Subrubrica: oferte full time
 

cu experienta in proiectare constructii civile, instalatii, devize, ofertare, licitatii. Program de lucru l-v 8 ore/zi, 30 min. pauza. Salariu...

Bucuresti, azi, 08:33
1.400 Lei

manipulanti marfa pentru fabrica in sector 3. Salariu net 1100 Lei, 200 Lei, tichete 100 Lei decontare naveta. Program de lucru L-V, 8h/zi....

Bucuresti, azi, 08:32
1.400 Lei

cerinte: experienta pe liza electrica,transplanetara electrica. Salariu 1.200-1.400 Lei + prime + bonusuri de performanta. Program in schimburi (8...

Bucuresti, azi, 08:31
1.200 Lei

personal masculin pentru ambalare. Salariu net: 1.200. Program de 8 ore, 3 schimburi. Contract de munca perioada nedeterminata. Mai multe detalii...

Bucuresti, azi, 08:30
1.800 Lei

program 12/24,12/48. Salariu 1500 net + 300 ron-tichete de masa. Decontarea transportului. Contract perioada nedeterminata. Mai multe detalii la tel.,

Bucuresti, azi, 08:30
 

la vase, angajam pt. bucatarie restaurant zona Militari. Urgent

Bucuresti, azi, 08:30
1.800 Lei

Militari angajam urgent barbati pentru depozit, salariu net: 1.800 Lei. Program de 8 ore. Contract de munca perioada nedeterminata. Mai multe...

Bucuresti, azi, 08:29
2.200 Lei

salariu 1300-2200 Lei + decont transport + o masa/zi. Program L-V (8 ore). Zona Chitila. Detalii la tel.,

Bucuresti, azi, 08:28
 

Shop&Go Mega Image angajeaza cu program 8 ore in doua schimburi, si part time, sambata si duminica, in sectorul 1;

Bucuresti, azi, 08:20
1.200 Lei

angajam personal pentru posturile de casier si lucrator comercial in Shop&Go Mega Image Colentina. Salariu negociabil in functie de experienta.

Bucuresti, azi, 08:16
1.450 Lei

Civis angajeaza agenti atestati profesional pentru obiectiv linistit zona de centura Mogosoaia ratb 304, program in ture de 12 ore noapte L - V,...

Bucuresti, azi, 08:15
 

personal pentru magazin Mega Image Shop&Go la Bucur Obor. Experienta anterioara constituie avantaj

Bucuresti, azi, 08:14
1.500 Lei

cu experienta, nefumatoare

Bucuresti, azi, 08:14
1.400 Lei

pentru magazin Shop&Go Dristor, sector 3. Program 8 ore pe zi cu 2 zile libere in fiecare saptamana. Salariu plus tichete masa 1.300. Pt. interviu...

Bucuresti, azi, 08:12
 

instalatori, rigipsari, zugravi amenajari spatii comerciale pt. firma de constructii. Salariu atractiv, program de lucru de santier

Bucuresti, azi, 08:10
5.000 €

Esti o persoana dinamica, vesela si ambitioasa atunci acest job este perfect pentru tine. Bonus angajare 800$, posibilitate de avansare, fara stres...

Bucuresti, azi, 08:10
 

Civis paza angajeaza dispecer monitorizare cu experienta in domeniu, calificati profesional, cunoscatori dispecerat ROEL, program in ture...

Bucuresti, azi, 08:03
1.800 Lei

Civis Paza angajeaza soferi monitorizare si interventie conditie obligatorie experienta in domeniu si atestat pentru paza, salariu si taxe platite...

Bucuresti, azi, 08:02
 

pt. firma New Cleaning Concept SRL. Oferim salariu motivant platit la timp plus bonuri de masa;

Bucuresti, azi, 08:00
 

sudori, instalatori pentru lucrari de instalatii, salariu motivant, bonuri de masa, contract, cazare, plecari in strainatate,

Bucuresti, azi, 07:59
1.900 Lei

Popesti-Leordeni DN4, zona Ford Colina Motors program L-V, 8-17, cu contract de munca, salariu brut 1450+ bonuri masa + comision, pregatire comenzi...

Popesti - Leordeni, azi, 07:58
1.400 Lei

pentru Shop & Go Mega Image, sector 6, cartier Militari, program in ture, echipa tanara, oferim seriozitate,bonus de performanta, numai pentru cine...

Bucuresti, azi, 07:43
 

rigipsari, zugravi, faiantari. Plata saptamanala.

Bucuresti, azi, 07:39
Bucuresti, azi, 07:35
1.500 Lei

de preferinta posesori permis cat B, dispusi la deplasari in provincie pentru executie lucrari montaj fibra optica. Program 8 h L-v. In cazul...

Bucuresti, azi, 07:15
 

se apropie vara si iti doresti sa pleci intr-o vacanta dar nu-ti permiti? Poate ca este timpul sa iti schimbi job-ul. Tot ce trebuie sa faci este...

Bucuresti, azi, 07:06
 

Adria Farm SRL angajeaza personal calificat la farmaciile din Bucuresti sector 2 si Ilfov, com. Afumati, langa Doraly. Implicare, seriozitate si...

Bucuresti, azi, 06:46
3.500 €

fete cu varsta minima 18 ani, pentru conversatii online, lb. engleza nivel mediu, cu sau fara experienta. Salariu fix, comision 70% in prima luna...

Bucuresti, azi, 06:07
1.500 Lei

zona Piata Trapezului, Theodor Pallady. cu sau fara experienta anterioara in comert, flexibilitate si spirit de echipa. Program in ture, contract...

Bucuresti, azi, 05:36
1.500 Lei

ospatari pentru restaurant You & Me, bd. C-tin Brancoveanu 110 D, program 2/2 zile, salariu 1500, tips individual, bonusuri, contract munca,...

Bucuresti, azi, 03:54
2.000 Lei

in bucatarie restaurant, pentru Trattoria Borghese. Salariu net 2000 Lei + tips, program 2 cu 2 zile. Interviu intre orele 14 -19, str. Dambului...

Bucuresti, azi, 03:53
1.200 Lei

pentru restaurant You&Me, Blv. C-tin Brancoveanu 110 D, program 10-18, salariu net 1.200 lei, contract de munca 8 ore. Rugam seriozitate,

Bucuresti, azi, 03:51
1.400 Lei

Restaurant din Herastrau, angajeaza personal curatenie. Salariu 1400 L net, tips, program 15 zile pe luna, carte munca, transport asigurat,

Bucuresti, azi, 02:42
3.500 €

fata, baiat sau cuplu, varsta minima 18 ani, pentru conversatii online, lb. engleza nivel mediu, cu sau fara experienta. Salariu fix, comision.

Bucuresti, azi, 02:02
1.200 Lei

vrei sa faci parte dintr-o echipa tanara in plina ascensiune? Te asteptam la un interviu in fiecare zi intre orele 11 - 19, B-dul Marasesti 71-73....

Bucuresti, azi, 01:25
 

pentru Bucuresti, salariu atractiv;

Bucuresti, azi, 01:01
 

angajeaza agenti securitate pentru magazine in Bucuresti. Salariu 6,5 lei net/ora. Program in schimburi de zi, scolarizare si analize medicale...

Bucuresti, azi, 01:01
 

pentru atelier de croitorie, cu experienta in realizarea produsului croit-cusut. Program l-v, full-time, 8h, carte de munca, mediu placut, salariu...

Bucuresti, azi, 00:59
2.000 Lei

vanzatoare, modelatori covrigi, gogosi, patiserie. Oferim salariu atractiv, bonus, carte de munca. Locatie noua in Auchan Titan

Bucuresti, azi, 00:57
 

in incinta magazinului Bucur Obor. Angajez croitoreasa cu sau fara experienta in comuna Calugareni, jud. Giurgiu;

Bucuresti, azi, 00:51
 

femei si barbati pentru obiective in sectorul 5, salariu motivant;

Bucuresti, azi, 00:50
 

ofer locuinta. Prefer doamna singura, eventual cu un copil (fetita);

Bucuresti, azi, 00:43
 

Salon Cory's situat la Piata Victoriei, angajam maseuza si manechiurista aspect placut, experienta minim un an, cunostinte masaj ac si relaxare,...

Bucuresti, azi, 00:41
 

Salon Cory's situat la Piata Victoriei angajam maseuza si manechiurista aspect placut, experienta minim un an, cunostinte masaj ac si relaxare,...

Bucuresti, azi, 00:36
 

Zidari, fierari, dulgheri si muncitori necalificati in constructii pentru santiere din Bucuresti si Ilfov. Oferim si cerem seriozitate, nu angajam...

Vaslui, azi, 00:34
 

in zona Titan, lucratori comerciali pentru minimarket nonstop. Salariu de la 1.800 lei/luna, carte de munca, echipa dinamica, tanara, conditii...

Bucuresti, azi, 00:21
 

vanzatori, pentru minimarket in zona Titan, preferabil cu domiciliul in zona Titan. Pachet salarial incepand cu 1.800 lei, carte de munca, echipa...

Bucuresti, azi, 00:20
1.500 Lei

Vanzatoare pentru magazin tip minimarket in zona Titan. Salariu 1500 lei in mana+toate impozitele si taxele platite+carte de munca. Program 1 zi cu...

Bucuresti, azi, 00:17
 

pentru firma de transport, cu experienta pentru basculanta 8x4, Bucuresti, sector 6;

Bucuresti, azi, 00:08
 

echipe de zidari pentru santier dezvoltator imobiliar Metropolitan Residence, front de lucru, conditii avantajoase, CV la e-mail:

Bucuresti, azi, 00:05