LOCURI DE MUNCA oferte full time – Ilfov (106 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
ANGAJAM FIERARI ANGAJAM FIERARI profesionisti care sa cunoasca plan.carte de munca, salariu atractiv plata saptamanala. Santier in Chiajna;
0762.262.024
; irimia_adrian09@yahoo.com
16 Sep 14:12

IF
Tehnician utilaje Palatul Stirbey din Buftea angajeaza tehnician service utilaje de bucatarie;
0730.708.828
; gestiune@palatulstirbey.ro
16 Sep 14:10

IF
MECANICI auto cu experienta. Suntem localizati dupa Branesti, asiguram transport, cm,
0768.400.800
; dezmembraribelciugatele@yahoo.com
16 Sep 13:46
2.500 L
luna
IF
Patiser, cofetar Cofetaria Istanbul, din sos Pipera Tunari 49A, Voluntari, angajeaza urgent patiser si cofetar si ajutoare patiser/cofetar. Rugam seriozitate. salariul se discuta la interviu in...
0725.370.978
; tastanlar@clicknet.ro
16 Sep 13:40
2.000 L
IF
SOFER profesionist. Tipografie angajeaza sofer profesionist pentru transport marfa si persoane. Categoriile auto solicitate sunt B, D si atestat transport persoane. Trimiteti CV la...
021.405.04.58
; office@tipografiaeurobusiness.ro
16 Sep 13:32

IF
LUCRATORI, SC MEDIAPOST HIT MAIL SA ANGAJEAZA PENTRU PUNCTUL DE LUCRU CHITILA/ ILFOV LUCRATORI PENTRU OPERATIUNI DE AMBALARE MATERIALE PUBLICITARE. PLATA LA ZI SI TRANSPORT ASIGURAT DIN...
0749.010.168
16 Sep 13:16

IF
OPERATOR tehnic, cunostinte solide electrotehnic, experienta automate cafea prezinta un avantaj, seriozitate, organizare, dorinta de munca, permis conducere. CV-ul pe mail; ; comenzi@pieseautomatevending.ro
16 Sep 13:09

IF
Tamplarie pvc Angajam confectioner tamplarie pvc cu experienta si montator tamplarie pvc detinator permis auto. Fabrica este in Chiajna.
021.436.10.31
16 Sep 12:36

IF
PROJECT manager. Companie imobiliara, angajam Project Manager-dezvoltator proiect rezidential vile-Corbeanca. Cerinte: Universitatea de Constructii, experienta min. 3 ani in constructii... ; office@mediacity.ro ; www.mediacity.ro
16 Sep 12:30

IF
TAMPLAR, angajam tamplar- mobilier pentru zona Popesti-Leordeni, Ilfov.
0725.757.139
16 Sep 12:29

IF
MASINISTI tipografie. Angajam urgent masinisti tipografie: faltuit, colator, taietor, lipit cutii, tipograf si legatorese cu experienta. Trimiteti CV la adresa de email sau sunati la nr....
021.405.04.58/ 021.405.04.63
; office@tipografiaeurobusiness.ro
16 Sep 10:55

IF
VANZATOARE pt. linie restaurant - autoservire;
0744.758.539
; simion.aurel@yahoo.com
16 Sep 10:51
1.000 L
IF
SOFER categoria B, C, E, cu experienta pt transport intern interational;
0734.974.521
; georgi_g83@yahoo.com16 Sep 10:39

IF
AGENT vanzari cu experienta pt. firma ce se ocupa cu importul si ditributia ambalajelor de unica folosinta, avand sediu in Afumati, oferim salariu fix + comision; ; perlapacking@gmail.com
16 Sep 10:38

IF
TIPOGRAF, angajam tipograf sau ajutor tipograf pentru operatiuni manuale sau automate in tipografie plana Otopeni;
0732.100.332
; office@mintfinishings.ro
16 Sep 10:19

IF
LEGATOR tipografie. Angajam legator (legatoreasa) pentru operatiuni manuale sau automate in tipografie Otopeni;
0732.100.332
; office@mintfinishings.ro
16 Sep 10:17

IF
VANZATOARE, angajam vanzatoare cu experienta, magazin mixt situat in orasul Popesti Leordeni. Detalii la tel.;
0728.100.528
16 Sep 10:11

IF
FUNCTIONAR economic experienta minim 3 ani, cunostinte contabilitate primara, gestiunea stocurilor, facturare. Persoana organizata, cu rapiditate operare pc;
0731.599.210
; hr@defne.ro
16 Sep 10:00

IF
COFETAR, laborator patiserie cofetarie, angajam cofetar cu experienta pentru realizare torturi diverse ocazii (nunta, botez, aniversari etc). Salariu de inceput 1.500 lei, conditii bune...
0767.087.135
; cofetaria_anira@yahoo.com
16 Sep 08:41
1.500 L
IF
DULGHIERI si finisori, salariu 2.000 ron,
0726.395.113
; woxmarian@yahoo.com
15 Sep 23:11
2.000 L
IF
MENAJERA, angajam pt. o vila in Corbeanca. Programul de L-V de la 8.00-18.00, salariul 1.600 L. Programul de L-V de la 8.00-18.00 sau intern, salariul neg.;
0732.747.692/ 0760.278.190
15 Sep 21:05

IF
BONA si menajera, angajam in Ilfov. Programul este intern cu 2 weekenduri libere pe luna. Salariul
0732.747.692/ 0760.278.190
15 Sep 21:03
2.500 L
IF
MENAJERA, familie cu domiciliul in Pipera, angajeaza persoana serioasa pentru menaj si ingrijire 2 fetite, relatii la tel.;
0749.232.310
15 Sep 18:10

IF
SOFER TIR cu experienta, curse interne, prelata, pentru distributie;
0751.462.306
; info@gdg.ro
15 Sep 15:53

IF
TINERI necalificati pentru pregatire ca agent_distribuitor. Parcurgerea traseelor cu masina cu sofer. Trei zile de test. Prima luna 1.000 ron, apoi la comision din vanzare dar nu mai...
0764.545.630
15 Sep 15:45

IF
FEMEI necalificate in incinta Arteca Jilava in laborator de patiserie. Avansare rapida pentru cele indemanatice. Doua schimburi. Transport platit 6 L/zi. Ore suplimentare platite....
0766.412.863
15 Sep 15:27
1.000 L
luna
IF
SECRETARA, cunostinte operare calculator, limba engleza mediu, avize, pentru punct de lucru in Afumati, program 9.30-18.30. Relatii la telefon;
0722.332.262
; et2000impex@gmail.com ; www.et2000.ro
15 Sep 15:18

IF
STIVUITORIST, manipulant, la fabrica, pavaj. Punct de lucru: or. Otopeni, str. Libertatii nr. 8, punct reper: Garden Plaza sau mag. Bellona. Oferim cazare, sal.
021.351.00.57
15 Sep 15:08
1.200 L
IF
CONFECTIONERA triplock, liniara, uber, angajez urgent pentru Voluntari, salariu bun;
0786.390.196
15 Sep 15:07

IF
FIERARI profesionisti care sa cunoasca plan. Santier in Chiajna;
0762.262.024
; irimia_adrian09@yahoo.com
15 Sep 13:30

IF
LUCRATOR comercial. Depozit legume si fructe in Afumati angajeaza lucrator comercial, responsabilitati: pregatirea produselor (calitativ si cantitativ), receptia produselor, incarcarea...
0758.243.187
; dual.distribution@yahoo.com ; www.dualmegafruct.ro
15 Sep 13:26

IF
AGENT de securitate, angajam agent de securitate/paza, cu atestat pentru obiective in zona Bucuresti-Magurele. Mai multe detalii la;
0722.389.633
; trandexim2000@yahoo.com
15 Sep 12:49

IF
INCARCATORI descarcatori, legume si fructe, ambalatori legume, depozitul este in jilava Ilfov. Stivuitoristi cu experienta pe moto si electric. Pentru cei din provincie se asigura cazare;
0744.668.485
15 Sep 12:28

IF
LEGATORESE, Paragon Romania S.R.L. cu sediul in Otopeni angajeaza legatorese pentru activitatea tipografica. Se ofera salariu fix, tichete de masa + bonus in functie de realizari. Transport...
0766.756.414
15 Sep 12:06

IF
AJUTOR gestionar. Angajam ajutor gestionar pentru depozit materiale sanitar-electrice. Adresa Prelungirea Ghencea 65, Bragadiru- langa cartierul Latin,
0751.051.441
; anca.stancu@te-ma.ro
15 Sep 11:41
1.200 L
IF
AMBALATORI plastice. Angajam personal cu/fara experienta pentru ambalare produse mase plastice. Lucru in picioare. Program 12-24; 12-48. Salariu 800 ron primele 3 luni. Adresa: Prelungirea...
0751.051.441
; anca.stancu@te-ma.ro
15 Sep 11:37
800 L
IF
PERSONAL calificat in domeniul publicitar pentru S.C. Rosial Concept S.R.L. cu sediul in Otopeni. Cerem si oferim seriozitate;
0754.549.692/ 0720.490.110
; office@rosialconcept.ro ; www.rosialconcept.ro
15 Sep 11:13

IF
SPALATOR auto, in localitatea Magurele Ilfov, salariu atractiv, comisioane, carte munca, asigur cazare. Rog seriozitate;
0762.603.951/ 0769.583.110
15 Sep 11:00

IF
AGENTI de paza cu atestat de paza pentru paza la vile in zona Pipera- Otopeni. Salariu bun, contract de munca conform Legii. Program de lucru 8 ore/zi, cu sambata- duminica liber;
021.324.85.28
15 Sep 11:00

IF
AJUTOR bucatar. Firma catering, angajam personal calificat sau necalificat pentru productie sandwich-uri. Punct de lucru Comuna Jilava, program de zi sau de noapte. Salariu 1.100 ron;
0786.094.947
; adcofood@gmail.com
15 Sep 11:00

IF
ASISTENTA fotograf, rog trimiteti CV + fotografii relevante pe email. Nu se solicita experienta sau diploma de bacalaureat, importanta fiind dorinta candidatului de a lucra si felul sau... ; ingrid.bristol@gmail.com
15 Sep 11:00

IF
BONA copil 4 ani, Pipera, ajutor menaj, nefumatoare, preferabil carnet, 9 ore,
0737.317.493
15 Sep 11:00
1.600 L
IF
BRUTAR, urgent, angajam brutar cu experienta min. 5 ani in brutarie, experienta cuptor cu lemne, foarte bun modelator-franzela, rotunda, specialitati. Oferim cazare, utilitati,...
0766.874.595/ 0753.315.678
; michellinopan@gmail.com
15 Sep 11:00
1.800 L
luna
IF
CASIER pariuri, disponibilitate la ture de noapte. Activitatea se desfasoara in Jilava. Persoana serioasa fara cazier. Studii medii. Experienta in domeniu ( reprezinta un avantaj)... ; sirsyshu@gmail.com
15 Sep 11:00

IF
CASIERA supermarket Domnesti, Jud. Ilfov, 8 ore, carte de munca;
0722.296.575
15 Sep 11:00

IF
CASIERA SC Lomar Agrotrade SRL scoate la concurs postul de casier pt depozitul din Afumati de fructe & legume. Cerinte: de preferat cu masina, program fix 06:30-14:30. Seriozitate...
0764.395.694/ 0727.900.300
; zucker.express91@gmail.com
15 Sep 11:00
1.500 L
luna
IF
COAFEZA, salonul Musette angajeaza coafeza, cosmeticiana, manichiurista, frizerita, pentru salon in Cornetu, jud. Ilfov;
0725.270.997
; rusu.oana14@yahoo.com
15 Sep 11:00

IF
CONFECTIONERE cu experienta si om sala croit (experienta tipare) angajam urgent, decontam transport, com. Dobroesti;
0764.554.290
15 Sep 11:00

IF
CONFECTIONERE cu experienta, net 1100-1.300 L, prime de sarbatori, bonuri de masa, concediu de odihna platit, transport gratuit Bucuresti, Pantelimon, Obor, Voluntari, Afumati. Fabrica de...
021.350.93.41/ 0724.679.501
; office@europeaninterior.ro
15 Sep 11:00

IF
CONFECTIONERE, mester, modelier, CTC tehnolog, calcat interfazic si final, transport gratuit Giurgiu- Bucuresti, Comuna 1 Decembrie, Jud. Ilfov;
021.468.71.22/ 0744.497.497/ 0720.226.940
15 Sep 11:00

IF
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 sofer |  vanzatoare |  sofer cat b |  soferi |  personal |  secretara |  sofer taxi |  bucatar |  menajera |  necalificati |  ospatar |  bona |  ospatari |  agent vanzari |  operator |  constructii |  contabil |  operator calculator |  barman |  inginer |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 16 Sep 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD