IMOBILIARE INCHIRIERI imobile diverse, camere cu chirie (157 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
INCHIRIEZ in regim hotelier pentru turisti, 1 camera (20 mp), intr-un apartament de 4 cam la bloc in Constanta, situat la et I, foarte aproape de plaja, zona Faleza Nord. Pret oferta 45...
0763.760.584
; iosifp453@gmail.com
25 Jun 18:22
CT
ION MIHALACHE  ofer camera in apartament 2 camere, mobilata, p/7, decomandat, unei fete salariate, nefumatoare, cu program de serviciu de zi, plus garantie,
0733.483.447
25 Jun 13:37
100 € B
MIHAI BRAVU, Kaufland, camera mobilata in ap 3 camere cf. 1, dec., 5/8, masina spalat, 2 frigidere, t, parchet stejar, unui baiat salariat, garantie+
0733.483.447
25 Jun 13:35
450 L B
LACUL TEI zona, inchiriez camera la curte cu dependinte comune, pentru o singura persoana;
0722.614.521/ 0722.956.765
25 Jun 12:38
B
CRANGASI ofer camera la curte, intrare separata, incalzire centrala,
0769.247.237
25 Jun 12:09
500 L B
BERCENI,  Emil Racovita, Metrou7 min, Ratb, 1 camera din 3 la bloc, curata, mobilata, tvled, net, frigider, mas. spalat, toateconditiile, pentru o doamna salariata, ingrijita, serioasa,...
0766.808.797
; euroconcept.translations@yahoo.com
25 Jun 11:42
350 L B
ARMENEASCA totul nou in vila,
0756.923.564
25 Jun 11:34
150 € B
GORJULUI, camin particular, cazare pt. baieti, locuri disponibile, camere utilate cu tv, frigider, net, bai si bucatarii la comun, utilate complet, la 5 min. de metrou Gorjului, liniste...
0784.717.299
; dinculescu_mihai@yahoo.com
25 Jun 10:38
400 L B
HOSTEL Oferim cazare gratuita pentru o doamna sau domnisoara in regim voluntariat pentru un minim de ajutor la receptie si intretinerea spatiilor comune,
0786.606.097
; byzanthin@yahoo.com ; www.hostel-byzanthin.ro
24 Jun 22:59
10 L B
MARGEANULUI zona, camera de inchiriat la curte;
0761.043.160
24 Jun 22:31
B
FUNDENI SOSEAUA, camere mobilate/utilate, camere sunt cu 2 si 3 paturi, incluse cheltuielile de intretinere, conditii foarte bune, curatenie si liniste, pret/persoana,
0762.842.215/ 0734.235.211
24 Jun 22:28
400 L B
MINIS PIATA, inchiriez camera, bloc mic, convenabil, unei tinere, sunt pensionara invatatoare, acomodabila;
021.644.66.96
24 Jun 22:19
B
CAMERA vila;
0767.235.277
24 Jun 22:12
B
PANTELIMON, Cora, inchiriez camera in ap. rezid. pentru fete sau doamna cu copil;
0765.281.030
24 Jun 21:58
B
DRISTOR, apropiere metrou, inchiriez camera unei fete, nefumatoare, ap. 2 cam., et. 1, 1+1,
0766.550.232
24 Jun 21:56
450 L B
TITAN, in spate Auchan, inchiriez camera in vila, mobilata, utilata,
0764.162.007
24 Jun 21:34
500 L B
GIURGIULUI SOSEAUA, camera cu chirie la bloc, mobilata, frigider, tv, masina spalat, bucatarie utilata, la un baiat sau o fata, tineri sau cuplu, 450-500 L + cheltuieli;
0770.496.123
24 Jun 20:58
B
MARGEANULUI, inchiriez 1 cam. in ap. 3 camere unei persoane salariate, chirie si intretinere incluse,
0729.269.662
24 Jun 20:56
550 L B
OCCIDENTULUI,  zona, Piata Sfintii Voievozi, inchiriez camera mobilata cu toate utilitatile necesare la vila, gaze, sector 1;
0722.761.861
24 Jun 20:51
B
MILITARI, proprietara inchiriez camera mobilata, acces dependinte, tv, internet, curat, numai fata nefumatoare,
0727.152.258
24 Jun 20:29
350 L B
CRANGASI cartier, inchiriez camera in ap. cu trei camere;
0732.178.459
24 Jun 20:24
B
CAMERA la curte intrare comuna plus utilitati, sau fost spatiu comercial 2 camere, grup sanitar, intrare separata, pretabil orice, depozit sau spatiu de locuit, etc, suprafata 60 mp,
0784.400.470
; mariusstinga@yahoo.com
24 Jun 18:46
B
TINERETULUI, inchiriez camera in apartament cu doua camere, mobilat si utilat complet
0724.244.140
; vasianandrei31@yahoo.com
24 Jun 18:22
700 L B
CAMERA. Barbat 47 ani ofer camera locuit, acces utilitati, unei doamne pt. mic ajutor menaj;
0767.850.916
24 Jun 15:54
B
GORJULUI, Militari, inchiriez 1 camera din 3, decomandate, 2 fiind ocupate de o fata si un baiat, apartamentul este utilat modern;
0752.395.871
24 Jun 14:33
B
STEFAN CEL MARE ZONA, o camera curte;
0766.328.112/ 0722.100.408
24 Jun 13:49
B
BERCENI, camera separata in apartament, frigider, masina, tv, internet, la doamna modesta, proprietar domn;
0724.841.011
24 Jun 13:49
B
CENTRAL gratuit ofer casa, masa contra menaj, salariate, nefumatoare, singure, cu permis auto, care lucreaza in ture;
0722.444.564/ 021.434.42.69/ 0771.710.565
24 Jun 13:19
B
ARMENEASCA, camera in vila, renovata integral, civilizat, cocheta, curte, relaxare,
0756.923.564
24 Jun 12:48
150 € B
CAMERA cu gazduire gratuita, pe termen lung, Bucuresti, la o fata simpla, salariata/nesalariata/eleva liceu seral/studenta, contra ajutor/menaj. Proprietar, 33 ani.
0766.791.750
24 Jun 12:07
B
GORJULUI, camin particular, cazare pt. baieti, locuri disponibile, camere utilate cu tv, frigider, net, bai si bucatarii la comun, utilate complet, la 5 min. de metrou Gorjului, liniste...
0784.717.299
; dinculescu_mihai@yahoo.com
24 Jun 12:05
400 L B
DRISTOR,  Kaufland, 1 camera situata in ap. 3 camere, confort 1, decomandat, mobilat si utilat, cu acces baie si bucatarie, masina de spalat, internet, situat vis-a-vis de Kaufland, etaj...
0763.651.612/ 0727.291.221
; georgiana_imob@yahoo.com
24 Jun 11:42
450 L B
CAMERA mobilata, acces utilitati, contra menaj. Ofer locuinta, prefer doamna singura, eventual cu 1 copil (fetita);
0726.885.871/ 0762.274.705
24 Jun 11:32
B
SEBASTIAN Parc, doamna singura, ofer camera in apartament decomandat, etaj 3/8, mobilata, acces utilitati, prefer un baiat salariat sau o fata, pret convenabil, garantie plus,
0769.350.184/ 0742.350.553/ 0735.343.011
24 Jun 11:32
350 L B
GARA DE NORD inchiriez o camera, strada Garii de Nord, dec., constr. 1960, 45 mp, et. 3,
0749.114.051
24 Jun 11:30
550 L B
13 SEPTEMBRIE Prosper, camera bloc, mobilata complet, tv, internet, acees dependinte la comun, lunar
0765.458.039
24 Jun 11:00
400 L B
23 AUGUST CARTIER, camera inchiriat pentru doamne sau fete, toate conditiile,
0724.215.168/ 0762.132.623
24 Jun 11:00
450 L B
ANDRONACHE, inchiriez la curte 1 camera mobilata, cu acces bucatarie pt. 1 persoane;
0726.240.906/ 0736.028.018
24 Jun 11:00
B
ANGHEL SALIGNY metrou, inchiriez camera in vila, 500 vara inclus utilitati, curent, gaze, tv, internet;
0722.240.772
24 Jun 11:00
B
APARATORII PATREI, metrou, inchiriez o camera mobilata, toate utilitatile, unei doamne,
0723.453.397
24 Jun 11:00
500 L B
APARATORII PATRIEI, casa la curte, ofer spre inchiriere doua camere, hol, baie, bucatarie pentru cazare muncitori;
0774.488.977
24 Jun 11:00
B
APARATORII PATRIEI, Drumul Jilavei, str. Lataretu Dumitru 12, sector 4, camera la curte, mobilata si utilata, toate conditiile. Pret avantajos;
0726.106.251
24 Jun 11:00
B
APARATORII PATRIEI, metrou, 2 camere curte, pentru cazare muncitori (barbati);
0726.523.399
24 Jun 11:00
B
APARATORII PATRIEI, metrou, camere mobilate, curte, persoane tinere, curate, linistite;
0744.804.209
24 Jun 11:00
B
APARATORII PATRIEI, Sos. Berceni, la 8 min. de metrou, camera in vila, bucatarie proprie, fara garantie, sunati acum, merita;
0732.918.010
24 Jun 11:00
B
APRATORII PATRIEI, sect. 4, ofer pentru inchiriere camera la curte,
0768.499.856
24 Jun 11:00
450 L B
ARMENEASCA,  Universitate, in vila, camera doua paturi, totul nou curate, privat, bucatarie, doua grupuri sanitare, curte, aerisita, zona de realaxare, liniste, civilizat, numai pentru fete...
0756.923.564
; ocaziebuna@gmail.com
24 Jun 11:00
150 € B
ARMENEASCA, in zona, inchiriez la vila, la fete, o camera din 4, 2 bai si o bucatarie;
0724.257.362
24 Jun 11:00
B
ARMENEASCA, Universitate, in vila, camera doua paturi, totul nou curate, privat, bucatarie, doua grupuri sanitare, curte, aerisita, zona de realaxare, liniste, civilizat, numai pentru fete...
0756.923.564
; ocaziebuna@gmail.com
24 Jun 11:00
150 € B
BANEASA, inchiriez camera la curte in vila;
0734.766.296
24 Jun 11:00
B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 camera |  camera cuplu sau familie |  camera in apartament |  mansarda |  militari |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 25 Jun 2016
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD