IMOBILIARE VANZARI - imobile noi (dupa 2010) (59 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
TIMPURI NOI central, Splaiul Unirii, stradal, zona linistita, profita de ultimele 2 apartamente, 3 camere, etaj 1 si 3, bloc caramida 100%, finisaje marmura, travertin, parchet lemn masiv,...
0720.533.421
; novum@premiumimobiliare.ro ; www.novumresidence.ro
26 Jul 00:42
920 €
B
TITAN, Policlinica, Parc Titanii, metrou, imobile 2013-2014, finisate, cu apartamente de 2 si 3 camere. Amplasare si finisaje deosebite, parcare optional, centrala proprie, Tva inclus....
0743.060.800/ 021.341.08.35
; contact@stevimobiliare.ro ; www.stevimobiliare.ro
25 Jul 14:08
54.000 €
B
TIMPURI NOI, direct dezvoltator, central, comision 0%, imobil d+p+5, finisaje de lux (marmura, travertin), lift 6 persoane, aproape de metrou Timpuri Noi. Apartament 3 camere, suprafata 80...
0733.988.889
; alexandru.tudor@proestinvest.ro
25 Jul 13:48
95.000 €
B
ALEXANDRIEI, Sos., proprietar, duplex p+1e+pod mansardabil, varianta la alb 55.000 €, varianta la gata 65.000 €, s. teren 250 mp, s. constructie 140 mp, parter (living, bucatarie,...
0722.285.322/ 0766.413.938
; mega.cherestea@yahoo.com
25 Jul 11:00
55.000 €
IF
BASARABIA, Parc IOR, Cinema Gloria dezvoltator. Apartament 2 camere, decomandat, demisol 47 mp utili, finisaje cheie, parchet, termopan 7 cam., centrala proprie, structura beton +...
0754.472.939
; armaselu_florin@yahoo.com
25 Jul 11:00
45.900 €
B
BERCENI Dimitrie Leonida metrou, are si curte proprie trecuta in actul de vanzare, sunt proprietar, nu agentie, arata impecabil are gresie, faianta, parchet, centrala proprie, totul...
0721.900.541
; popacosminvalentin@yahoo.com
25 Jul 11:00
25.000 €
B
BERCENI, metrou D. Leonida, Complex Nemar Residence Villas, vila p+1+m, supr. 125 mp, curte 45 mp, an constr. 2014, 4 cam., la cheie, mansarda amenajat 25 mp, utilitati, disponibila...
0724.411.696
25 Jul 11:00
72.500 €
B
BERCENI, metrou D. Leonida, vile noi, p+1e+m, living + 3 dormitoare, supr. 110 mp, curte 150 mp, an constr. 2014, 4 cam., finisate la cheie, constructie caramida, utilitati bransate,...
0722.519.815/ 0722.999.829
25 Jul 11:00
87.500 €
B
BERCENI, metrou I.M.G.B., Amurgului, vila P+1+pod, constructie 2013, suprafata 105 mp utili, 130 mp teren, living + 3 dormitoare, se vinde complet finisata la cheie, bransata la toate...
0762.958.569
25 Jul 11:00
88.000 €
B
BERCENI, metrou IMGB, vila P+1+M, constructie 2013, suprafata 113.62 mp utili, 100 mp teren, living + 3 dormitoare, se vinde complet finisata la cheie, bransata la toate utilitatile,...
0762.958.569
25 Jul 11:00
70.000 €
B
BERCENI, metrou IMGB, vila P+1+pod, constructie 2013, suprafata 114 mp utili, 91 mp teren, living + 3 dormitoare, se vinde complet finisata la cheie, bransata la toate utilitatile, acces...
0762.958.569
25 Jul 11:00

B
BERCENI, metrou, D. Leonida, Complex Corvaris Residence 6, supr. 52 mp, an constr. 2013, dec., et. 3, imobil nou d+p+3, finisat la cheie, centrala, 2 gr. sanitare, AC, instalatii noi,...
0722.999.829/ 0764.180.052/ 0730.320.124
25 Jul 11:00
36.000 €
B
BERCENI, Aparatorii Patriei, vila P+1+pod, constructie 2014, suprafata 120 mp utili, 115 mp teren, living + 2 dormitoare, bucatarie, 2 grupuri sanitare, se vinde complet finisata la...
0762.958.569
25 Jul 11:00
89.000 €
B
BERCENI, cartier vile, 4 cam., P+1, 3 dormitoare, 2 bai, living, bucatarie, 2 holuri, 140 mp, teren 330 mp, constructie 2014, utilitati, iluminat stradal, drum privat, 58.000 € sau...
0784.028.506
; bogdan.modreanu@hiparion.com
25 Jul 11:00

IF
BERCENI, metrou D. Leonida, Complex Allegra Residence, supr. 62 mp, an constr. 2014, dec., et. 4, imobil nou d+p+4, finisat la cheie, 2 gr. sanitare, AC, instalatii noi, termopan,...
0722.221.688/ 0786.166.111/ 0724.411.696
25 Jul 11:00
41.500 €
B
BERCENI, metrou D. Leonida, Complex Corvaris Residence 9, supr. 58 mp, an constr. 2014, dec., et. 5, imobil nou d+p+5, apartament finisaje de calitate, centrala, 2 gr. sanitare, AC,...
0730.320.124/ 0722.221.688/ 0786.166.111
25 Jul 11:00
45.000 €
B
BERCENI, metrou D. Leonida, Complex Magnolia Residence, supr. 38 mp, an constr. 2014, dec., et. 2, imobil nou p+1+m, finisaje de calitate, centrala proprie, toate utilitatile, instalatii...
0722.999.829/ 0764.180.052/ 0730.320.124
25 Jul 11:00
27.000 €
B
BERCENI, metrou D. Leonida, Complex Nova Residence, supr. 41 mp, an constr. 2014, dec., et. 4, imobil p+4e, apartament complex finisat la cheie, centrala proprie, utilitati, instalatii...
0730.320.124/ 0722.221.688/ 0786.166.111
25 Jul 11:00
34.000 €
B
BERCENI, metrou D. Leonida, Creativ Residence II, supr. 42 mp, an constr. 2013, dec., imobil nou p+2, finisate la cheie, cf. 1, centrala proprie, loc parcare, direct dezvoltator,...
0722.519.815/ 0722.999.829/ 0764.180.052
25 Jul 11:00
30.900 €
B
BERCENI, metrou D. Leonida, Joy Residence, ocazie, supr. 112 mp, an constr. 2014, dec., et. 4, imobil p+3+m, finisaje de calitate, predat la cheie, utilitati bransate, instalatii noi,...
0724.411.696/ 0722.519.815/ 0722.999.829
25 Jul 11:00
45.000 €
B
BERCENI, metrou D. Leonida, Lotus Residence, supr. 72 mp, an constr. 2013, dec., et. 4, imobil nou p+3+m, complet finsiate la cheie, instalatii noi, termopan, usa metalica, loc de...
0786.166.111/ 0724.411.696/ 0722.519.815
25 Jul 11:00
52.000 €
B
BERCENI, metrou D. Leonida, supr. 36 mp, an constr. 2013, dec., et. 2, imobil nou p+2, finalizat, gars. dubla, finisata la cheie, centala proprie, utilitati, termopan, usa metalica, loc...
0730.320.124/ 0722.221.688/ 0786.166.111
25 Jul 11:00
25.500 €
B
BERCENI, metrou Dimitrie Leonida, vila P+1+pod, constructie 2013, suprafata 87.90 mp utili, 75 mp teren, living + 2 dormitoare, 2 grupuri sanitare, se vinde complet finisata la cheie,...
0762.958.569
25 Jul 11:00
73.900 €
B
BERCENI, metrou imgb, vila p+1+pod, cca 700 m de metrou imgb, constructie 2014, suprafata 85 mp utili, 100 mp teren, living + 2 dormitoare, se vinde complet finisata la cheie, bransata...
0762.958.569
25 Jul 11:00
70.000 €
B
BERCENI, metrou, D. Leonida, Joy Residence, supr. 112 mp, an constr. 2014, dec., et. 4, ocazie, imobil p+3+m, finisaje de calitate, predat la cheie, 2 gr. sanitare, loc de parcare,...
0722.519.815/ 0722.999.829/ 0764.180.052
25 Jul 11:00
45.000 €
B
BERCENI, metrou, D. Leonida, supr. 50 mp, an constr. 2014, dec., et. 3, imobil p+3, finisaje de calitate, predat la cheie, optim compartimentat, utilitati bransate, termopan, usa...
0722.221.688/ 0786.166.111/ 0724.411.696
25 Jul 11:00
36.000 €
B
BERCENI, sector 4, Complex Rezidential Studio Plus, supr. 65 mp, an constr. 2013, dec., et. 6, imobil nou p+6, complet finisat la cheie, centrala proprie, excelent compartimentat,...
0786.166.111/ 0724.411.696/ 0722.519.815
25 Jul 11:00
54.000 €
B
BERCENI, soseaua Oltenitei, Complex Corvaris Residence 8, supr. 59 mp, an constr. 2014, dec., et. 5, bloc nou p+5, apartament finisat la cheie, 2 gr. sanitare, AC, instalatii noi,...
0764.180.052/ 0730.320.124/ 0722.221.688
25 Jul 11:00
55.000 €
B
BRAGADIRU, vila 110 mp in complex nou, finisata si complet functionala, constr. caramida, partial sau complet mobilat, parter + etaj + pod, compus din living, bucatarie, scara interioara,...
0763.698.976
25 Jul 11:00
53.900 €
IF
COMUNA BERCENI, vila p+1, living + 3 dormitoare, supr. 115, curte 230, an constr. 2013, spatioasa, bine compartimentata, complet finisata la cheie, bucatarie mobilata si utilata, toate...
0764.180.052/ 0722.519.815
25 Jul 11:00
68.000 €
IF
CORBEANCA, Good Residence, Direct Dezvoltator, casa individuala beton, casa 115 mp, 4 camere, 2 bai, teren 380 mp, toate utilitatile, TVA inclus, vecinatati: Balotesti, Buftea, Mogosoaia,...
0769.060.006
; robert@good-residence.ro ; www.good-residence.ro
25 Jul 11:00
81.900 €
IF
CORBEANCA, Good Residence, direct dezvoltator, casa individuala la cheie, casa 130 mp, 4 camere, 2 bai, teren 512 mp, beton + caramida, toate utilitatile, TVA inclus, vecinatati:...
0769.060.006
; robert@good-residence.ro ; www.good-residence.ro
25 Jul 11:00
99.900 €
IF
CORBEANCA, Good Residence, direct dezvoltator, casa p+1, 150 mp, 4 camere, 3 bai, teren 300 mp, toate utilitatile, beton+caramida, la cheie, tva inclus, vecinatati: Balotesti, Pipera,...
0769.060.006
; robert@good-residence.ro ; www.good-residence.ro
25 Jul 11:00
84.900 €
IF
CORBEANCA, Good Residence, direct dezvoltator, casa P+M, 130 mp, 4 camere, 2 bai, teren 300 mp, beton + caramida, la cheie, toate utilitatile, TVA inclus, vecinatati: Balotesti, Mogosoaia,...
0769.060.006
; robert@good-residence.ro ; www.good-residence.ro
25 Jul 11:00
74.900 €
IF
CORBEANCA, Good Residence, direct dezvoltator, casa individuala beton, P+M, 150 mp, 4 camere, 2 bai, teren 380 mp, TVA inclus, vecinatati: Balotesti, Mogosoaia, Buftea, Otopeni, Tunari,...
0769.060.006
; robert@good-residence.ro ; www.good-residence.ro
25 Jul 11:00
94.900 €
IF
CRANGASI, Giulesti, dezvoltator, fara intermediari, d+p+5, bloc oct 2014, gars 35 mp-24.000 €, ap. 2 cam. 56 mp- 31.000 €, ap. 2 cam 60 mp-32.000 €, decomandate,...
0765.916.887
; danarjoca@yahoo.com
25 Jul 11:00

B
CRANGASI, Giulesti, p+5, finalizare octombrie, lift, 2 camere 45-50-56 mp utili, semifinisate/ la cheie, 38.500 €/ 42.500 €/ 44.500 €, demisol 24.000 €/31.000 €,...
0788.237.323
; magdatoader1@yahoo.com
25 Jul 11:00
24.000 L
B
DECEBAL, bloc nou. va propunem un proiect imobiliar care se afla inter decebal si calea calarasi, p+4 etaje cu apartamente de doua camere, decomandate, 72 mp, care vor fi finisate de...
0728.879.796
25 Jul 11:00
79.000 €
B
DELEA VECHE, ap. 3 camere in imobil nou, decomandat, termopan, preinstalare ac living si dormitor, fara finisaje (gresie, faianta, parchet, usi interioare). Comision 0%. Locuri de parcare...
0728.009.235/ 0724.009.281
; octavian@g3imobiliare.ro
25 Jul 11:00
131.275 €
B
DIMITRIE LEONIDA metrou, garsoniera care are si curte proprie trecuta? in actul de vanzare, sunt proprietar nu agent?ie, arata impecabil are gresie, faianta, parchet, centrala? proprie, totul...
0721.900.541
; popacosminvalentin@yahoo.com
25 Jul 11:00
25.000 €
B
JILAVA, vand vila superba P+E+M aflata intr-o zona foarte linistita la sosea, vile noi in zona veche, vecini de calitate, gaze, apa, canalizare, tamplarie Qfort, usi lemn, izolatie Amvic,
0731.599.901
25 Jul 11:00
166.000 €
IF
MARIA ROSETTI, Excelsior Queen apartament riguros conceput, luxos si elegant, livingul si bucataria americana. Zona ultracentrala Dacia, Mosilor, Carol, Universitate, Magheru, Dorobanti. De la...
0733.391.139
; vanzari@maria-rosetti38.ro ; www.maria-rosetti38.ro
25 Jul 11:00
139.000 €
B
MIHAI BRAVU, Splaiul Unirii, ap. 2 cam., etaj 1, in vila cu 4 ap., 2013, su. 54 mp, contorizare separat, fara sist. intretinere, finisaje sup., arhitect. mediteraneana, 50 m de Splaiul...
0742.131.434/ 031.424.33.78
; ioanavoicu66@yahoo.com
25 Jul 11:00
63.000 €
B
MILITARI, Apusului, dezvoltator, fara intermediari, p+4, bloc oct 2013, gars. 43 mp- 37.500 €, ap. 2 cam 63 mp-41.500 €, ap. 3 cam 75 mp- 53.500 €, semifinisate sau la...
0765.916.887
; danarjoca@yahoo.com
25 Jul 11:00

B
MILITARI, Rosu, 4 camere cu curte 35 mp, 2x grup sanitare, bucatarie, 72 mp utili, utilitati, finisaje personalizate, zona Orhideelor, asfalt, c-tie 2014,
0761.028.046/ 0722.364.656
; office@eurocasaimobiliare.ro ; www.eurocasaimobiliare.ro
25 Jul 11:00
57.000 €
B
MILITARI, Cocosu Rosu, Bacriului, P+4, finalizat 2013, lift, 2-3 camere, semifinisate/la cheie, 62-67-75 mp utili, decomandate, bucatarii inchise, dezvoltator, 41.500 €, 44.000...
0788.237.323
; magdatoader1@yahoo.com
25 Jul 11:00
41.500 €
IF
OLTENITEI SOSEAUA intrare Popesti, vila P+1+pod, constructie 2014, suprafata 74.20 mp utili, 80 mp teren, living + 2 dormitoare, bucatarie, 2 grupuri sanitare, se vinde complet finisata la cheie,...
0762.958.569
25 Jul 11:00
59.000 €
B
OLTENITEI, intrare Popesti - Leordeni, complex Nova Residence, supr. 65 mp, an constr. 2013, dec., et. 1/3, imobil nou p+3, finisate la cheie, centrala proprie, utilitati bransate,...
0722.999.829/ 0764.180.052/ 0730.320.124
25 Jul 11:00
51.000 €
B
OLTENITEI, intrare Popesti Leordeni, supr. 31 mp, an constr. 2014, dec., et. 3, imobil nou p+3, gars., complet finisata la cheie, utilitati, centrala, parcare direct dezvoltator, comision 0%
0764.180.052/ 0730.320.124/ 0722.221.688
25 Jul 11:00
25.000 €
B
POPESTI LEORDENI, centru Primarie, vila tip duplex P+1+pod, constructie 2013, suprafata 105 mp utili, 175 mp teren, living + 3 dormitoare, complet finisata la cheie, bransata la toate...
0762.958.569
25 Jul 11:00
80.000 €
IF
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 2008 |  pipera |  militari |  rezidential |  particular |  2 camere |  baneasa |  taberei |  proprietar |  bucuresti |  ghencea |  drumul taberei |  titan |  tei |  mogosoaia |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 26 Jul 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD