LOCURI DE MUNCA oferte full time (2983 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
AGENTI securitate pentru resedinta particulara in comuna Snagov angajeaza societate paza;
0722.579.389
27 Apr 11:00
B
AGENTI securitate, angajeaza Stov Security. Cerinte: atestat paza, studii medii, domiciliul in Bucuresti, Ilfov, Ploiesti, program 12/24 cu 12/48. Salariu motivant, conditii optime de...
021.317.42.76/ 0720.133.112
27 Apr 11:00
B
AGENTI securitate, firma de paza si protectie, angajeaza agenti de securitate, cu sau fara atestat, pentru obiective cladiri de birouri zonele, cartier Primaverii si strada Matei Voievod,
0734.444.411/ 0751.284.721
; angajare@companiadepaza.ro 27 Apr 11:00
B
AGENTI securitate, RPG Security angajeaza agenti securitate pentru centre comerciale din Bucuresti si Ilfov, se acorda si bonusuri. Interviu: str. Azuga nr. 2, sector 2, Bucuresti,...
0219534
; hr@rpg.ro ; www.rpg.ro 27 Apr 11:00
1.500 L B
AGENTI securitate. Angajam urgent agenti securitate, prezentabili, pentru obiective deosebite. Oferim salariul 1.250 lei net si conditii foarte bune de lucru;
0726.060.066
27 Apr 11:00
B
AGENTI securitate. Firma de paza angajeaza agenti de securitate cu atestat pentru cladiri de birouri;
0737.558.598
27 Apr 11:00
B
AGENTI securitate. Societate de paza angajeaza agenti cu atestat. Salariu net 900-1.000 lei + 2 mese calde/ zi;
0724.868.521
27 Apr 11:00
B
AGENTI si agente paza pentru obiective in Bucuresti, Mogosoaia, Otopeni, salariu bun, program normal de lucru;
021.324.85.28/ 0743.884.579
27 Apr 11:00
B
AGENTI vanzare sisteme de tratare ape uzate (fose septice), statii de epurare;
0723.001.009
; www.septictanks.ro 27 Apr 11:00
B
AGENTI vanzari cu experienta in vinzari minim un an, pentru fabrica beton. Se ofera salariu fix plus comision la incasari, masina de servici, telefon;
0722.256.641
; ofertabetoan@gmail.com 27 Apr 11:00
B
AGENTI vanzari, activitate de teren, D2D, contract munca, salariu fix + comision, posibilitate avansare;
0727.821.390
; radu.radulet@clever-media.ro 27 Apr 11:00
B
AGENTI vanzari, acum caut agenti vanzari cu/fara experienta, vino alaturi de noi si tu decizi cati bani vei castiga, fara targhet, comisioane foarte mari, bani zilnic in buzunarul tau,...
0765.272.528
; ionelaneda@yahoo.com 27 Apr 11:00
3.500 L B
AGENTI. Angajez urgent agenti de paza pentru obiective din zona centrala Bucuresti. Informatii;
0749.203.110
27 Apr 11:00
B
AGENTI. Cyber Security angajeaza agenti de securitate din Bucuresti si Ilfov. Informatii suplimentare la tel.
021.527.50.48
27 Apr 11:00
B
AGENTI. Firma de paza angajam agenti cu sau fara atestat pentru zona Bucuresti - Otopeni;
0765.802.331/ 0765.801.800/ 0768.870.943
27 Apr 11:00
B
AGENTI. Firma de paza angajeaza agenti de securitate, urgent. Salariu atractiv, pentru Bucuresti;
0768.074.078/ 0730.344.788
27 Apr 11:00
B
AGENTI. Firma de paza angajeaza urgent agentii pentru obiective deosebite. Salariu atractiv;
0786.399.248/ 0786.399.263
27 Apr 11:00
B
AGENTI. Firma paza angajeaza agenti securitate pentru cladiri de birouri in conditii avantajoase;
0730.117.461
27 Apr 11:00
B
AGENTI. RPG Security angajeaza agenti securitate pentru centre comerciale, se acorda bonusuri. Interviu: str. Azuga nr. 2, sector 2, Bucuresti, luni - vineri: 09.00 - 16.00, salariu
021.9534
; hr@rpg.ro ; www.rpg.ro 27 Apr 11:00
1.500 L B
AGENTI. SC Tarell Impex distribuitor bere Ursus angajeaza agenti vanzari; ; administrativ@tarell.co/ office@tarell.ro 27 Apr 11:00
B
AGENTI. Societate de paza angajam agenti de paza pentru Bucuresti, atestatul constituie avantaj. Detalii la tel. intre orele 08:00-14:00 de luni-vineri
0756.137.279
27 Apr 11:00
B
AJUTOR  de bucatar, bucatar, picolite si personal curatenie angajam;
0721.259.439
27 Apr 11:00
B
AJUTOR analist cu experienta minima de 2 ani avand cunostinte si experienta pe produsul bancar T24 si engleza avansat pentru Compania Temenos Romania SRL. Rugam sa trimiteti CV-ul in... ; amatei@temenos.com 27 Apr 11:00
B
AJUTOR barman, barman, receptionera, grataragiu, Sos. Colentina, nr. 25, angajam urgent;
0757.032.408
27 Apr 11:00
B
AJUTOR barman, Cafenea Centru Vechi angajeaza ajutor barman cu sau fara experienta, tanar, entuziast, cunostinte limba engleza incepator,
0770.114.079
; roxana.kleincafe@gmail.com 27 Apr 11:00
B
AJUTOR bucatar (femei) din Bucuresti si femeie la vase, pentru firma Sushi;
0787.806.505
27 Apr 11:00
B
AJUTOR bucatar (femei) sector 2, program 8 ore;
031.103.10.42
27 Apr 11:00
B
AJUTOR bucatar (vase + salate), ospatari pentru restaurant Drumul Taberei nr. 4;
0722.555.564
27 Apr 11:00
B
AJUTOR bucatar angajez, restaurant zona Brancoveanu;
0723.641.985
27 Apr 11:00
B
AJUTOR bucatar cu experienta in domeniu, salariu motivant, tips din vanzari, contract de munca, transport gratuit;
0761.601.441/ 0761.515.503
27 Apr 11:00
B
AJUTOR bucatar cu maxima experienta angajam pentru linie calda autoservire, rog seriozitate;
0764.552.554
27 Apr 11:00
B
AJUTOR bucatar cu sau fara experienta, picol/ ospatar, bucatar-pizzar. Ne marim echipa. Interviuri intre orele 09-14, de luni pana vineri, in str. Avrig nr. 29, sau trimiteti CV
0728.657.595
; office@caffetabiet.ro ; www.caffetabiet.ro
27 Apr 11:00
B
AJUTOR bucatar cu sau fara experienta. Pentru job in rulota, locatie centru vechi. Program 11-02:00 program o zi da una nu. Salariu avantajos, carte de munca. Cerinte: seriozitate si...
0724.030.720
; office@lamirceamacelaru.ro ; www.lamirceamacelaru.ro 27 Apr 11:00
B
AJUTOR bucatar fara experienta pentru shaormerie zona Berceni, se ofera training gratuit, CM perioada nedeterminata,
0785.432.164
27 Apr 11:00
1.800 L B
AJUTOR bucatar femeie, urgent, oferim carte de munca, masa gratuita, program de lucru si salariu atractiv. Detalii la telefon sau direct la restaurant in Sos. Cotroceni nr. 29;
0735.673.528
; magdana.dumitru@yahoo.co.uk
27 Apr 11:00
B
AJUTOR bucatar femeie, urgent, oferim carte de munca, masa gratuita, program de lucru si salariu atractiv. Detalii la telefon sau direct la restaurant in Sos. Cotroceni nr. 29;
0735.673.528
; magdana.dumitru@yahoo.co.uk
27 Apr 11:00
B
AJUTOR bucatar la firma catering zona Giulesti. seriozitate, experienta, salariu incepand de la 1.200 lei; program flexibil,
021.220.53.21/ 0725.328.292
; bistrofrancaisenterprises@gmail.com
27 Apr 11:00
B
AJUTOR bucatar pentru cazinou situat in P-ta Alba Iulia nr. 3. Program 2 zile lucratoare cu 2 zile libere, mai multe detalii la interviu. Programarile se fac de luni pana vineri intre...
0735.725.630
27 Apr 11:00
1.500 L B
AJUTOR bucatar pentru fast food in centrul capitalei,
0731.914.024
27 Apr 11:00
B
AJUTOR bucatar sau bucatar cu experienta Restaurant - zona Salajan Statuie;
0766.309.126
27 Apr 11:00
B
AJUTOR bucatar sau bucatareasa cu sau fara experienta pentru lucru pe friptueze (masa calda), se ofera 1 masa zilnic, CM perioada nedeterminata, training gratuit, Berceni, salariu
0765.444.400
27 Apr 11:00
2.000 L B
AJUTOR bucatar si bucatar permanent pentru restaurant Admin, zona Nord;
0756.133.813
; adrianatexim@gmail.com 27 Apr 11:00
B
AJUTOR bucatar si femeie la vase pentru restaurant in Centrul Istoric. Mai multe detalii la telefon. Va rog sunati dupa ora 12;
0742.224.521
; taghridelamine@yahoo.com 27 Apr 11:00
B
AJUTOR bucatar si pizzar, zona Auchan - Titan angajeaza (intre orele 10 - 14/ 17 - 22;
0773.937.033
27 Apr 11:00
B
AJUTOR bucatar si spalator vase. Restaurant central angajeaza personal restaurant. Ajutori bucatari, spalator vase. Salarii motivant, echipa tanara;
0724.307.525
; cristicoman88@yahoo.com 27 Apr 11:00
B
AJUTOR bucatar, bucatari restaurant Zada, sector 4;
0722.214.001/ 0723.019.747
27 Apr 11:00
B
AJUTOR bucatar, Cafenea Centru Vechi angajeaza ajutor bucatar cu experienta minima 6 luni, tanar, pasionat. C.V. la adresa de mail roxana.kleincafe@gmail.com sau george_vangogh@yahoo.com, ; roxana.kleincafe@gmail.com 27 Apr 11:00
B
AJUTOR bucatar, femeie, bucatarie calda (friteuza, gratar, etc), cu sau fara experienta. Program: luni-vineri, 06:30-18:30, sambata si duminica liber. Salariu: 1.500 lei+o masa...
0742.266.859
27 Apr 11:00
1.500 L B
AJUTOR bucatar, firma de catering din Dr. Taberei angajeaza ajutor de bucatar cu experienta. Program 7-15. Rog seriozitate,
0746.500.800
; pravaliacudelicii@gmail.com 27 Apr 11:00
B
AJUTOR bucatar, locatie in zona Baneasa, salariu 1.200 Lei , carte de munca, se ofera o masa pe zi si transport;
0741.135.118/ 0769.643.655
27 Apr 11:00
B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.