IMOBILIARE INCHIRIERI case, vile (202 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
EXPOZITIEI,  Agronomie, vila, bucatarie+3 bai, usor accesibil si vizibil, ideal spatiu birouri, renovata, compartimentare practica, 2 intrari, 3 locuri de parcare in curta+garaj. Acces: 1...
0720.464.500
; contact@catalinzlotea.ro ; www.indexestate.ro
30 Sep 17:50
suprafata utila 160 mp
curte 90 mp
8 camere
nemobilata
neutilata
1.000 €
B
BRANCOVEANU- METROU, vila cu conditii de lux, zona foarte linistita, teren 650 mp,320 mp, S+P+1+M,6 camere,5gs,2 terase, mobilat si utilat lux, gradina amenajata, piscina
0728.415.944/ 0745.540.560
30 Sep 17:04
mobilata
utilata
2.300 €
B
AVIATORILOR,  Kiseleff, demisol inalt in vila, proaspat renovata, centrala termica, termopan, parchet masiv de lemn, 2 intrari, spatii de depozitare. Langa 1 Mai, Arcul de Triumf, Parc...
0752.830.656/ 0735.354.582
; citygroupimobiliare@gmail.com ; www.city-group-imobiliare.ro
30 Sep 16:59
suprafata utila 100 mp
curte 100 mp
3 camere
nemobilata
neutilata
480 €
B
DOROBANTI,  Capitale, vila D+P+2, 6 bai, pentru birouri, clinica medicala. Imbunatatiri gresie, faianta, parchet, t, centrala termica, ac. Vecinatati: Stefan cel Mare, Floreasca, Piata...
0752.108.965
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchiriere-rapide.ro
30 Sep 15:58
suprafata utila 400 mp
curte 60 mp
12 camere
nemobilata
neutilata
3.000 €
B
COTROCENI,  str. Ion Dragalina, proprietar inchiriez casa reprezentativa parter+ partial etaj+pod utilizabil. Imobilul a fost renovat din temelii in cele mai mici detalii, dispune de 5...
0722.368.848
; bogdan_circota@yahoo.com
30 Sep 15:56
suprafata utila 110 mp
curte 250 mp
5 camere
mobilata partial
utilata
1.900 €
luna
B
1 MAI, vila P+1+M, cate 2 camere de 40 si 20 mp si o baie pe nivel, renovata, gresie, faianta, parchet, t, centrala termica. Vecinatati: Grivitei, Domenii, Ion Mihalache, Parcul...
0752.108.965
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchiriere-rapide.ro
30 Sep 15:53
suprafata utila 210 mp
6 camere
nemobilata
neutilata
1.000 €
B
PROGRESUL PIATA, proprietar, apartament 2 camere, elegant, constructie 2000, semidecomandat, terasa mare, etaj 2, intrare separata,
0722.451.384/ 0785.642.287
30 Sep 15:53
suprafata utila 50 mp
1.000 L
B
COLENTINA,  Careffour, casa renovata nou-modern, primul chirias, gresie, faianta, parchet, termopan, masina spalat, frigider, aragaz, centrala proprie, curte amenajata, garaj. Agentie, libera,
0762.093.000
30 Sep 15:47
suprafata utila 80 mp
curte 300 mp
2 camere
mobilata
utilata
420 €
440 €
B
COLENTINA,  Careffour, casa renovata nou-modern, primul chirias, gresie, faianta, parchet, termopan, masina spalat, frigider, aragaz, centrala proprie, curte amenajata, garaj. Agentie, libera,
0762.093.000
30 Sep 15:45
suprafata utila 80 mp
curte 300 mp
2 camere
mobilata
utilata
420 €
440 €
B
PIPERA,TUNARI Complex rezidential Parcul de la Padure, zona exclusivista, vila P+1, bucatarie mobilata, ideal pentru corp diplomatic,3 dormitoare, living,2 bai, bucatarie,2 locuri parcare,...
0723.144.756
; onadejde@gmail.com
30 Sep 15:29
suprafata utila 150 mp
curte 350 mp
4 camere
mobilata
utilata
1.000 €
1.100 €
luna
IF
DRUMUL SARII, S+P+1+M, an 2006, 650 mp utili, + 5 bai, 2 bucatarii, garaj subteran, pozitie excelenta, pretabila gradinita, afterschool, cabinet medical, avocatura, notariat etc., seriozitate,
0724.990.855
; conceptavivgroup@yahoo.com
30 Sep 14:34
suprafata utila 800 mp
curte 500 mp
10 camere
mobilata
utilata
3.700 €
3.900 €
luna
B
DOAMNA GHICA,  str. Pancota, inchiriez vila etaj 1+2 si subsol locuibil 60 metri patrati, discutabil,
0742.118.262
30 Sep 13:54
suprafata utila 240 mp
1.400 €
B
MUNCII,  Decebal, super oferta, casa +dependinte, cu imbunatatiri, curte mare, centrala proprie. Pretabil locuinta sau firma, strada Claudiu,
0762.079.095/ 0725.691.900
30 Sep 13:12
suprafata utila 175 mp
3 camere
mobilata
utilata
550 €
B
CAMPIA LIBERTATII,  Tarancutei 27, vila P+1, 2 bai, renovata, incalzire centrala, negociabil,
0736.166.850
30 Sep 13:01
5 camere
nemobilata
1.100 €
B
13 SEPTEMBRIE,  str. Lespezi, superoferta, casa amenajata frumos, recent renovata, mobilata modern si nou, masina de spalat, aragaz, frigider, tv, curte mare. Foarte curata. Zona linistita, 2...
0762.079.095/ 0725.691.900
30 Sep 12:45
suprafata utila 150 mp
curte 100 mp
5 camere
mobilata
utilata
599 €
B
POPESTI LEORDENI intare, vila deosebita, camere spatioase si luminoase, P+1, libera, nemobilata, toate utilitatile, disponibila imediat,
0722.221.688/ 0722.519.815
30 Sep 12:39
suprafata utila 110 mp
curte 175 mp
4 camere
nemobilata
neutilata
600 €
luna
IF
APARTAMENT IN VILA apartament in vila, decomandat,70 mp, parter, mobilat si utilat complet, renovat recent, gresie, faianta , parchet, centrala proprie, curte , loc parcare, strada asfaltata si...
0761.690.050
30 Sep 12:27
suprafata utila 70 mp
curte 150 mp
2 camere
mobilata
utilata
250 €
B
LACUL TEI  Parcul Circului, casa p+1, dep., gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat, centrala proprie locuinta sau firma termen lung, rugam seriozitate plata 1+1,
0761.255.433/ 0722.560.930
; teraimobiliare@yahoo.com
30 Sep 12:06
suprafata utila 150 mp
3 camere
nemobilata
utilata
685 €
B
GARA DE NORD,  Dinicu Golescu, apartament in vila reconsolidata total 2005, ideal firma, etaj 1, CT, total renovat, 2 locuri parcare garaj, curte interioara, spatii depozitare, vecinatati:...
0769.060.005
; marius@private-broker.ro ; www.private-broker.ro
30 Sep 12:05
suprafata utila 90 mp
curte 150 mp
3 camere
mobilata partial
utilata
650 €
B
CENTRAL, d+p+1, 3 gr. sanitare, lux, ideal birouri, locuinta, diverse,
0766.330.860
30 Sep 11:49
suprafata utila 300 mp
curte 100 mp
8 camere
nemobilata
utilata
1.350 €
B
DOMNESTI, zona vile, constructie noua, amenajari de calitate, mobilata - utilata modern, centrala termica, aer conditionat,
0748.034.403/ 0726.677.332
30 Sep 11:42
suprafata utila 150 mp
curte 300 mp
4 camere
mobilata
utilata
500 €
IF
BRANCOVEANU,  in apropiere de metrou, casa compusa din 3 camere, baie, bucatarie si incalzire cu centrala proprie. Exclus familisti,
0761.321.388
; cravateieftine@yahoo.com
30 Sep 11:22
3 camere
mobilata
utilata partial
300 €
B
1 MAI,  Piata Domenii, singur curte, pivnita 10 metri patrati, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, centrala proprie se preteaza pentru firme,
0762.288.289/ 0721.864.861
; expocardinal@yahoo.com
30 Sep 11:02
suprafata utila 46 mp
curte 124 mp
2 camere
nemobilata
neutilata
300 €
350 €
B
PANTELIMON Cora, 23 August, apropiere 2 guri metrou, inchiriez casa singur curte, cablu tv, internet, libera, proprietar,
0723.441.937/ 0768.165.493
30 Sep 10:39
4 camere
mobilata
utilata
320 €
350 €
luna
B
COTROCENI,  Medsana Cotroceni, casa singur curte p+1, open space, pretrabila cafenea, birouri, termen, gresie, faianta, parchet, constructie 2006, centrala proprie, lung,
0765.764.611/ 0733.481.975
; mariaconfortactiv@yahoo.com
30 Sep 08:17
suprafata utila 80 mp
curte 100 mp
nemobilata
utilata
500 €
B
VOLUNTARI, vila noua, s+p+2E, 2010, pretabil birouri, depozit, locuit, toate utilitatile, proprietar, negociabil,
0729.224.455
29 Sep 23:12
suprafata utila 400 mp
curte 180 mp
5 camere
1.300 €
IF
STADION DINAMO,  Eminescu, Stefan cel Mare, proprietar, vila 7 camere, singur curte libera 170 metri patrati, 3 bai, 2 bucatarii, aer conditionat, internet, parchet, gresie, faianta, renovat...
0722.404.546
; vetro@vetro.ro
29 Sep 21:56
suprafata utila 170 mp
curte 170 mp
7 camere
mobilata
utilata
1.500 €
luna
B
DRUMUL TABEREI,  Prel. Ghencea, Funigeilor, comision 0 %, vila s+p+1+m, finisata modern, bucatarie mobilata si utilata Franke, 5 dormitoare, 4 bai, centrala termica, panouri solare, 4 aparate...
0723.325.257
; contact@mihaelaanton.ro ; www.MihaelaAnton.ro
29 Sep 21:12
suprafata utila 270 mp
curte 370 mp
6 camere
mobilata partial
utilata
900 €
luna
B
1 MAI BULEVARDUL,  Av. Popisteanu, str . Expozitiei, p+1, singur curte, cate 4 camere cu baie si bucatarie pe nivel, renovata, centrala proprie, garaj, curte pt. 3 masini, ideala birouri,
0765.400.929/ 0752.036.997
29 Sep 19:09
suprafata utila 170 mp
8 camere
nemobilata
1.200 €
B
BANEASA,  Residential Park, Iancu Nicolae, Atlantis, D+P+1E+M, living 60 metri patrati, dormitoare 65, 60, 45, 30 si 21 metri patrati, 6 bai, panouri solare, piscina cu incalzire. Paza...
0728.054.245
; davidescu.aurelian@gmail.com
29 Sep 17:04
suprafata utila 540 mp
curte 780 mp
8 camere
mobilata
utilata
4.500 €
delux
B
MOGOSOAIA, John Deere, in complex cu paza, piscina, garaj. Vecinatati foarte bune. Impartire living, 3 dormitoare, 3 bai, 3 terase. Apropiere: Otopeni, Corbeanca, Pipera, Baneasa,...
0728.054.245
; davidescu.aurelian@gmail.com
29 Sep 17:02
suprafata utila 170 mp
curte 4000 mp
5 camere
mobilata
utilata
700 €
libera!
B
DACIA,  Mosilor, parter vila, cu bucatarie, baie, centrala termica, pretabil pentru activitate birou/ firma. Are garaj (depozitare) si loc de parcare. Vecinatati: Romana, Polona,...
0731.877.269
29 Sep 16:42
suprafata utila 65 mp
curte 50 mp
3 camere
nemobilata
utilata
420 €
B
TINERETULUI  Parc, D+P+2, 3 gr. sanitare, singur curte. Imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala proprie si incalzire Radet. Pretabila firma/ locuinta,
0766.065.535
; contact@exigenthouse.ro ; www.exigenthouse.ro
29 Sep 15:37
suprafata utila 280 mp
curte 150 mp
7 camere
nemobilata
neutilata
6.000 L
B
VICTORIEI,  Mihalache, p+1+m, parchet, gresie, faianta, t, aer conditionat, centrala termica, 4 grupuri sanitare, bucatarie mobilata si utilata, camere decomandate, proaspat renovata,...
0762.565.023
; office@vilebucuresti-casebucuresti.ro ; www.vilebucuresti-casebucuresti.ro 29 Sep 15:11
suprafata utila 200 mp
curte 170 mp
6 camere
mobilata partial
utilata
1.750 €
B
ROMANA,  P-ta Lahovari, vila p+1 stil perfecta pentru cafenea, bistro, bacanie. Reconditionata integral cu stucaturi originale. Suprafata pe etaj aprox. 75 metri patrati, totala 160...
0784.202.565
; octavian.rauta@nordexpertimobiliare.ro ; www.nordexpertimobiliare.ro
29 Sep 15:09
suprafata utila 150 mp
curte 30 mp
6 camere
nemobilata
neutilata
2.300 €
2.400 €
B
PRIMAVERII, vila D+P+1, 260 metri patrati, aprox. 90 mp utili pe etaj, parter 3 camere, etaj 3 camere si demisol 5 dependinte, 3 grupuri sanitare, garaj cu acces telecomanda, singur curte....
0784.202.565
; octavian.rauta@nordexpertimobiliare.ro ; www.nordexpertimobiliare.ro
29 Sep 15:09
suprafata utila 245 mp
curte 220 mp
6 camere
mobilata partial
utilata partial
2.900 €
B
DOROBANTI,  Bitolia, vila promotionala d+p+1+m, 11 camere, lux,
0766.242.775
29 Sep 15:07
3.900 €
B
DACIA BULEVARDUL,  P-ta Galati, casa curte, hol, bucatarie, baie, gradina proprie, centrala proprie, doua intrari, loc parcare, parchet, gresie, faianta, usi noi, locuit, semimobilat, curte...
0722.200.325
; compactimob@gmail.com
29 Sep 13:28
suprafata utila 70 mp
2 camere
mobilata partial
utilata partial
1.600 L
B
FERDINAND,  stradal, vila p+1, singur curte, grupuri sanitare, bucatarie, balcon, centrala proprie, contorizare separata/ nivel, 3 intrari, termopan gresie, faianta, parchet, aer...
0745.541.761/ 021.252.33.22
; iancului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
29 Sep 13:09
suprafata utila 153 mp
curte 20 mp
10 camere
nemobilata
neutilata
1.200 €
B
UNIRII  Str. Bucur 3A (Pasaj Marasesti-Budapesta), d+p+1+m, 3 intrari, 5 bai, 2 scari interioare, 4 loc. depoz. Pretabil after school/ clinica/ sediu firma. 1+1. Proprietar
0765.892.690/ 0722.511.100
29 Sep 12:58
suprafata utila 400 mp
curte 230 mp
14 camere
nemobilata
utilata partial
2.500 €
luna
B
MIHAI BRAVU,  Dimitrov, vila libera, d+p+1, zona verde, toate utilitatile, centrala, doua bai, renovata total, termopan, fara bulina, curte mica, cocheta, exclusivitate, ideala birou, locuit,...
0724.270.019
; travaharealestate@gmail.com ; www.travahar.ro
29 Sep 12:48
suprafata utila 100 mp
curte 15 mp
3 camere
mobilata
utilata
560 €
luna
B
ION MIHALACHE BD, casa spatioasa, p+1et, 4 bai, 2 bucatarii, 2 anexe, 6 camere decomandate, balcon la fiecare camera, curte mare spatioasa, parcare 5-6 masini, 2 minute de Primaria sector 1, Banu...
0752.289.029
; office@espaco.ro ; www.espaco.ro
29 Sep 12:16
suprafata utila 210 mp
curte 300 mp
6 camere
nemobilata
neutilata
1.500 €
B
TURDA,  1 Mai, Crangasi, casa cu 2 bai, 2 bucatarii, pivnita, toate imbunatatirile: aer conditionat, centrala termica, curte proprie cu 4 locuri de parcare in curte, la 2 min Turda, 1...
0752.289.029
; office@espaco.ro ; www.espaco.ro
29 Sep 12:08
suprafata utila 120 mp
curte 125 mp
5 camere
nemobilata
neutilata
800 €
B
STEFAN CEL MARE  - Dorobanti, \ apartament de lux, 3 camere si dependinte, toate imbunatatirile, liber, pretabil birouri si locuit, merita vazut,
0764.641.758/ 0722.256.664/ 021.242.12.93
; cordialimobiliare@yahoo.com ; www.cordialimobiliare.ro
29 Sep 11:22
suprafata utila 90 mp
3 camere
nemobilata
utilata
750 €
B
CAROL PARCUL,  semicentral, vila compusa din D+P+E+M, 2 grupuri sanitare, consolidata si renovata total, instalatii sanitare si electrice gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, centrala,...
0786.192.686/ 0765.658.737
; monicamarvis@yahoo.com ; www.imobiliare-marvis.ro
29 Sep 11:21
suprafata utila 200 mp
6 camere
mobilata
utilata
1.200 €
B
HERASTRAU,  Kisselef, parter vila, proaspat renovat, gradina amenajata 90 metri patrati, gresie, faianta, p loc de parcare, centrala proprie, usa metalica, aproape de parcul Herastrau....
0751.085.686/ 0752.830.656
; alexandra.citygroup@gmail.com
29 Sep 11:18
suprafata utila 75 mp
curte 90 mp
3 camere
nemobilata
neutilata
550 €
B
PIPERA,  complex Domus Cartier rezidential, constructie 2006, partial mobilata, utilata total, 3 dormitoare, dressing, 3 bai, mansarda open space, curte comuna cu piscina si loc de joaca...
0728.325.759
; marilenavlasie@gmail.com
29 Sep 11:13
suprafata utila 270 mp
curte 300 mp
7 camere
mobilata partial
utilata
1.300 €
IF
CALARASILOR,  Calea, Hyperion, stradal, casa, pretabil firma orice activ., curte separata, intrare stradala, hol, camera, orice imbunatatiri facute se scad din chirie. Utilitati, gaze,...
0762.079.095/ 0725.691.900
29 Sep 11:02
suprafata utila 50 mp
1 camere
nemobilata
neutilata
250 €
B
13 SEPTEMBRIE,  str. Lespezi, superoferta, casa amenajata frumos, recent renovata, mobilata modern si nou, masina de spalat, aragaz, frigider, tv, curte mare. Foarte curata. Zona linistita, 2...
0762.079.095/ 0725.691.900
29 Sep 11:01
suprafata utila 150 mp
curte 100 mp
5 camere
mobilata
utilata
599 €
B
1 MAI  /Domenii, ap. in vila, 2 camere din 3, parter din 1, curat, zugravit recent, ideal firma, curte, cp, taxe+
021.260.07.25/ 0721.816.412
29 Sep 11:00
suprafata utila 65 mp
440 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 curte |  particular |  casa |  pipera |  proprietar |  cotroceni |  pantelimon |  militari |  colentina |  vatra luminoasa |  bucurestii noi |  1 mai |  restaurant |  iancului |  corbeanca |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 30 Sep 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD