IMOBILIARE INCHIRIERI case, vile (126 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
ALBA IULIA PIATA, rond, vila parter si etaj 4 camere, 2 dormitoare. Vila se preteaza atat pentru locuit cat si pentru un spatiu de birouri, curte libera 200,
0763.473.258
; smartexclusiv@gmail.com
16 Apr 15:17
suprafata utila 160 mp
curte 200 mp
4 camere
1.000 €
B
PACHE PROTOPOPESCU, nr. 72, vila, 3 bai, bucatarie, antreu, singur in curte;
0767.235.277/ 0767.314.719
16 Apr 14:25
4 camere

B
UNIRII, central, vila noua, d+p+1+m, pretabila birouri, clinica, locuinta, etc. 2 camere pe nivel, living parter, 3 bai, scara acces spatioasa, gaze, centrala, finisaje lux, libera la...
0722.871.755/ 0766.486.240
16 Apr 14:18
suprafata utila 200 mp
7 camere
nemobilata
neutilata
1.300 €
B
MIHAI BRAVU, vila dispusa pe P+1+M, parterul este open space +1 gr. sanitar, etajul 1 are baie, bucatarie si 2 camere, mansarda este open space, vila are centrala proprie, locuri de parcare,...
0734.318.509
16 Apr 14:14
suprafata utila 180 mp
curte 50 mp
5 camere
650 €
B
STEFAN CEL MARE vila, perfect pentru firma, camere mari, renovate, D+P+2, parchet, gresie, 2 bai, demisol mare pt. depozitare, aer conditionat, merita vazuta,
0722.355.888
; andrei.angheluta@espaco.ro
16 Apr 13:44
suprafata utila 300 mp
10 camere
nemobilata
neutilata
1.950 €
luna
B
CISMIGIU, apartament in vila etaj 1, locuit/ birou, finisaje lux, centrala proprie, loc de parcare,
0722.966.684
16 Apr 12:55
suprafata utila 140 mp
4 camere
mobilata
utilata
700 €
B
DACIA, Eminescu, strada Doda Traian, vila s+p+1, constructie 2008, 2 grupuri sanitare, recent renovat, gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat, singur curte, ideal birouri /firme,...
0744.223.223/ 0744.182.182
16 Apr 11:59
suprafata utila 130 mp
curte 80 mp
5 camere
nemobilata
utilata
849 €
B
STIRBEI VODA, inchiriez apartament (vila), 1935;
0765.244.535
16 Apr 11:50
suprafata utila 140 mp
5 camere

B
MILITARI, Uverturii, Lacul Morii, p+1, living, baie, bucatarie open space, 2 dormitoare, singur curte preferabil / firma, are anexat in fata si spatiu frizerie utilata (se inchiriaza...
0737.521.591/ 0737.521.596
; best6@bestimobiliar.ro
16 Apr 11:03
suprafata utila 110 mp
curte 40 mp
3 camere
mobilata partial
utilata
580 €
B
1 MAI - Domenii, acces rapid P-ta Victoriei, vila zona linistita, D+P+1, renovata, pretabil birou, negociabil;
0722.732.975
; axadomenii@yahoo.com
16 Apr 11:00
suprafata utila 300 mp
nemobilata
neutilata

B
1 MAI, 2 minute de Bd.Ion Mihalache, Turda, vila 7 camere, proaspat amenajata, finisaje 2013-2014, demisol, parter si etaj, toate imbunatatirile moderne: gresie, faianta, parchet, t,...
0752.289.029
; office@espaco.ro ; www.espaco.ro
16 Apr 11:00
suprafata utila 220 mp
curte 90 mp
7 camere
nemobilata
utilata partial
2.500 €
B
1 MAI, Bd. Expozitiei, vila, parter si etaj, 2 bai, curte proprie, 2 camere, baie si bucatarie amenajate, restul casei necesita amenajare, costurile se scad din chirie daca o...
0752.289.029
; office@espaco.ro ; www.espaco.ro
16 Apr 11:00
suprafata utila 140 mp
curte 90 mp
8 camere
mobilata partial
utilata partial
700 €
B
1 MAI, Casin, Domenii, vila d+p+1+m, 2 bai, bucatarie mobilata, renovata interior si exterior, termopan, parchet, aer conditionat, garaj, alarma, 7 locuri de parcare, ideal...
0731.877.269/ 0741.122.318
; prometeuimobiliare@yahoo.com
16 Apr 11:00
suprafata utila 260 mp
curte 30 mp
6 camere
mobilata partial
utilata
1.390 €
B
1 MAI, Domenii, Ion Mihalache, d+p+e, nemobilat/ neutilat, bucatarie, living, 2 camera, baie, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, aer conditionat, central termica, usi interior...
0723.306.006/ 0760.663.199
; diamon.imobiliare@gmail.ro
16 Apr 11:00
suprafata utila 80 mp
curte 300 mp
3 camere
nemobilata
neutilata
500 €
B
1 MAI, Titulescu, Grivita, ap. 2 camere, parter, casa curte, curat, zugravit recent, jaluzele verticale, ideal firma, taxe+
021.260.07.25/ 0721.816.412
16 Apr 11:00
330 €
B
1 MAI, casa la curte, bucatarie, baie, aproape statia metrou 1 Mai, renovata recent,
0761.233.297
16 Apr 11:00
suprafata utila 80 mp
3 camere
320 €
B
1 MAI, Chibrit, soseaua Chitila, proprietar vila 3 camere, 2 camere, 1 garsoniera si 1 casa 3 camere garaj, curte, mobilat si utilate complet, singur curte;
0720.941.128
16 Apr 11:00

B
11 IUNIE, Mitropolie, Unirii, vila d+p+1, bucatarie utilata, 2 bai, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, garaj in curte, parcare, firma-locuinta, langa P-ta Unirii, Parc...
0741.122.318/ 0731.877.269
; prometeuimobiliare@yahoo.com
16 Apr 11:00
suprafata utila 150 mp
curte 160 mp
5 camere
nemobilata
utilata
890 €
B
13 SEPTEMBRIE - Tudor Vladimirescu, libera,
0761.616.742
; consultingimobiliare@gmail.com
16 Apr 11:00
5 camere
750 €
B
ALBA IULIA PIATA, adiacent, vila 2005, P+1+M, decomandate, 3 gs, finisaje foarte moderne, 2 centrala termica, 9 aer conditionat, retea internet, spatii depozitare, parcare 3 masini, loc fumat,...
0728.415.944/ 0745.540.560
16 Apr 11:00
suprafata utila 282 mp
curte 80 mp
9 camere
1.600 €
B
ALBA IULIA, Brates, inchiriere/vanzare vila in suprafata de 500 mp (in spate la Casa de Pensii Vitan), d+p+e+m, prize internet in fiecare camera, telefon, centrala, alarma, interfon, 11...
0722.758.297
; livicons@gmail.com
16 Apr 11:00
suprafata utila 500 mp
curte 550 mp
11 camere
mobilata partial
utilata partial
1 €
B
ALBA IULIA, Decebal, vila lux, D+P+E+M, aspect deosebit, bucatarie, 3 camere depozitare, 3 bai, garaj, aer conditionat, curte moderna, zona linistita,
0758.085.003/ 031.438.10.63
; daniel@confortcasanord.ro ; www.confortcasanord.ro
16 Apr 11:00
suprafata utila 240 mp
curte 200 mp
5 camere
nemobilata
utilata
1.400 €
1.600 €
B
APARATORII PATRIEI (Grigore Marin), apartament vila, 2 familii sau 3 baieti, parcare proprie,
0737.773.901
16 Apr 11:00
4 camere
450 €
B
APARATORII PATRIEI, vila supeba, finisaje lux, 3 bai, centrala, decomandat, gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat, usa metalica, dublu izolata, zona vile, 8 min. de metrou, mobilata sau...
0753.153.711
16 Apr 11:00
suprafata utila 263 mp
curte 100 mp
5 camere
mobilata
utilata
1.099 €
B
ARMENEASCA, str. inchiriez casa P+M, renovata;
0744.163.458
16 Apr 11:00
suprafata utila 246 mp

B
ARMENEASCA, vila hoch parter + etaj 1, sistem de alarma, aer conditionat, centrala proprie, elemente arhitecturale deosebite. Ideal sediu firma/ birouri,
0740.367.790
; office@stemaimob.ro ; www.stemaimob.ro
16 Apr 11:00
suprafata utila 140 mp
6 camere
nemobilata
1.500 €
B
AVIATIEI, Crystal Palace, P+2, 220mp, imobil 2010, renovata lux, mobilata nou, utilata complet, aer conditionat, centrala proprie, pozitie deosebita, curte 100mp, adiacent Herastrau,...
021.319.78.04/ 0724.257.295
; silviuatlas@yahoo.com
16 Apr 11:00
suprafata utila 220 mp
curte 100 mp
6 camere
mobilata
utilata
1.400 €
B
AVIATORILOR, Al. Alexandru, Parter/P+1, intrare separata,1 apartament/nivel, centrala termica, t+p, 2 grupuris, parcare 5 masini, curte, pretabil birouri, reprezentanta, consultanta,
0726.118.184
; expo_casa_grup@yahoo.com
16 Apr 11:00
suprafata utila 80 mp
curte 100 mp
3 camere
nemobilata
600 €
B
BANEASA, Antena 1, vila d+p+1+m, s. 510 mp construiti, vedere lac, recent renovata, gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat, pretabil firma, birouri, ambasade, gradinita, videochat...
0744.223.223/ 0744.182.182
16 Apr 11:00
suprafata utila 410 mp
curte 200 mp
10 camere
nemobilata
utilata
1.599 €
B
BANEASA, in apropiere de Jolie Ville, casa vila singur curte, d+p+1+m, garaj 2 masini+ 2 locuri in curte, terasa, curte, termen lung,
0761.255.433/ 0720.533.650
; teraimobiliare@yahoo.com
16 Apr 11:00
suprafata utila 400 mp
curte 550 mp
7 camere
mobilata
utilata
2.500 €
B
BANEASA, inchiriez casa, negociabil,
0722.214.452/ 0724.130.137
16 Apr 11:00
suprafata utila 160 mp
700 €
B
BANU MANTA, 1 Mai, 2 spatii deschise foarte mari, 4 camere pretabile birou, 1 bucatarie, scara interioara, aer conditionat, videointerfon, centrala proprie, liber. Vecinatati: Victoriei,...
0753.051.991
; alexandru@zonadenord.ro ; www.zonadenord.ro
16 Apr 11:00
suprafata utila 200 mp
7 camere
nemobilata
neutilata
1.800 €
B
BATISTEI Praporgescu, vila, renovat 2013, parter, + curte, cu imbunatatiri,
0724.062.297
16 Apr 11:00
suprafata utila 126 mp
6 camere
900 €
B
BRANCOVEANU, Alunisului, in zona, inchiriez etajul 2 in vila P+2. Etajul este open space in suprafata de 80 mp + un balcon de 7 mp. Spatiul este mobilat pentru activitati de birou. Pretul...
0723.157.833
; costin@expertbirotica.ro
16 Apr 11:00
curte 150 mp
1 camere
320 €
B
BUCURESTII NOI, BCR, Laromet, proprietar, vila, zona super curata, 600 mp utili, piscina, ideal orice, jumatate 750 €, integral 1.300 €, accept agentii;
0722.200.960
16 Apr 11:00

B
CALARASI -Delea Veche singur curte, renovata, 2 holuri, baie si bucatarie mobilata si utilata, firma, libera,
0735.345.829
16 Apr 11:00
suprafata utila 200 mp
3 camere
480 €
B
CALARASI, Calea, Hala Traian, vila d+p+2, construita in 2012, prima inchiriere, gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat, pretabil birouri, firma, cabinete, curte comuna cu o casa din...
0744.223.223/ 0744.182.182
16 Apr 11:00
suprafata utila 250 mp
curte 100 mp
6 camere
nemobilata
utilata
1.399 €
luna
B
CALARASILOR, metrou Muncii, Decebal, Delea Veche, 3 camere, baie, bucataria mobilata si utilata, singur curte, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, beci, pod, toate...
0756.116.070
; office@acorimobiliare.ro
16 Apr 11:00
suprafata utila 200 mp
curte 120 mp
3 camere
mobilata partial
utilata
470 €
B
CANTEMIR - Budapesta, adiacent, P+1, renovata, numai pt. birouri / locuinta,
0761.616.742
; consultingimobiliare@gmail.com
16 Apr 11:00
5 camere
1.000 €
B
CASA PRESEI, Romexpo, casa cu curte si garaj, situata in complex de vile cu acces foarte bun catre toata zona de nord si Piata Victoriei. Vecinatati: 1 Mai (Ion Mihalache), Herastrau, Baneasa,
0753.051.991
; alexandru@zonadenord.ro ; www.zonadenord.ro
16 Apr 11:00
suprafata utila 250 mp
curte 215 mp
5 camere
mobilata
utilata
1.300 €
B
CENTRAL, H. Marriot, str. Adrian 23, particular ofer casa + 44 mp sp. depozitare, 2 intrari, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, curte singur, ideal sediu firma,
0729.600.037
; samoilacristina@yahoo.com
16 Apr 11:00
suprafata utila 100 mp
curte 100 mp
4 camere
nemobilata
neutilata
950 €
B
CENTRAL, locuinta vila, curte, zona linistita, etaj 1, gresie, faianta, parchet, centrala,
0722.617.663
16 Apr 11:00
suprafata utila 85 mp
400 €
B
CISMIGIU pt. birouri, apartament in vila pe strada linistita si centrala, renovat, curte cocheta, centrala proprie, aer conditionat, alarma, internet fibra optica, semimobilat,
0723.586.677
; stefan@fastforwardcomm.ro
16 Apr 11:00
suprafata utila 130 mp
4 camere
mobilata
utilata
850 €
B
COLENTINA, Carrefour, inch. etaj vila (camera), toate conditiile, intrare separat, pentru 2 persoane, inclus utilitatile,
0725.763.878/ 0733.267.675
16 Apr 11:00
400 L
persoana
B
COLENTINA, sector 2, Cremenita, casa singur curte, incalzire electrica, urgent, proprietar,
0744.288.177/ 0726.566.778
16 Apr 11:00
suprafata utila 70 mp
curte 230 mp
2 camere
300 €
luna
B
COMANA, Giurgiu, 35 km Bucuresti, casa noua, 200 mp constructie, mobilata, utilata complet, livada 1.300 metri patrati, 200 - 490 €;
0726.640.657
16 Apr 11:00
6 camere

GR
DACIA, Piata Spaniei, Icoanei, casa, semidecomandata, P+M, mansarda openspace, 2 bai, 2 intrari, renovata, termopan, centrala termica, parchet, gresie, faianta, pretabil birou, firma,...
0730.177.270
16 Apr 11:00
suprafata utila 70 mp
3 camere
nemobilata
neutilata
600 €
B
DECEBAL, Alba Iulia, Zvon Cafe, vila d+p+1+m, recent renovata, gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat, mem este mobilata, dar se poate lua mobila, pretabil birouri/ firme/...
0744.223.223/ 0744.182.182
16 Apr 11:00
suprafata utila 250 mp
curte 100 mp
6 camere
nemobilata
utilata
1.399 €
luna
B
DOMENII, 5 minute de Piata vila eleganta, stil, complet modern Franke terasa, curte pavata, toate imbunatatirile complet moderne, crama, renovat complet, loc de parcare, ideal locuinta,...
0752.289.029
; office@espaco.ro ; www.espaco.ro
16 Apr 11:00
suprafata utila 200 mp
curte 85 mp
7 camere
mobilata
utilata
1.000 €
B
DOMENII, zona, casa, baie, bucatarie, prefer 2 tineri casatoriti si salariati,
021.665.56.41
16 Apr 11:00
2 camere
150 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 curte |  particular |  casa |  pipera |  proprietar |  cotroceni |  pantelimon |  militari |  colentina |  vatra luminoasa |  bucurestii noi |  1 mai |  restaurant |  iancului |  corbeanca |