IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere – BUCURESTI (2095 anunturi)
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
BERCENI  Piata Sudului, ap. confort 1, la 3 min. de metrou si Mall, direct proprietar, mobilat,
0765.814.321/ 0727.723.596
22 Oct 11:00
suprafata 50 mp
an constr. 1975
semidecomandat
etajul 4 din 8
300 €
B
GIURGIULUI SOSEA,  Drumul Gazarului, garsoniere, apartamente 2 si 3 camere, la alegere etajul, centrala de apartament, totul contorizat, loc parcare la alegere in curte, rugam numai persoane...
0763.863.822/ 0722.560.930
; mariaconfortactiv@yahoo.com
23 Oct 08:21
suprafata 59 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
950 €
999 €
mp
B
GIURGIULUI SOSEA,  Drumul Gazarului, garsoniere, apartamente 2 si 3 camere, la alegere etajul, centrala de apartament, totul contorizat, loc parcare la alegere in curte, rugam numai persoane...
0763.863.822/ 0722.560.930
; mariaconfortactiv@yahoo.com
22 Oct 11:00
suprafata 59 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
999 €
mp
B
GROZAVESTI  Splai, la cca 100 m de metrou si Podul Basarab, finisaje de calitate, constr solida, terasa de 14 metri patrati, vecinatati: Unirii, Crangasi, Militari, Eroilor, Cotroceni,
0729.428.957/ 031.807.95.72
; europahouseimob@yahoo.com ; www.europa-house.ro
22 Oct 11:00
suprafata 79 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 7
1.000 €
mp
B
TINERETULUI  Timpuri Noi parc finisaje top la alegere,
0761.616.742
22 Oct 11:00
an constr. 2014
1.000 €
mp
B
LAGUNA RESIDENCE, Compania Neoland va propune spre achizitie apartamente de 2, 3, 4 sau 5 camere in Complexul Rezidential de lux Laguna, situat in zona Lacul Tei. Localizare foarte buna, finisaje...
0749.187.766
; office@neolandinvest.ro ; www.neolandinvest.ro
22 Oct 16:52
decomandat
1.000 €
mp
B
13 SEPTEMBRIE, proprietar, apartamente 2-3 camere la cheie, in constructie noua P+D+4E+M2. Mijloace de transport 8, 11, 25, 47, 122, 226, 385. Exclus agentii si site-uri,
0722.292.142
; parafarma2013@gmail.com
22 Oct 11:00
an constr. 2014
decomandat
1.050 €
B
MATEI VOIEVOD, confort 1, gresie, faianta, t, parchet, centrala proprie, finisaje la cerere, finalizare mai 2015, tva inclus,
0765.404.301/ 0727.424.131
22 Oct 11:00
suprafata 78 mp
decomandat
1.050 €
mp
B
DECEBAL,  Negoiu, particular, mobilat si utilat pe comanda, modificari interioare, foarte spatios, bloc linistit, etaj 1/ 4 , vedere mixta, totul nou In apropiere de: Alba Iulia, Unirii,...
0723.333.556
; fan_theo@yahoo.com
22 Oct 11:00
suprafata 64 mp
an constr. 1990
8.000 €
B
ANTIAERIANA  Crizantemelor, 2 camere, conf. 3, posibilitati balcon, deja amenajat, liber, curat, gaze, bloc reabilitat, acte la zi,
0785.366.307
22 Oct 11:00
suprafata 27 mp
parter din 4
16.500 €
B
RAHOVA, confort 2, imbunatatiri, gaze separat, c+i,
0786.688.926/ 0721.412.494
22 Oct 11:00
suprafata 30 mp
parter din 4
17.000 €
B
ANTIAERIANA  -Crizantemelor, confort 2, liber, acte la zi,
0765.715.200/ 0726.410.728
22 Oct 11:00
parter din 4
17.000 €
B
RAHOVA,  Crizantemelor, termopan, bloc reabilitat, zugravit, igienizat, usa metalica proprietar, confort 3,
0761.672.092
22 Oct 11:00
suprafata 26 mp
semidecomandat
parter din 4
17.500 €
B
RAHOVA  Crizantemelor, apartament 2 camere, confort 3, gaze, curent, termopan, bloc reabilitat,
0733.383.900/ 0768.509.570/ 0733.381.880/ 0768.172.981
22 Oct 11:00
suprafata 26 mp
parter din 4
17.500 €
B
ANTIAERIANA, 2 camere, curat, gaze, usa metalica, bloc curat, apartament liber, zona civilizata, apropiere piata 13 Septembrie, mij. transport 226, 96,139 etc.,
0723.389.967
22 Oct 11:00
suprafata 30 mp
an constr. 1974
semidecomandat
parter din 4
17.500 €
B
MOSILOR  Obor-Vaselor, 2 camere, are boxa subsol 3 metri patrati, o magazie de 13 mp. Ap. a fost cumparat in baza Legii 112. Este incadrat in clasa 1 de risc seismic,
0746.296.676
; constantin.velicu@eurocityestate.ro
22 Oct 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1913
semidecomandat
parter din 2
18.000 €
B
PANTELIMON,  Electronica, Lidl, Gara Obor, confort 3, foarte curat, gaze cu 2 focuri separate, scara foarte civilizata, interfon, cadastru,
0761.749.316/ 0722.824.757
22 Oct 11:00
etajul 1 din 4
18.000 €
B
RAHOVA  Crizantemelor, ap. 2 camere, confort 3, gaze,
0765.780.927
22 Oct 11:00
suprafata 28 mp
etajul 1 din 4
18.000 €
B
VITAN  Moll, confort 3, gaze, termopan, gresie, faianta, cadastru, pret fix,
0765.643.014/ 0727.555.519
; sc.estatealexahouse@yahoo.com
22 Oct 11:00
suprafata 29 mp
semidecomandat
parter din 4
18.000 €
B
DOAMNA GHICA,  Baicului, langa Lidl, confort 3, bloc foarte civilizat, contor gaze cu doua focuri, scara curata, interfon, cadastru, pret bun, discutabil,
0761.749.316/ 0722.824.757
22 Oct 13:37
etajul 1 din 4
18.000 €
B
BAICULUI  Str. Ziduri intre Vii nr. 1, vizavi de Lidl, ap. 2 camere confort 3, etaj 1, discutabil
0771.428.276
22 Oct 11:00
suprafata 27 mp
18.500 €
B
PANTELIMON  Cora, ap. 2 camere confort 3, in spatele Liceului Blaga, gaze, apa calda, caldura RADET, holisor intrare, acte la zi, urgent,
0722.612.915/ 0766.360.676
22 Oct 11:00
suprafata 30 mp
etajul 1 din 4
19.500 €
B
BAICULUI  - Complex Doamna Ghica, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, aer conditionat, boiler electric, caldura RADET, izolat termic, merita, fara prob. terasa, usor negociabil,
0726.284.310/ 0766.224.482
; alexandru.cordea@nelboimobiliare.ro ; http://www.nelboimobiliare.ro
22 Oct 11:00
suprafata 26 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 4 din 4
19.999 €
B
TOPORASI,  Iacob Andrei, sector 5, renovat, bloc reabilitat termic, negociabil,
0724.218.998
22 Oct 11:00
suprafata 26 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 3 din 4
20.000 €
B
VITAN,  Mall, vand apartament 2 camere, confort 3, urgent, acte la zi, usor negociabil,
0762.835.400
22 Oct 11:00
20.000 €
B
FEERENTARI  Livezilor, 2 camere, confort 2, apa calda, caldura Radet,
021.421.01.49/ 0765.780.927
22 Oct 11:00
suprafata 40 mp
etajul 2 din 4
20.000 €
B
VITAN,  vizavi Mall, cf 3, cu gaze, cu imbunatatiri, pret discutabil,
0765.400.929/ 0752.036.997
22 Oct 11:00
suprafata 30 mp
an constr. 1975
semidecomandat
parter din 4
20.000 €
B
RAHOVA,  Antiaeriana, confort 2, gresie, faianta, parchet, t, scara curata,
0762.167.720
22 Oct 11:00
semidecomandat
etajul 2 din 4
20.000 €
B
BOLINTINEANU, 2 cam, mobilat, utilat, gresie, faianta, t, usa metalica cadastru, intabulare, instalatii termice si sanitare refacute, in spatele liceului Bolintineanu. Nu are bucatarie, are...
0745.354.553
; tiberiuoprea@yahoo.ro
22 Oct 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1970
decomandat
etajul 3 din 4
20.000 €
B
MALCOCI  Vicina, ap. 2 camere, confort 2, cu imbunatatiri, apa calda, caldura, gaze, radet,
0766.637.169/ 0723.079.542
22 Oct 13:36
suprafata 28 mp
20.000 €
B
PETRE ISPIRESCU,  in spatele liceului Dimitrie Bolintineanu la 7 min de Unirii 2 camere, partial mobilat, liber cadastru intabulare,
0723.389.967
23 Oct 00:18
suprafata 26 mp
an constr. 1974
decomandat
etajul 3 din 4
20.000 €
B
COLENTINA,  Baicului, bloc caramida, centrala proprie, gaze, gresie, faianta, t, parchet, um etc,
0765.754.040
22 Oct 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 1 din 4
20.500 €
B
RAHOVA  -Ispirescu, cf 2, etaj 1, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, instalatii electrice noi, instalatii sanitare noi, exclus intermediari,
021.420.02.43/ 0721.859.395
22 Oct 11:00
an constr. 1975
semidecomandat
20.500 €
B
Petre Ispirescu zona verde linistita, liber, P/4, curat, 1979, gaze separat, linie directa 117,32, Unirii, 10 minute acte
0722.836.119
22 Oct 11:00
20.500 €
B
SALAJ SOSEAUA,  sectorul 5, bloc realizat la standarde, cu cele mai mici preturi, fara rabat la calitate, situate in strada Salaj sector 5, garsoniera de la 21.500 €, si 2 camere la 10 min...
0725.652.660
; dezvoltator_direct@yahoo.com
22 Oct 11:00
suprafata 45 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 4
21.500 €
32.500 €
B
RAHOVA PIATA, cu imbunatatiri, nemobilat, gresie, faianta, parchet, t, usi schimbate, boxa la subsol, gratii la ferestre, geamuri la baie si bucatarie, gaze, caldura, acte, pret discutabil,
0769.088.540
; cioran_ginac@yahoo.com
22 Oct 11:59
suprafata 25 mp
an constr. 1970
decomandat
parter din 4
21.500 €
22.000 €
B
PANTELIMON,  Cora, et.2, imbunatatiri, centrala, curat, liber, acte la zi, negociabil,
0724.537.079
22 Oct 11:00
suprafata 30 mp
semidecomandat
22.000 €
B
BERCENI,  Oltenitei, ansamblu rezidential nou, pe cadre de beton si caramida porotherm, termoizolat cu polistiren de 10 cm, interior cu amenajari si finisaje de calitate la alegerea...
0737.811.000/ 0737.811.000
22 Oct 11:00
suprafata 48 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 4
23.000 €
B
BERCENI, apartament exceptional cu o compartimentare foarte bine gandita, ansamblu rezidential la 4 min de metrou, finisaje de calitate, toate utilitatile,
0728.888.168/ 0736.019.755
; cazacu168@yahoo.com
22 Oct 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 4
23.500 €
B
BERCENI, vand sau schimb cu gars conf 3, apartament 2 camere,
0786.222.888/ 0737.521.591
; best1@bestimobiliar.ro ; www.bestimobiliar.ro
22 Oct 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 4 din 4
23.500 €
B
RAHOVA  Pecineaga, finalizat, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, usa metalica balcon, intabulat, liber, comision 0%,
0766.375.111/ 0766.091.343
; office2@alfamarimob.ro ; apartamente-noi-rezidentiale.ro
22 Oct 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2014
etajul 4 din 4
23.800 €
B
TITAN,  Piata Trapezului, direct dezvoltator, finisaje la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, peretii de compartimentare din caramida, finalizare ianuarie 2015,
0728.320.544/ 0724.250.406
; imonaconstruct.ro
22 Oct 11:00
suprafata 36 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 3
23.900 €
B
BERCENI  situat la 5 min. metrou, proprietar vind apartament nou, finisat, disponibil aprilie 2015, loc parcare inclus. Accept credit si/sau cash
0735.780.706/ 0734.092.488
; cristian.antohi@yahoo.com
22 Oct 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 3
24.000 €
B
BERCENI, ap. 2 camere, confort 2, gresie, faianta, t, usa metalica parchet, f. curat, urgent,
0765.011.786/ 0720.356.092
22 Oct 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 1978
24.000 €
B
BRANCOVEANU,  Alunisului apartamente spatioase incepand de la 24.500 €, pana la 30.800 €. La cheie, duplex. Dezvoltator serios. zona linistita. Ratb. Aproape metrou.
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
22 Oct 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 5 din 6
24.500 €
B
BRANCOVEANU,  Alunisului apartamente spatioase incepand de la 24.500 € pana la 30.800 €. La cheie, duplex. Dezvoltator serios, zona linistita, RATB, metrou,
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
22 Oct 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 5 din 6
24.500 €
B
BERCENI,  sector 4, Carrefour Grand Arena - 10 minute, acces facil RATB. Infrastructura completa. Imobil nou. Contorizare individuala. Finisaje la alegere. Se preda la cheie. Toate...
0727.162.816/ 0755.025.353
; mihai.ariton23@gmail.com ; www.apartamentenoisud.ro
22 Oct 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
24.700 €
B
ALEXANDRIEI SOSEA,  Cartier independentei Bragadiru, 7 minute de Cora, dezvoltator, bloc nou, apartamente 2 camere - 40 mpu - 24.900 €; 2 camere - 45 mpu - 28.500 €, 3 cam - 69 mpu -...
0768.986.232/ 0748.301.300
22 Oct 11:00
suprafata 67 mp
24.900 €
B
BERCENI,  Dimitrie Leonida metrou, Complex rezidential, stradal, foarte luminos, finisaje deosebite, loc de joaca, posibilitate finantare, imobil finalizat,
0727.239.293/ 0723.973.242
; monu.ady@gmail.com
22 Oct 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
25.000 €
B
BERCENI,  Huedin, ap. 2 camere, curat, urgent,
0765.011.786/ 0720.356.092
22 Oct 11:00
suprafata 44 mp
decomandat
etajul 9 din 10
25.000 €
B
 
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 23 Oct 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD