IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1415 anunturi)
 ToateVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
OBOR,  metrou, Kaufland Rose Garden, complex rezidential, cu shopping si agrement, lux, giardini di rose, monitorizare, contorizare individuala, finisaje, mobilat, dining room, 2...
0767.173.441
21 Nov 11:00
suprafata 65 mp
an constr. 2009
decomandat
etajul 3 din 9
1 €B
GIURGIULUI,  Podul Giurgiului, confort 2, semimobilat, aragaz, frigider, termopan, parchet, curat, bloc civilizat situat la 3 min de statia RATB, termen lung,
0746.799.339
; adanulescu@myimobiliare.ro ; www.myimobiliare.ro
21 Nov 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 10 din 10
180 €B
BRANCOVEANU  /Sellgros, mobilat, utilat (aragaz, frigider, masina de spalat), usa metalica, 2 lifturi, geam la baie, Carrefour, Lidl, la 10 min. de metrou,
0737.112.522/ 0763.543.880
; dragmad.sorin@yahoo.com
21 Nov 11:00
semidecomandat
etajul 8 din 10
200 €B
13 SEPTEMBRIE  Agip, direct proprietar, inchiriez apartament mobilat si utilat lux pentru locuit / birouri / videochat etc, zona curata, linistita, bloc nou, 2013, locuri de parcare, toate...
0728.061.799
; pecolt22@gmail.com
21 Nov 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 2013
decomandat
parter din 3
300 € luna B
VOLUNTARI REZIDENCE, cedez contract achizitie, complex rezidential, piscina, sauna, fitness, tenis - rate 14 ani + avans(10.000 €), contract avantajos. Plec din Bucuresti,
0736.690.009
; fb.florin@yahoo.ro
21 Nov 11:00
suprafata 72 mp
an constr. 2010
decomandat
etajul 5 din 6
419 € luna IF
BRAGADIRU,  Parc, centrala proprie, garsoniere la cheie, gaze, curent, apa, canal, parcare, priveliste la parc si lac, disponibil imediat, accept credit, exclus agentii,
0745.263.161
21 Nov 11:00
suprafata 70 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 3 din 3
500 € mp IF
GIURGIULUI SOSEA,  Drumul Gazarului, garsoniere, apartamente 2 si 3 camere, la alegere etajul, centrala de apartament, totul contorizat, loc parcare la alegere in curte, rugam numai persoane...
0763.863.822/ 0722.560.930
; mariaconfortactiv@yahoo.com
21 Nov 11:00
suprafata 59 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
900 €950 € mp B
GIURGIULUI SOSEA,  Drumul Gazarului, garsoniere, apartamente 2 si 3 camere, la alegere etajul, centrala de apartament, totul contorizat, loc parcare la alegere in curte, rugam numai persoane...
0763.863.822/ 0722.560.930
; mariaconfortactiv@yahoo.com
22 Nov 09:03
suprafata 59 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
900 € mp B
DOMNESTI,  la 5 km de Bucuresti, rate, particular, in cartier de vile, bloc p+2+m, centrala, canal, apa, drum il., teren sport, gars 43 mp- 19.999 €, apartament 2 cam 300 €. Acte...
0724.226.022
21 Nov 11:00
suprafata 61 mp
etajul 1
5.000 €IF
BERCENI  Metrou, contorizat individual, centrala termica proprie, bloc nou. Diferenta de pret in rate direct la dezvoltator,
0723.535.968
21 Nov 11:00
suprafata 52 mp
an constr. 2014
etajul 4 din 5
15.000 € bucata B
UNIRII SPLAI,  Confort City Popesti Leordeni, vanzare apartament 2 camere, centrala, proprie, liber, carte funciara, rugam numai persoane serioase, posibilitate loc parcare in curte cost...
0761.255.433/ 0720.533.650
; teraimobiliare@yahoo.com
22 Nov 09:22
suprafata 67 mp
an constr. 2009
decomandat
etajul 4 din 11
15.000 €17.000 €IF
RAHOVA,  Margeanului gradinita, confort 3, particular, liber, bloc reabilitat, gaze separat, ferestre pvc, usa metalica,
0761.672.092
21 Nov 11:00
suprafata 27 mp
semidecomandat
parter din 4
17.000 €19.000 €B
UNIRII SPLAI,  Confort City Popesti Leordeni, vanzare apartament 2 camere, centrala, proprie, liber, carte funciara, rugam numai persoane serioase, posibilitate loc parcare in curte cost 3.500...
0761.255.433/ 0720.533.650
; teraimobiliare@yahoo.com
21 Nov 11:00
suprafata 67 mp
an constr. 2009
decomandat
etajul 4 din 11
17.000 €20.000 €IF
PANTELIMON,  Cora, confort 3, cu gaze, etaj 1/4, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie,
0760.488.840/ 0721.999.550
21 Nov 11:00
18.500 €B
PANTELIMON,  Cora, confort 3, cu gaze, etaj 1/ 4, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie,
0760.488.840/ 0721.999.550
21 Nov 11:00
18.500 €B
COLENTINA,  Baicului, bloc caramida, apartament renovat recent, gresie, faianta, t, parchet, usa metalica centrala proprie, gaze,
0765.754.040
21 Nov 11:00
suprafata 26 mp
an constr. 1980
etajul 1 din 4
18.700 €B
BAICULUI,  Doamna Ghica, complex, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, boiler electric nou, inst. electrica noua, caldura Radet, izolat termic, merita, fara prob....
0726.284.310/ 0766.224.482
; alexandru.cordea@nelboimobiliare.ro ; http://www.nelboimobiliare.ro
21 Nov 11:00
suprafata 26 mp
an constr. 1984
semidecomandat
etajul 4 din 4
19.500 €B
RAHOVA PIATA, cu imbunatatiri, nemobilat, gresie, faianta, parchet, t, usi schimbate, boxa la subsol, gratii la ferestre, geamuri la baie si bucatarie, gaze, caldura, acte,
0769.088.540
; cioran_ginac@yahoo.com
21 Nov 11:00
suprafata 25 mp
an constr. 1970
decomandat
parter din 4
21.000 €B
CRIZANTEMELOR,  Buzoieni, Antiaeriana-Margeanului, confort 2, bloc reabilitat termic, scara curata, renovat total, centrala de apartament, contor gaze, acte la zi, liber, la cheie, cash, credit,
0722.871.755/ 0766.486.240
21 Nov 11:31
suprafata 27 mp
an constr. 1972
semidecomandat
etajul 4 din 4
21.000 €21.550 €B
GLINA  Bucuresti la doar 1 km distanta, ocazie apartament in vila toate imbunatatirile (inclusiv centrala), terasa 12 mp azi cumperi azi te muti, mini cartier nou construit, metroul...
0766.874.345/ 0760.091.494
; mirea_stefan10@yahoo.com
21 Nov 11:00
suprafata 75 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 1
21.900 €IF
TITAN,  Piata Trapezului, direct dezvoltator, D+P+2+M, 36mp utili, etaj D, finisaje la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, finalizare ian. 2015, pereti de...
0728.320.544/ 0724.250.406
; office@imonaconstruct.ro ; www.imonaconstruct.ro
21 Nov 11:00
suprafata 36 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 3
21.900 €B
TITAN  Piata Trapezului, direct dezvoltator, D+P+2+M, finisaje la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, finalizare ian. 2015, pereti de compartimentare din caramida,...
0728.320.544/ 0724.250.406
; office@imonaconstruct.ro ; www.imonaconstruct.ro
21 Nov 11:00
suprafata 36 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 3
22.900 €B
1 DECEMBRIE,  vis-a-vis de cartierul Green City si Mega Image, 8 km de Bucuresti, poza reala 100%, mijloc de transport Ratb 10 min de la City Mall, super oferta, doar pt cash, super lux,...
0730.571.111
21 Nov 11:00
suprafata 65 mp
23.000 €B
1 DECEMBRIE,  vis-a-vis de cartierul Green City si Mega Image, 8 km de Bucuresti, poza reala 100%, mijloc de transport Ratb 10 min de la City Mall, super oferta, doar pt cash, super lux,...
0730.571.111
21 Nov 11:00
suprafata 65 mp
23.000 €IF
1 DECEMBRIE,  vis-a-vis de cartierul Green City si Mega Image, 8 km de Bucuresti, poza reala 100%, mijloc de transport Ratb 10 min de la City Mall, super oferta, doar pt cash, super lux,...
0730.571.111
21 Nov 11:00
suprafata 65 mp
23.000 €IF
Super luxxx  1 DECEMBRIE, vis-a-vis de cartierul Green City si Mega Image, 8 km de Bucuresti, poza reala 100%, mijloc de transport Ratb 10 min de la City Mall, super oferta, doar pt cash,...
0730.571.111
21 Nov 11:00
suprafata 65 mp
23.000 €B
RAHOVA langa piata, confort 3, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala termica, calorifere noi, cadastru si intabulare,
0742.209.990/ 021.322.92.95
21 Nov 11:00
suprafata 28 mp
etajul 1 din 2
23.000 €B
1 DECEMBRIE,  vis-a-vis de cartierul Green City si Mega Image, 10 min. Bucuresti, super lux, poza reala 100%, mijloc de transport Ratb 10 min. de la City Mall, super oferta, doar pt cash ocazie,
0730.571.111
21 Nov 11:00
suprafata 65 mp
23.000 €B
1 DECEMBRIE,  vis-a-vis de cartierul Green City si Mega Image, 8 km de Bucuresti, poza reala 100%, mijloc de transport Ratb 10 min de la City Mall, super oferta, doar pt cash, super lux,...
0730.571.111
22 Nov 11:51
suprafata 65 mp
23.000 €IF
BERCENI  -Metalurgiei direct dezvoltator - Family Residence, deosebit, spatios. Se vinde "la cheie", cu garantie. Preturi intre 24.500-39.000 in functie de etaj si suprafata, parcare 1...
0721.965.254
; p_militaru@yahoo.ro ; www.apartamentenoisud.com
21 Nov 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2014
decomandat
24.500 €24.700 €B
BERCENI,  Metalurgiei, direct de la proprietar, apartament nou, deosebit, cu suprafata mare si compartimentare moderna, cu foarte multa lumina naturala. Se vinde "la cheie", cu garantie....
0721.965.254
; p_militaru@yahoo.ro ; www.apartamentenoisud.com
21 Nov 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2014
decomandat
24.700 €B
BERCENI,  Metalurgiei, apartament nou, in bloc locuit, suprafata mare, compartimentare moderna, in zona cu toate facilitatile incluse, loc de parcare, contorizare separta, direct...
0736.772.393/ 0766.611.999
; catalin.partener@gmail.com ; www.apartamentenoisud.com
21 Nov 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
24.700 €B
TITAN  Piata Trapezului, direct dezvoltator, D+P+2+M, etaj D, finisaje la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, finalizare ian. 2015, pereti de compartimentare din...
0728.320.544/ 0724.250.406
; office@imonaconstruct.ro ; www.imonaconstruct.ro
21 Nov 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 3
24.900 €B
BRANCOVEANU, 2 camere, gresie, faianta, parchet, centrala termica, termopane, usa metalica, living, bucatarie open space, baie utilata complet, cash/ credit bancar inclusiv Prima Casa,...
0758.505.500
; octavian.vintila@partenerimob.ro ; www.partenerimob.ro
21 Nov 11:00
an constr. 2014
semidecomandat
etajul 5 din 6
24.900 €B
BRANCOVEANU, tip duplex, etaj 5+6, scara interioara, finisaje: gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, instalatii sanitare si electrice noi, centrala termica, stradal, living, bucatarie...
0736.290.216
; ioana.nitu@axert.ro
21 Nov 11:00
suprafata 43 mp
an constr. 2014
semidecomandat
mansarda din 6
24.999 €B
BERCENI,  metrou, oferta proprietar, vand garsoniera foarte spatiosa, complet finisata. Zona foarte linistita la 5 min de metrou. Comision 0%, ! Bonus: loc de parcare;
0722.504.604
21 Nov 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 3
25.000 €B
PETRE ISPIRESCU, baie, bucatarie, imbunatatiri, mobilat utilat modern, apropiere Liceul Bolintineanu, zona civilizata apropiere statie Ratb 10 minute Unirii, bloc fara rest,
0763.575.682/ 0723.389.967
21 Nov 11:00
suprafata 31 mp
an constr. 1974
decomandat
etajul 4 din 4
25.500 €B
BERCENI,  Metalurgiei, direct dezvoltator, demisol inalt, luminos, bucatarie spatioasa inchisa, finisat la cheie, centrala termica proprie, negociabil la plata cash,
0760.199.162
; apartamentenoiberceni@gmail.com
21 Nov 14:16
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 4
25.900 €B
BERCENI,  Straja Gradiste, 2 camere, confort 2, etaj 4 cu imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan nemobilat,
0732.864.809/ 0766.603.401
21 Nov 11:00
26.000 €B
METALURGIEI, direct dezvoltator, comision 0%, apartamentul se preda la cheie cu toate finisajele incluse racordat la utilitati, se accepta orice tip de credit, discount,
0737.500.377
21 Nov 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €B
BERCENI,  Metalurgiei, Al. Obregia, oferta, direct proprietar, bloc pozitionat Metalurgiei stradal. La cheie, complet finisat. Accept credit. Reducere cash. Merita vazut,
0737.811.000
21 Nov 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 4
26.000 €B
BERCENI,  Grand Arena, dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, centrala proprie, loc parcare, pozitie deosebita, zona vile, accept...
0761.336.118/ 0766.919.022
21 Nov 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €B
GARA DE NORD, parc, metrou, termopan, imbunatatiri, mobilat, utilat, 2 lifturi, risc seismic, ideal investitie. Obs: este inchiriat, se pot pastra chiriasi, 240 € sau elibera;
0728.330.206
; celmaimiccomision@yahoo.com ; www.tentantimobiliare.ro
21 Nov 11:00
suprafata 46 mp
an constr. 1964
semidecomandat
etajul 5 din 9
26.000 €B
BERCENI,  Metalurgiei, finisaje de calitate, loc parcare. Va puteti muta in cel mai scurt timp. Accept credit. Ofer discount la plata cash. Fara intermediari,
0724.363.672
21 Nov 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €B
BERCENI,  Brancoveanu, Selgros, Carrefour, Grand Arena 10 min. metrou Aparatori, ap. 2 camere, bloc nou de 4 etaje, finalizat, parter, direct dezvoltator, finisate la cheie, centrala,...
0765.658.737/ 0743.122.992/ 0785.225.855
; valentinmarvis@yahoo.com ; www.blocurinoibucuresti.ro
21 Nov 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €B
BERCENI,  Grand Arena, dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, centrala proprie, loc parcare, pozitie deosebita, zona vile, accept...
0761.336.118/ 0766.919.022
21 Nov 16:29
suprafata 42 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €B
OLTENITEI,  Berceni, Dezvoltator, ansamblu rezidential nou, interior cu amenajari si finisaje de calitate la alegerea cumparatorului, pretul este valabil pentru plata cash,!
0737.811.000
21 Nov 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 3
26.500 €B
BERCENI  D. Gazarului ap. 2 camere, bloc civilizat de 4 etaje, partial amenajat, termopan, usa metalica, acces usor RATB, scara linistita, carte funciara, liber, negociabil
0786.111.091
21 Nov 11:00
suprafata 38 mp
26.500 €B
BERCENI,  Piata Resita, super oferta, particular, apartament 2 cam, confort 2, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, totul nou, reabilitat termic, toate actele, urgent, negociabil;
0764.395.616
21 Nov 11:00
etajul 4 din 5
26.900 €B
GHENCEA,  zona Valea Oltului, ocazie, pret fara concurenta, urgent, doar cash, apartament confort 1, la mansarda, lift, fara balcon, posibilitate parcare subterana-contra cost, merita,...
0769.490.655
21 Nov 13:07
suprafata 53 mp
an constr. 2009
decomandat
etajul 4 din 4
26.990 €27.990 €B
 
 ToateVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 24 Nov 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD