LOCURI DE MUNCA oferte full time – Ilfov (110 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Lucrător depozit Muncitor depozit cosmetice si produse de Curățenie importator si distribuitor Popesti Leordeni CM 750lei+Bonuri M + comision L-V 8-17
0723.508.708/ 0741.274.552
; office@razilcom.ro ; www.razilcom.ro
21 Aug 23:13
1.200 L
IF
VANZATOARE Magazin alimentar, angajez vanzatoare cu carte de munca, zona bragadiru, tel;
0766.421.219
21 Aug 17:51

IF
SECRETARA maxim 30 ani, cunostinte calculator, limba engleza mediu, cunostinte achizitie marfa, oferte clienti, sediul Afumati, Expo Market Doraly, CV la e-mail;
0722.332.262
; contabilitate@et2000.ro
21 Aug 17:41

IF
RECEPTIONER (barbati), doar de noapte sau zi, motel Casa de Piatra, Branesti, c.m., salariu de la 1400 net, tura de 12h/zi, incepere imediata, cunostinte minime comert, fara lb straina....
0767.079.463
21 Aug 17:17
1.400 L
luna
IF
ASISTENT relatii publice si comunicare- 1 post, calculator pret cost - 1 post si secretar economic- 1 post, pentru G&C 2000 Trading SRL, cu sediul in comuna Jilava, str. Vasile Roaita 11...
0788.508.842
; laviniatufan@office.ro
21 Aug 15:20

IF
SOFER cu experienta, zona Voluntari, 7 Noiembrie;
0766.851.910
21 Aug 12:33

IF
MUNCITORI necalificati si calificati cu experienta in constructii, salariu 1.000-1.500 L/luna, ofer cazare si masa pe santier; de preferat din provincie, exclus echipe, locatia:...
0760.511.580
; dannygvd00@yahoo.com
21 Aug 12:28

IF
AJUTOR bucatar, grataragiu, ospatar, contabil, preferabil din zona Mihailesti.
0723.432.717
21 Aug 12:23

IF
MECANIC auto. Service-ul se afla in Popesti Leordeni, salariul,
0720.535.503
21 Aug 11:20
1.800 L
IF
SPALATORI auto pentru spalatorie auto automata, situata in Pipera/ Voluntari, str. Emil Racovita, nr 22, cu si fara experienta. Contracte de munca, conditii bune, 2 schimburi;
0744.604.725
; officelau@gmail.com
21 Aug 11:03

IF
LUCRATOR comercial, depozit legume si fructe in Afumati angajeaza lucrator comercial, responsabilitati: -pregatirea produselor (calitativ si cantitativ); -receptia produselor;...
0758.243.187
; dual.distribution@yahoo.com ; www.dualmegafruct.ro
21 Aug 10:54

IF
NECALIFICATI din provincie, la fabrica productie pavaj. Punct de lucru: oras Otopeni, str. Libertatii nr. 8, jud. Ilfov, punct reper: Garden Plaza sau mag. Bellona. Oferim cazare, salariu
021.351.00.57
21 Aug 10:50
2.000 L
IF
SOFER, SC Artimex Sport SRL cu sediul in comuna Jilava angajeaza sofer cu masina personala, cv pe adresa:
0741.095.807
; comenzi@artimex.ro
21 Aug 10:10

IF
AJUTOR cofetar Balotesti, laborator de torturi de lux angajaza ajutor de cofetar - patiser, curat, serios si mai ales dornic de a invata, cu domiciliul in Balotesti, Saftica, Otopeni,...
0744.338.117
; office@tortdesign.ro ; www.tortdesign.ro
21 Aug 08:51

IF
STIVUITORISTI cu experienta pe stivuitoare electrice si diesel. Se cauta persoane serioase posesoare de atestat si calificare profesionala. Firma se afla in sat Sintesti comuna Vidra judetul...
0724.232.161
21 Aug 08:45

IF
MUNCITORI calificati si necalificati cu experienta in sortare si ambalare legume.pentru cei din provincie se asigura cazare. Se cauta persoane serioase. Firma este in jilava judetul...
0730.635.451
21 Aug 08:39

IF
SOFERI profesionisti, cu experienta pe Tir-uri frigorifice si cu preleta, cei din provincie au prioritate, garajul se afla in Jilava - Ilfov. Cursele sunt interne pe traseul Bucuresti...
0733.975.438
21 Aug 08:32

IF
INFIRMIERA si bucatareasa pentru camin de batrani, Comuna Jilava,
0765.414.991
21 Aug 08:25
1.000 L
IF
ASISTENTE medicale cu exp. min. 3 ani pt. camin de batrani in Pipera, Ilfov, angajam;
0722.965.569
20 Aug 21:00

IF
SOFER profesionist. Sofer cu experienta B, C, E, cu atestat marfa, card tahograf si sa stie mecanica pentru intretinerea masinii. Obligatoriu domiciliul in Bragadiru sau in apropiere;
0735.335.566
; carco_service_it@yahoo.com
20 Aug 19:41

IF
TEHNICIAN aparate cafea cu experienta in domeniu si cunostinte solide de electromecanica. Disponibil la program prelungit. Salarizare in functie de performante. Trimiteti CV la adresa de...
9876543210
; angajari@vendingmaster.ro
20 Aug 18:47

IF
OSPATARITE, barman, ospatari aspect fizic placut si o buna abilitate de comunicare pentru pub, club, zona Magurele, jud. Ilfov, pt detali sunati la nr.;
0765.433.822
; www.lifetime-lounge.ro
20 Aug 16:47

IF
INFIRMIERE, centru de batrani angajam cu experienta in domeniu si cu contract de munca infirmiere calificate pentru ingrijire batrani, salariu motivant cu posibilitate de crestere a...
0725.475.256
20 Aug 16:02

IF
INFIRMIERE calificate cu experienta si fete pt. curatenie, pentru caminul de batrani Sf. Ecaterina din Afumati;
0785.294.745/ 0785.294.744
20 Aug 15:53

IF
MECANIC, reparatii camioane si utilaje hidraulice pentru statia de sortare Glina. Obligatoriu experienta minim 5 ani. Salariu motivant;
0744.324.268
; comagrab@yahoo.com
20 Aug 15:21

IF
INFIRMIERA, si bucatareasa pentru camin de batrani, Comuna Jilava,
0765.414.991
20 Aug 14:11
1.000 L
IF
PAZNICI, parc de dezmembrari auto situat langa Branesti angajam paznici. Se lucreaza 15 ture pe luna. Rugam seriozitate;
0765.704.929
; dezmembraribelciugatele@yahoo.com
20 Aug 13:55
800 L
luna
IF
MUNCITOR depozit (picker) cu experienta si autorizatie stivuitorist pentru pregatire si sortare marfa electrocasnice mici, zona Afumati, transport asigurat, salariu atractiv. Rog...
0725.558.223
; cristina.simion@germag.ro
20 Aug 13:37

IF
MUNCITOR, gospodar provincie, fara vicii, cazier, posibilitati calificare. Se ofera cazare + masa, salariu cu cm., locatia in Ilfov. Sms cu numele sau beep si veti fi contactat dupa amiaza;
0755.146.164
20 Aug 13:05

IF
TAIETOR autogen. Firma reciclare (Sos. Centura Bucuresti vizavi penitenciar Jilava) angajam sudor / taietor autogen pentru debitare deseuri fier/ neferoase. Calificare sudor reprezinta...
0723.606.181/ 021.457.02.70
20 Aug 11:39

IF
MANIPULANT, Alfredo Fresh cu sediul in Loc. Afumati, Judetul Ilfov angajeaza manipulanti marfa depozit si sortatori produse. Cerinte: studii minim 8 clase, domiciliu: Afumati, Voluntari;
0744.777.263
20 Aug 11:16

IF
AGENT firma de salubritate angajeaza agent pentru comuna Berceni Ilfov;
021.457.40.58
; office@saltrans.ro
20 Aug 11:00

IF
AGENTI curatenie/ igienizare fabrica de mezeluri situata in Otopeni pentru igienizare spatii destinate productiei, program 6 h/ zi. Tel., cv la e-mail:
021.300.79.84
; office@ifantis.ro
20 Aug 11:00

IF
AGENTI vanzari pentru zona Bucuresti, Moldova, Muntenia. Experienta in vanzari minim 3 ani in industria alimentara, cunoasterea pietei en gros si en detail, abilitati de comunicare,...
0731.599.210
; hr@defne.ro
20 Aug 11:00

IF
AJUTOR bucatar pt. rest. Casa Atlantic din Bragadiru, str. Diamantului nr. 164 B (RATB 302 - capat de linie Fortuna). O doamna cu experienta si cu domiciliul in apropiere (Bragadiru,...
0744.320.032/ 0769.604.444
; office@atlantic-construct.ro
20 Aug 11:00

IF
AJUTOR de bucatar si ospatar pentru restaurant situat in Afumati;
0722.434.240
; office4promo@gmail.com
20 Aug 11:00

IF
AMBALATOR personal mase plastice pentru extrudare si injectie. Program 12-24 si 12-48. Salariu 800 L primele 3 luni, 900 L dupa primele 3 luni. Adresa Prelungirea Ghencea 65, Bragadiru...
0751.051.441
; anca.stancu@te-ma.ro
20 Aug 11:00

IF
AMBALATORI manual, sectie de productie cu sediul in com Clinceni, sat Olteni (bariera Domnesti) angajam ambalatori manuali (femei) in domeniul patiserie, fursecuri;
0732.837.547
; deliceoffice@yahoo.com
20 Aug 11:00

IF
ASISTENT manager, cunoscatorare PC, vorbitoare limba engleza avansat si director vanzarii produse alimentare, studii superioare, experienta in domeniu minim 5 ani;
0722.294.199
; office@scorpioncompany.ro ; www.scorpioncompany.ro 20 Aug 11:00

IF
BARMAN, ospatar, ospatarita aspect fizic placut si o buna abilitate de comunicare, zona Magurele, jud. Ilfov, pt. detalii sunati la nr.;
0765.433.822
20 Aug 11:00

IF
BONA cu experienta pentru fetita de 1 an in Corbeanca. Programul de 8 ore/zi. Salariul,
0732.747.692/ 0760.278.190
20 Aug 11:00
1.200 L
IF
BONA, Bragadiru- 7 km Bucuresti, 3 copii scoala, gradinita, 8 ore,
0732.891.344
20 Aug 11:00
800 L
IF
BUCATAR cu experienta preparate calde, cantina zona Otopeni, se asigura transport de la metrou Aurel Vlaicu, rog seriozitate Contact la nr. telefon dupa ora 14.30 si adresa de mail;
0728.176.836
; emilia.cipu@xpress-food.ro
20 Aug 11:00

IF
CONFECTIONERE cu experienta, net 1100-1.300 L, prime de sarbatori, bonuri de masa, concediu de odihna platit, transport gratuit Bucuresti, Pantelimon, Obor, Voluntari, Afumati. Fabrica de...
021.350.93.41/ 0724.679.501
; office@europeaninterior.ro
20 Aug 11:00

IF
CONSTRUCTORI tipare cu experienta si 5 confectioneri pentru masini simple si triplock pentru S.C. Milbro Textile SRL, cu sediul in Oras Pantelimon, judetul Ilfov, Bd. Biruintei nr. 153- 155,...
021.350.85.32
20 Aug 11:00

IF
CUNOSCATOR (barbat) in ingrijirea porumbeilor. Ofer salariu convenabil, cazare in Chiajna.
0766.729.792
20 Aug 11:00

IF
DOAMNA sau domnisoara din zona sau sectorul 2, cunostinte PC pentru SC Lider Family cu sediul in oras Voluntari;
0768.493.085
20 Aug 11:00

IF
ELECTRICIAN auto, SC Bmc Truck & Bus SA cu sediul in Ciorogarla/ Ilfov, angajeaza pentru fabricarea de autobuze, electrician auto cu experienta;
021.350.36.71
; office@bmcromania.ro ; www.bmcromania.ro
20 Aug 11:00

IF
FEMEIE de serviciu din satele Rosu, Dudu, Chiajna, asociatia de proprietari bloc Orhideelor 355-35R, comuna Chiajna, sat Dudu, cauta. Contact;
0755.049.780
20 Aug 11:00

IF
FEMEIE pentru curatenie si spalat vase.Se lucreaza o zi cu o zi, si fiecare week-end. Transport asigurat metrou Costin Georgian;
0767.741.121
; office@restaurant-cernica.ro ; www.restaurant-cernica.ro
20 Aug 11:00

IF
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 sofer |  vanzatoare |  sofer cat b |  soferi |  personal |  secretara |  sofer taxi |  bucatar |  menajera |  necalificati |  ospatar |  bona |  ospatari |  agent vanzari |  operator |  constructii |  contabil |  operator calculator |  barman |  inginer |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 22 Aug 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD