IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere – BUCURESTI (1531 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
GARA DE NORD, statia de metrou este in fata scarii, 3 camere transformat in 2, mobilat si utilat. Pretabil pt locuit sau pentru birouri. Blocul este reabilitat ternic, loc de parcare,
0720.120.066/ 0746.228.118
; mirela.exclusive.property@gmail.com
06 Jul 11:35
suprafata 65 mp
an constr. 1977
decomandat
etajul 6 din 7
300 € B
CENTRUL CIVIC,  Izvor, zona Casa Poporului, proaspat renovat, parchet, gresie, faianta, termopan, mobilat modern, masina de spalat, usa metalica, 2 x tv, 2 x aer conditionat, cablu,
0743.149.464/ 021.341.08.35
; contact@stevimobiliare.ro ; www.stevimobiliare.ro
06 Jul 11:00
suprafata 60 mp
an constr. 1991
decomandat
etajul 5 din 8
470 € B
BERCENI,  1 minut de metrou, la cheie, 2 bai, balcon, liber, centrala proprie, direct dezvoltari, comision 0%, accept credit,
0744.228.099
06 Jul 11:17
suprafata 65 mp
an constr. 2015
850 € mp B
BRANCOVEANU,  metrou, Budimex, direct dezvoltator apartament imobil nou, finisaje lux, decomandat suprafata utila intre 47-67 mp utili, zona vile, 5 min de metrou, parc, aer conditionat,...
0722.241.794
; bogdan.ilioiu@gmail.com
06 Jul 11:00
suprafata 55 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
1.000 € mp B
BUCURESTII NOI, comision 0%, dezvoltator. Finisaje la alegere, obiecte sanitare la alegere, centrala proprie Buderus, 2 lifturi, langa metrou, parc. Pretul este de 69.640 €+ TVA discutabil,
0754.472.939
; florin.armaselu@topapartamente.ro
06 Jul 11:00
suprafata 76 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 14
1.050 € mp B
BUCURESTII NOI, comision 0%. Dezvoltator. Apartament 2 camere, finisaje la alegere, obiecte sanitare la alegere, centrala proprie Buderus, 2 lifturi, langa metrou, parc. Pretul este de 83.265...
0754.472.939
; florin.armaselu@topapartamente.ro
06 Jul 11:00
suprafata 92 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 14
1.240 € mp B
RAHOVA,  Amurgului, Sector 5, instalatie electrica noua, instalatie sanitara noua, gresie, faianta, t, usa metalica, gazele contorizate, apometru, negociabil, urgent,
0762.699.216/ 0756.063.476
06 Jul 11:00
suprafata 28 mp
an constr. 1970
semidecomandat
etajul 1 din 2
16.000 € B
RAHOVA  Amurgului, vav de sectia 19 de politie apartament 2 camere confort 3, gresie, faianta, geamuri termopan, parchet, pret negociabil,
0766.491.921
06 Jul 11:00
suprafata 29 mp
an constr. 1979
semidecomandat
etajul 1 din 2
16.000 € B
ZETARI,  Tunsu Petre, confort2, liber, f. curat, toate actele,
0761.440.909/ 0737.358.750
06 Jul 11:00
suprafata 38 mp
semidecomandat
etajul 3 din 4
16.000 € B
LIVEZILOR ALEEA,  parc, confort2, gresie, faianta, parchet, t, cadastru, intabulare, Radet, negociabil,
0786.688.926/ 0720.746.737
06 Jul 11:00
suprafata 38 mp
etajul 1 din 4
17.500 € B
COLENTINA,  Baicului, gaze, centrala, baie cu cada, gresie, faianta, parchet, t, liber, urgent,
0765.011.786/ 0720.356.092
06 Jul 11:00
suprafata 32 mp
18.000 € B
BAICULUI,  Lidl, confort3, liber, toate imbunatatiri, toate actele, centrala - gaze,
0764.262.777/ 0734.562.718
06 Jul 11:00
suprafata 32 mp
18.000 € B
BAICULUI,  Lidl, ap. 2 camere, confort 3, liber, centrala gaze, toate imbunatatirile, acte,
0764.262.777/ 0734.562.718
06 Jul 13:48
suprafata 32 mp
18.000 € B
ZETARI,  sector 5, parter, constructie noua, imbunatatiri, centrala, cash,
0764.522.941/ 0730.036.035
06 Jul 11:00
suprafata 34 mp
decomandat
18.500 € B
RAHOVA, urgent, 2 camere etaj 2/ 4 suprafata de 27 mp renovat recent, baie cu cabina de dus, centrala proprie gaze separat, liber, cadastru, intabulare, bloc foarte curat, zona Rahova,...
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com
06 Jul 15:28
suprafata 27 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 2 din 4
18.700 € B
RAHOVA  Crizantemelor, confort 3, gresie, faianta, parchet, t,
0765.780.927
06 Jul 11:00
suprafata 32 mp
etajul 2 din 4
19.000 € B
FERENTARI  Livezilor, confort 2, gresie, faianta, parchet, zona f. linistita,
0765.780.927
06 Jul 11:00
suprafata 40 mp
parter din 4
19.500 € B
FERENTARI,  Tunsu Petre, zona curata, civilizatie, bloc reabilitat termic, confort 2, economic, centrala termica, gaze, parter inalt, contorizat, balcon, pivnita, usi glisante, izolatie...
0724.587.634
06 Jul 11:00
suprafata 39 mp
an constr. 1976
semidecomandat
parter din 4
19.999 € B
PANTELIMON  Cora, apartament 2 camere, confort 3, proaspat renovat, gresie, faianta, termopane, proprietar, discutabil,
0762.793.232
06 Jul 11:00
suprafata 30 mp
parter din 4
21.000 € B
EROII REVOLUTIEI   (bd. Pieptanari) 2 camere, etaj 3, gresie, faianta, centrala termica,
0730.662.379
06 Jul 11:00
21.000 € B
PANTELIMON,  Cora, 2 camere, confort 3, centrala, totul nou, liber, urgent,
0722.519.460
06 Jul 11:00
suprafata 28 mp
parter din 4
21.000 € B
SEBASTIAN, vand 2 camere confort 2, incadrat pe mijloc, liber, bloc reabilitat, acte in lucru, merita vazut,
0734.679.527/ 0769.276.118
; pandelescu.andreea@gmail.com
06 Jul 11:00
suprafata 32 mp
decomandat
etajul 2 din 4
21.500 € B
EROII REVOLUTIEI, 2 camere, imbunatatiri, calorifere schimbate, termopan, gresie, faianta, parchet, baie cu cada, bucatarie mobilata, zona civilizata, 5 min. metrou,
0723.389.967
06 Jul 11:00
suprafata 30 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 3 din 4
21.800 € B
SECTOR 5,  Rahova, Antiaeriana, Crizantemelor, vand 2 camere, primul proprietar,
0726.242.221
06 Jul 11:00
22.000 € B
FERENTARI  sector 5, proprietar, recent renovat gresie, faianta, termopane, parchet, aer conditionat, usa metalica, posibilitate centrala. Zona curata si linistita, parc, scoala, magazin...
0764.163.965
; violeta2055@yahoo.com
06 Jul 11:00
suprafata 36 mp
an constr. 1972
22.000 € B
PETRE ISPIRESCU, 2 camere confort 2, etaj parter din 4, renovat recent, gresie, faianta, termopan, usa metalica, cadastru, intabulare, certificat energetic, zona Liceul Bolintineanu,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com 06 Jul 15:28
suprafata 27 mp
semidecomandat
parter din 4
22.500 € B
BAICULUI  Lidl confort 3, gresie, faianta, parchet, termopan, cadastru, intabulare,
021.231.23.18/ 0731.144.151
06 Jul 11:00
suprafata 28 mp
parter din 10
22.900 € B
FERENTARI  -Aleea Livezilor - parc, ap. 2 camere confort 2, multiple imbunatatiri, toate actele,
0764.049.044
06 Jul 11:00
suprafata 37 mp
parter din 4
23.000 € B
LIVEZILOR ALEEA,  chiar la parc, 2 camere, confort 2, toate imbunatatiri, centrala proprie, toate actele, negociabil,
0762.769.124/ 0721.759.021/ 0765.658.219
06 Jul 11:00
etajul 1 din 4
23.000 € B
PANTELIMON,  Cora, 2 camere, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, gaze,
0727.483.230
06 Jul 11:00
suprafata 30 mp
etajul 3 din 4
23.500 € B
ANTIAERIANA, vand 2 camere la cheie, centrala proprie, mobila pe comanda cadastru intabulare certificat energetic, rog seriozitate,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com
06 Jul 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 1 din 4
23.500 € B
SALAJ  Humulesti, 10 min. Unirii, 2 camere, apropiere parc, zona civilizata cu magazine, scoala, 2 gradini, termopan usa metalica liber, cu cadastru si intabulare, bloc stradal,
0723.389.967/ 0763.575.682
06 Jul 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 2 din 4
23.800 € B
MILITARI  -Pacii, confort 2, cu imb: C.T., gresie, faianta, parchet, t,
0727.211.544
06 Jul 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 1975
semidecomandat
parter din 4
24.000 € B
BAICULUI,  Lidl, 2 camere confort 3, centrala, gresie, faianta, parchet, mobilat, termopan, usor negociabil,
0729.050.246
06 Jul 11:00
suprafata 27 mp
etajul 4 din 4
24.000 € B
RAHOVA,  Alexandriei la cheie, finisaje de calitate, centrala termica, bloc din caramida, Ratb 302, Penny, balcon, Cora, parc, cartier foarte dezvoltat, termopan, loc parcare,
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
06 Jul 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 3
24.000 € B
BRANCOVEANU,  Alunisu apartamente duplex, scara interioara, luminoase, la cheie, centrala termica, utilitati, aproape metrou, Ratb, izolatie termica, bucatarie, baie, liniste,
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
06 Jul 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 5 din 6
24.500 € B
PANTELIMON, g, faianta, parchet, t, usa metalica instalatii noi electrica + sanitara, gaze, cadastru, intabulare, centrala termica, merita vazuta, discutabil,
0762.410.343
06 Jul 11:00
etajul 1 din 4
25.000 € B
RAHOVA  Aleea Salaj Biserica Noua bloc reabilitat, imbunatatiri, eliberabil imediat, cadastru, intabulare, certificat energetic
0723.331.471
06 Jul 11:00
suprafata 29 mp
an constr. 1970
semidecomandat
parter din 4
25.000 € B
TITAN  Aleea Rezident, metrou 1 Decembrie 1918, imobil nou, aug. 2015, lift, centrala proprie, caramida+ beton, finisaje la cheie, gresie, faianta, parchet, t, um accept credit, tva...
0769.437.775/ 0768.388.298/ 0746.542.773
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
06 Jul 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
25.000 € B
TITAN  Aleea Rezident imobil nou, metrou 1 Decembrie 1918, aug. 2015, lift, centrala proprie, caramida+beton, finisaje la cheie, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica accept...
0746.542.773/ 0768.388.298/ 0769.437.775
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
06 Jul 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
25.000 € B
BUDAPESTA  zona Unirii, 2 camere, gresie, faianta, t, parchet, centrala proprie, demisol, zugravit recent, merita,
0764.324.323
; oborimobiliare@yahoo.com
06 Jul 11:00
suprafata 55 mp
an constr. 1950
semidecomandat
demisol din 2
25.000 € B
DRUMUL TABEREI,  Valea Oltului, Ghencea, stradal, balcon, fara probleme cu terasa, fara imbunatatiri, acte,
0769.088.540
; cioran_ginac@yahoo.com ; www.imobiliareclass.ro 06 Jul 11:12
suprafata 40 mp
an constr. 1974
decomandat
etajul 10 din 10
25.000 € 29.000 € B
BERCENI,  Piata Resita, confort 2, fara imbunatatiri, intabulare, liber, agentie, ultimul pret
0726.671.256/ 0761.526.532
06 Jul 11:00
suprafata 39 mp
semidecomandat
parter din 4
25.500 € B
RAHOVA  Malcoci, confort 3, gresie, faianta, parchet, t, gaze,
0765.780.927
06 Jul 11:00
suprafata 32 mp
25.500 € B
BERCENI, direct dezoltator, garsoniera cu finisaje de lux, (gresie, faianta, parchet) si baia utilata (cada, vas wc si chiuveta). Comision 0,
0725.985.769
06 Jul 11:00
suprafata 33 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 5
25.600 € B
RAHOVA,  Salaj, Parc Humulesti, 2 camere, confort 2, balcon, termopan, liber, cadastru, intabulare,
0723.331.471
06 Jul 11:00
suprafata 39 mp
an constr. 1972
semidecomandat
etajul 2 din 4
26.000 € B
MALCOCI  -Rahova, confort 2, imbunatatiri, mobilat lux, liber, discutabil
0762.433.136/ 0727.480.818
06 Jul 11:00
semidecomandat
etajul 1 din 4
26.000 € B
SALAJ SOSEAUA,  Logan, imbunatatiri, cash,
0764.522.941/ 0726.029.688
06 Jul 11:00
suprafata 45 mp
decomandat
etajul 1 din 4
26.000 € B
MILITARI RESIDENCE, 2 camere, mansarda, finisat complet, toate utilitatile (ApaNova, Enel, GDF Suez), contorizat complet, termopan tripan Veka, centrala termica, RATB,
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro ; www.militari-residence.ro
06 Jul 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2014
decomandat
mansarda
26.400 € B
BRANCOVEANU, ap. 2 camere, etaj 1, termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica,
0767.374.870
06 Jul 11:00
suprafata 30 mp
an constr. 1973
semidecomandat
26.500 € B
 
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 06 Jul 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD