LOCURI DE MUNCA oferte full time – Ilfov (77 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
AJUTOR bucatar. Angajam personal cu experienta, ajutor bucatar, ajutor patiser si vanzator- gestionar pentru firma de catering cu punctul de lucru in Pantelimon- Ilfov. Preferabil...
0730.160.875
; apetit.services@gmail.com
28 Jul 15:20

IF
MECANIC auto. Service auto Chiajna autorizat RAR angajeaza mecanic auto cu experienta;
0722.700.725/ 0760.128.175
; traiancapitanescu@yahoo.com
28 Jul 15:10

IF
STIVUITORIST pentru statia de sortare a deseurilor Glina. Relatii zilnic intre orele 08-17 de L-V. Calificarea de mecanic utilaj constituie un avantaj,
0747.286.338
; comagrab@yahoo.com28 Jul 14:55
1.500 L
IF
Manipulant;ambalator Fabrica de mezeluri situata in Otopeni angajeaza manipulanti marfa si ambalatori Relatii la tel.0213007984-88; e-mail:h.izabel@ifantis.ro
021.300.79.84
; h.izabel@ifantis.ro
28 Jul 14:48

IF
GESTIONAR depozit, cu experienta in domeniu. Stivuitorist cu experienta, muncitori calificati pentru reparat paleti din lemn. Sortatori si ambalatori legume, firma este la Jilava-Ilfov;
0767.943.059
28 Jul 14:36

IF
AJUTOR bucatar. Gradinita situata in Militari, Rosu angajam ajutor de bucata si ingrijitoare. CV la adresa, ; gradinitaika.office@gmail.com
28 Jul 13:13
1.000 L
IF
EDUCATOARE, gradinita situata in Militari - Rosu, angajam educatoare cu studii de specialitate. CV la adresa; ; gradinitaika.office@gmail.com
28 Jul 13:08

IF
MAGAZIONER pt. depozit in Chitila, experienta de lucru cu produse alimentare la -5 C;
0754.033.268
28 Jul 12:28

IF
MANIPULANT marfa, distribuitor bauturi, angajeaza lucratori depozit cu experienta;
0721.730.025
28 Jul 11:25

IF
ABSOLVENT Fabrica din comuna Stefanestii de Jos-Ilfov angajam doar absolvent liceu profil electric-mecanic pentru pregatirea in postul de operator laminator. CV la email;
0729.429.499
; contact@leipa.ro
28 Jul 11:00

IF
AGENT vanzari/ operator automate cafea (Popesti Leordeni) CV la email;
0722.423.049
; adrianabrudan@yahoo.com/ klf_logistica_fp@dallmayr.ro
28 Jul 11:00

IF
ASISTENTA, asistent medical (a) pentru camin de batrani, Comuna Jilava,
0765.414.991
28 Jul 11:00
1.200 L
luna
IF
ASISTENTA, asistent medical (a) pentru camin de batrani, Comuna Jilava,
0765.414.991
28 Jul 11:00
1.200 L
IF
BUCATAREASA pentru camin de batrani, comuna Jilava, curata, ordonata, responsabila. Se lucreaza o zi cu o zi libera;
0765.414.991
28 Jul 11:00

IF
CAMERISTA, hotel premier din orasul Bragadiru angajeaza camerista (cu contract de munca, 8 ore pe zi);
0722.329.624/ 0722.318.961
; n_zoia@yahoo.com
28 Jul 11:00

IF
CAMERISTA, urgent angajam pt. motel Otopeni 24 cu 48, contract de munca per nedeterminata,
0723.406.740
; emilia.ristea@yahoo.com
28 Jul 11:00
1.000 L
IF
CASIER, benzinarie angajeaza fata si baiat pentru postul de casier zona rond Pipera. Asteptam Cv-uri pe adresa de mail; ; cv_angajare@yahoo.com
28 Jul 11:00

IF
CONFECTIONERE cu experienta, net 1100-1.300 L, prime de sarbatori, bonuri de masa, concediu de odihna platit, transport gratuit Bucuresti, Pantelimon, Obor, Voluntari, Afumati. Fabrica de...
021.350.93.41/ 0724.679.501
; office@europeaninterior.ro
28 Jul 11:00

IF
CONTABILA cu experienta minimum 3 ani in contabilitate primara, cunostinte limba engleza, societate cu sediul in Voluntari angajeaza. Relatii intre orele 10-16 la tel. CV la email;
0728.120.043
; office@serex.com.ro
28 Jul 11:00

IF
CROITOREASA cu experienta pentru atelier confectii perdele si storuri in Rosu - Chiajna. Experienta obligatorie in croitorie, nu doar cusut la masina;
0722.271.973
; royalyorksrl@gmail.com ; www.perdeleroyal.ro
28 Jul 11:00

IF
DOAMNA ajutor bucatar pt. restaurantul Casa Atlantic - Bragadiru, str. Diamantului nr.164 B (Sos. Alexandriei km. 2, Sens giratoriu, Str. Cristalului, autobuz RATB 302, capat de linie...
0744.320.032/ 0769.604.444
; office@atlantic-construct.ro
28 Jul 11:00

IF
EDUCATOARE, gradinita particulara situata in Popesti Leordeni angajez educatoare. Detalii la tel.;
0723.378.680
; mihaelapopa2008@yahoo.com
28 Jul 11:00

IF
ELECTRICIAN auto, SC Bmc Truck & Bus SA cu sediul in Ciorogarla/ Ilfov, angajeaza pentru fabricarea de autobuze, electrician auto cu experienta;
021.350.36.71
; office@bmcromania.ro ; www.bmcromania.ro
28 Jul 11:00

IF
FATA pentru curatenie birouri, firma se afla in Afumati, program 08:30-18, asiguram transport, preferabil sa fie din zona,
0720.026.335
28 Jul 11:00

IF
FINISORI firma de constructii angajam cu carte de munca finisori interioare, fatade si termosistem. Locul de munca: Corbeanca,
0736.380.821/ 0725.212.227
; czaharia@horizonconstruct.ro
28 Jul 11:00
1.900 L
IF
INFIRMIERA cu sau fara calificare, pentru camin de batrani, comuna Jilava, program lucru 12/24-12/36,
0765.414.991
28 Jul 11:00
1.000 L
IF
INFIRMIERA urgent, cu experienta in lucrul cu batranii la caminele de batrani sau spitale, zona Popesti Leordeni, program full time, 15 ture/ luna, conditii deosebite, persoane serioase,...
0731.425.153
; fundatiasfantulpetru@yahoo.com
28 Jul 11:00
1.000 L
IF
INGINER textilist, fabrica certificata ISO/Ts, productie de huse auto pentru producatori auto de prim rang, experienta in productie de 2-3 ani, training specific la locul de munca;
021.350.93.41/ 0724.679.501
; office@europeaninterior.ro
28 Jul 11:00

IF
MANIPULANT marfuri stivuitorist si operator date angajeaza SC Tibbett Logistics SRL. Lucru in schimburi. CV-uri in Str. Italia nr. 1-7, Parc Logistic Cefin, Chiajna, Ilfov.
031.229.27.20/ 0730.380.001
28 Jul 11:00

IF
MECANIC & fochist, Fabrica de paine SC Titan SA angajeaza fochist si mecanic intretinere care sa posede cunostinte de strungarie;
0785.295.454
; c.ilie@titan.ro ; www.titan.ro
28 Jul 11:00

IF
MECANIC auto pentru parc de dezmembrari auto. Detalii la telefon;
0730.086.242
; cdmweb12@yahoo.com
28 Jul 11:00

IF
MECANIC utilaj pentru statia de sortare Glina. Relatii zilnic intre orele 08-17 de luni-vineri,
0747.286.338
; comagrab@yahoo.com
28 Jul 11:00
1.500 L
IF
MENAJERA interna Ilfov, fara obligatii, chiar incepatoare, iubitoare de catei. Cazare gratuita, carte munca, salariu deosebit, in functie de aptitudini, pregatire, calificare. Liber la o...
0758.067.683
; uticafj@yahoo.com
28 Jul 11:00

IF
MENAJERA prezentabila si serioasa pentru vila in Snagov. Program de 40 ore/sap. (obligatoriu vineri, sambata si duminica). Asiguram salariu si locuinta (garsoniera la bloc);
0722.712.122
28 Jul 11:00

IF
MONTATORI mobila. Pentru depozitul nostru din Otopeni cautam echipe de montatori mobila, persoane serioase, permis categorie B. Va asteptam la interviu;
0728.900.007
; preda@roveremobili.it
28 Jul 11:00

IF
MUNCITOR depozit baiat serios, firma se ocupa cu importul ambalajelor de unica folosinta, se afla in Afumati, de preferabil baiatul sa fie din zona, ; perlapacking@gmail.com
28 Jul 11:00

IF
MUNCITORI caut meseriasi care sa ridice o casa la cheie dupa plan; sal. 1500 lei/luna (cazare pe santier+masa asigurata); locatie: com. Bragadiru, Ilfov,
0742.508.778
; dannygvd00@yahoo.com
28 Jul 11:00
1.500 L
IF
MUNCITORI in constructii calificati si necalificati, angajam, locatia Bragadiru;
0765.761.213
28 Jul 11:00

IF
MUNCITORI necalificati si calificati pentru fabrica de piatra in Comuna Ciolpani, Jud. Ilfov, Se asigura cazarea;
0755.069.580
28 Jul 11:00

IF
MUNCITORI, fabrica pavaje angajeaza necalificati din provincie pentru confectionare dale, borduri, pavele in zona Popesti Leordeni, Ilfov. Asiguram cazare. Salariu 1.700 L - 2.350 L....
0753.121.213
; minipav_production@yahoo.com ; www.pavaj-pavele.ro
28 Jul 11:00

IF
NECALIFICATI, Eurokurt, fabrica de ata/ alveole din Popesti Leordeni, str. Pavel Ceamur nr. 4, Sos. Oltenitei angajeaza muncitori necalificati, barbati si femei;
0742.102.751/ 021.890.07.32
28 Jul 11:00

IF
OPERATOARE facturare cu experienta in relatia cu clientii, societate cu sediul in Voluntari angajeaza in show-room, preluare comenzi prin tel. si email. Relatii intre orele 10-16 la tel....
0728.120.043
; office@serex.com.ro
28 Jul 11:00

IF
OPERATOR greifer. Firma reciclare deseuri metalice (Sos. Centura Bucuresti, vizavi penitenciar Jilava) angajam operator greifer. Cerinte: experienta de lucru cu greiferul minim 1 an,...
0723.606.181/ 021.457.02.70
28 Jul 11:00

IF
OPERATOR pc, firma dezmembrari auto cauta operator pc plasare anunturi de vanzare piese de acasa pe diverse site-uri, trebuie sa aiba expierienta pt. a putea plasa manual de preferat 250...
0737.300.330
; weresinico@yahoo.co.uk
28 Jul 11:00
50 L
zi
IF
OPERATOR presa si sortatoare materiale plastice pt. Eco Green Europe, sos. de Centura 228A, Pantelimon;
0757.777.744
; ana@meitav.ro
28 Jul 11:00

IF
OPERATOR tehnic, cunostinte solide tehnic, experienta automate cafea prezinta un avantaj, serioazitate, organizare, permis conducere. Cv-ul pe mail cu specificatia postului; ; angajari@luciancaffe.ro
28 Jul 11:00

IF
OSPATAR cu experienta pentru locatie in Otopeni, permanent nu doar perioada de vara program de lucru in ture, o zi cu o zi libera, salariu atractiv,
0729.332.332
; catalin@luckypizza.ro
28 Jul 11:00
60 L
IF
OSPATARITA, restaurant italian in Pipera, soseaua Pipera-Tunari, angajeaza ospatarita/ chelnerita cu experienta, cunoasterea limbii engleza obligatorie. Salariu plus bonusuri,
0722.585.129
; cucinacasaelfi@gmail.com
28 Jul 11:00
1.200 L
IF
PAZNICI, parc de dezmembrari situat langa Branesti angajam paznici din zona. 15 ture pe luna. Rugam seriozitate,
0765.704.929
; dezmembraribelciugatele@yahoo.com
28 Jul 11:00
800 L
luna
IF
PERSONAL, angajeaza SC AS Pan SRL cu sediul in Popesti Leordeni, jud. Ilfov, sos. Oltenitei nr. 202. Cuptorist, brutar, malaxorist, ambalator brutarie, sef tura, cantaragiu pentru cantar....
0786.030.981
; aspansrl@yahoo.com
28 Jul 11:00

IF
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 sofer |  vanzatoare |  sofer cat b |  soferi |  personal |  secretara |  sofer taxi |  bucatar |  menajera |  necalificati |  ospatar |  bona |  ospatari |  agent vanzari |  operator |  constructii |  contabil |  operator calculator |  barman |  inginer |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 28 Jul 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD