IMOBILIARE VANZARI garsoniere (1032 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
DRUMUL TABEREI Romancierilor, parter inalt, amenajat cabinet stomatologic, izolat termic, ideal firma/ locuit,
0726.641.110
17 Sep 11:00
suprafata 35 mp
decomandat
parter din 4
32.000 €
B
DRUMUL TABEREI Valea Oltului, conf. I, balcon, finisat la cheie, (gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica), direct dezvolatator.
0730.556.905
; ginelniculescu.khc@gmail.com
17 Sep 11:00
suprafata 35 mp
decomandat
etajul 2 din 5
29.500 €
B
DRUMUL TABEREI Valea Oltului, curata, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, centrala termica, parcare, acte, negociabil,
0736.935.106/ 021.321.21.81
17 Sep 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2009
decomandat
parter din 2
34.500 €
B
DRUMUL TABEREI, Mall Plaza, gars. amenajata, gresie, faianta, parchet, usa metalica, 2 lifturi, bloc curat, fara restantieri, zona verde, liniste,
0722.121.842
17 Sep 11:00
suprafata 32 mp
etajul 4 din 10
31.500 €
B
DRUMUL TABEREI, Ansamblul Rezidential Primavara, bloc 2008, garsoniera open space, centrala proprie, balcon inchis in termopan, loc de parcare, mobilata si utilata, facilitati integrate parc,...
0758.098.917
; georgian.draghia@galaxyimob.ro
17 Sep 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2008
parter din 5
36.000 €
B
DRUMUL TABEREI, Billa, confort 1, balcon inchis termopan, curata, cadastru, negociabil,
0767.144.784
17 Sep 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 1981
decomandat
etajul 6 din 10
32.000 €
B
DRUMUL TABEREI, Cinema Favorit, confort 1, in apropiere de mijloace de transport, piata, parc, acte la zi, zona linistita;
0760.654.541/ 021.440.22.49
; www.conceptimobiliare.ro
17 Sep 11:00
semidecomandat
etajul 1 din 10
31.000 €
B
DRUMUL TABEREI, Compozitorilor, usa metalica, gresie pe hol, bucatarie si baie, acte facute,
0770.438.713/ 0769.088.539
; liana.ghenciu@gmail.com
17 Sep 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 1982
semidecomandat
etajul 5 din 10
30.500 €
B
DRUMUL TABEREI, Compozitorilor, balcon, modificata, foarte frumoasa, zona verde, la cheie, libera, acte, urgent, negociabil,
0769.088.539/ 0770.438.713
17 Sep 11:00
suprafata 33 mp
parter din 10
32.000 €
B
DRUMUL TABEREI, Compozitorilor, confort 1, gresie, faianta, zugravita, curata, contorizata, bloc civilizat, contorizat, libera, toate actele,
0720.473.586
17 Sep 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 1982
semidecomandat
etajul 5 din 10
29.500 €
B
DRUMUL TABEREI, Drumetul, confort I, usa metalica, balcon,
0760.654.542/ 021.440.22.49
; www.conceptimobiliare.ro
17 Sep 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 1982
semidecomandat
parter din 10
29.000 €
B
DRUMUL TABEREI, Favorit, confort 1, zona verde, renovata recent, mobilata si utilata modern, amenajata cu gresie, faianta, parchet, termopan,
0735.345.851/ 021.260.06.69
17 Sep 11:00
30.000 €
B
DRUMUL TABEREI, Ghencea, Avangarde Rezidential, balcon, caramida, acces piscina, loc de joaca, teren fotbal, paza 24/24, TVA inclus,
0767.600.804/ 0727.896.938/ 0784.055.610
; www.avangarderezidential.ro
17 Sep 11:00
suprafata 43 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 4
27.500 €
B
DRUMUL TABEREI, in zona P-ta Moghioros, confort 2, complet mobilata si utilata, cu imbunatatiri, acte la zi, libera, urgent,
0748.117.607/ 0724.667.733
17 Sep 11:00
suprafata 18 mp
20.000 €
B
DRUMUL TABEREI, intersectie Bd. Timisoara cu Romancierilor, proprietar, acte in regula, negociabil,
0724.319.039/ 0760.067.776
17 Sep 11:00
suprafata 22 mp
etajul 4 din 4
14.000 €
B
DRUMUL TABEREI, Lidl, toate imbunatatirile utilitatile si mobila le las cumparatorului, zona linistita ferita de trafic vedere spre spatii verzi cu toate centrele comerciale stranduri si...
0752.263.703
; r_gutu@yahoo.es
17 Sep 11:00
suprafata 21 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 5 din 10
22.000 €
bucata
B
DRUMUL TABEREI, MedLife, et. 9, confort 1, balcon, recent, renovata, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer conditionat, acte, libera, pretabila pentru locuit sau inchiriere,
0767.136.573
; www.completimobiliare.ro
17 Sep 11:00
suprafata 32 mp
semidecomandat
27.500 €
B
DRUMUL TABEREI, Parc, confort 1, bloc mixt, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, libera,
0734.707.748/ 0768.100.982
17 Sep 11:00
suprafata 35 mp
an constr. 1979
decomandat
etajul 4 din 10
29.999 €
B
DRUMUL TABEREI, Piata Moghioros, 6/10, gresie, faianta, termopan, usa metalica, toate actele, pret usor discutabil,
0769.088.540
; cioran_ginac@yahoo.com17 Sep 11:00
suprafata 20 mp
an constr. 1972
semidecomandat
etajul 6 din 10
18.900 €
B
DRUMUL TABEREI, Piata Moghioros, garsoniera confort 2, termopan, gresie, faianta, aer conditionat,
0721.603.415
17 Sep 11:00
etajul 3 din 10

B
DRUMUL TABEREI, Plaza, confort 1, fara imbunatatiri, balcon, scara curata, 2 lifturi, zona verde, linistita. Acces RATB, linia 41, piata Moghioros, 5 minute pana la Afi Cotroceni, scoala,...
0726.004.932/ 0760.376.271
17 Sep 11:00
suprafata 33 mp
an constr. 1979
semidecomandat
etajul 7 din 10
27.500 €
B
DRUMUL TABEREI, Policlinica 34, bloc tip P, bucatarie mare, renovat total, la cheie, mobilata/nemobilata, acte, libera, accept credit,
0769.088.539
17 Sep 11:00
suprafata 35 mp
decomandat
parter din 4
36.000 €
B
DRUMUL TABEREI, Prelungirea Ghencea, balcon, bloc mixt, centrala termica, lux, la cheie, parcare, id: 370147,
0758.323.323/ 021.539.49.19
; office@imobservicecenter.ro ; www.imobservicecenter.ro
17 Sep 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 4
25.000 €
B
DRUMUL TABEREI, Prelungirea Ghencea, gars., bloc nou finalizat, la cheie, balcon, loc parcare, ; militari@coldwell-banker.ro
17 Sep 11:00
suprafata 54 mp
an constr. 2012
decomandat
parter din 4
29.900 €
B
DRUMUL TABEREI, Sibiu, confort I, (terasa renovata recent), mobilata, aer conditionat, gresie, faianta, usa metalica; zona linistita, spatiu verde, luminoasa, negociabil,
0724.723.827
; ank.frasteli@gmail.com
17 Sep 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 10 din 10
26.500 €
B
DRUMUL TABEREI, vis a vis de Primavara, 2013, p+3 caramida, centrala, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, toate utilitatile, finalizare la cheie (imbunatatiri la alegerea...
0726.488.835
17 Sep 11:00
suprafata 48 mp
an constr. 2013
decomandat
parter din 3
28.500 €
B
DRUMUL TABEREI, ap. este situat intr-un bloc mixt la etajul P/4, prezentand imbunatatiri precum gresie, faianta, termopan, usa metalica, se vinde cu mobila si utilitati, geam la baie, 3 statii...
0734.514.301/ 0748.211.403
; mihai@sincronimobiliare.ro ; http://www.sincronimobiliare.ro
17 Sep 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 1979
decomandat
parter din 4
31.900 €
B
DRUMUL TABEREI, Piata Moghioros, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, pret negociabil;
0721.497.606
17 Sep 11:00

B
EROII REVOLUTIEI City Residence, se afla amplasat foarte aproape de City Mall si de statia de metrou Eroii Revolutiei,
0766.091.337/ 0766.091.343
; office2@alfamarimob.ro ; www.apartamente-noi-rezidentiale.ro
17 Sep 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2014
etajul 2 din 4
34.000 €
B
EROII REVOLUTIEI Metrou, imobil nou P+5, complet finisata "la cheie", centrala termica, contorizare individuala, lift, comision 0%, disponibile imediat,
0741.221.688
17 Sep 11:00
suprafata 36 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 5
35.000 €
B
EROII REVOLUTIEI, Pieptanari, Zabrauti, sector 5, gars. confort 3, gaze, centrala, renovata, usor negociabil,
0762.006.105
17 Sep 11:00
etajul 2 din 4
10.000 €
B
FERDINAND #Str. Elev Stefanescu, proprietar vand garsoniera, etaj 4, confort 1, zona linistita, curata, mobilata, gresie, faianta, t, usa metalica contorizata,
0771.559.914
17 Sep 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 1982
35.000 €
B
FERENTARI, Aleea Livezilor, bl.33, confort3, gaze la usa, balcon, boiler, faianta, parchet, t, curent, usa metalica vedere fata, discutabil,
0761.644.404
17 Sep 11:00
etajul 1 din 4
9.000 €
B
FERENTARI, Baduc, str. Iacob Andrei, confort 3, cadastru, intabulare, foarte curata, contoar gaze individual cu 2 focuri (centrala termica, aragaz) usa metalica, faianta, gresie, se poate...
0723.863.518
17 Sep 11:00
suprafata 18 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 3 din 4
9.700 €
B
FERENTARI, Tunsu Petre, vis-a-vis de gradinita, confort 3, centrala, gresie, faianta, parchet, termopane, semimobilata, plata in rate, libera, discutabil,
0729.039.156
17 Sep 11:00
suprafata 15 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 3 din 4
11.500 €
12.000 €
B
FERENTARI, Valtoarei, vand garsoniera confort 3, cu imbunatatiri, usa metalica gresie, t, baie, bucatarie, parchet, acte, gaze, bloc curat,
0763.224.984
17 Sep 11:00
suprafata 17 mp
9.700 €
B
FERENTARI, vand 2 garsoniera, confort 3, 2/4 si 3/4, gaze la usa. Ambele, gresie, faianta, termopan, parchet, zugravite, la cheie, identice, proprietar, acte, 9.500 € si 9.000 €;
0760.605.614
17 Sep 11:00

B
FIZICIENILOR, garsoniera confort II sporit, multiple imbunatatiri, negociabil
0727.802.147
17 Sep 11:00
suprafata 22 mp
an constr. 1977
etajul 3 din 5
22.000 €
B
FUNDENI, ansamblu rezidential, P+3+M, garsoniera, finisat, centrala termica, direct dezvoltator, TVA inclus,
0727.722.222
; office@fundeniresidence.ro ; www.fundeniresidence.ro
17 Sep 11:00
suprafata 70 mp
an constr. 2014
etajul 3 din 4
36.500 €
CL
FUNDENI, Prima Casa, proprietar, garsoniera 40 mp- 26.000 €, apartament 2 camere, 70 mp- 48.000 €, apartament 3 camere- 68.000 €, tva inclus, semifinisat, sau la cheie, cu...
0769.401.695
; niculaedanut2012@gmail.com ; www.residencefundeni.ro
17 Sep 11:00
26.000 €
B
GARA DE NORD - Dinicu Golescu, libera, bloc reabilitat, discutabil,
021.312.78.69/ 0723.378.139/ 0722.610.532
17 Sep 11:00
semidecomandat
25.000 €
B
GARA DE NORD B-dul Dinicu Golescu, bloc reabilitat termic, bloc mixt, fara balcon, termopane, parchet masiv, usa metalica, apometre si repartitoare, langa Ministerul Transporturilor, aproape...
0723.545.526
; primaimobiliarevictor@gmail.com
17 Sep 11:00
suprafata 27 mp
32.000 €
B
GARA DE NORD cf 1, gresie, faianta, parchet, usa metalica la curte,
0726.155.804
; mihaela_actual@yahoo.com
17 Sep 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 1964
decomandat
parter
32.500 €
B
GARA DE NORD, Hotel Ibis, particular, confort I, utilata si mobilata, metrou 2 min, bloc reabilitat termic 2013, scara foarte curata,
0723.635.509
; razvan_unga@yahoo.com
17 Sep 11:00
suprafata 31 mp
semidecomandat
etajul 3 din 7
35.500 €
B
GARSONIERA vand pentru spatiu comercial, baie, bucatarie, gaze, cu toate actele, negociabil,
0761.888.943
17 Sep 11:00
suprafata 24 mp
20.000 €
B
GARSONIERA, imobil nou stradal, bucatarie separata, zona linistita, merita vizionat. Pozitie excelenta, 10 min. metrou, bucata:
0727.736.313
; iuliana.jilcu@gmail.com
17 Sep 11:00
suprafata 36 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 5
25.000 €
B
GIURGIULUI - Luica, imobil finalizat, zona linistita, acces mijloace de transport si mari centre comerciale,
0766.091.338/ 0766.091.343
; office2@alfamarimob.ro ; www.apartamente-noi-rezidentiale.ro
17 Sep 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2014
decomandat
26.500 €
B
GIURGIULUI - Luica, metrou Eroii Revolutiei, imobil mixt, toate utilitatile, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, acces centre comerciale, ID 189243,
0732.555.333
; office@activimob.ro ; www.activimob.ro
17 Sep 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 2014
etajul 1 din 3
26.500 €
27.000 €
B
GIURGIULUI Cimitirul Evreiesc, constructie noua, finisaje deosebite, utilitati, se vinde la cheie, direct dezvoltator, comision 0%,
0727.737.220
; mirela@zonadesud.ro
17 Sep 11:00
suprafata 33 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 3
33.000 €
B
GIURGIULUI Ilie Oprea, confort 1,
0744.854.315/ 0729.132.650
17 Sep 11:00
suprafata 28 mp
parter din 4
20.000 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 dristor |  militari |  titan |  particular |  drumul taberei |  tineretului |  berceni |  iancului |  crangasi |  taberei |  vitan |  unirii |  tei |  rahova |  pantelimon |  vitan mall |  confort 1 |  colentina |  nerva traian |  13 septembrie |  dr taberei |  sebastian |  aviatiei |  virtutii |  pajura |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 19 Sep 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD