IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1466 anunturi)
  Toate Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
BRAGADIRU  -parc, la cheie, centrala, utilitati, parcare, priveliste parc+ lac, disponibil imediat, exclus agentii, supraf. 70 mp x 500 €/mp= 35.000 €+ 10 mp pod gratis, accept...
0745.263.161
27 Mar 11:00
suprafata 70 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 3 din 3
500 € mp IF
BRANCOVEANU,  Budimex, direct dezvoltator apartament imobil nou, finisaje lux, suprafata utila intre 30-67 metri patrati, zona vile, 5 min de metrou, parc, aer conditionat, aproape de...
0722.241.794
; bogdan.ilioiu@gmail.com
27 Mar 11:00
suprafata 55 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 3
1.000 € mp B
FLOREASCA, ap.2 camere, etaj 3 termopan, aer conditionat, parchet, usa metalica balcon inchis. Vec.: Dorobanti, Aviatiei, Aviatorilor, Stefan cel Mare,
0722.121.842
27 Mar 11:00
5.200 € B
PIPERA,  Tunari, se preda contract rate la dezvoltator cu buletinul; 15.000 € = avans dat+ rate platite pana in prezent+mobila; loc parcare in curte inclus; apartament in vila; zona...
0784.219.999
; chorvat@ymail.com
27 Mar 11:00
suprafata 68 mp
an constr. 2010
decomandat
etajul 1 din 2
15.000 € IF
FERENTARI,  Imasului, confort 2, proprietar, liber, bloc reabilitat, necesita renovare, balcon,
0760.140.630/ 0725.022.089
27 Mar 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1979
semidecomandat
etajul 3 din 4
15.500 € B
TUNSU PETRE, confort 2 cu gaze, liber, fara imbunatatiri, cadastru, intabulare, nediscutabil,
0768.366.823/ 0727.267.976
27 Mar 11:00
suprafata 45 mp
an constr. 1982
semidecomandat
etajul 1 din 4
17.000 € B
PANTELIMON,  Baicului, Lidl, Parcul Florilor, bloc reabilitat, terasa fara probleme, scara curata, partial imbunatatit, gaze, contoare electrice schimbate. Vec: D-na Ghica, Fundeni,
0729.422.945
27 Mar 11:00
suprafata 30 mp
semidecomandat
18.500 € B
RAHOVA  Ferentari, Aleea Stogu, confort II, fara balcon, renovat, modernizat 2014, mobilat, utilat la cheie, centrala pe gaze, liber, bloc izolat termic, acte la zi, intabulare,
0745.779.715
27 Mar 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1972
parter din 4
19.500 € B
GIURGIULUI SOSEA,  Str. Baciului, 2 camere, confort 2, etaj 2/4 , bloc reabilitat, curat, imbunatatirii, cadastru,
0736.897.571/ 0765.643.014
; sc.estatealexahouse@yahoo.com
27 Mar 11:00
suprafata 40 mp
semidecomandat
etajul 2 din 4
21.000 € B
BERCENI,  Metrou Aparatorii Patriei, Spiru Haret, ap 2 cam, confort 2, balcon, termopan la dormitor, fara probleme cu terasa interfon, supraveghere video, lift. Apropiere: metrou, piata,...
0762.093.000
27 Mar 11:00
suprafata 35 mp
an constr. 1972
etajul 10 din 10
23.000 € 23.900 € B
ONESTI  Judetul Bacau, strada Oituz, situat vis-a-vis de Mall si Primaria noua, central, de vanzare apartament 2 camere, ultracentral, cartier linistit, renovat, mobilat, utilat,...
0771.731.197
; ibluecapital@gmail.com
27 Mar 11:00
suprafata 55 mp
an constr. 1985
semidecomandat
etajul 1 din 4
23.500 € BC
RAHOVA,  Alexandriei, la cheie, finisaje de calitate, CT, Bloc din caramida, RATB 302, Penny, balcon, Cora, Parc, cartier foarte dezvoltat, termopan, loc parcare,
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
27 Mar 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 3
24.000 € B
ALEXANDRIEI SOSEA,  Cartier Independentei Bragadiru, 7 minute de Cora, dezvoltator, bloc nou, 2 camere - 40 mpu, 2 camere - 45 mpu, constructie caramida 30 cm, polistiren 10 cm, compartimentari...
0768.986.232/ 0748.301.300
27 Mar 11:00
24.500 € IF
FERENTARI,  Livezilor, 2 camere, confort 2, semidecomandat, s. 38 metri patrati, etaj 2/4, an 1978, cu imbunatatiri (gresie, faianta, PVC, usa metalica), in apropriere de supermarket Profi...
0723.707.553/ 0740.729.273
; razvanzamfir1@yahoo.com
28 Mar 20:57
24.900 € B
OCNA MURES  4, SECTOR 1, demisol, apartament 2 camere, confort 1, centrala termica, total utilat lux, proprietar;
0736.462.149/ 0758.343.552
27 Mar 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 2014
25.000 € B
RAHOVA,  Salaj, Humulesti, propietar, liber, confort 2, ferestre PVC, usa metalica, gresie, faianta, parchet,
0760.140.630/ 0725.022.089
27 Mar 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1989
semidecomandat
etajul 9 din 10
25.000 € B
CENTRU  Boldesti-Scaieni, Prahova, apartament 2 camere, spatios, usa metalica, centrala termica Ariston, geamuri termopan, parchet, dressinguri noi, mobila bucatarie si sufragerie,...
0729.856.426/ 0729.901.941
; deea_savu@yahoo.com
27 Mar 11:00
suprafata 56 mp
an constr. 1985
semidecomandat
etajul 4 din 4
25.000 € PH
TITAN  Trapezului, 10 min. metrou 1 Decembrie 1918, imobil nou, D+P+4E, predare sept. 2015, centr. proprie, geam termopan, polist. de 10 cm, finisaje la cheie, deosebit, accept credit,...
0768.388.298/ 0766.104.953/ 0769.437.775
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
27 Mar 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
25.000 € B
TITAN,  Aleea Rezident, 10 min. Metrou 1Dec. 1918, imobil nou, D+P+4E, predare sept., centr. proprie, geam termopan, polist. de 10 cm, finisaje la cheie, deosebit, accept credit, lift,
0768.388.298/ 0766.104.953/ 0769.437.775
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
27 Mar 16:41
suprafata 34 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
25.000 € B
Titan Aleea Rezident 10min.Metrou 1Dec.1918, imobil nou, D+P+4E, predare sept., centr.proprie, geam termopan, polist. de 10cm, finisaje la cheie, deosebit, accept credit, lift.
0768.388.298/ 0766.104.953/ 0769.437.775
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
28 Mar 16:25
suprafata 34 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
25.000 € B
BERCENI,  5 min. metrou, rate dezvoltator, apartamentele sunt pe demisol, avans 15.000 €, rate 250 €/ 5 ani, apartamentele se predau la cheie, centrala proprie, finisaje la...
0725.985.772
27 Mar 17:45
suprafata 40 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 3
25.500 € B
APARATORII PATRIEI,  5 min. metrou, rate dezvoltator, apartamentele sunt pe demisol, avans 15.000 €, rate 250 €/ 5 ani, apartamentele se predau la cheie, centrala proprie, finisaje la...
0725.030.719
; denisa@proestrezidential.ro
28 Mar 12:48
suprafata 40 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 3
25.500 € B
BERCENI,  Straja, p/4, confort 2, gresie, faianta, aer conditionat, usa metalica, loc parcare, toate actele, urgent, negociabil. Numai cash,
0737.414.527
27 Mar 11:00
suprafata 37 mp
semidecomandat
parter din 4
25.900 € B
BERCENI Direct dezvoltator, apartament situat la parter, bloc nou, complet decomandat, bine compartimentat, se preda la cheie, finisaje superioare, centrala termica proprie, pret...
0746.277.829
; dan.apartamentenoiberceni@gmail.com
27 Mar 11:00
suprafata 43 mp
an constr. 2015
decomandat
parter din 4
26.000 € B
BERCENI,  Selgros, complet finisat si bransat la utilitati, apartament 2 camere ingenios compartimentat, cu hol mare, geam baie si spatiu de depozitare suplimentar. Accept si credit. Loc...
0736.772.393/ 0766.611.999
27 Mar 11:00
suprafata 43 mp
an constr. 2015
decomandat
parter din 4
26.100 € B
BERCENI,  Carrefour, Turnu Magurele, Metalurgiei, fara intermediari si comisioane, vand 2 camere cu hol mare, baie complet utilata, cu geam. In pret: finisaje cu materiale la alegere si...
0766.611.999/ 0736.772.393
27 Mar 11:00
suprafata 43 mp
an constr. 2015
decomandat
parter din 4
26.100 € B
FUNDENI,  Colentina, Ansamblu New City Residence, direct dezvoltator, constructie 2015, finisata la cheie: gresie, faianta, parchet, t, usa metalica centrala termica, bucatarie separata,...
0764.854.624/ 0724.994.379
; office_newcityresidence@yahoo.com
27 Mar 11:00
suprafata 50 mp
decomandat
demisol din 6
26.500 € B
Militari METRO Royal Residence MilitariBonus aparat AC, finisaje la alegere.Bucatarie inchisa, centrala proprie, geamuri tripan, prize+intrerupatoare, DEMISOL INALT.Finalizare MAI.Mijloc transport in fata...
0784.066.800/ 0744.665.665/ 0734.774.455
; contact@royal-residence.ro ; www.royal-residence.ro
28 Mar 14:03
suprafata 40 mp
an constr. 2015
decomandat
26.800 € comision 0% B
BERCENI,  metrou, direct de la proprietar, apartament nou, deosebit, cu suprafata mare si compartimentare moderna, cu foarte multa lumina naturala. Se vinde la cheie, cu garantie. Accept...
0766.611.999/ 0736.772.393
27 Mar 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 5
26.900 € B
RAHOVA, apartament 2 camere, mobilat, utilat, renovat recent, gresie, faianta, termopan, usa metalica, centrala termica, scara curata, negociabil,
0760.381.104
; mariaelena_mag@yahoo.com
27 Mar 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 1 din 4
27.000 € B
MILITARI, Militari ResidenceAuchan, demisol, bloc finalizat, predare la cheie, utilitati racordate la oras, centrala termica, bloc din caramida, izolatie. Se afla intr-un ansamblu rezidential cu peste 50...
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro ; www.militari-residence.ro
27 Mar 11:00
suprafata 45 mp
an constr. 2014
decomandat
27.000 € comision 0% IF
TITAN,  1 Decembrie, demisol inalt iluminat natural finalizare iulie, caramida tencuita, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica proprie, finisaje cheie, 7 min. metrou, tva...
0760.611.687/ 0724.717.606
; constructiinoi@gmail.com ; www.trapezuluiresidence.ro
27 Mar 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
27.000 € B
BERCENI  -Grand Arena, direct dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, centrala proprie, loc parcare, pozitie deosebita, zona vile,...
0761.336.118/ 0723.528.420
27 Mar 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 2014
decomandat
27.000 € B
RAHOVA,  Alexandriei la cheie, finisaje de calitate, centrala termica, bloc din caramida, RATB 302, Penny, balcon, Cora, Parc, cartier foarte dezvoltat, termopan, loc parcare, liniste,
0725.614.937
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
27 Mar 11:00
suprafata 46 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 3
27.000 € B
MILITARI RESIDENCE, bloc nou din caramida, finalizat, racordat la toate utilitatile, finisaje incluse, nu exista taxa de mentenanta. Zona cu numeroase facilitati: Ratb, parcuri, gardinita,...
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro
27 Mar 11:00
suprafata 45 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 7
27.000 € IF
BERCENI,  Luica, Temerarii, P-ta Resita, liber, confort 2 sporit, balcon, bloc stradal vedere in spate, scoala, piata, magazine, Lidl, Grand Arena, o camera renovata termopan parchet, usa...
0722.217.638
; viorel@fullimobiliare.ro ; www.fullimobiliare.ro
27 Mar 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 1972
semidecomandat
etajul 6 din 10
27.000 € B
BERCENI,  Metalurgiei, apartamente noi de 2 si 3 camere de la 27.000 pana la 50.000 €, complet finisate cu posibilitate de personalizare de catre client, 0% comision si reducere 5%...
0765.780.752
; expoimobexpert1@gmail.com
27 Mar 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
27.000 € B
TITAN,  1 Decembrie, demisol inalt iluminat natural, finalizare iulie, caramida tencuita, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica proprie, finisaje cheie, 7 min. metrou,...
0760.611.687/ 0724.717.606
; constructiinoi@gmail.com ; www.trapezuluiresidence.ro
27 Mar 11:48
suprafata 40 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
27.000 € B
BERCENI,  Grand Arena, direct dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, centrala proprie, loc parcare, pozitie deosebita, zona vile,...
0761.336.118/ 0723.528.420
27 Mar 14:19
suprafata 42 mp
an constr. 2014
decomandat
27.000 € B
BERCENI  Metrou IMGB, vand garsoniera dubla, centrala termica proprie, finisaje de calitate, bransamente individuale la utilitati, loc de parcare inclus, discount la plata cash,
0787.525.636
27 Mar 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 2 din 3
27.300 € B
BERCENI,  Luica, Strada Uioara, 2 camere, confort 2, curat, liber, cadastru si intabulare, certificat energetic,
0724.226.342/ 0768.477.839
; cristian@k-imobiliare.ro ; www.k-imobiliare.ro
27 Mar 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1973
semidecomandat
parter din 10
27.900 € B
EFORIE NORD, apartament de 2 camere, in centrul statiunii Eforie Nord (strada Aleea Crinului-Bd Traian), etaj 3/4, confort 1, mobilat. Proprietarul. Va stau la dispozitie pt orice informatii,
0745.369.367
; leo0727680601@yahoo.com
27 Mar 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 1984
decomandat
etajul 3 din 4
28.000 € CT
PROGRESULUI,  Podul Giurgiului, confort 2, etaj 10/10+etaj tehnic, liber, termopan, supraveghere video, bloc linistit, fara restantieri, acces imediat ratb, scoli, gradinite, piata,
0721.844.624/ 0769.470.920
; maramarincescu@yahoo.com
27 Mar 11:00
suprafata 35 mp
semidecomandat
etajul 10 din 10
28.000 € B
VITAN,  Nicolae Pascu, 2 camere confort 2, parchet, gresie, faianta, usa metalica, geam de aerisire baie, curat. Vecinatati: Auchan Vitan, RATB, Metrou, gradinite, scoli. Credit imobiliar,
0723.394.980
; bizimob@yahoo.ro
28 Mar 10:06
suprafata 34 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 1 din 4
28.000 € B
PETRE ISPIRESCU, gresie, faianta, usa metalica, parchet, scara curata, zona verde parc, acces rapid centru, fara datorii, cadastru, intabulare, fiscal energetic, centrala termica, mobilat,...
0770.759.360
27 Mar 11:58
suprafata 33 mp
an constr. 1978
decomandat
etajul 3 din 4
28.500 € B
GIURGIULUI,  Drumul Gazarului, semimobilat, gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat, instalatii noi, bloc reabilitat termic. ID 217508,
0766.091.343/ 0766.091.337
; office2@alfamarimob.ro ; www.alfamarimob.ro
27 Mar 14:42
suprafata 37 mp
semidecomandat
28.500 € B
BERCENI,  Strada Huedin nr. 15, bloc 34, sc. 1, termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, balcon inchis, centrala proprie. Liber, cadastru, intabulare, proprietar,
0725.577.762
; asima@home-land.ro
27 Mar 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 1979
decomandat
etajul 10 din 10
28.700 € 30.300 € B
POPESTI LEORDENI vand apartament 2 camere. La doar 10 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Dimitrie Leonida. In pretul apartamentului este inclus: locul de parcare, tva-ul de 5%....
0784.977.733/ 0784.977.733
; alexandru.badea20@gmail.com
27 Mar 11:00
suprafata 39 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 5
28.900 € IF
BERCENI,  Oltenitei, duplex nou si modern, 2 bai, utilitati separate, 450 m dist. de metrou Aparatorii Patriei, statii Ratb in fata blocului, accept credit, dezvoltator, pret fara...
0732.008.477
; duplexberceni@gmail.com
27 Mar 11:00
suprafata 60 mp
an constr. 2014
semidecomandat
etajul 5 din 5
29.000 € B
BERCENI,  Gazarului (Lidl), confort2, gresie, faianta izolatie terasa, aer conditionat, parchet, termopan, merita vazut,
0720.107.500
; elenatudor15@yahoo.com
27 Mar 11:00
suprafata 36 mp
semidecomandat
etajul 4 din 4
29.000 € B
 
  Toate Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 29 Mar 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD