IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1656 anunturi)
 ToateVideoAlfabetic PretJud.
SECTORUL 1, proprietar vand apartamente 2-3 camere, accept prima casa, accept credit, accept variante etc.,
0722.409.422/ 0763.604.040
; mihai.emil@ymail.com
17 Sep 11:00
suprafata 60 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 3
1 €
7
B
UNIRII, Biokarpet (chiar deasupra UCECOM), stradal, 3 balcoane, mobilat Mobexpert, bucatarie utilata complet, t, renovat nou, vedere bulevard, vecinatati Decebal,
0760.654.548/ 021.440.22.49
; www.conceptimobiliare.ro
17 Sep 11:00
suprafata 76 mp
etajul 1 din 8
480 €
B
OTOPENI, bloc nou, va propunem un proiect imobiliar P+2+M, cu apartamente de doua si trei camere, cu suprafete intre 76 mp si 160 metri patrati, cu loc de parcare subteran, finisate sau...
0728.879.796/ 0721.263.460
18 Sep 16:59
550 €
IF
GRAND ARENA, sector 4, direct dezvoltator, comision 0%, ansamblu rezidential, p+2e, ce cuprinde garsoniere, apartamente cu 2,3,4 camere, fiind aproape de centre comerciale. Accesul se face...
0725.985.770
17 Sep 16:49
an constr. 2014
decomandat
674 €
B
BERCENI, direct dezvoltator, comision 0%, bloc rezidential nou, P+5 E, garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere, aproape de metrou Aparatorii Patriei, preturi incepand de la 21.500 €...
0725.985.770
17 Sep 15:00
an constr. 2014
decomandat
810 €
B
MILITARI RESIDENCE, apartamente direct de la dezvoltator fara comisioane sau taxe ascunse. o multitudine de beneficii incluse in pretul apartamentului (loc parcare, finisaje + manopera, aer cond.,...
0722.881.997/ 0744.702.244
; residence_transparent@yahoo.com ; HTTP://TRANSPARENTRESIDENCE.EU
17 Sep 11:00
suprafata 61 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 8
900 €
mp
B
POPESTI LEORDENI Gama Residence, apartamente noi, la cheie, bai utilate, finisaje superioare, cash sau credit, asistenta bancara, promotia de toamna. Vino sa cumperi si beneficiezi de reduceri...
0745.410.365
; miugamainvest@gmail.com ; www.gamainvest.ro
17 Sep 11:00
suprafata 45 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 5
900 €
mp
IF
POPESTI LEORDENI Gama Residence, apartamente noi, la cheie, bai utilate, finisaje superioare, cash sau credit, asistenta bancara, promotia de toamna. Vino sa cumperi si beneficiezi de reduceri...
0745.410.365
; miugamainvest@gmail.com ; www.gamainvest.ro
17 Sep 11:00
suprafata 45 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 5
900 €
mp
IF
GIURGIULUI SOSEA, Drumul Gazarului, garsoniere, apartamente 2 si 3 camere, la alegere etajul, centrala de apartament totul contorizat, loc parcare la alegere in curte rugam numai persoane serioase;
0763.863.822/ 0722.560.930
; mariaconfortactiv@yahoo.com
18 Sep 15:01
suprafata 59 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
999 €
mp
B
DIMITRIE LEONIDA metrou, direct dezvoltator, comision 0%, ansamblu rezidential, P+3E , ce cuprinde garsoniere, apartamente cu 2,3,4 camere, aproape de metrou Dimitrie Leonida cu acces dublu...
0725.985.770
17 Sep 19:11
an constr. 2014
decomandat
1.550 €
B
BUCURESTI, Jilava, 5 minute cap Progresu, urgent, mare, 42 metri patrati utili, renovat gaze, curent, apa, individual, pret fara concurenta, etaj parter, usor negociabil la fata locului,...
0761.609.243/ 0720.039.035
; columbia.imobiliar@yahoo.com17 Sep 11:00
15.500 €
B
JILAVA, 5 minute cap. Progresu, urgent, mare, renovat gaze, curent, apa, individual, pret fara concurenta, etaj parter, usor negociabil la fata locului, agentia Columbia,
0761.609.243/ 0720.039.035
; columbia.imobiliar@yahoo.com
17 Sep 17:46
suprafata 42 mp
15.500 €
IF
MOSILOR -Obor, apartament 2 camere, boxa, magazie, fara balcon, acte,
0746.296.676/ 0765.887.616
17 Sep 19:33
suprafata 37 mp
semidecomandat
parter din 3
19.900 €
B
FERENTARI, Tunsu Petre, zona curata, bloc reabilitat termic, centrala termica, gaze, balcon, pivnita, contorizare, G, F, T, usa metalica, usi glisante, dusumea. Acces R.A.T.B. 1, 8, 11,...
0724.587.634
18 Sep 16:54
suprafata 39 mp
an constr. 1976
semidecomandat
parter din 4
19.999 €
B
VITAN, Mall, str. Simbolului, confort 3, etaj parter din 4, gaze, gresie, faianta, usa metalica, curat, su. 30 metri patrati, cadastru, merita vizionat,
0765.643.014/ 0727.555.519
; sc.estatealexahouse@yahoo.com
17 Sep 11:00
20.000 €
B
COLENTINA -Baicului, ap. 2 camere, renovat recent, faianta, gresie, parchet, t, usa metalica centrala proprie,
0765.754.040
18 Sep 12:29
suprafata 30 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 1 din 4
21.200 €
B
RAHOVA, 2 camere, mobilat, utilat, gr, faianta, t, usa metalica cadastru, intabulare, instalatii termice si sanitare refacute, in spatele liceului Bolintineanu, langa parcul de copii....
0740.514.910
; tiberiuoprea@yahoo.ro
17 Sep 11:00
suprafata 28 mp
an constr. 1970
decomandat
etajul 3 din 4
21.500 €
B
RAHOVA, 2 minute mij. de transport, particular, full imbunatatit, centrala termica, balcon inchis, inst. apa si electica schimbate, izolat termic, zona linistita, negociabil,
0764.138.560
; stefaniabaloiu@yahoo.com
17 Sep 11:00
suprafata 28 mp
semidecomandat
parter din 2
22.000 €
B
RAHOVA, P. Ispirescu, confort 2, renovat recent G, F, P, T, usa metalica, aer conditionat, sanitare si electrice noi, usi interioare schimbate, suprafata 33mp, scoala, gradinita, liceu,...
0763.517.792
17 Sep 11:42
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 3 din 4
22.500 €
B
EROII REVOLUTIEI, Pieptanari, zona case/vile, 2 camere, confort 2, zona linistita, scara curata, interior renovat recent, totul nou, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, centrala proprie,...
0733.107.773
17 Sep 11:00
suprafata 28 mp
semidecomandat
parter din 4
22.500 €
23.500 €
B
PETRE ISPIRESCU, g, faianta, usa metalica parchet, termopan, usa melalica, usi interioare schimbate, zona verde, parc, loc joaca, copii, scoala, gradinita, market, costuri reduse de intratinere...
0770.759.360
17 Sep 11:00
suprafata 33 mp
an constr. 78
etajul 3 din 4
23.000 €
B
PETRE ISPIRESCU, centru la 10 min, g, faianta, usa metalica t, parchet, usi schimbate gaz apa calda apa rece loc de joaca copii in fata blocului market scoala gradinita ratb la 2 min fara...
0770.759.360/ 0763.519.325
17 Sep 11:00
suprafata 33 mp
an constr. 78
decomandat
etajul 3 din 4
23.000 €
B
SALAJ, Aleea Imasului, ocazie, 1\4, 4 camere la pret de 2, confort 2, bloc reabilitat, imbunatatiri (g, faianta, parchet, t, um) instalatie centrala pe cupru, calorifere noi,...
0768.580.861
; andreea_iorga@yahoo.com
17 Sep 11:00
suprafata 59 mp
an constr. 76
semidecomandat
etajul 1 din 4
24.000 €
B
BERCENI particular vand garsoniera, la cheie, centrala proprie, balcon, contorizata separat si parcare, accept credit bancar, 5 min. distanta metrou,
0722.478.920/ 0726.138.984
; jambualexandru@yahoo.com
17 Sep 11:00
suprafata 30 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 4
25.000 €
B
SALAJ, Humulesti, 2 camere confort 2, apartamentul este locuibil, curat. Balcon logie. Apropiere complex comercial, scoala, statie Ratb (linie directa Piata Unirii) si parc. Toate...
0763.575.682/ 0727.395.455
17 Sep 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 4 din 10
25.000 €
B
BERCENI Dimitrie Leonida, direct-proprietar, vand apartament 2 camere, finisaje lux, centrala proprie, contorizat separat, utilitati bransate, loc de parcare.
0727.175.861/ 0730.245.876
; parvulet.lucian@yahoo.com
17 Sep 11:00
an constr. 2014
25.500 €
B
PETRE ISPIRESCU, baie, bucatarie, imbunatatiri, mobilat utilat modern, apropiere Liceul Bolintineanu, zona civilizata apropiere statie RATB 10 minute Unirii, bloc fara rest. centrala termica...
0763.575.682/ 0723.389.967
17 Sep 11:00
suprafata 31 mp
an constr. 1974
decomandat
etajul 4 din 4
25.500 €
B
BUCURESTI, apartament la padure langa Bucuresti, nu se plateste intretinere, parter/1, confort 1, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, aer conditionat, izolatie externa,...
0765.441.401
; razvan_music@yahoo.com
17 Sep 11:00
suprafata 60 mp
an constr. 1975
decomandat
parter din 1
26.000 €
33.000 €
IF
RAHOVA, Alexandriei, balcon inchis in termopan, loc de parcare, intabulat, liber, comision 0%, ID 196702,
0766.091.343/ 0766.091.335
; office2@alfamarimob.ro ; www.alfamarimob.ro
17 Sep 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2013
etajul 2 din 3
26.000 €
B
BERCENI apartament spatios, finisaje lux, centrala proprie, contorizat separat, utilitati bransate, loc parcare, reper Carrefour Grand Arena. Proprietar,
0727.175.861/ 0730.245.876
; parvulet.lucian@yahoo.com
17 Sep 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 4
26.000 €
B
BERCENI sector 4, zona Metalurgiei, se vinde la cheie, finisaje la alegere, toate utilitatile, centrala de apartament, loc parcare inclus in pret,
0727.557.147/ 0732.933.128
17 Sep 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 4
26.000 €
B
RAHOVA PIATA apartament, utilitati functionale, centrala termica, finisat complet, se accepta credit, proprietar, TVA inclus, fara comision,
0727.592.696/ 0728.988.632
17 Sep 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €
B
RAHOVA, rezidential, preturi mici, ultimele apartamente, finisaje la cheie, finalizate, apartamente cu suprafete utile intre 33-50 metri patrati, creditare BCR, 26.500-39.000 €,...
0724.270.019
; travaharealestate@gmail.com ; www.travahar.ro
17 Sep 11:00
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
26.000 €
B
BERCENI, dezvoltator imobiliar ofer spre vanzare apartamente in imobil nou construit cu preturi incepand de la 26.000 €. Accept credit. La plata cash se ofera reducere,
0763.628.873
; ciprian.partener@gmail.com ; www.apartamentenoisud.ro
17 Sep 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 4
26.000 €
B
METALURGIEI BULEVARDUL, bloc nou, D+P+4, apartament predat la cheie, finisaje si dotari de calitate, toate utilitatile, contorizat individual, direct dezvoltator, comision 0%,
0722.519.815/ 0722.221.688/ 0764.180.052
17 Sep 11:00
suprafata 39 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €
B
ALEXANDRIEI SOSEAUA, Rostar, bloc nou, parter+3, 2 camere S. 67 mp.= 32.200 €, S. 56 mp = 29.300 €, mijloace de transport la 5 minute, preturile includ: TVA, loc de parcare, finisaje la...
0760.654.540/ 021.440.22.49
; www.conceptimobiliare.ro
17 Sep 11:00
26.000 €
B
BERCENI, Grand Arena, dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metal, centrala proprie, loc parcare, pozitie deosebita, zona vile, accept...
0766.919.022/ 0761.336.118
17 Sep 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €
B
BRANCOVEANU, Sell Gros complex rezidential Family Residence, 10 min. de metrou Aparatori, zona in plina dezvoltare, mijloace de transport 313, 73, 141, 202, proiect finalizat. Dezvoltator,...
0786.192.686/ 0765.658.737
; monicamarvis@yahoo.com ; www.blocurinoibucuresti.ro
17 Sep 11:00
suprafata 52 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €
B
BRANCOVEANU, str. Huedin, confort 2, semidecomandat, etaj parter din 4, termopan, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, parcare, necesita zugravit, cadastru, fara credit,
0765.643.014/ 0727.555.519
; sc.estatealexahouse@yahoo.com
17 Sep 11:00
26.000 €
B
BERCENI, Metalurgiei, bloc P+4, predat la cheie, finisaje la alegere, toate utilitatile, contorizat individual, cheltuieli minime intretinere, direct dezvoltator, comision 0%,
0725.985.772
17 Sep 11:00
suprafata 45 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 4
26.000 €
B
BERCENI, apartament 2 camere, imobil nou D+P+4E, finisaje la alegerea clientului, bransat la toate utilitatile, contorizare separata, comision 0%, TVA 5% inclus in pret, direct dezvoltator,
0725.985.769
17 Sep 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 4
26.000 €
B
BERCENI, Grand Arena, dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metal, centrala proprie, loc parcare, pozitie deosebita, zona vile,...
0766.919.022/ 0761.336.118
17 Sep 13:56
suprafata 42 mp
an constr. 2014
decomandat
26.000 €
B
RESITA direct dezvoltator, preturi incepand de la
0761.458.811/ 0746.777.434
18 Sep 14:31
26.500 €
B
LUICA, Piata Resita, confort 2, termopan, toate actele, urgent, negociabil,
0761.924.782
17 Sep 11:00
suprafata 37 mp
semidecomandat
etajul 3 din 4
26.800 €
B
BERCENI apartament spatios, 8 min. distanta Metrou Leonida, finisaje la alegere, balcon inclus, discount 5% la plata cash, contorizari individuale. Proprietar,
0730.245.876/ 0727.175.861
; roxana_ratcu@yahoo.com
17 Sep 11:00
suprafata 39 mp
an constr. 2014
decomandat
27.000 €
B
BERCENI 8 minute Leonida, ansamblu rezidential nou, acces facil mijloace de transport in comun, contorizare individuala, loc parcare. Finantare inclusa,
0723.575.715/ 0733.291.641
; cecilia_catalin@yahoo.com
17 Sep 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 2014
semidecomandat
parter din 5
27.000 €
B
DRUMUL TABEREI, Bucla, stradal, confort 2, balcon, termopan, acte facute, accepta credit, superpret, liber,
0723.173.783/ 0769.088.535
17 Sep 11:00
decomandat
etajul 10 din 10
27.000 €
B
BERCENI, apartament nou, spatios, confortabil. Contorizat individual. Finisaje la alegere. Toate utilitatile. Zona linistita. Acces facil Metrou Dimitrie Leonida- 10 min. de mers pe jos....
0727.162.816/ 0755.025.353
; mihai.dezvoltator@gmail.com ; www.apartamentenoisud.ro
18 Sep 18:03
suprafata 37 mp
an constr. 2014
etajul 1 din 5
27.075 €
27.550 €
B
BERCENI. Aparatorii Patriei, la 50 m de metrou, dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, centrala proprie, balcon, lift, pozitie deosebita, zona...
0761.336.118/ 0766.919.022
17 Sep 11:00
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
27.900 €
37.000 €
B
BERCENI, Aparatorii Patriei, la 50 m de metrou, dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, centrala proprie, balcon, lift, pozitie deosebita, zona...
0723.528.420/ 0766.919.022
17 Sep 11:00
an constr. 2014
etajul 1 din 3
27.900 €
37.000 €
B
 
 ToateVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 19 Sep 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD