LOCURI DE MUNCA oferte full time – Ilfov (116 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
MUNCITORI, angajez doi muncitori necalificati zona Voluntari, rog seriozitate;
0761.620.420
30 Nov 22:53
IF
SOFER, caut sofer cu experienta, rog seriozitate;
0762.889.792
; youngtwins17@yahoo.com
30 Nov 20:05
IF
STIVUITORIST, angajez stivuitorist cu experienta. Se lucreaza numai in hala. Nu se executa alte munci fizice. Jilava, Ilfov;
0751.232.131
; fcgabi@yahoo.com
30 Nov 19:07
IF
ASISTENT manager. Angajam asistent manager vanzari cu experienta, lb.engleza, cunostinte PC, permis B, responsabila, cu spirit initiativ, rezistenta la stres. Birou in Pipera pe Str E.... ; office@melaz.ro
30 Nov 12:56
IF
OPERATOR distributie. Firma distributie automate cafea si bauturi reci cu sediul in Bragadiru angajeaza operator automate cafea. Salariu fix, comision. Obligatoriu permis cat. B cu... ; camelia.achim@luciancaffe.ro ; www.luciancaffe.ro
30 Nov 10:37
IF
LUCRATOR controlor. sc asy family srl angajeaza pe perioada nederminata lucrator controlor final (studii medii, cunostinte pc) la pl din voluntari, ilfov. cv se vor trimite pe mail....
0732.320.316
; expertconta2014@yahoo.com
30 Nov 10:33
2.500 L IF
CONTABIL junior. SC Expert Conta For You angajeaza pe perioada nedeterminata contabil junior (permis auto, disponibil pentru deplasari 50% din program) la pl din Voluntari. CV se vor...
0732.320.316
; vlasceanuana@gmail.com
30 Nov 10:20
IF
OSPATARITE, ajutor de bucatar, ospatari aspect fizic placut si o buna abilitate de comunicare pentru restaurant zona Magurele, jud. Ilfov, pt. detalii sunati la nr.,
0765.433.822/ 0723.580.658
28 Nov 12:35
1.000 L IF
VANZATOARE, vanzator pt. magazin alimentar situat langa Rezidence Militari, relatii la;
0723.612.566/ 0755.235.066
; h3ma_2004@yahoo.com
28 Nov 08:37
IF
MENAJERA interna de preferat din provincie, cu sau fa?ra obligatii,
0723.139.954
; cristi_svc@yahoo.com
27 Nov 22:21
IF
MUNCITOR cunostinte auto pentru statie ITP Magurele, Ilfov, salariu net,
0722.495.487
27 Nov 16:44
1.000 L IF
ECONOMIST contabil. Producator lacuri si vopsele cu sediul in Popesti Leordeni angajeaza economist contabil cu experinta. CV la adresa de email;
0744.597.939
; gabrielasorodoc@rangriz.ro
27 Nov 14:40
IF
AGENTI imobiliari, cu/ fara experienta, pt. activitate de teren, pentru Nemar, zona Popesti Leordeni si Berceni, doar cu auto propriu, comision atractiv, rog seriozitate;
0786.209.103
; office@nemarimobiliare.ro
27 Nov 14:12
IF
ASISTENT manager pentru coordonarea contactelor de afaceri, gestionarea informatiilor obtinute in desfasurarea activitatii proprii. Cerinte: cunostinte operare PC, cunostinte...
0754.045.625
; manager@bilgaprest.ro ; www.bilgaprest.ro
27 Nov 14:08
IF
LUCRATOR Shop&Go Mega Image angajeaza lucrator comercial in Dobroiesti, Ilfov, Str. Doinei 80 si Sos. Fundeni 61. Cerinte: corectitudine, initiativa, loialitate. Program in ture, echipa...
0728.472.674
; scromaurasrl@yahoo.com
27 Nov 13:24
IF
PERSONAL, salon infrumusetare angajam personal cosmetica, manichiura, coafor. Str. Salcamilor 21, Comuna Chiajna;
0723.612.566
; i.eduard96@gmail.com
27 Nov 12:07
IF
ADMINISTRATOR Ambasad'or Events angajeaza administrator complex (tehnic). Monitorizeaza realizarea programului de service si mentenanta a complexului, comunica eventualele nereguli sesizate,...
0728.808.039
; georgiana.epure@ambasador-play.ro
27 Nov 11:00
IF
AGENT  de vanzari, preferabil cu domiciliul in Otopeni, experienta in domeniu minim 5 ani, permis de conducere categoria B, persoana serioasa. CV la fax :
0374.202.494
; office@egcp.ro
27 Nov 11:00
IF
AGENT, companie de paza si protectie angajeaza agenti de securitate pentru zona de centura, Stefanesti, langa autostrada. Detalii la telefon;
0774.614.031
27 Nov 11:00
IF
AGENTI de curatenie. Firma de curatenie angajeaza agenti de curatenie pentru Hornbach. Balotesti;
0751.049.869
; hr@handy-man.ro
27 Nov 11:00
IF
AGENTI IMOBILIARI, cu/ fara experienta, pt. activitate de teren, pentru Nemar, zona Popesti Leordeni si Berceni, doar cu auto propriu, comision atractiv, rog seriozitate,
0786.209.103
; office@nemarimobiliare.ro
27 Nov 11:00
IF
AJUTOR gestionar in depozit Afumati, barbat sau femeie. Receptie si organizarea marfurilor la raft, pregatire comenzi. Program L-S 7-15,
0744.900.355
27 Nov 11:00
1.400 L IF
AMBALATOR, Societate comerciala angajeaza muncitoare cu experienta minima, pentru linie ambalat produse alimentare. Contract de munca, zona Jilava, rugam seriozitate;
0769.092.633/ 0725.828.928
; office@sare.ro ; www.sare.ro
27 Nov 11:00
IF
AMBALATORI pt. fabrica de mezeluri situata in Otopeni. Se asigura transport Tunari Otopeni,
021.300.79.84/ 0730.400.400
; office@ifantis.ro
27 Nov 11:00
1.200 L IF
ASISTENT contabil. Asista dep. contabil, organizare doc, inregistrari contabile, activitati administrative si secretariat. Domeniu: constructii, program L-V 8-18. Salariu atractiv, masa...
0730.280.296
; florentina.nemtanu@emprimeconstruct.ro
27 Nov 11:00
IF
ASISTENTA  marketing. Caut asistenta marketing cu experinta pentru o firma importatoare de incaltaminte serioasa si fizic placuta Zona Voluntari/ Ilfov (pod Europa)
0721.842.788
; office@celicosanpa.ro
27 Nov 11:00
1.500 L IF
BUCATAR Restaurant Sytago situat in zona Magurele Ilfov, la doar 5 min de autogara Rahova, angajeaza Sef Bucatar. Salariu avantajos;
0768.984.926
27 Nov 11:00
IF
BUCATAR, Firma de catering cu sediul in Bragadiru, angajeaza bucatar cu experienta (alimentatie copii). Program L-V 06-14. Oferim contract de munca si eventuale bonusuri de performanta;
0724.476.086
27 Nov 11:00
IF
CONDUCATOR auto C, CE, firma transport angajeaza soferi profesionisti C, CE, pentru transport intern si extern cu atestat valabil. Experienta pe autoutilitare articulate 5 axe constituie...
0728.969.063
; office@diditrans.ro
27 Nov 11:00
IF
CONFECTIONER, Croitorie in serie angajam personal cu experienta pentru postul de confectioneri (masinisti). Salariul atractiv. Relatii la telefon;
0745.400.199
27 Nov 11:00
IF
CONSULTANT vanzari, angajam reprezentant comercial cu experienta pentru vanzari echipamente alimentare profesionale si HORECA. CV pe mail,
021.350.20.34/ 0726.231.448
; info@topk.ro ; www.topk.ro
27 Nov 11:00
IF
CONTABIL sef. Fabrica Balotesti Ilfov cauta coordinator echipa contabilitatea productiei, export, import , banci, inclusiv bilant, semnatura electronica, experienta, Balotesti, Otopeni,...
021.367.28.14/ 021.313.30.26
; office.ecolineacvila@gmail.com ; www.ecolineacvila.ro
27 Nov 11:00
IF
CONTABILITATE primara in Afumati, urmarire miscare stocuri, generare/ modificare note de transfer din program cu/ fara experienta. Salariu 1.400-1.500 L,
0744.900.355
27 Nov 11:00
IF
COORDONATOR, obligatoriu curs ARR coordonator transport, cunostinte operare PC, experienta min 3 ani;
0723.796.593
; aurelia.jilaveanu@yahoo.fr
27 Nov 11:00
IF
ELECTRICIAN atestat, angajam electrician instalatii electrice tensiune medie pentru servicii mentenanta;
021.250.81.93
; secretariat@logospromo.ro
27 Nov 11:00
IF
ELECTRICIAN cu experienta. Oferim si cazare,
0758.022.771/ 0730.011.450
; grecrombussinesgroup@yahoo.com
27 Nov 11:00
1.500 L IF
ELECTRICIAN echipat tablouri electrice scrie, inscriptioneaza si uzineaza etichete pt. tablouri electrice. Constituie un avantaj experienta pe un post similar, 3 posturi noi,
0336.401.262
; office@chorus.ro
27 Nov 11:00
IF
ELECTRICIAN, caut electrician pentru realizare instalatii electrice apartamente, case si vile zona Bragadiru. Contract de munca;
0732.878.213
27 Nov 11:00
IF
ELECTRICIENI Angajam cu carte de munca electricieni si instalatori. Pentru detalii de luni-vineri intre orele 08:30 - 17:00;
0786.037.437
; ytgconstruct@gmail.com
27 Nov 11:00
IF
FEMEIE de servici si spalator auto pt. Cartierul Latin;
0723.612.566
; h3ma_2004@yahoo.com
27 Nov 11:00
IF
FEMEIE de serviciu. Ambasad'or Events angajeaza femeie de serviciu. Program 8h/zi. Locatie Otopeni;
0728.808.039
; georgiana.epure@ambasador-play.ro
27 Nov 11:00
IF
FEMEIE interna, caut persoana pentru ingrijire batrani, rog seriozitate,
0771.375.298
27 Nov 11:00
1.200 L IF
FEMEIE serviciu angajeaza Avia Motors, pentru punctul de lucru din Pantelimon, Bd. Biruintei nr. 11, jud. Ilfov. Relatii la tel.:
0746.209.911/ 021.209.40.00 (int.160/190);
27 Nov 11:00
IF
FEMEIE, infirmiera, caut persoana pentru ingrijire batrani, rog seriozitate,
0771.375.298
27 Nov 11:00
1.200 L IF
GESTIONAR depozit zona Carrefour Militari, studii medii, spirit de echipa, disponibilitate la efort fizic si lucrul in schimburi, avantaj: autorizatie stivuitorist, pachet salarial atractiv;
021.310.47.81/ 021.310.47.82
; florin.ghita@topbirotica.ro ; www.topbirotica.ro
27 Nov 11:00
IF
GUVERNANTA pentru Multescu Dragos Razvan. Postul e disponibil in Otopeni, Intrarea Scolii nr. 15A, jud. Ilfov. CV la: ; teamultescu@yahoo.com
27 Nov 11:00
IF
INCARCATOR, descarcator si ambalator manual in zona Voluntari,
0737.515.141
27 Nov 11:00
IF
INCARCATORI -descarcatori, pentru zona Popesti Leordeni, transport asigurat din Piata Sudului. Cerinte: experienta 1 an, minim 8 clase. Program de lucru: L-V, 3 schimburi;
0732.674.100
; ioana.pirvu@adecco.com ; www.adecco.ro
27 Nov 11:00
IF
INFIRMIERA pentru camin de batrani din Balotesti. Mai multe informatii la tel.:
0721.900.100
27 Nov 11:00
IF
INFIRMIERE. Camin de batrani din Pipera angajeaza infirmiere.
0733.956.676
27 Nov 11:00
IF
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 sofer |  vanzatoare |  sofer cat b |  soferi |  personal |  secretara |  sofer taxi |  bucatar |  menajera |  necalificati |  ospatar |  bona |  ospatari |  agent vanzari |  operator |  constructii |  contabil |  operator calculator |  barman |  inginer |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 01 Dec 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD