90.000 €

proprietar vand apartament 4 camere confort 1 semi et 2/8 zona Dristor an 1984 2 balcoane stradal gresie faianta 2 grupuri sanitare parchet...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 8 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, azi, 09:32
125.000 €

-Guvern, Str. Washington, ap. in vila 2 camere, et. 1/p+1+pod, centrala t, complet renovat, parchet lemn, curte in indiviziune, zona deosebita, liber,

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 1930
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 1 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 09:30
 

Tei, Doamna Ghica particular, cumpar garsoniera/ apartament 2 camere cf. 2, minum 33mp, etaj intermediar. Exclus agentii

Cumparari, schimburi
Bucuresti, azi, 09:21
85.000 €

Mosilor, Mihai Eminescu, balcon 4 mp, boxa 7 mp, finisaje de top: gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan. Se poate vinde mobilat sau...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 09:16
57.500 €

penthouse etaj 1+2 / 2, 2 locuri de parcare, pod, scara interioara,singur pe etaj, 2 apartamente pe scara, costuri intretinere foarte mici,...

 • Suprafata 102 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 3 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 09:12
75.000 €

Complex Scandinavia Residence, apartament 3 camere cu gradina si loc de parcare in proprietate,

 • Suprafata 81 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • Finalizat
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bragadiru, azi, 09:10
89.900 €

str. Safirului, Ansamblu rezidential, direct dezvoltator,comision 0%.Vila de 180 mp, compusa din 4 camere+ mansarda+ depozitare,3 bai.Toate...

 • Suprafata utila 180 mp
 • Teren 240 mp
 • An 2016
 • 4 camere
 • La rosu
Imobiliare vanzari case, vile
Bragadiru, azi, 09:10
44.000 €

Vergului, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, balcon inchis,bloc reabilitat, pret neg.,

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 7
 • Imobil 10 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 09:09
39.900 €

complex rezidential Primavara in bloc nou, super finisaje, se vinde mobilat partial, si utilat. Mijloc de transport in complex. Centru Spa si...

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 2007
 • Semidecomandat
 • Etaj 4
 • Imobil 14 etaje
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, azi, 09:08
119.990 €

Noor Residence superb, 85 mp utili, vedere panoramica sud est, living 38 mp, dormitor 24 mp, finisaje de lux, bucatarie inchisa, dinning separat,...

 • Suprafata 100 mp
 • An constructie 2008
 • Decomandat
 • Etaj 7
 • Imobil 11 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 08:59
67.000 €

Sebastian cu Calea Rahovei, bloc dupa cutremur, 2 grupuri sanitare, fara imbunatatiri, acte, credit

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 10 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 08:55
33.000 €

Auchan, Militari Rezidence, open space, 3 min. RATB 178/138, totul nou, zaluzele exterioare, centrala termica, aer conditionat, bloc anvelopat,...

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2014
 • Semidecomandat
 • Etaj demisol
 • Imobil 5 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 08:51
68.000 €

str. Sachelarie Visarion, bloc reabilitat termic, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, zugravit recent, curat, acte, credit, pret...

 • Suprafata 65 mp
 • An constructie 1977
 • Decomandat
 • Etaj 4
 • Imobil 10 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 08:50
54.500 €

chiar la metrou, cf. 1, bloc reabilitat, gresie, faianta, usa metalica, liber, toate actele,

 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Etaj 8
 • Imobil 10 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 08:44
 

vila p+1+pod in zona nou construita finisaje lux, living + 4 dormitoare 3 gr. sanitare, toate actele, accept credit

 • Suprafata utila 180 mp
 • Teren 700 mp
 • An 2016
 • 6 camere
 • La cheie
Imobiliare vanzari case, vile
Berceni, azi, 08:43
40.000 €

Agip, bloc de garsoniere, se vinde mobilata si utilata electrocasnic complet, 2 minute mijloace de transport,

 • Suprafata 37 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 8 etaje
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, azi, 08:41
54.500 €

interfon, luminos si foarte aspectuos, inconjurat de verdeata, renovat, termopan, reabilitat termic, bucatarie mobilata, ac, proprietar

 • Suprafata 70 mp
 • An constructie 1972
 • Decomandat
 • Etaj 10
 • Imobil 10 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 08:33
25.000 €

Damaroia, sos. Straulesti, bloc reabilitat, mobilata /utilata modern, instalatiile schimbate, bloc cu gaze. Pret 26000 euro negociabil

 • Suprafata 21 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 4 etaje
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, azi, 08:27
63.900 €

2 km de Prelungirea Ghencea, vila finalizata, langa baza sportiva a Stelei, rezidential deosebit, toate utilitatile bransate, canalizare, caramida,...

 • Suprafata utila 120 mp
 • Teren 220 mp
 • An 2016
 • 4 camere
 • La cheie
Imobiliare vanzari case, vile
Domnesti, azi, 08:18
185.000 €

pe Splai vs Biblioteca Nationala, Tribunal, vedere mixta, 3 balcoane, 2 grupuri sanitare, pretabil locuinta/ sediu firma. Mircea Voda

 • Suprafata 110 mp
 • An constructie 1996
 • Semidecomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 7 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, azi, 08:14
41.500 Lei

Rezervelor, dezvoltator, constructie 2016, D+P+6, pe cadru de beton, compartimentari interior/exterior caramida porotherm, racord utilitati,...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2016
 • Semidecomandat
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 08:09
53.000 €

langa Bucuresti, casa parter,din caramida, baie, bucatarie, terasa, la cheie, utilitati gaze, curent, apa racordate, casa arata excelent, proprietar,

 • Suprafata utila 90 mp
 • Teren 410 mp
 • An 2016
 • 3 camere
 • La cheie
Imobiliare vanzari case, vile
Ilfov, azi, 07:48
114.000 €

langa metrou Dristor, loc parcare inclus, bucatarie inchisa, balcon inchis, accept credit, direct dezvoltator, centrala proprie, finisaje premium,...

 • Suprafata 90 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 07:30
49.900 €

Auchan, accept Prima Casa, acte disponibile, bloc nou P+3, zona linistita de case langa statie autobuz, bucatarie inchisa, balcon, constructie din...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 3 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 07:11
76.500 €

Mihai Bravu, Kaufland, 5 min. metrou, beton+ caramida, contorizate individual, bucatarie inchisa, balcon inchis, loc parcare subsol sau exterior,...

 • Suprafata 59 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 06:27
106.000 €

Vitan, la 7 min. metrou Mihai Bravu, contorizat individual, bucatarie inchisa, balcon inchis, parcare subterana 10.000 Euro, lift hidraulic, imobil...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 06:25
69.500 €

sectia 7 politie, zugravit, usa metalica, parchet, gresie, faianta, termopan la balcoane, 2 ac, 3 balcoane, 1 gr. sanitar, 3 spatii depozitare,...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 7
 • Imobil 10 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 01:23
50.000 €

cumpar imobil casa, apartament, garsoniera, spatiu com. teren,

Cumparari, schimburi
Bucuresti, azi, 00:43
150.000 €

o casa de vis, intr-o zona de vis. Strada Cantonului, aproape de Padurile Regale, P+E+pod, tripan Salamander, constructie solida de calitate, 250...

 • Suprafata utila 210 mp
 • Teren 500 mp
 • An 2016
 • 5 camere
Imobiliare vanzari case, vile
Corbeanca, azi, 00:30
36.000 €

Brancoveanu, particular, cf. 2, anvelopat, contorizat, termopane, usa metalica, gresie, faianta, parchet, loc parcare contract, civilizat, poate...

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 4 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 00:26
40.000 €

propietate + spatiu comercial, comuna Ion Roata, jud. Ialomita,

 • Suprafata utila 300 mp
 • Teren 3.000 mp
 • An 1990
 • 5 camere
 • La cheie
Imobiliare vanzari case, vile
Ion Roata, ieri, 23:52
49.000 €

Virtutii, confort 1, bloc mixt, stradal, balcon inchis, gresie, faianta, termopan, usa metalica, necesita renovare, libera, cadastru, intabulare....

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 1991
 • Decomandat
 • Etaj 7
 • Imobil 8 etaje
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, ieri, 23:50
78 €

Sisesti, Berivoiul Mare, teren langa Ikea, autorizare directa, provine din lotizare prin PUD. Permite P+2E+M (UTR9). Lotizarea "Drumul Varful...

 • Suprafata 1.000 mp
 • Intravilan
 • Deschidere 15 ml
Imobiliare vanzari terenuri
Bucuresti, ieri, 23:42
56.000 €

Romana, Palatul Stirbei, 3 camere, 2 gr sanitare, balcon, 2 holuri, toate acestea in doar 53 mp. Un concept arhitectural al anilor '60. Starea...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1959
 • Semidecomandat
 • Etaj 6
 • Imobil 7 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 23:41
56.000 €

P-ta Amzei, ultracentral, sect. 1 apartament care poate deveni acasa, isi face singur reclama prin forma si amplasament, lift foarte bun, scara...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj 6
 • Imobil 7 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, ieri, 23:40
180 €

-Regimentului, Padurea Baneasa acces din Jandarmeriei, 1.200 mp cu deschidere 28 la strada publica. Permite maxim P+5E. Exista panou pe teren....

 • Suprafata 1.200 mp
 • Intravilan
 • Deschidere 28 ml
Imobiliare vanzari terenuri
Bucuresti, ieri, 23:39
13.750 €

imediat P-ta Rahova sectia 19, strada Amurgului, bloc civilizat, renovata, libera februarie,

 • Suprafata 21 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 4 etaje
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, ieri, 23:37
95.000 €

Ilfov, str. Oituz, vila la cheie cu toate utilitatile. Finisaje de lux totul la cheie- gresie, faianta, parchet de bambus, bai utilate, usi stejar...

 • Suprafata utila 140 mp
 • Teren 430 mp
 • An 2016
 • 4 camere
 • La cheie
Imobiliare vanzari case, vile
Berceni, ieri, 23:19
 

Moghioros, et. 9, cf. 1 sporit, imbunatatiri, doua lifturi, curat, linistit, metrou, accept prima casa, rog seriozitate;

 • Decomandat
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 23:00
38.000 €

2 camere, centrala, termopan, ideal firma sau locuit, vedere mixta, spatios, acte, disc.,

 • Etaj 1
 • Imobil 3 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 22:56
35.000 €

casa renovabila,

 • Suprafata utila 130 mp
 • Teren 534 mp
 • An 1997
 • 4 camere
 • Demolabila
Imobiliare vanzari case, vile
Cornetu, ieri, 22:55
145.000 €

metrou vila 7 camere p+1+pod, amprenta la sol 100 mp, intretinuta, imb., teren 200 total, constr. 2011, utilitati strada asfaltata, acte,

Imobiliare vanzari case, vile
Bucuresti, ieri, 22:35
 

Soseaua de Centura colt cu Popesti Leordeni utilitati, apa, canal, put, curent trifazic, gaze, cadastru, intabulare, deschidere 25/298/381/102 la...

 • Suprafata 1.170 mp
 • Deschidere 38 ml
Imobiliare vanzari terenuri
Bucuresti, ieri, 22:35
28.000 €

str. Sinei, balcon, lux, centrala,

 • Suprafata 48 mp
 • Decomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 3 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 22:34
19.000 €

demisol, lux, cash, constructie noua,

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, ieri, 22:33
21.000 €

capat RATB, balcon, cash,

 • Suprafata 39 mp
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 4 etaje
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, ieri, 22:32
18.500 €

spre Luica, cf. 1, balcon, gaze, cash,

 • Suprafata 35 mp
 • Etaj 2
 • Imobil 4 etaje
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, ieri, 22:30
 

f. aproape, toate utilitatile, gradina mare, total 1.800 mp, detalii la telefon, pret neg.;

Imobiliare vanzari case, vile
Bucuresti, ieri, 22:30
22.000 €

Malcoci, 2 cam., cf. 2, caldura RADET,

 • Etaj 1
 • Imobil 4 etaje
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, ieri, 22:29
19.500 €

gars. cf. 1, cu posib. rate,

 • Suprafata 35 mp
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, ieri, 22:29