IMOBILIARE VANZARI garsoniere (808 anunturi)
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
NICOLAE GRIGORESCU,  la 5 minute de metrou, garsoniera, confort 1, bloc mixt, stradal, vedere stradala, usa metalica, termopan, cadastru si intabulare, usor negociabil,
0760.236.578
; office.csjimob@yahoo.com
24 Nov 11:00
suprafata 31 mp
an constr. 1974
decomandat
etajul 5 din 10
34.000 €B
OBOR  -Metrou, gars.,¬†balcon inchis, vedere pe spate, stradala, bloc reabilitat, zona linistita, ID 46443,
021.317.20.92/ 0725.445.510
; ovidiu.simion@houseproviders.ro ; www.houseproviders.ro
24 Nov 11:00
an constr. 1980
etajul 3 din 10
38.000 €B
OBOR,  Avrig, aproape de Parcul Obor, ansamblu rezidential, garsoniera, finisat, centrala termica, direct dezvoltator,
0727.722.222
; office@vivererezidential.ro ; www.vivererezidential.ro
24 Nov 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 2013
etajul 8 din 9
43.900 €B
OLIMP STATIUNEA, gars. complet finisata, utilata modern, zona foarte buna, langa mare, toate utilitatile, exclus agentii,
0742.847.455
24 Nov 11:00
5.000 €B
OLTENITEI  - la doi pasi de San -Plaza si metrou, stradal, finisaje complete, bucatarie inchisa, centrala, balcon spatios, toate actele. Ptr. detalii Carmen,
0724.319.547
; carmen@premierservice.ro
24 Nov 11:00
suprafata 36 mp
an constr. 2012
decomandat
etajul 2 din 4
31.000 €B
OLTENITEI  soseaua, imobil cu un regim de inaltime P+3 etaje. Garsoniera va fi predata la cheie cu toate finisajele incluse in pret,
0764.244.840
; denisa1509@yahoo.com
24 Nov 11:00
suprafata 39 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 3
27.000 €B
OLTENITEI SOSEA,  Lidl, complex rezidential, imobil nou, P+3, garsoniera finisata la cheie, toate utilitatile, contorizare separata, direct dezvoltator, comision 0%,
0724.012.905/ 0722.999.829/ 0762.976.637
24 Nov 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
26.500 €27.500 €B
OLTENITEI SOSEAUA  nr. 388, sector 4, proprietar, parter, usor negociabil,
0744.995.378
24 Nov 11:00
suprafata 21 mp
15.500 €B
OLTENITEI SOSEAUA,  adiacent Sos. Oltenitei, bloc situat stradal, finisat la cheie si bransat la toate utilitatile. Suprafata foarte generoasa, balcon foarte spatios, bucata;
0727.736.313
; iuliana.jilcu@gmail.com
24 Nov 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 3
26.000 €27.000 €B
OLTENITEI SOSEAUA,  Berceni, bloc nou, stradal, garsoniera foarte spatioasa, finisaje de lux, obiecte sanitare, contorizare individuala, direct dezvoltator, comision 0%,
0722.652.640
; alexandra@zonadesud.ro
24 Nov 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 3
26.000 €B
OLTENITEI SOSEAUA,  capat tramvai 11, garsoniera in imobil nou, P+3, finisaje de calitate, predata la cheie, utilitati bransate, direct dezvoltator, comision 0%,
0724.012.905/ 0722.999.829/ 0762.976.637
24 Nov 11:00
suprafata 33 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 3
25.500 €B
OLTENITEI SOSEAUA,  Lidl, bloc P+3, finalizat, garsoniera predata la cheie, finisaje de calitate, toate utilitatile, contorizare individuala, disponibila imediat, comision 0%,
0724.012.905/ 0722.999.829/ 0764.180.052
24 Nov 11:00
suprafata 31 mp
an constr. 2014
decomandat
23.000 €B
OLTENITEI SOSEAUA,  Lidl, promotie pt. plata cash, finisaje (de calitate, la alegere) si dotari complete, bloc P+3, toate utilitatile, comision 0%, accept credit bancar,
0722.999.829/ 0762.976.637/ 0722.519.815
24 Nov 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 3
26.500 €B
OLTENITEI SOSEAUA,  Lidl, complex rezidential, bloc nou, P+3, garsoniera finisata la cheie, toate utilitatile, contorizare separata, direct dezvoltator, comision 0%
0764.180.052/ 0730.320.124/ 0724.411.696
24 Nov 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
27.500 €B
OLTENITEI SOSEAUA, bloc nou, garsoniera noua, excelent compartimentata, finisaje lux, contorizare separata, toate utilitatile, accept orice tip de credit bancar, comision 0%,
0722.221.688/ 0722.519.815
24 Nov 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2014
decomandat
34.000 €B
OLTENITEI SOSEAUA, bloc stradal, garsoniera dubla, predata la cheie, finisaje si dotari de calitate, toate utilitatile, contorizare separata, direct dezvoltator, comision 0%
0724.411.696/ 0724.012.905/ 0722.999.829
24 Nov 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2014
semidecomandat
34.000 €B
OLTENITEI SOSEAUA, bloc stradal, garsoniera dubla, predata la cheie, finisaje si dotari de calitate, toate utilitatile, contorizare separata, direct dezvoltator, comision 0%;
0722.999.829/ 0762.976.637/ 0722.519.815
24 Nov 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2014
semidecomandat
34.000 €B
OLTENITEI,  Berceni dezvoltator, ansamblu rezidential nou, interior cu amenajari si finisaje de calitate la alegerea cumparatorului, pretul este valabil pentru plata cash,
0737.811.000
24 Nov 11:00
suprafata 30 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 3
22.000 €B
OLTENITEI,  in ans. Gama Residence Classic 3, stradal pe sos. Oltenitei, confort 1, toate imbunatatirile moderne 2014: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, CT, videointerfon,...
0758.041.197
; office@gamainvest.ro ; www.gamainvest.ro
24 Nov 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2014
decomandat
34.000 €B
OLTENITEI,  in ansamblul Gama Residence Classic 3, stradal pe Sos. Oltenitei, confort 1, toate imbunatatirile moderne 2014: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica centrala termica...
0758.041.197
24 Nov 11:00
suprafata 30 mp
an constr. 2014
decomandat
27.500 €B
OLTENITEI,  in ansamblul Gama Residence Classic 3, stradal pe Sos. Oltenitei, confort 1, toate imbunatirile moderne 2014: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica centrala termica...
0758.041.197
24 Nov 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2014
decomandat
33.500 €B
OLTENITEI,  IRA, direct de la proprietar, suprafata mare si compartimentare moderna, cu foarte multa lumina naturala. Se vinde la cheie, cu garantie. Accept si credit bancar,
0736.772.393/ 0766.611.999
24 Nov 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
33.000 €B
OLTENITEI,  stradal, sector 4, garsoniera spatioasa, luminoasa, bloc nou, acces rapid la mijloacele de transport in comun, contorizare individuala, finisaje de cea mai buna calitate, se...
0721.318.649/ 0761.572.049
; luminita.dezvoltator@gmail.com ; www.apartamentenoisud.com
24 Nov 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
33.000 €B
OLTENITEI,  Voila, gars. confort 1, balcon mare, bloc 4 nivele, apropiere metrou, piata, mall, scoala, gradinita,
0724.724.128/ 0722.766.766
24 Nov 11:00
an constr. 1983
decomandat
31.000 €B
OLTENITEI, amenajata modern, gresie, faianta, parchet, centrala termica, usa metalica antiefractie, balcon, disponibila imediat, centru comercial, scoala, gradinita, parc in fata blocului,
0766.269.264/ 0764.244.840
; rezidential002@gmail.com
24 Nov 11:00
suprafata 39 mp
an constr. 20147
decomandat
etajul 1 din 3
26.500 €IF
OTOPENI,  ultracentral, vedere catre parc, 50 m de primarie, pozitie deosebita, 4 garsoniere de lux in imobil P+2, garsoniera 22.62 mp +8.5 mp terase 30.500 €+ Tva, 27.88 mp+balcon...
0730.448.888/ 0730.448.899
; office@vilefoarteieftine.ro ; www.vilefoarteieftine.ro
24 Nov 11:00
an constr. 2015
semidecomandat
30.500 €IF
PAJURA gars. dubla, in vila reabilitata, gresie, faianta, t, usa metalica mobilata, utilata, acte, la 5 minute de metrou Jiului.
0725.388.718
24 Nov 11:00
suprafata 52 mp
decomandat
etajul 1 din 3
42.500 €B
PAJURA,  Bucurestii Noi, balcon 5 metri patrati, garsoniera beneficieaza de finisaje de inalta calitate, complet mobilata si utilata;
0753.087.785/ 0749.045.494
; alexandru.tanase@neocasa.ro ; www.neocasa.ro
24 Nov 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2012
semidecomandat
etajul 4 din 5
46.900 €B
PAJURA, confort 1, cu balcon, zona verde,
0724.827.262
24 Nov 11:00
suprafata 35 mp
decomandat
etajul 6 din 9
28.900 €B
PANDURI, confort 1 stradal, recompartimentat, renovat, monitor, vedere fata, ideal firma/ locuinta, autorizatie, scara impecabila, apropiere transport in comun, super-market, scoala,...
0723.288.335
; aionescu_ro@yahoo.com
24 Nov 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 1988
semidecomandat
parter din 8
50.499 €B
PANTELIMON  -Kaufland, intre viitorul Mall si stadionul Arena Nationala, gars., confort 2, imbunatatita complet, zugravita recent, zona civilizata si verde, toate actele,
0766.400.300/ 0728.741.840
; tatiana.neagu@nelboimobiliare.ro
24 Nov 11:00
suprafata 22 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 3 din 4
18.999 €19.999 €B
PANTELIMON  Chisinau, pozitionata stradal, etaj parter, termpan, usa metalica, gresie si faianta, intabulare;
0788.100.999
24 Nov 11:00
suprafata 40 mp
B
PANTELIMON  Cora, gars. confort 3, imbunatatiri;
0766.842.577/ 0723.933.797
24 Nov 11:00
parter din 4
B
PANTELIMON  Piata Delfinului, gresie si faianta, termopan, intabulata,
0765.255.122
24 Nov 11:00
suprafata 31 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 2 din 10
28.000 €B
PANTELIMON  Ritmului, cf 1, libera, pret disc,
0721.607.265
24 Nov 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 1987
decomandat
parter din 8
32.000 €B
PANTELIMON SOSEAUA  dupa Spitalul Sf. Pantelimon, confort 2, fara balcon, fara imbunatatiri,
031.806.20.37/ 0733.835.836
24 Nov 11:00
suprafata 23 mp
semidecomandat
etajul 6 din 10
21.000 €B
PANTELIMON,  ansamblu rezidential, P+3+M, garsoniera, finisat, centrala termica, direct dezvoltator, tva inclus,
0727.722.222
; office@fundeniresidence.ro ; www.fundeniresidence.ro
24 Nov 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2014
etajul 1 din 4
34.900 €IF
PANTELIMON,  colt cu Bd. Chisinau, superoferta, renovata, confort 1, 25 metri patrati, open space, cu imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, t, usa metalica bloc turn solid. Zona linistita,...
0762.079.095/ 0725.691.900
24 Nov 11:00
suprafata 25 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 11 din 13
22.000 €B
PANTELIMON,  Cora, confort 3, imbunatatiri, Radet, gaze,
0720.356.092/ 0765.011.786
24 Nov 11:00
12.000 €B
PANTELIMON,  Cora, gars. confort 3, cu imbunatatiri, gaze, toate actele,
0764.262.777/ 0734.562.718
24 Nov 11:00
etajul 1 din 4
12.000 €B
PANTELIMON,  Delfinului, confort 1, bloc mixt, parchet, t, baie+ bucatarie neterminate, negociabil,
0765.404.303/ 0732.134.411
24 Nov 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 2 din 10
28.500 €B
PANTELIMON,  Delfinului, garsoniere, 2 camere, utilitati separate, centrala proprie, la cheie, preturi intre 28.000 € si 31.000 €;
0729.039.155
24 Nov 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 2010
etajul 1 din 3
B
PANTELIMON,  Electronica, Baicului, Lidl aproape, confort 3, termopane, usa metalica parchet, foarte curata, bloc gaze, reabilitat termic, cadastru, discutabil,
0761.749.316/ 0722.824.757
24 Nov 11:00
etajul 1 din 4
11.900 €B
PANTELIMON,  langa Electronica, garsoniera confort 3, gaze la usa, gresie, faianta, termopan, bloc reabilitat,
0723.572.760/ 0731.010.699
24 Nov 11:00
etajul 1 din 4
12.000 €B
PANTELIMON,  langa Rond Piata Delfinului, balcon inchis, mobilata/ nemobilata, utilata complet, centrala proprie, videointerfon, aer conditionat, zona linistita, acte complete, libera...
0743.149.464/ 021.341.08.35
; contact@stevimobiliare.ro ; www.stevimobiliare.ro
24 Nov 11:00
suprafata 35 mp
an constr. 2012
semidecomandat
etajul 1 din 3
31.000 €B
PANTELIMON,  Parcul Morarilor, semistradal, confort2, etaj6, bloc mixt, doua lifturi, libera, acte in regula, bloc civilizat, spatii comerciale,
0761.749.316/ 0722.824.757
24 Nov 11:00
suprafata 24 mp
21.000 €B
PANTELIMON,  strada Aurului, vis a vis de spital Pantelimon, confort 2, mobilata si utilata, gresie, faianta, termopane, usa metal, in fata statiei de autobuz, tramvai, langa parc, scoala,...
0724.996.460
24 Nov 11:00
suprafata 19 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 3 din 10
17.000 €B
PANTELIMON, balcon, proprietar, urgent,
0724.506.581
; marius3foi@yahoo.com
24 Nov 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 1981
semidecomandat
etajul 10 din 10
26.000 €B
PANTELIMON, confort 1, semidecomandata, 34 metri patrati, curata, constructie 1981, bloc mixt, cadastru, intabulare,
0737.587.999/ 0766.891.434
24 Nov 11:00
25.500 €B
PANTELIMON, confort 2, bloc mixt, gresie, faianta, parchet, t,
0720.356.092/ 0765.011.786
24 Nov 11:00
suprafata 27 mp
parter din 10
23.000 €B
 
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 dristor |  militari |  titan |  particular |  drumul taberei |  tineretului |  berceni |  iancului |  crangasi |  taberei |  vitan |  unirii |  tei |  rahova |  pantelimon |  vitan mall |  confort 1 |  colentina |  nerva traian |  13 septembrie |  dr taberei |  sebastian |  aviatiei |  virtutii |  pajura |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 24 Nov 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD