LOCURI DE MUNCA oferte full time – BUCURESTI (2776 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
MANICHIURISTA, coafeza, frizerita, sector 1;
0767.520.665
27 Apr 11:00
B
MANICHIURISTA, Cosmopolitan Spa cauta persoana motivata, cu experienta pentru postul de manichiurista. Se lucreaza o zi da una nu, sambata pana la ora 18, dum inchis. Salariu fix,
0768.410.983
; office@cosmopolitanspa.ro ; www.comopolitanspa.ro 27 Apr 11:00
1.300 L B
MANICHIURISTA, Elite Beauty Studio (zona Mall Vitan), isi mareste echipa. Salon cu vad format angajam hairstylist, cosmeticiana si tehnician unghii false. Program o zi cu o zi, duminica liber;
0724.661.462
; andragheorghe_ska@yahoo.co 27 Apr 11:00
B
MANICHIURISTA, pedichiurista cu experienta angajez, zona Bucur Obor;
0765.743.332
27 Apr 11:00
B
MANICHIURISTA, pedichiurista zona Militari, oferim CM, salariu fix/ procent;
0722.501.972
27 Apr 11:00
B
MANICHIURISTA, pedichiurista, cu c.m., pentru salon Cyo's, zona Stadionul National (Lia Manoliu);
0765.245.425
27 Apr 11:00
B
MANICHIURISTA, pedichiurista, tehnician unghii false cu experienta, oferim procent 40% sau salariu fix+carte de munca (nu se opresc bani pe materiale). Salonul are vechime de 15 ani, zona...
0727.700.750
; www.salonhema.ro 27 Apr 11:00
B
MANICHIURISTA, salon cu vad, angajeaza manichiurista/ pedichiurista cu carte de munca. Zona Titan, Piata Minis;
0722.652.922
; sorescu.alice@yahoo.com 27 Apr 11:00
B
MANICHIURISTA, salon lux, clientela formata, spatiu comercial, zona Calea Mosilor, intersectie Eminescu, Pizza Hut, Dacia. Experienta in domeniu, seriozitate, profesionalism, aspect fizic...
0722.301.575
; cristina@wic.ro ; http://www.thebeautylounge.ro
27 Apr 11:00
B
MANICHIURISTA, tehnician unghii false cu experienta pentru salon zona 1 Mai/Domenii;
0766.538.050
27 Apr 11:00
B
MANICHIURISTA. Salon situat in proximitatea Pietei Victoria, angajeaza urgent manichiurista cu experienta. Detalii la tel. sau email;
0728.822.077
; titorian.ioana@yahoo.com 27 Apr 11:00
B
MANICHIURISTE Salon zona Pipera, angajeaza persoane sociabile, cu aspect placut, pe postul de manichiurista-pediuchiurista clasica si tehnician unghii false, gel. Experienta este obligatorie,
0765.171.869
; ionescu_marian@icloud.com 27 Apr 11:00
B
MANICHIURISTE unghii false experienta minim 2 ani, comision + salariu
0729.342.004
27 Apr 11:00
1.500 L B
MANIPULANT  marfa pentru hala, productie carne cu domiciliul in sectorul 6, hala se afla in zona Militari. Se ofera salariu atractiv contract munca, program 8 h;
0723.654.393
27 Apr 11:00
B
MANIPULANT / lucrator depozit marfa la platforma fructe si legume, angajeaza Cora. Unde? La magazinul Cora Pantelimon. Ce presupune? Depozitarea, expedierea marfurilor care intra /ies din...
0374.120.086/ 0374.120.110
; sion@cora.ro 27 Apr 11:00
B
MANIPULANT marfa depozit, pentru punct de lucru Bucuresti, SC Black Sea Suppliers angajeaza;
0722.450.798
27 Apr 11:00
B
MANIPULANT marfa in zona Doraly. Program lejer, salariu atractiv, bonuri de masa. Pentru detalii tel.;
0731.707.080
27 Apr 11:00
B
MANIPULANT marfa pentru depozit bauturi in sector 6, interviu;
0732.018.036
27 Apr 11:00
B
MANIPULANT marfa pentru o companie de distributie in piata electro-IT, locatia Chiajna. Se lucreaza in 2 ture. Se ofera 1.200 lei, bonuri masa, transport de la metrou Pacii. Experienta in...
0742.962.540/ 031.407.00.23
; contact@ebc-hr.ro ; www.ebc-hr.ro 27 Apr 11:00
1.200 L B
MANIPULANT marfa pentru o companie importatoare de componente auto, locatia Popesti-Leordeni. Studii medii, experienta minim 6 luni in domeniu. Se ofera 1.100 lei + bonuri masa + transport...
0742.962.540/ 031.407.00.23
; contact@ebc-hr.ro ; www.ebc-hr.ro 27 Apr 11:00
1.100 L B
MANIPULANT marfa, Pansiprod Distributie, sediu sector 1, distribuitor consumabile medicale, angajeaza urgent manipulant (descarcare/ incarcare, pregatire marfa pt. livrare). Salariu...
0722.503.418
27 Apr 11:00
B
MANIPULANT marfa. Angajam manipulant marfa - incarcare/descarcare camioane + aranjare marfa in depozit. Experienta anterioara in domeniu este un plus. Locatie: Parc Logistic Europolis,...
0727.225.272
; www.evanwijk.ro 27 Apr 11:00
B
MANIPULANT marfa/picker pentru depozit in Militari. Contract de munca, salariu motivant, conditii bune de lucru, program in 2 schimburi. Detalii tel.;
0731.707.080/ 0736.476.539
27 Apr 11:00
B
MANIPULANT si un stivuitorist pentru depozit materiale amenajari de interior. Salariu motivant (inclusiv plata orelor suplimentare). Se cere Autorizatie ISCIR, pentru stivuitorist. Sector 3
0723.520.355
; bogdan.ionescu@deltastudio.ro ; www.deltastudio.ro 27 Apr 11:00
B
MANIPULANT vanzator pentru depozit, urgent, salariu net afisat, program de lucru: 8h/zi. Perioada nedeterminata. Zona: Voluntari/ sector 2. Detalii la telefon
0737.814.574
27 Apr 11:00
1.600 L B
MANIPULANT vopseaM/F Gi Group angajeaza pentru o firma de vopseluri (sect 3), in depozit, manipulant marfuri. Femei - impaletare si etichetare cutii mici. Se ofera ctr de munca 2 luni cu...
0731.770.966
; nicoleta.dumitru@gigroup.com ; www.gigroup.com.ro 27 Apr 11:00
1.400 L B
MANIPULANT. Compania Mobexpert angajeaza manipulant marfa fara experienta pentru incarcarcare, descarcare, pregatire marfa in zona baneasa si montator mobila cu un minim de experienta in...
0720.333.779
27 Apr 11:00
B
MANIPULANT. Firma cu sediul in Soseaua Giurgiului angajeaza personal pentru postul de manipulant marfa in depozit. Oferim: salariu, carte de munca +transport.
0749.998.639
27 Apr 11:00
B
MANIPULANT. Firma distributie angajam manipulant. Relatii la telefon:
0788.237.041/ 0788.237.042
27 Apr 11:00
B
MANIPULANT. SC Tarell Impex distrobuitor bere Ursus angajeaza manioulant marfa pentru depozit sector 6; ; administrativ@tarell.co/ office@tarell.ro 27 Apr 11:00
B
MANIPULANTI depozit Afumati. Se asigura transport din orice zona a capitalei. Activitati de descarcare si aranjare marfa in depozit, manipulare cu transpaletul, picuire si pregatire comenzi,
0771.560.369
; office@a1-recruitment.ro 27 Apr 11:00
1.200 L B
MANIPULANTI Depozit recrutam manipulanti marfa, pickeri, stivuitorisi si receptioneri (primire/ receptie marfa) pentru un depozit de produse congelate din Chiajna, Parc Cefin;
0746.111.159
; info2@egh-hr.ro 27 Apr 11:00
B
MANIPULANTI Firma logistica angajeaza manipulanti marfa depozit.
0733.337.485
27 Apr 11:00
B
MANIPULANTI marfa barbati si operatori pe masini de ambalat produse alimentare Societate comerciala din sectorul 4 angajeaza. Relatii la telefon
0746.013.848
27 Apr 11:00
B
MANIPULANTI marfa, ai o conditie fizica buna si spirit de echipa, vino sa lucrezi in depozitul nostru cu imbracaminte din sectorul 3 Bucuresti. Contract de munca nedeterminat. Program 2...
0760.232.175
; angajaridepozit@preturipentrutine.ro 27 Apr 11:00
1.400 L B
MANIPULANTI marfa, pickeri, stivuitorisi si receptioneri (primire/ receptie marfa) pentru un depozit de produse congelate din Chiajna, Parc Cefin. Transport asigurat de la metrou Pacii
0746.111.159
; info2@egh-hr.ro 27 Apr 11:00
B
MANIPULANTI pt. 3 depozite din Afumati, Otopeni, respectiv Bucuresti (Faur). Program luni-vineri 8.30-17.00. Activitati de incarcare descarcare marfa (scule de mana), picking si pregatire...
0771.560.369
; office@a1-recruitment.ro 27 Apr 11:00
1.200 L B
MANIPULANTI, angajam urgent manipulanti pentru un depozit situat la km 13 pe autostrada A1. Se asigura transportul de la metrou Pacii. Profilul depozitului: electrocasnice. Salariu 1.100 Net...
0733.772.476
; valentin.baciu@lugera.ro ; www.lugerarepublic.ro 27 Apr 11:00
B
MANIPULANTI, urgent manipulanti marfa pentru fabrica. Salariu. Program de lucru: luni-vineri. Perioada determinata. Pentru angajari sunati la telefon
0737.814.574
; recrutare.cosmin@gmail.com 27 Apr 11:00
1.400 L B
MANIPULATORI pentru predare si preluare saci bani, studii medii: contract nedereminat, bonuri masa;
0731.310.796
27 Apr 11:00
B
MARCATOR, SC comerciala cu sediul in Bucuresti sector 1, avand ca obiect de activitate marcaje rutiere, angajeaza urgent operator masini marcaj rutier, experienta minim 1 an. CV la email
0728.979.369
; contabilitate@anduna.ro ; www.anduna.ro 27 Apr 11:00
B
MAROCHINERA cu experienta, genti dama serie mica, croit serfuit, masa si masinista, salariu
0734.984.671
27 Apr 11:00
2.000 L B
MASEUZA cu sau fara experinta, aspect fizic placut, oferim locatie ultra centrala langa hotel Intercontinental, amenajat lux, contract munca, scolarizare si diploma de maseuza,...
0769.857.362
; beautiesforyou1822@gmail.com
27 Apr 11:00
1.500 € luna B
MASEUZA, min. 18 ani, cu/ fara experienta, salarizare deosebita 3.500 L, program flexibil, forme legale de munca, vila lux zona Baneasa, accept si provincia,
0726.717.291
27 Apr 11:00
3.500 L B
MASEUZA, salon de remodelare corporala cautam maseuza, program full time 15-21 sau part time 18-21. Cerinte: obligatoriu diploma, aspect fizic placut, ingrijit. Zona Piata Romana. Rugam...
0720.559.918
27 Apr 11:00
B
MASEUZE, reflexoterapeute cu sau fara experienta angajeaza cabinet medical, sector 6;
0724.539.091
27 Apr 11:00
B
MASEUZE, salon masaj terapeutic din centrul Bucurestiului angajeaza maseuze cu/fara experienta. Plata zilnic, comision si carte de munca. Pentru provincie se asigura cazare gratuita,
0760.455.399
; redrosenail@yahoo.ro 27 Apr 11:00
3.500 L B
MASEUZE, salon masaj terapeutic din centrul Bucurestiului angajeaza maseuze cu/fara experienta. Plata zilnic, comision si carte de munca. Pentru provincie se asigura cazare gratuita,
0760.455.399
; redrosenail@yahoo.ro 27 Apr 11:00
3.500 L B
MASINISTA si talpuitor manual pt. firma incaltaminte, cartier Andronache;
0722.518.483
27 Apr 11:00
B
MATRITERI, strungari si muncitor necalificat pentru productie teava si fitinguri din polipropilena. S.C. Proheat Inst Alatii SRL, Pantelimon/Ilfov angajeaza urgent. Relatii la tel.;
021.350.70.03/ 0736.101.610
27 Apr 11:00
B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.