IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere – BUCURESTI (2011 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
SECTORUL 1, proprietar vand apartamente 2-3 camere, accept prima casa, accept credit, accept variante etc.,
0722.409.422/ 0763.604.040
; mihai.emil@ymail.com
17 Sep 11:00
suprafata 60 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 3
1 €
7
B
UNIRII, Biokarpet (chiar deasupra UCECOM), stradal, 3 balcoane, mobilat Mobexpert, bucatarie utilata complet, t, renovat nou, vedere bulevard, vecinatati Decebal,
0760.654.548/ 021.440.22.49
; www.conceptimobiliare.ro
17 Sep 11:00
suprafata 76 mp
etajul 1 din 8
480 €
B
ULTRACENTRAL reabilitat 2013, vedere spate parc, balcon inchis, contorizat, gresie, faianta, t, baie si bucatarie mare, 2 x aer conditionat, utilat si mobilat modern, contract la...
0760.654.548/ 021.440.22.49
; www.conceptimobiliare.ro
17 Sep 11:00
suprafata 55 mp
etajul 2 din 8
650 €
B
GRAND ARENA, sector 4, direct dezvoltator, comision 0%, ansamblu rezidential, p+2e, ce cuprinde garsoniere, apartamente cu 2,3,4 camere, fiind aproape de centre comerciale. Accesul se face...
0725.985.770
17 Sep 16:49
an constr. 2014
decomandat
674 €
B
BERCENI, direct dezvoltator, comision 0%, bloc rezidential nou, P+5 E, garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere, aproape de metrou Aparatorii Patriei, preturi incepand de la 21.500 €...
0725.985.770
17 Sep 15:00
an constr. 2014
decomandat
810 €
B
MILITARI RESIDENCE, apartamente direct de la dezvoltator fara comisioane sau taxe ascunse. o multitudine de beneficii incluse in pretul apartamentului (loc parcare, finisaje + manopera, aer cond.,...
0722.881.997/ 0744.702.244
; residence_transparent@yahoo.com ; HTTP://TRANSPARENTRESIDENCE.EU
17 Sep 11:00
suprafata 61 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 8
900 €
mp
B
TINERETULUI -Timpuri Noi, parc, finisaje top la alegere,
0761.616.742
17 Sep 11:00
an constr. 2014
1.000 €
mp
B
BRANCOVEANU, direct dezvoltator, omision 0% bloc rezidential nou, p+ 2e, garsoniere, apartamente 2, 3, 4 camere, aproape de metrou Brancoveanu, preturi incepand de la 28.900 € Tva...
0725.985.770
17 Sep 13:57
an constr. 2014
decomandat
1.050 €
B
DIMITRIE LEONIDA metrou, direct dezvoltator, comision 0%, ansamblu rezidential, P+3E , ce cuprinde garsoniere, apartamente cu 2,3,4 camere, aproape de metrou Dimitrie Leonida cu acces dublu...
0725.985.770
17 Sep 19:11
an constr. 2014
decomandat
1.550 €
B
EROII REVOLUTIEI Pieptanari, ap. 2 camere conf. 3, gresie, faianta, t, usa metalica liber,
0731.136.698/ 0768.322.642
17 Sep 11:00
suprafata 30 mp
etajul 1 din 4
13.500 €
B
PIEPTANARI -Zabrauti, 2 camere, confort 3, liber, gresie, faianta, parchet, t, bloc reabilitat,
0727.480.818/ 0762.433.136
17 Sep 11:00
suprafata 30 mp
decomandat
etajul 2 din 4
13.500 €
B
BUCURESTI, Jilava, 5 minute cap Progresu, urgent, mare, 42 metri patrati utili, renovat gaze, curent, apa, individual, pret fara concurenta, etaj parter, usor negociabil la fata locului,...
0761.609.243/ 0720.039.035
; columbia.imobiliar@yahoo.com17 Sep 11:00
15.500 €
B
MARGEANULUI 2 camere, confort 3, gresie, faianta, parchet, t, gaze, bloc reabilitat,
0727.480.818/ 0762.433.136
17 Sep 11:00
semidecomandat
16.000 €
B
GIURGIULUI, Jilava, 2 camere, liber, la cheie, parter din 1,
0730.321.580/ 0764.640.601
17 Sep 11:00
suprafata 40 mp
16.500 €
B
MARGEANULUI Crizantemelor, 1/4, gaze, curat, cash
0726.029.688/ 0765.715.200
17 Sep 11:00
etajul 1 din 4
18.000 €
B
PANTELIMON 2 camere confort 3, toate utilitatile, bloc reabilitat 2014, negociabil,
0785.600.088
17 Sep 11:00
semidecomandat
19.000 €
B
PANTELIMON Electronica, Baicului langa Lidl, confort 3, foarte curat, parchet, gaze individual, scara foarte civilizata, cadastru,
0761.749.316/ 0722.824.757
17 Sep 11:00
etajul 2 din 4
19.000 €
B
PANTELIMON, Cora, vand urgent apartament 2 camere, confort 3, pret negociabil,
0786.625.982
17 Sep 11:00
19.500 €
B
RAHOVA -Ispirescu, cf 2, etaj1, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, instalatii electrice noi, instalatii sanitare noi, exclus intermediari,
021.420.02.43/ 0721.859.395
17 Sep 11:00
an constr. 1975
semidecomandat
19.500 €
B
MOSILOR -Obor, apartament 2 camere, boxa, magazie, fara balcon, acte,
0746.296.676/ 0765.887.616
17 Sep 19:33
suprafata 37 mp
semidecomandat
parter din 3
19.900 €
B
PANTELIMON, Cora, confort 3, caldura RADET, gaze, termopan, balconase la geamuri, acte la zi, holisor la intrare,
0722.612.915/ 0766.360.676/ 0722.218.460
17 Sep 11:00
suprafata 29 mp
etajul 1 din 4
20.000 €
B
VITAN Mall, ap. 2 camere, confort 3, parter,
0761.581.645
17 Sep 11:00
suprafata 30 mp
20.000 €
B
RAHOVA particular vand apartament 2 camere, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, negociabil
0762.409.046
17 Sep 11:00
20.000 €
B
VITAN, Mall, str. Simbolului, confort 3, etaj parter din 4, gaze, gresie, faianta, usa metalica, curat, su. 30 metri patrati, cadastru, merita vizionat,
0765.643.014/ 0727.555.519
; sc.estatealexahouse@yahoo.com
17 Sep 11:00
20.000 €
B
FERENTARI, Aleea Livezilor, vand apartament 2 camere, confort 2, cu facilitati, apa calda si rece, caldura Radet, gaze, interfon, cu imbunatatiri, mai multe relatii:
0760.605.614
17 Sep 11:00
etajul 3 din 4
21.000 €
B
SOLDAT TUNSU PETRE, vand apartament 2 camere, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala, discutabil,
0761.149.830
17 Sep 11:00
semidecomandat
etajul 4 din 4
21.000 €
B
COLENTINA -Baicului, ap. 2 camere, renovat recent, faianta, gresie, parchet, t, usa metalica centrala proprie,
0765.754.040
18 Sep 12:29
suprafata 30 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 1 din 4
21.200 €
B
EROII REVOLUTIEI Str. Cap. Usurelu Ion, 2 camere, etaj 3, apropiere metrou, confort 3, gaze, zona linistita, multiple imbunatatiri, proprietar,
0722.742.533
17 Sep 11:00
suprafata 29 mp
21.500 €
B
RAHOVA, 2 camere, mobilat, utilat, gr, faianta, t, usa metalica cadastru, intabulare, instalatii termice si sanitare refacute, in spatele liceului Bolintineanu, langa parcul de copii....
0740.514.910
; tiberiuoprea@yahoo.ro
17 Sep 11:00
suprafata 28 mp
an constr. 1970
decomandat
etajul 3 din 4
21.500 €
B
ISPIRESCU Bolintineanu, Radet, gaze, cash,
0727.527.935/ 0765.715.200
17 Sep 11:00
parter din 4
22.000 €
B
RAHOVA - Petre Ispirescu, conf. 2, renovat 2014, et 2, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, scara curata, zona verde, acces rapid RATB, toate actele,
0730.321.960/ 0731.241.357
17 Sep 11:00
suprafata 38 mp
22.000 €
B
RAHOVA, 2 minute mij. de transport, particular, full imbunatatit, centrala termica, balcon inchis, inst. apa si electica schimbate, izolat termic, zona linistita, negociabil,
0764.138.560
; stefaniabaloiu@yahoo.com
17 Sep 11:00
suprafata 28 mp
semidecomandat
parter din 2
22.000 €
B
RAHOVA, P. Ispirescu, confort 2, renovat recent G, F, P, T, usa metalica, aer conditionat, sanitare si electrice noi, usi interioare schimbate, suprafata 33mp, scoala, gradinita, liceu,...
0763.517.792
17 Sep 11:42
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 3 din 4
22.500 €
B
EROII REVOLUTIEI, Pieptanari, zona case/vile, 2 camere, confort 2, zona linistita, scara curata, interior renovat recent, totul nou, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, centrala proprie,...
0733.107.773
17 Sep 11:00
suprafata 28 mp
semidecomandat
parter din 4
22.500 €
23.500 €
B
UNIRII, proprietar 2 camere, bucatarie, baie, curte comuna, acces auto, posibilitate extindere mansardare, CF ok. Acte in regula,
0745.030.710/ 0730.401.742
17 Sep 11:00
suprafata 35 mp
23.000 €
B
PETRE ISPIRESCU, g, faianta, usa metalica parchet, termopan, usa melalica, usi interioare schimbate, zona verde, parc, loc joaca, copii, scoala, gradinita, market, costuri reduse de intratinere...
0770.759.360
17 Sep 11:00
suprafata 33 mp
an constr. 78
etajul 3 din 4
23.000 €
B
BACIULUI, zona - Baduc, vand apartament 2 camere, confort 2, are centrala termica, gresie, parchet, inst. electrica si sanitara noua,
0773.876.137
17 Sep 11:00
suprafata 40 mp
semidecomandat
23.000 €
B
EROII REVOLUTIEI, baie, bucatarie, gaze, apa calda, caldura Radet, superimbunatatiri, intabulare, agentie,
0726.671.256/ 0761.526.532
17 Sep 11:00
suprafata 30 mp
parter din 4
23.000 €
B
PETRE ISPIRESCU, centru la 10 min, g, faianta, usa metalica t, parchet, usi schimbate gaz apa calda apa rece loc de joaca copii in fata blocului market scoala gradinita ratb la 2 min fara...
0770.759.360/ 0763.519.325
17 Sep 11:00
suprafata 33 mp
an constr. 78
decomandat
etajul 3 din 4
23.000 €
B
RAHOVA, Crizantemelor, 2 camere, parter, confort2, mobilat, balcon, gradina, centrala termica,
021.420.77.96/ 0724.282.869
17 Sep 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 1977
semidecomandat
23.000 €
B
FERENATI, Livezilor, parc, confort 2, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, multiple imbunatatiri,
0764.374.705
17 Sep 21:34
suprafata 37 mp
parter din 4
23.000 €
B
MILITARI, Valea Lunga, ocazie, etaj 4, renovat total, aproape metrou, RATB, acte, Lid., Kaufland,
0727.745.806/ 0763.698.327
17 Sep 11:00
suprafata 45 mp
decomandat
23.700 €
B
BERCENI 2 camere, confort 2 sporit, fara imbunatatiri, etaj inferior, liber,
0723.714.586
17 Sep 11:00
suprafata 43 mp
decomandat
24.000 €
B
BERCENI, Gradistea, ap. 2 camere, confort 2, fara imbunatatiri, pret fix, nediscutabil,
0766.637.169/ 0723.079.542
17 Sep 11:00
suprafata 40 mp
24.000 €
B
SALAJ, Aleea Imasului, ocazie, 1\4, 4 camere la pret de 2, confort 2, bloc reabilitat, imbunatatiri (g, faianta, parchet, t, um) instalatie centrala pe cupru, calorifere noi,...
0768.580.861
; andreea_iorga@yahoo.com
17 Sep 11:00
suprafata 59 mp
an constr. 76
semidecomandat
etajul 1 din 4
24.000 €
B
DOUA camere, fara gaze, confort 2, bloc 4/4,
0761.942.278
17 Sep 20:30
24.000 €
B
PANTELIMON, proprietar, confort 3, superimbunatatiri centrala termica, accept schimburi 2-3 camere, discutabil,
0766.301.857
17 Sep 21:39
suprafata 29 mp
24.000 €
B
BERCENI particular vand garsoniera, la cheie, centrala proprie, balcon, contorizata separat si parcare, accept credit bancar, 5 min. distanta metrou,
0722.478.920/ 0726.138.984
; jambualexandru@yahoo.com
17 Sep 11:00
suprafata 30 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 4
25.000 €
B
SALAJ, Humulesti, 2 camere confort 2, apartamentul este locuibil, curat. Balcon logie. Apropiere complex comercial, scoala, statie Ratb (linie directa Piata Unirii) si parc. Toate...
0763.575.682/ 0727.395.455
17 Sep 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 4 din 10
25.000 €
B
CALEA FERENTARI, Iacob Andrei, confort 2, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica,
0729.039.156
17 Sep 11:00
suprafata 36 mp
an constr. 1972
semidecomandat
etajul 2 din 4
25.000 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 18 Sep 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD