LOCURI DE MUNCA oferte full time (2318 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
AGENTI paza, cu sau fara atestat, pentru obiective de interior in zonele: Theodor Pallady - Ozana, Dorobanti. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00- 14.00 in str. General...
0761.124.112/ 0784.268.496/ 021.320.96.00
29 Oct 11:00

B
AGENTI paza, cu sau fara atestat, pentru obiective tip receptie in zonele: Splaiul Unirii, Regie. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00- 14.00, in str. General George...
0761.124.112/ 0784.268.496/ 021.320.96.00
29 Oct 11:00

B
AGENTI paza, cu sau fara atestat, pentru supermarket in Brasov. Relatii la tel.;
0766.605.565
29 Oct 11:00

BV
AGENTI paza, cu sau fara atestat, pentru supermarket, cu domiciliul in zonele: Piata Iancului, Calea Mosilor, Baicului, Bucur Obor, Republica, Fundeni, Delfinului, Socului, Piata...
0761.124.112/ 0761.124.118/ 021.320.96.00
29 Oct 11:00

B
AGENTI paza, cu sau fara atestat, pentru supermarket, cu domiciliul in zonele: B-dul Vacaresti, Timpuri Noi, B-dul Dacia, Foisor, Obor. Interviuri de luni pana vineri intre orele...
0761.124.112/ 0761.124.118/ 021.320.96.00
29 Oct 11:00

B
AGENTI paza, cu sau fara atestat, pentru supermarket, cu domiciliul in zonele: Dristor, Campia Libertatii, Baba Novac, Vitan, Inginer Costin Georgian, Faur Poarta 4, Auchan Titan,...
0761.124.112/ 0761.124.118/ 021.320.96.00
29 Oct 11:00

B
AGENTI paza, cu sau fara atestat, pentru supermarket, cu domiciliul in zonele: Ferentari, Rahova, Margeanului. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-14.00 in str. General...
0761.124.112/ 0761.124.118/ 021.320.96.00
29 Oct 11:00

B
AGENTI paza, cu sau fara atestat, pentru supermarket, cu domiciliul in zonele: Ghencea, Prelungirea Ghencea, B-dul Timisoara, Moghioros. Interviuri de luni pana vineri intre orele...
0761.124.112/ 0761.124.118/ 021.320.96.00
29 Oct 11:00

B
AGENTI paza, cu sau fara atestat, pentru supermarket, cu domiciliul in zonele: Mogosoaia, Bucurestii Noi. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-14.00 in str. General George...
0761.124.112/ 0761.124.118/ 021.320.96.00
29 Oct 11:00

B
AGENTI paza, cu sau fara atestat, pentru supermarket, cu domiciliul in zonele: Oltenitei, Piata Sudului, Sura Mare, Piata Resita, Alexandru Obregia, Giurgiului, Calea Vacaresti, Piata...
0761.124.112/ 0761.124.118/ 021.320.96.00
29 Oct 11:00

B
AGENTI paza, cu sau fara atestat, pentru supermarket, cu domiciliul in zonele: Pajura, Piata Chibrit, Sos. Chitila, Bd. Ion Mihalache. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-...
0761.124.112/ 0761.124.118/ 021.320.96.00
29 Oct 11:00

B
AGENTI paza, cu sau fara atestat, pentru supermarket, cu domiciliul in zonele: Piata Crangasi, Piata Gorjului, Autogara Militari. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00-14.00,...
0761.124.112/ 0761.124.118/ 021.320.96.00
29 Oct 11:00

B
AGENTI paza, cu sau fara atestat, prezenta agreabila, pentru obiectiv de interior (Mall), conditii avantajoase. Interviuri de luni pana vineri intre orele 8.00- 14.00 in str. General...
0761.124.112/ 0761.124.118/ 021.320.96.00
29 Oct 11:00

B
AGENTI securitate angajam conform Legii 333/ 2003 pentru obiective in Bucuresti. Interviuri luni- vineri 9,00- 16,00. Solicitam seriozitate, oferim salariu + eventuale bonusuri,
0768.444.434
29 Oct 11:00
900 L
B
AGENTI securitate pentru centre comerciale in sectorul 6 si sectorul 1 pentru SSG Security. Se ofera echipament si scolarizare;
0725.500.510
29 Oct 11:00

B
AGENTI securitate pentru firma de paza, obiective din Bucuresti;
0741.589.277/ 0761.282.238/ 0721.296.652
29 Oct 11:00

B
AGENTI securitate pentru magazine;
0741.262.701
29 Oct 11:00

B
AGENTI securitate pentru obiective aflate-n Bucuresti. Firma de paza selectioneaza urgent. Angajarea se face conform legislatiei in vigoare. Salariu lunar, fara amanari/ intarzieri....
0728.877.450/ 0730.899.150
29 Oct 11:00

B
AGENTI securitate pentru zonele Militari, Drumul Taberei, Crangasi, Ghencea, se ofera salarii atractive, echipament si scolarizare gratuite;
0725.500.510
29 Oct 11:00

B
AGENTI securitate pt. Bucuresti si Ilfov, constititie atletica. Oferim uniforma gratuita si acces la cursul de calificare in paza, in Str. Motilor nr. 13 A, sc. 1, et. 1, int. 4....
0786.179.511
; recrutare@cosepa.ro ; www.cosepa.ro
29 Oct 11:00

B
AGENTI securitate, angajeaza Stov Security. Cerinte: atestat paza, studii medii, domiciliul in Bucuresti si Ilfov, program 12/24 cu 12/48. Salariu motivant (inclusiv tichete de masa),...
0371.378.267/ 021.317.42.76/ 0724.301.761
29 Oct 11:00

B
AGENTI SECURITATE, BARBATI BUCURESTI, ZONA CENTRALA, CONDITII BUNE DE MUNCA. SALARIZARE BUNA. URGENT. SERIOZITATE;
0761.943.683/ 0743.656.931
29 Oct 11:00

B
AGENTI Securitate, barbati, Bucuresti, zona centrala, conditii bune de munca. Salarizare buna. Urgent. Seriozitate;
0761.943.683/ 0743.656.931
29 Oct 11:00

B
AGENTI securitate, pentru obiective aflate-n Bucuresti, Chiajna, Ciorogarla, selectioneaza urgent firma de paza. Angajarea se face conform legislatiei in vigoare, salariu lunar, fara...
0728.877.450/ 0730.899.150
29 Oct 11:00

B
AGENTI securitate, zonele Magurele, Bucurestii Noi, tineri, constititie atletica. Oferim uniforma gratuita si acces la cursul de calificare in paza, in str. Motilor nr. 13 A, sc. 1,...
0786.179.511
; recrutare@cosepa.ro ; www.cosepa.ro
29 Oct 11:00

B
AGENTI si agente de paza cu atestat, angajam. Salariu bun, contract de munca;
021.324.85.28
29 Oct 11:00

B
AGENTI vanzari cu experienta in FMCG si tineri absolventi cu dorinta de afirmare intr-o companie profesionista, pentru Bucuresti si Ilfov, domiciliul in Bucuresti, pentru Transan...
0756.088.207
; administrativ@transan.ro29 Oct 11:00

B
AGENTI vanzari cu experienta pt. comercializarea de materiale stomatologice pt. S.C. Edwards SRL. CV pe e-mail;
031.540.50.00
; office@edwards.ro29 Oct 11:00

B
AGENTI vanzari, cunoasterea limbii ruse, salariu,
0728.650.079
29 Oct 11:00
1.700 L
B
AGENTI vanzari, firma papetarie angajeaza pentru Bucuresti si provincie (nu soferi distributie), liceu;
021.327.75.14
29 Oct 11:00

B
AGENTI vanzari, pentru o firma de produse alimentare cautam agenti vanzari pentru distributie. Va rugam sa ne trimiteti un CV. Se ofera masina de serviciu si salariu motivant;
0724.226.680
; bel.company@yahoo.com29 Oct 11:00

B
AGENTI, cautam agenti cu experienta in imobiliare. Vrei sa lucrezi in echipa Real Media Imobiliare? Iti punem la dispozitie tot ce ai nevoie. Cunoasterea sectorului 6 reprezinta un...
0729.167.677/ 0762.694.694
; catalintanase50@yahoo.com29 Oct 11:00

B
AGENTI, societate de paza angajez agenti securitate Bucuresti.
0723.918.782
29 Oct 11:00

B
AGENTI, Team Guard angajeaza agenti interventie cu atestat, permis cat. B min. 2 ani, cu domiciliul in Bucuresti;
0720.853.431
29 Oct 11:00

B
AGENTI, Team Guard angajeaza agenti securitate cu/ fara atestat, domiciliu stabil in Bucuresti;
021.315.21.84
29 Oct 11:00

B
AGENTI. Provident Financial Romania IFN SA cauta agenti pt. colaborare in Bucuresti si in localitatile din judetul Ilfov. Avantajele colaborarii cu Provident: primesti banii saptamanal,...
0750.100.250
29 Oct 11:00

B
AGENTI. Societate de paza angajeaza in conditii avantajoase 50 agenti securitate conform prevederilor legii 333/2003;
021.327.14.18
29 Oct 11:00

B
AGENTIE publicitate angajeaza tineri pentru posturile de reprezentanti (agenti teren), functionare relatii cu publicul, program flexibil (8 ore), salarii foarte atractive (1.200- 4.000...
0760.961.031
29 Oct 11:00

B
AJUTOR  bucatar zona Stadionul National si personal cu experienta;
0761.039.254
29 Oct 11:00

B
AJUTOR bucatar (femei) cu experienta mancare gatita, sector 2, urgent;
031.103.10.42
29 Oct 11:00

B
AJUTOR bucatar (fete, femei) cu experienta in bucatarie romaneasca, pentru fast food program 12/zi, pentru fiecare zi lucrata, o zi libera. se lucreaza in fiecare duminica. salariu,
0766.363.425
29 Oct 11:00
1.300 L
B
AJUTOR bucatar angajam, salariu atractiv. Relatii la;
0785.600.002
29 Oct 11:00

B
AJUTOR bucatar cu experienta fast-food zona Pantelimon, salariu 900 lei. Sambata, duminica liber, program 9-18;
0786.666.333/ 0762.051.575
29 Oct 11:00

B
AJUTOR bucatar cu experienta mancare gatita, urgent, sector 2;
0760.534.053
29 Oct 11:00

B
AJUTOR bucatar hotel, cu experienta in domeniu; ; office@hotelberthelot.ro
29 Oct 11:00

B
AJUTOR bucatar la Autoservire "Cartoful Impanat" Hipermarchet Auchan Drumul Taberei. Conditii: domiciliu sector 6, experienta buctatrie romaneasca 1 an. Program lucru 2/2zile;
0752.107.530/ 0723.241.253
29 Oct 11:00

B
AJUTOR bucatar pentru tocat si curatat legume, cu sau fara experienta, salariu 1.200-1.300 L;
0767.599.506
29 Oct 11:00

B
AJUTOR bucatar si ajutor pizzar, Pizza Dominium din Afi Palace Cotroceni angajeaza;
0760.660.974
29 Oct 11:00

B
AJUTOR bucatar si femeie de servici angajam pentru restaurant in sector 4;
0723.557.552/ 0723.141.800
29 Oct 11:00

B
AJUTOR bucatar si femeie de serviciu. Firma de catering angajeaza;
0745.613.333
29 Oct 11:00

B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 sofer |  vanzatoare |  sofer cat b |  soferi |  personal |  secretara |  sofer taxi |  bucatar |  menajera |  necalificati |  ospatar |  bona |  ospatari |  agent vanzari |  operator |  constructii |  contabil |  operator calculator |  barman |  inginer |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 30 Oct 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD