27.000 €

garsoniere finalizate la cheie, finisaje de calitate, contorizari individuale. Mega Image, zona inverzita, 200 m statie ratb,

 • Suprafata 33 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • Finalizat
Bucuresti, azi, 22:49
31.500 €

Direct dezvoltator, apartament 2 camere, decomandat, bucatarie inchisa, P+4, cu lift, finisaje la alegere, loc de parcare, mijloc de transport,...

 • Suprafata 41 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 22:45
27.270 €

direct dezvoltator, garsoniera dubla, 2 camere (dormitor separat), bloc P+4, cu lift, finisaje de foarte buna calitate la alegere, loc de parcare,...

 • Suprafata 36 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, azi, 22:32
65.000 €

casa pe struct din lemn,suprafață construita 163 mp living, bucatarie, 3 dormitoare, 3 bai, garaj, terasa acoperita, fosa septica, put forat, la...

 • Suprafata utila 134 mp
 • Teren 500 mp
 • An 2017
 • 5 camere
 • In constructie
Imobiliare vanzari case, vile
Ciolpani, azi, 22:03
64.000 €

intersectie cu Prelungirea Ghencea,complex nou din 2008, parter inalt, renovat din 2016, se vinde mobilat, electrocasnice, in garantie, exact ca in...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2008
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 5
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 21:37
125.000 €

in vila, confort deosebit, renovat 2016, centrala termica, liber, 2 gr. sanitare cu geam, parchet masiv, luminos, orientat spre sud, reabilitat...

 • An constructie 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 2
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 21:37
34.000 €

vis a vis de Primavara, confort sporit, renovata lux, centrala termica, mobilata electrocasnice, incluse in pret, acces cu masina personala, pret...

 • Suprafata 40 mp
 • An constructie 2014
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, azi, 21:36
49.000 €

confort 1, renovat integral, luminos, contoare, doua lifturii, acces usor, acte, apropiere de viitoare statie de metrou Romancierilor, plata numai...

 • An constructie 1972
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 21:36
76.000 €

Vand apartament 2 camere,Strada Turda-Bd Ion Mihalache

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 10 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 21:28
20.000 €

propietar vand teren extravilan cu propunere in intravilan in statiunea Costinesti,terenul are o suprafata de 840 mp si o deschidere de 27,50...

 • Suprafata 840 mp
 • Extravilan
 • Deschidere 27 ml
Imobiliare vanzari terenuri
Bucuresti, azi, 21:16
45.500 €

langa cartierul Latin, bloc P+3, direct dezvoltator, etaj 2, constructie caramida 30 cm, compartimentari caramida, finisaje la alegere,...

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, azi, 20:56
53.500 €

langa Cartierul Latin, bloc P+3, direct dezvoltator, constructie caramida, compartimentari caramida, finisaj la alegere, 3 camere de la 53.500...

 • Suprafata 73 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, azi, 20:55
59.000 €

proprietar, (2 bai, 2 dormitoare, sufragerie, bucatarie, balcon). Imbunatatiri precum gresie, faianta, usa metalica, PVC cu termopan,

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 1983
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 20:28
64.000 €

zona verde. Proprietar, apartament spatios de 2 camere cu vedere exceptionala catre Delta Vacaresti, confort 1, balcon inchis, loc parcare, boxa,...

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1985
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 20:23
66.500 €

termopan, usa metalica, hol H, parcare, liber,

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1990
 • Decomandat
 • Etaj parter din 8
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 20:15
56.000 €

proprietar, 64,15 mp, nestradal, vedere gradina, geamuri termopan, balcon inchis, parchet, centrala proprie, boxa subsol, nefinisat, necesita...

 • Suprafata 64 mp
 • Etaj 1 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 19:21
107.000 €

etaj 2/P+2+M vedere mixta, ideal birouri, cabinet, 105 mp utili + 3 balcoane + boxa, 127 mp in total, acces dublu, functionalitate multipla,

 • Suprafata 127 mp
 • An constructie 1937
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 3
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 19:10
78.000 €

ferit de zgomotul strazii, vedere frumoasa, curat, bine intretinut, spatios, bloc civilizat cu locatari de bun simt, balcon inchis, vedere mixta,...

 • Suprafata 80 mp
 • An constructie 1997
 • Decomandat
 • Etaj 6 din 8
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 19:10
79.000 €

cu teren de 65 mp in proprietate, bucatarie inchisa, 2 grupuri sanitare, se vinde la cheie, finisaje la alegere. Acces rapid centru comercial Sun...

 • Suprafata 78 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 19:09
52.500 €

casa parter, doua dormitoare, living, baie, bucatarie, terasa, pivnita, racordata la toate utilitatile, cadastru, imediat locuibila, casa arata...

 • Suprafata utila 97 mp
 • Teren 400 mp
 • An 2016
 • 3 camere
 • La cheie
Imobiliare vanzari case, vile
Dragomiresti-Vale, azi, 18:49
55.000 €

Fizicienilor, etajul 6/8, decomandat, 53mp, bloc 1982, reabilitat, cu termopan, instalatii noi, acte la zi, zona linistita, la 7 minute de metrou,...

Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 18:36
34.155 €

loc parcare gratuit, geam exterior la baie, structura dala groasa, caramida porotherm 30 cm, tamplarie aluminiu, geam termopan duplex, finisaje la...

 • Suprafata 46 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • Finalizat
Bucuresti, azi, 18:32
68.211 €

loc parcare gratuit, baie cu geam exterior, caramida Porotherm 30 cm, fara grinzi, izolat vata minerala bazaltica, finisaje la alegere plafon 30/mp,

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 18:32
34.500 €

vand gars. mobilata, cf. 1, luminoasa, cu imbunatatiri si balcon, usor neg.,

 • Suprafata 43 mp
 • Etaj 2 din 8
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, azi, 18:29
46.000 €

mai exact pe Barajul Bistritei, confort 1 semidecomandat, 52mp, etajul 6/10, bloc caramida, fara imbunatatiri, acte la zi, zona linistita, se...

Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 18:28
57.000 €

gresie, faianta, izolat, usa metalica, curat, liber, acte facute, accept credit.

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 18:22
55.500 €

confort 1, semidecomandat, 50 mp, etajul 1/4, bloc reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, instalatii schimbate, mobilat...

Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 18:20
111 €

cumparam garsoniere, apartamente, case, cu datorii de orce fel, efectuam cadastru, intabulare in regim urgenta, certificat energetic, consultanta...

Cumparari, schimburi
Bucuresti, azi, 18:19
9.500 €

confort 3, curata, imbunatatiri complete, g, f, p, t , um, totul renovat, curat, apa, lumina, cadastru, intabulare, bloc fara gaze 10 minute metrou,

 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, azi, 18:18
8.000 €

garsoniera confort 3 curata (bloc fara gaze) apa, curent, grup sanitar, bloc curat, pret fara concurenta, cadastru, intabulare, libera, merita...

 • Suprafata 20 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj parter din 4
Imobiliare vanzari garsoniere
Bucuresti, azi, 18:18
36.500 €

Selgros, acces rapid la mijloacele de transport, bloc nou, se vinde la cheie cu finisaje la alegere, loc de parcare inclus in pret. Se accepta...

 • Suprafata 41 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 18:18
83.000 €

bloc cu 8 apartamente, cate 2 pe etaj. Se vinde mobilat si utilat complet. Vedere libera spre Casa Presei. Curte interioara frumoasa si vecini de...

 • Suprafata 72 mp
 • An constructie 2013
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 3
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 18:17
65.000 €

apartament 4 camere, superb lux cu imbunatatiri complete gresie, faianta, parchet termopan, usa metalica, boxa parcare cadastru intabulare,...

 • Suprafata 84 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, azi, 18:17
61.000 €

vis-a-vis de parc, mai exact pe Nicolae Sebe, confort 1 decomandat, 56mp, etajul 3/10, bloc 1982, cu gresie, parchet, termopan, decent, acte la zi,...

Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 18:14
23.500 €

super oferta, super lux, ocazie, doar cash, 100% poze reale, bloc caramida structura beton, apometre, curte 560 mp pt locatar nu credit,

 • Suprafata 45 mp
 • Etaj 3 din 3
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 18:07
49.000 €

confort 1 semidecomandat, 54mp, etajul 2/8, bloc 86, cu gresie, faianta, parchet, termopan, decent, acte la zi,zona linistita, aproape de Piata...

Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 18:07
47.900 €

proprietar, particular, OMV, reabilitat termic exterior, interior, terasa. Posibilitate parcare. Vedere spre parc zona verde. Discutabil,

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 18:02
59.000 €

15 min. mers metrou C. Georgian, bloc stradal, reabilitat termic, apt. patru camere,cf. 2, curat, partial renovat, t, p, f, g, um, ac, acte la zi....

 • Suprafata 66 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, azi, 17:58
54.000 €

str. Prevederii, confort 1 decomandat, 55mp, etajul 1/10, bloc 1978 reabilitat, cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, curat, acte la...

Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 17:57
53.999 €

confort 1 semidecomandat, 53 mp, la parter/10 cu balcon, cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat utilat modern, acte ok, zona...

Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 17:50
179.900 €

lux, 5 camere+ 2 de serviciu, la km 0, 2 bai, circular, renovat cu bun gust, parchet natural de stejar, mozaic original, glasvanduri originale,...

 • Suprafata 194 mp
 • An constructie 1934
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, azi, 17:43
95.000 €

bloc solid fara bulina, parchet de stejar, centrala proprie, glasvanduri, 5 minute de parc, vedere mixta,

 • Suprafata 154 mp
 • An constructie 1938
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 5
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, azi, 17:42
93.500 €

apartamentul se afla situat intr-o vila. Vila nu prezinta risc seismic. Are suprafata 116 mp, etj1/p+1+M, 2 balcoane, 2 bai, parchet de stejar,...

 • Suprafata 115 mp
 • An constructie 1940
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, azi, 17:42
44.500 €

Barajul Bistritei, confort 1 semidecomandat, 50mp, la parter/10 cu balcon, fara imbunatatiri, decent, acte la zi, liber, se accepta credit, merita...

Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 17:41
65.000 €

confort 1, 78 mp, bloc reabilitat termic, centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, dressing pe comanda, renovat recent,...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 8 din 9
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 17:40
39.900 €

confort 1, semidecomandat, an constructie 1960, caramaida, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bucatarie mobilata...

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 1956
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 17:39
53.000 €

cf. 1, fara imbunatatiri, bloc reabilitat termic si balcon inchis cu termopan, stradal. Cu boxa la subsol,

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1960
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Imobiliare vanzari apartamente 2 camere
Bucuresti, azi, 17:39
89.900 €

in vila etaj 1/2, bloc 1910, cu toate imbunatatirile, g, f, p, t, um, ac, centrala proprie, su=120 mp, pod-mansarda pe toata suprafata...

 • Suprafata 120 mp
 • An constructie 1910
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 2
Imobiliare vanzari apartamente 4+ camere
Bucuresti, azi, 17:35
390.000 €

st=450 mp, curte libera, imobil fara risc seismic si fara urgenta, fara Legea 112, cu cadastru si intabulare, format din 5 camere, la parter,...

 • Suprafata utila 350 mp
 • Teren 450 mp
 • An 1910
 • 5 camere
 • La cheie
Imobiliare vanzari case, vile
Bucuresti, azi, 17:35
52.000 €

cf. 1, stradal, vedere pe spate, fara imbunatatiri, 69 mp, locatia se gseste la intersectia strazilor Morarilor cu Sos. Pantelimon,

 • Suprafata 69 mp
 • An constructie 1976
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Imobiliare vanzari apartamente 3 camere
Bucuresti, azi, 17:34