IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere (1027 anunturi)
  Toate Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
BERCENI  Huedin, renovat complet, termopan, parchet, gresie, faianta, mobilat si utilat nou, apropiere mijloace de transport, liber,
0761.621.036
08 Feb 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1974
semidecomandat
240 € B
DRUMUL TABEREI,  Afi Cotroceni, etaj 4 din 10, decomandat, mobilat si utilat, zugravit recent, masina de spalat, parchet, aer conditionat, baie cu geam, liber,
0722.638.934
; gigiciufu@yahoo.com
08 Feb 11:38
suprafata 55 mp
250 € B
DOBROESTI  - Fundeni, New Apple Residence, 5 min. Colentina, proiect nou, p+2e+m, finisaje la alegere, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica centrala proprie, loc parcare bonus,...
0726.284.310
; contact@alexandrucordea.ro ; www.alexandrucordea.ro
08 Feb 11:00
suprafata 56 mp
an constr. 2016
semidecomandat
800 € mp B
POPESTI LEORDENI, s.u. 45 metri patrati, decomandat, etaj 2/4, renovat recent, toate imbunatatirile. Se vinde mobilat, loc parcare inclus, la 2 min. de transportul in comun. Negociabil,
0771.797.455/ 0768.491.476
; office@royalrealestate.ro ; www.royalrealestate.ro
08 Feb 11:00
suprafata 45 mp
an constr. 1980
decomandat
16.000 € IF
GARA DE NORD,  Witting, la curte, plus o camera la subsol de 11 mp si o boxa de 7 metri patrati, centrala termica, vecini civilizati, risc seismic. Se vinde cu uzufruct,
0728.330.206
08 Feb 11:00
suprafata 43 mp
an constr. 1930
semidecomandat
20.000 € B
PETRE ISPIRESCU,  Vicina, renovat la cheie liber gresie, faianta, termopan, usa metalica, izolat exterior cadastru, intabulare, certificat energetic,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com 08 Feb 14:48
suprafata 29 mp
an constr. 1972
semidecomandat
21.500 € B
FERENTARI, acces rapid mijloace de transport, etaj 1, confort 2 , balcon, bloc civilizat,
0723.525.216/ 0745.067.409
08 Feb 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 1980
semidecomandat
22.500 € B
ALEXANDRIEI SOSEAUA  - Haliu, bloc nou, toate utilitatile, centrala proprie, app. de mijloacele de transport in comun, centre comerciale, se accepta credit, comision 0% client,
0760.654.541/ 021.440.22.49
; conceptimobiliare@yahoo.com ; www.conceptimobiliare.ro
08 Feb 14:10
suprafata 41 mp
23.000 € IF
PANTELIMON, apartament 2 cam, etaj 1/ 4 cu diverse imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, instalatii schimbate (cupru), calorifere noi, usi termopan, aer conditionat, centrala termica,...
0726.480.451/ 0727.738.242
; tutueanunicoleta@gmail.com
08 Feb 11:00
suprafata 28 mp
an constr. 1977
semidecomandat
23.500 € B
BERCENI vand 2 camere semidecomandate, disponibil imediat stradal, zona Metalurgiei, acces rapid RATB. Apartamentul se preda finisat la cheie. Comision 0%. Reducere la plata numerar,
0721.888.400/ 0720.062.459
; catalinrockz@yahoo.fr
08 Feb 11:00
suprafata 35 mp
an constr. 2016
decomandat
23.900 € B
BERCENI  Bulevardul Metalurgiei, vand apartament 2 camere, amplasat la parter inferior, la un pret incredibil de mic-23.900 euro. Reducere 5% la plata cash,
0735.872.987/ 0733.182.994
; iany_mina@yahoo.com
08 Feb 11:00
suprafata 35 mp
an constr. 2016
semidecomandat
23.900 € B
BRANCOVEANU,  Alunisului, duplex, finisat la cheie, CT, luminos, 7 minute de mers pana la metrou Brancoveanu, bloc cu 4 etaje, mansardat, ultimele 3 apartamente, se accepta credit, fara lift...
0721.115.770
; www.eticimob.ro
08 Feb 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2015
decomandat
24.500 € B
MILITARI,  Metro, demisol, intr-un bloc nou DS+P+4 Etaje, 2015, finisajele la alegere, centrala termica proprie, mijloc de transport la 100 ml, parculet vis-a-vis Pret TVA inclus,
0722.140.677
; cosmin.cojocaru@yahoo.com
08 Feb 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2015
decomandat
24.500 € B
BERCENI  Aparatorii Patriei, vand apartament 2 camere, in bloc nou, finisat: gresie, parchet, faianta, centrala. Reducere 5% la plata cash,
0735.872.987/ 0733.182.994
; iany_mina@yahoo.com
08 Feb 11:00
suprafata 33 mp
an constr. 2015
semidecomandat
25.000 € B
SALAJ, comision 0%, etaj 4, finisaje la alegere, parcare in curte, posibilitate mutare in maxim 1 saptamana, scoala, gradinita, piata, statie RATB, ID 196068,
0732.555.333/ 0724.204.724
; office@activimob.ro ; www.activimob.ro
08 Feb 11:00
suprafata 53 mp
an constr. 2015
decomandat
26.000 € B
MARIA ROSETTI,  intersectie Schitul Darvari, 2 camere+baie si grup sanitar, bucatarie, si folosinta exclusiva accepata de catre asociatie a holului comun si a inca 2 incaperi, curte si intrare...
0725.540.400
; vlad.trimbitasu@gmail.com ; www.vladtrimbitasu.ro
08 Feb 11:00
suprafata 28 mp
an constr. 1940
decomandat
26.000 € B
PANTELIMON  Cora, Lic. Blaga gaze, centrala, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru, intabulare
0723.712.883
08 Feb 11:00
suprafata 28 mp
an constr. 1969
semidecomandat
26.000 € B
MOSILOR  Obor bloc tip vila, civilizat, fara intretinere, termopan, gresie, faianta, parchet, centrala termica, usa metalica, boxa, pod utilizabil, risc seismic
0722.755.377
; arca.imob@yahoo.com
08 Feb 11:00
suprafata 55 mp
an constr. 1930
semidecomandat
27.000 € B
ALEXANDRIEI SOS., apartament 2 camere in bloc finalizat 2014. 10 apartament in bloc. Proprietar. Strada Drepta?tii cart. Independentei Haliu, rond Penny, Soseaua Alexandriei. Aproape statie Ratb,...
0763.551.950/ 0763.551.950
08 Feb 11:00
suprafata 45 mp
an constr. 2014
semidecomandat
27.500 € IF
BERCENI,  Turnu Magurele, apartament 2 camere, bloc nou, centrala termica, finisaje si obiecte sanitare in baie noi. Acces Ratb imediat zona centre comerciale,
0731.955.150/ 0728.970.820
; razvan953@yahoo.com
08 Feb 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2016
semidecomandat
27.500 € B
TITAN,  1 Decembrie Residence, calitatea, designul si utilitatea se regasesc in cele 30 de apartamente cu 2 camere, tip duplex,
0728.888.865/ 0728.829.333
; adina.curcuta@hlretailgroup.com
08 Feb 11:00
suprafata 46 mp
an constr. 2015
decomandat
27.900 € B
TITAN,  1 Decembrie Residence, calitatea, designul si utilitatea se regasesc in cele 30 de apartamente cu 2 camere, tip duplex,
0728.888.865/ 0728.829.333
08 Feb 11:00
suprafata 46 mp
an constr. 2015
decomandat
27.900 € B
TITAN, 1 DECEMBRIE RESIDENCEcalitatea, designul si utilitatea se regasesc in cele 30 de apartamente cu 2 camere, tip duplex,
0728.888.865/ 0728.829.333
; adina.curcuta@hlretailgroup.com
08 Feb 11:00
suprafata 46 mp
an constr. 2015
decomandat
27.900 € B
BERCENI,  Brancoveanu, in spate la Carrefour Grand Arena si Selgros pe str. Postalionului, apartament tip duplex cu scara interioara, Velux, bloc nou cu supraveghere video, finisat la...
0785.225.855/ 0743.122.992
; marian_visanescu@yahoo.com ; www.blocurinoibucuresti.ro
08 Feb 12:31
suprafata 50 mp
an constr. 2010
semidecomandat
27.900 € B
BRAGADIRU  anda rezidential, super zona, confort 1, bloc nou. apartamente la cele mai bune preturi cu predare la cheie: parchet, gresie, faianta, toate la alegere, loc de parcare,
0733.096.866
; blocbragadiru@gmail.com
08 Feb 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 2015
decomandat
28.000 € IF
BRAGADIRU  anda rezidential, super zona, confort 1, bloc nou. apartamente la cele mai bune preturi cu predare la cheie: parchet, gresie, faianta, toate la alegere, loc de parcare,
0733.096.866
; blocbragadiru@gmail.com
08 Feb 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 2015
decomandat
28.000 € IF
STEFAN CEL MARE  3 minute metrou, zona linistita de case, toate utilitatile, renovat recent, ideal pentru firma dar si locuinta, vecinatati: Gradina Icoanei, Dorobanti, Barbu Vacarescu,...
0771.225.027
08 Feb 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 1930
semidecomandat
28.000 € B
MILITARI, Transparent ResidenceAuchan, loc parcare gratuit, radier de 1 m grosime, continand 1000 m cubi de beton B400 si 100 tone de fier beton BST500, fatada ventilata, structura dala groasa (placile de...
0733.822.822
; contact@transparentresidence.com ; transparentresidence.ro
08 Feb 11:00
suprafata 45 mp
an constr. 2016
decomandat
28.234 € comision 0% B
SALAJ  - Fabrica de Paine, et. 5, predare la cheie, centrala termica, cadastru si intabulare, liber, geam la baie, acces piata, magazine, statie RATB, ID 195523
0732.555.333/ 0726.690.612
; office@activimob.ro ; www.activimob.ro
08 Feb 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 2014
28.500 € B
BERCENI  Drumul Gazarului, bloc 4 nivele, termopan, gresie, faianta, aer conditionat, baie cu geam, semimobilat, apropiere mijloace de transport,
0761.621.036
08 Feb 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1974
semidecomandat
28.900 € B
PRELUNGIREA GHENCEA Complex LatinComplex Latin, 2 camere la pret de garsoniera, etajul 10 peste care este placa si pod, 2 lifturi, finisaje la alegere, stoc limitat, oferta unica
0747.773.399
; contact@complexlatin.ro ; www.complexlatin.ro
08 Feb 11:00
suprafata 48 mp
an constr. 2016
29.000 € comision 0% B
BERCENI, 2 camere, confort. 2, renovat, imbunatatiri,
0765.255.411
08 Feb 11:00
suprafata 38 mp
29.000 € B
BERCENI  Dimitrie Leonida, direct dezvoltator, 0% comision, acces stradal, toate actele, finisaje de lux, centrala termica, contorizare individuala, parcare inclusa in pret, accept...
0721.827.390/ 0743.024.581
; crifar@gmail.com
08 Feb 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 2015
decomandat
29.000 € B
VITAN  Auchan-Vitan, vand apartament 2 camere, confort 2, etajul 4, liber, balcon la dormitor, actele efectuate,
0723.265.261
; office@dinamicimobiliare.ro
08 Feb 11:00
suprafata 36 mp
an constr. 1974
semidecomandat
29.000 € B
BERCENI  Sos. Oltenitei - 10 minute pe jos, apartament 2 camere, spatios, bucatarie open space. Centrala proprie. Videointerfon. Contorizare individuala. Predare la cheie. Accept credit,
0727.162.816/ 0723.202.593
; mihai.ariton23@gmail.com
08 Feb 11:00
suprafata 35 mp
an constr. 2016
decomandat
29.500 € B
BERCENI, apartamentul se va preda "la cheie", cu finisaje din import, centrala proprie (24 KW), obiecte sanitare montate in baie, loc de parcare. La 5 minute de statia de metrou Dimitrie...
0732.585.966/ 0731.171.007
08 Feb 11:00
suprafata 36 mp
an constr. 2016
decomandat
29.500 € B
BERCENI  - Aleea Resita, duplex, balcon, bloc reabilitat, centrala termica, toate imbunatatirile lux, renovat, statie RATB, parcare, supermarket, id: 900533,
0755.022.290
; www.imobservicecenter.ro
08 Feb 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 1981
29.900 € B
BERCENI  - Straja, vanzare 2 camere, confort2, liber, contor gaze, usa metalica, termopane,
0744.358.434/ 0731.316.925
; nedcom.imob@gmail.com
08 Feb 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1976
decomandat
30.000 € B
BERCENI  Leonida Parc, ansamblu privat langa metrou direct dezvoltator parc in incinta magazin predare la cheie bonus bucataria cadou cu electrocasnice+AC+TV oferim discount,
0752.443.436/ 0759.030.363
; adrian.pintilie@neofort-biz.ro ; www.ansamblu-rezidential-nou.ro
08 Feb 11:00
suprafata 51 mp
an constr. 2015
decomandat
30.000 € B
MILITARI RESIDENCE, 2 camere, mansarda, finisat complet, toate utilitatile (ApaNova, Enel, GDF Suez), contorizat complet, termopan tripan Veka, centrala termica,
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro ; www.militari-residence.ro
08 Feb 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 2014
decomandat
30.000 € B
MILITARI RESIDENCE, 2 camere, mansarda, finisat complet, toate utilitatile (ApaNova, Enel, GDF Suez), contorizat complet, termopan tripan Veka, centrala termica,
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro ; www.militari-residence.ro
08 Feb 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 2014
decomandat
30.000 € B
BERCENI,  Resita, confort 2, curat, parter din 10, 3 min. ratb, bloc curat civilizat boxa la subsol parcare, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica apropiere piata, scoala, gradinita...
0761.609.243/ 0720.039.035
; columbia.imobiliar@yahoo.com
08 Feb 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1976
semidecomandat
30.000 € B
CALARASI,  strada Sfantul Nicolae, 2 camere, etajul 1, gresie, faianta, parchet, termopan, geam la baie, usi interioare schimbate, usa metalica,
0799.059.903
08 Feb 11:00
suprafata 46 mp
semidecomandat
30.000 € 41.500 € CL
MILITARI RESIDENCE, 2 camere, mansarda, finisat complet, toate utilitatile (ApaNova, Enel, GDF Suez), contorizat complet, termopan tripan Veka, centrala termica,
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro ; www.militari-residence.ro
08 Feb 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 2014
decomandat
30.000 € B
BERCENI,  Luica - Piata Resita, termopan, usa metalica, fara alte imbunatatiri, loc parcare, liber, langa piata si RATB, 15 min. pana la metrou,
0737.112.522
; dragmad.sorin@yahoo.com
08 Feb 13:55
suprafata 38 mp
30.000 € B
BERCENI  Metalurgiei, situat in Aleea Nehoiu la 7 minute de mers pe jos fata de statia de metrou Dimitrie Leonida, blocul are un regim de inaltime s+p+2 si este finalizat in decembrie 2013,
0723.370.597
08 Feb 11:00
suprafata 52 mp
an constr. 2013
semidecomandat
30.500 € B
BERCENI, finisajele si dotarile sunt moderne, incalzirea se face prin centrala termica, utilitatile (incalzire, gaz, apa, energie electrica) sunt contorizate individual,
0732.585.966/ 0731.171.007
08 Feb 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2016
decomandat
30.500 € B
BERCENI,  Metrou IMGB, p+4, apartamentul se preda la cheie, finisaje la alegere, bonus un loc de parcare, direct dezvoltator comision 0%,
0733.403.317/ 0726.072.195
; cata4621@gmail.com
08 Feb 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 2016
decomandat
30.500 € B
BERCENI,  acces Metrou Dimitrie Leonida, apartament 2 camere, finisaje personalizate, contorizari individuale, acces centre comerciale (Lidl), tva 5% inclus, loc parcare gratuit, direct...
0730.245.876/ 0727.175.861
08 Feb 11:00
suprafata 35 mp
an constr. 2015
semidecomandat
30.500 € B
BERCENI SOSEAUA,  imobilul este situat la 3 minute fata de metrou Dimitrie Leonida, apartamentul dispune de finisaje de cea mai buna calitate, incalzire in pardoseala. Direct dezvoltator,...
0726.527.117
; adrian@expertrezidential.ro ; www.expertrezidential.ro
08 Feb 14:40
suprafata 35 mp
an constr. 2015
decomandat
30.500 € B