LOCURI DE MUNCA oferte full time – Ilfov (175 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
SORTATORI  cabluri auto cu pachet de relocare. Oferim gratuit cazare si transport pana la locul de munca. Salariu 1.030 L net (in mana)+ diverse bonusuri + tichete de masa+ 2 mese pe zi...
0800.800.408/ 0725.139.325
29 Apr 15:02
1.030 L IF
LUCRATOR COMERCIAL IN BRAGADIRU. SALARIU NET 1.100 L + TICHETE DE MASA. PENTRU DETALII SUNATI GRATUIT LA TEL./ SAU LA (VODAFONE);
0800.800.408/ 0725.139.325
; adina.badea@adecco.com
29 Apr 14:52
1.100 L IF
MECANIC intretinere, punct de lucru: Dragomiresti, cu transport de la metrou Pacii. Program de lucru: 2 schimburi / 12 ore. Cerinte: studii medii sau scoala profesionala - profil...
0732.674.100/ 0800.800.408
; ioana.pirvu@adecco.com ; www.adecco.ro 29 Apr 14:48
IF
VULCANIZATOR auto, carte de munca, salariu atractiv, comisioane, asigur cazare. Rog seriozitate;
0769.583.110/ 0762.603.951
; radu_m76@yahoo.com 29 Apr 09:56
IF
INFIRMIER, infirmiera si/ sau ingrijitoare pentru camin de batrani in zona Pipera. De preferat intern/a, ofer cazare. Salariu 1.500 lei, cer si ofer seriozitate,
0762.115.144
; i.ion82@yahoi.com 28 Apr 22:20
1.500 L IF
VANZATOARE, angajez vanzatoare cunostinte calculator cu experienta vanzari en gros pentru Smart Expo Flora. Voluntari, Ilfov,
0799.645.192
; murat_yas@yahoo.com 28 Apr 13:52
2.800 L IF
BUCATAR, ospatar, ajutor de bucatar cu experienta restaurant cu specific romanesc in zona Magurele, Ilfov. Pentru mai multe detalii la nr. de telefon;
0723.580.658/ 0723.580.658
; la_crama@yahoo.ro ; www.la-crama.ro 28 Apr 13:52
IF
POLISHATOR, spalator. Happy Garage Srl cu sediul in Sos. de Centura 24-26 (Tunari-Otopeni) angajeaza: spalator auto, polishator,
0723.145.505
28 Apr 13:25
1 L IF
OPERATOR facturare in stand in Doraly-Afumati. Pentru interviu puteti suna sau veni la Depozitul F in Doraly -Afumati. Cautam persoane serioase,
0732.163.458
; geolailacomimpex@yahoo.com 28 Apr 11:21
100 L IF
LUCRATOR comercial. Cofetarie-patiserie-bakery premium in Pipera (str. Erou Iancu Nicolae) angajeaza lucrator comercial, vanzator, casier, ajutor cofetar cu experienta. Castig motivant,... ; office@freshfooddelivery.ro 28 Apr 09:29
1.500 L IF
VANZATOR, persoana care doreste un loc de munca stabil, responsabil si serios. Postul este pt un magazin de materiale electrice, termice sanitare si constructii. Rog doar mail, multumesc,
021021021
; laurica_78@yahoo.com 27 Apr 18:52
1.300 L IF
MASINIST Buftea confectionare ambalaje metalice, salariu, tichete de masa, prima de Paste, prima de Craciun prima de vacanta, decontare transport in limita a 30 km, se asigura training, ; oana.visan@activrecruitment.ro ; http://www.activrecruitment.ro 27 Apr 14:27
1.000 L IF
BUCATAR, ospatar, ajutor de bucatar cu experienta restaurant cu specific romanesc in zona Magurele, Ilfov. Pentru mai multe detalii la nr. de telefon;
0723.580.658/ 0723.580.658
; la_crama@yahoo.ro ; www.la-crama.ro 27 Apr 14:09
IF
SOFER 3,5 tone cerinte: minim 8 clase, fara cazier judiciar persoana disponibila sa lucreze in domeniul deseurilor reciclabile, experienta pe auto speciale abroll constituie un avantaj
0760.620.232
; mdyrecycling@gmail.com ; www.recicleaza-deseuri.ro
27 Apr 14:05
1.200 L IF
VANZATOR, angajez vanzator, statie peco, Soseaua Banatului nr. 253, oras Chitila, jud. Ilfov( Lukoil). Detalii la telefon: de luni pana vineri intre 9.30-18.00. Rog CV la adresa de email,
0734.920.701
; camiirod@yahoo.com 27 Apr 13:35
IF
PAZNIC receptie, femei si barbati fara atestat 1300 L net + cm, plata la zi primele 2 zile, motel Casa De Piatra, Branesti, Pustnicul, maxi 503 de la Cora Pantelimon 10 minute. Cazare...
0767.079.463
27 Apr 12:54
1.300 L IF
AGENT vanzari (femeie sau barbat) si sofer cat. B (pe furgon de 3,5 to) din Ilfov pentru distributie de preparate carne in Ilfov si Bucuresti. Contract de munca. Tel.;
0756.425.424
; lucianpalcau@maiercom.ro ; www.maiercom.ro
27 Apr 11:00
IF
AGENT vanzari. Contractarea de noi clienti pt amplasare automate cafea. Experienta in vanzari 6 luni. Mentinerea si dezvoltarea bazei de clienti. Experienta constituie avantaj....
1234567
; cv@coffeeco.ro ; www.vending-solutions.ro
27 Apr 11:00
IF
AGENTI  imobiliari cu/fara experienta, pt. activitate de teren, pentru Nemar, zona Popesti Leordeni si Berceni, doar cu auto propriu, comision atractiv, rog seriozitate
0786.209.103
; office@nemarimobiliare.ro 27 Apr 11:00
IF
AGENTI de paza pentru cladire de birouri Pipera (receptie si dispecerat), salariu 1.300 L net, femei si barbati cu sau fara experienta pentru firma Carpat Guard. Domiciliul Bucuresti...
0786.410.128/ 0769.075.995
; angajari@carpatguard.ro 27 Apr 11:00
1.300 L IF
AGENTI de securitate, Societate de paza angajeaza agenti de securitate pentru Bucuresti, Domnesti, Cartierul Latin, Corbeanca, Otopeni. Salariu atractiv, conditii avantajoase de munca,
0752.245.166/ 0768.490.366
; alexandru.buse@evolutionsecurity.ro ; www.evolutionsecurity.ro 27 Apr 11:00
IF
AGENTI paza, salariul 1.300 L net, plata la termen, femei sau barbati cu sau atestat, pentru cladire de birouri Pipera, Firma Carpat Guard, plata salariului la termen, va asteptam la...
0786.410.128/ 0769.075.995
; angajari@carpatguard.ro 27 Apr 11:00
1.300 L IF
AJUTOR gestionar, impreuna cu gestionarul receptioneaza marfa de la furnizor si o pregateste pentru livrare. Efectueaza inventarul zilnic. Loc de munca in Otopeni, Sos. Odaii nr....
0336.401.262
; office@chorus.ro ; www.chorus.ro 27 Apr 11:00
1.260 L IF
AMBALATORI pentru Otopeni. Transport asigurat din mai multe puncte din Bucuresti. Pentru informatii sunati la tel.;
0736.476.539
27 Apr 11:00
IF
ASISTENTA, infirmiere. Camin pentru bunici, zona Voluntari, isi mareste echipa. Cautam asistente si infirmiere cu experienta in geriatrie;
0724.205.565/ 0744.649.323
; andragheorghe_ska@yahoo.com ; www.camin-pentru-bunici.ro
27 Apr 11:00
IF
BONA menajera intern pentru 2 fetite de1 an si 3 ani, zona Pipera, ofer carte munca, 4 zile/ luna LB, cazare, masa, responsabila, nefumatoare, educata, aspect fizic placut,
0766.272.561
27 Apr 11:00
500 € IF
BONA Pipera pentru fetita de 1 an, persoana serioasa, cinstita, calma, curata, in putere, sanatoasa, harnica, jucausa, fara vicii. Preferabil cu experienta, varsta max. 55 ani. L-Vi...
0741.414.755
; ellas_pro@yahoo.com 27 Apr 11:00
1.500 L IF
BONA, zona Domnesti Ilfov, pentru fetita 8 luni, doamna serioasa, curata, rabdatoare, bunica eventual, programul L-V 10.00-18.00 (atat programul cat si salariul discutabile)
0721.163.334
27 Apr 11:00
1.100 L IF
BUCATAR cu experienta in zona Dobroesti, Ilfov
0766.755.204
; maricon.magazin@gmail.com 27 Apr 11:00
IF
BUCATAR si ajutor, LuckyPizza Otopeni angajeaza bucatar si ajutor, program o zi cu o zi 09-24, salariu intre 1.500-3.500lei/luna, transport de seara asigurat,
0729.332.332
; catalin@luckypizza.ro 27 Apr 11:00
3.500 L IF
BUCATAR, bucatareasa, cu experienta, angajam urgent pentru restaurant-autoservire cu specific romanesc localizat in zona Bragadiru. Necesar: atent la detalii, organizat; Beneficii:...
0736.368.910
27 Apr 11:00
IF
BUCATAR, sef sala, ospatari, gradinar, personal intretinere piscina la complex turistic Elisa, Ilfov 20 km de Cora Pantelimon;
0744.340.397
27 Apr 11:00
IF
BULDOEXCAVATORIST cu experienta permis categoria C sau Tr. Salariu negociabil si comision la lucrare. Punct de lucru Berceni Judetul Ilfov. Oferim cazare pentru cei din provincie,
0732.805.581
27 Apr 11:00
IF
CALCULATOR pret cost, SC Tehno Instal Option Srl angajeaza: calculator pret cost ; sef birou comert cu ridicata si cu amanuntul, director general adjunct societate comerciala,...
0765.324.661
27 Apr 11:00
IF
CONTABIL primar, experienta minim un an, loc de munca Afumati. Va rugam sa trimiteti CV la adresa,
0730.999.388
; office@raki.ro 27 Apr 11:00
IF
CONTABILA cu experienta in domeniul contabilitatii primare. Persoana responsabila, dinamica, rezistenta la stres. Biroul se afla in Jilava, Ilfov. Se ofera salariu atractiv, telefon si...
0751.232.131
27 Apr 11:00
IF
CURIER serios cu dorinta de munca, categoria B, detalii la interviu
0751.099.727/ 0724.584.086
27 Apr 11:00
IF
DISPECER pentru societate transport marfa. Stabilirea curselor si traseelor, coordonarea soferilor. Doar persoane cu experienta similara. Se ofera pachet salarial atractiv, masina si...
0751.232.131
27 Apr 11:00
IF
DISPECER, dispeceri pentru supraveghere video, urgent, cu/ fara experienta, preferabil din sectoarele 2, 3 si oras Pantelimon. Asteptam CV-urile dvs. pe e-mail. Program in ture 12/24-12/48;
0722.552.799
; marketing@starc.ro 27 Apr 11:00
IF
ELECTRICIAN intretinere si lacatus mecanic cu experienta si seriozitate. Se asigura transport si cazare daca este cazul. Jilava, Ilfov. Prioritate au persoanele din provincie;
0751.232.131
27 Apr 11:00
IF
ELECTRICIAN pentru statia de sortare a deseurilor Glina. Relatii zilnic intre orele 08-17 de L-V,
0744.324.268
; comagrab@yahoo.com 27 Apr 11:00
1.850 L IF
FACTURISTA, angajam operator facturare si casier (sex feminin) si lucrator comercial pt magazin zona Doraly, Afumati,
0748.228.920
; office@everpro.ro ; www.everpro.ro 27 Apr 11:00
IF
FEMEI curatenie pentru centru relaxare. Program de lucru de 8 ore/zi, 5 zile/saptamana. Centrul este situat la intrarea in Balotesti, asiguram transport din Bucuresti si imprejurimi,
0728.117.754
; oana@combera.ro 27 Apr 11:00
1.200 L IF
FEMEIE de serviciu. Restaurant AvatarLounge angajeaza personal: bucatar, ajutor bucatar, pizzar, femeie de serviciu, ospatarita pe piscina,
0744.771.516/ 0744.771.516
; avatarlounge2016@gmail.com 27 Apr 11:00
1.500 L IF
FEMEIE spalat vase si curatenie angajez pentru restaurant Domnesti;
0722.296.575
27 Apr 11:00
IF
FUNCTIONAR birou, persoana serioasa, muncitoare, cu bun simt, de preferat cu domiciliul in Voluntari sau imprejurimi. Experienta intr-o pozitie similara, cunoscatoare a programului Office,
0725.924.866
; kstoffice@yahoo.com 27 Apr 11:00
IF
GESTIONAR depozit. Firma de import si distributie fructe si legume. Este necesara experienta in gestiune stocuri si limba engleza minim/ mediu. Masa pranz gratuit si alte avantaje....
031.434.43.18/ 0771.741.700
; office@anmarpacking.ro 27 Apr 11:00
1.800 L IF
GESTIONAR, firma care activeaza in domeniul frigotehnic angajam gestionar si frigotehnist,
0727.744.896
; coinsfri2006@yahoo.com 27 Apr 11:00
IF
GRADINAR. Familie angajez gradinar la Snagov- Ilfov. Salariu avantajos, contract de munca. Pentru detalii:
0724.323.000
27 Apr 11:00
IF
GRATARAGIU ospatar, restaurant Dobroesti, Ilfov angajeaza grataragiu, ajutor bucatar, ospatar,
0766.755.204
; maricon.magazin@gmail.com 27 Apr 11:00
IF
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.