul. Pentru mai multe detalii la nr. de telefon;
0765.433.822
28 Jul 15:08
IF
ASISTENTA medicala cu experienta pentru camin de batrani privat cu medic specialist full-time, zona Pipera. Ture de 12 ore, part-time 10-12 ture/ luna, plata corecta si la timp, masa...
0765.443.260/ 0732.332.122
; camineden@gmail.com 28 Jul 15:08
B
OSPATAR, Restaurant Fior di Poesia din Aviatorilor cauta ospatari cu minim 2 ani de experienta, seriosi si dornici sa faca parte dintr-o echipa tanara si dinamica;
0744.601.060
; office@fiordipoesia.ro ; www.fiordipoesia.ro 28 Jul 15:06
B
PERSONAL specializat in aplicarea de vopsele epoxidice;
0734.308.857
; office@hbs.com.ro 28 Jul 15:03
B
CROITOREASA, Atelier in zona Victoriei - Blvd Ion Mihalache angajam cusatoreasa pentru produs cap coada;
0748.119.171
; manuela_pungan@yahoo.com 28 Jul 14:59
B
HOSTESS online. Daca ai peste 18 ani, si stii limba engleza, suna-ne. Si daca ai si mai multe intrebari te asteptam oricand la o cafea. Contract de munca, 8h, luni-vineri, ambianta...
0722.498.164
; goodvibes_studio@yahoo.com 28 Jul 14:57
B
PREGATITOR vopsitor auto pt. SC Automotive Car Service Srl, situat in Bucuresti, Spaliul Independentei, nr.313, Sector 6, tel. intre orele 8.30-17.00;
0727.785.204
28 Jul 14:56
B
RECEPTIONERA angajeaza urgent salon de lux, spatiu comercial Stefan cel Mare, vis-a-vis spital Colentina. Experienta in domeniu, cunostinte PC, seriozitate, profesionalism, aspect fizic...
0761.753.037/ 0722.301.575
; nutibratu@yahoo.com ; http://www.thebeautylounge.ro
28 Jul 14:56
B
FEMEI de serviciu, angajez pentru curatenie birouri si industria alimentara;
0720.211.913
28 Jul 14:55
B
RECEPTIONERA, Hotel Mon Caprice angajeaza receptionera cu aspect placut, sociabila, ambitioasa, limba engleza, punctuala, obisnuita cu program in ture 12/24/24/48 , asteptam cv-uri la adresa;
0723.107.007
; office@hotelmoncaprice.ro ; www.hotelmoncaprice.ro
28 Jul 14:55
B
BONA, zona metrou Anghel Saligni, fara experienta,
0761.178.050
28 Jul 14:53
800 L B
INGINER Firma constructii angajeaza inginer pentru departamentul tehnic. Relatii la tel.;
0730.846.525
; edciprian_neacsu@yahoo.com 28 Jul 14:53
B
CONSILIER VANZARI, EUROMOBILA PROD, UNUL DINTRE CEI MAI IMPORTANTI PRODUCATORI DE CANAPELE, ANGAJEAZA PENTRU MAGAZINELE PROPRII. RELATII LA TELEFON INTRE ORELE 10,00-12,00 SI CV LA E-MAIL;
0725.202.018
; personal@canapele.ro 28 Jul 14:52
B
MONTATORI, firma angajam montatori si ajutor montator PVC cu experienta. Angajam vanzatoare pt. magazin alimentar;
0761.926.405
; grajdanmarian@yahoo.com 28 Jul 14:51
B
MANIPULANT, EUROMOBILA PROD ANGAJEAZA PENTRU DISTRIBUTIE CANAPELE IN BUCURESTI. RELATII LA TELEFON INTRE ORELE 10,00-12,00;
0725.202.018
28 Jul 14:49
B
PERSONAL, Restaurant The Embassy angajeaza ospatar, ajutor bucatar, femeie vase cu experienta;
0733.500.300
; office@theembassy.ro 28 Jul 14:49
B
FEMEIE de serviciu, firma curatenie angajeaza urgent pt. zona Unirii, 8 ore si pt. zona Calea Plevnei 5 ore, dupa amiaza;
0740.274.738
28 Jul 14:47
B
AJUTOR electrician, service auto angajam ajutor electrician. Rugam seriozitate,
0757.102.323
28 Jul 14:46
1.400 L luna B
MENAJERA interna, serioasa, fara obligatii, fara locuinta, gospodina, chiar din provincie. Oferim casa, masa, salariu;
0723.899.909/ 021.667.65.16
28 Jul 14:45
B
AJUTOR  bucatar, firma catering zona Gara de Nord angajeaza Ajutor Bucatar cu experienta. CV-uri pe adresa de email;
0777.777.777
; popaoana2008@gmail.com 28 Jul 14:38
B
BARMAN. Vrei sa traiesti perioada de glorie a celei mai renumite locatii din Bucuresti. Restaurantul Hanu` lui Manuc se va redeschide sub un nou concept. Cautam personal pentru...
0728.113.311
; recrutare@citygrill.ro 28 Jul 14:38
B
OSPATAR. Vrei sa traiesti perioada de glorie a celei mai renumite locatii din Bucuresti. Restaurantul Hanu' lui Manuc se va redeschide sub un nou concept. Cautam personal pentru...
0728.113.311
; recrutare@citygrill.ro 28 Jul 14:37
B
VANZATOR cu experienta in vanzare mezeluri. Ofer salariu 1.200 ron + carte de munca. Magazinul este situat in Militari Residence. Rog seriozitate;
0766.907.907/ 0722.628.425
; avocat_ionescu@yahoo.com
28 Jul 14:37
1.200 L IF
AJUTOR de bucatar. Vrei sa traiesti perioada de glorie a celei mai renumite locatii din Bucuresti. Restaurantul Hanu` lui Manuc se va redeschide sub un nou concept. Cautam personal...
0728.113.311
; recrutare@citygrill.ro 28 Jul 14:37
B
VULCANIZATORI cu experienta, angajam zona sector 1, salariu atractiv. Interviuri in Bd. A. I. Cuza nr. 4 (Piata Victoriei).
021.314.69.30/ 021.315.31.64
28 Jul 14:35
B
BUCATAR ajutor bucatar, pizzar, ospatarite, experienta minim 3 ani, carte de munca, restaurant zona Sos Vitan Barzesti;
0723.367.885
; office@ganotti.ro 28 Jul 14:34
B
HOSTESS online. Alege sa fii independenta. Alaturi de echipa LTV Studio telurile tale se indeplinesc acum. Beneficiezi de cea mai buna oferta de salariu, program flexibil si bonusuri...
0760.142.588/ 0740.557.687
; ltvstudio@yahoo.com ; www.ltvstudio.ro 28 Jul 14:33
3.000 L B
MUNCITOR necalificat, firma de colectare deseuri angajam muncitori necalificati in zona Colentina, Unirii, Valea Cascadelor, Orhideea, Vitan, Mihai Bravu,
0742.266.799
; recicleaza@recycle-international.ro 28 Jul 14:32
900 L B
ECONOMIST  Fabrica Balotesti Ilfov- productie vatelina, cauta economist experienta contabilitate productie, Saga, declaratii, evidente, banci, inchideri, bilant, semnatura Otopeni, Buftea,...
021.367.28.14
; office.ecolineacvila@gmail.com ; www.ecolineacvila.com
28 Jul 14:31
IF
CURIER pedestru (postas), pentru Total Post Mail Services;
021.311.31.57
28 Jul 14:31
B
LUCRATOR, gestionar angajeaza de urgenta o societate comerciala specializata pe colectarea deseurilor reciclabile. Cer serioziate, program de L-V: 08-17. Doresc experienta si corectitudine,
0742.266.799
; www.recyle-international.ro 28 Jul 14:27
1.300 L B
VANZATOARE zona Salajan si Brancoveanu, salariu 1.400 L/ luna si bonus, magazin alimentar,
0729.987.011
28 Jul 14:24
1.400 L luna B
PERSONAL calificat si necalificat pentru fabrica de paine si patiserie din Popesti Leordeni,
0758.092.270
; angajaripersonal2015@gmail.com
28 Jul 14:24
1.000 L IF
VANZATOARE magazin alimentar, salariu+bonus, zona Piata Salajan,
0729.987.011/ 0722.539.921
28 Jul 14:21
1.400 L luna B
CONTABIL, economist, fabrica Balotesti, Ilfov, angajeaza contabil evidenta primara productie, facturare, plati/incasari banca, inregistrari contabilitate primara (Saga) min. experienta...
021.367.28.14
; office.ecolineacvila@gmail.com ; www.ecolineacvila.com
28 Jul 14:21
IF
CASIER casa schimb valutar, angajeaza societate comerciala;
0731.349.323
28 Jul 14:20
B
VANZATOARE Magazin alimenar angajez vanzatoare, tura zi/ noapte, salariu 1400 L/ luna +bonus. zona Brancoveanu,
0729.987.011/ 0722.539.921
28 Jul 14:10
1.400 L luna B
CAMERISTA, Renwaiters angajeaza urgent personal hotelier pentru postul de camerista, cu sau fara experienta. Program doar de zi. Salariu atractiv. Cerem si oferim seriozitate;
0764.048.842
; treft_treft@yahoo.com ; www.rentwaiters.ro 28 Jul 14:09
B
VANZATOARE cu experienta pentru magazin alimentar market mezeluri, carne, situat pe Soseaua Giurgiului, program 2 zile zi, 2 zile de noapte, 2 zile libere. Rog seriozitate,
0761.859.237/ 0765.760.444
28 Jul 14:09
1.200 L B
COAFEZA, Radu Hair Studio angajeza coafeza cu experienta, adresa Turda 1 Mai;
0751.702.941
28 Jul 14:08
B
SPALATOR vase, Rentwaiters angajeaza personal hotelier pentru postul de spalator vase ( doar baieti). Program in doua schimburi, de zi si de noapte. Conditii avantajoase;
0764.048.842
; treft_treft@yahoo.com ; www.rentwaiters.ro 28 Jul 14:07
B
TAMPLAR montator PAL, MDF, sos Alexandriei Bragadiru, atelier si teren;
0727.499.885
28 Jul 14:07
B
MUNCITORI necalificati, pentru santier in zona Splai-Politehnica. Se cere experienta de santier si seriozitate;
0788.788.800
; office@north-lane.ro 28 Jul 14:04
B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 sofer |  vanzatoare |  sofer cat b |  soferi |  personal |  secretara |  sofer taxi |  bucatar |  menajera |  necalificati |  ospatar |  bona |  ospatari |  agent vanzari |  operator |  constructii |  contabil |  operator calculator |  barman |  inginer |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 29 Jul 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD