IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (932 anunturi)
  Toate Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
RAHOVA PIATA,  in spate la economat, apartament 2 camere confort 3 cu gaze, imbunatatiri multiple, bloc reabilitat termic, foarte curat, apa calda, apa rece, gaze, usa metalica, termopan,
0727.267.976/ 0768.366.823
04 Sep 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 1982
semidecomandat
etajul 4 din 4
11.400 € B
BAICULUI,  complex, ap. 2 camere confort 3 cu gaze, curat, termopan, usa metalica,
0727.267.976/ 0768.366.823
04 Sep 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 1982
semidecomandat
etajul 4 din 4
15.500 € B
TUNSU PETRE, confort 2 cu gaze, liber, fara imbunatatiri, cadastru, intabulare, nediscutabil,
0768.366.823/ 0727.267.976
04 Sep 11:00
suprafata 45 mp
semidecomandat
etajul 1 din 4
17.500 € B
RAHOVA, urgent, renovat recent, baie cu cabina de dus, centrala proprie gaze separat, liber, cadastru, intabulare, bloc foarte curat, zona Rahova, Piata Economat,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com
04 Sep 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 2 din 4
18.700 € B
ANTIAERIANA, 2 camere, etaj 2/ 4, contor gaze separat, cadastru, intabulare, certificat energetic, rog seriozitate, zona Margeanului posta, usor discutabil,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com
04 Sep 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 2 din 4
20.500 € B
ANTIAERIANA, contor gaze separat, cadastru, intabulare, certificat energetic, rog seriozitate, zona Margeanului posta, usor discutabil,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com
04 Sep 18:06
suprafata 27 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 2 din 4
20.500 € B
PIEPTANARI, 2 camere, bucataria mobilata, gaze separat caldura de la Radet cadastru, intabulare, 5 min. de metrou Eroii Revolutiei, rog seriozitate,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com
04 Sep 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 3 din 4
21.800 € B
GIURGIULUI  - Baciului, 2 camere confort 2, termopan, usa metalica, parchet, cadastru + intabulare, liber, zona curata - civilizata, acces facil RATB,
0786.111.091
04 Sep 11:00
suprafata 38 mp
etajul 1 din 4
22.700 € B
PETRE ISPIRESCU,  vand 2 camere et 1/4 gresie, faianta, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare, certificat energetic, zona Liceul Bolintineanu,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com 04 Sep 11:00
suprafata 27 mp
semidecomandat
etajul 1 din 4
23.000 € B
BRANCOVEANU, apartament 2 camere, recent renovat, parter, parter din 4, confort 3, 28 metri patrati, imbunatatit, gaze, gresie, faianta, t, usa metalica balcon struct. met. Se afla la 7 min....
0761.602.310
04 Sep 11:00
suprafata 28 mp
an constr. 1970
semidecomandat
parter din 4
23.500 € B
BRANCOVEANU,  Minca Dumitru, proprietar, recent renovat, conf 3, imbunatatit, gaze, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica balcon struct. met. Se afla la 7 min. parc, metrou. Cadastru,
0761.602.310
04 Sep 11:00
suprafata 28 mp
an constr. 1970
semidecomandat
parter din 4
23.500 € B
BRANCOVEANU,  Alunisului apartamente duplex, scara interioara, luminoase, la cheie, centrala termica, utilitati, aproape metrou, Ratb, izolatie termica, bucatarie, baie, liniste,
0765.601.772
; madalina.novac@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
04 Sep 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 5 din 6
24.500 € B
EROII REVOLUTIEI, confort 3, etaj 1/4, bloc mixt, renovat recent, gresie, faianta, termopan, usa metalica, baie cu dus, fara balcon, zona linistita (strada Cap Usurelu Ion) aproape metrou (5...
0723.022.738
; ovidiu_nc@yahoo.com
04 Sep 11:00
suprafata 30 mp
an constr. 1977
semidecomandat
etajul 1 din 4
25.500 € B
MILITARI RESIDENCE, 2 camere, mansarda, finisat complet, toate utilitatile (Apa Nova, Enel, GDF Suez), contorizat complet, termopan tripan Veka, centrala termica,
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro ; www.militari-residence.ro
04 Sep 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2014
decomandat
mansarda
26.400 € B
MILITARI RESIDENCE, 2 camere, mansarda, finisat complet, toate utilitatile (Apa Nova, Enel, GDF Suez), contorizat complet, termopan tripan Veka, centrala termica,
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro ; www.militari-residence.ro
04 Sep 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2014
decomandat
mansarda
26.400 € B
RAHOVA,  Salaj, fara imbunatatiri, scara ultracivilizata, liber, se poate viziona oricand, in apropiere de mijloace de transport, gradinite, scoli, merita vazut,
0753.075.109
04 Sep 11:00
suprafata 46 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 10 din 10
26.990 € B
BRAGADIRU  Anda Rezidential, super zona, confort 1, bloc nou. Apartamente la cele mai bune preturi cu predare la cheie: parchet, gresie, faianta, toate la alegere, loc de parcare,
0733.096.866
; blocbragadiru@gmail.com
04 Sep 11:00
suprafata 53 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 4 din 5
27.000 € IF
GRIVITEI CALEA,  Titulescu, vanzare apartament (casa) + teren, recent renovata: gresie, faianta, parchet, tencuit, gletuit, zugravit, pivnita 4 metri patrati,
0721.702.323
04 Sep 11:00
suprafata 39 mp
an constr. 1940
parter
27.000 € B
ALEXANDRIEI  soseaua, Bragadiru, bloc nou, finalizat, finisaje calitate, constructie solida, gresie, faianta, parchet, t, curent, parcare, aproape de Penny, Lidl, Leroy, Cora. Vecinatati:...
0768.295.999/ 0740.468.481
; pagaimobiliare4@gmail.com ; www.pagaimobiliare.ro
04 Sep 11:00
suprafata 45 mp
an constr. 2015
semidecomandat
etajul 1 din 3
27.000 € B
BRAGADIRU  Anda Rezidential, super zona, confort 1, bloc nou. Apartamente la cele mai bune preturi cu predare la cheie: parchet, gresie, faianta, toate la alegere, loc de parcare,
0733.096.866
; blocbragadiru@gmail.com
04 Sep 11:00
suprafata 58 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 3 din 5
27.000 € IF
RAHOVA  Humulesti stradal, toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, centrala proprie, bloc reabilitat, geam la baie, foarte curat, renovat total 2012, bloc...
0737.481.773
; euro.c.imobiliare@gmail.com
04 Sep 11:00
suprafata 36 mp
an constr. 1975
semidecomandat
etajul 4 din 4
27.000 € B
RAHOVA,  Alexandriei, la cheie, finisaje de calitate, CT, caramida, Ratb 302, Penny, balcon, Cora, parc, cartier foarte dezvoltat, termopan, loc parcare, liniste,
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
04 Sep 11:00
suprafata 46 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 3
27.500 € B
PETRE ISPIRESCU ap. 2 camere, confort 2. Balcon. Apropiere scoala, complex comercial, statie RATB. Zona curata, cu multa verdeata. Acte la zi,
0727.395.455/ 0768.835.410
04 Sep 11:00
suprafata 36 mp
semidecomandat
etajul 6 din 10
27.500 € B
BERCENI  metrou, in bloc nou. Zona rezidentiala. Acces la metrou Dimitrie Leonida. Strazi asfaltate. Magazine deverse. Se vinde la cheie, cu toate finisalele noi si cu garantie. Accept...
0736.772.394
; rmrdana@gmail.com
04 Sep 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2015
decomandat
parter din 4
27.550 € B
MOSILOR  -Obor str. T Maiorescu, imobil cu pod, renovat, curat, termopan, gresie, faianta, termopan, centrala termica, usa metalica, boxa, Imobil cu risc seismic.
0722.755.377
; arca.imob@yahoo.com
04 Sep 11:00
suprafata 55 mp
an constr. 1930
semidecomandat
etajul 3 din 3
27.900 € B
ZETARI,  Baciului, confort 2. In zona se afla o scoala, magazine, farmacie. Apartamentul se poate vinde mobilat sau nemobilat. Pretul este discutabil,
0760.289.679
04 Sep 11:00
suprafata 35 mp
semidecomandat
etajul 7 din 10
28.000 € 30.000 € B
BRAGADIRU, din caramida, comp BCA, utilat modern, iz term polistiren 10 cm. In vec. gradinita, scoala, supermarketuri. Se preda la cheie cu centrala termica si loc de parcare inc in pret....
0760.821.812/ 0722.898.041
; ibitc9@gmail.com
04 Sep 11:00
suprafata 60 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 2
28.000 € IF
ALEXANDRIEI SOSEA, calitate superioara intr-o zona linistita, apr. RATB, magazine, parc de copii, lift, canalizare, apa, gaze, curent, la cheie, finisajele la alegere
0760.654.548/ 021.440.22.49
; www.conceptimobiliare.ro
04 Sep 11:00
suprafata 47 mp
decomandat
etajul 1 din 5
28.000 € IF
BERCENI  -D. Gazarului, Lidl, 2 camere, bloc civilizat de 4 etaje, partial amenajat, termopan, usa metalica, scara linistita, intabulat, liber, se acc credit,
0760.664.888
04 Sep 11:00
suprafata 38 mp
28.500 € B
RAHOVA  -Zebra Residence, comision 0%, constructie solida, supermarket 2 statii RATB, 300 m statie 117, 8 si 23, balcon, bucatarie inchisa, centrala,
0720.722.862
; office@4blocks.ro ; www.4blocks.ro
04 Sep 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2015
etajul 1 din 5
29.000 € B
ALEXANDRIEI,  Soseaua, Rahova, Cartier Rezidential Independentei, 5 min. Cora, Ratb 302, acces asfalt, bloc mixt de caramida, apartamente si garsoniere (21.000 €), finisate, toate...
0724.955.610/ 0721.019.959
04 Sep 16:13
suprafata 45 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 3
29.000 € B
RAHOVA Ideal Residence Rahovasuper pret - dezvoltator, bloc nou, teren multisport, loc de joaca copii, piata, supermarket, acces usor RATB, spatios, finisaje la alegere, centrala proprie, termopan Rehau,...
0729.349.080
; office@ideal-residence.ro ; www.ideal-residence.ro
04 Sep 11:00
suprafata 49 mp
an constr. 2015
decomandat
29.900 € comision 0% B
VITAN,  Auchan apartamente elegante si situate intr-o zona foarte buna. La cheie, centrala termica, duplex, Ratb, Mall Vitan, Real, Metrou si centrul Capitalei,
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
04 Sep 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 5 din 6
29.900 € B
ALEXANDRIEI SOSEA,  Cartier Scandinavia, strada asfaltata canalizare, spatiu verde, loc de joaca cartier deosebit, statie RATB 302 la 100 m. Ap. 2 camere, finisat, 49 metri patrati, etaj 4,...
0744.502.558
04 Sep 11:00
suprafata 49 mp
an constr. 2013
30.000 € IF
RAHOVA  terenurile de tenis, in bloc, mobilat si utilat, confort 2, toate imbunatatirile, aer conditionat, cadastru, intabulare, energetic,
0733.301.600
; razvan.ion@reian.ro ; www.reian-imobiliare.ro
04 Sep 11:00
suprafata 30 mp
decomandat
etajul 2 din 4
30.000 € B
BERCENI,  Brancoveanu, stradal, vedere spate, liniste, conf. 2, bl renovat, usa metalica termopan. Scoala, hipermarketuri, Ratb in fata scarii. Cadastru, intab, certif energ. Accepta...
0771.139.259
; deintraumimob@yahoo.com
04 Sep 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1977
semidecomandat
etajul 1 din 5
30.000 € B
GIURGIULUI  City Mall, Piata Progresu, pozitie excelenta, confort 2, curat, imbunatatiri complete, balcon inchis, cadastru, intabulare, pret fix, se vinde cash 3 min. Ratb, 7 min. metrou...
0761.609.243/ 0720.039.035
; columbia.imobiliar@yahoo.com
04 Sep 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 9 din 10
30.000 € B
MILITARI RESIDENCE, 2 camere, mansarda, finisat complet, toate utilitatile (ApaNova, Enel, GDF Suez), contorizat complet, termopan tripan Veka, centrala termica,
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro ; www.militari-residence.ro
04 Sep 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 2014
decomandat
mansarda
30.000 € B
GIURGIULUI, confort 2, cu gresie, faianta, parchet, termopan, apropiere acces facil la mijloace de transport,
0732.864.809/ 0766.603.401
04 Sep 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 2 din 10
30.500 € B
MILITARI Militari ResidenceResidence, mansarda (cu pod deasupra), confort 1, se preda finisat la cheie, complet contorizat, parcare inclusa in pret, locuri de joaca,
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro ; www.militari-residence.ro
04 Sep 11:00
suprafata 51 mp
an constr. 2014
decomandat
30.600 € comision 0% IF
MILITARI,  Rosu direct dezv. 2 camere, stradal, d+p+4+m, contorizat individual, diferite etaje disponibile, loc de parcare, zona verde, RATB,
0761.028.046/ 0729.481.840/ 0744.550.071
; office@eurocasaimobiliare.ro ; www.eurocasaimobiliare.ro
04 Sep 11:00
suprafata 35 mp
an constr. 2015
etajul 2 din 5
30.900 € 39.900 € B
BERCENI,  Emil Racovita, 2 camere, confort 2, amenajat total, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica liber, acte la zi, acces usor metrou, se accepta credit,
0786.111.091
04 Sep 11:00
suprafata 37 mp
decomandat
etajul 6 din 10
30.900 € B
DRUMUL TABEREI,  Aleea Potaisa aproape de str Dr. Taberei, zona verde, apartament confort 2 sporit, renovat acum 5 ani, termopan, usa metalica, aer conditionat, se accepta credit,
0722.465.875
04 Sep 11:07
suprafata 38 mp
an constr. 1970
decomandat
etajul 10 din 10
30.900 € B
BERCENI  Emil Racovita, 2 camere confort 2, liber, toate actele, fara risc seismic, acces imediat mijloacele de transport, scoala, gradinita, discutabil,
0728.848.431/ 0722.256.664/ 021.242.12.93
; cordialimobiliare@yahoo.com ; www.cordialimobiliare.ro
04 Sep 11:00
suprafata 35 mp
decomandat
etajul 6 din 10
31.000 € B
FIZICIENILOR, ap. 2 camere, confort 2, renovat recent, bucatarie mobilata si utilata, loc parcare, zona linistita, pret negociabil, c+i,
021.434.98.21/ 0766.491.921
; office@casarurora.ro
04 Sep 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 4 din 4
31.000 € B
ALEXANDRIEI SOSEAUA  Haliu, balcon, toate utilitatile, finisaje la cererea clientului, centrala proprie, aproape de mijloacele de transport, se accepta credit, comision 0%,
0760.654.541/ 021.440.22.49
; www.conceptimobiliare.ro
04 Sep 11:00
suprafata 48 mp
an constr. 2015
etajul 2 din 3
31.000 € IF
GIURGIULUI,  Gazarului, confort 2, imbunatatiri complete, curat, balcon, bine situat, zona verde, 3 statii metrou Eroii Revolutiei, 3 min. Ratb, ej 7/ 10, 1 statie Piata Progresu, pret fix,...
0761.609.243/ 0720.039.035
; columbia.imobiliar@yahoo.com
04 Sep 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1972
semidecomandat
etajul 7 din 10
31.000 € B
BRAGADIRU,  Alexandriei, ocazie, zona buna, finisaje lux, gresie, faianta, parchet, t, curent, asfaltat, iluminat stradal, constructie beton armat si caramida Porotherm. Vecinatati:...
0768.295.999/ 0740.468.481
; pagaimobiliare4@gmail.com ; www.pagaimobiliare4.ro
04 Sep 11:27
suprafata 60 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 3
31.000 € B
GIURGIULUI,  City Mall, Gazarului, cf 2, imbunatatiri complete, balcon, bine situat, zona verde, cadastru, intabulare, 3 statii metrou Eroii Revolutiei, 3 min ratb, ej 7/10, 1 statie piata...
0761.609.243/ 0720.039.035
; columbia.imobiliar@yahoo.com
04 Sep 11:57
suprafata 38 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 7 din 10
31.000 € B
DRUMUL TABEREI apartament 2 camera, confort 2, proprietar, la pret de garosniera, doar cash exclus agentii. Bloc stradal verdeata liniste,
0743.496.024
04 Sep 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 9 din 10
31.300 € B
 
  Toate Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 04 Sep 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD