LOCURI DE MUNCA oferte full time (3331 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
MUNITOR intretinere/ scoala gimnaziala, contact;
0721.493.270
22 Jul 20:55
B
CURIER. Rana Art Dent - laborator de tehnica dentara, zona Tineretului, angajeaza curier;
0722.303.103
22 Jul 20:55
B
AMBALATOARE pentru fabrica hartie zona Fundeni;
021.240.94.33
22 Jul 20:54
B
BUCATAR cu experienta, pentru restaurant Piata Sudului;
0742.064.891
22 Jul 20:48
B
SUDOR electric pentru lucrari de termoficare, pentru firma de instalatii. Se dau probe de lucru;
021.332.15.70/ 0742.200.818
22 Jul 20:23
B
MUNCITORI cu experienta in spatii verzi. Salariu net 1.500 lei. Program 8-17. Zona Baneasa, Voluntari;
0744.651.904
22 Jul 20:17
B
ELECTRICIAN, Societate autorizata ANRE in domeniul instalatilor electrice angajeaza electrician cu carnet conducere categoria B. Cerinte: experienta in domeniu. Salariul 1.500-2.500;
0766.974.760/ 0722.974.760
; conta@ruady-service.ro ; www.electrician-autorizat.com.ro 22 Jul 20:15
B
HOSTESS SmartStudio angajeza modele. Oferta: cm, salariu garantat 500 $, prima angajare 100 $, poze profi, training, bonusuri, promovari, 5 zile/ saptamana, suport tehnic 24h/zi,...
0768.481.431
; office@smart-studio.ro ; www.smart-studio.ro
22 Jul 19:48
2.500 $ B
AGENTI imobiliari. Angajam agenti cu/fara experienta. Se asigura pregatire. Daca esti responsabil, punctual, sociabil si poti prezenta, negocia, convinge, atunci esti binevenit in...
0767.833.046
; office.dreamhouseimob@gmail.com
22 Jul 19:44
1.000 € B
FETE operator pariuri pentru casa de pariuri, mai multe zone din Bucuresti. Oferim salariuriu atractiv
0723.352.778
; stoica.stefan13@yahoo.ro 22 Jul 19:32
1.500 L B
HOSTESS angajam o persoana dinamica si energica, fete/ baieti cu aspect placut, pentru invitarea clientilor in club, Centru Vechi program 22-05, 5 zile/ sapt.,
0724.618.784
22 Jul 19:18
1.400 L B
BARMAN fata, locatie in Centru Vechi program 22:00-05.00. Salariu avantajos;
0724.618.784
22 Jul 19:17
B
BUCATAR pentru cantina-restaurant, sectorul 2, in apropriere de statia de metrou Pipera, program de luni pana vineri
0731.280.029/ 0730.715.933
22 Jul 18:57
B
VANZATOR, angajam vanzator/vanzatoare fara antecedente, pentru cantina - restaurant, sectorul 2, in apropriere de statia de metrou Pipera, program de luni pana vineri;
0731.280.029/ 0730.715.933
22 Jul 18:47
B
ELECTRICIAN, angajam electricieni cu experienta si muncitori necalificati. Se ofera salariu si bonuri de masa. Cerem si oferim seriozitate;
0758.809.080
; office@eis.com.ro 22 Jul 18:46
B
AJUTOR bucatar. Angajam ajutor de bucatar cu/ fara experienta, pentru cantina-restaurant, sectorul 2, in apropriere de statia de metrou Pipera, program de luni pana vineri;
0731.280.029/ 0730.715.933
22 Jul 18:41
B
MANICHIURISTA, salon sector 3, angajam urgent colega post manichiura. Salariu fix (sau fix+ comision), bonusuri, program 1/1. Duminica liber. Mediu de lucru relaxant. Salariu motivant,
0763.213.073
; sublimemaisondebeaute@gmail.com 22 Jul 18:35
B
MUNCITORI calificati in constructii pentru amenajari interioare/ exterioare
0761.186.442
22 Jul 18:00
B
BONA firma C&B recruteaza bona menajera interna, cu experienta si recomandari, copil 1 an, Dorobanti, 2 weekenduri, libere, cazare, masa,
0726.334.403
; agentiaplevnei25@gmail.com 22 Jul 17:38
3.500 L B
ELECTRICIENI si instalatori cu experienta. Salariu
0769.688.118
22 Jul 17:38
2.400 L B
LUCRATOR Comercial, coleg/a care sa ne completeze echipa. Salariul atractiv. Posibilitate de promovare
0773.368.059/ 0775.311.975
; mpulse.delfin@gmail.com 22 Jul 17:37
350 € B
MECANIC auto pentru service auto multimarca situat in zona Obor - Lizeanu, conditii bune de lucru, salariu atractiv, carte de munca, oferim si pretindem seriozitate;
0766.343.435
; costipec@yahoo.com 22 Jul 17:35
B
SPALATOR auto cu experienta pentru spalatorie situata in zona Obor. Conditii bune de lucru, carte de munca, procent la lucrari;
0766.343.435
22 Jul 17:33
B
PERSOANA interna intretinere resedinta Snagov. Cunostinte de instalatii sanitare, electrice, lacatuserie
0727.735.961
22 Jul 17:33
IF
FETE la fast-food in Auchan Militari pentru servire clienti. Salariu de inceput 1.300 L, mancare si bonusuri, program o zi (9-22) cu una libera. Cerem harnicie si seriozitate, chiar...
0726.691.587/ 0733.980.305
22 Jul 17:25
B
MUNCITORI, angajam zidari, rigipsari, zugravi, dulgheri (calificati si necalificati), se cauta persoana responsabila, profesionista, punctuala, apt pentru lucru la inaltime;
0723.572.435
; magnum.expert.building@gmail.com
22 Jul 17:24
VN
MUNCITORI, zidari, rigipsari, zugravi, dulgheri (calificati si necalificati), se cauta persoana responsabila, profesionista, punctuala, apta pentru lucru la inaltime;
0723.572.435
; magnum.expert.building@gmail.com
22 Jul 17:24
VN
BONA, baiat 1 an, 8 h/zi, Razoare, 1.500 L. Bona, fetita de 10 luni, 8-10 h/zi, Unirii, 1.600 L. Ingrijire varstnici, 8 h/zi, 1.500 L;
0764.185.105/ 0764.949.335
22 Jul 17:15
B
BONA, part-time, fetita de 3 ani, 16-20, Vitan, 1.000 L. Bona, copil nou nascut, 10 h/zi, Dorobanti, 1.700 L. Bona (cu carnet de conducere) baiat de 6 ani, 10 h/zi, Pipera;
0764.185.105/ 0764.949.335
22 Jul 17:14
B
BONA, program intern, in Bucuresti, 3.000 L. Menajera, L-V, 8 h/zi, Bucurestii Noi, 1.400 L. Menajera, L-V, 8 h/zi, centru, 1.500 L. Bona, fetita 1 an, 8 h/zi, Baneasa, 1.700 L.
0764.185.105/ 0764.949.335
22 Jul 17:12
B
AGENTI paza pentru Carpat Guard, salariu net 1.300 L luni-vineri zi si 1.100-1.200 L tura de noapte. Plata salariului la termen;
0786.410.128/ 0769.075.995
22 Jul 17:11
B
OSPATARITE cu aspect placut, serioase, comunicative, full time, program flexibil, oferim seriozitate, venit motivant, experienta si beneficii. Bazaar, Centrul Vechi, Str. Covaci nr. 10;
0721.200.050/ 0721.200.050
; greuceanu@done.ro ; www.thebazaar.ro
22 Jul 17:10
B
FEMEIE, cantina angajam urgent o femeie pentru curatenie la bucatarie. Zona Platforma Pipera, cap tramvai 16-36. Program; luni-vineri 7.00-16.00. Nu necesita calificarte. Salariu net,
0769.955.110
22 Jul 17:09
900 L B
BUCATAR si ajutor bucatar pentru bucatarie cu specific romanesc, chinezesc si italian. Pizzar si ajutor, barman, ospatar, picol si personal vase.
0722.665.551
22 Jul 17:07
B
TINERI, companie din domeniul telecomunicatiilor angajeaza agenti de vanzari. Cerinte: persoana serioasa si implicata, spirit de echipa Beneficii: contract de munca, salariu fix+...
0774.481.476/ 0724.635.489
; bogdan.tudor@clever-media.ro
22 Jul 17:05
1.500 L B
MUNCITOR, cu/fara calificare, domeniul vanzari, depozitare, manipulare materiale de constructii si confectii metalice. Bucuresti, s.6. Posibilitati de promovare, solicit seriozitate, cer...
0722.535.595
22 Jul 16:54
1.400 L B
SUPRAVEGHETORI socio- educativi pentru loc de joaca situat in Mall Promenada, langa metrou Aurel Vlaicu. Programul de lucru este de 8 ore, in ture (9-17, 14-22) cu doua zile libere;
0756.094.113/ 0751.777.755
; andreea@gymboland.ro 22 Jul 16:47
B
PERSONAL. Cabinet stomatologic angajeaza personal, zona Drumul Taberei;
021.795.47.42
22 Jul 16:47
B
MUNCITORI constructii, vulcanizare, agricultura, spalatorie, din provincie, cazare intern, persoana stabila;
0763.156.263
22 Jul 16:38
B
MUNCITORI necalificati, constructii, vulcanizare, agricultura, spalatorie auto, din provincie, cazare intern persoana stabila;
0763.425.972
22 Jul 16:36
B
OPERATOARE PC si customer service pentru AirbnbSupport, salariul fix 1.800 L plus bonusuri de performanta;
0725.988.889
; hr@airbnbsupport.ro 22 Jul 16:31
B
VANZATOARE, angajez pt magazin alimentar (mezeluri-branzeturi) in piata Berceni-Oltenita, carte de munca, salariu atractiv, program flexibil;
0784.351.234
; mace_dany_nr1@yahoo.com 22 Jul 16:30
B
RECEPTIONERA pentru Artemis salon masaj. Salariu atractiv plus bonusuri. Cerinte aspect fizic placut, limba engleza nivel mediu. Pentru interviu, va rugam sa ne trimiteti CV-ul si o poza...
0732.855.488
; artemis_masaj@yahoo.com ; www.masajartemis.ro
22 Jul 16:29
3.000 L B
PERSONAL. Spalatorie textile cauta personal. Investitie austriaca angajeaza persoane serioase, indemanatice si cu disponibilitate pentru munca fizica usoara. Oferim conditii financiare...
0728.225.655
22 Jul 16:29
B
MENAJERA meticuloasa cu experienta, 2 zile/saptaman, 5 ore/zi, 15 L/ora, numai curatenie, la bloc, Timpuri Noi;
0733.603.552
22 Jul 16:28
B
SOFER angajez, cu masina proprie, salariu lunar,
0756.802.695
22 Jul 16:28
1.500 L B
DISTRIBUITOR, produse patiserie ambalate zona Bucuresti-Ilfov. Carte de munca, bonus vanzare. Sediul Prel. Soselei Giurgiului. 33A - In Arteca,
0766.406.721
22 Jul 16:25
1.400 L B
MANIPULANT marfa pentru depozit articole curatenie si menaj - sector 3. Beneficii: contract pe perioada nedeterminata, salariu atractiv, bonuri de masa, transport asigurat;
0727.730.857
22 Jul 16:25
B
OSPATARI, Restaurant Chalet angajeaza: ospatari, ospatarite, picoli, ajutor de bucatari si bucatari;
0758.557.777
22 Jul 16:22
B
MECANIC auto, electrician auto cu experienta, din Bucuresti, salariu motivant, service multimarca
0745.060.216
22 Jul 16:20
B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.