IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1754 anunturi)
 ToateVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
CERTIFICAT energetic pentru apartamente si case/vile -baza de date cu toate tipurile de apartamente din Bucuresti- termen eliberare 24h apartamente si 48h case/vile -valabilitate 10 ani....
0727.407.903/ 031.103.31.09
; reventonservices@yahoo.com
29 Oct 11:00
190 L
B
VOLUNTARI, cedez contract achizitie, rezidential, piscina, sauna, fitness, tenis - rate 14 ani, avantajos,
0736.690.009
; fb.florin@yahoo.ro
29 Oct 19:25
suprafata 72 mp
an constr. 2010
decomandat
etajul 5 din 6
419 €
luna
IF
GIURGIULUI SOSEA,  Drumul Gazarului, garsoniere, apartamente 2 si 3 camere, la alegere etajul, centrala de apartament, totul contorizat, loc parcare la alegere in curte, rugam numai persoane...
0763.863.822/ 0722.560.930
; mariaconfortactiv@yahoo.com
29 Oct 11:00
suprafata 59 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
950 €
mp
B
BUCURESTII NOI,  BCR, dezvoltator, apartamente de lux cu 2 si 3 camere in vila s+p+1+m realizate cu tehnologie italiana fundatie pe piloni, izolatie termica si fonica. La cheie comision 0....
0722.515.556
; imobiliare@bucurestii-noi.ro ; imobiliare.bucurestii-noi.ro
29 Oct 11:00
an constr. 2014
1.000 €
65.000 €
mp
B
GROZAVESTI,  Splai, 2 camere, la cca. 100 m de metrou si Podul Basarab, finisaje de calitate, constructie solida, terasa de 14 metri patrati, vecinatati: Crangasi, Militari, Eroilor, Cotroceni,
0729.428.957/ 031.807.95.72
; europahouseimob@yahoo.com ; www.europa-house.ro
29 Oct 11:00
suprafata 79 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 7
1.000 €
mp
B
MALL  Vitan, Apartamente de doua si trei camere langa Mall Vitan la pretul de 1.050 €/mp util total pentru buget cash sau 1.100 €/mp util total pentru varianta de credit...
0730.177.094
; adrian.delcea@coldwell-banker.ro
29 Oct 11:00
suprafata 71 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 6
1.050 €
mp
B
UNIRII,  Zepter, langa Mall Vitan, centrala, finisat, direct dezvoltator, comision 0, Tva inclus, vecinatati: Nerva, Alba Iulia, Goga, Mihai Bravu, garsoniere, 2 si 3 camere incepand de...
0731.273.526
; office@beekman.ro ; www.beekman.ro
29 Oct 11:00
an constr. 2014
decomandat
1.050 €
B
FERDINAND, 2/4, confort 1, toate imbunatatirile moderne: gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, aer conditionat, bucataria mobilata si utilata complet si modern, aragaz, frigider,...
0734.536.795
; www.ibg-imobiliare.ro
30 Oct 11:19
an constr. 1970
decomandat
4.500 €
B
CASA structura de lemn, 3 camere, semifinisari, termen de executie 15 zile, transport gratuit in limita a 35 km, fundatia este inclusa in pret,
0729.256.786
; www.casadinlemn.aaz.ro
29 Oct 11:00
suprafata 90 mp
decomandat
14.200 €
B
GIURGIULUI,  Jilava, 5 min. cap. Progresu, ap. 2 camere mare, renovat recent, gaze, curent, apa individuala, cadastru, intabulare, liber, usor negociabil la fata locului, la pret de...
0761.609.243/ 0720.039.035
; columbia.imobiliar@yahoo.com
29 Oct 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 1980
semidecomandat
parter
15.500 €
IF
COLENTINA,  Baicului, confort 3, gaze, gresie, faianta, parchet, usa metalica curat, cadastru, pret usor negociabil,
0765.643.014/ 0727.555.519
; sc.estatealexahouse@yahoo.com
29 Oct 11:27
suprafata 30 mp
semidecomandat
etajul 1 din 4
15.500 €
17.000 €
B
GIURGIULUI,  Jilava, 5 min. cap. Progresu, ap. 2 camere mare, renovat recent, gaze, curent, apa individuala, cadastru, intabulare, liber, usor negociabil la fata locului, la pret de...
0761.609.243/ 0720.039.035
; columbia.imobiliar@yahoo.com
29 Oct 15:03
suprafata 42 mp
an constr. 1980
semidecomandat
parter
15.500 €
IF
BAICULUI  - Complex Doamna Ghica, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, aer conditionat, boiler electric, caldura RADET, izolat termic, merita, fara prob. terasa, usor negociabil,
0726.284.310/ 0766.224.482
; alexandru.cordea@nelboimobiliare.ro ; http://www.nelboimobiliare.ro
29 Oct 11:00
suprafata 26 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 4 din 4
15.999 €
B
COLENTINA,  Baicului, cf 3, gaze, gresie, faianta, parchet, usa metalica curat, cadastru, pret usor negociabil,
0765.643.014/ 0727.555.519
; sc.estatealexahouse@yahoo.com
29 Oct 11:00
suprafata 30 mp
semidecomandat
parter din 4
17.000 €
B
RAHOVA,  Margeanului, etaj parter din 4, balcon, gaze, bloc reabilitat, liber, renovat recent, termopan, gresie, faianta, usa metalica parchet, cadastru, pret fix,
0765.643.014/ 0727.555.519
; sc.estatealexahouse@yahoo.com
29 Oct 11:00
suprafata 30 mp
parter din 4
17.500 €
B
MOSILOR  Obor-Vaselor, 2 camere, are boxa subsol 3 metri patrati, o magazie de 13 mp. Ap. a fost cumparat in baza Legii 112. Este incadrat in clasa 1 de risc seismic,
0746.296.676
; constantin.velicu@eurocityestate.ro
29 Oct 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1913
semidecomandat
parter din 2
18.000 €
B
VITAN  /Mall, confort 3, gaze cu centrala termica, termopan, usa metalica gresie, faianta, cadastru,
0765.643.014/ 0727.555.519
; sc.estatealexahouse@yahoo.com
29 Oct 11:00
suprafata 29 mp
parter din 4
18.000 €
B
PANTELIMON  /Cora, cf 3, bloc reabilitat, gaze, centrala termica, termopan, gresie, faianta, parchet, cadastru, bloc curat si civilizat,
0765.643.014/ 0727.555.519
; sc.estatealexahouse@yahoo.com
29 Oct 11:00
suprafata 29 mp
etajul 1 din 4
18.500 €
B
COLENTINA,  Baicului, 2 camere, bloc caramida, gresie, faianta, t, parchet, usa metalica, gaze, centrala proprie, renovat recent,
0765.754.040
29 Oct 11:00
suprafata 28 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 1 din 4
20.000 €
B
BOLINTINEANU, 2 cam, m, utilat, gresie, faianta, t, usa metalica cadastru, intabulare, instalatii termice si sanitare refacute, in spatele liceului Bolintineanu. Nu are bucatarie, are...
0745.354.553
; tiberiuoprea@yahoo.ro
29 Oct 11:00
suprafata 28 mp
an constr. 1970
decomandat
etajul 3 din 4
20.000 €
B
COLENTINA,  Baicului, bloc caramida, centrala proprie, gaze, gresie, faianta, t, parchet, um etc,
0765.754.040
29 Oct 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 1 din 4
20.500 €
B
RAHOVA PIATA, cu imbunatatiri, nemobilat, gresie, faianta, parchet, t, usi schimbate, boxa la subsol, gratii la ferestre, geamuri la baie si bucatarie, gaze, caldura, acte, pret discutabil,
0769.088.540
; cioran_ginac@yahoo.com
29 Oct 11:00
suprafata 25 mp
an constr. 1970
decomandat
parter din 4
21.500 €
B
SALAJ SOSEAUA,  sectorul 5, bloc realizat la standarde, cu cele mai mici preturi, fara rabat la calitate, situate in strada Salaj sector 5, garsoniera de la 21.500 €, si 2 camere la 10 min...
0725.652.660
; dezvoltator_direct@yahoo.com
30 Oct 13:38
suprafata 45 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 4
21.500 €
B
BACIULUI cf 2, bloc curat si vecini civilizati, termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica
0765.643.014/ 0727.555.519
; sc.estatealexahouse@yahoo.com
29 Oct 11:00
suprafata 38 mp
semidecomandat
etajul 2 din 4
22.000 €
B
RAHOVA,  Buzoieni, Antiaeriana - Margeanului, confort 2, strada Crizantemelor, bloc reabilitat termic, scara curata, renovat total, centrala de apartament, contor gaze. acte la zi,...
0722.871.755/ 0766.486.240
29 Oct 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1972
semidecomandat
etajul 4 din 4
22.500 €
B
BERCENI, apartament exceptional cu o compartimentare foarte bine gandita, ansamblu rezidential la 4 min de metrou, finisaje de calitate, toate utilitatile,
0728.888.168/ 0736.019.755
; cazacu168@yahoo.com
29 Oct 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 4
23.500 €
B
RAHOVA  Pecineaga, finalizat, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, usa metalica balcon, intabulat, liber, comision 0%,
0766.375.111/ 0766.091.343
; office2@alfamarimob.ro ; apartamente-noi-rezidentiale.ro
29 Oct 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2014
etajul 4 din 4
23.800 €
B
Titan Piata Trapezului, Direct Dezvoltator, D+P+2+M,36mp utili, decomandat, etD, finisaje la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, finalizare ian.2015, pereti de...
0728.320.544/ 0724.250.406
; office@imonaconstruct.ro ; www.imonaconstruct.ro
30 Oct 11:10
suprafata 36 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 3
23.900 €
B
BERCENI  situat la 5 min. metrou, proprietar vind apartament nou, finisat, disponibil aprilie 2015, loc parcare inclus. Accept credit si/sau cash
0735.780.706/ 0734.092.488
; cristian.antohi@yahoo.com
29 Oct 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 3
24.000 €
B
MICRO 9, centrala termica, termopane, faianta, gresie, parchet, usa metalica, izolat termic interior, bloc reabilitat termic exterior, debara, balconul se intinde de-a lungul bucatariei...
0767.468.036/ 0757.038.038
; olaruoctavian@gmail.com
29 Oct 11:00
suprafata 65 mp
semidecomandat
etajul 7 din 10
24.000 €
DB
BERCENI, vand sau schimb cu gars confort 3, apartament 2 camere,
0786.222.888/ 0737.521.591
; best1@bestimobiliar.ro ; www.bestimobiliar.ro
29 Oct 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 4 din 4
24.000 €
B
BRANCOVEANU,  Alunisului apartamente spatioase incepand de la 24.500 € pana la 30.800 €. La cheie, duplex. Dezvoltator serios, zona linistita, RATB, metrou,
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
29 Oct 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 5 din 6
24.500 €
B
BERCENI  - Huedin Center, apartament de 2 camere, confort 2 sporit, spatios, necesita renovare, se accepta credit,
0788.505.563
30 Oct 13:10
suprafata 42 mp
decomandat
etajul 9 din 10
24.500 €
25.500 €
B
ALEXANDRIEI SOSEA,  Cartier independentei Bragadiru, 7 minute de Cora, dezvoltator, bloc nou, apartamente 2 camere - 40 mpu - 24.900 €; 2 camere - 45 mpu - 28.500 €, 3 cam - 69 mpu -...
0768.986.232/ 0748.301.300
29 Oct 11:00
suprafata 67 mp
24.900 €
B
BERCENI,  Obregia, cel mai nou ansamblu din Bucuresti, Grand Arena Berceni, apartamente complet finisate, cu bucatarii inchise, disponibile imediat, cu toate actele la zi. Va ajutam cu...
0722.320.762
29 Oct 21:59
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 4
24.900 €
B
BERCENI,  Dimitrie Leonida metrou, Complex rezidential, stradal, foarte luminos, finisaje deosebite, loc de joaca, posibilitate finantare, imobil finalizat,
0727.239.293/ 0723.973.242
; monu.ady@gmail.com
29 Oct 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
25.000 €
B
BERCENI,  Dimitrie Leonida, proprietar, vand apartament 2 camere, finisaje lux, centrala proprie, contorizat separat, utilitati bransate, loc de parcare,
0727.175.861/ 0730.245.876
; parvulet.lucian@yahoo.com
29 Oct 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2014
decomandat
25.500 €
B
BERCENI  -D. Gazarului, ap. 2 camere, bloc civilizat de 4 etaje, partial amenajat, termopan, usa metalica, acces usor RATB, scara linistita, carte funciara, liber, negociabil,
0786.111.091
29 Oct 13:22
suprafata 38 mp
25.900 €
B
BRANCOVEAU, gresie, faianta, parchet, centrala termica, termopane, usa metalica, living, bucatarie open space, baie utilata complet, cash/credit bancar inclusiv Prima Casa. Poze reale....
0758.505.500
; octavian.vintila@partenerimob.ro ; www.partenerimob.ro
29 Oct 11:00
an constr. 2014
semidecomandat
etajul 5 din 6
25.999 €
B
BERCENI, proprietar vand apartament cu finisaje de lux, centrala proprie, contorizat separat, utilitati bransate, loc parcare, reper Carrefour Grand Arena,
0727.175.861/ 0730.245.876
; parvulet.lucian@yahoo.com
29 Oct 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 4
26.000 €
B
BERCENI  acces metrou (5 min), direct dezvoltator, apartament 2 camere, baie utilata, finisaje la alegere, complet finisat, accept credit, reducere 5% la cash!
0734.950.229/ 0737.801.566
; dany.barbulescu@yahoo.com
29 Oct 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2014
semidecomandat
etajul 1 din 3
26.000 €
B
BERCENI,  5 minute pana la metrou Dimitrie Leonida, apartament 2 camere, balcon, contorizari individuale, finisaje deosebite, TVA 5% inclus in pret, proprietar,
0730.245.876/ 0727.175.861
; roxana_ratcu@yahoo.com
29 Oct 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2014
semidecomandat
etajul 1 din 3
26.000 €
B
BERCENI  Metalurgiei, comision0%, finisaje de calitate, stradal, langa statie RATB, la cheie, bloc nou, contorizare separata, reducere la cash, tva 5% inclus,
0721.165.251/ 0761.753.001
; anca_vsl@yahoo.com
29 Oct 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 5
26.000 €
B
BERCENI,  sector 4, apartament 2 camere, finisat modern, geamuri termopan, usa metalica antiefractie, centrala proprie 24 Kw, contorizari separate,
0736.019.755/ 0728.888.168
; gabiverives@gmail.com
29 Oct 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 4
26.000 €
B
BERCENI,  sector 4, zona Metalurgiei, apartamentul se vinde la cheie, finisaje la alegere, toate utilitatile, centrala termica si loc de parcare incluse in pret,
0727.557.147/ 0732.933.128
29 Oct 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 4
26.000 €
B
METALURGIEI  -Berceni, bloc nou, stradal, dispune de finisaje moderne, racordat la utilitati, costuri de intretinere si mentenanta minime,
0722.652.640
29 Oct 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 4
26.000 €
B
METALURGIEI,  Berceni, oferta lunii- reducere la plata cash. Se preda la cheie, complet finisat, la alegere. Statia RATB in fata blocului. La cateva min de Carrefour Grand Arena,
0737.811.000
29 Oct 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 4
26.000 €
B
MILITARI Militari Residence, mansarda, apartament luminos, centrala proprie, liber, ocazie, ID 46573
021.317.20.92/ 0725.445.510
; radu.toma@houseproviders.ro ; www.houseproviders.ro
29 Oct 11:00
suprafata 46 mp
an constr. 2010
semidecomandat
etajul 8 din 8
26.000 €
B
BRANCOVEANU,  Selgros Carrefour Grand Arena, complex rezidential Family Residence, 10 min. de metrou Aparatori, bloc nou de 4 etaje, complex finalizat direct dezvoltator, reducere pentru...
0786.192.686/ 0765.658.737
; valentinmarvis@yahoo.com ; www.blocurinoibucuresti.ro
29 Oct 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €
B
METALURGIEI,  Grand Arena, bloc nou, D+P+4, apartament predat la cheie, finisaje si dotari de calitate, toate utilitatile, contorizat individual, comision 0%,
0722.999.829/ 0762.976.637/ 0722.519.815
29 Oct 11:00
suprafata 39 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €
B
 
 ToateVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 31 Oct 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD