IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1296 anunturi)
  Toate Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
BUCURESTII NOI, comision 0%, dezvoltator. Apartament 2 camere, finisaje la alegere, obiecte sanitare la alegere, centrala proprie Buderus, 2 lifturi, langa metrou, parc. Pretul este de 69.640...
0754.472.939
; florin.armaselu@topapartamente.ro
27 Apr 11:00
suprafata 76 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 14
1.050 € mp B
BUCURESTII NOI, comision 0%. Dezvoltator. Apartament 2 camere, finisaje la alegere, obiecte sanitare la alegere, centrala proprie Buderus, 2 lifturi, langa metrou, parc. Pretul este de 83.265...
0754.472.939
; florin.armaselu@topapartamente.ro
27 Apr 11:00
suprafata 92 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 14
1.240 € mp B
FERENTARI apartament 2 camere, confort 2, cu gaze, liber, fara imbunatatiri, cadastru, intabulare, nediscutabil, suprafata totala 42 mp
0768.366.823/ 0767.513.720/ 0727.276.976
27 Apr 11:00
suprafata 42 mp
semidecomandat
etajul 1 din 4
17.500 € B
BRAGADIRU,  Primarie, bloc nou, balcon, la cheie, finisaje de calitate, zona centrala, Parc, Lidl, Mega Image, gradinita, scoala, RATB, dezvoltator serios,
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
27 Apr 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 2
18.500 € IF
PANTELIMON  Baicului -Lidl, Parc Lunca Florilor, bloc reabilitat, terasa faianta probleme, scara curata, imbunatatit, gaze, contoare electrice schimbate. Vec: D-na Ghica, Fundeni
0729.422.945
27 Apr 11:00
suprafata 30 mp
semidecomandat
18.500 € B
RAHOVA, renovat recent, baie cu cabina de dus, centrala proprie gaze separat, liber, cadastru, intabulare, bloc foarte curat, zona Rahova, Piata Economat,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com
27 Apr 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 2 din 4
18.700 € B
MILITARI, bloc nou, centrala termica si calorifere, obiecte sanitare, parchet, usi metalice, interfon, prize si intrerupatoare, ziduri interioare si ext de caramida, tamplarie gealan...
0770.910.525/ 0722.417.317
; adrian.lupas@tineretuluirezidential.ro ; ww.tineretuluirezidential.ro
27 Apr 11:00
suprafata 33 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 7
21.500 € B
PIEPTANARI, 2 camere, renovat, gaze, caldura Radet, bucataria mobilata, cadastru, intabulare, zona metrou Pieptanari,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com
27 Apr 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 3 din 4
21.800 € B
EROII REVOLUTIEI,  metrou, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare schimbate, aer conditionat, instalatii inlocuite. Apropiere metrou, bucatarie mobilata, zona civilizata,
0763.575.682/ 0723.389.967
27 Apr 11:00
suprafata 30 mp
an constr. 1975
semidecomandat
etajul 3 din 4
21.800 € B
BUCURESTI  GLINA, LA DOAR UN KM DISTANTA, APARTAMENT NOU IN VILA, METROU, 5 MINUTE AUTO,
0760.091.494
27 Apr 11:00
suprafata 62 mp
22.900 € B
BERCENI, apartament 2 camere, spatios si luminos, compartimentat ideal, posibilitatea alegerii finisajelor, gresie, faianta, parchet, centrala proprie. Accept credit prima casa
0726.542.818/ 0728.970.820
; costidumi@gmail.com
27 Apr 11:00
suprafata 39 mp
an constr. 2015
decomandat
parter din 5
23.000 € B
DRUMUL TABEREI,  Bdul Timisoara, cf 2, stradal, fara imbunatatirii, balcon, la 2 min. de mijl. de transport, la 10 min. de Plazza Mall,
0737.384.412
27 Apr 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 10 din 10
23.000 € B
MILITARI,  Teatrul Masca, Virtutii, direct dezvoltator, comision 0%, bloc nou, garsoniere, apartamente 2 si 3 camera, structura beton, compartimentarea caramida, toate utilitatile, lift,...
0721.762.765/ 0786.859.287
27 Apr 11:00
suprafata 51 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 4
23.000 € B
RAHOVA,  Alexandriei, la cheie, finisaje de calitate, CT, Bloc din caramida, RATB 302, Penny, balcon, Cora, Parc, cartier foarte dezvoltat, termopan, loc parcare,
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
27 Apr 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 3
24.000 € B
ALEXANDRIEI SOSEA,  Cartier Independentei Bragadiru, 7 minute de Cora, dezvoltator, bloc nou, 2 camere - 40 mpu, 2 camere - 45 mpu, constructie caramida 30 cm, polistiren 10 cm, compartimentari...
0768.986.232/ 0748.301.300
27 Apr 11:00
suprafata 40 mp
24.500 € IF
BRANCOVEANU  Alunisului, apartamente duplex, scara interioara, luminoase, la cheie, CT, utilitati, aproape metrou, ratb, izolatie termica, bucatarie, baie, liniste,
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
27 Apr 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 5 din 6
24.500 € B
PANTELIMON, confort 3, cu diverse imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, instalatii schimbate (cupru), calorifere noi, usi termopan, aer conditionat, centrala termica, parcare ADP. Pret...
0726.480.451/ 0727.738.242
; tutueanunicoleta@gmail.com
27 Apr 11:00
suprafata 28 mp
semidecomandat
etajul 1 din 4
24.500 € B
METALURGIEI,  Mall Grand Arena, de vanzare, complet finisat si bransat la utilitati, apartament 2 camere ingenios compartimentat, cu hol mare, geam baie si spatiu de depozitare suplimentar....
0766.611.999/ 0728.844.887
27 Apr 11:00
suprafata 43 mp
an constr. 2015
decomandat
24.600 € cash B
BERCENI, direct de la proprietar, apartament nou, deosebit, cu suprafata mare si compartimentare moderna, cu foarte multa lumina naturala. Se vinde "la cheie", cu garantie. Accept si...
0766.611.999/ 0728.844.887
27 Apr 11:52
suprafata 43 mp
an constr. 2015
decomandat
24.700 € cash B
OCNA MURES  4, SECTOR 1, demisol, apartament 2 camere, confort 1, centrala termica, total utilat lux, proprietar;
0736.462.149/ 0758.343.552
27 Apr 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 2014
25.000 € B
PANTELIMON  Cora, confort 3, curat, ingrijit, gresie, faianta, termopan, loc parcare platit sub geam, merita vazut, mai multe detalii la telefon,
0769.008.337
27 Apr 11:00
suprafata 27 mp
semidecomandat
etajul 1 din 4
25.000 € B
TITAN,  Trapezului, 10 min. metrou 1 Dec.1918, imobil nou, sept. 2015, lift, centr. proprie, caramida + beton, finisaje la cheie, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica accept...
0746.542.773/ 0768.388.298/ 0769.437.775
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
27 Apr 11:00
suprafata 34 mp
decomandat
demisol din 4
25.000 € B
TITAN,  Trapezului, imobil nou, 10 min. metrou 1 Dec.1918, predare sept. 2015 , lift, centr. proprie, caramida + beton, finisaje la cheie, gresie, faianta, parchet, t, usa...
0768.388.298/ 0746.542.773/ 0769.437.775
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
27 Apr 11:00
suprafata 34 mp
decomandat
demisol din 4
25.000 € B
GHENCEA, bloc finalizat in 2015, cu 10 apartament de 2 camere si 4 garsoniere, disponibile de la parter pana la etajul 4, imobilul se vinde la cheie cu toate finisajele si utilitat?ile,...
0730.220.588
27 Apr 11:00
suprafata 60 mp
an constr. 2015
decomandat
25.500 € B
BRANCOVEANU BULEVARDUL  Strada Melinesti (5 minute de metrou), aparatament 2 camere confort 2, liber, cadastru, intabulare
0768.366.823/ 0727.267.976
27 Apr 11:00
suprafata 32 mp
decomandat
parter din 4
25.500 € B
ANTIAERIANA,  Bragadiru, Haliu, Alexandriei, Cartier Independentei, Ilfov, loc parcare inclus, centrala, termopan, constructie caramida solida, toate utilitatile, la 2,5km de Bucuresti, zona...
0768.295.999
; pagaimobiliare4@gmail.com ; www.pagaimobiliare.ro
27 Apr 12:53
suprafata 48 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 3
25.500 € B
SALAJ, confort 2, foarte curat, igienizat, imbunatatiri (p, gresie, faianta, t, um) instalatii electrice/ sanitare noi, zona verde, linistita, scara curata, bloc civilizat, aprop....
0768.580.861
; andreea_iorga@yahoo.com
27 Apr 11:00
suprafata 38 mp
semidecomandat
etajul 1 din 4
26.000 € 26.500 € B
SALAJ,  2 camere, confort 2, renovat 2015 bloc stradal cadastru, intabulare, certificat energetic, se accepta credit, merita vazut, zona Parc Humulesti,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com
27 Apr 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 1 din 4
26.000 € 29.500 € B
TITAN,  Aleea Rezident, imobil nou, finaliz. sept. 2015, constructie beton + caramida, lift, liniste, finisaje la alegere, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica contor. individuala,...
0746.542.773/ 0768.388.298/ 0769.437.775
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
27 Apr 11:00
suprafata 39 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
26.500 € B
TITAN  Aleea Rezident imobil nou, finaliz. sept. 2015, constructie beton+ caramida, lift, liniste, finisaje la alegere, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica contor. individuala,...
0746.542.773/ 0768.388.298/ 0769.437.775
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
27 Apr 11:00
suprafata 39 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
26.500 € B
1 DECEMBRIE,  apropiere metrou, 2 camere, confort 2, amenajat cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, terasa refacuta, la 4-5 min Metrou 1 Decembrie, cadastru, intabulare, ocazie,
0720.201.000
; marius@rcaimob.ro
27 Apr 11:00
suprafata 35 mp
an constr. 1970
semidecomandat
etajul 10 din 10
26.900 € B
RAHOVA,  Alexandriei la cheie, finisaje de calitate, CT, bloc din caramida, RATB 302, Penny, balcon, Cora, Parc, cartier foarte dezvoltat, termopan, loc parcare, liniste,
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
27 Apr 11:00
suprafata 46 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 3
27.000 € B
MILITARI RESIDENCE  Metro, apartament demisol inalt, caramida, izolatie, finisat complet si utilitati racordate, RATB, magazine, scoala, parcuri, piscine, farmacii,
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro
27 Apr 11:00
suprafata 45 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 7
27.000 € B
MILITARI RESIDENCE  Metro, apartament demisol inalt, caramida, izolatie, finisat complet si utilitati racordate. Complex rezidential cu 50 blocuri, RATB,
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro
27 Apr 11:00
suprafata 45 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 7
27.000 € B
BERCENI,  Grand Arena, direct dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, centrala proprie, loc parcare, pozitie deosebita, zona vile,...
0761.336.118/ 0723.528.420
27 Apr 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 2015
decomandat
27.000 € B
MILITARI,  Metro, apartament demisol inalt, caramida, izolatie, finisat complet si utilitati racordate. Complex rezidential cu 50 blocuri, RATB, magazine, scoala,
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro ; www.militari-residence.ro
27 Apr 11:00
suprafata 45 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 7
27.000 € IF
BERCENI,  Grand Arena, direct dezvoltator, const. 2015, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, centrala proprie, loc parcare, pozitie...
0761.336.118/ 0723.528.420
27 Apr 12:27
suprafata 42 mp
an constr. 2015
decomandat
27.000 € B
BERCENI,  Luica, Temerarii, P-ta Resita, liber, confort 2 sporit, balcon, bloc stradal vedere in spate, scoala, piata, magazine, Lidl, Grand Arena, o camera renovata termopan parchet, usa...
0722.217.638
; viorel@fullimobiliare.ro ; www.fullimobiliare.ro
27 Apr 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 1972
semidecomandat
etajul 6 din 10
27.500 € B
BERCENI,  Luica, Strada Uioara, 2 camere, confort 2, curat, liber, cadastru si intabulare, certificat energetic, intabulare, cadastru,
0724.226.342/ 0768.477.839
; cristian@k-imobiliare.ro ; www.k-imobiliare.ro
27 Apr 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1973
semidecomandat
parter din 10
27.900 € B
EFORIE NORD, in centrul statiunii (strada Aleea Crinului-Bd Traian), confort 1, mobilat. Proprietarul. Va stau la dispozitie pt orice informatii,
0745.369.367
; leo0727680601@yahoo.com
27 Apr 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 1984
decomandat
etajul 3 din 4
28.000 € CT
BERCENI, confort 2, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bucatarie si sufragerie mobilate,
0765.255.411/ 031.428.61.67
27 Apr 11:00
suprafata 40 mp
semidecomandat
etajul 4 din 10
28.000 € B
BERCENI  Aparatori, dezvoltator. Finisat la cheie gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, centrala proprie, bransat la toate utilitatile, accept credit!
0737.811.000
27 Apr 11:00
suprafata 35 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 3
28.000 € B
RAHOVA  Margeanului, etaj 1, balcon, termopan, reabilitat, parcare, zona verde, id:450211
0758.323.323/ 021.539.49.19/ 0773.378.660
; office@imobservicecenter.ro ; www.imobservicecenter.ro
27 Apr 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 1983
28.500 € B
GIURGIULUI,  Drumul Gazarului, semimobilat, gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat, instalatii noi, bloc reabilitat termic. ID 217508,
0766.091.343/ 0766.091.337
; office2@alfamarimob.ro ; www.alfamarimob.ro
27 Apr 11:00
suprafata 37 mp
semidecomandat
28.500 € B
METALURGIEI, garsoniera dubla, acces rapid la metrou si ratb, spatioasa, finisata la cheie, direct dezvoltator, comision 0%, loc de parcare, finisaje la alegere, negociabil,
0725.957.930
; razvan.constantin@zonadesud.ro
27 Apr 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 3 din 5
28.500 € B
BERCENI,  Brancoveanu, confort 2, imbunatatiri, contorizat, credit sau cash, pret fix. Unic proprietar, cadastru, intabulare, certificat energetic, zona linistita, spatiu verde, acces...
0762.707.255
; amdevanzare@mail.com
27 Apr 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1978
semidecomandat
parter din 4
28.500 € B
BERCENI,  Metalurgiei, metrou 5 minute, direct de la proprietar, apartament nou, deosebit, cu suprafata mare si compartimentare moderna, cu foarte multa lumina naturala. Se vinde La...
0766.611.999/ 0728.844.887
27 Apr 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2015
decomandat
28.500 € B
BERCENI, apartament spatioas, lift, centrala proprie, la cheie, 100 de metri pana la statia de RATB (6 linii), direct dezvoltator. Accept plata prin orice tip de credit bancar, reducere...
0726.138.984/ 0722.478.920
; adriangherman2004@gmail.com
27 Apr 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2015
decomandat
parter din 6
28.900 € B
BERCENI  metrou, dezvoltator, apartament langa metrou, finisat la cheie gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, centrala proprie, bransat la toate utilitatile, accept credit!
0737.811.000
27 Apr 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 5
28.900 € B
BUSTENI,  zona Silva, telecabina, cu imbunat.: gresie, faianta, parchet, t, centrala termica, inst. sanitare schimbate, bloc reabilitat termic, scara curata, zona superba, vedere M-tii...
0785.505.034
27 Apr 11:00
suprafata 45 mp
an constr. 1978
decomandat
28.900 € B
 
  Toate Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 27 Apr 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD