LOCURI DE MUNCA oferte full time – BUCURESTI (3131 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
ELECTRICIAN santier. Societate comerciala de profil angajeaza cu toate formele legale electricieni in constructii,
0727.035.843
31 Aug 11:00
1.500 L luna B
ELECTRICIAN sisteme industriale, pachet salarial atractiv, asigur transport, cazare;
0740.047.549
; gabi.sivu@gmail.com 31 Aug 11:00
B
ELECTRICIAN, angajam urgent cu experienta, calificare, in Bucuresti. Salarizare in functie de experienta si competenta, Rog C.V. pe e-mail sau telefon;
0757.027.730
; office@gemix.ro ; www.gemix.ro
31 Aug 11:00
B
ELECTRICIAN, firma de mentenanta angajeaza electrician intretinere echipament infrastructura cladiri, cunostinte in domeniu activitati de mentenanta in cladiri comerciale;
0726.873.112
; iris@bmfgrup.eu 31 Aug 11:00
B
ELECTRICIAN, Gi Group angajeaza pentru santier constructii civile. Punctul de lucru se afla in Balotesti, transport asigurat. Relatii la telefon
0730.233.576
; flavian.ianculovici@gigroup.com 31 Aug 11:00
B
ELECTRICIAN. Angajez electrician poduri rulante (cu experienta). Telefon intre orele 08.00-16.00;
0740.318.327
31 Aug 11:00
B
ELECTRICIAN. consultantone srl angajeaza cu cm electrician si finisor cu experienta cu disponibilitate de lucru in deplasare, tel. intre orele 08.00 - 18.00;
0744.650.613
31 Aug 11:00
B
ELECTRICIAN. Societate comerciala cu profil de constructii angajeaza electricieni calificati pentru executie lucrari de instalatii electrice. Relatii zilnic intre orele 9-17, L-V;
0724.574.881
; bbinstal.electrice@yahoo.com 31 Aug 11:00
B
ELECTRICIENI cu experienta pe joasa tensiune si lucrari interioare pt. Elektra Invest. Se ofera cazare pentru cei din provincie. Informatii suplimentare la tel.;
0729.238.936
; www.elektrainvest.ro 31 Aug 11:00
B
ELECTRICIENI si lucratori in constructii (lacatusi, zidari, dulgheri, fierar-betonisti) pentru sc electroechipament industrial srl resita, pentru punctul de lucru din bucuresti. cerinte:...
031.437.96.72/ 0747.022.144/ 0255.211.287
; resurse.umane@eei.ro 31 Aug 11:00
B
ELECTRICIENI, instalatori -VRF climatizare, necalificati instalatii, sudori electrici + autogen pentru sudura teava instalatii;
0732.200.822
31 Aug 11:00
B
ELECTRICIENI, societate angajeaza electricieni si instalatori calificati, asigurand gratuit cazare si transport. Solicitarile se vor adresa la nr. de fax. sau e-mail;
021.337.27.24
; catana.claudia@yahoo.com 31 Aug 11:00
B
ELECTRICIENI, sudori autogen, Instalatori sanitare, tinichigii ventilatie, lacatusi, angajam pentru lucrari in subteran (Magistrala - metrou). Cerinte: experienta pe santier, calificare....
021.315.31.64/ 021.311.24.42
31 Aug 11:00
B
ELECTROMECANIC  intretinere pentru toalete automate in Bucuresti, cunostinte de instalatii sanitare si electrice, obligatoriu permis cat B. Relatii intre orele 13-16, la tel.;
0733.504.528/ 0733.504.503
31 Aug 11:00
B
ELECTROMECANIC  (mecanic - electrician) experienta intretinere utilaje si electromecanic stivuitorist cu carnet de stivuitorist pentru firma producatoare de ambalaje hartie si carton....
031.860.00.48
31 Aug 11:00
B
ELECTROMECANIC  (mecanic-electrician) experienta intretinere utilaje si electromecanic stivuitorist cu carnet de stivuitorist pentru firma producatoare de ambalaje hartie si carton. Informatii...
031.860.00.48
31 Aug 11:00
B
ELECTRONIST depanator pt. service Bucuresti, norma intreaga;
0744.680.108
31 Aug 11:00
B
ELECTROSTIVUITORIST, angajam electrostivuitorist, full-time, luni-vineri 8.30-16.30, zona Drumul Taberei, se cere experienta de gestiune,
0722.293.291
; autoabil@yahoo.com
31 Aug 11:00
1.200 L B
Fabrica Confectii Fabrica Confectii angajeaza personal calificat! Zona Morarilor, Metrou Costin Georgian!!!
0724.323.006
31 Aug 11:00
1 L B
FAIANTAR si zugrav angajam urgent pentru lucrari atat in Bucuresti cat si in provincie;
0763.444.155
; casagreen.rose@gmail.com 31 Aug 11:00
B
FAIANTARI, zugravi, cu carte de munca, pentru firma de constructii. Informatii telefon;
0720.534.842
31 Aug 11:00
B
FAMILIE serioasa pentru ingrijire casa la Lehliu Gara, fara plata chirie;
0732.603.664
31 Aug 11:00
B
FATA  ca ospatarita, Mall Sun Plaza. Program 2 zile cu 2 libere;
0729.881.935/ 0728.968.315
31 Aug 11:00
B
FATA - baiat pentru minimarket (asezat marfa, aprovizionare) curatenie, cu domiciliul in sector 5, 6 ore pe zi;
0730.684.677/ 0764.678.118
31 Aug 11:00
B
FATA cu experienta pentru pregatit si cusut fete manopere intre 7 si 20 lei pentru atelier incaltaminte;
0722.655.749
31 Aug 11:00
B
FATA loc joaca copii langa Mall Plaza pentru supraveghere copii, organizari petreceri copii, pers cu abilitati de comunicare, sociabila, experienta in lucru cu copii, preferabil...
0736.632.374
; hotelwestplaza2011@gmail.com 31 Aug 11:00
B
FATA Macelarie angajeaza fata pentru magazin;
0733.361.661
31 Aug 11:00
B
FATA pentru curatenie angajeaza Magic Salon Rahova, experienta, zona Rahova. Detalii la telefon,
0786.399.101
; www.saloanelemagic.ro 31 Aug 11:00
1.200 L B
FATA pentru mic secretariat si menaj usor, cauta domn italian;
0764.478.574
31 Aug 11:00
B
FATA pentru spalat vase. Experienta anterioara obligatorie, carte de munca, program 6,00-15,30 de luni pana vineri, salariu net.,
0731.804.498
31 Aug 11:00
1.350 L B
FATA Restaurant-pizzerie angajeaza fata la salate, ajutor de bucatar, femeie la vase. Rugam seriozitate;
0761.515.503
; dbrisit@yahoo.com 31 Aug 11:00
B
FATA Saloanele Magic angajeaza fata la curatenie, experienta obligatorie, zona Razoare. Se lucreaza in ture, program L-D, 10-22. Punct de lucru: cladirea de birouri a saloanelor...
0786.138.262
; office@saloanelemagic.ro ; www.saloanelemagic.ro 31 Aug 11:00
1.200 L B
FATA tanara pentru bar;
0737.772.791
31 Aug 11:00
B
FATA. Saloanele Magic angajeaza fata la curatenie, experienta obligatorie, zona Razoare. Se lucreaza in ture, program L-D, 10-22. Punct de lucru: cladirea de birouri a saloanelor...
0786.138.262
; office@saloanelemagic.ro ; www.saloanelemagic.ro 31 Aug 11:00
1.200 L B
FEMEI curatenie, angajam urgent in zonele Calea Plevnei, Vitan si Universitate;
0740.274.738
31 Aug 11:00
B
FEMEI curatenie. Firma angajeaza femei curatenie birouri. Rugam seriozitate. Conditii avantajoase. Asteptam Cv-urile pe mail; ; office@primosal.ro ; www.primosal.ro 31 Aug 11:00
B
FEMEI de serviciu cu experienta pentru societate productie; ; herbariumregia@yahoo.com 31 Aug 11:00
B
FEMEI de serviciu din bucuresti pentru patiserie;
0767.323.507
31 Aug 11:00
B
FEMEI de serviciu pentru magazin (cofetarie) zona Obor, Barbu Vacarescu si sectii productie. Programari interviu la;
0722.554.851/ 0763.923.094
31 Aug 11:00
B
FEMEI de serviciu pt. magazin (cofetarie), zona Obor, Barbu Vacarescu si sectii productie. Programari interviu la tel.:
0722.554.851/ 0763.923.094
31 Aug 11:00
B
FEMEI de serviciu. Laborator cofetarie - patiserie angajeaza personal pentru curatenie;
0746.611.052
; office@casa-antonie.ro 31 Aug 11:00
B
FEMEI de serviciu. Societate comerciala angajeaza pentru pentru institutie publica;
021.456.24.86
31 Aug 11:00
B
FEMEI pentru curatenie in hypermarket, zona Baneasa, contract de munca, decont transport;
0733.030.404
31 Aug 11:00
B
FEMEI pentru curtenie, salariul 12 milioane pe luna coplexul se afla in pipera, programul de lucru de luni pana sambata de la 8-18;
0731.623.839
31 Aug 11:00
B
FEMEIE  ca ajutor bucatar magazin Unirea Shoping Center. Program 2 zile cu 2 libere;
0728.968.316/ 0721.329.164
31 Aug 11:00
B
FEMEIE curatenie hotel. Hotel Siqua, 4 stele, angajam femeie pentru curatenie spatii comune si camere. Oferta avantajoasa, program lucru L-V 06:30-15:30;
0756.072.311
; georgiana.bontas@hotelsiqua.ro ; www.hotelsiqua.ro 31 Aug 11:00
B
FEMEIE curatenie, ajutor bucatar in zona Crangasi la firma catering, salariu incepand de la 1.100 lei, posibilitati de avansare. CV la email,
021.220.53.21/ 0737.491.046
; info@frenchbakery.ro 31 Aug 11:00
1.100 L B
FEMEIE curatenie. Benzinarie situata in Otopeni angajeaza femeie pentru curatenie, relatii la telefon;
0723.233.448
; bicamarian@yahoo.com 31 Aug 11:00
B
FEMEIE curatenie. Pentru toaleta bufet-gratar zona Obor. Program prelungit (de piata),
0767.330.510
; petre.badescu@gmail.com
31 Aug 11:00
1.200 L luna B
FEMEIE de servici la restaurant zona P-ta Dorobanti;
0742.618.787
31 Aug 11:00
B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 sofer |  vanzatoare |  sofer cat b |  soferi |  personal |  secretara |  sofer taxi |  bucatar |  menajera |  necalificati |  ospatar |  bona |  ospatari |  agent vanzari |  operator |  constructii |  contabil |  operator calculator |  barman |  inginer |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 02 Sep 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD