IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1309 anunturi)
  Toate Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
IMOBILE Rate la dezvoltator, apartamente 2, 3 camere, suprafete utile 39 - 111mp, totul nou, predare la cheie, reduceri la plata cash sau prin credit bancar, consultanta bancara...
0749.494.180/ 0771.725.477
; rares.craciun@cdspartner.ro 29 May 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 2015
decomandat
1 € B
TIMPURI NOI,  Calugareni 4, ap. la cheie 2, 3 si 4 camere, finisaje / dotari lux, imobil D+P+5E+6R, predare decembrie 2015, preturi atractive,
0786.428.222/ 0726.787.221
; eugenbalan08@gmail.com
29 May 11:00
suprafata 65 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 6
999 € mp B
FERENTARI apartament 2 camere, confort 2, cu gaze, liber, fara imbunatatiri, cadastru, intabulare, nediscutabil, suprafata totala 42 metri patrati,
0768.366.823/ 0767.513.720/ 0727.276.976
29 May 11:00
semidecomandat
etajul 1 din 4
17.500 € B
IACOB ANDREI  Strada Valtoarei, spatiu comercial, coafor, pariuri sportive, scoala, tramvai, Ratb, se poate transforma cu usurinta in spatiu de locuit, parter/4, proprietar,
0746.343.163
; laura.ciobanica1@gmail.com
29 May 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1980
18.000 € B
RAHOVA, renovat recent, baie cu cabina de dus, centrala proprie gaze separat, liber, cadastru, intabulare, bloc foarte curat, zona Rahova, Piata Economat,
0762.662.949/ 0724.549.202
29 May 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 2 din 4
18.700 € B
MILITARI RESIDENCE, bloc nou, finisat complet, toate utilitatile (Apanova, Enel, GDF Suez) contorizat complet, termopan tripan Veka, centrala termica, Ratb 50 m, parcare,
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro ; www.militari-residence.ro
29 May 11:08
suprafata 35 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 7
21.000 € B
FERENTARI,  Livezilor, confort 2, cu imbunatatiri (gresie, faianta, PVC, usa metalica), in apropriere de supermarket Profi si Mega Image, 5 min.,
0723.707.553/ 0740.729.273
; razvanzamfir1@yahoo.com
29 May 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 2 din 4
21.500 € 22.000 € B
MILITARI,  Tineretului, predare la cheie, finisaje la alegere. Bucatarie inchisa, centrala proprie, geamuri tripan, prize+intrerupatoare. Mijloc transport in fata blocului. Lift. Pereti...
0734.774.455/ 0744.665.665
; contact@royal-residence.ro ; www.royal-residence.ro
29 May 11:00
suprafata 33 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 8
21.500 € B
BRANCOVEANU,  Strada Melinesti (5 minute de metrou), aparatament 2 camere confort 2, liber, cadastru, intabulare,
0768.366.823/ 0727.267.976
29 May 11:00
suprafata 32 mp
decomandat
parter din 4
21.500 € 22.500 € B
EROII REVOLUTIEI, 2 camere, imbunatatiri, calorifere schimbate, termopan, gresie, faianta, parchet, baie cu cada, bucatarie mobilata, zona civilizata, 5 min. metrou,
0723.389.967
29 May 11:00
suprafata 30 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 3 din 4
21.800 € 22.000 € B
BRANCOVEANU,  Strada Melinesti (5 minute de metrou), apartament 2 camere confort 2, liber, cadastru, intabulare, bloc curat si civilizat,
0768.366.823/ 0727.267.976
29 May 11:00
suprafata 32 mp
decomandat
parter din 4
22.500 € B
RAHOVA,  Alexandriei, la cheie, finisaje de calitate, CT, Bloc din caramida, RATB 302, Penny, balcon, Cora, Parc, cartier foarte dezvoltat, termopan, loc parcare,
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
29 May 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 3
24.000 € B
BRANCOVEANU  Alunisului, apartamente duplex, scara interioara, luminoase, la cheie, CT, utilitati, aproape metrou, ratb, izolatie termica, bucatarie, baie, liniste,
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
29 May 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 5 din 6
24.500 € B
APARATORII PATRIEI, Diamond Residencebloc nou, direct dezvoltator, comision 0%, garsoniere de la 21.500 € - 26 mp utili; 24.500 €- 30 mp utili; 26.000 €- 32 mp utili; 31.000 €- 38 mp utili;...
0725.985.762
; residencediamond@gmail.com
29 May 11:00
suprafata 30 mp
an constr. 2015
decomandat
24.500 € comision 0% B
TITAN  Trapezului, metrou 1 Decembrie 1918, predare aug. 2015, lift, centr. proprie, caramida + beton, finisaje la cheie, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica accept credit, tva...
0768.388.298/ 0769.437.775/ 0746.542.773
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
29 May 11:00
suprafata 34 mp
decomandat
demisol din 4
25.000 € B
RAHOVA,  Cora, bloc nou, superb, finisaje de lux. Vand apartamente de 2 camere 36,6 mp 25.000 € si 43,6 mp 27.500 €. Blocul este din caramida, izolatie de 10 cm. Merita vazut....
0755.030.953
; bragadiruproject@gmail.com
29 May 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2015
decomandat
25.000 € IF
TITAN  Aleea Rezident, metrou 1 Decembrie 1918, imobil nou, predare Sept. 2015, lift, centr. proprie, caramida+beton, finisaje la cheie, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica...
0768.388.298/ 0769.437.775/ 0746.542.773
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
29 May 11:00
suprafata 34 mp
decomandat
demisol din 4
25.000 € B
TITAN  Aleea Rezident imobil nou, metrou 1 Decembrie 1918, predare sept. 2015, lift, centr. proprie, caramida + beton, finisaje la cheie, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica...
0768.388.298/ 0769.437.775/ 0746.542.773
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
29 May 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
25.000 € B
RAHOVA,  Cora, bloc nou, superb, finisaje de lux. Vand apartamente de 2 camere 36,6 mp 25.000 € si 43,6 mp 27.500 €. Blocul este din caramida, izolatie de 10 cm. Merita vazut....
0755.030.953
; bragadiruproject@gmail.com
29 May 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2015
decomandat
25.000 € IF
RAHOVA,  Cora, bloc nou, superb, finisaje de lux. Vand apartamente de 2 camere 36,6 mp 25.000 € si 43,6 mp 27.500 €. Blocul este din caramida, izolatie de 10 cm. Merita vazut....
0755.030.953
; bragadiruproject@gmail.com
29 May 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2015
decomandat
25.000 € IF
TITAN  Aleea Rezident, imobil nou, metrou 1 Decembrie 1918, predare sept. 2015, lift, centr. proprie, caramida+ beton, finisaje la cheie, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica...
0768.388.298/ 0769.437.775/ 0746.542.773
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
29 May 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
25.000 € B
RAHOVA  Cora, bloc nou, superb, finisaje de lux. Vand apartamente de 2 camere 36,6 mp 25.000 € si 43,6 mp 27.500 €. Blocul este din caramida, izolatie de 10 cm. Merita vazut....
0755.030.953
; bragadiruproject@gmail.com
29 May 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2015
decomandat
25.000 € IF
TITAN  Trapezului, imobil nou, metrou 1 Decembrie 1918, predare sept. 2015, lift, centr. proprie, caramida+ beton, finisaje la cheie, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica accept...
0768.388.298/ 0769.437.775/ 0746.542.773
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
29 May 12:44
suprafata 34 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
25.000 € B
FERDINAND  -Lirei, 2 camere, liber, fara risc seismic, fara legea 112, ocazie, pret valabil 3 zile,
0765.862.789
29 May 11:00
suprafata 44 mp
semidecomandat
etajul 2 din 3
25.500 € B
BERCENI, direct dezoltator, garsoniera cu finisaje de lux (gresie, faianta, parchet) si baia utilata (cada, vas wc si chiuveta). Comision 0,
0725.985.769
29 May 11:00
suprafata 33 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 5
25.600 € B
BERCENI,  Metalurgiei, 7 minute pe jos-linii Ratb, imobil nou, spatios, luminos, contorizat individual, obiecte sanitare baie, finisaje la alegere, se preda la cheie. Zona linistita,...
0727.162.816/ 0755.025.353
29 May 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 2015
decomandat
25.650 € B
GIURGIULUI SOSEAUA  Mirador ap. 2 cam confort 2, apropiere scoala, gradinita, statie RATB, loc de joaca pentru copii. Bloc cu vecini civilizati. Doar pentru plata cash,
0723.389.967/ 0768.835.410
29 May 11:00
suprafata 37 mp
semidecomandat
etajul 2 din 10
26.000 € B
MIHAI BRAVU, confort 3, imbunatatiri, bloc curat, reabilitat, apartamentul se vinde mobilat la 5 minute de statia de metrou Mihai Bravu,
0773.910.549/ 0764.237.665
29 May 13:20
suprafata 28 mp
an constr. 1989
26.000 € B
VITAN, am 2 camere confort 3, bloc reabireabilitat. Apartamentul are toate imbunatatirile. Gresie faianta, parchet termopane, Apartamentul se vinde mobilat,
0773.910.549/ 0764.237.665
29 May 11:00
suprafata 29 mp
an constr. 1988
semidecomandat
26.000 € B
BERCENI,  Metrou D.Leonida, zona civilizata, imobil rezidential nou, D+P+4E, apartament eficient compartimentat, se vinde la cheie cu finisaje lux, toate utilitatile,
0730.320.124/ 0724.411.696
; www.nemar-rezidential.ro
29 May 13:55
suprafata 35 mp
an constr. 2015
decomandat
26.000 € B
MILITARI RESIDENCE 2 camere, mansarda, finisat complet, toate utilitatile (ApaNova, Enel, GDF Suez), contorizat complet, termopan tripan Veka, centrala termica, RATB,
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro ; www.militari-residence.ro
29 May 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2014
decomandat
26.400 € B
MILITARI RESIDENCE, 2 camere, mansarda, finisat complet, toate utilitatile (ApaNova, Enel, GDF Suez), contorizat complet, termopan tripan Veka, centrala termica, RATB,
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro ; www.militari-residence.ro
29 May 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2014
decomandat
mansarda
26.400 € B
MILITARI Royal Residence MilitariAuchan bonus aparat aer conditionat, finisaje la alegere, bucatarie inchisa, centrala proprie, geamuri tripan, prize + intrerupatoare, demisol inalt, dimensiunea geamurilor este...
0784.066.800/ 0744.665.665/ 0734.774.455
; contact@royal-residence.ro ; www.royal-residence.ro
29 May 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2015
decomandat
26.500 € 27.600 € comision 0% B
RAHOVA, Alexandriei la cheie, finisaje de calitate, CT, bloc din caramida, RATB 302, Penny, balcon, Cora, Parc, cartier foarte dezvoltat, termopan, loc parcare, liniste,
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
29 May 11:00
suprafata 46 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 3
27.000 € B
MILITARI RESIDENCE  Metro, apartament demisol inalt, caramida, izolatie, finisat complet si utilitati racordate, RATB, magazine, scoala, parcuri, piscine, farmacii,
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro
29 May 11:00
suprafata 45 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 7
27.000 € B
TITAN,  Trapezului, demisol inalt iluminat natural, bloc caramida tencuita, finalizare iulie, finisaje la cheie, gresie, faianta, parchet, termopan, 7 min. metrou, tva 5% inclus,...
0724.717.606/ 0760.611.687
; constructiinoi@gmail.com ; www.trapezuluiresidence.ro
29 May 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
27.000 € B
BERCENI,  metrou D. Leonida, bloc nou P+3E, constructie solida, apartament ideal compartimentat, atent finisat, toate utilitatile, strazi asfaltate, accept credit bancar, comision 0%,
0730.320.124/ 0724.411.696
; www.nemar-rezidential.ro
29 May 11:00
suprafata 33 mp
an constr. 2015
decomandat
27.000 € B
MILITARI RESIDENCE  Metro, apartament demisol inalt, caramida, izolatie, finisat complet si utilitati racordate, RATB, magazine, scoala, parcuri, piscine, farmacii,
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro
29 May 11:07
suprafata 45 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 7
27.000 € B
APARATORII PATRIEI, locatie construita in 2013, curata, centrala termica proprie, parchet, balcon inchis cu termopan, scara interioara, livingul la primul nivel, dormitorul sus, 10 min pana la...
0723.304.640
; sebastian.sive@galaxyimob.ro
29 May 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2013
semidecomandat
etajul 5 din 6
27.300 € B
RAHOVA, ap. 2 cam, confort 2, zona linistita, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, gaze, usa metalica, nemobilat, liber. Acces RATB: tramvaie 32, 8, 23 si autobuze: 117, 226,...
0764.569.568
29 May 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 3 din 4
27.500 € B
GIURGIULUI  Drumul Gazarului - Lidl, vand apartament 2 camere, etajul 1, balcon inchis, confort 2, actele efectuate,
0723.265.261
; office@dinamicimobiliare.ro
30 May 13:24
suprafata 38 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 1 din 4
27.500 € 28.500 € B
VISOI 3, 2 camere, renovat in 2014, sanitare si electrice schimbate, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interior MDF, centrala termica proprie, toate noi. Ap se vinde la cheie. Pret...
0745.224.500
; ciprianionut.onica@gmail.com
29 May 11:00
suprafata 55 mp
an constr. 1990
decomandat
etajul 1 din 4
27.900 € AG
RAHOVA  - Alexandriei, comision 0%, bloc nou, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi de interior, centrala termica de apartament, lift, loc de parcare. Se poate...
0766.091.335/ 0766.091.343
; office2@alfamarimob.ro ; apartamente-noi-rezidentiale.ro
29 May 13:43
suprafata 47 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 5
27.900 € B
VITAN,  Nicolae Pascu 2 camere confort 2, parchet, aer conditionat, bloc fara restantieri, eliberabil urgent, cadastru si intabulare, accepta credit,
0723.394.980/ 0762.632.843
; bizimob@yahoo.ro
29 May 11:00
suprafata 36 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 4 din 4
28.000 € B
EFORIE NORD,  in centrul statiunii, strada Aleea Crinului-Bd Traian, confort 1, mobilat. Proprietarul. Se vinde mobilat. Va stau la dispozitie pt. orice informatii,
0745.369.367
; leo0727680601@yahoo.com
29 May 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 1984
decomandat
etajul 3 din 4
28.000 € CT
BERCENI  - D Gazarului, 2 camere, bloc civilizat de 4 etaje, partial amenajat, termopan, usa metalica, acces usor RATB, scara linistita, carte funciara, liber,
0786.111.091
29 May 11:00
suprafata 38 mp
28.000 € B
VITAN,  Nicolae Pascu 2 camere confort 2, parchet, aer conditionat, bloc fara restantieri, eliberabil urgent, cadastru si intabulare, accepta credit,
0723.394.980/ 0762.632.843
; bizimob@yahoo.ro
29 May 14:53
suprafata 36 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 4 din 4
28.000 € B
TITAN  Auchan -1 Decembrie 1918, vand apartament 2 camere, confort 2, etaj 10, balcon inchis, liber, termopan, usa metalica, parchet, actele efectuate,
0723.265.261
; office@dinamicimobiliare.ro
30 May 12:30
suprafata 37 mp
an constr. 1978
decomandat
28.000 € B
MILITARI RESIDENCE, bloc finalizat, finisaje incluse in pret la alegere, centrala termica, contorizare individuala, termopan, usa metalica, bucatarie separata,
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro ; www.militari-residence.ro
29 May 11:11
suprafata 48 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 7
28.800 € B
BERCENI,  metrou, direct dezvoltator, se preda complet finisat, racordat la toate utilitatile individual, ansamblu rezidential pozitionat la o distanta de circa 5 min. mers pe jos, oferta...
0762.875.585
; rizeaandrei198@gmail.com
29 May 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 3 din 5
29.000 € 31.200 € B
 
  Toate Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 31 May 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD