IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere – BUCURESTI (1752 anunturi)
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
OBOR,  metrou, Kaufland Rose Garden, complex rezidential, cu shopping si agrement, lux, giardini di rose, monitorizare, contorizare individuala, finisaje, mobilat, dining room, 2...
0767.173.441
21 Nov 11:00
suprafata 65 mp
an constr. 2009
decomandat
etajul 3 din 9
1 €B
NEPTUN - OLIMP,   (statiuni), sejur vara 2015 la hotel de 5 stele, conditii exceptionale, plaja privata, restaurant de lux, servire deosebita, 7 zile,
0735.620.344
21 Nov 11:00
285 LB
GIURGIULUI,  Podul Giurgiului, confort 2, semimobilat, aragaz, frigider, termopan, parchet, curat, bloc civilizat situat la 3 min de statia RATB, termen lung,
0746.799.339
; adanulescu@myimobiliare.ro ; www.myimobiliare.ro
21 Nov 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 10 din 10
180 €B
BRANCOVEANU  /Sellgros, mobilat, utilat (aragaz, frigider, masina de spalat), usa metalica, 2 lifturi, geam la baie, Carrefour, Lidl, la 10 min. de metrou,
0737.112.522/ 0763.543.880
; dragmad.sorin@yahoo.com
21 Nov 11:00
semidecomandat
etajul 8 din 10
200 €B
13 SEPTEMBRIE  Agip, direct proprietar, inchiriez apartament mobilat si utilat lux pentru locuit / birouri / videochat etc, zona curata, linistita, bloc nou, 2013, locuri de parcare, toate...
0728.061.799
; pecolt22@gmail.com
21 Nov 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 2013
decomandat
parter din 3
300 € luna B
MIRCEA VODA,  Camera de Comert, ap. 2 camere, etaj 6, mobilat si utilat complet modern, vedere Dambovita, pentru familie, cuplu, etc.,
0723.542.224
21 Nov 15:24
suprafata 60 mp
an constr. 1997
360 €B
GIURGIULUI SOSEA,  Drumul Gazarului, garsoniere, apartamente 2 si 3 camere, la alegere etajul, centrala de apartament, totul contorizat, loc parcare la alegere in curte, rugam numai persoane...
0763.863.822/ 0722.560.930
; mariaconfortactiv@yahoo.com
21 Nov 11:00
suprafata 59 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
900 €950 € mp B
GIURGIULUI SOSEA,  Drumul Gazarului, garsoniere, apartamente 2 si 3 camere, la alegere etajul, centrala de apartament, totul contorizat, loc parcare la alegere in curte, rugam numai persoane...
0763.863.822/ 0722.560.930
; mariaconfortactiv@yahoo.com
22 Nov 09:03
suprafata 59 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
900 € mp B
TINERETULUI  -Timpuri Noi, parc, 2 camere, finisaje top la alegere,
0761.616.742
22 Nov 10:39
an constr. 2014
1.000 € mp B
BANEASA,  vis a vis de Antena, 2 camere, 2 balcoane, cadastru, intabulare, proprietar, pret negociabil, fara imbunatatiri,
0744.147.189
21 Nov 11:00
suprafata 62 mp
an constr. 1982
decomandat
etajul 1 din 3
6.600 €B
RAHOVA PIATA, apartamenet 2 camere, confort 3, curat, imbunatatiri, gresie, faianta, termopan, acte la zi, rog seriozitate,
0785.366.307
22 Nov 11:28
suprafata 27 mp
parter din 4
13.500 €B
BERCENI  Metrou, contorizat individual, centrala termica proprie, bloc nou. Diferenta de pret in rate direct la dezvoltator,
0723.535.968
21 Nov 11:00
suprafata 52 mp
an constr. 2014
etajul 4 din 5
15.000 € bucata B
DOAMNA GHICA,  Baicului, vis-a-vis Lidl, 2 camere, gresie, faianta, parchet, t, bloc cu gaze,
0736.897.571
22 Nov 13:40
parter din 4
16.000 €B
FERENTARI,  Livezilor - Parc, conf. 2, curat, gaze separat, gresie, faianta, usa metalica, discutabil
0760.140.630/ 0725.022.089
21 Nov 11:00
suprafata 38 mp
parter din 4
16.500 €16.800 €B
RAHOVA,  Margeanului gradinita, confort 3, particular, liber, bloc reabilitat, gaze separat, ferestre pvc, usa metalica,
0761.672.092
21 Nov 11:00
suprafata 27 mp
semidecomandat
parter din 4
17.000 €19.000 €B
RAHOVA  Crizantemelor, apartament 2 camere confort 3, gaze, curent, termopan, bloc reabilitat,
0733.383.900/ 0768.509.570/ 0733.381.880/ 0768.172.981
21 Nov 11:00
suprafata 26 mp
parter din 4
17.500 €B
MILITARI,  Iuliu Maniu, stradal, imbunatatiri, aproape metrou, RATB, acte;
0763.698.327/ 0727.745.806
21 Nov 11:00
suprafata 25 mp
decomandat
etajul 1 din 4
17.800 €B
PIEPTANARI BULEVARDUL, confort 3, gresie, faianta, parchet, t, gaze, bloc f. curat, stradal, Radet,
0720.356.092/ 0765.011.786
21 Nov 15:13
etajul 2 din 4
18.000 €B
PIEPTANARI, ap. 2 camere, confort 3, cu imbunatatiri, gaze, toate actele,
0764.262.777/ 0734.562.718
21 Nov 15:24
suprafata 30 mp
etajul 2 din 4
18.000 €B
PANTELIMON,  Cora, confort 3, cu gaze, etaj 1/4, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie,
0760.488.840/ 0721.999.550
21 Nov 11:00
18.500 €B
PANTELIMON,  Cora, confort 3, cu gaze, etaj 1/ 4, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie,
0760.488.840/ 0721.999.550
21 Nov 11:00
18.500 €B
COLENTINA,  Baicului, bloc caramida, apartament renovat recent, gresie, faianta, t, parchet, usa metalica centrala proprie, gaze,
0765.754.040
21 Nov 11:00
suprafata 26 mp
an constr. 1980
etajul 1 din 4
18.700 €B
RAHOVA, particular, vand apartament 2 camere, renovat, imbunatatiri (suna lung),
0721.778.581/ 0734.188.256
21 Nov 11:00
suprafata 30 mp
19.000 €B
IMASULUI ALEEA, vand apartament 2 camere, proprietar,
0768.166.483
21 Nov 11:00
etajul 2 din 4
19.500 €B
BAICULUI,  Doamna Ghica, complex, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, boiler electric nou, inst. electrica noua, caldura Radet, izolat termic, merita, fara prob....
0726.284.310/ 0766.224.482
; alexandru.cordea@nelboimobiliare.ro ; http://www.nelboimobiliare.ro
21 Nov 11:00
suprafata 26 mp
an constr. 1984
semidecomandat
etajul 4 din 4
19.500 €B
CRIZANTEMELOR STRADA, confort 2, fara imbunatatiri, particular,
0763.695.849
21 Nov 11:00
20.000 €B
SALAJ, 2 camere, semidecomandat, mobilat, gresie, faianta, usa metalica, centrala, etaj 3/4, strada soldat Tunsu Petre,
0747.302.430/ 0741.423.379
; sorin_dorinel@yahoo.com
21 Nov 11:00
20.000 €B
SECTOR 5,  Radu Constantin, 2 camere, etaj 2, confort 3, gaze, multiple imbunatatiri, discutabil,
0762.107.989
21 Nov 11:00
21.000 €B
RAHOVA PIATA, cu imbunatatiri, nemobilat, gresie, faianta, parchet, t, usi schimbate, boxa la subsol, gratii la ferestre, geamuri la baie si bucatarie, gaze, caldura, acte,
0769.088.540
; cioran_ginac@yahoo.com
21 Nov 11:00
suprafata 25 mp
an constr. 1970
decomandat
parter din 4
21.000 €B
CRIZANTEMELOR,  Buzoieni, Antiaeriana-Margeanului, confort 2, bloc reabilitat termic, scara curata, renovat total, centrala de apartament, contor gaze, acte la zi, liber, la cheie, cash, credit,
0722.871.755/ 0766.486.240
21 Nov 11:31
suprafata 27 mp
an constr. 1972
semidecomandat
etajul 4 din 4
21.000 €21.550 €B
GLINA,  PRIMARIE, CINCI MINUTE AUTO METROU PALLADY. OCAZIE, APARTAMENT MARE IN VILA NOUA,
0766.874.345
21 Nov 11:00
21.900 €B
TITAN,  Piata Trapezului, direct dezvoltator, D+P+2+M, 36mp utili, etaj D, finisaje la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, finalizare ian. 2015, pereti de...
0728.320.544/ 0724.250.406
; office@imonaconstruct.ro ; www.imonaconstruct.ro
21 Nov 11:00
suprafata 36 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 3
21.900 €B
SNAGOV,  centru Posta 2 camere, confort 1, liber, boxa, acte la zi, curat,
0722.836.119
21 Nov 11:00
suprafata 82 mp
decomandat
etajul 1 din 2
22.000 €B
TITAN  Piata Trapezului, direct dezvoltator, D+P+2+M, finisaje la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, finalizare ian. 2015, pereti de compartimentare din caramida,...
0728.320.544/ 0724.250.406
; office@imonaconstruct.ro ; www.imonaconstruct.ro
21 Nov 11:00
suprafata 36 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 3
22.900 €B
1 DECEMBRIE,  vis-a-vis de cartierul Green City si Mega Image, 8 km de Bucuresti, poza reala 100%, mijloc de transport Ratb 10 min de la City Mall, super oferta, doar pt cash, super lux,...
0730.571.111
21 Nov 11:00
suprafata 65 mp
23.000 €B
Super luxxx  1 DECEMBRIE, vis-a-vis de cartierul Green City si Mega Image, 8 km de Bucuresti, poza reala 100%, mijloc de transport Ratb 10 min de la City Mall, super oferta, doar pt cash,...
0730.571.111
21 Nov 11:00
suprafata 65 mp
23.000 €B
COLENTINA,  Parcul Doamna Ghica, confort2, balcon, liber, bloc civilizat, scara fara restantieri, toate utilitatile, cadastru, urgent,
0761.749.316/ 0722.824.757
21 Nov 11:00
suprafata 38 mp
decomandat
23.000 €B
RAHOVA langa piata, confort 3, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala termica, calorifere noi, cadastru si intabulare,
0742.209.990/ 021.322.92.95
21 Nov 11:00
suprafata 28 mp
etajul 1 din 2
23.000 €B
1 DECEMBRIE,  vis-a-vis de cartierul Green City si Mega Image, 10 min. Bucuresti, super lux, poza reala 100%, mijloc de transport Ratb 10 min. de la City Mall, super oferta, doar pt cash ocazie,
0730.571.111
21 Nov 11:00
suprafata 65 mp
23.000 €B
BERCENI  Sector 4, 2 camere, confort 2, super ocazie, zona linistita acte la zi,
0762.146.702/ 0737.216.782
22 Nov 12:17
suprafata 39 mp
etajul 3 din 4
23.000 €25.000 €B
PANTELIMON  -Cora, 2 camere, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,
0727.483.230
21 Nov 11:00
suprafata 30 mp
etajul 3 din 4
23.500 €B
PANTELIMON,  Cora, 2 camere, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,
0727.483.230
22 Nov 13:55
suprafata 30 mp
etajul 3 din 4
23.500 €B
BERCENI  -Metalurgiei direct dezvoltator - Family Residence, deosebit, spatios. Se vinde "la cheie", cu garantie. Preturi intre 24.500-39.000 in functie de etaj si suprafata, parcare 1...
0721.965.254
; p_militaru@yahoo.ro ; www.apartamentenoisud.com
21 Nov 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2014
decomandat
24.500 €24.700 €B
BERCENI,  Metalurgiei, direct de la proprietar, apartament nou, deosebit, cu suprafata mare si compartimentare moderna, cu foarte multa lumina naturala. Se vinde "la cheie", cu garantie....
0721.965.254
; p_militaru@yahoo.ro ; www.apartamentenoisud.com
21 Nov 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2014
decomandat
24.700 €B
BERCENI,  Metalurgiei, apartament nou, in bloc locuit, suprafata mare, compartimentare moderna, in zona cu toate facilitatile incluse, loc de parcare, contorizare separta, direct...
0736.772.393/ 0766.611.999
; catalin.partener@gmail.com ; www.apartamentenoisud.com
21 Nov 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
24.700 €B
TITAN  Piata Trapezului, direct dezvoltator, D+P+2+M, etaj D, finisaje la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, finalizare ian. 2015, pereti de compartimentare din...
0728.320.544/ 0724.250.406
; office@imonaconstruct.ro ; www.imonaconstruct.ro
21 Nov 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 3
24.900 €B
BRANCOVEANU, 2 camere, gresie, faianta, parchet, centrala termica, termopane, usa metalica, living, bucatarie open space, baie utilata complet, cash/ credit bancar inclusiv Prima Casa,...
0758.505.500
; octavian.vintila@partenerimob.ro ; www.partenerimob.ro
21 Nov 11:00
an constr. 2014
semidecomandat
etajul 5 din 6
24.900 €B
BRANCOVEANU, tip duplex, etaj 5+6, scara interioara, finisaje: gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, instalatii sanitare si electrice noi, centrala termica, stradal, living, bucatarie...
0736.290.216
; ioana.nitu@axert.ro
21 Nov 11:00
suprafata 43 mp
an constr. 2014
semidecomandat
mansarda din 6
24.999 €B
PANTELIMON, confort3, amenajat oct. 2014, cadastru, intabulare, liber, sau schimb cu diferenta,
0722.519.460
21 Nov 11:00
suprafata 28 mp
parter din 4
25.000 €B
BERCENI,  metrou, oferta proprietar, vand garsoniera foarte spatiosa, complet finisata. Zona foarte linistita la 5 min de metrou. Comision 0%, ! Bonus: loc de parcare;
0722.504.604
21 Nov 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 3
25.000 €B
 
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 23 Nov 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD