IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere – BUCURESTI (2136 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
RAHOVA  -Antiaeriana, inchiriez apartament 2 camere, spatios, renovat, reabilitat, mobilat complet, utilat,
0732.891.344
30 Mar 11:00
decomandat
250 € B
BRANCOVEANU,  Budimex, direct dezvoltator apartament imobil nou, finisaje lux, suprafata utila intre 30-67 metri patrati, zona vile, 5 min. de metrou, parc, aer conditionat, aproape de...
0722.241.794
; bogdan.ilioiu@gmail.com
30 Mar 17:57
an constr. 2014
decomandat
etajul 1 din 3
1.000 € mp B
TINERETULUI  -Timpuri Noi - Parc, finisaje de top la alegere,
0761.616.742
30 Mar 11:00
an constr. 2012
1.200 € mp B
FERENTARI,  Imasului, confort 2, proprietar, liber, bloc reabilitat, necesita renovare, balcon,
0760.140.630/ 0725.022.089
30 Mar 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1979
semidecomandat
etajul 3 din 4
15.500 € B
RAHOVA  Humulesti, Tunsu Petre, confort 2, bloc reabilitat, gaze separat, t, fara imbunatatiri,
0769.776.666
30 Mar 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 1980
etajul 4 din 4
15.500 € B
FERENTARI  str. Iacob Andrei nr. 31, la 10 min. de Piata Progresu, confort 3, gaze, centrala proprie,
0732.940.946
30 Mar 11:00
suprafata 27 mp
semidecomandat
etajul 2 din 4
17.000 € B
TUNSU PETRE, confort 2 cu gaze, liber, fara imbunatatiri, cadastru, intabulare, nediscutabil,
0768.366.823/ 0727.267.976
30 Mar 11:00
suprafata 45 mp
semidecomandat
etajul 1 din 4
17.000 € B
PANTELIMON,  Baicului, Lidl, Parcul Florilor, bloc reabilitat, terasa fara probleme, scara curata, partial imbunatatit, gaze, contoare electrice schimbate. Vec: D-na Ghica, Fundeni,
0729.422.945
30 Mar 11:00
suprafata 30 mp
semidecomandat
18.500 € B
RAHOVA,  in zona, Economat, vand apartament confort 3, gresie, faianta, parchet, gaze, centrala proprie, termopan, usa metalica renovat recent,
0765.308.705
30 Mar 11:00
suprafata 27 mp
etajul 2 din 4
18.500 € B
ZETARI  Sector 5, 2 camere, confort 2, bloc stradal, imbunatatiri, gaze, balcon, toate actele,
0721.759.021/ 0762.769.124
30 Mar 11:00
suprafata 24 mp
etajul 2 din 4
18.500 € B
RAHOVA  Ferentari, Aleea Stogu, confort II, fara balcon, renovat, modernizat 2014, mobilat, utilat la cheie, centrala pe gaze, liber, bloc izolat termic, acte la zi, intabulare,
0745.779.715
30 Mar 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1972
parter din 4
19.500 € B
RAHOVA, vand 2 camere, renovat recent, baie cu cabina de dus, centrala proprie gaze separat, liber, cadastru, intabulare, bloc foarte curat, zona Rahova, Piata Economat,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com
31 Mar 09:51
suprafata 27 mp
semidecomandat
etajul 2 din 4
19.700 € B
IACOB ANDREI  Strada Valtoarei, posibilitate magazin alimentar, coafor, pariuri sportive, scoala, tramvai, RATB, acces se face direct din exteriorul blocului,
0720.533.409
; florin.voicu@premiumimobiliare.ro
30 Mar 11:00
suprafata 40 mp
semidecomandat
parter din 4
19.800 € B
IACOB ANDREI  Strada Valtoarei, posibilitate magazin alimentar, coafor, pariuri sportive, scoala, tramvai, RATB, acces se face direct din exteriorul blocului,
0720.533.409
; florin.voicu@premiumimobiliare.ro
31 Mar 08:47
suprafata 40 mp
19.800 € B
VADUL NOU,  Livezilor, ap. 2 cam, confort 2, gresie, faianta, t, parchet, gaze, incalzire Radet, urgent,
0761.440.909/ 0737.358.750
30 Mar 11:00
semidecomandat
etajul 3 din 4
20.000 € B
PANTELIMON  Cora, ap. 2 camere, curat, confort 2, negociabil,
0732.294.384
23 Mar 21:20
decomandat
etajul 4 din 4
20.500 € B
PIEPTANARI, vand 2 camere et 3/4 suprafata de 27 mp renovat, gaze caldura Radet, bucataria mobilata, cadastru, intabulare, zona Metrou Pieptanari, rog seriozitate,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com
31 Mar 09:49
suprafata 27 mp
an constr. 1976
semidecomandat
etajul 3 din 4
21.800 € B
RAHOVA  Liberty Mall, parter (demisol) imobil P+1, reabilitat termic, intrare+ utilitati separate, centrala termica proprie, 2 bai, curte, zona curata, la 10 min de Unirii,
0766.545.525
30 Mar 20:55
suprafata 48 mp
semidecomandat
demisol din 1
22.000 € B
BERCENI apartament 2 camere, compartimentat excelent, complet finisat +centrala termica. Merita vazut.
0728.888.168/ 0736.019.755
; cazacu168@yahoo.com
30 Mar 11:00
suprafata 39 mp
an constr. 2015
decomandat
parter din 5
23.000 € B
BERCENI,  metrou Aparatorii Patriei, Facultatea Spiru Haret, ap. 2 camere, confort 2, balcon, termopan la dormitor, fara probleme cu terasa, interfon, supraveghere video. Apropiere:...
0762.093.000
30 Mar 15:46
suprafata 35 mp
an constr. 1972
etajul 10 din 10
23.000 € B
PANTELIMON  Cora, 2 camere, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,
0727.483.230
31 Mar 15:39
suprafata 30 mp
etajul 3 din 4
23.500 € B
PETRE ISPIRESCU, cf 2, se vinde mobilat+utilat, tamplarie termopan tripan noua, usa baie termopan, usa intrare noua ( vechime 2 ani), gresie+faianta noi, cuptor electric, plita gaz, combina frig.,
0766.854.338
30 Mar 11:00
suprafata 28 mp
an constr. 1978
decomandat
parter din 4
24.000 € B
RAHOVA,  Alexandriei, la cheie, finisaje de calitate, CT, Bloc din caramida, RATB 302, Penny, balcon, Cora, Parc, cartier foarte dezvoltat, termopan, loc parcare,
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
30 Mar 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 3
24.000 € B
BERCENI  - Resita, confort 2, scoli, gradinite, piata, Ratb, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica
0730.321.960/ 0731.241.357
30 Mar 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1978
24.000 € B
PANTELIMON  Aleea Pantelimon vand apartament 2 camere confort 3, imbunatatiri, proprietar,
0730.393.543/ 0729.941.841
30 Mar 11:00
suprafata 28 mp
etajul 3 din 4
24.000 € B
BERCENI,  Piata Resita, g, faianta, parchet, t, usa metalica, aer conditionat, centrala, bloc izolat, balcon, negociabil,
0733.383.900/ 0768.509.570/ 0733.381.880/ 0768.172.981
30 Mar 11:00
suprafata 35 mp
an constr. 1977
etajul 4 din 5
24.500 € 25.000 € B
PANTELIMON, confort 3, cu diverse imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, instalatii schimbate (cupru), calorifere noi, usi termopan, aer conditionat, centrala termica, parcare ADP. Pret...
0726.480.451/ 0727.738.242
; tutueanunicoleta@gmail.com
30 Mar 11:00
suprafata 28 mp
semidecomandat
etajul 1 din 4
24.500 € B
METALURGIEI,  Mall Carrefour, de vanzare, complet finisat si bransat la utilitati, apartament 2 camere ingenios compartimentat, cu hol mare, geam baie si spatiu de depozitare suplimentar....
0736.772.393/ 0766.611.999
31 Mar 17:30
suprafata 40 mp
an constr. 2015
decomandat
parter din 4
24.700 € cash B
FERENTARI,  Livezilor, 2 camere, confort 2, semidecomandat, s. 38 metri patrati, etaj 2/4, an 1978, cu imbunatatiri (gresie, faianta, PVC, usa metalica), in apropriere de supermarket Profi...
0723.707.553/ 0740.729.273
; razvanzamfir1@yahoo.com
30 Mar 11:00
24.900 € B
OCNA MURES  4, SECTOR 1, demisol, apartament 2 camere, confort 1, centrala termica, total utilat lux, proprietar;
0736.462.149/ 0758.343.552
30 Mar 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 2014
25.000 € B
RAHOVA  - Ispirescu, parter inalt/4, toate imbunatatirile, renovat recent, boxa, id: 450199,
0758.323.323/ 021.539.49.19/ 0773.378.660
; office@imobservicecenter.ro ; www.imobservicecenter.ro
30 Mar 11:00
suprafata 30 mp
an constr. 1979
decomandat
25.000 € B
RAHOVA,  Salaj, Humulesti, propietar, liber, confort 2, ferestre PVC, usa metalica, gresie, faianta, parchet,
0760.140.630/ 0725.022.089
30 Mar 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1989
semidecomandat
etajul 9 din 10
25.000 € B
PANTELIMON,  Cosmos, vand apartament 2 camere, confort 3, cu imbunatatiri si mobilat partial, cu centrala si gaze,
0723.031.775
30 Mar 11:00
etajul 3 din 4
25.000 € B
TITAN  Trapezului, 10 min. metrou 1 Decembrie 1918, imobil nou, D+P+4E, predare sept. 2015, centr. proprie, geam termopan, polist. de 10 cm, finisaje la cheie, deosebit, accept credit,...
0768.388.298/ 0766.104.953/ 0769.437.775
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
30 Mar 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
25.000 € B
BERCENI,  Straja, 2 camere, confort 2, termopan, gresie, faianta, parchet, cadastru, intabulare,
0723.572.760/ 0785.539.448
30 Mar 11:00
parter din 4
25.000 € B
TITAN,  Aleea Rezident, 10 min. Metrou 1Dec. 1918, imobil nou, D+P+4E, predare sept., centr. proprie, geam termopan, polist. de 10 cm, finisaje la cheie, deosebit, accept credit, lift,
0768.388.298/ 0766.104.953/ 0769.437.775
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
30 Mar 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
25.000 € B
TITAN  Aleea Rezident 10 min. Metrou 1 Dec.1918, imobil nou, D+P+4E, predare sept., centr. proprie, geam termopan, polist. de 10 cm, finisaje la cheie, deosebit, accept credit, lift.
0768.388.298/ 0766.104.953/ 0769.437.775
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
30 Mar 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
25.000 € B
TITAN  Aleea Rezident 10 min. metrou 1 Dec.1918, imobil nou, D+P+4E, predare sept. 2015, centr. proprie, geam termopan, polist. de 10 cm, finisaje la cheie, accept credit, lift.
0768.388.298/ 0766.104.953/ 0769.437.775
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
30 Mar 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
25.000 € B
TITAN  Aleea Rezident 10 min. Metrou 1 Dec.1918, imobil nou, D+P+4E, predare sept., centr. proprie, geam termopan, polist. de 10 cm, finisaje la cheie, deosebit, accept credit, lift.
0768.388.298/ 0766.104.953/ 0769.437.775
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
30 Mar 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
25.000 € B
TITAN  Aleea Rezident, 10 min. Metrou 1 Decembrie 1918, imobil nou, D+P+4E, predare sept., centr. proprie, geam termopan, polist. de 10 cm, finisaje la cheie, deosebit, accept credit,...
0768.388.298/ 0769.437.775/ 0766.104.953
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
30 Mar 17:09
suprafata 34 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
25.000 € B
DOUA CAMERE, f, gresie, parchet, termopane, aer conditionat, usa metalica inst. noi electrica + sanitare, bloc reabilitat termic, semimobilat, zugravit recent,
0762.410.343
30 Mar 11:00
etajul 1 din 4
25.000 € B
TITAN,  Aleea Rezident, 10 min. metrou 1 Dec. 1918, imobil nou, D+P+4E, predare sept. 2015, centr. proprie, geam termopan, polist. de 10 cm, finisaje la cheie, deosebit, accept credit,...
0766.104.953/ 0769.437.775/ 0768.388.298
; aleea.rezident@yahoo.com ; www.apartamente-dezvoltator.ro
31 Mar 09:00
suprafata 34 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 4
25.000 € B
BERCENI,  sector 4, 2 camere conf. 2, curat, fara imbunatatiri, zona civilizata, acte la zi, merita vazut,
0762.146.702/ 0737.216.782
31 Mar 14:50
suprafata 39 mp
etajul 1 din 4
25.000 € B
BERCENI,  5 min. metrou, rate dezvoltator, apartamentele sunt pe demisol, avans 15.000 €, rate 250 €/ 5 ani, apartamentele se predau la cheie, centrala proprie, finisaje la...
0725.985.772
30 Mar 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2014
decomandat
demisol din 3
25.500 € B
RAHOVA  Malcoci, Petre Ispirescu, confort 2, gresie, faianta, parchet, usa metalica
0769.776.666
30 Mar 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 1980
decomandat
etajul 4 din 4
25.500 € B
RAHOVA  Humulesti, confort 2, gresie, faianta, t, usa metalica c+i,
0769.776.666
30 Mar 11:00
an constr. 1980
etajul 9 din 10
25.500 € B
APARATORII PATRIEI,  5 min. metrou, rate dezvoltator, apartamentele sunt pe demisol, avans 15.000 €, rate 250 €/ 5 ani, apartamentele se predau la cheie, centrala proprie, finisaje la...
0725.030.719
; denisa@proestrezidential.ro
30 Mar 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2015
decomandat
demisol din 3
25.500 € B
ANTIAERIANA,  Bragadiru, Haliu, Alexandriei, Cartier Independentei, avem 3 tipuri de ap noi 2 cam 41-61 metri patrati, loc parcare inclus, centrala, termopan, constructie caramida solida,...
0763.917.455/ 0722.275.154
; pagaimobiliare4@gmail.com ; www.pagaimobiliare.ro
30 Mar 11:40
suprafata 48 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 3
25.500 € B
BERCENI  str. Straja, 2 camere confort 2, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica loc parcare, cadastru, intabulare,
0723.572.760/ 0785.539.448
30 Mar 21:41
suprafata 38 mp
parter din 4
25.500 € B
BERCENI  Izvorul Oltului, sector 4, 2 camere, confort II, liber, balcon, cadastru, intabulare,
0723.572.760/ 0785.539.448
30 Mar 22:37
suprafata 38 mp
etajul 8 din 10
25.600 € B
 
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 01 Apr 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD