LOCURI DE MUNCA oferte full time – Ilfov (148 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Ajutor de bucatar cu experienta restaurant- autoservire (constituie avantaj, dar nu este obligatoriu) in Popesti Leordeni, str Drumul Fermei. Persoana responsabila, iute.CV-urile pe mail cu poza...
0771.155.385
; office.davidxo@gmail.com
27 Apr 11:42
IF
MUNCITOR tamplarie, sc far est windows srl angajeaza pentru departamentul livrari personal cu experienta in confectionarea si montajul tamplariei pvc;
0728.853.003
; anca.radu@farest.ro ; www.farest.ro
27 Apr 11:40
IF
BUCATAR autoservire, pentru restaurant impinge tava in Popesti Leordeni, str. Drumul Fermei. Prezentabil, responsabil, vrednic si iute. Disponibil imediat. Obligatoriu CV cu foto pe...
0771.155.385
; office.davidxo@gmail.com
27 Apr 11:31
IF
FRIZER si coafeza, cu experienta, angajam pentru salon cu vad, deschis de 8 ani, in Voluntari, str. Anton Pann nr. 67.
0722.360.044
27 Apr 11:07
IF
MESERIAS constructii, dulgheri, zidari, tencuitor masina mecanizata si manual, montator poliestiren, rigipsari, finisori cu experienta, necalificati. Loc de munca IIlfov, Mogosoaia....
0766.281.404/ 0723.066.619
; rumaensaconstruct@yahoo.com ; www.constructii-gg.ro
27 Apr 11:02
10 L ora IF
ABSOLVENT 2013-2014. Firma carosari auto, angajam absolvent scoala profesionala-factultate-sau liceu pentru confectii metalice. Nu se cere experienta profesionala;
0720.372.101
; paul@konvekta.ro ; www.konvekta.ro
27 Apr 11:00
IF
ABSOLVENTI, societate angajam tineri absolventi profil mecanic si electric. Asteptam CV;
0744.304.051/ 0758.644.374
; logistica@italiastar.ro
27 Apr 11:00
IF
AGENT de securitate, firma de paza si securiatate cauta agenti de securitate cu atestat pentru zona bucuresti-Rahova- Magurele-Ilfov. Mai multe detalii la telefon. Rugam seriozitate;
0767.932.718
; oanamarinam@gmail.com
27 Apr 11:00
IF
AGENT promovare. Liberty Medical center angajeaza agent promovare servicii medicina Muncii, constituie avantaje: experienta in domeniu minim 2 ani, portofoliu clienti, se ofera:...
031.880.62.25
; office@libertymedicalcenter.ro
27 Apr 11:00
IF
AGENT, firma distributie automate cafea, de 13 ani in domeniu, angajeaza persoana serioasa cu permis cat. B, pentru postul de agent de distributie, salariu + comision, asteptam CV la... ; camelia.achim@luciancaffe.ro ; www.luciancaffe.ro
27 Apr 11:00
IF
AGENTI de paza, agenti interventie, dispeceri, toti cu atestat. Zona Pipera, Voluntari, Afumatri, rel. la;
0737.516.584
27 Apr 11:00
IF
AGENTI interventie, societate de paza si protectie angajeaza agenti de interventie cu experienta profesionala, cat si din punctul de vedere al permisului de conducere,
0751.284.721/ 0734.444.411
; recrutare@companiadepaza.ro
27 Apr 11:00
1.480 L IF
AGENTI Securitate, Societate de paza si protectie, angajeaza agenti de securitate cu experienta, pentru obiectiv zona Chitila;
0751.284.721/ 0734.444.411
; recrutare@companiadepaza.ro
27 Apr 11:00
IF
AGENTI securitate. Societate de paza si protectie, angajeaza agenti de securitate cu experienta, pentru obiectiv zona b-dul I.C Bratianu,
0751.284.721/ 0734.444.411
; recrutare@companiadepaza.ro
27 Apr 11:00
900 L IF
AGENTI securitate. Societate de paza si protectie, angajeaza agenti de securitate cu experienta, pentru obiective zona metrou Republica, Drum Intre Tarlale;
0751.284.721/ 0734.444.411
; recrutare@companiadepaza.ro
27 Apr 11:00
IF
AGENTI securitate. Societate de paza si protectie, angajeaza agenti de securitate cu experienta, pentru obiective zona Theodor Pallady;
0751.284.721/ 0734.444.411
; recrutare@companiadepaza.ro
27 Apr 11:00
IF
AGENTI securitate. Societate de paza si protectie, angajeaza agenti de securitate femei, pentru obiectiv zona Timpuri Noi,
0751.284.721/ 0734.444.411
; recrutare@companiadepaza.ro
27 Apr 11:00
1.000 L IF
AJUTOR bucatar, sc angajeaza ajutor bucatar cu experienta. CV-urile se trimit la e-mail. Relatii la tel. Detalii despre salarizare se ofera in cadrul interviului;
021.317.17.22
; otp@aircatering.ro
27 Apr 11:00
IF
AJUTOR cofetar. Cofetaria Istanbul, din Sos. Pipera Tunari, angajeaza urgent ajutor de cofetar,
0727.585.858
; tastanlar@yahoo.com
27 Apr 11:00
1.200 L IF
AJUTOR gestionar. Impreuna cu gestionarul receptioneaza marfa de la furnizor si o pregateste pentru livrare. Efectueaza inventarul zilnic. Alte atributii conform fisei pos. Loc de...
0336.401.262
; office@chorus.ro ; www.chorus.ro
27 Apr 11:00
1.000 L IF
AJUTOR mecanic auto/lucrari de dezmembrari auto in Oras Buftea, judet Ilfov. Experienta, cunostinte auto, seriozitate, capacitate de munca, diploma/atestat de mecanic, contract de...
021.350.35.05/ 0720.786.199
; ayt.services@yahoo.com
27 Apr 11:00
IF
AMBALATOARE, firma productie medicamente angajeaza ambalatoare pentru sectia de productie. Experienta 1 an intr-o firma de productie, de preferat cu domiciliul in Bragadiru sau zone limitrofe,
0734.222.988
; hr@laropharm.ro
27 Apr 11:00
900 L IF
ASISTENT manager. Companie serioasa angajeaza asistent manager. Trimiteti CV-ul la adresa de e-mail. Informatii suplimentare tel;
0730.754.661
; razvan.dimache@upetrom.com
27 Apr 11:00
IF
ASISTENTA manager vanzari firma materiale textile angajeaza. Persoana serioasa, sociabila. Salariu motivant+ 1 masa/zi;
021.311.13.23/ 0766.329.008
; altekstricot@yahoo.com ; www.alteksboya.com
27 Apr 11:00
IF
ASISTENTA medicala camin de batrani din Ilfov Ciorogarla, program avantajos;
0722.462.671/ 0769.840.200
27 Apr 11:00
IF
ASISTENTA medicala, camin persoane varstnice Popesti Leordeni, maxi taxi 154- Pta. Sudului, recruteaza asistente medicale doar cu experienta spital/azil batrani min. 2 ani;
0731.425.153
; fundatiasfantulpetru@yahoo.com ; www.camin-ingrijire-batrani.ro
27 Apr 11:00
IF
ATENDENT slot, firma organizatoare de jocuri de noroc angajeaza operatori slot , locatia Buftea oras, program flexibil, salariu atractiv;
0736.175.595
; leo75cls@yahoo.com
27 Apr 11:00
IF
BONA  interna Balotesti, doi baieti de 5 si 10 ani, program scoala zilnic 8,00 - 16,00, menaj, disponibilitate, experienta,
0736.649.643
27 Apr 11:00
1.800 L IF
BONA pentru copil de 4 ani si pentru menaj (curatenie). Persoana responsabila, nefumatoare. Part-time, full-time, fara weekend. Zona Afumati. Transport asigurat, salariu atractiv....
0725.558.223
; cristina.simion@germag.ro
27 Apr 11:00
IF
BONA si menaj, interna, nefumatoare, pentru un copil de 2 ani, vila in cartier rezidential, 23 km in nordul capitalei;
0768.068.505
27 Apr 11:00
IF
BONA si menaj, interna, nefumatoare, pentru un copil de 2 ani, vila in cartier rezidential, in nordul capitalei;
0768.068.505
27 Apr 11:00
IF
BUCATAR disponibil imediat, romanesc simplu (ciorbe, gratar, salata, semipreparate) din Bucuresti sau provincie (cazare gratuit), salariu net+cm, o zi cu o zi sau 2 cu 2. Pustnicul,...
0722.237.258
27 Apr 11:00
1.800 L IF
BUCATAR, experienta minim 5 ani, in Voluntari, la cantina;
0720.830.340
27 Apr 11:00
IF
BUCATAREASA cu experienta la un camin de batrani din Pipera cu norma intreaga. Se asigura contract de munca, salariu si masa;
0740.035.051
27 Apr 11:00
IF
CASIERA pt. birouri in zona Pipera. Relatii la tel. dupa ora 13;
0722.392.882
27 Apr 11:00
IF
CONFECTIONERE, atelier confectii articole sport, angajam confectionere cu experienta, asiguram transportul cu microbuzul firmei din orice zona, angajam persoana cunostinte sala croit, salariu...
0746.491.842
27 Apr 11:00
IF
CONFECTIONERE, mester, tehnolog, CTC, alimentator, calcat interfazic si final, com. 1 Decembrie, jud. Ilfov. Transport gratuit;
021.468.71.22/ 021.468.71.21/ 0744.497.497
27 Apr 11:00
IF
CONFECTIONERI cu experienta pentru masini simple si triplock pentru SC Milbro Textile SRL, cu sediul in oras Pantelimon, jud. Ilfov, Bd. Biruintei nr. 153-155. Conditii avantajoase;
021.350.85.31/ 0724.566.378
27 Apr 11:00
IF
CONTROLOR calitate si ambalator manual pt. activitati legatorie, angajeaza tipografie cu sediul in Domnesti. CV-urile se trimit la e-mail si pe fax;
021.202.58.72/ 021.202.58.70
; office@wilkins.ro
27 Apr 11:00
IF
CUNOSCATORI in constructii metalice. Zona Voluntari, Ilfov;
0761.796.441
27 Apr 11:00
IF
DULGHER /zidar. Angajam cu contract de munca 1 zidar, 1 dulgher si 1 fierar. Se cere experienta, seriozitate si recomandare de la ultimul loc de munca. Cazare in santier. Pt. relatii...
0723.581.516
; tekko_tekko@yahoo.com ; www.transport-abroll.ro
27 Apr 11:00
2.000 L IF
EDUCATOARE, gradinita situata in Militari - Rosu, angajam educatoare cu studii de specialitate. Relatii la tel. (dupa ora 13). Cv la adresa;
0721.917.891
; vero_rech@yahoo.com
27 Apr 11:00
IF
ELECTRICIAN pentru statia de sortare a deseurilor Glina. Relatii zilnic intre orele 08-17 de L-V,
0744.324.268
; comagrab@yahoo.com 27 Apr 11:00
1.700 L IF
ELECTRICIAN pentru statia de sortare a deseurilor Glina. Relatii zilnic intre orele 08-17 de L-V,
0744.324.268
; comagrab@yahoo.com 27 Apr 11:00
1.700 L IF
ELECTROMECANIC Societate angajeaza electromecanic pentru utilaje panificatie. Mai multe detalii se discuta la sediul firmei sau trimiteti CV-urile la adresa de email,
0745.370.046
; andidan.m@gmail.com
27 Apr 11:00
1.500 L IF
EXCAVATORIST, deservent pentru excavator Mecalac, an 2005, 17 tone, pe pneuri. Se ofera o masa pe zi (pranz) si salariu atractiv. Se cere seriozitate maxima si recomandare de la ultimul loc...
0725.333.503
; tekko_tekko@yahoo.com ; www.transport-abroll.ro
27 Apr 11:00
2.500 L IF
FAMILIE serioasa cautam pentru, ingrijire gospodarie cu pomi, gradinarit, curatenie, pe termen lung, in zona- Ilfov. Se ofera cazare, salariu, utilitati;
0723.503.212
27 Apr 11:00
IF
FEMEIE serviciu. Cautam angajati curatenie pentru intretinere unui club spa zona Voluntari Pipera. Salariu atractiv. Program zilnic de luni-vineri 14:00 -22:00,
0733.023.273
; contact@omnixclub.ro
27 Apr 11:00
900 L IF
FRIGOTEHNIST, aere conditionate, angajez urgent, salariu fix + comision din lucrarile efectuate,
0751.133.122/ 0751.212.262
; iciobanu@ditrade.eu ; www.ditrade.eu
27 Apr 11:00
1.500 L luna IF
FRIZERI, coafeze, cosmeticiene, manichiuriste, CM, salariu fix sau procent pt. salon Ioana, Buftea;
0749.864.515
27 Apr 11:00
IF
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 sofer |  vanzatoare |  sofer cat b |  soferi |  personal |  secretara |  sofer taxi |  bucatar |  menajera |  necalificati |  ospatar |  bona |  ospatari |  agent vanzari |  operator |  constructii |  contabil |  operator calculator |  barman |  inginer |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 27 Apr 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD