IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1849 anunturi)
 ToateVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
GIURGIULUI SOSEA,  Drumul Gazarului, garsoniere, apartamente 2 si 3 camere, la alegere etajul, centrala de apartament, totul contorizat, loc parcare la alegere in curte, rugam numai persoane...
0763.863.822/ 0722.560.930
; mariaconfortactiv@yahoo.com
20 Oct 11:00
suprafata 59 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
999 €
mp
B
GIURGIULUI SOSEA,  Drumul Gazarului, garsoniere, apartamente 2 si 3 camere, la alegere etajul, centrala de apartament, totul contorizat, loc parcare la alegere in curte, rugam numai persoane...
0763.863.822/ 0722.560.930
; mariaconfortactiv@yahoo.com
21 Oct 08:13
suprafata 59 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
999 €
mp
B
GROZAVESTI  Splai, la cca 100 m de metrou si Podul Basarab, finisaje de calitate, constr solida, terasa de 14 metri patrati, vecinatati: Unirii, Crangasi, Militari, Eroilor, Cotroceni,
0729.428.957/ 031.807.95.72
; europahouseimob@yahoo.com ; www.europa-house.ro
20 Oct 11:00
suprafata 79 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 7
1.000 €
mp
B
LAGUNA RESIDENCE, Compania Neoland va propune spre achizitie apartamente de 2, 3, 4 sau 5 camere in Complexul Rezidential de lux Laguna, situat in zona Lacul Tei. Localizare foarte buna, finisaje...
0749.187.766
; office@neolandinvest.ro ; www.neolandinvest.ro
20 Oct 11:00
decomandat
1.000 €
mp
B
13 SEPTEMBRIE, proprietar, apartamente 2-3 camere la cheie, in constructie noua P+D+4E+M2. Mijloace de transport 8, 11, 25, 47, 122, 226, 385. Exclus agentii si site-uri,
0722.292.142
; parafarma2013@gmail.com
20 Oct 11:00
an constr. 2014
decomandat
1.050 €
B
DECEBAL,  Negoiu, particular, mobilat si utilat pe comanda, modificari interioare, foarte spatios, bloc linistit, etaj 1/ 4 , vedere mixta, totul nou In apropiere de: Alba Iulia, Unirii,...
0723.333.556
; fan_theo@yahoo.com
21 Oct 08:32
suprafata 64 mp
an constr. 1990
8.000 €
B
GIURGIULUI,  Jilava, 5 minute cap. Progresu, urgent, mare, renovat gaze, curent, apa, individual, pret fara concurenta, etaj parter, usor negociabil la fata locului, agentia Columbia,
0761.609.243/ 0720.039.035
; columbia.imobiliar@yahoo.com
20 Oct 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 1980
semidecomandat
parter
15.500 €
IF
GIURGIULUI,  Jilava, 5 min. cap. Progresu, ap. 2 camere mare, renovat recent, gaze, curent, apa individuala, cadastru, intabulare, liber, usor negociabil la fata locului, la pret de...
0761.609.243/ 0720.039.035
; columbia.imobiliar@yahoo.com
20 Oct 19:04
suprafata 42 mp
an constr. 1980
semidecomandat
parter
15.500 €
IF
RAHOVA,  Margeanului, urgent, P/4, 2/4, confort 3, liber, bloc reabilitat, usa metalica, curat, gaze separat, ferestre PVC,
021.313.60.99/ 0760.140.630/ 0725.022.089
; www.sector-imobiliare.ro
20 Oct 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1978
semidecomandat
17.000 €
B
MOSILOR  Obor-Vaselor, 2 camere, are boxa subsol 3 metri patrati, o magazie de 13 mp. Ap. a fost cumparat in baza Legii 112. Este incadrat in clasa 1 de risc seismic,
0746.296.676
; constantin.velicu@eurocityestate.ro
20 Oct 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1913
semidecomandat
parter din 2
18.000 €
B
VITAN  Moll, confort 3, gaze, termopan, gresie, faianta, cadastru, pret fix,
0765.643.014/ 0727.555.519
; sc.estatealexahouse@yahoo.com
20 Oct 11:00
suprafata 29 mp
semidecomandat
parter din 4
18.000 €
B
RAHOVA  Petre Ispirescu, liceu, urgent, parter, confort 3, liber, spatios, ferestre PVC, usa metalica, gaze separat, curat,
021.313.60.99/ 0760.140.630/ 0725.022.089
; www.sector-imobiliare.ro
20 Oct 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1978
semidecomandat
19.000 €
B
BAICULUI  - Complex Doamna Ghica, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, aer conditionat, boiler electric, caldura RADET, izolat termic, merita, fara prob. terasa, usor negociabil,
0726.284.310/ 0766.224.482
; alexandru.cordea@nelboimobiliare.ro ; http://www.nelboimobiliare.ro
20 Oct 11:00
suprafata 26 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 4 din 4
19.999 €
B
BOLINTINEANU, 2 cam, mobilat, utilat, gresie, faianta, t, usa metalica cadastru, intabulare, instalatii termice si sanitare refacute, in spatele liceului Bolintineanu. Nu are bucatarie, are...
0745.354.553
; tiberiuoprea@yahoo.ro
21 Oct 11:38
suprafata 27 mp
an constr. 1970
decomandat
etajul 3 din 4
20.000 €
B
COLENTINA,  Baicului, bloc caramida, centrala proprie, gaze, gresie, faianta, t, parchet, um etc,
0765.754.040
20 Oct 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 1 din 4
20.500 €
B
SALAJ SOSEAUA,  sectorul 5, bloc realizat la standarde, cu cele mai mici preturi, fara rabat la calitate, situate in strada Salaj sector 5, garsoniera de la 21.500 €, si 2 camere la 10 min...
0725.652.660
; dezvoltator_direct@yahoo.com
21 Oct 16:46
suprafata 45 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 4
21.500 €
32.500 €
B
RAHOVA PIATA, cu imbunatatiri, nemobilat, gresie, faianta, parchet, t, usi schimbate, boxa la subsol, gratii la ferestre, geamuri la baie si bucatarie, gaze, caldura, acte, pret discutabil,
0769.088.540
; cioran_ginac@yahoo.com
20 Oct 11:00
suprafata 25 mp
an constr. 1970
decomandat
parter din 4
22.000 €
B
GLINA  Bucuresti, la doar 1 km distanta, aprtament in vila p+1, la cheie (termopan gresie, faianta, parchet, izolatie 20 cm) inclusiv centrala, cartier nou in spatele primariei, zona...
0766.874.345/ 0760.091.494
; mirea_stefan10@yahoo.com
20 Oct 11:00
suprafata 75 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 1
22.900 €
IF
BERCENI,  Oltenitei, ansamblu rezidential nou, pe cadre de beton si caramida porotherm, termoizolat cu polistiren de 10 cm, interior cu amenajari si finisaje de calitate la alegerea...
0737.811.000/ 0737.811.000
21 Oct 08:17
suprafata 48 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 4
23.000 €
B
BERCENI, apartament exceptional cu o compartimentare foarte bine gandita, ansamblu rezidential la 4 min de metrou, finisaje de calitate, toate utilitatile,
0728.888.168/ 0736.019.755
; cazacu168@yahoo.com
20 Oct 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 4
23.500 €
B
BERCENI, vand sau schimb cu gars conf 3, apartament 2 camere,
0786.222.888/ 0737.521.591
; best1@bestimobiliar.ro ; www.bestimobiliar.ro
21 Oct 12:50
suprafata 37 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 4 din 4
23.500 €
B
RAHOVA  Pecineaga, finalizat, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, usa metalica balcon, intabulat, liber, comision 0%,
0766.375.111/ 0766.091.343
; office2@alfamarimob.ro ; apartamente-noi-rezidentiale.ro
20 Oct 12:35
suprafata 34 mp
an constr. 2014
etajul 4 din 4
23.800 €
B
TITAN,  Piata Trapezului, direct dezvoltator, finisaje la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, peretii de compartimentare din caramida, finalizare ianuarie 2015,
0728.320.544/ 0724.250.406
; imonaconstruct.ro
20 Oct 14:13
suprafata 36 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 3
23.900 €
B
BERCENI  situat la 5 min. metrou, proprietar vind apartament nou, finisat, disponibil aprilie 2015, loc parcare inclus. Accept credit si/sau cash
0735.780.706/ 0734.092.488
; cristian.antohi@yahoo.com
20 Oct 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 3
24.000 €
B
MICRO 9, centrala termica, termopane, faianta, gresie, parchet, usa metalica, izolat termic interior, bloc reabilitat termic exterior, debara, balconul se intinde de-a lungul bucatariei...
0767.468.036/ 0757.038.038
; olaruoctavian@gmail.com
20 Oct 11:00
suprafata 65 mp
semidecomandat
etajul 7 din 10
24.000 €
DB
BRANCOVEANU,  Alunisului apartamente spatioase incepand de la 24.500 €, pana la 30.800 €. La cheie, duplex. Dezvoltator serios. zona linistita. Ratb. Aproape metrou.
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
20 Oct 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 5 din 6
24.500 €
B
BRANCOVEANU,  Alunisului apartamente spatioase incepand de la 24.500 € pana la 30.800 €. La cheie, duplex. Dezvoltator serios, zona linistita, RATB, metrou,
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
21 Oct 12:57
suprafata 44 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 5 din 6
24.500 €
B
METALURGIEI, compartimentare practica pentru spatii utile, finisaje de foarte buna calitate, cu materiale din import, la alegere, in buget consistent. Se accepta si plata cu credit. Loc...
0766.611.999
; catalin.partener@gmail.com ; www.apartamentenoisud.ro
20 Oct 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
24.700 €
B
BERCENI, SECTOR 4 Carrefour Grand Arena - 10 minute. Acces facil RATB. Infrastructura completa. Imobil nou. Contorizare individuala. Finisaje la alegere. Se preda la cheie. Toate utilitatile....
0727.162.816/ 0755.025.353
; mihai.ariton23@gmail.com ; www.apartamentenoisud.ro
21 Oct 18:06
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
24.700 €
B
ALEXANDRIEI SOSEA,  Cartier independentei Bragadiru, 7 minute de Cora, dezvoltator, bloc nou, apartamente 2 camere - 40 mpu - 24.900 €; 2 camere - 45 mpu - 28.500 €, 3 cam - 69 mpu -...
0768.986.232/ 0748.301.300
20 Oct 11:00
suprafata 67 mp
24.900 €
B
BERCENI,  Dimitrie Leonida metrou, Complex rezidential, stradal, foarte luminos, finisaje deosebite, loc de joaca, posibilitate finantare, imobil finalizat,
0727.239.293/ 0723.973.242
; monu.ady@gmail.com
20 Oct 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
25.000 €
B
COMUNA 1 DECEMBRIE, oferta, proprietar, centrala termica, termopane super lux, mobilat, 5 min. de Bucuresti, zona super, super oferta,
0730.571.111
20 Oct 11:00
suprafata 65 mp
25.000 €
B
COMUNA 1 DECEMBRIE, oferta, proprietar, centrala termica, termopane super lux, mobilat, 5 min. de Bucuresti, zona super, super oferta,
0730.571.111
21 Oct 12:02
suprafata 65 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 4
25.000 €
IF
COMUNA 1 DECEMBRIE, oferta, proprietar, centrala termica, termopane super lux, mobilat, 5 min. de Bucuresti, zona super, super oferta,
0730.571.111
21 Oct 12:06
suprafata 65 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 4
25.000 €
IF
BERCENI  - Huedin Center, apartament de 2 camere, confort II sporit, necesita renovare, se accepta credit.
0788.505.563
20 Oct 11:00
suprafata 42 mp
decomandat
etajul 9 din 10
25.500 €
B
BERCENI,  Dimitrie Leonida, proprietar, vand apartament 2 camere, finisaje lux, centrala proprie, contorizat separat, utilitati bransate, loc de parcare,
0727.175.861/ 0730.245.876
; parvulet.lucian@yahoo.com
20 Oct 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2014
decomandat
25.500 €
B
HALA TRAIAN,  central, stradal, la curte, parter, electricitate, apa, canal, parchet, termopan, grilaje, bucatarie, wc, dus (mici), acte,
0766.480.101
20 Oct 11:00
suprafata 30 mp
26.000 €
B
BERCENI, proprietar vand apartament cu finisaje de lux, centrala proprie, contorizat separat, utilitati bransate, loc parcare, reper Carrefour Grand Arena,
0727.175.861/ 0730.245.876
; parvulet.lucian@yahoo.com
20 Oct 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 4
26.000 €
B
BERCENI  acces metrou (5 min), direct dezvoltator, apartament 2 camere, baie utilata, finisaje la alegere, complet finisat, accept credit, reducere 5% la cash!
0734.950.229/ 0737.801.566
; dany.barbulescu@yahoo.com
20 Oct 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2014
semidecomandat
etajul 1 din 3
26.000 €
B
BERCENI,  5 minute pana la metrou Dimitrie Leonida, apartament 2 camere, balcon, contorizari individuale, finisaje deosebite, TVA 5% inclus in pret, proprietar,
0730.245.876/ 0727.175.861
; roxana_ratcu@yahoo.com
20 Oct 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2014
semidecomandat
etajul 1 din 3
26.000 €
B
BERCENI  Metalurgiei, comision0%, finisaje de calitate, stradal, langa statie RATB, la cheie, bloc nou, contorizare separata, reducere la cash, tva 5% inclus,
0721.165.251/ 0761.753.001
; anca_vsl@yahoo.com
20 Oct 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 5
26.000 €
B
BERCENI,  sector 4, apartament 2 camere, finisat modern, geamuri termopan, usa metalica antiefractie, centrala proprie 24 Kw, contorizari separate,
0736.019.755/ 0728.888.168
; gabiverives@gmail.com
20 Oct 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 4
26.000 €
B
BERCENI,  sector 4, zona Metalurgiei, apartamentul se vinde la cheie, finisaje la alegere, toate utilitatile, centrala termica si loc de parcare incluse in pret,
0727.557.147/ 0732.933.128
20 Oct 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 4
26.000 €
B
METALURGIEI BULEVARD, bloc nou, D+P+4, apartament predat la cheie, finisaje si dotari de calitate, toate utilitatile, contorizat individual, direct dezvoltator, comision 0%
0722.519.815/ 0722.221.688/ 0764.180.052
20 Oct 11:00
suprafata 39 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €
B
BRANCOVEANU, , Family Residence PostalionuluiSelgros, Carrefour Grand Arena, 10 min de Metrou Aparatori, bloc nou de 4 etaje, complex finalizat direct dezvoltator, reducere pentru plata cash,
0765.658.737/ 0743.122.992/ 0785.225.855
; valentinmarvis@yahoo.com ; www.blocurinoibucuresti.ro
20 Oct 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €

comision 0%
B
GARA DE NORD,  parc/ metrou, termopan, imbunatatiri, semimobilat, utilat, 2 lifturi, risc seismic, ideal investitie. OBS: Este inchiriat si se pot pastra chiriasi,
0728.330.206
; celmaimiccomision@yahoo.com ; www.tentantimobiliare.ro
20 Oct 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 1964
semidecomandat
etajul 8 din 9
26.000 €
B
COMUNA 1 DECEMBRIE,  Ilfov, 5 min de Buc., super lux, oferta, proprietar, centrala termica, termopane, super lux, mobilat, poze reale, ocazie, oferta doar pt cash,
0730.571.111
20 Oct 11:00
suprafata 65 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 4
26.000 €
IF
COMUNA 1 DECEMBRIE, oferta, proprietar, centrala termica, termopane super lux mobilat 5 min. de Bucuresti, zona super, super oferta, Comuna 1 Decembrie,
0730.571.111
20 Oct 11:00
suprafata 65 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 4
26.000 €
31.500 €
B
BERCENI,  Grand Arena, dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metal, centrala proprie, loc parcare, pozitie deosebita, zona vile, accept...
0766.919.022/ 0761.336.118
20 Oct 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €
B
METALURGIEI  -Berceni, bloc nou, stradal, dispune de finisaje moderne, racordat la utilitati, costuri de intretinere si mentenanta minime,
0722.652.640
20 Oct 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 4
26.000 €
B
 
 ToateVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 21 Oct 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD