LOCURI DE MUNCA oferte full time (3652 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
CASIERA. Restaurant situat in zona centrala angajeaza o persoana educata, amabila, fara experienta, pentru postul de casiera. Contract de munca, salariul net 1.200 lei, 8 ore/zi,...
0732.003.053
; info@cafeverona.ro 30 May 11:00
B
CASIERE cu experienta, fast food angajeaza urgent, salarii atractive,
0734.225.024
30 May 11:00
1.500 L B
CASIERE cu sau fara experienta pentru un important supermarket din Bucuresti, din zona Berceni. Program full time/ part-time,
0725.132.217
; recrutare@passion4work.ro 30 May 11:00
1.100 L B
CASIERE. Angajam la fast food casiere si fete la servire in Mega Mall Pantelimon, program o zi cu o zi, contract de munca 8 ore, transport asigurat, salariul se discuta la tel in functie...
0765.544.496
; farahsafi35@yahoo.com 30 May 11:00
B
CASIERI Coresi Brasov. Angajam casieri in centrul comercial Coresi Brasov. Program 8 ore, flexibil, transport si masa asigurat;
0734.888.061
30 May 11:00
BV
CASIERI, Mpulse angajaza tineri sociabili, entuziasti, pentru postul de casier/ lucrator comercial in mag. noastre din Sos. Giurgiului/ Sos. Pantelimon. Cu/ fara experienta. Salariu +...
0773.368.059
; progresul@roanteam.com 30 May 11:00
1.350 L B
CENTRALINISTE.  SC Venere Botticelli Rom Srl, societa' rumena con sede a Bucarest, leader indiscussa nel settore delle telecomunicazioni, cerca centralinista. Richiediamo ottima conoscenza...
021.227.38.44/ 0752.325.583
30 May 11:00
B
CIRCULARIST pe circular normal si circular debitare in pachet pt. firma debitare pal din Prelungirea Ghencea. Oferim salariu avantajos
0799.991.575/ 0728.983.608
30 May 11:00
1 L B
CIRCULARIST, firma cu 15 ani experienta pe piata angajam circularist Posibilitati de invatare si afirmare. Salariu motivant si bonusuri;
0755.704.074/ 0722.672.160
; office@mobilaromania.ro ; www.mobilaromania.ro 30 May 11:00
B
CIRCULARISTI, montatori, sofer, necalificati, vanzatoare;
0768.885.090
30 May 11:00
B
CIZMAR pentru reparatii incaltaminte, str. Baba Novac nr. 12, sectr 3, Bucuresti;
0728.042.550
30 May 11:00
B
CIZMARI talpuitori, masiniste, personal pentru pregatit cusut, finisat;
0727.612.113/ 0727.612.171
30 May 11:00
B
COAFEZA cu carte de munca la 8 ore, salariu motivant si atractiv pentru Salonul Cyos Bd. Basarabia, zona Stadion Arena Nationala. Pentru programari interviu tel.;
0765.245.425
30 May 11:00
B
COAFEZA cu experienta pentru salon (deschis de 16 ani) langa statie metrou. Rog seriozitate;
0727.877.206
30 May 11:00
B
COAFEZA cu experienta pentru salon zona Pantelimon 352;
0740.864.864
30 May 11:00
B
COAFEZA cu experienta sa stie si frizerie. Teiul Doamnei;
0720.704.400/ 0786.404.315
30 May 11:00
B
COAFEZA cu experienta, hair stylist, pentru salon modern, cu vad, in Sectorul 3, Theodor Pallady Ozana, in apropiere metrou. Oferim salariu sau procent, dorim colaborare pe termen lung.
0761.434.582
30 May 11:00
B
COAFEZA cu experienta, salariu 1.800 L = CM platita 1 zi da 1 nu + cursuri asigurate, salon de 10 ani, zona metrou Gorjului;
0724.357.422
30 May 11:00
B
COAFEZA cu experienta. Ofer salariu atractiv+ contract de munca, in comuna Pantelimon, salonul are vad;
0727.047.316
30 May 11:00
IF
COAFEZA frizerita. Salon de frumusete situat in zona Panduri, deschis de 18 ani, angajam coafeza/ stilist cu experienta si cunostinte de frizerie;
0726.787.519
30 May 11:00
B
COAFEZA hair stylist pt. salon de infrumusetare. Conditii foarte bune, salariu fix/ comision, cm 8 ore + traininguri gratuite. Bucuresti, zona Rahova.
0786.138.262
; angajari@saloanelemagic.ro ; www.saloanelemagic.ro 30 May 11:00
B
COAFEZA hair stylist pt. salon de infrumusetare. Conditii foarte bune, salariu fix/ comision, cm 8 ore + traininguri gratuite. Bucuresti
0786.138.262
; angajari@saloanelemagic.ro ; www.saloanelemagic.ro 30 May 11:00
B
COAFEZA Joly Salon angajeaza coafeza cu cunostinte in frizerie. Zona Timpuri Noi;
0723.614.889
; iulialuncasu@yahoo.com 30 May 11:00
B
COAFEZA PENTRU SALON CU VAD, UTILAT ULTRAMODERN, SALARIU ATRACTIV, PROGRAM FLEXIBIL SI CLIENTELA FORMATA, ZONA BERCENI;
0729.059.178
30 May 11:00
B
COAFEZA Salon Irene situat la Piata Iancului, angajeaza coafeza, manichiurista / pedichiurista .Conditii f. bune de lucru, nu se lucreaza duminica. Salariu atractiv/ procent;
0721.789.050
30 May 11:00
B
COAFEZA Salon Piata Delfinului angajeaza coafeza, manichiurista, frizer si croitoreasa, rog seriozitate,
0743.491.252/ 0760.362.999
30 May 11:00
B
COAFEZA sau hairstylist cu minim 1 am experienta. Calea Rahovei cu Sebastian,
0720.757.176
; bogdan88gherasim@gmail.com
30 May 11:00
B
COAFEZA si cosmeticiana cu experienta si baza de clienti pt. salon deosebit in Bd. Lacul Tei. Salarizare procentuala avantajoasa. Cautam si oferim seriozitate si stabilitate;
0730.999.689
; office@veronique.ro ; www.veronique.ro
30 May 11:00
B
COAFEZA si cosmeticiana cu sau fara experienta, salon Berceni deschis de 7 ani, loc de munca placut;
0762.913.150
30 May 11:00
B
COAFEZA si frizer, angajez urgent, cu experienta, zona Obor, salon Mozaic, salon cu vad format;
0723.880.799
30 May 11:00
B
COAFEZA si frizerita pentru salon cu vad, sector 5;
0768.247.344
30 May 11:00
B
COAFEZA Vrem sa ne marim echipa. Daca esti coafeza inseamna ca ai putea deveni colega noastra. Mai ales daca ai experienta. Avem nevoie de talentul si seriozitatea ta. Salon cu vad,...
0764.508.778
30 May 11:00
B
COAFEZA, angajeaza cu c.m. Salon Cyo's, zona Stadion National (Arena Nationala);
0765.245.425
30 May 11:00
B
COAFEZA, cosmeticiana cu experienta in cartierul Titan, Balta Alba, salon cu vad format;
0767.071.861/ 0733.814.616
30 May 11:00
B
COAFEZA, cosmeticiana si manichiurista cu experienta, Pantelimon sect. 2;
0731.527.820
30 May 11:00
B
COAFEZA, cosmeticiana, frizer / frizerita, manichiurista, sediul in Piata Moghioros / Drumul Taberei, conditii avantajoase;
0732.359.007/ 0769.521.858
30 May 11:00
B
COAFEZA, cosmeticiana, frizer, manichiurista - pedichiurista, angajeaza salon, zona Morarilor;
0723.520.943
30 May 11:00
B
COAFEZA, cosmeticiana, manichiurista, frizerita, cu experienta si clientela formata. Salon By Mary, Mihai Bravu 384;
0755.705.806
30 May 11:00
B
COAFEZA, cosmeticiana. Salon sector 2, sos. Colentina, salariu fix, angajez coafeza, frizer/frizerita, cosmeticiana,
0731.044.656
; lili_beatrice2004@yahoo.com ; www.almasalon.ro 30 May 11:00
1.000 L B
COAFEZA, frizerita si manichiurista cu experienta pentru Qui-Qui Salon. Calea Vitan nr. 219, Bl.10;
0726.101.819/ 021.346.32.50
30 May 11:00
B
COAFEZA, frizerita, cosmeticiana si manichiurista salon Superstyle, sector 3;
0799.294.975/ 0768.603.668
30 May 11:00
B
COAFEZA, frizerita, cosmeticiana, maseuza, cartier Independentei, Bragadiru. salariu atractiv;
0720.365.655/ 0741.185.139
30 May 11:00
IF
COAFEZA, manichiurista - pedichiurista, cosmeticiana, cu experienta pentru societate comerciala, zona Dristor;
0721.555.354
30 May 11:00
B
COAFEZA, manichiurista, tehnician gel, stilist, frizer, salon Sun Exclusive pe bl. Decebal, clienti formati, afacere in crestere,
0737.023.011
30 May 11:00
B
COAFEZA, manichiurista- pedichiurista, maseuza pentru salon in sector 2. Salariu fix sau comision;
0744.536.693
30 May 11:00
B
COAFEZA, manichiurista-pedichiurista, cosmeticiana pentru salon infrumusetare Calea Mosilor 256, Chez Elle Beauty and Spa. Salariu, comision sau post inchiriat;
0722.781.711
30 May 11:00
B
COAFEZA, maseuza pentru salon infrumusetare deschis 15 ani, salariu atractiv;
0760.760.666
30 May 11:00
B
COAFEZA, salon cu clientela formata, angajeaza coafeza sau stilist cu carte de munca. Zona Titan, Piata Minis;
0722.652.922
; sorescu.alice@yahoo.com 30 May 11:00
B
COAFEZA, Salon Pastel Studio angajaza coafeza cu experienta in Sos. Pantelimon zona Mega Mall Delfinului. Pentru mai multe detalii contacteaza-ne la nr.,
0724.222.614
; office@pastelstudio.ro ; www.pastelstudio.ro
30 May 11:00
B
COAFEZA. Esti in cautarea unui loc de munca bine platit? Vrei sa lucrezi intr-un mediu placut si profesionist? Angajam coafeza/ hairstilist cu experienta de minim 2 ani in domeniu pentru...
0747.422.386
30 May 11:00
B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.