INCHIRIERI OFERTE spatii comerciale, birouri (251 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Unirii,Splaiul Indep Ciurel, ap. 2 camere, nemobilat, neutilat, balcon, et.10/11, vedre panoramica, strand Ciurel, la 2 min. de metrou Semanatoarea, Petrache Poenaru, Politehnica, Crangasi, Splaiul...
0752.289.029
; office@espaco.ro ; www.espaco.ro
31 May 18:05
suprafata utila 72 mp
birouri
300 € B
VETERANILOR PIATA, spatiu comercial situat in interiorul Pietei Veteranilor, liber, grup sanitar, contorizare separata, spatiu depozitare, birou, open space 30 mp, curent trifazic, zone Militari,...
0731.301.900
; cristian.grigore@reian.ro ; www.reian-imobiliare.ro
31 May 18:02
suprafata utila 57 mp
spatiu comercial
2.000 € B
BANEASA, Antena 1,  zona de Nord-Regina Maria Baneasa, birou 2 camere, et. 3, bloc 2008, stradal, contorizat, centrala termica, grup sanitar, mocheta, bucatarie mobilata, a/c, lift 4 persoane,...
0724.798.495
; ionut.lotca@topis.ro ; www.topis.ro
31 May 17:39
suprafata utila 55 mp
birouri
500 € B
VICTORIEI PIATA,  Titulescu, birou 160 mp (80 mp/ nivel)+ 2 locuri in garaj, d+p+e, an 2007, situat pe 2 nivele (p-1 din 2) scara interioara, dar si intrari separate pe fiecare nivel din scara...
0724.798.495
; ionut.lotca@topis.ro ; www.topis.ro
31 May 17:37
suprafata utila 160 mp
birouri
1.600 € com. 0% B
DEPOZIT - POPESTI Depozit in Popesti Leordeni in suprafata de 140 mp
0751.100.009
31 May 16:40
suprafata utila 140 mp
spatiu depozitare
500 € IF
DEPOZIT - POPESTI Depozit in Popesti Leordeni in suprafata de 150 mp, din care 80 mp - camera frigorifica
0751.100.009
31 May 16:38
suprafata utila 150 mp
spatiu depozitare
600 € IF
DEPOZIT - POPESTI Depozit in Popesti Leordeni in suprafata de 70 mp
0751.100.009
31 May 16:31
suprafata utila 70 mp
spatiu depozitare
250 € IF
MILITARI  Apusului, spatiu stradal, pe colt, doua vitrine, doua intrari, vad comercial si pietonal, ideal pariuri sportive/ farmacie,
0728.117.778
31 May 16:22
suprafata utila 79 mp
spatiu comercial
2.500 € B
RAHOVA  Salaj, Complex Humulesti, vav statia ratb, stradal, P+3ET, se inchiriaza et. 1, 2, 3, se pot face modificari si amenajari, chiria 400 € etaj, pretabil: birouri, clinica,...
0768.580.861
; andreea_iorga@yahoo.com
31 May 14:26
suprafata utila 330 mp
spatiu comercial
400 € B
Mihai Bravu,  spate Stadion Olimpia-Drumeagului 27, sect. 3, spatiu compartimentat, P+1+M, pentru firme, birouri etc., toate utilitatile, parcare, pret negociabil,
0765.330.404
31 May 14:24
suprafata utila 600 mp
birouri
B
13 SEPTEMBRIE  Sebastian, stradal, S+P+E+M, st-150 mp, sc. 305 mp, incalzire cu centrala termica/ panouri solare, canalizare, sistem drenaj, 5 gr. sanitare, 5 camere + mansarda, contract...
0768.580.861
; andreea_iorga@yahoo.com
31 May 14:20
suprafata utila 300 mp
birouri
1.100 € B
PACHE PROTOPOPESCU, cladire de birouri inchiriaza spatii birouri cu suprafete intre 12 mp si 50 mp mobilate. Paza, servicii receptie, monitorizare video, mobilat la cerere. Toate costurile incluse.
0741.450.010/ 0741.450.010
; guapadress@yahoo.com
31 May 13:51
suprafata utila 30 mp
birouri
13 € B
UNIRII, spatiu birouri (stil garsoniera), situat in bloc reabilitat, etaj 3/5, situat in apropierea metroului Universitate, toate costurile de inchiriere cuprinse in pret, centrala...
0722.702.564/ 0768.046.976
; ioan.rusupfa@gmail.com
31 May 13:41
suprafata utila 24 mp
birouri
360 € B
FERDINAND,  Gara de Est, etajul 1 si etajul 2 din P+3, suparafata utila 72 mp/etaj, suprafata construita 85 mp/etaj, open-space, compartimentare la cerere, toate utilitatile, grup sanitar,...
0758.230.771/ 021.252.16.05
; filip@confortcasaimobiliare.ro ; www.confortcasaimobiliare.ro
31 May 13:27
suprafata utila 72 mp
birouri
400 € B
BERCENI,  Oltenitei, intr Popesti, Lidl, inchiriez teren, 3 loturi, 2.300 mp-d-40 m, 12.500 mp-d=89 m, 38.000 mp-d=60 m, stradal, 4 benzi, sau supraf. mai mici,
0758.089.602
31 May 13:14
suprafata utila 38000 mp
spatiu comercial
3 L B
RAHOVA  Salaj Petrom Telita, ap. 4 cam, p/10, 2 gr. san., toate imbunatatirile, 3 calculatoare, xerox, imprimante, centrala telefonica, pretabil birouri, apropiere Mall Liberty, rond...
0737.481.773
; euro.c.imobiliare@gmail.com
31 May 13:07
suprafata utila 100 mp
birouri
580 € B
MOSILOR  -Obor, spatiu la curte, amenajat pentru catering, pizzerie etc., dotat cu un cuptor pentru pizza pe lemne, masa rece din inox, lada frigorifica, rafturi, gresie, faianta,...
0743.020.020
31 May 12:38
suprafata utila 30 mp
spatiu comercial
350 € B
UNIVERSITATE,  Unirii, tip hub, spatiu deschis, in pretul chiriei sunt incluse toate cheltuielile destinate unui spatiu de birouri, centrala termica, et. 2/5, acces sala de sedinte, 5 minute...
0722.702.564/ 0768.046.976
; ioan.rusupfa@gmail.com
31 May 12:38
suprafata utila 5 mp
birouri
90 € B
TITAN, inchiriez patru spatii comerciale, stradal, vad comercial, constructie 2015, 75 mp-vitrina 4 m, 12 m- vitrina 7 m, 150 mp- vitrina 9 m, 400 mp- vitrina 15-20 m, inaltimea...
0771.149.179
31 May 12:19
spatiu comercial
16 € B
NATIUNILOR UNITE PIATA, camera demisol, pretabil activitati gen montat gene false, masaj, protezista unghii,
0767.213.777
31 May 12:07
suprafata utila 10 mp
spatiu comercial
150 € B
MIHAILESTI   (Giurgiu) inchiriez spatiu comercial, cu vad comercial 15 ani, controlabil, Sos Bucuresti-Alexandria (DN 6), (la pitici);
0726.915.230/ 0724.811.177
31 May 12:02
suprafata utila 250 mp
spatiu comercial
GR
SECTOR 2, inchiriem doua spatii de 40 mp si 100 mp, toate utilitatile, acceptam variante de asociere;
0720.304.444
31 May 12:00
B
REPUBLICA,  Drumul intre Tarlale, hala s=100mp, spatiu amenajat recent, izolat termic, pretabil depozitare, mici ateliere de productie, acces tir/ auto, locuri parcare,
0724.485.211/ 0732.366.831
; lcluminita7@gmail.com
31 May 11:48
suprafata utila 100 mp
spatiu depozitare
4 € B
POPESTI,  centru, Primarie, aflat la parterul unui bloc nou, constructie 2015, finisat, vitrina, locuri parcare, grup sanitar, zona centrala,
0764.180.052/ 0765.096.632
31 May 11:38
suprafata utila 57 mp
spatiu comercial
600 € IF
CALARASILOR CALEA,  adiacent, zona linistita, acces metrou/ratb, 130 mp, 5 incaperi, casa parter si etaj, 2 intrari, parter-open space, birou si receptie, etaj-open space, anexa, 2 gr. sanitare,...
0728.415.944/ 0745.540.560
31 May 11:30
suprafata utila 130 mp
birouri
800 € B
SEMANTOAREA,  Unirii, Ciurel, 2 camere nemobilat, neutilat, balcon, et. 10/11, vedere panoramica, strand Ciurel, la 2 min. de metrou Semanatoarea, Petrache Poenaru, Politehnica, Crangasi,...
0752.289.029
; office@espaco.ro ; www.espaco.ro
31 May 11:15
suprafata utila 72 mp
birouri
300 € B
BUCURESTI, depozit Clinceni, 4 corpuri, temp. controlata pana la -28 de grade/6000 mp, temperatura ambientala/3000 mp, birouri/1400 mp. Spatiu depozitare 3108 mp in corpul C4. Preturi...
0752.272.007
; imr@secure-management.eu
31 May 11:08
suprafata utila 11995 mp
spatiu depozitare
4 € IF
GIULESTI CALEA, piata, fost service auto, hala + birouri, curent 380, centrala, toate utilitatile trase, curte betonata, teren total 617, deschidere 16 m, zona linistita sau vanzare,
0722.465.875
31 May 10:41
suprafata utila 100 mp
spatiu industrial
670 € B
UNIRII  -Curtea de Apel, etaj P+M, 8 camere, ideal cabinet avocatura, medical, spatiu comercial, firme IT, etc, liber,
0728.114.498
31 May 10:31
suprafata utila 400 mp
spatiu comercial
5.000 € B
AVIATORILOR,  De Gaule, TVR, proiect 2015, standarde occidentale in totalitate, 2 min. metrou, ideal activilate luxury sau reprezentanta de top, toate utilitatile ultramoderne, vitrina...
0728.092.281
; domoestate@yahoo.com
31 May 10:30
suprafata utila 200 mp
2.100 € 2.500 € B
DRISTOR  apropiere metrou, str. Papiu Ilarian nr. 17, subsol cladire birouri, 220 mp, 2 intrari (una auto), pretabil depozitare, distributie. Proprietar,
0723.200.959
; deliahangan@yahoo.com
31 May 09:51
suprafata utila 220 mp
spatiu depozitare
800 € B
DRUMUL TABEREI  Cartierul Brancusi, magazin, contorizat, apa, curent electric, centrala, faianta, gresie, termopan, pretabil, pentru orice, liber,
0722.295.546
31 May 09:28
suprafata utila 27 mp
400 € B
FILARET, la parterul primului bloc din ISG Residence II, stradal, 2 cai de acces, toate utilitatile, pozitionare foarte buna, vad comercial, vitrina stradala, Parc Carol. Disponibil...
0753.112.731/ 0748.238.661
31 May 09:18
suprafata utila 182 mp
spatiu comercial
17 € B
VETERANILOR PIATA proprietar inchiriez spatiu comercial, cadastru, intabulare, utilitati, 1+1 garantie, urgent,
0723.177.704
30 May 23:12
suprafata utila 60 mp
1.900 € B
MARGEANULUI  30 proprietar, stradal, a functionat 6 ani cu vanzare pui si derivate din pui, toate conditiile plus aer conditionat;
0741.777.404/ 0725.015.870
30 May 23:00
suprafata utila 35 mp
B
SALAJ SOSEAUA, stradal, 72,75 mp, proprietar,
0722.906.219
30 May 22:36
spatiu comercial
900 € B
UNIRII  Vitan, parter, toate utilitatile;
0744.631.240
30 May 22:34
suprafata utila 150 mp
spatiu comercial
B
UNIRII,  Zepter, mezanin, toate utilitatile;
0744.631.240
30 May 22:34
suprafata utila 40 mp
spatiu comercial
B
DECEBAL BULAVARDUL, spatiu 78 mp + 78 mp subsol, pretabil orice activitate;
0744.631.240
30 May 22:33
spatiu comercial
B
DECEBAL BULEVARDUL, amenajat/ utilat restaurant - cafenea. Posibil terasa 156 mp;
0744.631.240
30 May 22:33
suprafata utila 135 mp
spatiu comercial
B
UNIRII,  Cantemir, strada Poterasi nr. 10, birouri diverse suprafete, de la 30 mp pana la 250 mp, cladire noua, lift, ac, utilitati, paza, 10 €/ mp + 2,5 € mentenanta si...
0771.270.618
30 May 22:31
suprafata utila 50 mp
birouri
10 € B
16 FEBRUARIE, spatiu, cu vad foarte bun, la 50 m pana in piata pentru activitati comerciale, neg.,
0787.554.553
30 May 21:58
suprafata utila 25 mp
B
BUCURESTI, complex comercial, Straduintei, vad comercial, deosebit,
0722.610.904
30 May 21:30
suprafata utila 30 mp
2.500 L B
KOGALNICEANU STATUIE, demisol, 1949, functional ca restaurant, bar, club, 2 intrari - iesiri, suport cost autorizatie ISU. Amenajat mese-scaune, disc.,
0737.860.607/ 0720.403.789
30 May 21:04
suprafata utila 200 mp
spatiu comercial
1.800 € B
BERZEI,  Piata Matache, stradal, spatiu depozitare in hala, curent electric, apa, canalizare, grup sanitar, paza, administrare, se poate compartimenta fata de restul depozitului,...
0722.785.494
30 May 20:06
suprafata utila 150 mp
spatiu depozitare
5 € B
APARATORII PATRIEI inchiriez vila p+e+m : spatiu de productie, depozitare, comert etc.Toate utlitatile. Pretabil farmacie, notariat, cabinet avocatura etc.Seriozitate.
0726.950.664
30 May 17:24
suprafata utila 80 mp
spatiu comercial
B
ROMANA PIATA, birouri decomandate, de aprox. 12 mp, pe baza de abonament, ideale pentru antreprenori si firme mici. Utilitati, acces sala conferinte si bucatarie - incluse in abonament,
0762.274.914/ 0371.018.190
; office@abest-lounge.com ; www.abest-lounge.com
30 May 16:58
suprafata utila 12 mp
birouri
700 L luna B
UNIVERSITATE, parter 30 mp + subsol locuibil 20 mp, lumina naturla, ultracurat, fara vitrina, 2 intrari, utilitati proprii: apa, gaze, trifazat, liber, pret negociabil, proprietar,
0728.889.805
30 May 16:54
800 € B
RAHOVA, spatiu la curte, grup sanitar, intrare direct din strada, ideal pentru nou magazin, depozit, atelier etc., super oferta, garantie plus,
0769.350.184/ 0742.350.553/ 0735.343.011
30 May 16:41
suprafata utila 20 mp
500 L B
UNIREA,  Mircea Voda, bulevard mezanin comercial, open space, utilitati, receptie parter, luminos, geamuri mari, pretabil showroom, magazin, birouri, la pret se adauga tva,
0746.799.339
; contact@alexdanulescu.ro ; www.alexdanulescu.ro
30 May 16:36
suprafata utila 450 mp
birouri
4.500 € B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 spatiu comercial |  particular |  militari |  restaurant |  birouri |  hala |  colentina |  pantelimon |  rahova |  dorobanti |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 31 May 2016
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD