IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere – BUCURESTI (1776 anunturi)
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
COTROCENI  Afi Mall, plan 2, zona superba,1 statie, vedere bd, bloc special, antiseismic, fundatie pentru 8 etaj anvelopat, vest, G, F, P, T, usa metalica, contorizare. Acces la metrou...
0767.173.441
24 Oct 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 1974
decomandat
etajul 1 din 4
1 €
B
CERTIFICAT energetic pentru apartamente si case/vile -baza de date cu toate tipurile de apartamente din Bucuresti- termen eliberare 24h apartamente si 48h case/vile -valabilitate 10 ani....
0727.407.903/ 031.103.31.09
; reventonservices@yahoo.com
25 Oct 09:25
190 L
B
CERTIFICAT energetic pentru apartamente si case/vile -baza de date cu toate tipurile de apartamente din Bucuresti- termen eliberare 24h apartamente si 48h case/vile -valabilitate 10 ani....
0727.407.903/ 031.103.31.09
; reventonservices@yahoo.com
25 Oct 09:26
190 L
B
BERCENI  Piata Sudului, ap. confort 1, la 3 min. de metrou si Mall, direct proprietar, mobilat,
0765.814.321/ 0727.723.596
24 Oct 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 1975
semidecomandat
etajul 4 din 8
300 €
B
GIURGIULUI SOSEA,  Drumul Gazarului, garsoniere, apartamente 2 si 3 camere, la alegere etajul, centrala de apartament, totul contorizat, loc parcare la alegere in curte, rugam numai persoane...
0763.863.822/ 0722.560.930
; mariaconfortactiv@yahoo.com
24 Oct 11:00
suprafata 59 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
950 €
999 €
mp
B
GIURGIULUI SOSEA,  Drumul Gazarului, garsoniere, apartamente 2 si 3 camere, la alegere etajul, centrala de apartament, totul contorizat, loc parcare la alegere in curte, rugam numai persoane...
0763.863.822/ 0722.560.930
; mariaconfortactiv@yahoo.com
25 Oct 09:08
suprafata 59 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
950 €
mp
B
LAGUNA RESIDENCE, Compania Neoland va propune spre achizitie apartamente de 2, 3, 4 sau 5 camere in Complexul Rezidential de lux Laguna, situat in zona Lacul Tei. Localizare foarte buna, finisaje...
0749.187.766
; office@neolandinvest.ro ; www.neolandinvest.ro
24 Oct 11:00
decomandat
1.000 €
mp
B
TINERETULUI  - Timpuri Noi, parc, finisaje top la alegere,
0761.616.742
24 Oct 22:52
an constr. 2014
1.000 €
mp
B
MATEI VOIEVOD,  Vatra Luminoasa, confort 1, constructie 2014, finalizare mai 2015, gresie, faianta, t, parchet, centrala proprie, la cheie, etaj 1, 4, su- 56/ 66 metri patrati,
0765.404.303/ 0727.424.131
24 Oct 23:49
decomandat
1.050 €
sc
B
DECEBAL,  Negoiu, particular, mobilat si utilat pe comanda, modificari interioare, foarte spatios, bloc linistit, etaj 1/ 4 , vedere mixta, totul nou In apropiere de: Alba Iulia, Unirii,...
0723.333.556
; fan_theo@yahoo.com
24 Oct 11:00
suprafata 64 mp
an constr. 1990
8.000 €
B
BAICULUI, ap. 2 camere confort III , gaze 2 focuri, parchet, um toate actele urgent bloc curat civilizat pret fix,
0731.136.698/ 0768.322.642
; servis_confortimobiliar@yahoo.com
24 Oct 11:00
suprafata 30 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 1 din 4
15.500 €
B
DOAMNA GHICA,  Baicului, langa Lidl, confort 3, bloc foarte civilizat, contor gaze cu doua focuri, scara curata, interfon, cadastru, pret bun, pret fix,
0731.136.698/ 0768.322.642
; servis_confortimobiliar@yahoo.com24 Oct 11:00
suprafata 30 mp
semidecomandat
etajul 1 din 4
15.500 €
B
BAICULUI  - Complex Doamna Ghica, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, aer conditionat, boiler electric, caldura RADET, izolat termic, merita, fara prob. terasa, usor negociabil,
0726.284.310/ 0766.224.482
; alexandru.cordea@nelboimobiliare.ro ; http://www.nelboimobiliare.ro
24 Oct 11:00
suprafata 26 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 4 din 4
15.999 €
B
COLENTINA,  Baicului, 2 camere, confort 3, gresie, faianta, parchet, termopan, bloc foarte curat, urgent, acte la zi, liber, discutabil,
0736.897.571
25 Oct 11:25
suprafata 30 mp
16.000 €
B
CRIZANTEMELOR,  Antiaeriana, ap. 2 camere, parter din 4, 2/4, cu imbunatatiri, zona buna, aproape de mijloace de transport,
0766.637.169/ 0723.079.542
24 Oct 11:00
17.000 €
B
ANTIAERIANA, 2 camere, curat, gaze, usa metalica, bloc curat, apartament liber, zona civilizata, apropiere piata 13 Septembrie, mij. transport 226, 96,139 etc.,
0723.389.967
24 Oct 11:00
suprafata 30 mp
an constr. 1974
semidecomandat
parter din 4
17.500 €
B
RAHOVA  Crizantemelor, apartament 2 camere, confort 3, gaze, curent, termopan, bloc reabilitat,
0733.383.900/ 0768.509.570/ 0733.381.880/ 0768.172.981
24 Oct 11:00
suprafata 26 mp
parter din 4
17.500 €
B
RAHOVA,  Crizantemelor, 2 camere, bloc reabilitat, pvc, usa metalica, parchet, gaze separat, zugravit, liber, proprietar,
0761.672.092
24 Oct 11:00
suprafata 26 mp
semidecomandat
parter din 4
17.500 €
B
MOSILOR  Obor-Vaselor, 2 camere, are boxa subsol 3 metri patrati, o magazie de 13 mp. Ap. a fost cumparat in baza Legii 112. Este incadrat in clasa 1 de risc seismic,
0746.296.676
; constantin.velicu@eurocityestate.ro
24 Oct 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1913
semidecomandat
parter din 2
18.000 €
B
VITAN  Moll, confort 3, gaze, termopan, gresie, faianta, cadastru, pret fix,
0765.643.014/ 0727.555.519
; sc.estatealexahouse@yahoo.com
24 Oct 11:00
suprafata 29 mp
semidecomandat
parter din 4
18.000 €
B
DOAMNA GHICA,  Baicului, langa Lidl, confort 3, bloc foarte civilizat, contor gaze cu doua focuri, scara curata, interfon, cadastru, pret bun, discutabil,
0761.749.316/ 0722.824.757
24 Oct 11:00
etajul 1 din 4
18.000 €
B
GIURBIULUI,  Baciului, str. Iacob Andrei, bloc reabilitat, st. 40 metri patrati, gaze, apa, caldura radet,
0731.136.698/ 0768.322.642
; servis_confortimobiliar@yahoo.com24 Oct 11:00
semidecomandat
18.000 €
B
TOPORASI, ap. 2 camere, confort 2, liber, gresie, faianta, parchet, termopan, toate actele,
0761.440.909/ 0737.358.750
24 Oct 14:17
etajul 2 din 4
18.000 €
B
BAICULUI  Str. Ziduri intre Vii nr. 1, vizavi de Lidl, ap. 2 camere confort 3, etaj 1, discutabil
0771.428.276
24 Oct 11:00
suprafata 27 mp
18.500 €
B
PANTELIMON  Cora, ap. 2 camere confort 3, in spatele Liceului Blaga, gaze, apa calda, caldura RADET, holisor intrare, acte la zi, urgent,
0722.612.915/ 0766.360.676
24 Oct 11:00
suprafata 30 mp
etajul 1 din 4
19.500 €
B
VITAN,  Mall, vand apartament 2 camere, confort 3, urgent, acte la zi, usor negociabil,
0762.835.400
24 Oct 11:00
20.000 €
B
BOLINTINEANU, 2 cam, mobilat, utilat, gresie, faianta, t, usa metalica cadastru, intabulare, instalatii termice si sanitare refacute, in spatele liceului Bolintineanu. Nu are bucatarie, are...
0745.354.553
; tiberiuoprea@yahoo.ro
24 Oct 11:00
suprafata 28 mp
an constr. 1970
decomandat
etajul 3 din 4
20.000 €
B
MALCOCI  Vicina, ap. 2 camere, confort 2, cu imbunatatiri, apa calda, caldura, gaze, radet,
0766.637.169/ 0723.079.542
24 Oct 11:00
suprafata 28 mp
20.000 €
B
PETRE ISPIRESCU,  in spatele liceului Dimitrie Bolintineanu la 7 min de Unirii 2 camere, partial mobilat, liber cadastru intabulare,
0723.389.967
24 Oct 11:00
suprafata 26 mp
an constr. 1974
decomandat
etajul 3 din 4
20.000 €
B
COLENTINA,  Baicului, 2 camere, bloc caramida, gresie, faianta, t, parchet, usa metalica, gaze, centrala proprie, renovat recent,
0765.754.040
24 Oct 11:00
suprafata 28 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 1 din 4
20.000 €
B
LIVEZILOR, zona linistita, bloc reabilitat, discutabil,
0767.142.361/ 0767.875.400
24 Oct 21:06
parter din 4
20.000 €
B
COLENTINA,  Baicului, bloc caramida, centrala proprie, gaze, gresie, faianta, t, parchet, um etc,
0765.754.040
24 Oct 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 1 din 4
20.500 €
B
SALAJ SOSEAUA,  sectorul 5, bloc realizat la standarde, cu cele mai mici preturi, fara rabat la calitate, situate in strada Salaj sector 5, garsoniera de la 21.500 €, si 2 camere la 10 min...
0725.652.660
; dezvoltator_direct@yahoo.com
24 Oct 11:00
suprafata 45 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 4
21.500 €
32.500 €
B
RAHOVA PIATA, cu imbunatatiri, nemobilat, gresie, faianta, parchet, t, usi schimbate, boxa la subsol, gratii la ferestre, geamuri la baie si bucatarie, gaze, caldura, acte, pret discutabil,
0769.088.540
; cioran_ginac@yahoo.com
24 Oct 11:00
suprafata 25 mp
an constr. 1970
decomandat
parter din 4
21.500 €
B
SALAJ,  Complex Humulesti, g, faianta, t, parchet, usa metalica bucatarie mobilat, centrala, cash,
0723.128.270/ 0746.188.866
24 Oct 22:09
suprafata 33 mp
an constr. 2011
semidecomandat
etajul 5 din 5
21.500 €
B
SALAJ SOSEAUA,  Aleea Imasului, 2 camere, strada curata, blocuri civilizate, confort 2 sporit, gresie, faianta, parchet, balcon mare la dormitor, blocul se reabiliteaza, liber, geam la baie,
0736.897.571
25 Oct 11:31
etajul 2 din 4
22.000 €
B
BERCENI,  Oltenitei, ansamblu rezidential nou, pe cadre de beton si caramida porotherm, termoizolat cu polistiren de 10 cm, interior cu amenajari si finisaje de calitate la alegerea...
0737.811.000/ 0737.811.000
24 Oct 11:00
suprafata 48 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 4
23.000 €
B
BERCENI, vand sau schimb cu gars conf 3, apartament 2 camere,
0786.222.888/ 0737.521.591
; best1@bestimobiliar.ro ; www.bestimobiliar.ro
24 Oct 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 4 din 4
23.500 €
B
RAHOVA  Pecineaga, finalizat, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, usa metalica balcon, intabulat, liber, comision 0%,
0766.375.111/ 0766.091.343
; office2@alfamarimob.ro ; apartamente-noi-rezidentiale.ro
24 Oct 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2014
etajul 4 din 4
23.800 €
B
TITAN,  Piata Trapezului, direct dezvoltator, finisaje la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, peretii de compartimentare din caramida, finalizare ianuarie 2015,
0728.320.544/ 0724.250.406
; imonaconstruct.ro
24 Oct 11:00
suprafata 36 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 3
23.900 €
B
BERCENI,  Drumul Gazarului, ap. 2 camere, confort 2, gresie, faianta, parchet, termopan,
0761.440.909/ 0737.358.750
24 Oct 14:12
suprafata 40 mp
semidecomandat
24.000 €
B
BERCENI, ap. 2 camere, confort 2, gresie, faianta, parchet, termopan, f. curat, urgent,
0765.011.786/ 0720.356.092
24 Oct 11:00
24.000 €
B
BRANCOVEANU,  Alunisului apartamente spatioase incepand de la 24.500 € pana la 30.800 €. La cheie, duplex. Dezvoltator serios, zona linistita, RATB, metrou,
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
24 Oct 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 5 din 6
24.500 €
B
BERCENI,  sector 4, Carrefour Grand Arena - 10 minute, acces facil RATB. Infrastructura completa. Imobil nou. Contorizare individuala. Finisaje la alegere. Se preda la cheie. Toate...
0727.162.816/ 0755.025.353
; mihai.ariton23@gmail.com ; www.apartamentenoisud.ro
24 Oct 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
24.700 €
B
ALEXANDRIEI SOSEA,  Cartier independentei Bragadiru, 7 minute de Cora, dezvoltator, bloc nou, apartamente 2 camere - 40 mpu - 24.900 €; 2 camere - 45 mpu - 28.500 €, 3 cam - 69 mpu -...
0768.986.232/ 0748.301.300
24 Oct 11:00
suprafata 67 mp
24.900 €
B
COMUNA 1 DECEMBRIE, oferta, proprietar, centrala termica, termopane super lux, mobilat, 5 min. de Bucuresti, zona super, super oferta,
0730.571.111
24 Oct 11:00
suprafata 65 mp
25.000 €
B
FERENTARI  Livezilor, conf.2, imbunatatiri, centrala termica, negociabil,
0740.068.926
24 Oct 11:00
semidecomandat
etajul 2 din 4
25.000 €
B
BERCENI, 2 camere, confort 2, liber, curat, usa metalica zona buna, civilizata, merita vazut, acte la zi,
0762.146.702/ 0737.216.782
25 Oct 13:49
suprafata 39 mp
etajul 3 din 4
25.000 €
B
BERCENI, confort 2, cadastru, intabulare, pret 25.500 € cash, apropiere mijloace transport, locatari civilizati, fara restantieri, apropiere piata, strada Urziceni, curat, liber,...
0763.575.682/ 0723.389.967
24 Oct 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1974
semidecomandat
parter din 4
25.500 €
B
BERCENI, confort 2, cadastru, intabulare, apropiere mijloace transport, locatari civilizati, fara restantieri, apropiere piata, strada Urziceni, curat, liber, balcon logie,
0763.575.682/ 0723.389.967
24 Oct 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1974
semidecomandat
parter din 4
25.500 €
B
 
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 26 Oct 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD