IMOBILIARE INCHIRIERI imobile diverse, camere cu chirie (228 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
CAMERA, pensionar primesc in gazda la bloc o femeie intelectuala cu un copil;
0726.736.092
09 Oct 23:41
B
DACIA BULEVARD intersectie Stefan cel Mare, mansarda amenajata cu tot strictul necesar pt. grupuri de prieteni, colegi, studenti, muncitori, conditii de hotel,
0765.685.348
09 Oct 23:36
200 L zi B
CAMERA intr-un apartament pentru o fata angajata sau studenta in zona Crangasi. Aproape de metrou si parc.
021.220.34.03/ 0720.979.100
09 Oct 23:09
450 L B
DOMN singur ofer gazduire unei persoane serioase, conditii bloc, apropiere metrou;
0737.123.958
09 Oct 22:40
B
GRIGORESCU metrou, camera bloc intrare separata, baie, masina spalat separate, mobilata, ideal una-doua fete sau salariata nefumatoare, exclus cupluri;
0727.537.199
09 Oct 22:38
B
TITAN, metrou, ofer unei doamne, domnisoare salariate, nefumatoare una camera din 4, intrare separata;
0746.175.280
09 Oct 22:33
B
FOISORUL DE FOC, particular inchiriez camera mobilata la curte, intrare separata, curata, zugravita, cu acces baie + bucatarie, bun cu utilitati incluse,
0725.788.690
09 Oct 22:18
B
HALA TRAIAN, ofer spatiu unei femei curate, serioase, contra ajutor menaj usor;
021.326.76.86
09 Oct 22:17
B
CAMIN particular cazare pt. baieti, locuri disponibile, camere utilate cu tv, frigider, net, bai si bucatarii la comun, utilate complet, la 5 min. de metrou Gorjului, liniste si...
0761.588.723
; dinculescu_mihai@yahoo.com
09 Oct 22:09
400 L B
UNIVERSITATE, inchiriez camera separata, mobilata, acces utilitati, intr-un ap. 3 camere;
0725.839.211
09 Oct 21:56
B
1 DECEMBRIE, metrou, doamna inchiriez camera in ap. 3 camere unei doamne serioase,
0728.269.750
09 Oct 21:45
300 L luna B
IANCULUI SOSEAUA, ap. semidecomandat, 1/10, particular, mobilat, stradal, cf. 1,
0768.844.329
09 Oct 21:34
325 € B
CAMERA inchiriez, pentru fete, conditii foarte bune, pret rezonabil;
0722.311.563
09 Oct 21:30
B
APARATORII PATRIEI, str. Macesului 31A, sector 4, inchiriez camera la curte,
0767.434.159
09 Oct 21:11
450 L B
DESESTI nr. 18, Berceni, inchiriez camera curte unei doamne ajutor menaj;
0737.762.774
09 Oct 21:10
B
SECTOR 5, camera la curte mobilata cu baie si bucatarie separat, cu incalzire;
0725.663.328
09 Oct 21:08
B
UNIRII, o camera pentru una, doua fete, conditii foarte bune;
021.336.07.23/ 0720.469.282
09 Oct 21:07
B
MILITARI, camera mobilata frumos, foarte curata, acces dependinte, pentru fata nefumatoare,
0727.152.258
09 Oct 20:35
400 L B
ORSOVA, Virtutii, et. 1, 44 mp, mobilata;
0731.224.288
09 Oct 20:18
B
GIULESTI CALEA, o camera cu intrare separata, incalzire centrala la camere baie si bucatarie, masina de spalat, tv, aragaz +utilitati,
0769.467.280/ 0771.372.342
09 Oct 20:17
400 L B
GIULESTI CALEA, un pat in cadrul unui dormitor de barbati, tv, frigider, masina de spalat, aragaz, incalzire centrala, + utilitati,
0769.467.280/ 0771.372.342
09 Oct 20:15
200 L B
CAMERA la curte, mobilata, curata;
0722.441.751
09 Oct 20:07
B
MILITARI, Cora, caut colega de camera cu o fata salariata;
0729.504.684
09 Oct 20:04
B
TIMPURI NOI,  Nerva Traian, clinica stomatologica situata central ofera spre inchiriere 1-2 ture. Clinica are 3 cabinete utilate cu toate dotarile necesare, receptie, sala asteptare, sala...
0755.828.093
; ancaivan10@gmail.com
09 Oct 20:03
250 € B
TIMPURI NOI,  Nerva Traian, clinica stomatologica situata central ofera spre inchiriere 1-2 ture. Clinica are 3 cabinete utilate cu mobilier nou si aparatura noua si complet echipata lux cu...
0755.828.093
; ancaivan10@gmai.com
09 Oct 19:35
250 € B
NICOLAE GRIGORESCU, camera in apartament langa metrou Grigorescu la un student,
0729.075.187
09 Oct 17:53
500 L B
BERCENI,  la 10 minute de metrou, proprietar, frigider, aragaz, masina de spalat, termopan, baia si bucataria comuna, intretinerea mica, garantia 250 de L,
0724.039.549
; elenavladoianu@yahoo.com
09 Oct 16:29
500 L B
CAMIN, particular, 300 m de metrou, toate cheltuielile incluse, dispune de locuri libere, liniste, curatenie, conditii deosebite (mobilier nou, tv, aragaz, ac, internet etc.),
0720.441.880/ 0766.214.427
; markr2_many@yahoo.com ; www.caminmihaibravu.ro
09 Oct 15:01
350 L B
FLOREASCA, ofer spre inchiriere 1 camera mobilata la bloc unei persoane feminine, perioada (ne) determinata;
0723.196.127
09 Oct 14:07
B
CAMERA la curte intrare separata, utilitati comune, conditii decente, intretinerea inclusa, plata lunara, exclus fumatori,
0721.806.429
09 Oct 13:07
900 L B
MIHAI BRAVU, visavis Lidl, mobilata, utilata, curata, libera
0786.247.488
09 Oct 12:21
600 L B
MILITARI,  Gorjului, inchiriez 1 camere din 3, mobilata modern, conditii deosebite. Cheltuieli incluse,
0740.161.480
09 Oct 12:11
750 L B
BUCUR OBOR, camera mobilata, bloc, toate facilitatile, unei fete;
0761.871.863
09 Oct 11:57
B
BUCURESTII NOI, in vila p/1, camera mobilata cu acces la baie si bucatarie, f. aproape de metrou si de piata, agentie imobiliara,
0752.036.997/ 0765.400.929
09 Oct 11:30
100 € B
OBOR, camera pentru 1-2 baieti;
0745.083.709/ 0760.276.328
09 Oct 11:08
B
1 DECEMBRIE 1918,  Macaralei, 1 camera curte, 8 mp, (femeie), 1 camera , 16 mp, 600 ron, mobilat, utilat, conditii bloc;
0760.280.330/ 0722.607.732
09 Oct 11:00
300 L B
1 MAI Chibrit, 5 minute metrou, camera mobilata, decomandata, acces baie, bucatarie, in apartament cu un chirias, unui tanar fara garantie
0722.695.530
09 Oct 11:00
400 L B
1 MAI ZONA, ofer 2 camere la curte pentru birouri;
0728.269.209
09 Oct 11:00
B
23 AUGUST CARTIER, camera la curte, intrare separata, baie, bucatarie proprie, exclus cheltuieli utilitati,
0766.480.846/ 0773.921.776
09 Oct 11:00
500 L B
23 AUGUST, in cartier, o camera, toate utilitatile, intrare separata,
0784.703.886/ 0728.658.838
09 Oct 11:00
450 L B
23 AUGUST, in zona, cam. la curte, baie, bucatarie, conditii bloc, punct reper Metrou Republica;
0764.154.186
09 Oct 11:00
B
APARATORII PATREI, str. Maria Lazarescu, sector 4, inchiriez camera la curte, prefer fete,
0724.566.511
09 Oct 11:00
600 L B
APARATORII PATRIEI,  metrou, casa curte pentru cazare muncitori (barbati);
0726.523.399
09 Oct 11:00
B
APARATORII PATRIEI, inch. camera mobilata, in ap., pentru un baiat,
0763.070.130/ 0747.953.488
09 Oct 11:00
400 L B
APARATORII PATRIEI, metrou, casa la curte, ofer spre inchiriere doua camere, hol, baie, bucatarie, pentru formatie muncitori+spatiu 35 mp, liber, lucrativ sau depozitare;
0763.683.710/ 0737.913.109
09 Oct 11:00
B
APARTAMENT de lux, inchiriez;
0722.387.160
09 Oct 11:00
B
ARDELENI, nr. 26, curte, caut colega de camera, gaze, cablu, fumatoare;
0762.451.131
09 Oct 11:00
B
BAICULUI, camera cu toate conditiile neg., rel. la;
0768.473.497
09 Oct 11:00
B
BASARABIA,  Diham, 5 min pana la metroul Titan, parc IOR, particular, inchiriez ap. 3 camere tot. Sau pe camere, tv, net, mobilat si utilat;
0726.207.647
09 Oct 11:00
B
BASARABIA, acces rapid metrou Muncii, pensionara ofera camera mobilata bloc, tv, masina spalat, pentru baiat, incluse cheltuieli,
0761.600.234
09 Oct 11:00
450 L luna B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 camera |  camera cuplu sau familie |  camera in apartament |  mansarda |  militari |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 10 Oct 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD