Subrubrica: oferte full time
Text: vanzatoare
 

vanzator pentru minimarket, zona Unirii-Udriste, salariu bun+bonuri de masa;

Bucuresti, azi, 15:41
 

vanzatoare pentru magazin de carne pui si curcan, salariu atractiv + bonusuri,

Bucuresti, azi, 15:27
 

cu experienta, zona Eroii Revolutiei, salariu convenabil. Contact intre orele 9:00 - 18:00;

Bucuresti, azi, 15:01
 

Urgent vanzatoare pentru magazine alimentar situate in Militari Residence, capat autobuz 138, 178. Salariu 1.500 lei si carte de munca, orar 6-14 o...

Bucuresti, azi, 14:44
 

Dorim persoane sociabile, prezentabile si cu experienta in vanzarea de haine. Salariu atractiv si bonusuri pe masura realizarilor. Magazinul se...

Bucuresti, azi, 14:15
1.400 Lei

la magazin alimentar non stop, program in ture, salariu atractiv. Magazinul se afla pe Soseaua Giurgiului.

Bucuresti, azi, 14:11
1.100 Lei

Angajam vanzatoare crama vinuri zona Prelungirea Ghencea, cu sau fara experienta, rog seriozitate,

Bucuresti, azi, 10:46
1.600 Lei

-vanzatoare chiosc, program non stop, ture de 8 ore, cu experienta, numai contract de munca, experienta comert. Cazier curat. Rog seriozitate; Se...

Bucuresti, azi, 08:21
 

in Grand Arena sect. 4, insula parfumuri, ture de 6 ore (9-15;15-21), 1 week liber, 1 week ocupat, venit fix, +com+ bonusuri;

Bucuresti, azi, 08:07
1.500 Lei

CU/ FARA EXPERIENTA, ZONA MARGEANULUI, MAGAZIN ALIMENTAR, URGENT, RELATII LA TEL., SALARIU

Bucuresti, ieri, 20:40
1.300 Lei

cu experienta (preferabil din zona pentru magazin alimentar (bacanie) zona Palatul Copiilor, program o zi cu o zi (singura pe tura) carte de munca,...

Bucuresti, ieri, 20:04
 

cu experienta in patiserie si/ sau cofetarie, zonele Piata Amzei si Rahova (Str. Margeanului, Petre Ispirescu),

Bucuresti, ieri, 19:56
1.200 Lei

paine si produse de patiserie. Magazinele sunt situate in sectoarele 4 si 5. Salariu + comision,

Bucuresti, ieri, 17:31
1.600 Lei

zona Colentina-Fundeni cu experienta program de 8 ore in 2 schimburi sau 1 zi lucratoare cu 1 libera. Cerem si oferim seriozitate,

Bucuresti, ieri, 17:04
1.500 Lei

zona MIlitari - Gorjului magazin second-hand, inclusiv pensionare, salariu + carte de munca,

Bucuresti, ieri, 15:38
1.400 Lei

strada Magura Vulturului, program in 2 ture, 10 zile libere lunar. Contract de munca full time,

Bucuresti, ieri, 15:18
 

zona Ghencea, sunati de luni pana vineri intre orele 10.00-16.00;

Bucuresti, ieri, 14:41
 

pt. cofetarie zona Piata Rahova, sunati de luni pana vineri intre orele 10.00-16.00;

Bucuresti, ieri, 14:41
1.600 Lei

pentru magazin de haine. Detalii la nr. de telefon sau la e-mail, salariu incepand de la,

Bucuresti, ieri, 10:57
 

Domn 55 ani, caut doamna pentru menaj si eventual vanzatoare, ofer cazare + salariu, accept si provincia;

Bucuresti, ieri, 10:44
 

zona Brancoveanu. Salariu atractiv, conditii avantajoase. De preferabil pt persoane care locuiesc in zona. CV la mail;

Bucuresti, 01 dec, 21:26
 

Producator produse Bucovina - Raitar. Salariu 1400 RON + bonusuri + prime. Contract de munca perioada nedeterminata. Program flexibil. Locatii:...

Bucuresti, 01 dec, 20:56
 

sector 6. Zona Romancierilor;

Bucuresti, 01 dec, 15:11
1.400 Lei

cu experienta comert, pt linie autoservire zona Militari-Chiajna. Program 8-17 Luni-Vineri, Sambata si Duminica inchis. Se asigura transportul....

Bucuresti, 01 dec, 13:58
1.500 Lei

pt. firma confectii textile barbati, in complexul IDM Basarab vizavi pod Basarab, relatii la telefon

Bucuresti, 01 dec, 08:09
 

urgent, in parcul IOR (sector 3), carte de munca conditii deosebite

Bucuresti, 01 dec, 07:14
 

pentru magazin legume fructe in zona Ion Mihalache Turda, langa Parc Regina Maria;

Bucuresti, 30 nov, 22:39
1.300 Lei

urgent, angajam casiera, magazin alimentar, program 8 ore, salariu atractiv, zona Nerva Traian. Pentru informatii tel. rugam seriozitate.

Bucuresti, 30 nov, 15:51
1.200 Lei

cu sau fara experienta la haine, rog seriozitate, Lujerului, salariul

Bucuresti, 30 nov, 15:45
 

in incinta spital Fundeni. Conditii bune, salariu 1.350 L (1820 brut), concediu anual 21 de zile, program o zi cu o zi. Relatii la telefon;

Bucuresti, 30 nov, 15:41
1.350 Lei

la magazin tip fast food, incinta Spitalul Municipal. Conditii avantajoase, program o zi cu o zi, salariu 1.350 lei net(1820 pe carte), concediu...

Bucuresti, 30 nov, 15:39
 

angajam vanzatoare pentru market cu autoservire in zona Lujerului-Veteranilor. Salariu atractiv si program flexibil.

Bucuresti, 30 nov, 15:06
 

Manufactura by Doncafe, situat in Mega Mall, angajeaza personal in bucatarie, bucatar rece, bucatar cald, vanzator casier.

Bucuresti, 30 nov, 14:07
1.500 Lei

cu program de lucru 7.00-13.00, contract de munca full time, salariu

Bucuresti, 30 nov, 13:41
 

fete si 2 baieti. Salariu fix 1.300 L, tichete de masa 200 L, bonusuri de performanta, tipsuri, program flexibil in ture

Bucuresti, 30 nov, 13:29
 

in cartierul 23 August, salariu atractiv;

Bucuresti, 30 nov, 13:07
1.000 Lei

tura de noapte, 7 zile cu 7 zile, sector 2, experienta, seriozitate, salariu

Bucuresti, 30 nov, 12:39
1.400 Lei

legume, fructe complex agroalimentar Titan 1, program flexibil;

Bucuresti, 29 nov, 22:49
1.200 Lei

Caut vanzatoare pentru casa de pariuri si mica cafenea. Casa de pariuri este situata pe soseaua Pantelimon vis-a-vis de cimitirul Armenesc....

Bucuresti, 29 nov, 20:50
 

magazin de cartier, situat in cartierul Militari, str. Dobreni nr. 8, sector 6 Bucuresti. Se lucreaza in doua schimburi 7-15; 15-22. Un sfarsit de...

Bucuresti, 29 nov, 20:32
1.500 Lei

Cofetarie nou deschisa angajeaza vanzatoare.

Bucuresti, 29 nov, 19:26
1.500 Lei

magazin alimentar sector 3 metrou Dristor, program o saptamana cu una libera, seriozitate si experienta contract de munca salariul net 1.500 lei

Bucuresti, 29 nov, 19:21
1.800 Lei

situat pe Bd. Pache Protopopescu nr. 34 (intersectie cu str. Traian). Program doua de zi, doua de noapte si doua libere 07.00-19.00. Solicitam...

Bucuresti, 29 nov, 18:29
1.500 Lei

vanzatoare patiserie cu sau fara experienta zona Pipera. Program de lucru o zi da / o zi nu de la 05:30-21:30 sau de luni-vineri de la 05:30-17:30....

Bucuresti, 29 nov, 15:41
1.500 Lei

vanzatoare patiserie cu sau fara experienta pentru zonele Cotroceni si Romana. Program de lucru: o zi da / o zi nu de la 05:30-21:30 sau de...

Bucuresti, 29 nov, 15:40
1.500 Lei

vanzatoare patiserie cu sau fara experienta pentru zonele: Unirii, Colentina-Obor si Ferentari. Program de lucru: o zi da / o zi nu de la 05:30-...

Bucuresti, 29 nov, 15:38
1.300 Lei

vanzatoare patiserie cu sau fara experienta pentru zona Pipera. Program de lucru de 8 ore pe zi. Salariu 1300 ron. Pentru detalii va rugam sa ne...

Bucuresti, 29 nov, 15:37
1.500 Lei

vanzatoare patiserie cu sau fara experienta zona Unirii. Program de lucru: o zi da/ o zi nu de la 05:30-21:30 sau de luni pana vineri 05:30-17:30....

Constanta, 29 nov, 15:37
1.500 Lei

vanzatoare patiserie cu sau fara experienta pentru zona Sir. Program de lucru o zi da/o zi nu de la 05:30-21:30 sau de luni-vineri de la...

Bucuresti, 29 nov, 15:35
 

pentru magazine mezeluri.Salariu motivant si bonus. Decontam transportul;

Bucuresti, 29 nov, 15:06