IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1124 anunturi)
 ToateVideoAlfabetic PretJud.
DRUMUL TABEREI, particular, total mobilat, parcare, reabilitat, gresie, faianta, usi, parchet, termopan, aer conditionat, balcon stil loja, 2 lifturi, toate actele, aproape RATB, piata,...
0724.359.242
; serbanstefan56@yahoo.com
16 Apr 11:00
suprafata 48 mp
an constr. 1970
semidecomandat
etajul 9 din 10
48 €
B
BUCURESTII NOI, mobilat utilat la cheie cu cu finisaje de lux, toate facilitatile separat contorizat apa lumina gaz, blocul este 98% locuibil, accept si credit Prima Casa,
0764.986.975
; lungu_solomon@yahoo.com
16 Apr 11:00
suprafata 61 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 2
62 €
B
BUCURESTI, apartament 2 camere mobilat utilat la cheie cu finisaje de lux, toate facilitatile separat contorizat apa lumina gaz. Accept si credit Prima Casa sau alte variante,
0764.986.975
; lungu_solomon@yahoo.vom
16 Apr 11:00
suprafata 62 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 2
63 €
B
MILITARI, Rosu, langa padure, zona deosebita, P+3, 3 apartament/ nivel, canalizare, predare la cheie, optional semifinisat, loc de joaca public, policlinica, gradinite, scoli, asfalt,...
0747.298.009
; familia.suditu@yahoo.com ; www.nuferilor.ro
16 Apr 21:04
suprafata 62 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 3
490 €
mp
IF
SALAJ, Trompetului, Aleea Imasului, ocazie, confort 2 cu balcon, multiple imbunatatiri (p, gresie, faianta t, um) centrala proprie, instalatii electrice/sanitare noi, usi interior...
0768.580.861
; andreea_iorga@yahoo.com
16 Apr 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 78
semidecomandat
etajul 4 din 4
18.500 €
B
MARGEANULUI str. Crizantemelor, confort 2, gaze, centrala, parchet, termopane, bloc reabilitat termic, scara curata, civilizat, open space cu bucataria, hol, dormitor, baie, cadastru +...
0766.486.240/ 0722.871.755
16 Apr 14:18
suprafata 28 mp
an constr. 1975
semidecomandat
etajul 4 din 4
18.900 €
B
BUCURESTI -GLINA LA DOAR 1 KM, APARTAMENT 2, 3 CAMERE IN VILA NOUA, FINISAT LA CHEIE. METROUL LA 5 MINUTE AUTO,
0766.874.345
16 Apr 11:00
suprafata 70 mp
an constr. 2014
decomandat
19.900 €
IF
DRUMUL TABEREI, Prelungirea Ghencea, Lukoil, liber, gresie, faianta, termopan, usa metalica, open space,
0723.118.764/ 021.430.37.40
; stentorintermed@yahoo.com ; www.stentorintermed.ro
16 Apr 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2012
demisol din 3
22.000 €
B
PETRE ISPIRESCU, liceul Bolintineanu, cu multiple imbunatatiri, baie cu cada, semimobilat, cadastru, intabulare, pret usor discutabil, rog seriozitate,
0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com16 Apr 11:00
suprafata 28 mp
decomandat
etajul 1 din 4
22.800 €
23.800 €
B
SALAJ SOSEAUA, bloc stradal, apartamentul este la parter, vedere pe spate, curat, bine intretinut, bloc civilizat, mijloace de transport, se accepta credit,
0760.654.540/ 021.440.22.49
16 Apr 11:00
23.000 €
B
PETRE ISPIRESCU, Liceul Bolintineanu, cu multiple imbunatatiri, baie cu cada, semimobilat, cadastru, intabulare, pret usor discutabil, rog seriozitate,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com16 Apr 11:00
suprafata 28 mp
decomandat
etajul 1 din 4
23.800 €
B
SECTOR 4, apartamente rezidentiale 2 camere imobile 2014, p+1+2+3+4 suprafete de la 45 mp- 70 metri patrati, 3 minute de metoru, gradina proprie, loc parcare inclus in pret, imbunatatiri...
0720.602.595/ 0760.924.460/ 021.467.32.26
; www.royaltransif.ro 16 Apr 11:00
24.000 €
B
SECTOR 4, ap. rezidentiale 2 camere, imobile 2014, p+1+2+3+4, supr. de la 45 mp - 70 metri patrati, 3 min. de metrou, gradina proprie, loc parcare inclus in pret, imbunatatiri la cerere,...
0720.602.595/ 0760.924.460/ 021.467.32.26
; www.royaltransif.ro 16 Apr 11:00
24.000 €
B
LIZEANU, langa benzinaria OMV, apartament 2 camere, in vila, baie, bucatarie, balcon, stradal, cadastru, intabulare, curat discutabil, liber,
0727.267.976/ 0760.890.117
16 Apr 11:00
suprafata 50 mp
semidecomandat
etajul 1 din 3
24.500 €
B
CAMPINA, vand apartament cu 2 camere sau schimb cu garsoniera in Bucuresti. Apartamentul este mobilat, confort 1 in zona Peco OMV, separatie gaze si apa, gresie, faianta, termopane,
0726.923.505
; raliuca2001@gmail.com
16 Apr 11:00
suprafata 48 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 9 din 9
25.000 €
PH
BERCENI, metrou IMGB, dezvoltator, apartament in imobil p+2, liber la parter si etaj 1, spatios, la cheie, finisaje de calitate, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, usa...
0723.528.420/ 0761.336.118
16 Apr 11:00
an constr. 2013
etajul 1 din 2
25.500 €
B
11 IUNIE, vis a vis de Mitropolie, apartament in vila, 2 camere, usa metalica, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, cadastru, intabulare,
0727.267.976/ 0760.890.117
16 Apr 11:00
suprafata 45 mp
semidecomandat
etajul 1 din 2
25.500 €
B
BERCENI, metrou IMGB, dezvoltator, apartament in imobil p+2, liber la parter si etaj 1, spatios, la cheie, finisaje de calitate, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, usa...
0723.528.420/ 0761.336.118
16 Apr 13:31
an constr. 2013
etajul 1 din 2
25.500 €
B
MILITARI (aproape de Gorjului la 5 minute metrou si piata), apartament confort 2, cu termopane, parchet laminat, electrica pe cupru, pereti cu lavabila, liber,
0761.658.513
16 Apr 11:00
suprafata 33 mp
an constr. 1977
semidecomandat
etajul 4 din 4
26.000 €
B
1 DECEMBRIE, Ilfov, vis-a-vis de Cartierul Greencity si Mega Image, direct proprietar, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, gaze, balcon inchis, acte la zi, numai cash, poze reale...
0722.752.603
16 Apr 11:00
suprafata 70 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 3 din 4
26.000 €
IF
1 DECEMBRIE, Ilfov, direct dezvoltator bloc 2013 structura beton finisat lux de calitate centrala proprie 2 balcoane fata spate inchise termopan curte interioara doar pt locatari zona pret...
0722.752.603
16 Apr 11:00
suprafata 70 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 2 din 4
26.000 €
IF
BERCENI, Metalurgiei, apartament 2 camere, se preda la cheie cu toate finisajele incluse si se afla la 8 min. mers pe jos de statia metrou Dimitrie Leonida,!
0737.500.375
; rizeaandrei198@gmail.com
17 Apr 10:57
suprafata 40 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 3
26.000 €
unitate
B
BERCENI, apartament nou la pret de garsoniera, ocazie unica, imobil nou, apartament finisat la cheie,!
0723.535.968
17 Apr 11:59
suprafata 40 mp
an constr. 2014
parter din 3
26.000 €
bucata
B
RAHOVA -Salaj, balcon, toate imbunatatirile, parc, parcare, liber, id:450187,
0758.323.323/ 021.539.49.19
; office@imobservicecenter.ro ; www.imobservicecenter.ro
16 Apr 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 1979
etajul 4 din 10
26.500 €
B
BERCENI, Aparatorii Patriei, la 1 minut de metrou, dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, centrala proprie, balcon, lift, pozitie deosebita,...
0723.528.420/ 0761.336.118
16 Apr 11:00
an constr. 2014
etajul 1 din 4
26.500 €
B
BERCENI, Aparatorii Patriei, la 1 minut de metrou, dezvoltator, const. 2014, etaj 1/4, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, centrala proprie, balcon,...
0723.528.420/ 0761.336.118
16 Apr 13:42
an constr. 2014
etajul 1 din 4
26.500 €
B
BERCENI, apartament finisaje de exceptie, totul nou, magazin in apropiere, constructie caramida,
0723.535.968
17 Apr 12:04
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
26.500 €
B
METROU IMGB, 1 minut metrou, pozitie excelenta, pret exceptional, constructie solida, merita vizionat,!
0727.736.313
; iuliana.jilcu@gmail.com
17 Apr 12:26
suprafata 32 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 4
26.500 €
B
BERCENI, D. Leonida, la 6 minute de metrou, particular vand 2 camere, finisat excelent, centrala proprie, utilitati bransate, lift, loc parcare gratuit,
0726.138.984/ 0722.478.920
; adriangherman2004@gmail.com
16 Apr 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2013
decomandat
26.900 €
B
RAHOVA -Ispirescu, balcon mare, etaj intermediar, imbunatatiri, parcare, in reabilitare, liber, id:450188,
0758.323.323/ 021.539.49.19
; office@imobservicecenter.ro ; www.imobservicecenter.ro
16 Apr 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 1979
27.000 €
B
OLTENITEI SOSEA, imobil nou P+2+M, complet finisat la cheie, centrala proprie, toate utilitatile, direct dezvoltator, comision 0%,
0730.320.124/ 0724.411.696/ 0769.273.730
; office@nemarimobiliare.ro ; www.vile-popesti.ro
16 Apr 11:00
suprafata 43 mp
an constr. 2013
decomandat
27.000 €
B
OLTENITEI SOSEA, imobil nou P+2, complet finisat la cheie, centrala proprie, toate utilitatile, direct dezvoltator, comision 0%,
0730.320.124/ 0724.411.696/ 0769.273.730
; office@nemarimobiliare.ro ; www.vile-popesti.ro
16 Apr 11:00
suprafata 43 mp
an constr. 2013
decomandat
27.000 €
B
DRUMUL TABEREI, Prelungirea Ghencea, balcon, centrala termica, lux, la cheie, parcare, id: 370147,
0758.323.323/ 021.539.49.19
; office@imobservicecenter.ro ; www.imobservicecenter.ro
16 Apr 11:00
suprafata 55 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 4
27.500 €
B
GIURGIULUI, Piata Progresul, confort 2, cadastru, intabulare, termopane, usa metalica, curat, bloc civilizat, liber, pozitie deosebita, acces metrou, piata, parcul Tineretului,
0744.600.976/ 0736.463.258
16 Apr 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1973
semidecomandat
etajul 7 din 10
27.500 €
B
DOMNESTI, cartier de vile, in bloc p+2+m (6 gars+ 6 ap 2 camere, 12 loc. de parcare), gaze- centrala, curent, canal. proprie, apa curenta (145 m), drum il., teren sport. gars 32 metri...
0764.634.230/ 0724.226.022
16 Apr 11:00
suprafata 57 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 2
27.500 €
IF
PRELUNGIREA FERENTARI, imobil 2012, la cheie, apartament tip duplex, centrala proprie, complet contorizat, finisaje deosebite. Direct dezvoltator, comision 0%, acceptam credit Prima Casa. Statie...
0746.160.659
16 Apr 11:00
suprafata 56 mp
an constr. 2012
decomandat
etajul 3 din 4
27.900 €
B
BERCENI, 7 minute metrou D. Leonida, apartament nou, ideal compartimentat. Finisaje la alegere. Contorizare individuala. Zona rezidentiala, linistita si curata. Infrastructura completa....
0727.162.816/ 0765.189.097
; mihai.ariton23@gmail.com ; www.apartamentenoisud.ro
16 Apr 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 2013
decomandat
27.900 €
B
PRELUNGIREA FERENTARI, imobil 2012, la cheie, apartament tip duplex, centrala proprie, complet contorizat, finisaje deosebite. Direct dezvoltator, comision 0%, acceptam credit Prima Casa. Statie...
0746.160.659
16 Apr 11:00
suprafata 56 mp
an constr. 2012
decomandat
etajul 3 din 4
27.900 €
B
BERCENI, metrou Dimitrie Leonida, apartament superb, gresie, faianta, parchet, tamplarie pvc, centrala, doua balcoane, loc parcare, Accept Credit Prima Casa,
0734.042.305/ 0727.239.293
; robert.sorin87@gmail.com
16 Apr 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2014
etajul 1 din 3
28.000 €
B
DIMITRIE LEONIDA, apartament 2 camere, la cheie + loc parcare, finalizarea constructie iunie, aproape de statia de Metrou Dimitrie Leonida,
0745.696.225
; utilajconstruct@yahoo.com16 Apr 11:22
suprafata 40 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 4
28.000 €
B
BERCENI, Moldovita, metrou la 5 min Aparatorii Patriei, ap 2 cam, confort 2, balcon, et 10/10, mobilat integral, gresie, faianta, termopan, a/c, usa metalica, loc parcare adp, interfon,...
0762.093.000
16 Apr 20:40
an constr. 1973
etajul 10
28.000 €
28.500 €
B
MICRO 9, centrala termica, termopane, faianta, gresie, parchet, usa metalica, izolat termic interior, bloc reabilitat termic exterior, debara, balconul se intinde de-a lungul bucatariei...
0767.468.036/ 0093790019818
; olaruoctavian@gmail.com
16 Apr 11:00
suprafata 65 mp
semidecomandat
etajul 7 din 10
28.500 €
DB
BERCENI, Uioara, apartament 2 camere, conf 2, situat in apropierea mijloacelor de transport si dispune de unele imbunatatiri,
0737.521.591/ 0735.675.839
; best1@bestimobiliar.ro ; www.bestimobiliar.ro
16 Apr 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 4 din 4
28.500 €
B
OLTENITEI SOSEA, IRA, imobil nou, p+2, finisate la cheie, centrala, parcare, pozitie excelenta, direct dezvoltator, comision 0%,
0784.734.584/ 0722.999.829/ 0768.397.773
; office@nemarimobiliare.ro ; www.vile-popesti.ro
17 Apr 10:07
suprafata 42 mp
an constr. 2013
decomandat
28.500 €
B
BRANCOVEANU, str. Izvorul Oltului, confort 2, termopan, usa metalica, toate actele, negociabil,
0761.924.782
16 Apr 17:29
semidecomandat
parter din 10
28.900 €
B
ALEXANDRIEI SOSEA, Bragadiru, apartamente noi, programul Prima Casa, calitate maxima la pret decent, 2 camer: 29.000 €, 2 camere: 32.000 €, 3 camere: 45.000 €, finisata la cheie si...
0724.462.028
; office@simat.ro
16 Apr 11:00
29.000 €
B
BRAGADIRU, sos. Alexandriei proprietar, apartamente noi, program Prima Casa, calitate maxima la pret decent, 2 camere 29.000 €, 2 camere 32.000 €, 3 camere 45.000 €,...
0724.462.028
; office@simat.ro
16 Apr 11:00
29.000 €
IF
BRANCOVEANU, balcon, imbunatatiri, parcare, parc, acte, apropiere metrou, liber, id:400015,
0758.323.323/ 021.539.49.19
; office@imobservicecenter.ro ; www.imobservicecenter.ro
16 Apr 11:00
suprafata 44 mp
etajul 1 din 4
29.000 €
B
DRUMUL TABEREI, Ghencea Latin, P+2, vile, 1, 2 camere, 42- 75mp, toate utilitatile, etaj la alegere, parcare, curte, intre 29000 si 53500 €,
0721.968.946
16 Apr 11:00
decomandat
29.000 €
B
VITAN, proprietar, este nou si modern, fara finisaje acum sau la cheie la 32.000 €, cu centrala termica proprie, termopan, gresie, faianta, parchet, usi interioare. Finisajele se...
0760.374.598
16 Apr 11:00
suprafata 55 mp
an constr. 2013
semidecomandat
etajul 5 din 5
29.000 €
B
 
 ToateVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |