IMOBILIARE VANZARI apartamente 2 camere – BUCURESTI (1632 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
DACIA  Eminescu, Polona, ultracentral, 2 camere, mobilat/ utilat modern, renovat, luminos, spatios, vec.: Gradina Icoanei, parcul I. Voicu, Stefan cel Mare, Dorobanti,
0787.862.382
; valerica.puscasu@westmount.ro ; westmount-imobiliare.ro
28 Jul 12:41
suprafata 78 mp
an constr. 1971
decomandat
etajul 1 din 7
400 € B
MILITARI,  Rosu, Viitorului, 2 camere, imobil p+4, 58- 66 metri patrati, la cheie, parcare gratuita, preturi de la
0723.523.763
27 Jul 11:00
suprafata 66 mp
an constr. 2015
decomandat
parter din 4
670 € mp B
BERCENI,  1 minut de metrou, la cheie, 2 bai, balcon, liber, centrala proprie, direct dezvoltari, comision 0%, accept credit,
0744.228.099
27 Jul 11:00
suprafata 65 mp
an constr. 2015
850 € mp B
DRISTOR  Kaufland proprietar vand garsoniere, apartamente 2 camere, apartamente 3 camere spatiu comercial. Pret
0722.260.512
27 Jul 11:00
suprafata 65 mp
900 € mp B
BUCURESTII NOI, comision 0%, dezvoltator. Finisaje lux la alegere, obiecte sanitare la alegere, centrala proprie Buderus, 2 lifturi, langa metrou, parc. Pretul este de 69.640 €+ TVA...
0754.472.939
; florin.armaselu@topapartamente.ro
27 Jul 11:00
suprafata 76 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 10 din 14
1.050 € mp B
BUCURESTII NOI, comision 0%. Dezvoltator, finisaje lux la alegere, obiecte sanitare la alegere, centrala proprie Buderus, 2 lifturi, langa metrou, parc. Pretul este discutabil,83.200 euro + TVA
0754.472.939
; florin.armaselu@topapartamente.ro
27 Jul 11:00
suprafata 92 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 14
1.240 € mp B
IACOB ANDREI, ap. 2 camere conf. 3, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica totul nou, parter din 4, pret discutabil,
0768.322.642/ 0731.136.698
27 Jul 11:00
suprafata 32 mp
15.000 € B
GARA DE NORD, 2 camere, baie, bucatarie, curte comuna, civilizata, utilitati, acte, plata cash, negociabil,
0764.959.956
27 Jul 11:00
etajul 1 din 2
15.000 € B
ZETARI,  Tunsu Petre, ap. 2 camere, confort 2, liber, f. curat,
0761.440.909/ 0737.358.750
27 Jul 11:00
etajul 3 din 4
16.000 € B
RAHOVA PIATA, confort3, libera, ocazie,
0732.698.434/ 0763.523.436
27 Jul 11:00
suprafata 22 mp
etajul 1 din 2
16.800 € B
TUNSU PETRE, confort 2 cu gaze, liber, fara imbunatatiri, cadastru, intabulare, nediscutabil,
0768.366.823/ 0727.267.976
27 Jul 11:00
suprafata 45 mp
etajul 1 din 4
17.500 € B
BAICULUI,  Lidl, ap. 2 camere, confort 3, gaze, centrala, gresie, faianta, parchet, t, cada la baie,
0765.011.786/ 0720.356.092
27 Jul 11:00
18.000 € B
BAICULUI  Lidl ap. 2 camere, confort 3, liber, toate imbunatatiri, centrala gaze, acte,
0764.262.777/ 0734.562.718
27 Jul 21:50
suprafata 32 mp
18.000 € B
RAHOVA, urgent, renovat recent, baie cu cabina de dus, centrala proprie gaze separat, liber, cadastru, intabulare, bloc foarte curat, zona Rahova, Piata Economat,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com
27 Jul 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 2 din 4
18.700 € B
TOPORASI, ap. 2 camere, etaj 2, bloc curat, civilizat, contorizat total, gaze, RADET, renovat complet, totul nou, urgent,
0721.840.785
27 Jul 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1980
semidecomandat
20.000 € B
RAHOVA  -Pricopan, confort 3, gresie, faianta, parchet, t, gaze, RADET, cadastru, intabulare, negociabil,
0786.688.926/ 0720.746.737
27 Jul 11:00
parter din 4
20.000 € B
PIEPTANARI  Caporal Usurelu, vand apartament 2 camere, confort 3, liber,
0736.897.571
27 Jul 11:00
20.500 € B
SETOR 5,  Aleea Imasului, ap. 2 camere, bloc reabilitat, parchet, gresie, termopan, usa metalica, balcon, zona linistita, incalzire eco panouri radiante, instalatii san si elec noi,...
0724.600.012
; sima_adrian2k@yahoo.com
27 Jul 11:00
suprafata 38 mp
an constr. 1977
decomandat
etajul 3 din 4
21.000 € B
PIEPTANARI BULEVARDUL  Eroii Revolutiei 2 camere, etaj 3, centrala termica, gresie, faianta, lboc reabilitat termic 2013, discutabil,
0730.662.379
27 Jul 11:00
21.000 € B
PANTELIMON, 2 camere, confort3, centrala Romstal, totul nou, liber,
0722.519.460
27 Jul 11:00
suprafata 28 mp
parter din 4
21.000 € B
ANTIAERIANA imbunatatiri, gaze, aer conditionat, liber, bloc militar,
0764.522.941/ 0721.171.230
27 Jul 11:00
suprafata 30 mp
etajul 3 din 4
21.000 € B
PANTELIMON, 2 camere, confort 3, centrala Romstal, totul nou, liber,
0722.519.460
28 Jul 13:39
suprafata 28 mp
parter din 4
21.000 € B
EROII REVOLUTIEI,  metrou, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interioare schimbate, aer conditionat, instalatii inlocuite. Apropiere metrou, bucatarie mobilata, zona civilizata,
0763.575.682/ 0723.389.967
27 Jul 16:24
suprafata 30 mp
an constr. 1975
semidecomandat
etajul 3 din 4
21.800 € B
FERENTARI,  Aleea Livezilor, parc, confort 1, multiple imbunatatiri, taote actele,
0764.049.044
27 Jul 11:00
suprafata 37 mp
parter din 4
22.000 € B
ZETARI,  sector 5, confort 2, parter, imbunatatiri, centrala, cash,
0764.522.941/ 0727.527.930
27 Jul 11:00
suprafata 36 mp
decomandat
parter
22.000 € B
1 DECEMBRIE,  Ilfov carter Green City vis-a-vis Mega Image, 5 min. de Bucuresti, super oferta, super lux, maxi taxi, Ratb, super ocazie, doar cash, poze reale;
0722.752.603
28 Jul 12:07
suprafata 57 mp
an constr. 2013
decomandat
parter din 4
22.500 € B
1 DECEMBRIE,  Ilfov carter Green City vis-a-vis Mega Image, 5 min. de Bucuresti, super oferta, super lux, maxi taxi, Ratb, super ocazie, doar cash, poze reale;
0722.752.603
28 Jul 12:21
suprafata 57 mp
an constr. 2013
decomandat
parter din 4
22.500 € B
PANTELIMON,  Cora 2 camere, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, gaze,
0727.483.230
27 Jul 11:00
suprafata 30 mp
etajul 3 din 4
23.500 € B
ANTIAERIANA, centrala proprie, contor gaze separat, mobila pe comanda cadastru intabulare certificat energetic, rog seriozitate,
0769.276.118/ 0724.549.202
; pandelescu.andreea@gmail.com
27 Jul 11:00
suprafata 27 mp
an constr. 1978
semidecomandat
etajul 1 din 4
23.500 € B
1 DECEMBRIE,  Ilfov carter Green City vis-a-vis Mega Image, 5 min. de Bucuresti, super oferta, super lux, maxi taxi, Ratb, super ocazie, doar cash, poze reale,
0730.571.111
28 Jul 12:04
suprafata 57 mp
an constr. 2013
decomandat
parter din 4
23.500 € B
1 DECEMBRIE,  Ilfov carter Green City vis-a-vis Mega Image, 5 min. de Bucuresti, super oferta, super lux, maxi taxi, Ratb, super ocazie, doar cash, poze reale,
0730.571.111
28 Jul 12:05
suprafata 57 mp
an constr. 2013
decomandat
parter din 4
23.500 € B
MILITARI  -Pacii, cu imb: c.t, gresie, faianta, parchet, t, urgent,
0727.211.544
27 Jul 11:00
suprafata 32 mp
an constr. 1980
parter din 4
24.000 € B
MALCOCI,  Rahova, confort 2, gresie, faianta, parchet, t,
0762.433.136/ 0727.480.818
27 Jul 11:00
suprafata 33 mp
decomandat
24.500 € disc. B
PETRE ISPIRESCU  Malcoci, confort 2, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, t, instalati sanitare si electrice noi, loc parcare, negociabil,
0764.472.592
27 Jul 12:14
suprafata 31 mp
etajul 4
24.500 € B
PANTELIMON, 2 camere, gresie, faianta, t, parchet, gaze 2 focuri, centrala termica, bloc reabilitat, usa metalica cadastru + intabulare, discutabil,
0762.410.343
27 Jul 11:00
etajul 1 din 4
25.000 € B
BERCENI,  Izvorul Oltului, confort 2, curat, contorizat, liber, balcon, accept credit,
0768.756.617/ 0768.848.776
27 Jul 11:00
suprafata 39 mp
decomandat
etajul 10 din 10
25.000 € B
DRUMUL TABEREI,  Valea Oltului, Ghencea, stradal, balcon, fara probleme cu terasa, fara imbunatatiri, acte,
0769.088.540
; cioran_ginac@yahoo.com ; www.imobiliareclass.ro 28 Jul 10:29
suprafata 40 mp
an constr. 1974
decomandat
etajul 10 din 10
25.000 € B
BERCENI  metrou IMGB, imobil nou, din caramida, izolat termic, finisaje de lux, bransare individuala la utilitati, zona linistita, strazi amenajate. Ofer discount la cash, direct...
0727.370.645/ 0722.338.342
; valy_teo_2006@yahoo.com
27 Jul 11:00
suprafata 37 mp
an constr. 2015
semidecomandat
etajul 1 din 4
25.500 € B
BERCENI, ansamblu rezidential, 7 min. fata de metrou, parcare, bucatarie inchisa, balcon spatios, se vinde finisata, acceptam programul Prima Casa. Dezvoltator,
0722.664.430/ 0731.491.608
; cristi.ionita30@yahoo.com
27 Jul 11:00
suprafata 36 mp
an constr. 2015
decomandat
etajul 1 din 4
25.500 € B
RAHOVA, apartament complet finisat, liber, geam la baie, zona buna, acces piata, magazine, scoala, gradinita. ID 194568
0732.555.333
; office@activimob.ro ; www.activimob.ro
27 Jul 11:00
suprafata 30 mp
an constr. 2014
26.000 € 27.000 € B
BERCENI,  Metrou D. Leonida, acces facil, imobil rezidential nou, P+3E, garsoniera dubla, finisaje de calitate, la alegere, utilitati, zona curata, accept credit bancar, comision0%,
0786.166.111/ 0765.096.632
; www.nemar-rezidential.ro
27 Jul 11:00
suprafata 34 mp
an constr. 2015
decomandat
parter din 3
26.000 € B
BERCENI, ap. 2 camere, confort 2, liber, t, usa metalica urgent,
0765.011.786/ 0720.356.092
27 Jul 11:00
suprafata 40 mp
etajul 3 din 4
26.000 € B
RAHOVA PIATA,  ap. 2 camere conf.1, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica centrala, liber,
0733.383.900/ 0768.509.570/ 0733.381.880/ 0768.172.981
27 Jul 11:00
suprafata 30 mp
an constr. 2014
semidecomandat
parter din 4
26.000 € B
ROSU,  Militari, ap. 2 camere, urgent, negociabil,
0787.813.932
27 Jul 11:00
decomandat
etajul 2 din 2
26.000 € B
MILITARI RESIDENCE, 2 camere, mansarda, finisat complet, toate utilitatile (ApaNova, Enel, GDF Suez), contorizat complet, termopan tripan Veka, centrala termica, RATB,
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro ; www.militari-residence.ro
27 Jul 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2014
decomandat
mansarda
26.400 € B
MILITARI RESIDENCE, 2 camere, mansarda, finisat complet, toate utilitatile (ApaNova, Enel, GDF Suez), contorizat complet, termopan tripan Veka, centrala termica,
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro ; www.militari-residence.ro
27 Jul 11:00
suprafata 44 mp
an constr. 2014
decomandat
mansarda
26.400 € B
MILITARI RESIDENCE, 2 camere, mansarda, finisat complet, toate utilitatile (ApaNova, Enel, GDF Suez), contorizat complet, termopan tripan Veka, centrala termica, RATB,
0722.166.933/ 0723.013.946
; vanzari@militari-residence.ro ; www.militari-residence.ro
27 Jul 12:01
suprafata 44 mp
an constr. 2014
decomandat
mansarda
26.400 € B
BERCENI, ap. 2 camere, confort 2, liber, t, usa metalica toate actele,
0761.440.909/ 0737.358.750
27 Jul 11:00
suprafata 40 mp
etajul 3 din 4
26.500 € B
MILITARI, Royal Residence MilitariAuchan bonus aparat aer conditionat, finisaje la alegere, bucatarie inchisa, centrala proprie, geamuri tripan, prize + intrerupatoare, demisol inalt, dimensiunea geamurilor este...
0734.774.455/ 0744.665.665/ 0784.066.800
; contact@royal-residence.ro ; www.royal-residence.ro
27 Jul 11:00
suprafata 40 mp
an constr. 2015
decomandat
26.500 € 27.600 € comision 0% B
ROMANA  Polona ideal birou firma, locuinta, liber, pret disc
0725.171.146
27 Jul 11:00
suprafata 38 mp
decomandat
parter din 1
27.000 € B
 
  Foto Video Alfabetic Doar din ansambluri rezidentiale Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  titan |  dristor |  particular |  drumul taberei |  berceni |  tineretului |  crangasi |  aviatiei |  colentina |  rahova |  taberei |  unirii |  pantelimon |  iancului |  brancoveanu |  tei |  dr taberei |  vitan |  floreasca |  1 mai |  baba novac |  stefan cel mare |  baneasa |  mosilor |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 28 Jul 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD