IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere – BUCURESTI (1767 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic Promotii, reduceri PretJud.
2 camere LUX,mobilat Ghencea, mobilat si utilat, totul nou, parter inalt, 2 x tv lg led, frigider Samsung No Frost, ac Samsung, plita+cuptor electric, hota, gratar gaz balcon. Colaborez cu agentii,...
0722.805.802
; cosmin_ursu2003@yahoo.com
22 Jul 22:58
suprafata 55 mp
an constr. 2010
decomandat
parter din 4
10 €
57.000 €
B
OLTENITEI, Banca Transilvania, imbunatatiri, mobilat, utilat,
0758.089.602/ 021.332.10.20
21 Jul 11:00
suprafata 54 mp
decomandat
etajul 1 din 4
1.200 L
B
1 MAI, metrou, mobilat, utilat, proprietar, ofer contract la Circa Financiara,
0760.906.317
21 Jul 11:00
semidecomandat
290 €
B
RAHOVA, rezidential, preturi mici, ultimele apartamente, finisaje la cheie, finalizate, apartamente cu suprafete utile intre 33-50 metri patrati, creditare BCR, 26.500-39.000 €,...
0724.270.019
; travaharealestate@gmail.com ; www.travahar.ro
21 Jul 11:51
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
750 €
mp
B
Titan NECA Apartamentos Residenciais - MiniBloc cu 3 etaje superioare si 8 Apartamente Noi de 2 camere pentru vanzare. Apartamente finisate la cheie. Un minut fata de Metrou. Direct...
0747.010.888
; apartamenteneca@yahoo.com ; www.apartamente-neca.ro
22 Jul 22:44
suprafata 65 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 3
950 €
mp util
B
TINERETULUI Timpuri Noi, parc, finisaje top la alegere,
0761.616.742
21 Jul 11:00
an constr. 2014
1.000 €
mp
B
EROII REVOLUTIEI, Pieptanari, apartament 2 camere, confort 3, gresie, faianta, termopan, usa metalica, liber,
0768.322.642/ 0731.136.698
21 Jul 11:00
suprafata 30 mp
etajul 1 din 4
13.000 €
B
PIEPTANARI, Zabrautului, 2 camere, confort3, termopan, gresie, faianta, blocreabilitat, liber, gaze la usa, discutabil,
0721.638.362/ 0764.640.919
21 Jul 11:00
etajul 1 din 4
14.500 €
B
TITU, dambovita, 2 camere, confort 1, ocazie, centrala, aer, urgent,
0729.488.322
21 Jul 11:00
decomandat
16.000 €
B
RAHOVA, Piata, gradinita, 30 mp., etaj 2, toate imbunatatirile, centrala termica.
0769.776.666
21 Jul 11:00
suprafata 30 mp
16.000 €
B
FERENTARI, apartament 2 camere, confort 2, centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopan, negociabil,
0733.383.900/ 0768.509.570/ 0733.381.880/ 0768.172.981
21 Jul 11:00
suprafata 36 mp
semidecomandat
parter din 4
16.500 €
B
RAHOVA PIATA, 2 camere, confort 3, gresie, faianta, parchet, t, cent. termica,
0720.746.737/ 0786.688.926
21 Jul 11:00
etajul 2 din 4
16.500 €
B
RAHOVA PIATA, Economat, 2 camere, confort 3, bloc stradal, foarte curat, liber, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica gaze, centrala, baie cu cada,
0723.099.429/ 0765.320.808
21 Jul 11:00
etajul 2 din 4
16.500 €
B
SALAJ, Ferentari, centrala termica, usa metalica, apropiere mijloace de transport in comun, oferta reala, toate actele, negociabil,
0769.060.009
; bogdan.paicu@private-broker.ro ; www.private-broker.ro 21 Jul 11:00
suprafata 35 mp
an constr. 1975
semidecomandat
16.900 €
19.500 €
B
Salaj tunsu petre ap 2 camere, c 2 38mp, fara imbunat balcon in exterior, scara cu loc civ , curata , cad, intabulare ,17000euro baie cu cada si geam , gaze,
0763.575.682/ 0723.389.967
22 Jul 20:14
suprafata 38 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 1 din 4
17.000 €
B
VADUL NOU zona, vand apartament 2 camere, confort 3, discutabil,
0721.676.497
21 Jul 11:00
etajul 2 din 4
17.500 €
B
FERENTARI, Tunsu Petre, vand apartament 2 camere, confort 2, usa metal, parchet, termopan, baie, bucatarie, apa calda, caldura centrala pe gaze, particular,
0760.605.614
21 Jul 11:00
parter din 4
17.500 €
B
MARGEANULUI, str. Crizantemelor, confort 2, gaze, centrala, parchet, termopane, bloc reabilitat termic, scara curata, civilizat, open space cu bucataria, hol, dormitor, baie, cadastru +...
0766.486.240/ 0722.871.755
21 Jul 11:00
suprafata 28 mp
an constr. 1975
semidecomandat
etajul 4 din 4
17.500 €
B
SALAJ, Trompetului, Aleea Imasului, ocazie, confort 2 cu balcon, multiple imbunatatiri (p, gresie, faianta, t, um), centrala proprie, instalatii electrice/ sanitare noi, usi interior...
0768.580.861
; andreea_iorga@yahoo.com
21 Jul 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 78
semidecomandat
etajul 4 din 4
17.500 €
B
PRICOPAN, Malcoci, 2 camere, confort2, etaj 4/4, fara imbunatatiri, curat,
0721.638.362/ 0764.640.919
21 Jul 11:00
18.000 €
B
SALAJ, Tunsu Petre, 2 camere, confort 2 sporit, cu imbunatatiri, apa calda, caldura Radet, discutabil,
0736.897.571
21 Jul 11:00
etajul 2 din 4
18.900 €
B
BOLINTINEANU Ispirescu, confort 1, cash.
0727.527.935/ 0765.715.200
21 Jul 11:00
suprafata 32 mp
parter din 4
19.000 €
B
ALEXANDRIEI SOSEAUA, Sectia de Politie, renovat acum 2 ani, parchet, gresie, faianta, termopane, centrala termica gaze, confort 3, numai pt. cunoscatori, cadastru si intabulare,
0722.465.875
21 Jul 11:00
suprafata 28 mp
an constr. 1970
semidecomandat
etajul 2 din 2
19.000 €
B
PIEPTANARI, str. Caporal Ion Usurelu, ap. 2 camere, conf 3 cu gaze, parter din 4, liber, fara imbunatatiri, termopan, usa metalica,
0727.267.976/ 0760.890.117
21 Jul 19:54
suprafata 32 mp
semidecomandat
parter din 4
19.300 €
B
1 MAI str. Vasile Gherghel, 2 camere la curte,
0766.384.602
21 Jul 11:00
suprafata 35 mp
19.500 €
B
BUCURESTI - GLINA LA DOAR 1 KM DISTANTA, ANSAMBLUL REZIDENTIAL, 2, 3 CAMERE, VILE. PRETURI DE LA
0766.874.345
21 Jul 11:00
19.900 €
B
MOSILOR, Pache Protopopescu, apartament 2 camere situat in vila, renovat, gresie, faianta, parchet, izolatie termica, bucatarie open space, aer conditionat, fara risc seismic, 3...
0742.265.632/ 021.252.26.23
; noni@euroinvest.ro ; www.euroinvest.ro
21 Jul 11:44
suprafata 45 mp
an constr. 1950
semidecomandat
demisol din 1
19.900 €
B
TOPORASI Radu Constantin, bloc reabilitat, loc parcare, proprietar,
0737.959.351
21 Jul 11:00
suprafata 30 mp
semidecomandat
etajul 3 din 4
20.000 €
B
LIVEZILOR (scoala) ap. 2 camere, confort 2, cu imbunatatiri, zona parcului.
0766.637.169/ 0769.620.650
22 Jul 11:32
suprafata 38 mp
etajul 3 din 4
20.000 €
B
PANTELIMON, Cora, confort 3, gaze bucatarie, gaze pt. centrala, caldura Radet, termopan, balconase la ferestre, holisor la intrare, acte la zi,
0722.612.915/ 0766.360.676
21 Jul 11:00
etajul 1 din 4
20.500 €
B
SALAJ, Humulesti, confort 2, liber, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie, gaze separat balcon inchis in termopan, cadastru si intabulare, rog seriozitate,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com
21 Jul 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 1 din 4
20.500 €
B
LIVEZILOR ALEE, parter, beton armat,
0755.874.159
21 Jul 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1974
semidecomandat
21.000 €
B
SOLDAT TUNSU PETRE, ap. 2 camere, gresie, faianta, parchet, termopane, centrala,
0761.149.830
21 Jul 11:00
decomandat
etajul 4 din 4
21.000 €
B
PETRE ISPIRESCU, in spatele Lic. Dimitrie Bolintineanu, 5 min. Unirii 2 camere, zona linistita, apartament sit la parterul unui bloc cu loc. civilizati, multe sp. verzi si de relaxare, merita...
0763.575.682/ 0723.389.967
21 Jul 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1974
decomandat
parter din 4
21.000 €
B
FERENTARI, apartament 2 camere, confort 2, centrala termica, imbunatatiri, bloc reabilitat, intabulat, negociabil,
0733.383.900/ 0768.509.570/ 0733.381.880/ 0768.172.981
21 Jul 11:00
suprafata 50 mp
semidecomandat
etajul 1 din 4
21.800 €
B
LIVEZILOR, 2 camere, confort2, liber, bucatarie, mobilata, usa metalica, discutabil,
0721.638.362/ 0764.640.919
21 Jul 11:00
etajul 2 din 3
22.000 €
B
RAHOVA - Petre Ispirescu, conf. 2, renovat, etaj 3, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, scara curata, zona verde, acces rapid RATB, toate actele,
0731.241.357
21 Jul 11:00
22.000 €
B
BERCENI, Emil Racovita, confort 2, liber, fara imbunatatiri, fara probleme la terasa, fara credit, pret usor negociabil negociabil,
0765.643.014/ 0727.555.519
; sc.estatealexahouse@yahoo.com
21 Jul 11:00
suprafata 38 mp
decomandat
etajul 10 din 10
22.500 €
B
PETRE ISPIRESCU, Vicina, confort 2, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, termopan, baie cu cabina de dus, parc, liber, toate actele, cadastru intabulare, rog seriozitate,
0724.549.202/ 0769.276.118
; pandelescu.andreea@gmail.com21 Jul 11:00
suprafata 28 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 1 din 4
22.800 €
B
SECTOR 5, Aleea Livezilor, Vadul Nou, confort 2, particular, bloc curat si linistit, c+i, centrala termica, usa metalica, termopane, aer conditionat, negociabil,
0724.538.186/ 0741.204.307
21 Jul 11:00
suprafata 40 mp
semidecomandat
23.000 €
24.000 €
B
BRANCOVEANU, Aurel Persu, Grand Arena, Selgros, cartier rezidential, zona in plina dezvoltare, mijloace de transport, apartament tip duplex, scara interioara, centrala de apartament, toate...
0786.192.686/ 0765.658.737
; monicamarvis@yahoo.com ; www.imobiliare-marvis.ro
21 Jul 11:00
suprafata 35 mp
an constr. 2008
semidecomandat
etajul 3 din 3
23.000 €
B
BERCENI Metrou Dimitrie Leonida, finisaje exceptionale, toate utilitatile, zona linistita, disponibil imediat, zona rezidentiala, tva inclus. Accept credit,
0723.973.242/ 0727.239.293
; botezatu.stefanalexandru@yahoo.com
21 Jul 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 4
23.500 €
B
RAHOVA, Ispirescu, cf 2, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, instalatii electrice noi, instalatii sanitare noi, exclus intermediari,
021.420.02.43/ 0721.859.395
21 Jul 11:00
suprafata 42 mp
an constr. 1975
semidecomandat
etajul 2 din 8
23.500 €
B
BERCENI -Brancoveanu, conf. 2, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica cadastru intabulare, accept credit ,
0730.322.081
21 Jul 11:00
suprafata 40 mp
24.000 €
B
BERCENI, metrou IMGB, dezvoltator, apartament in imobil p+2, liber la parter si etaj 1, spatios, la cheie, finisaje de calitate, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala, usa...
0761.336.118/ 0766.919.022
21 Jul 11:00
an constr. 2014
etajul 1 din 2
24.900 €
B
BERCENI, Luica, confort 2, stradal, liber, gresie, faianta, usa metalica termopane, intabulare;
0721.975.839
21 Jul 11:00
semidecomandat
etajul 10 din 10
25.000 €
B
1 DECEMBRIE jud. Ilfov, imbunatatiri, gresie, faianta, termopane, super lux, 5 min. de Bucuresti, poze reale pret real,
0728.431.901
21 Jul 11:42
suprafata 63 mp
an constr. 2013
decomandat
etajul 1 din 4
25.000 €
B
BERCENI, Aparatorii Patriei, la 50m de metrou, dezvoltator, spatios, la cheie, finisaje lux, gresie, faianta, termopan, parchet, centrala proprie, balcon, lift, zona vile, pozitie...
0723.528.420/ 0766.919.022
21 Jul 11:00
an constr. 2014
etajul 1 din 3
25.000 €
30.000 €
B
MILITARI (2 minute Piata Veteranilor) confort 2, terasa ok, fara imbunatatiri, liber, stradal, toate actele,
021.434.30.18/ 0731.322.854
; bestimobiliaremilitari@gmail.com
21 Jul 11:00
suprafata 38 mp
etajul 10 din 10
25.000 €
B
SALAJ SOSEAUA, ap. confort 2, etaj 6,
0721.025.581
21 Jul 11:00
suprafata 37 mp
semidecomandat
25.000 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic Promotii, reduceri PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |