IMOBILIARE INCHIRIERI regim hotelier, case vacanta (403 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
UNIVERSITATE, Magheru, Mall Vitan, garsoniere, apartamente cu 2, 3 camere, stradale, utilate, mobilate lux, tv, Wi-Fi, AC, masina de spalat. Pt. perioade mari reduceri. Seriozitate. Non stop....
0765.480.505/ 0732.871.269
23 Apr 16:37
50 L
3ore
B
BERCENI (Piata Progresul) Petre Ispirescu, gars.in regim hotelier complet utilate, mobilate modern, foarte curate, preturile sunt variabile:50L/3ore,80L/1 noapte,100L/1zi, oferim...
0765.867.332
23 Apr 16:19
80 L
1noapte
B
BUDAPESTA, Unirii, garsoniere de inchiriat in regim hotelier, mobilate si utilate complet, foarte curate, Wi-fi, ac. Oferim seriozitate si discretie. Non stop. Exclus escorte. Preturi...
0762.757.232
; bucuresti.regimhotelier@yahoo.com
23 Apr 16:05
50 L
3 h
B
TITAN apartament si Dristor garsoniera foarte aproape de metrou inchiriez, mobilate, utilate, toate conditiile, accept si escorte, garsoniera 100 L, apartament 130 L;
0768.499.089/ 0737.195.024
23 Apr 15:07

B
TINERETULUI, moderne, Timpuri Noi, 1 Mai, Romexpo, Vitan in Rin Grand Hotel, garsoniere, apartamente 2,3 camere utilate, mobilate modern, prosoape, lenjerii curate, poze reale, 100 L zi, 70...
0723.462.241
23 Apr 14:47

B
UNIRII, Horoscop, Universitate, Centru Istoric, Cantemir, garsoniere si apartamente de 2-3 cam. mobilate, utilate, stradale, parcare, fara portar, igiena si discretie maxima, factura,...
0769.650.280/ 0723.851.318
; ana_aparthotel@yahoo.com
23 Apr 14:42
50 L
B
Gars. regim hotelier titan,1 decembrie, piata muncii, inchirieri garsoniere in regim hotelier, toate conditiile, zona linistita, loc parcare, discretie maxima, 70 l/ 3 ore, 100 l/ zi, rog seriozitate
0765.326.883/ 0726.413.713
; poto_dany@yahoo.com
23 Apr 14:29
100 L
zi
B
GIURGIULUI, piata Progresul. Garsoniere decorate modern pt. a oferi tot luxul si confortul necesar. Curatenie si igena maxima, wi-fi, tv, ac, dvd, frigider, jacuzzi. Etc, preturi: 50 L/2-3...
0762.380.048/ 0729.429.795
; hyundyy@yahoo.com
23 Apr 14:28

B
VITAN MALL, stradal, 3 camere la pret de 2 camere, decomandate, spatioase, curate, centrala termica proprie, vedere fata, intrare stradala, locuri parcare, poze din locatie recente,...
0762.273.811/ 0763.773.111
23 Apr 14:14
150 L
zi
B
ALBA IULIA, Octavian Goga, Nerva Traian, Unirii, Calea Calarasi, garsoniere, apartamente stradale, mobilate lux, internet. Preturi in functie de sedere incepand cu,
0728.142.362/ 0734.293.714
23 Apr 13:59
100 L
B
ALBA IULIA,UNIRII, Camera de Comert, Universitate, Romana, Nerva Traian, Decebal, apartamente si garsoniere. Discretie, curatenie, seriozitate, lux, internet wireless, poze reale;
0728.433.200
23 Apr 13:51

B
CENTRAL, Decebal, Muncii, garsoniere utilate complet, mobilate modern, aer conditionat, foarte curat, discret, exclus escorte, 70 L/ 3 ore, 100 L/ zi,
0763.718.826
23 Apr 13:48
70 L
3ore
B
DRISTOR, McDonalds, Universitate-Pizza Hut, regim hotelier, garsoniere amenajate modern, utlate cu: cuptor cu microunde, tv lcd, Wi-Fi, frigider, pat dublu, cabina dus, 50 L 2-3 ore, 100...
0761.931.088/ 0763.827.431
; cazare24h@gmail.com
23 Apr 13:35

B
UNIVERSITATE, Coltea, ap. 2 camere lux, utilat/ mobilat modern, 100-140, 2 tv, net wi-fi, masina de spalat, zona metrou, Centru Vechi, reduceri mari in weekend, termen lung, pret in functie...
0727.993.731/ 0755.044.255
; florinliviu@gmail.com
23 Apr 13:02
100 L
zi
B
GARA DE NORD, garsoniera dubla, 36 mp, maxim 4 persoane, 80-120, utilata/ mobilata complet, tv, Wi-fi, masina de spalat, reduceri de sarbatori/ weekend/ termen lung, pret in functie de nr. de...
0727.993.731/ 0755.044.255
; florinliviu@gmail.com
23 Apr 12:58
80 L
zi
B
ROMANA, Coloane, Calea Victoriei, Unirii, Centru Vechi, garsoniere si apartamente mobilate, utilate complet, foarte curate, internet Wifi, preturi de la 100 L zi, 50 L/2-3 ore, poze...
0765.562.851
23 Apr 12:56
100 L
noapte
B
TITAN, langa metrou Titan, inchiriez garsoniera in regim hotelier, internet, tv, confort, curatenie, discretie, mobilat modern, 40 lei 2-3 ore, 80 lei/zi;
0720.187.773
23 Apr 12:32

B
VITAN, in hotel Rin Grand Hotel, lux, modern, apartament 2 camere, pat matrimonial, internet Wi-Fi gratis, curatenie maxima, 30 €/zi, Timpuri Noi, Tineretului, 1 Mai, garsoniera...
0722.741.280
23 Apr 12:29
100 L
B
ALBA IULIA, Romana (ASE), Nerva Traian, Camera de Comert garsoniere in regim hotelier, mobilate, utilate, dec., um, p, t, g, f, masina de spalat, internet, aer conditionat, termen scurt...
0731.175.888
23 Apr 12:18
100 L
24/h
B
ALBA IULIA, garsoniere in regim hotelier si apartamente cu 2 camere, curatenie, seriozitate, mobila, utilate complet, wi-fi, pretul in functie de zile libera;
0769.528.885
; regimhotelierbuc@gmail.com ; www.regim-hotelierbuc.ro
23 Apr 12:11

B
DRISTOR, Alba Iulia, apartamente 2 cam. si garsoniera mobilate si utilate complet, stradal, internet, interfon, vedere fata, ideal escort, seriozitate, rog seriozitate, poze din ap.,
0785.334.257/ 0720.496.126
; regimhoteliernonstop@yahoo.com
23 Apr 12:09
150 L
zi
B
CANTEMIR, Octavian Goga, Universitate, Tineretului, Romana, Decebal, Unirii, garsoniere si apartamente 2 camere, loc de parcare, stradale, discrete, curate, mobilate si utilate lux,...
0762.151.698
23 Apr 11:47
120 L
B
UNIRII, Horoscop, Universitate, Centru Istoric, Cantemir, garsoniere si apartamente de 2-3 cam. mobilate, utilate, stradale, parcare, fara portar, igiena si discretie maxima, factura,...
0769.650.280/ 0723.851.318
; ana_aparthotel@yahoo.com
23 Apr 11:35
50 L
2-3ore
B
CENTRAL si ultracentral, garsoniere si apartamente cu 2 sau 3 camere, complet mobilate si utilate. Locatii stradale, curate, discrete. Inchiriem si pentru cateva ore;
0727.401.622
23 Apr 11:30

B
UNIVERSITATE, I.C. Bratianu, garsoniera, regim hotelier, decomandata, mobilata, utilata complet, nou, lenjerii prosoape, masina de spalat, tv, liniste, curat, caldura, discretie. Cazari non...
0755.085.106/ 0761.230.682
23 Apr 11:24
50 L
3h
B
CITY MALL, garsoniera de lux, regim hotelier, aer conditionat, tv cablu, wireless, sistem audio, mini-bar, 60 L pt 2-3 h sau intre 60 - 200 L (in functie de interval),
0736.854.185
; cristirobuc@yahoo.com
23 Apr 11:21
60 L
2-3ore
B
ALBA IULIA, Bd. Unirii, Universitate, Romana, apartamente si garsoniere lux, renovate ultramodern, mobilate, utilate internet Wireless, metrou parcare, exclus escorte. Poze reale lux....
0726.005.070
; office@imobiliare888.ro ; www.imobiliare888.ro
23 Apr 11:20
110 L
B
ALBA IULIA, Rond, garsoniere, ap. 2 camere, mobilate, utilate, prosoape curate, tv, frigider, internet, etc, pret de la,
0723.966.868
; bubchen_planet@yahoo.com
23 Apr 11:18
100 L
B
BERCENI Piata Progresul, garsoniere lux amenajate modern, jacuzzi, ac, tv, lenjerii si prosoape de calitate, va ofera un ambient placut si discret, pret 50 L - 3 ore, 130 L - zi...
0721.680.520/ 0760.164.082
; stancucornelia80@yahoo.com
23 Apr 11:13

B
UNIRII, Udriste, ofer regim hotelier, toate conditiile, zona linistita, loc parcare, discretie maxima, 3 ore/ 60 L, 24 ore/ 100 L, rog seriozitate;
0761.271.685
23 Apr 09:09

B
DIMITRIE CANTEMIR, Calea Calarasi, Corneliu Coposu, 2 camere si Alba Iulia, Dimitrie cantemir garsoniere, curatenie, wi-fi, rog seriozitate,
0769.528.885
; regimhotelierbuc@gmail.com ; www.regim-hotelierbuc.ro 23 Apr 08:55
150 L
B
UNIRII Alba Iulia, stradal, in regim hotelier, garsoniera, curata, mobilata, utilata, internet, cablu tv, 3 ore,
0728.290.527
; regim_hotelier@yahoo.com
23 Apr 08:08
50 L
B
ALBA IULIA Rond, 2 camere + dressing, decomandat, intrare stradala, vedere pe fata (chiar in rond) etaj 1, mobilat utilat, internet wi-fi, proprietar, ideal escort,
0761.767.725
22 Apr 20:55
150 L
B
TITAN, garsoniera recent renovata, complet mobilata si utilata, aragaz, frigider, masina de spalat, tv, internet Wi-Fi,
0720.385.999
; crystina_vyl@yahoo.com ; www.rent-confort.com
22 Apr 20:42
90 L
noapte
B
VITAN, Rin Grand Hotel, lux, modern, apartament 2 camere, pat matrimonial, internet Wi-Fi gratis, curatenie maxima, 30 €/zi, Timpuri Noi, Tineretului, 1 Mai, garsoniera 70 lei/ 3...
0722.741.280
22 Apr 20:02
100 L
B
MAGHERU, Universitate, central, garsoniera mobilata modern. Curatenie, discretie, seriozitate,
0767.321.000
22 Apr 18:48
100 L
zi
B
ALBA IULIA, Octavian Goga, Nerva Traian, Unirii, Calea Calarasi, garsoniere, apartamente stradale, mobilate lux, internet. Preturi in functie de sedere incepand cu,
0728.142.362/ 0734.293.714
22 Apr 17:44
100 L
B
TINERETULUI, moderne, Timpuri Noi,1 Mai, Romexpo, Vitan in Rin Grand Hotel, garsoniere, apartamente 2,3 camere utilate, mobilate modern, prosoape, lenjerii curate, poze reale, 100 L zi, 70 L...
0723.462.241
22 Apr 16:52
100 L
B
TITAN, Auchan, Norauto, complex Rasarit de Soare, mobilata modern, curat, internet, parcare, discretie, intimitate de la 50 L/ 3 ore, 100 L/zi (noapte), negociabil in functie de...
0731.735.735
22 Apr 16:42
50 L
B
TITAN apartament si Dristor garsoniera foarte aproape de metrou inchiriez, mobilate, utilate, toate conditiile, accept si escorte, garsoniera 100 L, apartament 130 L;
0768.499.089/ 0737.195.024
22 Apr 16:37

B
CANTEMIR, Octavian Goga, Universitate, Tineretului, Romana, Decebal, Unirii, garsoniere si apartamente 2 camere, loc de parcare, stradale, discrete, curate, mobilate si utilate lux,...
0785.049.091
22 Apr 16:17
120 L
B
DRISTOR, McDonalds, Mall Vitan, garsoniere calduroase si cochete, pat dublu, caldura, aer conditionat, tv, internet, rugam seriozitate si discretie, pretul fiind 50 L pt 3 h, si 100 L/...
0763.497.850
22 Apr 16:03
50 L
B
UNIVERSITATE, regim hotelier, garsoniera moderna, curata, lenjerie / prosoape, stradal, non-stop,
0767.466.456
22 Apr 16:02
90 L
zi
B
UNIRII, Cocor, Centrul Vechi, Calea Victoriei, Romana, garsoniere si apartamente mobilate lux, utilate complet, foarte curate, internet wifi, preturi de la 100 L zi/ noapte, 50 L cateva...
0765.562.851
22 Apr 15:21

B
ALBA IULIA Rond, garsoniere, ap. 2 camere, mobilate, utilate, prosoape curate, tv, frigider, internet, etc, pret de la 100 lei/zi;
0723.966.868
; bubchen_planet@yahoo.com
22 Apr 15:21

B
BUDAPESTA, Unirii, garsoniere de inchiriat in regim hotelier, mobilate si utilate complet, foarte curate, Wi-fi, ac. Oferim seriozitate si discretie. Non stop. Exclus escorte. Preturi...
0762.757.232
; bucuresti.regimhotelier@yahoo.com
22 Apr 15:01
50 L
B
BERCENI City Mall garsoniere mobilate si decorate modern pt. a oferi tot luxul si confortul necesar. Curatenie si igena maxima, wi-fi, tv, ac, dvd, frigider, jacuzzi. Etc, preturi: 50...
0762.380.048/ 0729.429.795
; hyundyy@yahoo.com
22 Apr 14:28

B
DRISTOR Mc Donalds, Universitate-Pizza Hut, regim hotelier, garsoniere amenajate modern, utlate cu: cuptor cu microunde, tv lcd, Wi-Fi, frigider, pat dublu, cabina dus. 50 L 2-3 ore,...
0761.931.088/ 0763.827.431
; cazare24h@gmail.com
22 Apr 14:18
50 L
100 L
B
UNIVERSITATE, centru, garsoniere cochete langa Calea Victoriei, Novotel, Cismigiu, centru vechi la 200 m, Unirii sau Romana la 500 m, amenajate lux, Tv, ac, WI-FI internet, mobilier nou,...
0743.053.070
; bucharestcenter@gmail.com
22 Apr 14:04
100 L
B
UNIRII, Ultracentral, Ultimul Etaj, Splaiul Unirii zona Sitraco, garsoniera micuta si cocheta + terasa. Inchiriere in regim hotelier. In proximitate magazinul Unirea, metrou, Centrul...
0743.110.066
; vlad@rinagroup.com
22 Apr 14:04
15 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 unirii |  garsoniera |  2 camere |  regim hotelier |  particular |