IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1485 anunturi)
 ToateVideoAlfabetic PretJud.
DRUMUL TABEREI, particular, total mobilat, parcare, reabilitat, gresie, faianta, usi, parchet, termopan, aer conditionat, balcon stil loja, 2 lifturi, toate actele, aproape RATB, piata,...
0724.359.242
; serbanstefan56@yahoo.com
16 Apr 11:00
suprafata 48 mp
an constr. 1970
semidecomandat
etajul 9 din 10
48 €
B
BUCURESTII NOI, mobilat utilat la cheie cu cu finisaje de lux, toate facilitatile separat contorizat apa lumina gaz, blocul este 98% locuibil, accept si credit Prima Casa,
0764.986.975
; lungu_solomon@yahoo.com
16 Apr 11:00
suprafata 61 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 2
62 €
B
BUCURESTI, apartament 2 camere mobilat utilat la cheie cu finisaje de lux, toate facilitatile separat contorizat apa lumina gaz. Accept si credit Prima Casa sau alte variante,
0764.986.975
; lungu_solomon@yahoo.vom
16 Apr 11:00
suprafata 62 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 2
63 €
B
COLENTINA, Doamna Ghica, inchiriez apartament 2 camere confort 2, 1 balcon, termopan, usa metalica, bloc reabilitat termic, pret negociabil,
0726.077.077
22 Apr 13:54
suprafata 40 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 2 din 10
220 €
36.500 €
B
MILITARI, Rosu, langa padure, zona deosebita, P+3, 3 apartament/ nivel, canalizare, predare la cheie, optional semifinisat, loc de joaca public, policlinica, gradinite, scoli, asfalt,...
0747.298.009
; familia.suditu@yahoo.com ; www.nuferilor.ro
16 Apr 21:04
suprafata 62 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 3
490 €
mp
IF
SECTOR 1, Pasaj Basarab, vand/schimb apartament, imbunatatiri, cash sau loc mic de casa (150-200 mp) in Bucuresti, zona de Nord. Pretul afisat este pe metru patrat si se negociaza doar...
0751.832.353
; nastasedann@gmail.com
21 Apr 21:05
suprafata 100 mp
950 €
mp
B
SALAJ, Trompetului, Aleea Imasului, ocazie, confort 2 cu balcon, multiple imbunatatiri (p, gresie, faianta t, um) centrala proprie, instalatii electrice/sanitare noi, usi interior...
0768.580.861
; andreea_iorga@yahoo.com
16 Apr 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 78
semidecomandat
etajul 4 din 4
18.500 €
B
MARGEANULUI str. Crizantemelor, confort 2, gaze, centrala, parchet, termopane, bloc reabilitat termic, scara curata, civilizat, open space cu bucataria, hol, dormitor, baie, cadastru +...
0766.486.240/ 0722.871.755
16 Apr 14:18
suprafata 28 mp
an constr. 1975
semidecomandat
etajul 4 din 4
18.900 €
B
EROII REVOLUTIEI, langa metrou pe str. Pieptanari, oferta, renovat, poza sugestie, se afla vizavi de pompieri. Are utilitati gaz, apa caldura Radet,
0725.652.660/ 0767.442.626
; silveractivimob@yahoo.com ; www.silverimobactiv.ro
21 Apr 09:45
suprafata 29 mp
an constr. 1979
semidecomandat
etajul 4 din 4
19.000 €
B
BUCURESTI -GLINA LA DOAR 1 KM, APARTAMENT 2, 3 CAMERE IN VILA NOUA, FINISAT LA CHEIE. METROUL LA 5 MINUTE AUTO,
0766.874.345
16 Apr 11:00
suprafata 70 mp
an constr. 2014
decomandat
19.900 €
IF
FERENTARI, strada Tunsu Petre, capat tramvaie 23, 8, masini 141, 323, 139, 220, confort 2, balcon, contor gaze, geam baie, parchet, bloc linistit si curat intabulare, usa metalica, cablu tv,
0722.568.283
23 Apr 17:22
semidecomandat
etajul 3 din 4
20.000 €
B
RAHOVA, str. Crizantemelor, confort 3, parter, bloc reabilitat termic, centrala, usa metalica, baie cu cada, gresie si faianta. Se poate vinde si mobilat. Ocazie. Urgent,
0768.710.456/ 0731.811.552
; ghineamarinela2002@yahoo.com
17 Apr 18:01
21.000 €
B
DRUMUL TABEREI, Prelungirea Ghencea, Lukoil, liber, gresie, faianta, termopan, usa metalica, open space,
0723.118.764/ 021.430.37.40
; stentorintermed@yahoo.com ; www.stentorintermed.ro
16 Apr 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2012
demisol din 3
22.000 €
B
PETRE ISPIRESCU, liceul Bolintineanu, cu multiple imbunatatiri, baie cu cada, semimobilat, cadastru, intabulare, pret usor discutabil, rog seriozitate,
0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com16 Apr 11:00
suprafata 28 mp
decomandat
etajul 1 din 4
22.800 €
23.800 €
B
SALAJ SOSEAUA, bloc stradal, apartamentul este la parter, vedere pe spate, curat, bine intretinut, bloc civilizat, mijloace de transport, se accepta credit,
0760.654.540/ 021.440.22.49
16 Apr 11:00
23.000 €
B
1 DECEMBRIE Ilfov, vis a vis de cartierul Green City, Mega Image, bloc nou, finisaje de calitate, curte interioara, la 10 min. Bucuresti, direct dezvoltator, centrala proprie, calorifere...
0729.613.620
21 Apr 16:41
suprafata 70 mp
an constr. 2012
decomandat
etajul 2 din 4
23.000 €
IF
PETRE ISPIRESCU, Liceul Bolintineanu, cu multiple imbunatatiri, baie cu cada, semimobilat, cadastru, intabulare, pret usor discutabil, rog seriozitate,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com16 Apr 11:00
suprafata 28 mp
decomandat
etajul 1 din 4
23.800 €
B
SECTOR 4, apartamente rezidentiale 2 camere imobile 2014, p+1+2+3+4 suprafete de la 45 mp- 70 metri patrati, 3 minute de metoru, gradina proprie, loc parcare inclus in pret, imbunatatiri...
0720.602.595/ 0760.924.460/ 021.467.32.26
; www.royaltransif.ro 16 Apr 11:00
24.000 €
B
SECTOR 4, ap. rezidentiale 2 camere, imobile 2014, p+1+2+3+4, supr. de la 45 mp - 70 metri patrati, 3 min. de metrou, gradina proprie, loc parcare inclus in pret, imbunatatiri la cerere,...
0720.602.595/ 0760.924.460/ 021.467.32.26
; www.royaltransif.ro 16 Apr 11:00
24.000 €
B
1 DECEMBRIE Ilfov, vis a vis de cartierul Green City, Mega Image, bloc nou, locuit 80 %, finisaje de calitate, curte interioara, la 10 min. Bucuresti, 2 balcone oferta pt. etaj 1 doar cash,
0735.370.242/ 0745.182.154
21 Apr 16:04
suprafata 70 mp
an constr. 2013
decomandat
24.000 €
IF
LIZEANU, langa benzinaria OMV, apartament 2 camere, in vila, baie, bucatarie, balcon, stradal, cadastru, intabulare, curat discutabil, liber,
0727.267.976/ 0760.890.117
16 Apr 11:00
suprafata 50 mp
semidecomandat
etajul 1 din 3
24.500 €
B
LIZEANU, langa benzinaria OMV, apartament 2 camere, in vila, baie, bucatarie, balcon, stradal, cadastru, intabulare, curat, discutabil, liber,
0727.267.976
22 Apr 11:37
suprafata 50 mp
semidecomandat
etajul 1 din 3
24.500 €
B
CAMPINA, vand apartament cu 2 camere sau schimb cu garsoniera in Bucuresti. Apartamentul este mobilat, confort 1 in zona Peco OMV, separatie gaze si apa, gresie, faianta, termopane,
0726.923.505
; raliuca2001@gmail.com
16 Apr 11:00
suprafata 48 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 9 din 9
25.000 €
PH
BERCENI, metrou IMGB, dezvoltator, apartament in imobil p+2, liber la parter si etaj 1, spatios, la cheie, finisaje de calitate, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, usa...
0723.528.420/ 0761.336.118
16 Apr 11:00
an constr. 2013
etajul 1 din 2
25.500 €
B
11 IUNIE, vis a vis de Mitropolie, apartament in vila, 2 camere, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, cadastru, intabulare,
0727.267.976/ 0760.890.117
16 Apr 11:00
suprafata 45 mp
semidecomandat
etajul 1 din 2
25.500 €
B
BERCENI, metrou IMGB, dezvoltator, apartament in imobil p+2, liber la parter si etaj 1, spatios, la cheie, finisaje de calitate, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, usa...
0723.528.420/ 0761.336.118
16 Apr 13:31
an constr. 2013
etajul 1 din 2
25.500 €
B
11 IUNIE, vis a vis de Mitropolie, apartament in vila, 2 camere, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, cadastru, intabulare,
0727.267.976
22 Apr 11:35
suprafata 45 mp
semidecomandat
etajul 1 din 2
25.500 €
B
BERCENI, metrou IMGB, dezvoltator, apartament in imobil p+2, liber la parter si etaj 1, spatios, la cheie, finisaje de calitate, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, usa...
0761.336.118/ 0723.528.420
23 Apr 16:07
an constr. 2013
etajul 1 din 2
25.500 €
B
MILITARI (aproape de Gorjului la 5 minute metrou si piata), apartament confort 2, cu termopane, parchet laminat, electrica pe cupru, pereti cu lavabila, liber,
0761.658.513
16 Apr 11:00
suprafata 33 mp
an constr. 1977
semidecomandat
etajul 4 din 4
26.000 €
B
1 DECEMBRIE, Ilfov, vis-a-vis de Cartierul Greencity si Mega Image, direct proprietar, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, gaze, balcon inchis, acte la zi, numai cash, poze reale...
0722.752.603
16 Apr 11:00
suprafata 70 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 3 din 4
26.000 €
IF
PRELUNGIREA FERENTARI, imobil 2012, la cheie, apartament tip duplex, centrala proprie, complet contorizat, finisaje deosebite. Direct dezvoltator, comision 0%, acceptam credit Prima Casa. Statie...
0746.160.659
16 Apr 11:00
suprafata 56 mp
an constr. 2012
decomandat
etajul 3 din 4
26.000 €
B
1 DECEMBRIE, Ilfov, direct dezvoltator bloc 2013 structura beton finisat lux de calitate centrala proprie 2 balcoane fata spate inchise termopan curte interioara doar pt locatari zona pret...
0722.752.603
16 Apr 11:00
suprafata 70 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 4
26.000 €
IF
BERCENI, Metalurgiei, apartament 2 camere, se preda la cheie cu toate finisajele incluse si se afla la 8 min. mers pe jos de statia metrou Dimitrie Leonida,!
0737.500.375
; rizeaandrei198@gmail.com
17 Apr 10:57
suprafata 40 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 3
26.000 €
unitate
B
BERCENI, apartament nou la pret de garsoniera, ocazie unica, imobil nou, apartament finisat la cheie,!
0723.535.968
17 Apr 11:59
suprafata 40 mp
an constr. 2014
parter din 3
26.000 €
bucata
B
1 DECEMBRIE, Ilfov, vis a vis de Green City si Mega Image, 5 min. de Bucuresti, direct dezvoltator, mijloc de transport maxi taxi si ratb, pretul este doar pt. cash, nu se accepta credit,
0722.752.603
17 Apr 20:38
suprafata 70 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 4
26.000 €
IF
1 DECEMBRIE, Ilfov, vis-a-vis de Green City si Mega Image 5 min. de Bucuresti, direct dezvoltator, mijloc de transport maxi taxi si Ratb, pretul este doar pt cash, nu se accepta credit,
0722.752.603
17 Apr 20:48
suprafata 70 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 4
26.000 €
IF
1DECEMBRIE, Ilfov, vis-a-vis de Green City si Mega Image 5 min. de Bucuresti, direct dezvoltator, mijloc de transprt maxi taxi si Ratb, pretul este doar pt cash, nu se accepta credit,
0722.752.603
17 Apr 21:02
suprafata 70 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 4
26.000 €
IF
1 DECEMBRIE Ilfov, pret fara concurenta, bloc nou, finisat la cheie, super lux, 2 balcoane inchise cu termopan, centrala proprie, toate utilitatile intretinere 0 lei, totul individual,...
0722.752.603
21 Apr 15:24
suprafata 70 mp
an constr. 2012
decomandat
etajul 2 din 4
26.000 €
IF
1 DECEMBRIE, IF, pret fara concurenta, bloc nou, finisat la cheie, super lux, 2 balcoaane inchise cu termopan, centrala proprie, toate utilitatile, intretinere 0 lei, totul individual, ratb,...
0722.752.603
21 Apr 15:34
suprafata 70 mp
an constr. 2012
decomandat
etajul 2 din 4
26.000 €
IF
1 DECEMBRIE, IF, vis a vis de cartierul Green City, Mega Image, bloc nou, locuit 80%, finisaje de calitate, curte interioara, la 10 min. Buc., doar cash,
0729.613.620
21 Apr 15:43
suprafata 70 mp
an constr. 2012
decomandat
etajul 2 din 4
26.000 €
IF
PRELUNGIRE FERENTARI, imobil 2012, la cheie, apartament tip duplex, centrala proprie, complet contorizat, finisaje deosebite. Direct dezvoltator, comision 0%, acceptam credit Prima Casa. Statie...
0746.160.659
23 Apr 08:26
suprafata 56 mp
an constr. 2012
decomandat
etajul 3 din 4
26.000 €
B
RAHOVA -Salaj, balcon, toate imbunatatirile, parc, parcare, liber, id:450187,
0758.323.323/ 021.539.49.19
; office@imobservicecenter.ro ; www.imobservicecenter.ro
16 Apr 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 1979
etajul 4 din 10
26.500 €
B
BERCENI, Aparatorii Patriei, la 1 minut de metrou, dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, centrala proprie, balcon, lift, pozitie deosebita,...
0723.528.420/ 0761.336.118
16 Apr 11:00
an constr. 2014
etajul 1 din 4
26.500 €
B
BERCENI, Aparatorii Patriei, la 1 minut de metrou, dezvoltator, const. 2014, etaj 1/4, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, centrala proprie, balcon,...
0723.528.420/ 0761.336.118
16 Apr 13:42
an constr. 2014
etajul 1 din 4
26.500 €
B
BERCENI, apartament finisaje de exceptie, totul nou, magazin in apropiere, constructie caramida,
0723.535.968
17 Apr 12:04
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
26.500 €
B
METROU IMGB, 1 minut metrou, pozitie excelenta, pret exceptional, constructie solida, merita vizionat,!
0727.736.313
; iuliana.jilcu@gmail.com
17 Apr 12:26
suprafata 32 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 4
26.500 €
B
DOMNESTI, cartier de vile, in bloc p+2+m (6 gars+ 6 ap 2 camere, 12 locuri de parcare), gaze- centrala, curent, canal. proprie, apa curenta (145 m), drum il., teren sport. gars 32 metri...
0764.634.230/ 0724.226.022
21 Apr 08:20
suprafata 57 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 2
26.500 €
IF
BERCENI, Aparatorii Patriei, la 1 minut de metrou, dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, centrala proprie, balcon, lift, pozitie deosebita,...
0723.528.420/ 0761.336.118
23 Apr 15:45
an constr. 2014
etajul 1 din 4
26.500 €
B
BERCENI, D. Leonida, la 6 minute de metrou, particular vand 2 camere, finisat excelent, centrala proprie, utilitati bransate, lift, loc parcare gratuit,
0726.138.984/ 0722.478.920
; adriangherman2004@gmail.com
16 Apr 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2013
decomandat
26.900 €
B
RAHOVA intre Sebastian si P-ta Rahova, apartamente decomandate si finalizate la cheie (toate imbunatatirile). Se accepta si credit, preturi negociabil, incepand de la
0734.805.668
; munteanulaurentiu8@gmail.com
22 Apr 11:38
suprafata 32 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
26.900 €
B
 
 ToateVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |