Imobiliare vanzari|Apartamente 2 camere - 1364 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
Judet: BUCURESTI
65.000 €

apartament cu 2 camere,

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1989
 • Semidecomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, azi, 08:55
65.000 €

bucatarie inchisa, se preda finisat complet, centrala proprie de apartament, pozitie excelenta, structura deosebita, doar 5 apartamente de acest fel,

 • Suprafata 63 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, azi, 08:42
73.000 €

Kaufland, Mihai Bravu, 5 min. metrou Dristor, beton, caramida, contorizate individual, bucatarie inchisa, balcon inchis, loc parcare subsol sau...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 08:33
75.500 €

apartament orientare sud, bucatarie inchisa, balcon inchis, contorizat individual, imobil s+p+2e+m, finalizare 2018, loc parcare subteran 10.000...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 08:31
71.500 €

apartament orientare est, bucatarie inchisa, balcon inchis, contorizat individual, imobil s+p+2e+m, finalizare 2018, loc parcare subteran 10.000...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 08:30
82.500 €

situate la doar 5 min de metrou Dristor, beton, caramida, contorizate individual, bucatarie inchisa, geam la baie, balcon inchis, loc parcare...

 • Suprafata 58 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel parter
 • In constructie
Bucuresti, azi, 08:30
48.500 €

bloc nou finalizat P+4 cu lift,e taj 1/4 cu balcon, finisaje peste medie,interfon centrala proprie, contorizare, usa metalica. Vecini: Circa 13...

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 2016
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, azi, 08:29
74.500 €

apartament orientare N/S, bucatarie inchisa, balcon inchis, contorizat individual, imobil s+p+2e+m, finalizare 2018, loc parcare subteran 10.000...

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • In constructie
Bucuresti, azi, 08:29
45.500 €

bloc nou, finalizat, openspace, 46mp utili, etaj 2/4, bucatarie deschisa, baie utilata, balcon, centrala Ariston, termopan Veka, usi interior...

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 2016
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, azi, 08:29
106.000 €

la 7 min. metrou Mihai Bravu, contorizat individual, bucatarie inchisa, balcon inchis, parcare subterana inclusă in pret, lift hidraulic, imobil...

 • Suprafata 76 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
58.500 €

bloc nou, finalizat, 61mp utili, etaj 1/4, bucatarie inchisa, baie utilata, balcon, debara, centrala Ariston, termopan Veka, usi interior Pinum,...

 • Suprafata 75 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Nivel intermediar
 • Finalizat
Bucuresti, azi, 08:28
41.999 €

Rosu, dezvoltator, camere in imobil P+3 etaje, finisaje incluse, bucatarie inchisa, contorizat individual, loc de parcare canalizare scoala...

 • Suprafata 53 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj parter din 3
Bucuresti, azi, 08:05
49.500 €

situat la mansarda, cu loc de parcare la subsolul blocului cu iesire direct in sos. Alexandria. Apartamentul se vinde mobilat si utilat.

 • Suprafata 68 mp
 • An constructie 2010
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 5
Bucuresti, azi, 07:14
105.000 €

supraf 46 mp, balcon, sau parter 46 mp+curte interioara 34 mp, finisaje lux, predare iunie 2017, direct dezv., pret de la 105.000 {, comision 0,

 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 3
Bucuresti, ieri, 23:06
120.000 €

bulevard, spatios, et. 6/8, 3 balcoane bloc BCR,langa H. Royal, balcoane, imbuntatiri g, f, p, t, um, ac, vedere spate, paza loc parcare, mobilat,...

 • Suprafata 74 mp
 • An constructie 1997
 • Etaj 6
Bucuresti, ieri, 22:28
54.000 €

cf. 1, balcon inchis in termopane, complet amenajat, renovat, g, f, p, t, um, usi noi, totul nou, civilziat, intab.,

 • Suprafata 60 mp
 • An constructie 1988
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 4
Bucuresti, ieri, 22:21
55.000 €

et. 8, imbunatatiri, bloc reabilitat termic, nu se accepta credit, negociabil,

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 1984
 • Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 22:21
36.000 €

cf. 2, scoala gen. nr. 87, Auchan, et. 3, balcon, renovat, g, f, p, t, um, scara foarte civilizata, instalatii noi, facut, scoli, gradinite,...

Bucuresti, ieri, 22:18
50.000 €

langa Auchan titan, cf. 1, balcon inchis in termopn, foarte curat, scara civilizata, scoli, gradinite, intab., disc.,

 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 22:17
51.000 €

cf. 1, g, f, p, t, cad., energetic, aproape metrou, disc.,

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 21:55
10.300 €

demisol 2 cam., baie dus, centrala, g, f, p, t, mobilat, bloc in curs de reabilitare, disc.,

Bucuresti, ieri, 21:55
43.500 €

cf. 1, liber, aproape metrou, RATB, piata, ocazie,

 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 21:52
44.000 €

Gara Obor, bloc reabilitat termic, fara imbunatatiri,

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 4 din 4
Bucuresti, ieri, 21:51
47.500 €

vand ap. 2 cam., cf. 1, cu centrala proprie, zona linistita, capat de mas. 178 si 138,

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 2011
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 8
Bucuresti, ieri, 21:50
41.500 €

- Semenic, bloc reabilitat, vedere bulevard, bucatarie mare, termopan,

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 21:31
35.500 €

particualr vand ap. cu 2 camere cf. 1, antiseismic, imbunatatiri, ac, termopane si usa metalica, contor gaze separat, cu parchet, cash,

 • Suprafata 43 mp
 • An constructie 1975
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 15
Bucuresti, ieri, 21:21
 

vand urgent ap. 2 camere, adiacent;

 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 21:02
73.000 €

comision 0, constructie noua, bucatarie inchisa, bloc din caramida, centrala proprie, finisaje de calitate superioara, TVA inclus. Vezi toate...

 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 5
Bucuresti, ieri, 20:24
32.900 €

vila, f. imb., intabulat, numai cash,

 • Suprafata 50 mp
 • Etaj 1 din 2
Bucuresti, ieri, 20:23
50.900 €

cf. 1, f. imb., bloc reabilitat termic,

 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 5 din 9
Bucuresti, ieri, 20:21
37.500 €

f, g, p, t, termopan, um, intabulat, liber,

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 20:14
64.000 €

liber, acte la zi, parter stradal, fara amenajari interioare, bloc izolat, usa metalica, termopane, zona linistita,

 • Suprafata 51 mp
 • An constructie 1984
 • Decomandat
 • Etaj parter din 10
Bucuresti, ieri, 20:03
57.963 €

baie cu geam exterior, loc parcare gratuit CVC, finisaje la alegere plafon 30 E/mp, fatada ventilata Stacbond, structura dala groasa, caramida...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 18:58
44.700 €

bloc nou, cu incalzire in pardoseala, aer conditionat, finisaje la alegere. Ideal Investitie, se accepta credit bancar.

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj demisol din 11
Bucuresti, ieri, 18:51
53.000 €

cf. 1, circular, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer cond., bucatarie mobilata, balcon, geam la baie, zona linistita, apartament...

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1972
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 18:45
46.900 €

cf. 1, circular, tip Z, balcon, geam la baie, 2 lifturi, zona linistita, liber, acte complete, se accepta credit,

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1972
 • Decomandat
 • Etaj 4 din 10
Bucuresti, ieri, 18:40
50.000 €

confort 1, foarte curat, cu balcon mare inchis cu termopan, zona linistita, scoala, gradinita, magazine, bloc foarte civilizat, merita,

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1966
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 10
Bucuresti, ieri, 18:34
52.000 €

bloc nou langa statia de metrou Pacii, finisat la cheie, contorizare individuala, 2 lifturi, compartimentare caramida, orientare Vest, comison 0,

 • Suprafata 47 mp
 • An constructie 2017
 • Decomandat
 • Etaj 2 din 11
Bucuresti, ieri, 18:31
85.000 €

in stare buna, amenajat cu g, f, p, t, um, ac, dispune de cadastru si intabulare, energetic.

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1986
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 4
Bucuresti, ieri, 18:25
39.000 €

confort 1, mare cu balcon, bloc stradal 1, statie Ratb, metrou Eroii Revolutiei cu imb. curat, cadastru, intabulare, 38.500 pt. cash, credit 39.000 {.

 • Suprafata 56 mp
 • An constructie 1965
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 18:21
38.500 €

confort 2, mare, 38 mp, cu balcon, renovat, usi noi, foarte curat, regipsat total, un apartament calduros, g, f, p, t, um instalatii sanitare si...

 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 18:20
35.500 €

confort 2, str. Almasul Mare, un apartament curat, imbunatatiri complete, cadastru intabulare, accept credit bancar de orice fel,

 • Suprafata 37 mp
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 4
Bucuresti, ieri, 18:19
35.500 €

confort 2, bloc stradal, super amenajat g, f, p, t, um, totul nou, foarte frumos, acc. credit bancar de orice fel, merita vazut si cumparat,

 • Suprafata 38 mp
 • An constructie 1976
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 18:17
57.500 €

Iuliu maniu stradal, bloc finalizat, 2 lifturi, compartimentare caramida, cadastru, intabulare, la cheie, se accepta credit bancar, direct...

 • Suprafata 57 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 3 din 10
Bucuresti, ieri, 18:05
24.500 €

vis a vis de Grin City si Mega, lux, la cheie, racordate la toate utilitatile, 5 min. de Bucuresti, maxi taxi Ratb parchet, gresie, faianta,...

 • Suprafata 45 mp
 • An constructie 2016
 • Decomandat
 • Etaj 1 din 5
Bucuresti, ieri, 17:57
55.000 €

in apropiere de benzinaria Mol, are acces la toate mijloacele de transport. Spatiul este complet renovat recent, inclusiv instalatiile, are balcon...

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1940
 • Semidecomandat
 • Etaj 1 din 7
Bucuresti, ieri, 17:56
63.800 €

apartament 2 camere, 63.800 {.

 • Suprafata 54 mp
 • An constructie 1978
 • Semidecomandat
 • Etaj 7 din 10
Bucuresti, ieri, 17:49
54.900 €

zona Piata Chibrit, renovat recent, balcon inchis. Bucataria ramane mobilata. Fara risc seismic. Pret negociabil.

 • Suprafata 50 mp
 • An constructie 1962
 • Semidecomandat
 • Etaj 6 din 10
Bucuresti, ieri, 17:47
55.000 €

Kaufland, cf. 1, bloc anvelopat, fara imbunatatiri,

 • Suprafata 52 mp
 • An constructie 1974
 • Decomandat
 • Etaj 9 din 10
Bucuresti, ieri, 17:36
55.000 €

cf. 1, parter inalt din 4, cu g, f, p, t, um, ac, cadastru si intabulare, se vinde cum arata in poze, foarte aproape de metrou Costin Georgian,

 • Suprafata 55 mp
 • An constructie 1964
 • Semidecomandat
 • Etaj parter din 4
Bucuresti, ieri, 17:32