Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 1550 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
Judet: BUCURESTI
38.900 €

Bd. 1 Mai, Hanul Drumetul, confort 1, bucatarie de 9 metri patrati, usa metalica, termopan partial, zugravit, geam la baie, contoare, liber, acte,...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1972
 • Etaj 10
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 09:35
64.000 €

vis-a-vis de Afi Cotroceni, etaj intermediar, confort 1 sporit, renovat 2015, lux, se vinde complet mobilat+electrocasnice ca in foto, zona...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1980
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 09:34
45.000 €

parter inalt/2, confort 1, centrala proprie, renovat complet, integral in 2014, balcon mare, grilaje, bloc cu risc seismic, apropiere 13...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 1960
 • Semidecomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 2 etaje
Bucuresti, azi, 09:33
53.000 €

1 Mai, Compozitorilor, cf. 1, bloc caramida, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, tocarie, totul lux, renovat august 2016, liber,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 8
 • Imobil 9 etaje
Bucuresti, azi, 08:37
52.900 €

AFI Cotroceni semistradal, cf. 1, decomandat, parchet, gresie, faianta (vechi) contorizat necesita renovare, acte, liber, acc. credit, pret usor...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 1980
 • Etaj 3
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 08:36
16.000 €

Toporasi, cf. 2, f, g, p, t, mobilat, centrala,

 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 01:51
21.000 €

Malcoci cf. 2, liber, imb.,

 • Semidecomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, azi, 01:50
22.000 €

Vicina curat, fara imb., bucatarie chicineta,. liber,

 • Suprafata 27 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, azi, 01:44
45.000 €

Pantelimon, et. 6, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 aer conditionat, boxa, loc de parcare, mobilat, utilat, neg.,

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1978
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 01:41
41.000 €

Piata Progresu, et. 1, renovat recent, bloc civilizat, acces direct scoala, gradinita, transport,

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1970
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 01:40
40.500 €

Obregia cf. 1, bine intretinut, zona linistita, vegetatie,

 • Suprafata 51 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 4
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, azi, 01:39
34.000 €

ap., in vila, la etaj 1, sufragerie, dormitor, baie, bucatarie, balcon, mansarda, doua camere, curte 28 mp, liber, fara legea 112, neg.,

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1938
Bucuresti, azi, 01:39
32.500 €

Dacia, cf., curat, contorizat, g, f, p, t, um, centrala proprie, c+i, bloc curat, intretinut,

 • Suprafata 43 mp
 • An constructie 1955
 • Etaj 2
 • Imobil 3 etaje
Bucuresti, azi, 01:33
31.500 €

Banu Udrea, cf. 1, curat, contorizat, g, f, p, t, um, mobilat, 2 cam., transformat din 4 cam., c+i,

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 1973
 • Etaj parter
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, azi, 01:30
22.000 €

particular imb., centrala pe gaze, numai cash,

 • Etaj 2
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, azi, 01:30
 

vand ap. 2 cam. semiamenajat, 2/8, f. intermediari, 45.000 euro fix;

 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 01:28
55.000 €

34, Moghioros cf. 1, bloc reabilitat termic, liber, intabulat

 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, azi, 01:22
36.300 €

- P-ta Bobocica, bloc mixt, curat, intabulat,

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, azi, 01:17
51.300 €

Complexului, metrou, stradal, bloc reabilitat, acte, liber,

 • An constructie 1970
 • Etaj 6
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 01:16
39.900 €

cf. 2, termopan, gresie, faianta, bloc civilizat, disc.,

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Etaj 6
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 01:06
36.300 €

- P-ta Bobocica, bloc mixt, curat, intabulat,

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1974
 • Semidecomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, azi, 01:04
51.300 €

- Complexului, metrou, stradal, bloc reabilitat, acte, liber,

 • An constructie 1970
 • Etaj 6
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 01:03
29.900 €

- Giurgiului, cf. 2, f, g, p, t, um, ac, isn, ien, loc parcare ADP, exclus intermediari, accept credit, neg.,

 • Suprafata 42 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 4
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, azi, 01:00
42.000 €

stradal, cf. 1, TS, liber, intabulare, balcon,

 • Etaj 6
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, azi, 00:57
51.900 €

parc, liber, in renovare,

 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Etaj 7
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, azi, 00:56
42.000 €

cf. 1, Piata Progresu, toate imb. calitative, mobilat complet nou

 • Suprafata 51 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 6
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, azi, 00:55
31.500 €

cf. 2, Drumul Gazarului, blocc curat

 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, azi, 00:54
35.500 €

cf. 1, necesita renovare, bloc c urat

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1969
 • Decomandat
 • Etaj 3
 • Imobil 7 etaje
Bucuresti, azi, 00:54
42.500 €

- P. Ispirescu, cf. 1, f, g, p, t, um, ac, isn, ien, ct, bloc reabilitat, loc parcare ADP, exclus intermediari, accept credit,

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1987
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, azi, 00:43
53.000 €

Universitate, Centru Vechi, cladire interbelica, renovat complet, semimobilat si utilat, g, f, p, centrala proprie,

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1937
 • Semidecomandat
 • Etaj 4
 • Imobil 6 etaje
Bucuresti, ieri, 22:58
67.000 €

rond Baba Novac, gresie, faianta, termopan, usa metalica, 2 debarale, boxa, loc de parcare,

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1982
 • Decomandat
 • Etaj 6
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 22:23
79.000 €

renovat si izolat termic, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat,

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 7
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 22:18
105.000 €

Antena 1, apartamentul este bine impartit, hol spatios la intrare din care se intra in celelalte incaperi: living cu balcon, dormitor, bucatarie si...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 2011
 • Decomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 3 etaje
Bucuresti, ieri, 22:05
60.000 €

2 camere imens, 71mp suprafata totala, 56 sprafata utila, hol 14mp, vedere spectaculoasa, imbunatatit, balconul de 15mp, este jumatate adus in...

 • Suprafata 71 mp
 • An constructie 1979
 • Decomandat
 • Etaj 9
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 21:55
74.900 €

Parc Lumea copiilor, partcular vand urgent ap. TIneretului City, Sun Plaza, liber, complet renovat, se accepta credit,

 • Suprafata 62 mp
 • An constructie 1987
 • Semidecomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 21:50
45.500 €

Morarilor, Sectia 9 Politie, stradal, 2 cam., cf. 1, circular, ved. spate, liniste, bl. reabilitat termic, t, fara risc seismic, geam la baie,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1975
 • Semidecomandat
 • Etaj 8
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 20:39
36.000 €

Cora, Vergului, 2 cam., cf. 2 sporit, ved. mixta, deosebit, bucat. mob. nou, balc. spatios inchis, renovat 2013, g, f, p, t, um, contorizat,...

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 8
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 20:36
49.500 €

Avrig, metrou, 2 cam., semistradal, cf. 1, ved. stradala placuta, bl. reabilitat termic, fara risc seismic, geam la baie, p, t, um, intab., zona...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 5
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 20:35
43.500 €

Mihai Bravu, metrou, 2 camere, poz. excelenta, cf.1, bloc reabilitat termic, ved.superba, luminos, geam la baie, p, t, um, ac, intab., elib. rapid,...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj 10
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 20:33
45.900 €

Morarilor, Delfinului, semistradal, 2 camere, cf. 1, balcon, renovat recent, g, f, p, um, bucatarie mare 9 mp, geam la baie, intab., zona linistita...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 8 etaje
Bucuresti, ieri, 20:33
34.000 €

intre strazile Straja si Izvorul Rece, la strada principala, comfort 2, gresie, faianta, parchet. Necesita renovari usoare,

 • Suprafata 39 mp
 • An constructie 1973
 • Etaj 1
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 20:27
62.000 €

stradal, metrou, gresie faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, cadastru intabulare, acc credit,

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj 6
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 20:06
48.900 €

Sos. Salaj, 2 camere complet finisat. Terasa 7 mp. Gresie, faianta, parchet, usi, centrala, termopane, baie utilata, loc parcare inclus, T.V.A 5 %....

 • Suprafata 61 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1
 • Imobil 6 etaje
Bucuresti, ieri, 20:04
37.900 €

2 camere. Bloc nou. Complet finisat. Loc parcare suprateran. Prima casa, ipotecar sau cash tva 5 %,

 • Suprafata 48 mp
 • An constructie 2017
 • Semidecomandat
 • Etaj 1
Bucuresti, ieri, 19:45
70.000 €

apartamente noi 2016, 2-4 camere, de lux, suprafete 75-166 mp.+Penthouse 166 mp, bai utilate, boxe, parcari, bucatarii inchise, balcoane, la 2...

 • Suprafata 135 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 3 etaje
Bucuresti, ieri, 19:24
23.000 €

Luica, Zetari, langa Baduc, 2 cam., bloc de armata, confort 1, liniste, liber, cadastru, intabulare, discutabil,

 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 2
 • Imobil 4 etaje
Bucuresti, ieri, 18:59
45.000 €

parc Moghioros, Aleea Pascani, intr-o zona frumoasa la 150 de metri de parcul Drumul Taberei,

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 1972
 • Semidecomandat
 • Etaj 6
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 18:24
59.500 €

Regie, aproape metrou si pod (2 min.) Politehnica, Cotroceni si Victoriei (1,5 km) finisaje premium, bloc finalizat si locuit,

 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj demisol
 • Imobil 7 etaje
Bucuresti, ieri, 18:23
46.000 €

Veteranilor, 2 cam., confort 1, balcon inchis, liber, termopan, la trei minute metrou si piata scoala langa bloc,

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj parter
 • Imobil 10 etaje
Bucuresti, ieri, 18:11
50.900 €

reabilitat termic, cu centrala proprie, parchet, gresie, faianta, termopane, usi noi interior, usa metalica, liber, parter inalt, Colentina -...

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1989
 • Decomandat
 • Etaj parter
Bucuresti, ieri, 18:07