IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere – BUCURESTI (2187 anunturi)
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
COLENTINA,  Raul Colentina, particular inchiriez apartament 2 camere, doua dormitoare si o bucatarie-deschisa (living). Nu doresc colaborare cu agentii imobiliare,
0722.393.000
; sorin0572@yahoo.com
29 Sep 11:00
300 €
B
GIURGIULUI SOSEA,  Drumul Gazarului, garsoniere, apartamente 2 si 3 camere, la alegere etajul, centrala de apartament, totul contorizat, loc parcare la alegere in curte, rugam numai persoane...
0763.863.822/ 0722.560.930
; mariaconfortactiv@yahoo.com
29 Sep 11:00
suprafata 59 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
999 €
mp
B
GIURGIULUI SOSEA,  Drumul Gazarului, garsoniere, apartamente 2 si 3 camere, la alegere etajul, centrala de apartament, totul contorizat, loc parcare la alegere in curte, rugam numai persoane...
0763.863.822/ 0722.560.930
; mariaconfortactiv@yahoo.com
30 Sep 08:07
suprafata 59 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 2 din 3
999 €
mp
B
TINERETULUI,  Timpuri Noi, parc, finisaje top la alegerea,
0761.616.742
29 Sep 11:00
an constr. 2014
1.000 €
mp
B
UNIVERSITATE, proprietar apartament 2 camere, confort 2-3, intocmesc act vanzare - cumparare cu uzufruct viager (testament),
0722.835.453
29 Sep 15:12
3.000 €
B
EROII REVOLUTIEI  Pieptanari, ap. 2 camere conf. 3, gresie, faianta, t, usa metalica liber,
0731.136.698/ 031.104.95.37/ 0766.777.115
29 Sep 11:00
suprafata 30 mp
etajul 1 din 4
12.500 €
B
MARGEANULUI  Crizantemelor, 2 camere, confort 3, liber, reabilitat, fara imbunatatiri, necesita renovare, acte,
0785.366.307
30 Sep 14:57
etajul 1 din 4
15.500 €
B
RAHOVA PIATA  gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, usa metalica, C+I,
0769.776.666
29 Sep 11:00
suprafata 30 mp
etajul 2 din 2
16.000 €
B
MARGEANULUI, ap. 2 camere, confort 3, reabilitat, curat,
0761.400.930/ 0727.639.146
29 Sep 11:00
etajul 1 din 4
16.000 €
B
GIURGIULUI  Jilava, 2 camere, liber, la cheie,
0764.640.601/ 0730.321.580
29 Sep 11:00
suprafata 40 mp
parter din 1
16.500 €
B
PANTELIMON, ap. 2 camere, confort 3, gaze, liber, curat,
0765.011.786/ 0720.356.092
29 Sep 11:00
suprafata 30 mp
parter din 4
17.000 €
B
MARGEANULUI  Crizantemelor, confort 3, gaze, bloc reabilitat, liber, cadastru,
0762.433.136/ 0727.480.818/ 0761.400.930
29 Sep 11:00
semidecomandat
etajul 1 din 4
17.000 €
B
TOPORASI, vand apartament 2 camere, confort 3, discutabil,
0767.319.769/ 0721.678.497
29 Sep 11:00
etajul 2 din 4
17.500 €
B
PANTELIMON,  Cora, ap. 2 camere, confort 3, fara imbunatatiri, pret discutabil,
0786.625.982
29 Sep 11:00
suprafata 28 mp
semidecomandat
17.500 €
B
RAHOVA  Margeanului- Gradinita, P/4, 2/4, confort 3, liber, bloc reabilitat, gaze separat, usa metalica, ferestre PVC,
021.313.60.99/ 0760.140.630/ 0725.022.089
; www.sector-imobiliare.ro
29 Sep 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1976
semidecomandat
17.500 €
B
MOSILOR  Obor, Vaselor, apartament 2 camere. Apartamentul mai beneficiaza de o boxa la subsol de 3 mp si o magazie de 13 mp. Apartamentul a fost cumparat in baza legii 112. Imobilul este...
0746.296.676
; constantin.velicu@eurocityestate.ro
29 Sep 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 1913
semidecomandat
parter din 2
18.000 €
B
PANTELIMON  Electronica, Baicului, ap. 2 camere, confort 3, aproape Lidl, foarte curat, contor gaze separat, calorifere noi, scara civilizata, cadastru, urgent,
0761.749.316/ 0722.824.757
29 Sep 21:22
etajul 1 din 4
18.000 €
B
IACOB ANDREI, ap. 2 camere, confort 2, gaze, gresie, faianta, parchet, termopan, liber, toate actele, urgent,
0761.440.909/ 0737.358.750
29 Sep 11:00
suprafata 33 mp
etajul 2 din 4
19.000 €
B
LIVEZILOR confort 2, fara imbunatatiri, cu gaze separat, C+I,
0769.776.666
29 Sep 11:00
suprafata 40 mp
19.200 €
B
PANTELIMON,  Iancului, Antefrig, in vila, cu gaze, lumina,
0726.249.524/ 0766.463.638
29 Sep 11:00
suprafata 47 mp
19.500 €
B
RAHOVA  - Ispirescu, confort 2, etaj 2, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, instalatii electrice noi, instalatii sanitare noi, exclus intermediari,
021.420.02.43/ 0721.859.395
29 Sep 11:00
an constr. 1975
semidecomandat
19.500 €
B
RAHOVA, mob, utilat, gresie, faianta, t, usa metalica cadastru, intabulare, instalatii termice si sanitare refacute, in spatele liceului Bolintineanu, langa parcul de copii. Nu are...
0740.514.910
; tiberiuoprea@yahoo.ro
29 Sep 11:00
suprafata 28 mp
an constr. 1970
decomandat
etajul 3 din 4
19.500 €
B
FERENTARI,  Tunsu Petre, zona curata, bloc reabilitat termic, centrala termica, gaze, balcon, pivnita, contorizare, G, F, T, usa metalica, usi glisante, izolatie in dusumea. Acces R.A.T.B....
0724.587.634
29 Sep 11:54
suprafata 39 mp
an constr. 1976
semidecomandat
parter din 4
19.999 €
B
UNIRII, proprietar, 2 camere, bucatarie, baie, curte comuna, acces auto, posibilitate extindere mansardare, CF ok. Acte in regula,
0745.030.710
29 Sep 11:00
suprafata 35 mp
20.000 €
B
CRIZANTEMELOR STRADA, conf III, fara imbunatatiri. Particular,
0763.695.849
29 Sep 11:00
etajul 2 din 4
20.000 €
B
GIURGIULUI SOSEAUA,  Baduc, ap. 2 camere conf. 2, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica accept credit,
031.104.95.37/ 0766.777.115
29 Sep 11:00
suprafata 40 mp
etajul 1 din 4
20.000 €
B
PETRE ISPIRESCU  Vicina, 2 camere, confort 2, P/4, 1/4, imbunatatiri,
0761.400.930/ 0727.639.146
29 Sep 11:00
20.000 €
B
RAHOVA  Policlinica Malcoci, confort 3, liber, spatios, gaze separat, ferestre PVC, usa metalica, curat,
021.313.60.99/ 0760.140.630/ 0725.022.089
; www.sector-imobiliare.ro
29 Sep 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1976
semidecomandat
parter din 4
20.000 €
B
PANTELIMON,  Cimitirul Armenesc, apartament modest 2 camere in vila, etaj 1, cu gaze, 2 balcoane, intrare separata,
0732.864.809/ 0766.603.401
29 Sep 14:58
20.000 €
B
PANTELIMON,  str. Fantanica, confort 1 in vila, etaj 1/ 1, fara curte, 2 balcoane, gaze la sobe, su. 45 metri patrati, liber, pret negociabil,
0765.643.014/ 0727.555.519
; sc.estatealexahouse@yahoo.com
29 Sep 15:34
20.000 €
B
PANTELIMON,  Cora, confort 3, termopan, gaze aragaz si gaze separate pentru centrala, caldura RADET, apa calda, balconas, acte la zi,
0766.360.676/ 0722.612.915
29 Sep 17:07
etajul 1 din 4
20.000 €
B
VITAN,  Mall, str. Simbolului, confort 3, etaj parter din 4, gaze, usa metalica, gresie, faianta, su 29 metri patrati, cadastru, pret negociabil,
0765.643.014/ 0727.555.519
; sc.estatealexahouse@yahoo.com
30 Sep 09:21
20.000 €
B
PETRE ISPIRESCU,  apropiere Liceul Dimitrie Bolintineanu, confort 2 curat, incalzire Radet gaze, fara imbunatatiri majore, cadastru, intabulare, 7 min. Unirii, apropiere Policlinica Malcoci,
0763.575.682/ 0723.389.967
29 Sep 19:30
suprafata 31 mp
an constr. 1974
decomandat
21.000 €
22.000 €
B
COLENTINA  -Baicului, ap. 2 camere, renovat recent, faianta, gresie, parchet, t, usa metalica centrala proprie,
0765.754.040
29 Sep 11:00
suprafata 30 mp
an constr. 1980
semidecomandat
etajul 1 din 4
21.200 €
B
EROII REVOLUTIEI  Str. Cap. Usurelu Ion, 2 camere, etaj 3, apropiere metrou, confort 3, gaze, zona linistita, multiple imbunatatiri, proprietar,
0722.742.533
29 Sep 11:00
suprafata 29 mp
21.500 €
B
MALCOCI,  Rahova, mobilat, utilat, gresie, faianta, t, usa metalica cadastru, intabulare, renovat,
0721.759.021/ 0765.320.808
29 Sep 11:00
decomandat
etajul 3 din 4
21.500 €
B
ZETARI,  Baciului, ap. 2 camere, confort 2 sporit, gresie, faianta, parchet, termopan, moderne,
0736.897.571
30 Sep 11:10
etajul 2 din 4
21.600 €
B
BERCENI  metrou D. Leonida, direct dezvoltator, bloc pe cadre de beton, pereti caramida Porotherm, acces rapid la centrul orasului, accept credit,
0733.912.390/ 0733.403.317
; albertocovasna@yahoo.com
29 Sep 11:00
suprafata 30 mp
an constr. 2014
decomandat
etajul 3 din 4
22.000 €
B
RAHOVA  - Petre Ispirescu, conf. 2, renovat 2014, et .1, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, scara curata, zona verde , acces rapid RATB, toate actele,
0730.321.960/ 0731.241.357
29 Sep 11:00
suprafata 38 mp
22.000 €
B
RAHOVA  Malcoci, confort 2, 1/4, P/4, G, F, P, T, mobilat,
0727.480.818/ 0762.433.136/ 0761.400.930
29 Sep 11:00
semidecomandat
22.000 €
B
OBOR, apartament 2 camere. Pentru toate detalile sunati la nr de telefon, fam. Stan,
0729.442.707
; degan_luminita@yahoo.com
30 Sep 12:23
parter
22.000 €
B
BERCENI  -Resita, confort 2, izolat, termopan, fara imbunatatiri, numai cash,
0720.746.737/ 0786.688.926
29 Sep 11:00
parter din 4
22.500 €
B
LIVEZILOR  Parc, confort 2, gresie, faianta, parchet, t, mobilat, bloc reabilitat,
0762.433.136/ 0761.400.930
29 Sep 11:00
semidecomandat
etajul 3 din 4
22.500 €
B
FERENATI,  Livezilor, parc, confort 2, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, multiple imbunatatiri,
0764.374.705
29 Sep 11:00
suprafata 37 mp
parter din 4
23.000 €
B
BACIULUI,  Baduc, confort 2, gresie, faianta, parchet, centrala proprie,
0721.759.021/ 0765.320.808
29 Sep 11:00
suprafata 40 mp
23.000 €
B
RAHOVA  Pecineaga, finalizat, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, usa metalica balcon, intabulat, liber, comision 0%,
0766.375.111/ 0766.091.343
; office2@alfamarimob.ro ; apartamente-noi-rezidentiale.ro
29 Sep 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2014
etajul 4 din 4
23.800 €
B
RAHOVA,  Alexandriei, loc de parcare, intabulat, liber, pret negociabil, comision 0%,
0766.091.335/ 0766.091.343
; office2@alfamarimob.ro ; www.alfamarimob.ro
29 Sep 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2013
23.900 €
B
PANTELIMON, proprietar, confort 3, superimbunatatiri centrala termica, accept schimburi 2-3 camere, discutabil,
0766.301.857
29 Sep 11:00
suprafata 29 mp
24.000 €
B
RAHOVA  Int. Recas, conf. 3, mobilat si utilat complet, aer conditionat, imbunatatit, usi interior termopan, usa metalica, bloc reabiliatat, stradal, proprietar, discutabil,
0761.535.549
29 Sep 11:00
suprafata 25 mp
an constr. 1971
semidecomandat
etajul 3 din 4
24.000 €
B
ALEXANDRIEI SOSEA,  Cartier independentei Bragadiru, 7 minute de Cora, dezvoltator, bloc nou, apartamente 2 camere - 40 mpu - 24.900 €; 2 camere - 45 mpu - 28.500 €, 3 cam - 69 mpu -...
0768.986.232/ 0748.301.300
29 Sep 11:00
suprafata 67 mp
24.900 €
B
 
 FotoVideoAlfabeticDoar din ansambluri rezidentiale PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 30 Sep 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD