LOCURI DE MUNCA oferte full time – Ilfov (117 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
BAIAT pentru depozit. Afumati, Expo Market Doraly, program L-V 9.30-18.30, S 9.30-15.30.
0722.332.262/ 021.351.13.75
; contabilitate@et2000.ro
01 Nov 15:21

IF
Coafeza  Angajam coafeza si frizer cu experienta pentru salon in Otopeni , contract munca , salariu atractiv, rog seriozitate.
0760.155.444
; almevi.marian@yahoo.com
01 Nov 15:20

IF
Angajez Shaormar Angajez Shaormar in zona Corbeanca-Blotesti!Salariu atractiv, bonusuri, week-end liber!
0765.969.282
; k1_fight.club@yahoo.com
01 Nov 15:08

IF
CROITOREASA, firma MaxConfido angajeaza croitoreasa cu experienta (dama si copii) finisat produs cap/ coada, conditii de munca si salariu foarte bune, program 9 h/ zi 5 zile pe saptamana...
0732.953.634
; filip.iulia@ymail.com
01 Nov 14:18

IF
SUDORI, Fabrica de usi metalice Popesti Leordeni angajam sudori CO2, lacatusi, mecanic abkant, muncitori necalifcati (incarcator- descarcator), tamplar pentru mobila.
0725.757.138
01 Nov 13:10

IF
PAZA SI RECEPTIE motel de noapte(1400net+tips), branesti, pustnicul, experienta minima domeniu comert, paza-cu sau fara atestat paza-cm,5nopti/sapt, maxi 503 de la cora sect 2, c.i. in original,...
0767.079.463
01 Nov 11:29
1.400 L
luna
IF
MENAJERA, familie cu locuinta in Ilfov dorim in regim intern persoana pt menaj si bucatarie se cere experinta si seriozitate se ofera salariu atractiv;
0722.577.997
31 Oct 18:17

IF
VANZATOARE /muncitori. Cofetarie Istanbul, din Pipera Tunari nr 49A, Voluntari, Ilfov angajeaza urgent vanzatoare si muncitori necalificati,
0727.585.858
; tastanlar@clicknet.ro
31 Oct 17:21
1.200 L
IF
GESTIONAR, depozit legume cu experienta in domeniu, se cere seriozitate si capacitate de munca, posesor permis auto categoria B, firma se afla in jilava judetul Ilfov;
0744.668.485
31 Oct 14:27

IF
REPARATOR paleti din lemn. Stivuitorist cu experienta. Sortatori si ambalatori legume, firma este la Jilava- Ilfov, pentru cei din provincie, se asigura cazare, incarcatori si...
0730.635.451
31 Oct 14:19

IF
MECANIC intretinere, electrician intretinere si lacatus mecanic cu experienta si seriozitate. Firma este in Jilava-Ilfov. Persoanele din provincie au prioritate. Se asigura cazare si...
0724.232.161
31 Oct 14:08

IF
ELECTRONIST cu experienta in reparatii mici si medii in zona Afumati, transport asigurat, salariu atractiv. Rog trimiteti CV la e-mail;
0732.018.218
; asistenthr@germag.ro
31 Oct 12:22

IF
ELECTRICIAN cu experienta in domeniu pentru instalatii interioare, bransamente electrice de joasa si medie tensiune si retele electrice, cerem si oferim seriozitate maxima;
0763.919.929
; palacostin@yahoo.com
31 Oct 11:42

IF
GESTIONAR fabrica de mezeluri situata in Otopeni angajeaza gestionar produs finit, relatii la sediul din Calea Bucurestilor nr 301B;
021.300.79.84
; office@ifantis.ro
31 Oct 11:35

IF
AFUMATOR carne, fabrica de mezeluri situata in Otopeni angajeaza afumator carne. Otopeni Calea Bucurestilor nr. 301B;
021.37984
; office@ifantis.ro
31 Oct 11:00

IF
AGENT curatenie, personal din zona Bucuresti-Ilfov si Ploiesti pentru activitati de curatenie locuinte, birouri, spatii comerciale, etc. Va rugam trimiteti CV la adresa; ; placereacurateniei@yahoo.com31 Oct 11:00

IF
AGENT distributie, experienta in distributie/ aprovizionare, seriozitate, organizare, permis conducere, CV-ul pe mail cu specificatia postului; ; angajari@pieseautomatevending.ro
31 Oct 11:00

IF
AGENT vanzari, experienta solida in vanzari minim 1 an, prospectarea pietei, contractare clienti noi, mentinerea clientilor deja existenti, cv-ul pe mail cu specificatia postului ; angajari@pieseautomatevending.ro
31 Oct 11:00

IF
AGENTI interventie. Societate de paza si protectie, angajeaza agenti de interventie cu experienta atat in domeniul de paza si protectie cat si ca sofer. Contact tel.,
0734.444.411
; recrutare@companiadepaza.ro
31 Oct 11:00
1.500 L
IF
AMBALATORI manuali cu min. 3 ani experienta, de preferat cu domiciliul in Baneasa sau imprejurimi. Sediul se afla la Baneasa, capat 301;
021.250.81.93
; secretariat@logospromo.ro ; www.logospromo.ro
31 Oct 11:00

IF
BAIETI, angajam baieti pentru executie si montaj copertine, rulouri etc. Locatia Mogosoaia;
021.352.05.54/ 0740.363.723
; tentromparadise@hotmail.com
31 Oct 11:00

IF
BARBAT sau femeie pt. curatenie, cm, 2 libere/ sapt., posibilitate cazare gratuita (fara masa), cu/ fara experienta, motel casa de piatra Pustnicul Branesti, maxi 503 de la Cora...
0767.079.463
31 Oct 11:00
1.200 L
luna
IF
BONA cu experienta si referinte pentru baietel 2 ani si 6 luni, in zona Pipera, program luni-vineri, intre orele 10.00-20.00, rog seriozitate;
0752.066.965
31 Oct 11:00

IF
BUCATAR, angajam bucatar pentru restaurant in Comuna 1 Decembrie, Ilfov, complex Green City, complex Sala de Fitness si Piscina;
0770.670.150
; adriansubasu@gmail.com
31 Oct 11:00

IF
BUCATAR, restaurant Sytago situat in zona Magurele Ilfov angajeaza bucatar sef pasionat, creativ, responsabil, bun organizator, salariu motivant;
0768.984.926
; office@sytago.ro
31 Oct 11:00

IF
COAFEZA si cunostinte frizerie barbati, manichiurista, pentru salon in Vidra, Ilfov, cartier rezidential Dealul Verde,
0765.183.169
31 Oct 11:00

IF
COAFEZA, frizerita, cosmeticiana, angajez in Popesti Leordeni la salon Anja;
0769.656.579/ 0767.036.577
31 Oct 11:00

IF
COAFEZA, stilist cu experienta zona Ilfov-Magurele;
0765.003.674
31 Oct 11:00

IF
CONFECTIONER masina liniara, triplock, calcator interfazic, angajam salariu atractiv, bonuri de masa si transport gratuit. Zona Jilava.
021.457.02.74/ 021.457.02.75
31 Oct 11:00

IF
CONFECTIONERE cu experienta, net 1100-1.300 L, prime de sarbatori, bonuri de masa, concediu de odihna platit, transport gratuit din Bucuresti, Pantelimon, Obor, Voluntari, Afumati. Fabrica de...
021.350.93.41
; office@europeaninterior.ro
31 Oct 11:00

IF
CONTABIL junior. Birou contab. in sat Rosu Ilfov angaj. contabil junior nefumator, minim 1 an experienta in contabilitate, soft SAGA, CV cu poza la mail. Rog seriozitate;
0761.662.832
; office@contabilitatevadora.ro ; www.contabilitatevadora.ro 31 Oct 11:00

IF
CONTABILA pentru evidenta primara cu experienta minim 3 ani, cunoscatoare Saga si Winmentor, full time, pentru societate comerciala cu sediul in Voluntari, jud. Ilfov. CV-ul la e-mail; ; office@serex.com.ro
31 Oct 11:00

IF
CROITOREASA, Firma MaxConfido angajeaza croitoreasa cu experienta (dama si copii) finisat produs cap/coada, conditii de munca si salariu foarte bune, program 9h/zi 5 zile pe saptamana (full...
0732.953.634
; filip.iulia@ymail.com
31 Oct 11:00

IF
CURATATOREASA lenjerie 1 post cod COR 912102, familie cu resedinta in Voluntari, D. Negru nr. 9, vila 3, angajeaza. CV-urile se pot trimite la fax;
021.211.48.91
31 Oct 11:00

IF
DISPECERA, Onci Eurotrans: studii medii/ superioare, cunostinte operare PC, cu experienta, obligatoriu engleza/italiana, aptitudini comunicare, planificare, negociere, dinamism,...
0722.240.895/ 0722.308.313
; office@onci.ro
31 Oct 11:00

IF
ELECTRICIAN si ajutor electrician santier Magurele. Pt. detalii ne puteti contacta la tel.;
0725.909.091
31 Oct 11:00

IF
ELECTRICIAN, angajam electrician specializare electrotehnica zona Popesi-Leordeni;
0725.757.138
31 Oct 11:00

IF
FADROMIST pentru statia de sortare a deseurilor Glina. Relatii zilnic intre orele 08-17 de L-V. Calificarea de stivuitorist constituie un avantaj,
0744.324.268
; comagrab@yahoo.com31 Oct 11:00
1.500 L
IF
FETE. Angajam fete pentru sala pariuri sportive, cu experienta. Zona Voluntari- Gheata;
0723.089.660
31 Oct 11:00

IF
FIERAR, zidar, finisor, societate de constructii angajam in Corbeanca: fierar, dulgher, zidar, tencuitor, rigipsari, faiantari, hidroizolatori, parchetari, termoizolatori, etc. Salariu...
0736.380.826/ 0725.212.227
; irosu@horizonconstruct.ro
31 Oct 11:00

IF
GESTIONAR depozit aluminiu. Experienta in domeniu si autorizatia de macaragiu constituie avantaj;
0760.670.846
; alina.analko@yahoo.ro ; www.analkoaluminium.ro
31 Oct 11:00

IF
GESTIONAR gestionar, studii medii, experienta minim 3 ani, unitate de productie comert, zona Pantelimon, capacitate de lucru sub stress, atent la detalii, cunostinte minime de...
0753.094.139
; petre.voicu@microgrup.ro
31 Oct 11:00

IF
INGINER  constructor angajeaza Ansamblu Rezidential- Chiajna, permis cat. B, rezistent la stres, program prelungit, termene limita, lucru sub presiune, deplasari. Cerinte: -studii...
0721.257.782
31 Oct 11:00

IF
INGINER de productie cu studii superioare de profil tehnic si minim 3ani experienta pentru fabtica de confectii metalice si vopsitorie in camp electrostatic;
0760.670.846
; alina.analko@yahoo.ro
31 Oct 11:00

IF
INSTALATORI termici-sanitari profesionisti cu permis de conducere;
0733.936.936
; ovidiuinstalatii@gmail.com ; www.ovidiuinstalatii.ro
31 Oct 11:00

IF
LACATUS confectii metalice sau lacatus mecanic cu experienta, punctul de lucru este in Magurele, Ilfov;
0723.595.841
31 Oct 11:00

IF
LACATUS mecanic cu experienta in domeniul confectiilor metalice Cerinte: sudura, taiere, polizare, proiectare, finisare produs. Program 8-17 luni-vineri;
0744.435.064/ 0744.567.299
; office@gaan.ro
31 Oct 11:00

IF
LACATUS tamplar. SC Artimex Sport SRL cu fabrica in Jilava, angajeaza lacatusi mecanici si tamplari cu experienta. Angajarea se face pe baza de proba de lucru. Sediul fabricii in Sos.... ; comenzi@artimex.ro ; www.artimex-sport.ro
31 Oct 11:00

IF
LEGATOR tipografie. Angajam legator (legatoreasa) pentru operatiuni manuale sau automate in tipografie Otopeni;
0732.100.332
; office@mintfinishings.ro
31 Oct 11:00

IF
LEGATOR, tipografie angajam legator manual cu experienta. Oferim salariu fix + bonuri de masa. Detalii la tel. sau la adresa Sos de Centura nr. 314, Sat Catelu (metrou Anghel Saligni);
0726.220.215
31 Oct 11:00

IF
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 sofer |  vanzatoare |  sofer cat b |  soferi |  personal |  secretara |  sofer taxi |  bucatar |  menajera |  necalificati |  ospatar |  bona |  ospatari |  agent vanzari |  operator |  constructii |  contabil |  operator calculator |  barman |  inginer |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 01 Nov 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD