IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere – BUCURESTI (1718 anunturi)
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
GROZAVESTI,  Splai, 2 camere, la cca. 100 m de metrou si Podul Basarab, finisaje de calitate, constructie solida, terasa de 14 metri patrati, vecinatati: Crangasi, Militari, Eroilor, Cotroceni,
0729.428.957/ 031.807.95.72
; europahouseimob@yahoo.com ; www.europa-house.ro
31 Oct 11:00
suprafata 79 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 7
1.000 €
mp
B
TINERETULUI  - Timpuri Noi- Parc, finisaje top la alegere,
0761.616.742
31 Oct 22:41
an constr. 2014
1.000 €
mp
B
MALL  Vitan, Apartamente de doua si trei camere langa Mall Vitan la pretul de 1.050 €/mp util total pentru buget cash sau 1.100 €/mp util total pentru varianta de credit...
0730.177.094
; adrian.delcea@coldwell-banker.ro
31 Oct 11:00
suprafata 71 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 6
1.050 €
mp
B
VATRA LUMINOASA, confort 1, gresie, faianta, parchet, t, centrala proprie, constructie caramida, etaj 1, 3/5, finalizare mai 2015, diferite suprafete,
0765.404.303/ 0727.424.131
31 Oct 23:53
decomandat
1.050 €
mp
B
FERDINAND, 2/4, confort 1, toate imbunatatirile moderne: gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, aer conditionat, bucataria mobilata si utilata complet si modern, aragaz, frigider,...
0734.536.795
; www.ibg-imobiliare.ro
31 Oct 11:00
an constr. 1970
decomandat
4.500 €
B
OLIMP,  statiune, pozitie deosebita, finisat, utilat, mobilat, totul nou, fara agentii sau site-uri,
0735.620.344
31 Oct 13:12
11.000 €
B
CASA structura de lemn, 3 camere, semifinisari, termen de executie 15 zile, transport gratuit in limita a 35 km, fundatia este inclusa in pret,
0729.256.786
; www.casadinlemn.aaz.ro
31 Oct 11:00
suprafata 90 mp
decomandat
14.200 €
B
MARGEANULUI,  Crizantemelor, 2 camere, zona linistita, liber, parter din 4 si reabilitat, bloc, scara impecabila, acte, posibilitate balcon si 17.300 €,
0785.366.307
31 Oct 11:00
suprafata 27 mp
etajul 1 din 4
14.500 €
B
COLENTINA,  Baicului, confort 3, gaze, gresie, faianta, parchet, usa metalica curat, cadastru, pret usor negociabil,
0765.643.014/ 0727.555.519
; sc.estatealexahouse@yahoo.com
31 Oct 11:00
suprafata 30 mp
semidecomandat
etajul 1 din 4
15.500 €
17.000 €
B
BAICULUI  Lidl, ap. 2 camere conf.3, gaze, urgent,
0768.322.642/ 0731.136.698
31 Oct 11:00
suprafata 30 mp
etajul 1 din 4
15.500 €
B
BAICULUI  -Doamna Ghica, Complex, ocazie unica, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica a/c, boiler electric nou, inst. electrica noua. caldura Radet, izolat termic, merita, fara prob....
0726.284.310/ 0766.224.482
; alexandru.cordea@nelboimobiliare.ro ; http://www.nelboimobiliare.ro
31 Oct 11:00
suprafata 26 mp
an constr. 1984
semidecomandat
etajul 4 din 4
15.900 €
B
GIURGIULUI,  Arteca Jilava, 2 camere confort II, etaj 1/4, gresie, faianta, termopan, centrala, cadastru, intabulare,
0723.572.760/ 0785.539.448
31 Oct 11:00
suprafata 40 mp
etajul 1 din 4
16.000 €
B
BAICULUI, confort 3, gresie, faianta, parchet, t, izolat termic, negociabil,
0766.448.008/ 0723.723.485
31 Oct 16:12
suprafata 30 mp
etajul 4 din 4
16.000 €
B
RAHOVA,  Crizantemelor, apartament 2 camere, confort 3, gaze, curent, termopan, bloc reabilitat,
0733.383.900/ 0768.509.570/ 0733.381.880/ 0768.172.981
31 Oct 11:00
suprafata 26 mp
parter din 4
16.500 €
B
CRIZANTEMELOR,  Antiaeriana, ap. 2 camere, confort 2, bloc reabilitat, cu imbunatatiri, gaze,
0766.637.169/ 0723.079.542
31 Oct 11:00
parter din 4
17.000 €
B
ANTIAERIANA, 2 camere, curat, gaze, usa metalica, bloc curat, apartament liber, zona civilizata, apropiere piata 13 Septembrie, mij. transport 226, 96,139 etc,
0723.389.967
31 Oct 11:00
suprafata 30 mp
an constr. 1974
semidecomandat
parter din 4
17.500 €
B
MOSILOR  Obor- Vaselor, 2 camere, are boxa subsol 3 metri patrati, o magazie de 13 mp. Ap. a fost cumparat in baza Legii 112. Este incadrat in clasa 1 de risc seismic,
0746.296.676
; constantin.velicu@eurocityestate.ro
31 Oct 11:53
suprafata 37 mp
an constr. 1913
semidecomandat
parter din 2
17.500 €
18.000 €
B
BADUC,  Iacob Andrei, ap. 2 camere, confort 2, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica foarte curat,
0765.011.786/ 0720.356.092
31 Oct 16:09
suprafata 36 mp
17.500 €
B
PANTELIMON,  Electronica, Gara Obor, confort 3, langa Lidl, semistradal, contor gaze cu doua focuri, cadastru, bloc si scara foarte civilizate,
0761.749.316/ 0722.824.757
31 Oct 11:00
etajul 1 din 4
18.000 €
B
PANTELIMON,  Cora, particular, 2 camere confort 3, bloc reabilitat 2014, gaze, termopane negociabil,
0764.275.527
31 Oct 11:00
etajul 1 din 4
19.000 €
B
PANTELIMON,  Cora, in spatele Liceului Blaga, confort 3, gaze, apa calda, caldura Radet, holisor intrare, acte la zi, urgent,
0722.612.915/ 0766.360.676
31 Oct 11:00
suprafata 30 mp
etajul 1 din 4
19.500 €
B
COLENTINA,  Baicului, 2 camere, bloc caramida, gresie, faianta, t, parchet, usa metalica, gaze, centrala proprie, renovat recent,
0765.754.040
31 Oct 11:00
suprafata 28 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 1 din 4
20.000 €
B
BOLINTINEANU, 2 cam, m, utilat, gresie, faianta, t, usa metalica cadastru, intabulare, instalatii termice si sanitare refacute, in spatele liceului Bolintineanu. Nu are bucatarie, are...
0745.354.553
; tiberiuoprea@yahoo.ro
31 Oct 11:00
suprafata 28 mp
an constr. 1970
decomandat
etajul 3 din 4
20.000 €
B
TOPORASI apartament 2 camere confort 2, sector 5, renovat, gresie, faianta, centrala, gaze, termopane, usa metalica, scara curata, pret discutabil,
0769.663.644
; marcela@markimobiliare.ro
31 Oct 19:19
suprafata 32 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 2 din 4
20.000 €
B
PETRE ISPIRESCU,  in spatele liceului Dimitrie Bolintineanu la 7 min de Unirii, 2 camere, partial mobilat, liber cadastru intabulare, masina spalat aragaz,
0723.389.967
31 Oct 11:00
suprafata 26 mp
an constr. 1974
decomandat
etajul 3 din 4
21.000 €
B
ZETARI,  Valtoarei, ap. 2 camere, confort 2, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica zona foarte frumoasa si linistita, urgent,
0761.440.909/ 0737.358.750
31 Oct 15:37
suprafata 40 mp
21.000 €
B
SALAJ  Complex Humulesti, g, faianta, parchet, t, usa metalica centrala, cash,
0723.128.270/ 0746.188.866
31 Oct 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 2011
semidecomandat
etajul 5 din 5
21.500 €
B
SALAJ SOSEAUA,  sectorul 5, bloc realizat la standarde, cu cele mai mici preturi, fara rabat la calitate, situate in strada Salaj sector 5, garsoniera de la 21.500 €, si 2 camere la 10 min...
0725.652.660
; dezvoltator_direct@yahoo.com
31 Oct 11:00
suprafata 45 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 4
21.500 €
B
RAHOVA PIATA, cu imbunatatiri, nemobilat, gresie, faianta, parchet, t, usi schimbate, boxa la subsol, gratii la ferestre, geamuri la baie si bucatarie, gaze, caldura, acte, pret discutabil,
0769.088.540
; cioran_ginac@yahoo.com
31 Oct 13:55
suprafata 25 mp
an constr. 1970
decomandat
parter din 4
21.500 €
B
RAHOVA,  Buzoieni, Antiaeriana -Margeanului, strada Crizantemelor, confort 2, bloc reabilitat termic, scara curata, renovat total, centrala de apartament, contor gaze, acte la zi, liber,...
0722.871.755/ 0766.486.240
31 Oct 11:10
suprafata 27 mp
an constr. 1972
semidecomandat
etajul 4 din 4
21.950 €
22.500 €
B
BACIULUI  sector 5, ap. 2 camere, conf.2, toate imbunatatirile gresie, faianta, parchet, t, usa metalica toate actele, accept credit,
0768.322.642/ 0731.136.698
31 Oct 11:00
suprafata 40 mp
etajul 2 din 4
22.000 €
B
RAHOVA  Pecineaga, finalizat, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, usa metalica balcon, intabulat, liber, comision 0%,
0766.375.111/ 0766.091.343
; office2@alfamarimob.ro ; apartamente-noi-rezidentiale.ro
31 Oct 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2014
etajul 4 din 4
23.800 €
B
TITAN  Piata Trapezului, direct dezvoltator, D+P+2+M, finisaje la alegere, centrala proprie, contorizare individuala, finalizare ian. 2015, pereti de compartimentare din caramida,...
0728.320.544/ 0724.250.406
; office@imonaconstruct.ro ; www.imonaconstruct.ro
31 Oct 11:00
suprafata 36 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 3
23.900 €
B
BERCENI, vand sau schimb cu gars confort 3, apartament 2 camere,
0786.222.888/ 0737.521.591
; best1@bestimobiliar.ro ; www.bestimobiliar.ro
31 Oct 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1974
semidecomandat
etajul 4 din 4
24.000 €
B
DRUMUL GAZARULUI, urgent, confort 2, curat, imbunatatiri, contorizat, toate actele,
0721.759.021/ 0765.320.808
31 Oct 11:00
24.000 €
B
BERCENI,  Drumul Gazarului, ap. 2 camere, confort 2, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica urgent,
0765.011.786/ 0720.356.092
31 Oct 16:01
suprafata 39 mp
semidecomandat
24.000 €
B
BRANCOVEANU,  Alunisului apartamente spatioase incepand de la 24.500 € pana la 30.800 €. La cheie, duplex. Dezvoltator serios, zona linistita, RATB, metrou,
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
31 Oct 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 5 din 6
24.500 €
B
BERCENI  - Huedin Center, apartament de 2 camere, confort 2 sporit, spatios, necesita renovare, se accepta credit,
0788.505.563
31 Oct 11:00
suprafata 42 mp
decomandat
etajul 9 din 10
24.500 €
25.500 €
B
ALEXANDRIEI SOSEA,  Cartier independentei Bragadiru, 7 minute de Cora, dezvoltator, bloc nou, apartamente 2 camere - 40 mpu - 24.900 €; 2 camere - 45 mpu - 28.500 €, 3 cam - 69 mpu -...
0768.986.232/ 0748.301.300
31 Oct 11:00
suprafata 67 mp
24.900 €
B
BERCENI,  Obregia, cel mai nou ansamblu din Bucuresti, Grand Arena Berceni, apartamente complet finisate, cu bucatarii inchise, disponibile imediat, cu toate actele la zi. Va ajutam cu...
0722.320.762
31 Oct 11:00
suprafata 41 mp
an constr. 2014
decomandat
parter din 4
24.900 €
B
FERENTARI  Livezilor, conf.2, imbunatatiri, centrala termica, negociabil,
0740.068.926
31 Oct 11:00
semidecomandat
etajul 2 din 4
25.000 €
B
BERCENI  Drumul Gazarului, Straja, ap. 2 camere conf.2, t, gresie, faianta, aer conditionat, usa metalica
0768.322.642/ 0731.136.698
31 Oct 11:00
suprafata 40 mp
25.000 €
B
PETRE ISPIRESCU, 2 camere confort 2, etaj 4, renovat recent, gresie, faianta, termopan, usa metalica, mobilat, utilat, cadastru, intabulare, certificat energetic, zona Liceul Bolintineanu,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com31 Oct 13:09
suprafata 32 mp
semidecomandat
25.000 €
B
BERCENI, ap. 2 camere, confort 2, liber, curat, urgent,
0761.440.909/ 0737.358.750
31 Oct 15:43
suprafata 40 mp
etajul 2 din 10
25.000 €
B
BERCENI, ap. 2 camere, confort 2, liber, curat,
0761.440.909/ 0737.358.750
31 Oct 15:44
suprafata 40 mp
etajul 2 din 10
25.000 €
B
PANTELIMON  Spital, confort 3, centrala, inst. noi, totul nou oct. 2014, liber,
0722.519.460
31 Oct 15:47
suprafata 28 mp
parter din 4
25.000 €
B
BERCENI, ap. 2 camere, confort 2, liber, curat, urgent,
0765.011.786/ 0720.356.092
31 Oct 16:06
suprafata 40 mp
etajul 2 din 10
25.000 €
B
BERCENI, confort 2, cadastru, intabulare, apropiere mijloace transport, locatari civilizati, fara restantieri, apropiere piata, strada Urziceni, curat, liber, balcon logie,
0763.575.682/ 0723.389.967
31 Oct 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1974
semidecomandat
parter din 4
25.500 €
B
BERCENI,  Straja, confort 2, cadastru, intabulare, apropiere mijloace transport, locatari civilizati, fara restantieri, apropiere piata, strada Urziceni, curat, liber, balcon logie,
0763.575.682
31 Oct 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1974
semidecomandat
parter din 4
25.500 €
B
BERCENI, 2 camere, confort 2, curat, mobilat clasic, liber incadrat pe mijloc, cadastru, intabulare, rog seriozitate, zona Piata Resita,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com31 Oct 13:00
suprafata 38 mp
an constr. 1973
semidecomandat
parter din 4
25.500 €
B
 
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 01 Nov 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD