IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1279 anunturi)
 ToateVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
GIURGIULUI SOSEA,  Drumul Gazarului, garsoniere, apartamente 2 si 3 camere, la alegere etajul, centrala de apartament, totul contorizat, loc parcare la alegere in curte, rugam numai persoane...
0763.863.822/ 0722.560.930
; mariaconfortactiv@yahoo.com
24 Oct 11:00
suprafata 59 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
950 €
999 €
mp
B
LAGUNA RESIDENCE, Compania Neoland va propune spre achizitie apartamente de 2, 3, 4 sau 5 camere in Complexul Rezidential de lux Laguna, situat in zona Lacul Tei. Localizare foarte buna, finisaje...
0749.187.766
; office@neolandinvest.ro ; www.neolandinvest.ro
24 Oct 11:00
decomandat
1.000 €
mp
B
DECEBAL,  Negoiu, particular, mobilat si utilat pe comanda, modificari interioare, foarte spatios, bloc linistit, etaj 1/ 4 , vedere mixta, totul nou In apropiere de: Alba Iulia, Unirii,...
0723.333.556
; fan_theo@yahoo.com
24 Oct 11:00
suprafata 64 mp
an constr. 1990
8.000 €
B
GIURGIULUI,  Jilava, 5 min. cap. Progresu, ap. 2 camere mare, renovat recent, gaze, curent, apa individuala, cadastru, intabulare, liber, usor negociabil la fata locului, la pret de...
0761.609.243/ 0720.039.035
; columbia.imobiliar@yahoo.com
24 Oct 14:54
suprafata 42 mp
an constr. 1980
semidecomandat
parter
15.500 €
IF
BAICULUI  - Complex Doamna Ghica, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, aer conditionat, boiler electric, caldura RADET, izolat termic, merita, fara prob. terasa, usor negociabil,
0726.284.310/ 0766.224.482
; alexandru.cordea@nelboimobiliare.ro ; http://www.nelboimobiliare.ro
24 Oct 11:00
suprafata 26 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 4 din 4
15.999 €
B
MOSILOR  Obor-Vaselor, 2 camere, are boxa subsol 3 metri patrati, o magazie de 13 mp. Ap. a fost cumparat in baza Legii 112. Este incadrat in clasa 1 de risc seismic,
0746.296.676
; constantin.velicu@eurocityestate.ro
24 Oct 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1913
semidecomandat
parter din 2
18.000 €
B
VITAN  Moll, confort 3, gaze, termopan, gresie, faianta, cadastru, pret fix,
0765.643.014/ 0727.555.519
; sc.estatealexahouse@yahoo.com
24 Oct 11:00
suprafata 29 mp
semidecomandat
parter din 4
18.000 €
B
BOLINTINEANU, 2 cam, mobilat, utilat, gresie, faianta, t, usa metalica cadastru, intabulare, instalatii termice si sanitare refacute, in spatele liceului Bolintineanu. Nu are bucatarie, are...
0745.354.553
; tiberiuoprea@yahoo.ro
24 Oct 11:00
suprafata 28 mp
an constr. 1970
decomandat
etajul 3 din 4
20.000 €
B
COLENTINA,  Baicului, 2 camere, bloc caramida, gresie, faianta, t, parchet, usa metalica, gaze, centrala proprie, renovat recent,
0765.754.040
24 Oct 11:00
suprafata 28 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 1 din 4
20.000 €
B
COLENTINA,  Baicului, bloc caramida, centrala proprie, gaze, gresie, faianta, t, parchet, um etc,
0765.754.040
24 Oct 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 1 din 4
20.500 €
B
SALAJ SOSEAUA,  sectorul 5, bloc realizat la standarde, cu cele mai mici preturi, fara rabat la calitate, situate in strada Salaj sector 5, garsoniera de la 21.500 €, si 2 camere la 10 min...
0725.652.660
; dezvoltator_direct@yahoo.com
24 Oct 11:00
suprafata 45 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 4
21.500 €
32.500 €
B
RAHOVA PIATA, cu imbunatatiri, nemobilat, gresie, faianta, parchet, t, usi schimbate, boxa la subsol, gratii la ferestre, geamuri la baie si bucatarie, gaze, caldura, acte, pret discutabil,
0769.088.540
; cioran_ginac@yahoo.com
24 Oct 11:00
suprafata 25 mp
an constr. 1970
decomandat
parter din 4
21.500 €
B
BERCENI,  Oltenitei, ansamblu rezidential nou, pe cadre de beton si caramida porotherm, termoizolat cu polistiren de 10 cm, interior cu amenajari si finisaje de calitate la alegerea...
0737.811.000/ 0737.811.000
24 Oct 11:00
suprafata 48 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 4
23.000 €
B
CALARASI,  oras, piata Orizont, schimb apartament 2 cam renovat totul nou, centrala termica calorifere noi cu similar Bucuresti, ofer diferenta,
0723.049.152
; any_nistor@yahoo.com
24 Oct 11:00
suprafata 45 mp
an constr. 1977
semidecomandat
etajul 4 din 4
23.000 €
24.000 €
CL
BERCENI, vand sau schimb cu gars conf 3, apartament 2 camere,
0786.222.888/ 0737.521.591
; best1@bestimobiliar.ro ; www.bestimobiliar.ro
24 Oct 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 4 din 4
23.500 €
B
RAHOVA  Pecineaga, finalizat, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, usa metalica balcon, intabulat, liber, comision 0%,
0766.375.111/ 0766.091.343
; office2@alfamarimob.ro ; apartamente-noi-rezidentiale.ro
24 Oct 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2014
etajul 4 din 4
23.800 €
B
TITAN,  Piata Trapezului, direct dezvoltator, finisaje la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, peretii de compartimentare din caramida, finalizare ianuarie 2015,
0728.320.544/ 0724.250.406
; imonaconstruct.ro
24 Oct 11:00
suprafata 36 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 3
23.900 €
B
MICRO 9, centrala termica, termopane, faianta, gresie, parchet, usa metalica, izolat termic interior, bloc reabilitat termic exterior, debara, balconul se intinde de-a lungul bucatariei...
0767.468.036/ 0757.038.038
; olaruoctavian@gmail.com
24 Oct 11:00
suprafata 65 mp
semidecomandat
etajul 7 din 10
24.000 €
DB
BRANCOVEANU,  Alunisului apartamente spatioase incepand de la 24.500 € pana la 30.800 €. La cheie, duplex. Dezvoltator serios, zona linistita, RATB, metrou,
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
24 Oct 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 5 din 6
24.500 €
B
BERCENI,  sector 4, Carrefour Grand Arena - 10 minute, acces facil RATB. Infrastructura completa. Imobil nou. Contorizare individuala. Finisaje la alegere. Se preda la cheie. Toate...
0727.162.816/ 0755.025.353
; mihai.ariton23@gmail.com ; www.apartamentenoisud.ro
24 Oct 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
24.700 €
B
ALEXANDRIEI SOSEA,  Cartier independentei Bragadiru, 7 minute de Cora, dezvoltator, bloc nou, apartamente 2 camere - 40 mpu - 24.900 €; 2 camere - 45 mpu - 28.500 €, 3 cam - 69 mpu -...
0768.986.232/ 0748.301.300
24 Oct 11:00
suprafata 67 mp
24.900 €
B
COMUNA 1 DECEMBRIE, oferta, proprietar, centrala termica, termopane super lux, mobilat, 5 min. de Bucuresti, zona super, super oferta,
0730.571.111
24 Oct 11:00
suprafata 65 mp
25.000 €
B
COMUNA 1 DECEMBRIE, oferta, proprietar, centrala termica, termopane super lux, mobilat, 5 min. de Bucuresti, zona super, super oferta,
0730.571.111
24 Oct 11:00
suprafata 65 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 4
25.000 €
IF
COMUNA 1 DECEMBRIE, oferta, proprietar, centrala termica, termopane super lux, mobilat, 5 min. de Bucuresti, zona super, super oferta,
0730.571.111
24 Oct 11:00
suprafata 65 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 4
25.000 €
IF
COMUNA 1 DECEMBRIE,  vis-a-vis de cartierul Green City si Mega Image, 8 km de Bucuresti, mijloc de transport RATB, 10 min, de la City Mall, super oferta, doar pt cash, super lux, poze reale 100%,
0730.571.111
24 Oct 11:00
suprafata 65 mp
25.000 €
IF
COMUNA 1 DECEMBRIE,  vis-a-vis de Cartierul Green City si Mega Image, 8 km de Bucuresti, poza reala, mijloc de transport Ratb, 10 min, de la City Mall, super oferta, doar pt cash, super lux,
0730.571.111
24 Oct 11:00
suprafata 65 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 4
25.000 €
IF
COMUNA 1 DECEMBRIE,  vis-a-vis de cartierul Green City si Mega Image, 8 km de Bucuresti, poze reala, mijloc de transport ratb, 10 min. de la City Mall, super oferta, doar pt cash, super lux,
0730.571.111
24 Oct 11:00
suprafata 65 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 4
25.000 €
IF
MILITARI  Rosu padure, dezvoltator apartament de 1, 2, 3 camere finisate, canalizare centrala, calorifere, loc de parcare, mijloc de transport la 5 minute, comision 0%, exclus agentii,...
0734.599.719
; amyra1_1999@yahoo.com
24 Oct 11:00
suprafata 43 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 3
25.900 €
B
BRANCOVEAU, gresie, faianta, parchet, centrala termica, termopane, usa metalica, living, bucatarie open space, baie utilata complet, cash/credit bancar inclusiv Prima Casa. Poze reale....
0758.505.500
; octavian.vintila@partenerimob.ro ; www.partenerimob.ro
24 Oct 11:00
an constr. 2014
semidecomandat
etajul 5 din 6
25.999 €
B
GARA DE NORD,  parc/ metrou, termopan, imbunatatiri, semimobilat, utilat, 2 lifturi, risc seismic, ideal investitie. OBS: Este inchiriat si se pot pastra chiriasi,
0728.330.206
; celmaimiccomision@yahoo.com ; www.tentantimobiliare.ro
24 Oct 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 1964
semidecomandat
etajul 8 din 9
26.000 €
B
METALURGIEI  -Berceni, bloc nou, stradal, dispune de finisaje moderne, racordat la utilitati, costuri de intretinere si mentenanta minime,
0722.652.640
24 Oct 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 4
26.000 €
B
METALURGIEI,  Berceni, oferta lunii- reducere la plata cash. Se preda la cheie, complet finisat, la alegere. Statia RATB in fata blocului. La cateva min de Carrefour Grand Arena,
0737.811.000
24 Oct 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 4
26.000 €
B
MILITARI Militari Residence, mansarda, apartament luminos, centrala proprie, liber, ocazie, ID 46573
021.317.20.92/ 0725.445.510
; radu.toma@houseproviders.ro ; www.houseproviders.ro
24 Oct 11:00
suprafata 46 mp
an constr. 2010
semidecomandat
etajul 8 din 8
26.000 €
B
RAHOVA,  rezidential, preturi mici, ultimele apartamente, finisaje la cheie, finalizate, apartamente cu suprafete utile intre 33-50 metri patrati, creditare BCR, 26.000-39.000 €,...
0724.270.019
; travaharealestate@gmail.com ; www.travahar.ro
24 Oct 11:00
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
26.000 €
B
METALURGIEI,  Grand Arena, bloc nou, D+P+4, apartament predat la cheie, finisaje si dotari de calitate, toate utilitatile, contorizat individual, comision 0%,
0722.999.829/ 0762.976.637/ 0722.519.815
24 Oct 11:00
suprafata 39 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €
B
BERCEN,  Grand Arena, dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metal, centrala proprie, loc parcare, pozitie deosebita, zona vile,...
0766.919.022/ 0761.336.118
24 Oct 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €
B
BERCENI  Metalurgiei, complet finisat, constructia beneficiaza de intreaga infrastructura a zonei, mijloace de transport in comun (metrou, autobuz, troleibuz), unitati de invatamant...
0737.811.000/ 0737.811.000
24 Oct 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 4
26.000 €
B
COMUNA 1 DECEMBRIE,  Ilfov, 5 min de Bucuresti, oferta, proprietar, centrala termica, termopane, super lux, mobilat, poze reale, ocazie, oferta doar pt cash, credit 30.000 €,
0730.571.111
24 Oct 11:00
suprafata 65 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 4
26.000 €
IF
SECTOR 4,  Bd. Metalurgiei, bloc nou, D+P+4, etaj 4, apartament predat la cheie, finisaje si dotari de calitate, toate utilitatile, contorizat individual, comision 0%,
0762.976.637/ 0722.519.815/ 0722.221.688
24 Oct 11:00
suprafata 39 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €
B
ALEXANDRU OBREGIA,  Berceni, Grand Arena, oferta lunii, reducere la plata cash se preda la cheie, complet finisat, la alegere statia RATB in fata blocului. La cateva min de Carrefour Grand Arena,
0737.811.000/ 0737.811.000
24 Oct 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 4
26.000 €
B
BERCENI, imobil nou D+P+4E, finisaje la alegerea clientului, bransat la toate utilitatile, contorizare separata, comision 0%, tva 5% inclus in pret, direct dezvoltator,
0725.985.769
24 Oct 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 4
26.000 €
B
SECTOR 4,  Bd. Metalurgiei, bloc nou, D+P+4, apartament predat la cheie, finisaje si dotari de calitate, toate utilitatile, contorizat individual, comision 0%
0762.976.637/ 0722.519.815/ 0722.221.688
24 Oct 12:53
suprafata 39 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €
B
BERCENI,  Grand Arena, dezvoltator, spatios, 42 mp utili, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metal, centrala proprie, loc parcare, pozitie deosebita, zona...
0761.336.118/ 0766.919.022
24 Oct 13:19
suprafata 42 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €
B
RESITA direct dezvoltator, preturi incepand de la
0761.458.811/ 0746.777.434
24 Oct 11:00
26.500 €
B
RAHOVA  apropiere Cora Alexandriei - Coral Residence, garsoniere si apartamente la cheie, intr-o gama variata de compartimentari interioare, comision 0%,
0766.091.335/ 0766.091.343
; office2@alfamarimob.ro ; apartamente-noi-rezidentiale.ro
24 Oct 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 2014
26.500 €
29.000 €
B
BERCENI,  Metrou D. Leonida, bloc nou, P+3, apartament cu finisaje si dotari de calitate, la alegere, toate utilitatile, contorizare separata, direct dezvoltator, comision 0%
0724.411.696/ 0724.012.905/ 0722.999.829
24 Oct 11:00
suprafata 35 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
26.500 €
B
BRANCOVEANU, tip duplex, etaj 5+6, scara int, finisaje: gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, inst. sanitare, elect. noi, CT, stradal, living, bucatarie open space, balcon, cash/...
0736.290.216
; ioana.nitu@axert.ro
24 Oct 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2014
semidecomandat
mansarda din 6
26.500 €
29.700 €
B
RAHOVA,  Alexandriei, cartier rezidential Independentei, apartamente la cheie, finisaje peste standardele de calitate, balcon, luminos, spatios, cumparatori multumiti,
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
24 Oct 11:00
suprafata 48 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 3
27.000 €
29.300 €
B
RAHOVA,  Alexandriei, proprietar, bloc finalizat, loc parcare gratuit, Tva inclus, beton + caramida, centrala proprie, finisaje complete import, acces rapid Ratb, costuri reduse de...
0720.533.411
; govorgeorge@gmail.com
24 Oct 11:00
etajul 1 din 3
27.000 €
B
ALEXANDRIEI SOSEAUA, bloc nou, centrala proprie pe gaze, finisaje la alegere toate utilitatile, RATB, comerciale, 20 min. piata Unirii, acte, se accept credit, pret negociabil,
0760.654.548/ 021.440.22.49
; www.conceptimobiliare.ro
24 Oct 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 2014
etajul 2 din 3
27.000 €
B
 
 ToateVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 24 Oct 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD