IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (918 anunturi)
  Toate Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Drumul Taberei  Str Chilia Veche , decomandat, et 5din8 , proaspat zugravit. Usa metalica , termopan inclusiv la balcon .Utilat complet: masina de spalat, aragaz, frigider, AC, TV-Lcd .Langa...
0743.332.085
07 Oct 13:02
suprafata 50 mp
an constr. 1980
decomandat
310 € B
DECEBAL  Alba Iulia, confort 1, ultracentral, mobilat+ utilat modern, vedere panoramica rond Alba Iulia, termen lung, liber, avans 1+1, supraveghere video,
0721.092.835
; ionut.tudorsimobiliare@gmail.com
07 Oct 11:00
suprafata 65 mp
an constr. 2000
decomandat
400 € B
ULTRACENTRAL,  Bd. Unirii, BCR, etaj 1, vedere stradala, 3 balcoane mari, amenajat lux, mobilat si utilat complet, intrare din bulevard, disponibil imediat, ideal locuit/ firma,
0720.192.652/ 0768.348.711
; kdwimob@gmail.com
07 Oct 11:00
suprafata 80 mp
an constr. 1990
decomandat
550 € B
RAHOVA PIATA,  in spate la economat, apart 2 camere confort 3 cu gaze, imbunatatiri multiple, bloc reabilitat termic, foarte curat, apa calda, apa rece, gaze, usa metalica, termopan,
0768.366.823/ 0760.890.117
07 Oct 12:46
suprafata 32 mp
an constr. 1982
semidecomandat
11.500 € B
BAICULUI,  complex, confort 3 cu gaze, curat, termopan, usa metalica, liber,
0768.366.823/ 0760.890.117
07 Oct 12:47
suprafata 32 mp
an constr. 1982
semidecomandat
13.500 € B
1 DECEMBRIE,  Ilfov, bloc nou, super lux, 2 camere, finsat lux de calitate 10 min. de Bucuresti, super ocazie, zona super, maxi taxi, ratb, vis a vis cartier Green City, finisat la alegere,...
0722.752.603
07 Oct 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2015
semidecomandat
19.900 € IF
ION USURELU,  strada, 5 min. de statia de metrou Eroii Revolutiei, confort 3, cu gaze, usa metalica, termopan, gresie, parchet, faianta, liber, se vinde mobilat, discutabil,
0768.366.823/ 0760.890.117
07 Oct 12:48
suprafata 33 mp
an constr. 1980
semidecomandat
20.000 € B
1 DECEMBRIE,  Ilfov, bloc nou, super lux, 2 camere, finsat lux de calitate 10 min. de Bucuresti, super ocazie, direct dezvoltator, pt. rezervare 1.000 €, zona super, maxi taxi, ratb, vis...
0722.752.603
07 Oct 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2015
semidecomandat
21.500 € IF
FERENTARI acces rapid mijloace de transport, confort 2 sporit, balcon, bloc civilizat,
0723.525.216/ 0745.067.409
07 Oct 11:00
suprafata 34 mp
semidecomandat
22.500 € B
BERCENI, apartament la cheie, finisat si dotat modern, bransare si contorizare individuala, beneficiati de bucatarie mobilata, utilata, baie complet echipata, aer conditionat, acces...
0736.772.395
07 Oct 11:00
suprafata 33 mp
an constr. 2015
22.500 € B
PETRE ISPIRESCU, gresie, faianta, termopan, usa metalica, izolat cadastru, intabulare, certificat energetic. Zona Petre Ispirescu - Liceul Bolentineanu,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com
07 Oct 11:00
suprafata 27 mp
semidecomandat
22.800 € B
BERCENI  Carrefour Grand Arena, Sector 4, dezvoltator vand garsoniera dubla, spatioasa, toate utilitatile, finisaje extra, acces ratb cca 50 m, accept orice tip de credit bancar,...
0726.076.910/ 0734.433.353
; bergherciprian@yahoo.ro
07 Oct 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2015
decomandat
23.900 € B
BERCENI, apartamentul se va preda la cheie, centrala proprie, calorifere aluminiu, usa metalica, usi interior, toate la alegerea noului proprietar. Locatie excelenta pe B-dul Metalurgiei,
0732.585.966/ 0733.373.483
07 Oct 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2015
decomandat
23.900 € B
GERMANIA, apartament 2 camere si garsoniera, complet renovate, bucatarie si baie utilate, camere mobilate. Pret: apartament 25.000 €, garsoniera 20.000 €,
004917639750182
07 Oct 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 1967
decomandat
25.000 €
BERCENI  Aparatorii Patriei, apartament 2 camere, balcon, gresie, faianta, parchet, izolata exterior, centrala, obiecte sanitare, zona linistita, aproape metrou, direct dezvoltator,
0747.175.857
; taierling@hotmail.com ; www.mansardarebucuresti.ro
07 Oct 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2012
semidecomandat
26.000 € B
COLENTINA  Fundeni, New City Residence, direct dezvoltator, constructie 2015, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interior, centrala termica, baie mobilata, transport gratuit, centru...
0764.854.624/ 0724.994.379
; office_newcityresidence@yahoo.com
07 Oct 11:00
suprafata 49 mp
decomandat
26.725 € B
RAHOVA,  Amurgului, bloc anvelopat 1994, confort 2, contoar gaze separat, gresie faianta, parchet termopan usa metalica, bucatarie mobilata, intabulat, loc parcare pret negociabil,
0734.808.176
; stanciu.laurentiu13@yahoo.com
07 Oct 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 1979
decomandat
26.900 € B
MOSILOR  -Obor, str. T. Maiorescu, 2 camere, imobil cu pod utilizabil, renovat: termopan, gresie, faianta, parchet, centrala termica, usa metalica, boxa, imobil cu risc seismic,
0722.755.377
; arca.imob@yahoo.com
07 Oct 11:00
suprafata 55 mp
an constr. 1930
semidecomandat
27.000 € 27.900 € B
BRAGADIRU,  Anda Rezidential, super zona, confort 1, bloc nou. Apartamente la cele mai bune preturi cu predare la cheie: parchet, gresie, faianta, toate la alegere,
0733.096.866
; blocbragadiru@gmail.com
07 Oct 11:00
suprafata 53 mp
an constr. 2015
decomandat
27.000 € IF
RAHOVA,  Cora, bloc nou, superb, finisaje de lux. Vand apartamente de 2 camere 36,6 mp 25.000 € si 43,6 mp 27.500 €. Blocul este din caramida, izolatie de 10 cm. Merita vazut....
0755.030.953
07 Oct 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2015
decomandat
27.000 € IF
BRAGADIRU,  Alexandriei, Antiaeriana, bloc nou finalizat, finisaje calitate, constructie caramida, gresie, faianta, parchet, t, centrala, parcare, aproape de Penny, Lidl, Leroy, Cora....
0768.295.999/ 0740.468.481
; pagaimobiliare4@gmail.com ; www.pagaimobiliare.ro
07 Oct 11:00
suprafata 45 mp
an constr. 2015
semidecomandat
27.000 € B
BRAGADIRU,  Anda Rezidential, super zona, confort 1, bloc nou. Apartamente la cele mai bune preturi cu predare la cheie: parchet, gresie, faianta, toate la alegere,
0733.096.866
; blocbragadiru@gmail.com
07 Oct 11:00
suprafata 53 mp
an constr. 2015
decomandat
27.000 € IF
BARBU VACARESCU, casa 2 cam, hol , baie buc, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica apa curenta, canalizare, gaze,
0731.136.698/ 0765.643.014
; carmen_alice82@yahoo.com
07 Oct 11:00
suprafata 32 mp
decomandat
27.000 € B
MILITARI RESIDENCE, 2 camere, mansarda, finisat complet, toate utilitatile (Apa Nova, Enel, GDF Suez), contorizat complet, termopan tripan Veka, centrala termica,
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro ; www.militari-residence.ro
07 Oct 11:00
suprafata 45 mp
an constr. 2014
decomandat
27.000 € B
MILITARI Royal Residence MilitariAuchan bonus aparat aer conditionat, finisaje la alegere, bucatarie inchisa, centrala proprie, geamuri tripan, prize + intrerupatoare, disponibila la demisol inalt, dimensiunea...
0734.774.455/ 0744.665.665/ 0784.066.800
; contact@royal-residence.ro ; www.royal-residence.ro
07 Oct 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2015
decomandat
27.500 € 27.600 € comision 0% B
BRANCOVEANU  - Lamotesti, confort 2 sporit, termopan, cadastru si intabulare, certificat energetic, fara probleme terasa, se accept credit
0760.664.888
07 Oct 11:00
suprafata 42 mp
decomandat
27.900 € 28.000 € B
ALEXANDRIEI SOSEA, calitate superioara intr-o zona linistita, apr. RATB, magazine, parc de copii, lift, canalizare, apa, gaze, curent, la cheie, finisajele la alegere,
0760.654.548/ 021.440.22.49
; www.conceptimobiliare.ro
07 Oct 12:43
suprafata 47 mp
decomandat
28.000 € IF
DRUMUL TABEREI   (aproape de Cartierul Latin), in cartier rezidential, apartamente cu balcon, in bloc de 2 niveluri, cu toate finisajele la cheie, modern,
0724.321.881
07 Oct 11:00
suprafata 65 mp
an constr. 2015
28.500 € B
BERCENI proprietar, vand apartament, finisaje deosebite, centrala proprie, contorizat separat, utilitati bransate, loc joaca pentru copii, accept credit bancar, merita vazut,
0727.175.861/ 0730.245.876
; parvulet.lucian@yahoo.com
07 Oct 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2015
decomandat
29.000 € B
BERCENI proprietar, vand apartament 2 cam, complet finisat, situat la 6-7 min/metrou D Leonida. Accept credit si/sau cash. Pret 27.500 € la plata cash,
0735.780.706/ 0734.092.488
; cristian.antohi@yahoo.com
07 Oct 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2015
decomandat
29.000 € B
BERCENI, confort. 2, renovat, imbunatatiri,
0765.255.411
07 Oct 11:00
suprafata 38 mp
29.000 € 32.000 € B
BRANCOVEANU,  apropiere metrou, 2 camere, confort 2, gresie, faianta, curat, bloc civilizat, accept credit, urgent,
0761.938.277/ 0786.327.377
07 Oct 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 1976
semidecomandat
29.000 € 30.500 € B
BAICULUI, apartamentul a fost renovat: usa metalica, termopane, centrala termica, gresie, faianta, parchet, internet, cablu tv, mobilata modern, electrocasnice (masina de spalat,...
0765.639.165
; ungureanuandreicristian@yahoo.ro
07 Oct 11:00
suprafata 28 mp
an constr. 1973
semidecomandat
29.000 € B
BERCENI,  Racovita, zona verde, linistita, acces rapid Ratb, gresie, faianta, parchet, toate actele. Urgent, negociabil,
0737.414.527
07 Oct 11:57
suprafata 36 mp
an constr. 1974
semidecomandat
29.000 € B
13 SEPTEMBRIE,  Plaza Prosper, Vulcan Value Centre Mall, acces subito Unirii, economic, bellissimo, elegant, est, renovat 2015, contoare full, gaze, centrala term. Vec. Cotroceni, Eroilor,...
0767.173.441
07 Oct 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 1954
decomandat
29.200 € B
BERCENI,  Emil Racovita, 2 camere confort 2, liber, toate actele, fara risc seismic, acces imediat mijloacele de transport, scoala, gradinita, discutabil,
0728.848.431/ 0722.256.664/ 021.242.12.93
; cordialimobiliare@yahoo.com ; www.cordialimobiliare.ro
07 Oct 11:00
suprafata 35 mp
decomandat
29.500 € B
BERCENI,  metrou, apartament ieftin, P inferior, finisaje moderne, centrala proprie, 7 minute de metrou, bloc finalizat, acte gata. Dezvoltator. Comision zero, cash,
0787.525.615
; bercenirezidentialsud@gmail.com
07 Oct 11:00
suprafata 46 mp
an constr. 2015
decomandat
29.500 € B
BERCENI  Luica, Izvorul Oltului, bloc reabilitat, termopan, usa metalica. Bloc monitorizat video. Zona civilizata. Toate actele,
0727.395.455/ 0768.835.410
07 Oct 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1975
semidecomandat
29.500 € B
BERCENI  Al. Obregia, vand garsoniera dubla, stradal, la 40 m distanta de RATB, contorizare individuala, toate utilitatile, finisaje de lux, parc de joaca, accept credit bancar,...
0726.076.910/ 0734.433.353
; bergherciprian@yahoo.ro
07 Oct 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2015
decomandat
29.900 € B
UNIRII SPLAIUL  Vitan, se afla intr-o zona foarte linistita, intr-un ansamblul nou cu circuit inchis si foarte aerisit. Imobilul se va preda la cheie si bransat la toate utilitatile, comision 0%,
0749.494.180/ 0771.725.477
; office@cdspartner.ro
07 Oct 11:00
suprafata 39 mp
an constr. 2015
decomandat
29.900 € B
1 DECEMBRIE,  Ilfov, 5 min. Bucuresti, confort 1, 2 balcoane, foarte spatios finisaje de calitate (tencuit) utilitatile individuale, loc de parcare, zona linistita, cartier de vile...
0745.182.154
07 Oct 11:00
suprafata 68 mp
an constr. 2013
decomandat
29.999 € IF
CAROL  Armeneasca, etaj 3/3 + pod, liber, incalzire pe sobe cu gaz, necesita renovare, pretabil birou, locuinta, investitie, fara risc seismic, fara legea 112, exclus credit bancar, nu...
0752.506.254
; narcis.cazacu@galaxyimob.ro ; www.galaxyimob.ro
07 Oct 11:00
suprafata 47 mp
an constr. 1937
semidecomandat
30.000 € B
BERCENI  sector 4, 1 minut de metrou, dezvoltator, const. 2015, etaj 1, spatios, la cheie, finisaje de calitate, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metal, balcon, centrala proprie,...
0723.528.420/ 0722.272.181
07 Oct 11:00
suprafata 35 mp
an constr. 2015
30.000 € 39.000 € B
MILITARI RESIDENCE, 2 camere, mansarda, finisat complet, toate utilitatile (ApaNova, Enel, GDF Suez), contorizat complet, termopan tripan Veka, centrala termica,
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro ; www.militari-residence.ro
07 Oct 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 2014
decomandat
30.000 € B
BERCENI,  Grand Arena, metrou 4 statii de masina, Brancoveanu, Selgros, et. 4+mansarada, garsoniera dubla, mobilata utilata complet, libera, zona civilizata, parchet, termopan, usa...
0785.225.855/ 0767.377.376
; madalinmarvis@yahoo.com ; www.imobiliare-marvis.ro
07 Oct 12:02
suprafata 50 mp
an constr. 2010
semidecomandat
30.000 € B
DRUMUL TABEREI,  Aleea Potaisa, zona verde, confort 2 sporit, renovat acum 5 ani, termopan, usa metalica, aer conditionat, se accepta credit,
0722.465.875
07 Oct 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1970
decomandat
30.600 € 30.900 € B
MILITARI Militari ResidenceResidence, mansarda (cu pod deasupra), confort 1, se preda finisat la cheie, complet contorizat, parcare inclusa in pret, locuri de joaca,
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro ; www.militari-residence.ro
07 Oct 11:00
suprafata 51 mp
an constr. 2014
decomandat
30.600 € comision 0% IF
BERCENI apartament spatios, imobil nou, B-dul Metalurgiei, stradal, contorizari individuale, finisaje deosebite, pret accesibil, reducere 5%la plata cash, balcon inchis cu geam...
0730.245.876/ 0727.175.861
; roxana.ratcu@gmail.com
07 Oct 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 2015
semidecomandat
30.900 € B
DRUMUL TABEREI  Moghioros, confort 2, liber, imbunatatiri, discutabil,
0723.525.216/ 0745.067.409
07 Oct 11:00
suprafata 37 mp
semidecomandat
30.900 € B
ALEXANDRIEI SOS.,  Bragadiru, bloc nou, gresie, faianta, parchet, t, parcare, balcon, aproape de Penny, Lidl, Leroy, Cora., aproape de statia R.A.T.B,
0722.846.177
; interresidence@yahoo.ro
07 Oct 11:00
suprafata 58 mp
an constr. 2015
semidecomandat
31.000 € IF
 
  Toate Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 07 Oct 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD