Subrubrica: garsoniere
Text: proprietar
200 €

Sos. Giurgiului, garsoniere in complex rezidential, mai sunt 5 garsoniere libere si 2 apartamente. Mobilate si utilate, loc de parcare, sala de...

 • Suprafata 30 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:57
350 €

str. Marcel Andreescu nr. 19, proprietar, et.1 gars. terasa- 30 mp, curte- 200 mp, termopan, gresie, parchet, usa met, mas spalat, monit-video BGS,...

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:22
180 €

ultracentral, bloc Cinema Pro, etaj 5/8, renovat integral, gresie, faianta, parchet, fara bucatarie. Proprietar,

 • Suprafata 18 mp
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 14:27
AFI
300 €

Razoare, D. Sarii, direct proprietar, fara comision agentie, Eroilor, Academia Militara, AFI, Drumul Sarii, zona vile, bloc mixt, usa metalica,...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:25
230 €

Residence, Salaj, proprietar, totul nou, paza, monitorizare video, centrala termica, 2 lifturi, et. 6/10, balcon, liniste, curatenie, 2 lifturi,...

 • Suprafata 26 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 22:52
 

nr. 10, bl. D3, ap. 23, proprietar, gars.;

 • Suprafata 42 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 21:12
1.200 Lei

aproape de metrou, proprietar inchiriez garsoniera, renovata, ultramodern, bloc civilizat,

 • Mobilat
Bucuresti, 23 sep, 21:12
250 €

Metalurgiei, proprietar inchiriez garsoniera in bloc nou. Dotari: g, f, t, u.m, parchet, centrala proprie, ac, etaj 4/10. Merita vazuta

 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 19:00
250 €

Rezervelor, Mega Image, garsoniera, proprietar direct, complet mobilata si utilata in imobil mixt din 2012, poze reale. Parcare asigurata gratuit,...

 • Suprafata 46 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 18:53
170 €

proprietar gars. cf. 1, mobilata si utilata modern, et. 8/9, 2 lifturi, bloc civilizat, g, f, p, t,

Bucuresti, 23 sep, 16:17
230 €

Vladeasa proprietar, etajul 7/10, masina de spalat, frigider si microunde. Se solicita avans 1 luna si o luna garantie. Pret usor neg.,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 16:13
300 €

Ansamblul Primavara, proprietar, 51 mp, et. 3, complet mobilata si utilata modern, aer cond., centrala , TV-lcd, internet, paza, loc de joaca,...

 • Suprafata 51 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 14:31
300 €

Eroilor, Academia Militara, AFI, Drumul Sarii, direct proprietar, fara comision agentie, renovata, parter/4 cu balcon, usa metalica, termopan, aer...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 11:14
200 €

5 min. metrou Dimitrie Leonida proprietar, cf. 1, centrala termica, cablu, internet

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 09:47
1.000 Lei

la 5 minute de metrou Gorjului, garsoniera, proprietar, parter, conf. 1, 36 mp, complet mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopan,...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 09:10
1.200 Lei

Militari Garsoniera et 1/4, confort 1, proprietar, zona linistita, pret negociabil, tel: - Mihai

 • Suprafata 43 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 sep, 22:14
240 €

gars, dec, 1/10, frigider, aragaz, masina spalat rufe, TV, AC, aproape parc, 7 min metrou, acces facil Timpuri Noi, Vacaresti, Unirii, Dristor,...

 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 sep, 22:03
1.000 Lei

Pacii, garsoniera, bloc nou, direct proprietar, utilitatile incluse in pretul chiriei,

 • Suprafata 26 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 sep, 16:46
353 €

ocazie, lux, liber, direct proprietarul, camera open space bucataria, parchet, canapea cu pat, aragaz automatic, termopan, usa blindata, aer...

 • Suprafata 49 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 sep, 13:02
340 €

parc, in rezidential The Park, cu panorama superba, an 2015, finisat, termoizolat, lift, centrala, exclus promo, proprietar,

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 sep, 12:08
300 €

vis-a-vis Parcul Cismigiu, Sala Palatului, Kogalniceanu, garsoniera, toate imbunatatirile. Proprietar. Ok, vec: Victoriei, Izvor-Magistratura,...

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 sep, 11:13
177 €

Ansamblul Primavera, proprietar, garsoniera 1/4, lift, loc parcare, g, p, f, t, um, balcon deschis, intretinere mica, vis-a-vis Lidl, statie RATB...

 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, 22 sep, 10:08
1.099 Lei

Pantelimon, Megamall proprietar. Etaj 3/10, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, termopan, usa metalica, renovata. Are si frigider, aragaz,...

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 sep, 09:09
200 €

Politehnica, proprietar, confort 1, balcon, parchet, bloc mixt, vecinatati Afi, Grozavesti, Regie,

 • Suprafata 37 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 sep, 22:50
280 €

proprietar, 2/10, stradala, mobila noua, g, f, p, t, usa metalica, ac, cablu tv+ net, anvelopat, garantie+

Bucuresti, 21 sep, 22:04
900 Lei

proprietar inchiriez garsoniera, 1978, et. 1, contorizata, centrala, zona linistita, discutabil,

 • Suprafata 40 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 sep, 21:38
150 €

proprietar, gars., cf., et. 2/4, renovat, ac, bloc stradal,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 sep, 21:28
840 Lei

Metro Gorjului, proprietar inchiriez garsoniera, confort 1, 4/10,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 sep, 15:30
180 €

proprietar garsoniera, cf. 1, g, f, t, p, um, et. 8/9, 2 lifturi, bloc civilizat,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 sep, 15:14
240 €

proprietar. Ofer spre inchiriere garsoniera mobilata modern si utilata, zona Lacul Tei, in spate la Facultatea de Constructii, str. Alexandru cel...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 sep, 13:41
900 Lei

proprietar inchiriez termen lung garsoniera, 1968, 4/7,

 • Suprafata 36 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
Bucuresti, 21 sep, 12:41
250 €

str. Targul Neamt, Auchan la 5-10 min. mers pe jos parter/4, zona linistita, proximitatea parcului Dr. Taberei, mobilier nou, electrocasnice noi,...

 • Suprafata 36 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 sep, 12:21
950 Lei

direct proprietar, 1+1. Doresc colaborare persoana cunostinte juridice, administrative,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 sep, 12:09
250 €

Pantelimon, Mega Mall proprietar, anul 1982, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, renovata, mobilata, 3/10, frigider, aragaz, masina...

 • Suprafata 32 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 sep, 08:33
290 €

chiar langa metrou, direct proprietar, et. 10, renovata luna aceasta, detine toate imb., g, f, p, ac, t, toate imbunatatirile, libera. Pret fix,...

 • Suprafata 34 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 sep, 07:47
360 €

in bloc nou (2016), mobilier modern nou si modern, complet utilata si mobilata. Proprietar.

 • Suprafata 35 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 sep, 23:33
270 €

Mall, Banul Udrea, 5 min. metrou Mihai Bravu, bloc mixt, et. 3/8, renovat, mobilat si utilat, ac, figider, plita, masina de spalat, 2 canapele...

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 sep, 13:49
280 €

strada Zambilelor, garsoniera moderna, aragaz, frigider, masina spalat, aer conditionat, toate imbunatatirile, loc de parcare, parter, proprietar,

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 sep, 11:55
 

proprietar inchiriez/ vand gars. fosta cf. 3, reamenajata;

 • Utilat
Bucuresti, 19 sep, 22:07
280 €

direct proprietar, conectata la internet, tv si telefonie fixa, la cateva minute de centrul istoric al Bucurestiului, de Mall Vitan si de Unirea Mall

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 sep, 19:47
350 €

Parcul Carol, Palatul Parlamentului, proprietar, garsoniera amenajata lux, prima inchiriere, cu loc mare in parcarea subterana, in ansamblu...

 • Suprafata 41 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 sep, 18:51
600 Lei

-Cora, proprietar, centrala proprie, 1 garantie+

 • Suprafata 17 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 sep, 11:41
250 €

Bd. 1 Mai, 10/10, renovata recent, spatioasa-open space, mobila moderna, tv, aer conditionat masina de spalat, combina frigorifica, cuptor...

 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 sep, 01:13
 

proprietar gars, 3/8, modern, aer cond., liber, 270 euro/ luna;

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 16 sep, 21:20
285 €

1 Mai, Titulescu, Pasaj Basarab, Banu Manta, proprietar, 5/10, confort 1, renovata 2011, izolare termica si fonica int si ext., avans 1+1,

 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 16 sep, 18:30
 

str. Crinul de Padure nr.1, proprietar inchiriez garsoniera pe termen lung, 6/9;

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 15 sep, 16:18
700 Lei

proprietar inchiriez gars. la demisol, centrala proprie,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 sep, 22:01
280 €

kAUFLAND, proprietar, ap. cf. 1, an 1985, et. 5/8, modern, 1+1 garantie,

 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 sep, 21:12
250 €

Intr. Campia Libertatii, an constr. 1978, et. 3/8, stradal, intrare parc, reabilitat, cf. 1, sporit, g, f, t, apometre, ac., civilizat, mij....

 • Suprafata 34 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 sep, 15:31
 

garsoniera langa metrou, etaj 5, modern, proprietar - fara agentii;

 • Suprafata 38 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 sep, 15:00