LOCURI DE MUNCA oferte full time (2265 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
BUCATAR si ajutor bucatar (domiciliu zona Crangasi, Domenii, 1 Mai) pt. Kung Fu pizza;
0734.140.400
22 Oct 11:00

B
BUCATAR si ajutor de bucatar, pentru restaurant cu terasa elegant din sectorul 3. se cere seriozitate, profesionalism;
0769.234.237
22 Oct 11:00

B
BUCATAR,  -ajutor bucatar cu calificare (si pensionari) din provincie, angajaza hotel-restaurant din Bucuresti, se asigura cazare, masa si salariu cu carte de munca;
0734.697.597/ 0768.354.000
22 Oct 11:00

B
BUCATAR,  (bucatareasa) si femeie la vase si curatenie pentru firma de catering, zona Cismigiu. Rugam seriozitate. Urgent,
0731.673.806
22 Oct 11:00

B
BUCATAR, ajutor bucatar, cu experienta, salariu motivant (platit la timp) angajeaza restaurant;
0757.047.438
22 Oct 11:00

B
BUCATAR, ajutor bucatar, vanzator pentru fast food Take Away zona Polizu;
0741.082.120
22 Oct 11:00

B
BUCATAR, ajutor bucatar. Carla Cafe angajeaza bucatar - aj. bucatar cu experienta bucatarie internationala cald/ rece si eventual deserturi;
0730.669.922
22 Oct 11:00

B
BUCATAR, Luna Cafe & Bistro angajeaza bucatar cu experienta (minim 3 ani) si spalator vase. Trimiteti cv-ul pe adresa de email. Adresa locatie: str. Viitorului, nr. 32, sector 2;
0771.609.431
; info@cafeluna.ro ; www.cafeluna.ro 22 Oct 11:00

B
BUCATAR, Luna Cafe & Bistro angajeaza bucatar cu experienta (minim 3 ani). Trimiteti CV-ul pe email. Adresa punct lucru: Viitorului nr. 32, sector 2;
0771.609.431
; info@cafeluna.ro ; www.cafeluna.ro 22 Oct 11:00

B
BUCATAR, ospatar cu experienta in hoteluri si restaurante pentru evenimente. Posturile sunt full-time si/sau part-time;
0722.467.075
; adorex.hr@gmail.com ; www.adorex.ro 22 Oct 11:00

B
BUCATAR, Paque Bistro angajeaza bucatar cu experienta-program 24h cu 48 h pauza, detalii salariu se discuta in persoana. Paque bistro este situat pe str.Pache Protopopescu nr 60, sector 1;
031.432.74.29/ 0757.032.401
; paquebustro@gmail.com
22 Oct 11:00

B
BUCATAR, restaurant care se va deschide. Candidata ideala poseda cunostinte suficiente despre bucataria romaneasca si internationala, e capabila sa gateasca dupa retetar e disponibila si...
0724.285.316
; izapop11@yahoo.com22 Oct 11:00
2.000 L
luna
B
BUCATAR, Restaurant central, zona Unirea, angajaza bucatar-chef de partie. Disciplina si spiritul de echipa sunt cerinte esentiale la angajare. Limba engleza, orice nivel, reprezinta...
0722.455.581
22 Oct 11:00

B
BUCATAR, restaurant Green Garlic angajeaza bucatar, ajutor bucatar, cu experienta, bucatarie internationala, zona este baneasa, langa Zoo, rugam seriozitate. Multumim,
0765.899.328
; nastased@gmail.com ; greengarlic.ro 22 Oct 11:00

B
BUCATAR, restaurant mic, zona Unirii, IL Portofino, angajam bucatar, full time, singur pe tura, fara ajutor bucatar, orar de lucru doua zile lucratoare si doua zile libere, de la 11.30...
0734.703.181
; myrellapop@yahoo.com22 Oct 11:00

B
BUCATAR, restaurant sector 4 cu specific romanesc angajez bucatar cu experienta in domeniu si ajutor de bucatar (femei) pentru serviciu catering;
0729.100.467
22 Oct 11:00

B
BUCATAR, restaurant Sytago situat in zona Magurele Ilfov angajeaza bucatar sef pasionat, creativ, responsabil, bun organizator, salariu motivant;
0768.984.926
; office@sytago.ro
22 Oct 11:00

IF
BUCATAR, Trattoria Pane e Vino angajeaza bucatar pentru bucataria rece (salate desert gustari). Nerva Traian 25, zona Timpuri Noi,
0757.976.618
; trattoriapanevino2010@yahoo.com22 Oct 11:00
1.500 L
B
BUCATAREASA pentru Pizza Club 16 din Camil Ressu nr. 16 cu domiciliu cat mai apropiat de zona;
021.324.51.92/ 0784.378.378
22 Oct 11:00

B
BUCATAREASA si ajutor de bucatar (femei) cu experienta pentru linie calda in incinta Autovit. Rog seriozitate;
0731.125.515
22 Oct 11:00

B
BUCATAREASA si femeie la vase, angajeaza restaurant sector 4;
0762.998.425
22 Oct 11:00

B
BUCATAREASA, camin de batrani situat in zona Popesti Leordeni, 15 min de Pta Sudului, maxi taxi 154, cu experienta in domeniu, serioasa, curata, operativa. Program de lucru 6 - 8 ore/zi;
0731.425.153
; fundatiasfantulpetru@yahoo.com
22 Oct 11:00

IF
BUCATAREASA, cu experienta in bucataria romaneasca, pt. restaurant zona Militari, salariu atractiv, carte de munca;
0766.376.385
22 Oct 11:00

B
BUCATAREASA, doamna pentru postul de bucatareasa, cu sau fara experienta, pentru camin de batrani comuna Jilava,
0765.414.991
22 Oct 11:00
1.100 L
IF
BUCATAREASA, doamna pentru postul de bucatareasa, cu sau fara experienta, pentru camin de batrani comuna Jilava,
0765.414.991
22 Oct 11:00
1.100 L
IF
BUCATAREASA, restaurant central angajeaza bucatareasa pentru bufet rece. Relatii la telefon zilnic dupa ora 12.00. Interviu zilnic la adresa Str. Bibescu Voda nr.1 (zona Unirii);
0769.713.285
; office@theharp.ro
22 Oct 11:00

B
BUCATAREASA, scoala Primara Iepurasul Bocanila angajeaza bucatareasa calificata si cu experienta in scoli/gradinite de minim 2 ani. Oferim un pachet salarial atractiv;
0722.239.508
; www.gradinitaiepurasulbocanila.ro 22 Oct 11:00

B
BUCATARI  fast food, Divan Express angajeaza bucatari specializati in fast food, cu experienta, seriosi care isi doresc o cariera pe termen lung. Oferim salarii si conditii de munca...
0756.032.471
; prelipceanu.victor@gmail.com ; www.divanexpress.ro 22 Oct 11:00

B
BUCATARI  (bufet rece) ospatari si picoli pentru restaurant cu specific international;
021.319.72.57/ 0724.388.686
22 Oct 11:00

B
BUCATARI cu experienta, bufetier si picoli, pentru restaurant central;
0729.145.593
22 Oct 11:00

B
BUCATARI cu experienta, restaurant Casa Bia angajeaza, zona Sebastian, specific international;
0728.442.1316/ 0765.111.211
22 Oct 11:00

B
BUCATARI ospatari, personal curatenie, vase;
0724.262.533
22 Oct 11:00

B
BUCATARI si ajutor bucatar, femeie pentru spalat vase angajeaza firma de catering;
0788.515.800
22 Oct 11:00

B
BUCATARI si ospatari cu experienta, program 1 zi/1 zi, pentru restaurant si catering din Calea Floreasca nr. 110. Interviuri zilnic dupa ora 16.00, in Calea Floreasca 11022 Oct 11:00

B
BUCATARI, aj. bucatar. Metrou Pipera, cantina restaurant angajeaza ajutor bucatar, bucatar, fete la linie, bucatarie. Rog seriozitate. Interviuri zilnice intre 15.00-16.00;
0724.808.741
22 Oct 11:00

B
BUCATARI, aj. bucatari, pentru restaurant specific italian. Relatii la tel. dupa ora 10.00;
0723.644.179
22 Oct 11:00

B
BUCATARI, ajutori bucatari, salatieri, pentru firma de catering;
0734.493.114
22 Oct 11:00

B
BUCATARI, dispecer, casier, curier pentru Pizzerie (zona Sincai - Tineretului). Relatii L-V intre 12,00-17,00;
0731.027.322
22 Oct 11:00

B
BUCATARI, ospatari si curieri angajeaza Casa Capsa. CV la email;
0730.711.519
; office@capsa.ro22 Oct 11:00

B
BUCATARI, restaurant Casa angajeaza bucatari. Telefon contact:
0756.600.054
22 Oct 11:00

B
BUCATARI, sef bucatar, restaurant/bistro, angajam bucatari, sef bucatar, ajutor bucatar, femeie servici/vase. Ospatari si ospatarite (aspect fizic placut si ingrijit);
0727.647.926
22 Oct 11:00

B
BUFETIER(A), restaurant central, angajam bufetier (a), cu experienta: salate, preparate reci, eventual si deserturi. Rugam CV pe mail; ; rezervari@restaurantvanatoresc.ro22 Oct 11:00

B
BULDOEXCAVATORIST pentru Bucuresti. Punctul de lucru este in Pantelimon. Este necesara detinerea de atestat utilaje grele si experienta anterioara pe buldoexcavator;
0731.808.039/ 021.528.02.88
; adina.ouatu@humangest.ro22 Oct 11:00

B
BULDOEXCAVATORISTI  (obligatoriu posesori permis conducere categ. C sau TR) angajam pentru societate de constructii.
0742.260.868/ 0751.162.956
22 Oct 11:00

B
BULDOEXCAVATORISTI mecanic utilaj miniexcavator si Bobcat cu experienta. Proba de lucru sapatura la cota;
0752.022.371
; retele.agafia@yahoo.com22 Oct 11:00

B
CALCATORESE  textile, calandru, muncitor necalificat, fochisti pensionari, angajam pentru zona Apaca;
0722.200.011
22 Oct 11:00

B
CALCULATOR pret cost si pontator angajeaza Premium Developer SRL;
0723.617.106
22 Oct 11:00

B
CALIFICATI,  angajez muncitori califiacati in constructii pentru interioare si fatade. Punctul de lucru este la Otopeni. Asigur cazare, nu raspund la e-mail;
0768.564.765
; myscha79@yahoo.com22 Oct 11:00

B
CAMERISTA angajeaza Hotel zona Cismigiu. Relatii telefon;
021.315.01.40/ 0723.242.282
22 Oct 11:00

B
CAMERISTA cu minim 6 luni experienta pentru hotel 4 stele;
0730.015.108
22 Oct 11:00

B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 sofer |  vanzatoare |  sofer cat b |  soferi |  personal |  secretara |  sofer taxi |  bucatar |  menajera |  necalificati |  ospatar |  bona |  ospatari |  agent vanzari |  operator |  constructii |  contabil |  operator calculator |  barman |  inginer |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 23 Oct 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD