IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1208 anunturi)
 ToateVideoAlfabetic Promotii, reduceri PretJud.
RAHOVA, rezidential, preturi mici, ultimele apartamente, finisaje la cheie, finalizate, apartamente cu suprafete utile intre 33-50 metri patrati, creditare BCR, 26.500-39.000 €,...
0724.270.019
; travaharealestate@gmail.com ; www.travahar.ro
21 Jul 11:51
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
750 €
mp
B
SINAIA, Valea Prahovei, Oxygen Sinaia Private Residence, ap. de lux 2 si 3 camere, mobilate super lux si compelt utilate, mobila si aparatura de ultima generatie, paza, locuri de...
021.232.90.12
; office@regatta.ro ; www.oxygenresidence.ro
21 Jul 11:00
930 €
mpconstrui
PH
DOMNESTI, rate direct la proprietar, in cartier de vile, bloc p+2+m(6 garsoniera, 6 apartament 2 camere) centrala, canalizare, apa, drum il., teren sport. Ap. 2 camere 55 mp-avans 8.000...
0724.226.022
21 Jul 11:00
suprafata 55 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 2
8.000 €
IF
BUHUSI, Jud. Bacau, strada Tineretului, vis-a-vis de Lidl, etaj 1/4, recent renovat, centrala termica, parchet, usa metalica, termopan, negociabil,
0766.206.800/ 0741.432.357
21 Jul 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 1 din 4
13.500 €
BC
SALAJ, Ferentari, centrala termica, usa metalica, apropiere mijloace de transport in comun, oferta reala, toate actele, negociabil,
0769.060.009
; bogdan.paicu@private-broker.ro ; www.private-broker.ro 21 Jul 11:00
suprafata 35 mp
an constr. 1975
semidecomandat
16.900 €
19.500 €
B
MARGEANULUI, str. Crizantemelor, confort 2, gaze, centrala, parchet, termopane, bloc reabilitat termic, scara curata, civilizat, open space cu bucataria, hol, dormitor, baie, cadastru +...
0766.486.240/ 0722.871.755
21 Jul 11:00
suprafata 28 mp
an constr. 1975
semidecomandat
etajul 4 din 4
17.500 €
B
SALAJ, Trompetului, Aleea Imasului, ocazie, confort 2 cu balcon, multiple imbunatatiri (p, gresie, faianta, t, um), centrala proprie, instalatii electrice/ sanitare noi, usi interior...
0768.580.861
; andreea_iorga@yahoo.com
21 Jul 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 78
semidecomandat
etajul 4 din 4
17.500 €
B
ALEXANDRIEI SOSEAUA, Sectia de Politie, renovat acum 2 ani, parchet, gresie, faianta, termopane, centrala termica gaze, confort 3, numai pt. cunoscatori, cadastru si intabulare,
0722.465.875
21 Jul 11:00
suprafata 28 mp
an constr. 1970
semidecomandat
etajul 2 din 2
19.000 €
B
MOSILOR, Pache Protopopescu, apartament 2 camere situat in vila, renovat, gresie, faianta, parchet, izolatie termica, bucatarie open space, aer conditionat, fara risc seismic, 3...
0742.265.632/ 021.252.26.23
; noni@euroinvest.ro ; www.euroinvest.ro
21 Jul 11:44
suprafata 45 mp
an constr. 1950
semidecomandat
demisol din 1
19.900 €
B
SALAJ, Humulesti, confort 2, liber, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, gaze separat balcon inchis in termopan, cadastru si intabulare, rog seriozitate,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com
21 Jul 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 1 din 4
20.500 €
B
FERENTARI, apartament 2 camere, confort 2, centrala termica, imbunatatiri, bloc reabilitat, intabulat, negociabil,
0733.383.900/ 0768.509.570/ 0733.381.880/ 0768.172.981
21 Jul 11:00
suprafata 50 mp
semidecomandat
etajul 1 din 4
21.800 €
B
BERCENI, Emil Racovita, confort 2, liber, fara imbunatatiri, fara probleme la terasa, fara credit, pret usor negociabil negociabil,
0765.643.014/ 0727.555.519
; sc.estatealexahouse@yahoo.com
21 Jul 11:00
suprafata 38 mp
decomandat
etajul 10 din 10
22.500 €
B
PETRE ISPIRESCU, Vicina, confort 2, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, termopan, baie cu cabina de dus, parc, liber, toate actele, cadastru intabulare, rog seriozitate,
0724.549.202/ 0769.276.118
; pandelescu.andreea@gmail.com21 Jul 11:00
suprafata 28 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 1 din 4
22.800 €
B
BRANCOVEANU, Aurel Persu, Grand Arena, Selgros, cartier rezidential, zona in plina dezvoltare, mijloace de transport, apartament tip duplex, scara interioara, centrala de apartament, toate...
0786.192.686/ 0765.658.737
; monicamarvis@yahoo.com ; www.imobiliare-marvis.ro
21 Jul 11:00
suprafata 35 mp
an constr. 2008
semidecomandat
etajul 3 din 3
23.000 €
B
BERCENI Metrou Dimitrie Leonida, finisaje exceptionale, toate utilitatile, zona linistita, disponibil imediat, zona rezidentiala, tva inclus. Accept credit,
0723.973.242/ 0727.239.293
; botezatu.stefanalexandru@yahoo.com
21 Jul 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
23.500 €
B
BERCENI, metrou IMGB, dezvoltator, apartament in imobil p+2, liber la parter si etaj 1, spatios, la cheie, finisaje de calitate, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, usa...
0761.336.118/ 0766.919.022
21 Jul 11:00
an constr. 2014
etajul 1 din 2
24.900 €
B
1 DECEMBRIE jud. Ilfov, imbunatatiri, gresie, faianta, termopane, super lux, 5 min. de Bucuresti, poze reale pret real,
0728.431.901
21 Jul 11:42
suprafata 63 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 4
25.000 €
B
BERCENI, Aparatorii Patriei, la 50m de metrou, dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, centrala proprie, balcon, lift, zona vile, pozitie...
0723.528.420/ 0766.919.022
21 Jul 11:00
an constr. 2014
etajul 1 din 3
25.000 €
30.000 €
B
RAHOVA, Alexandriei, balcon inchis in termopan, loc de parcare, intabulat, liber, comision 0%, ID 196702,
0766.091.343/ 0766.091.335
; office2@alfamarimob.ro ; www.alfamarimob.ro
21 Jul 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2013
etajul 2 din 3
25.000 €
B
1 DECEMBRIE Ilfov, vis a vis de cartierul Green City, Mega Image, bloc nou locuit toate utilitatile, 2 balcoane, finisat de calitate super lux, structura beton, pret doar pentru cash, 5...
0728.431.901
21 Jul 11:52
suprafata 63 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 4
25.000 €
B
1 DECEMBRIE, Ilfov, vis-a-vis de cartierul Green City si Mega Image, bloc nou locuit, toate utilitatile, 2 balcoane, finisat de calitate super lux, structura beton, etaj 1/ 4, pret doar...
0722.752.603
21 Jul 12:12
suprafata 63 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 4
25.000 €
B
PANTELIMON, Spital, fara imbunatatiri, liber, acte complete, bloc civilizat, vedere spre parcul Morarilor. Foarte aproape de intersectia de la Morarilor,
0743.060.800/ 021.341.08.35
; contact@stevimobiliare.ro ; www.stevimobiliare.ro
21 Jul 13:18
suprafata 37 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 7 din 10
25.000 €
B
BERCENI, Aparatorii Patriei, la 50 m de metrou, dezvoltator, etaj 1/3, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, centrala proprie, balcon, lift, pozitie...
0761.336.118/ 0766.919.022
21 Jul 14:13
an constr. 2014
etajul 1 din 3
25.000 €
30.000 €
B
BERCENI, Aparatorii Patriei, la 50m de metrou, dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, centrala proprie, balcon, lift, pozitie deosebita, zona...
0723.528.420/ 0766.919.022
21 Jul 15:03
an constr. 2014
etajul 1 din 3
25.000 €
30.000 €
B
GARA DE NORD, Ministerul Transporturilor, metrou, parc, piata, superb, eventual mobilat, utilat, imbunatatiri, termopan, balcon, 2 lifturi, ideal investitie,
0728.330.206
; celmaimiccomision@yahoo.com ; www.tentantimobiliare.ro
21 Jul 11:00
suprafata 48 mp
an constr. 1960
semidecomandat
etajul 2 din 9
26.000 €
B
RAHOVA apartament langa piata rahova, finalizat, utilitati functionale, centrala, acte la zi, finisat complet, se accepta credit, proprietar, TVA inclus
0727.592.696/ 0728.988.632
21 Jul 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €
B
RAHOVA, Mega Image, apartament la cheie, gresie, faianta, parchet laminat, usi interior, obiecte sanitare in baie, contorizare separata, direct dezvoltator,
0728.988.632/ 0727.592.696
21 Jul 11:00
suprafata 36 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €
B
DOMNESTI, particular, in cartier de vile, bloc p+2+m (6 garsoniere, 6 apartamente 2 camere, 12 loc. de parc) centrala, canalizare, apa, drum il., teren sport. Gars. 32 mp- 16.500 €,...
0724.226.022
21 Jul 11:00
suprafata 55 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 2
26.500 €
IF
DOMNESTI, particular, in cartier de vile, bloc p+2+m (6 garsoniere, 6 apartamente 2 camere, 12 loc. de parc) centrala, canalizare, apa, drum il., teren sport. garsoniera 32 mp- 16.500...
0724.226.022
21 Jul 15:42
suprafata 55 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 2
26.500 €
IF
COLENTINA, Pantelimon, Fundeni, garsoniera, bloc nou, finisata lux, complet, baie utilata, debara, balcon, lifturi, contorizare separat, parcare, centru spa, piscina, microbuz gratuit,...
0752.443.436/ 021.528.06.60
; neofort10@neofort-biz.ro ; www.ansamblu-rezidential-nou.ro
21 Jul 14:31
suprafata 37 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 6
26.900 €
B
BERCENI, Straja, Resita, confort 2, bine situat, curat, vecini civilizati, usa metalica, gresie, faianta, fara termopane, zona verde, parter /4, accept credit bancar, oferim seriozitate,
0761.609.243/ 0720.039.035
; columbia.imobiliar@yahoo.com21 Jul 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1978
semidecomandat
parter din 4
27.000 €
B
DRUMUL TABEREI, Bucla, stradal, confort 2, mobilat si utilat in pret, balcon, termopan, acte facute, accepta credit, superpret, liber,
0723.173.783/ 0769.088.535
22 Jul 13:40
decomandat
etajul 10 din 10
27.000 €
B
DRUMUL TABEREI, Prelungirea Ghencea, balcon, centrala termica, lux, la cheie, parcare, id: 370147,
0758.323.323/ 021.539.49.19
; office@imobservicecenter.ro ; www.imobservicecenter.ro
21 Jul 11:00
suprafata 55 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 4
27.500 €
B
GIURGIULUI, Luica, cf 2, curat, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica apropiere scoala, gradfinita, piata, 3 min ratb, parter din 10, merita vazut, cerem si oferim seriozitate. Usor neg...
0761.609.243/ 0720.039.035
; columbia.imobiliar@yahoo.com
21 Jul 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1978
parter din 10
27.500 €
B
BRAGADIRU, Str. Parcului 14, apartamente la gri, bransate la toate utilitatile orasului, necesita finisare, parter inalt 27.000 €, 2/6 28.000 €, ultimele 2 apartamente,!
0723.335.995
21 Jul 11:00
suprafata 71 mp
an constr. 2010
decomandat
etajul 2 din 6
28.000 €
IF
RAHOVA Mega Image, la cheie, centrala proprie, gresie, faianta, parchet laminat, usi interior, obiecte sanitare in baie, contorizare separata, direct dezvoltator,
0768.095.989
; stroe_iulian24@yahoo.com
21 Jul 14:03
suprafata 40 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 3
28.000 €
B
BERCENI, Facultatea Spiru Haret, Aparatorii Patriei metrou la 6 min., confort 2, balcon, fara imbunatatiri, usa metalica. Agentie Imobiliara, liber,
0762.093.000
21 Jul 15:46
suprafata 36 mp
an constr. 1972
decomandat
parter din 10
28.000 €
B
TRAPEZULUI sector 3, str. Burnitei, centrala proprie, instalatie sanitara si obiecte sanitare noi, gresie, faianta, parchet, usa metalica, parcare proprie, contorizat, confort 1, utilat,...
0736.564.010/ 0762.486.006
21 Jul 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol
28.500 €
B
BERCENI, Popesti Leordeni, particular, apartament 2 camere: bucatarie-living open space, dormitor, baie, centrala de apartament, loc parcare, sos Oltenitei, Popesti Leordeni, Ilfov...
0722.597.765
; adriana.savancea@gmail.com
21 Jul 11:00
suprafata 31 mp
an constr. 2011
semidecomandat
etajul 2 din 3
28.500 €
IF
BERCENI, particular, bucatarie-living open space, dormitor, baie, loc parcare, in Popesti Leordeni, stradal SoseauaOltenitei, stare foarte buna,
0722.597.765/ 0725.809.857
; adriana.savancea@gmail.com
22 Jul 09:56
suprafata 31 mp
an constr. 2011
semidecomandat
etajul 2 din 3
28.500 €
IF
APARATORII PATRIEI, 5 min. de metrou, str. Moldovita, ap. confort 2, bucataria open space, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi noi, acte la zi, se accepta credit,
0786.192.686/ 0765.658.737
; monicamarvis@yahoo.com ; www.imobiliare-marvis.ro
21 Jul 11:00
suprafata 36 mp
decomandat
parter din 10
28.700 €
B
BERCENI, Oltenitei, nou si modern, fara finisaje acum sau 33.000 € la cheie, 2 bai, solid construit pe cadre de beton armat si zidarie nivel 1+ 2, pod deasupra, apa, gaz, curent...
0760.374.598
; duplexberceni@gmail.com
21 Jul 11:00
suprafata 60 mp
an constr. 2014
semidecomandat
etajul 5 din 5
29.000 €
B
ALEXANDRIEI SOSEAUA, Bragadiru, super oferta, apartamente noi Programul Prima Casa, 2 camere, 49,5 mp = 29.000 €, 3 camere, 80 mp = 45.000 €, finisaje de lux, TVA 5% inclus,
0724.462.028
; office@simat.ro
21 Jul 11:00
29.000 €
B
ALEXANDRIEI SOSEAUA, Bragadiru, super oferta, apartamente noi Programul Prima Casa, 2 camere, 49,5 mp- 29.000 €, 3 camere, 80 mp- 45.000 €, finisaje de lux, TVA 5% inclus,
0724.462.028
; office@simat.ro
21 Jul 11:00
29.000 €
B
FOISORUL DE FOC, Traian, zona linistita, civilizata de vile, toate imbunatatirile. Suprafata apartament = 31 mp., cochet, intim. Curte mica. Libera,
0761.066.200
; imobiliare.az@gmail.com
22 Jul 10:58
29.000 €
B
ALEXANDRIEI SOSEA, direct dezvoltator, apartament2 cam, 47 mp utili, cu TVAinclus, SoseauaAlexandriei, Cart.Independentei. Finisaje la cheie, centrala proprie, baie utilata, utilitati individuale,...
0762.929.854
; carmenciripoiu@yahoo.com
21 Jul 11:00
suprafata 47 mp
an constr. 2014
etajul 1 din 2
29.300 €
B
GHENCEA, Alexandriei, direct dezvoltator, prima casa, loc parcare gratuit, tva inclus, beton + caramida, centrala proprie, finisaje complete import, acces rapid Ratb, costuri reduse de...
0720.533.411
; govorgeorge@gmail.com ; www.apartamente-noi-ieftine.ro
22 Jul 10:46
suprafata 59 mp
an constr. 2014
etajul 1 din 3
29.300 €
B
ALEXANDRIEI SOSEA direct dezvoltator! ap.2 cam, 47 mp utili, 29.300 e cu tvainclus, sos.alexandriei, cart.independentei! finisaje la cheie, centrala proprie, utiitati individuale, baie utilata,...
0762.929.854
; carmenciripoiu@yahoo.com
22 Jul 14:09
suprafata 47 mp
an constr. 2014
etajul 1 din 2
29.300 €
B
BERCENI, Luica, Strada Uioara, 2 camere, confort 2, curat, liber, cadastru si intabulare,
0724.226.342/ 0768.477.839
; cristian@k-imobiliare.ro ; www.k-imobiliare.ro
21 Jul 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1973
semidecomandat
parter din 10
29.500 €
B
BRANCOVEANU, stradal, confort 2, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, usa metalica, curat, cadastru, intabulare, accept credit, vec.: Oltenitei, Berceni, Giurgiului, Nitu Vasile,...
0785.224.606
; traian_stoianov@yahoo.com
21 Jul 11:12
suprafata 38 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 1 din 4
29.500 €
29.900 €
B
 
 ToateVideoAlfabetic Promotii, reduceri PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |