LOCURI DE MUNCA oferte full time – BUCURESTI (3428 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
FEMEIE de serviciu scari de bloc, cu experienta, zona Mihai Bravu.
0740.490.499
24 Jun 11:00
B
FEMEIE de serviciu, clinica medicala angajeaza 3 femei de serviciu. Avantaje: contract de munca, program flexibil. Cerinte: experienta in domeniu minim 1 an. Programari la interviu la...
021.210.27.31
24 Jun 11:00
B
FEMEIE de serviciu, cu sau fara experienta, pentru bufet/restaurant. Program: duminica-joi, 06:00-18:00, vineri si sambata liber. Salariu: 1300LEI + masa. Institutul Clinic Fundeni,...
0742.266.859
24 Jun 11:00
1.300 L B
FEMEIE de serviciu, firma curatenie Bucuresti, program intreg. Oferim constract de munca si salariu motivant. Restul detaliilor se discuta in cadrul interviului. Relatii la:
0769.282.089
24 Jun 11:00
B
FEMEIE de serviciu, firma de curatenie angajez femeie de serviciu pentru o scara de bloc 8h pe zi carte de munca zona sectorului 3, persoane serioase.
0744.544.049
; equalcleansrl@gmail.com 24 Jun 11:00
750 L luna B
FEMEIE de serviciu, firma din sectorul 6 cauta persoana serioasa, muncitoare si cu experienta pentru postul de femeie de serviciu. Program de lucru de 8h/zi, 2 schimburi (6-14,14-22)....
0726.251.442/ 0724.574.232
; isrecruitment.ro@gmail.com ; www.isrecruitment.ro 24 Jun 11:00
1.400 L B
FEMEIE de serviciu, pentru patiserie si vanzatoare;
021.212.35.40
24 Jun 11:00
B
FEMEIE de serviciu, pentru patiserie, cu sau fara experienta. program:luni-vineri, 06:00-16:30, sambata si duminica liber. salariu: 1.100 lei. poarta Spital Fundeni (Poarta Sportului).
0742.266.859
24 Jun 11:00
1.100 L B
FEMEIE de serviciu, SC Imsat See angajeaza femeie de serviciu pentru curatenie birouri, program de 8 ore, luni - vineri. Zona Mantuleasa sector 2.
0741.207.012/ 0722.697.887
; elisabeta.sarluceanu@imsateed.ro ; www.imsat.ro
24 Jun 11:00
23.952 L B
FEMEIE de serviciu. Angajam femeie de serviciu pentru birouri si spatii de lucru/ atelier, zona metrou Brancoveanu, sector 4;
0726.102.308
; hq@digital-telecomms.com ; www.digital.telecomms.com
24 Jun 11:00
B
FEMEIE de serviciu. Angajam femeie de serviciu pentru casino de lux Fortuna Palace de la Universitate. Oferim contract de munca nedeterminat, salariu 1.000-1.300 lei. Contactati-ne...
0726.736.704
; nzr_anamaria@yahoo.com 24 Jun 11:00
B
FEMEIE de serviciu. Asociatie de proprietari cautam urgent femeie de serviciu, serioasa, cu domiciliul in Bucuresti, preferabil sector 6. Tel. intrele orele 9.30-15.00;
0729.088.212
24 Jun 11:00
B
FEMEIE de serviciu. Cu sau fara experienta, pentru bufet/ restaurant. Program: duminica-joi, 06:00-18:00, vineri si sambata liber. Salariu: 1.300 L+ masa. Institutul Clinic Fundeni,...
0742.266.859
24 Jun 11:00
1.300 L B
FEMEIE de serviciu. Firma angajam personal curatenie scari de bloc, program 4, 6, 8 ore/ zi. Maturat, spalat scarile, geamurile, aleile blocului, ghenele de gunoi, etc. Sectoarele 2, 3...
0773.848.657/ 0770.793.732
; contact@conexclean.ro ; www.conexclean.ro 24 Jun 11:00
1.100 L B
FEMEIE de serviciu. Firma de curatenie si administrare imobile cu sediul in Bucuresti, angajeaza personal pentru serviciul de curatenie si intretinere la scari de bloc. Relatii la tel.;
0766.225.734
; neagu.monica@activgrup.ro
24 Jun 11:00
B
FEMEIE de serviciu. Firma productie sandwich-uri, program: duminica-joi, vineri si sambata liber. Salariu, se ofera masa gratuita. Contract de munca pe perioada nedeterminata,
021.424.11.24
; office@snack4u.ro ; www.snack4u.ro
24 Jun 11:00
1.000 L B
FEMEIE de serviciu. Moschee in Colentina angajeaza femeie de serviciu, detalii la telefon;
021.241.02.80
24 Jun 11:00
B
FEMEIE de serviciu. Restaurant Foisorul de Foc angajeaza femeie de serviciu/spalator vase. Contract de munca, masa, transport la plecare, salariu 800 lei. Program lucru: 1/1, in...
0723.683.560
; office@no10restaurant.ro ; www.no10restaurant.ro
24 Jun 11:00
B
FEMEIE de serviciu. SC Imsat See angajeaza femeie de serviciu pentru curatenie birouri. Program de 8 ore, luni - vineri, zona Mantuleasa, sector 2;
0741.207.012
; elisabeta.sarluceanu@imsateed.ro ; www.imsat.ro
24 Jun 11:00
B
FEMEIE interna pentru ingrijire femeie invalida, rugam seriozitate;
0723.459.452/ 0728.954.452
24 Jun 11:00
B
FEMEIE la bucatarie fast food angajez, zona Unirii;
0746.909.189
24 Jun 11:00
B
FEMEIE la vase cu experienta de lucru in restaurant, curata, harnica, rapida. Salariu 1.200 lei + bacsis, contract de munca, taxi platit seara. Pt. restaurant de lux zona Dorobanti;
0725.559.555
24 Jun 11:00
B
FEMEIE la vase restaurant Calea Victoriei salariul si programul avantajoase. Angajam urgent;
0723.197.156
24 Jun 11:00
B
FEMEIE la vase si ajutor bucatar cu experienta in restaurant. Asiguram carte de munca, tips, transport. Se lucreaza o zi cu o zi. Salariul pentru ajutor incepand cu 1.200 L,
0722.462.827/ 021.434.18.28
24 Jun 11:00
1.200 L B
FEMEIE la vase si ajutor bucatar cu experienta, pentru restaurant sector 2;
0760.366.384
24 Jun 11:00
B
FEMEIE la vase si curatenie, urgent, salariu atractiv;
0728.602.283
24 Jun 11:00
B
FEMEIE la vase, fast-food cu punct de lucru in zona P-ta Victoriei angajeaza femeie la vase, program l-v 7.30-17.00,
0722.213.874
; valimih_a@yahoo.com 24 Jun 11:00
B
FEMEIE la vase, post liber la curatenie si spalat de vase. Program 07-16, luni-vineri. Zona metrou Pipera cautam o persoana energica si apta de lucru,
0722.533.439/ 0769.955.110
24 Jun 11:00
850 L B
FEMEIE la vase, salatier, angajam pentru locatie in cladire de birouri, e-mail:
0724.045.501/ 0731.236.044
; georges.treats@gmail.com 24 Jun 11:00
B
FEMEIE la vase. Detalii la tel.
0737.484.827
24 Jun 11:00
B
FEMEIE la vase. Restaurant Floreal sector 4 angajeaza femeie la vase (ajutor in bucatarie). Tel.;
0769.714.688
; restaurantfloreal@yahoo.com 24 Jun 11:00
B
FEMEIE pentru curatenie la un apartament in zona Fundeni. Detalii la tel sau mail;
0720.956.956
; saim@zilan.ro 24 Jun 11:00
B
FEMEIE pentru debarasare, spalare vase si curatenie angajam, pentru restaurant Piata Progresul;
0721.294.361/ 0721.294.362
24 Jun 11:00
B
FEMEIE pentru pizza. Angajam femeie pentru pizzerie, din sectorul 3;
0740.060.708
24 Jun 11:00
B
FEMEIE serviciu, pt. cofetarie patiserie zona Berceni, piata Straduintei, sunati de luni pana vineri intre orele 10.00-15.00;
0722.332.982
24 Jun 11:00
B
FEMEIE spalat vase, ajutor bucatar si bucatar pt. preparate reci, paznic pt. restaurant Passion din Drumul Taberei. Salariu motivant plus bonusuri evenimente, program 1 zi/1zi libera,
0745.304.777/ 021.444.36.68
; cm.enescu@gmail.com ; www.passionclub.ro 24 Jun 11:00
B
FEMEIE spalat vase. Hotel 4 stele, angajeaza femeie pentru spalat vase.
0722.202.986
24 Jun 11:00
B
FEMEIE vase pentru restaurant in zona Dinamo, program luni-vineri 10-16. Se asigura carte de munca,
0786.883.868
; pizza.venetia@yahoo.com ; http://www.pizza-venetia.ro
24 Jun 11:00
900 L B
FEMEIE vase. Restaurantul 18 Lounge by Embassy din Piata Presei la etajul 18, cauta persoana de incredere si muncitoare, salariul atractiv pentru postul de femeie vase;
0768.859.309
24 Jun 11:00
B
FEMEIE Yellow. Menu, firma de catering din strada Oltetului 11-13, zona Ramuri Tei, angajeaza femeie pentru spalat vase si curatenie, program luni-vineri, salariu atractiv, contract...
0757.061.061
; madalin@yellow.menu ; www.yellow.menu
24 Jun 11:00
1.400 L B
FEMEIE. Angajez femeie, voinica, fara obligatii familiale pentru ingrijire batrana, program 8 ore zilnic;
0722.518.829
24 Jun 11:00
B
FETE - baieti pt. aranjat marfa in rafturi, lucrator comercial, minimarket, zonele Colentina, Voluntari, conditii foarte bune;
0734.072.088
24 Jun 11:00
B
FETE croitorie angajam, salariu atractiv+ bonusuri, zona Metrou Nicolae Grigorescu, Sector 3;
0766.887.023
24 Jun 11:00
B
FETE dragute cu aspect fizic placut, la receptie in saloane de bronzare;
0784.017.170
24 Jun 11:00
B
FETE Firma de curatenie angajam fete si baieti pentru curatenie in spatii de birou. Program lucru 5 zi/ saptamana, 22.00 -6.00. Salariu
0733.936.676
; cornelia@facility.ro 24 Jun 11:00
1.200 L B
FETE la fast-food in Auchan Militari, pentru servire clienti. Salariu de inceput 1.300 ron, mancare si bonusuri zilnice, program o zi (9-22) cu una libera. Cerem harnicie si...
0726.691.587/ 0733.980.305
24 Jun 11:00
1.300 L B
FETE la fast-food in Auchan Militari, pentru servire clienti. Salariu de inceput 1.300 ron, mancare si bonusuri zilnice, program o zi (9-22) cu una libera. Cerem harnicie si...
0726.691.587/ 0733.980.305
24 Jun 11:00
1.300 L B
FETE la fast-food in Auchan Vitan, pentru servire clienti. Salariu 1.200 ron, mancare si bonusuri, program o zi (9-22) cu una libera. Cerem harnicie si seriozitate maxima,
0731.837.791
24 Jun 11:00
1.200 L B
FETE la fast-food in Cora Lujerului, Militari, pentru servire clienti. Salariu de inceput 1.300 ron, mancare si bonusuri, program o zi (9-22) cu una libera. Cerem harnicie si...
0726.691.587/ 0733.980.306
24 Jun 11:00
1.300 L B
FETE la fast-food in Cora Lujerului, Militari, pentru servire clienti. Salariu de inceput 1.300 ron, mancare si bonusuri, program o zi (9-22) cu una libera. Cerem harnicie si...
0726.691.587/ 0733.980.306
24 Jun 11:00
1.300 L B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.