IMOBILIARE INCHIRIERI case, vile (74 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Stefan cel Mare, Eminescu - Tunari, proprietar, mansarda 2 camere, baie, fara bucatarie, curte 15 mp, AC, internet, parchet, gresie, faianta, renovat 2014. Colaborez cu agentii imobiliare....
0722.404.546
; vetro@vetro.ro
21 Dec 14:39
suprafata utila 43 mp
curte 15 mp
2 camere
mobilata
utilata partial
300 €B
Ofer la inchiriere Villa in a backyard 1000mp, furnished, all utilities, very quiet area, asphalted, for family or company headquarters
0723.215.371
; popescuioan22@yahoo.com
21 Dec 01:46
suprafata utila 240 mp
curte 1000 mp
6 camere
mobilata
utilata
800 € lunar IF
Ofer la inchiriere Ofer la inchiriere, vila in SAFTICA, curte 1000mp, constructie demisol, parter, etaj, complet mobilata, toate utilitatile, sosea asfaltata,, zona linistita, pretabila locuinta...
0723.215.371
; popescuioan22@yahoo.com
21 Dec 01:29
suprafata utila 240 mp
curte 1000 mp
6 camere
mobilata
utilata
800 € luna IF
PALATUL PARLAMENTULUI,  JW Marriott, vila p+1, singur curte, 75 mp/ etaj, ideal locuit, birou, sediu, office, productie usoara, scoala soferi, sali curs. Acces Cotroceni, Panduri, Unirii, Universitate,...
0767.173.441
19 Dec 22:14
suprafata utila 150 mp
curte 230 mp
8 camere
mobilata partial
utilata partial
799 €B
GIURGIULUI,  Luica, str. Sinei, casa singur in curte, baie si bucatarie, incalzire pe curent sau soba cu lemne, gresie, faianta, termopan, usi termopan, gard de piatra, 1+1, agentie,
0761.609.243/ 0720.039.035
; columbia.imobiliar@yahoo.com
19 Dec 17:32
suprafata utila 100 mp
curte 100 mp
3 camere
nemobilata
neutilata
160 €B
IANCULUI,  Vatra Luminoasa, apropiere metrou, parc national, singur curte, p+1+pod, living, 3 dormitoare, 2 bai, bucatarie mobilata si utilata, centrala proprie pe gaze, izolata exterior,...
0749.326.181/ 0730.229.315
; yellow.touch@yahoo.com
19 Dec 14:05
suprafata utila 150 mp
curte 40 mp
4 camere
mobilata partial
utilata
999 €B
PRIMAVERII, vila D+P+1, su. 240 metri patrati, 80 mp/nivel, 7 camere, living 45 metri patrati, curte 250 metri patrati, garaj etc,
0758.510.086/ 0742.575.920
; cedarealconsult@gmail.com ; www.cedaimobiliare.ro
19 Dec 13:59
suprafata utila 240 mp
curte 250 mp
8 camere
nemobilata
neutilata
2.500 € luna B
DACIA  Eminescu, Vasile Lascar, pret negociabil, casa singur curte, renovata interior / exterior, 5 camere + hol central 14 mp + demisol utilizabil 80 mp + curte 100 metri patrati, 2...
0762.612.172
19 Dec 13:52
suprafata utila 135 mp
curte 100 mp
5 camere
nemobilata
neutilata
870 €B
PANTELIMON,  Vergului, Cora, 23 August, Parcul Cosmos, constructie noua, termopane, parchet, terasa amenajata, gratar, 2 min. de metrou, veluxuri, 2 locuri parcare, primul chirias,...
0761.185.344/ 0768.295.999
; pagaimobiliare7@gmail.com ; www.pagaimobiliare.ro
19 Dec 13:03
suprafata utila 160 mp
curte 260 mp
5 camere
mobilata partial
utilata
500 €B
DACIA,  Eminescu, Mosilor, etaj vila, cu receptie + 3 camere, bucatarie, 2 bai, toate utilitatile, termopan, jaluzele verticale, parchet, aer conditionat, boxa, pretabil birouri,...
0731.877.269
; prometeuimobiliare@yahoo.com
19 Dec 12:12
suprafata utila 85 mp
curte 30 mp
4 camere
nemobilata
utilata
500 €B
STIRBEI VODA,  Dinicu Golescu, Berzei, vila se afla in apropiere de Gara de Nord, 3-4 min. de Metrou Eroilor, pretabil clinica medicala, birouri firma, rezidenta, etc.,
0728.330.208
; tentantimobiliare@yahoo.com ; www.tentantimobiliare.ro
19 Dec 11:31
suprafata utila 420 mp
curte 80 mp
12 camere
mobilata partial
neutilata
3.900 €B
1 MAI  Bd. Expozitiei, ap. 2 camere vila curte, parter, intrare sep., cu gresie, faianta, t, parchet, aer conditionat, centrala termica, frigider, masina de spalat, 2 tv,
0720.941.128
19 Dec 11:00
325 €B
1 MAI,  Ciuperca, Aviator Popisteanu, Expozitiei, vila p+1, bucatarie Ikea, 2 bai, termopan, parchet, centrala, gradina si 2 locuri parcare in curte, pentru birouri / locuinta,...
0731.877.269
; prometeuimobiliare@yahoo.com
19 Dec 11:00
suprafata utila 190 mp
curte 100 mp
6 camere
mobilata partial
utilata
1.100 €B
1 MAI,  Domenii, casa cu 2 camere, baie, bucatarie mobilata, renovata integral, totul nou, prima inchiriere, termopan, centrala termica, gresie, parcare, pentru birouri, firma,
0731.877.269
19 Dec 11:00
suprafata utila 40 mp
curte 10 mp
2 camere
mobilata partial
utilata
399 €B
11 IUNIE  Mitropolie, apartament in vila hochparter cu receptie si 2 camere decomandate, spatioase, bucatarie utilata, baie cu cabina de dus, pentru firma, reprezentanta sau rezidential,
0731.877.269
19 Dec 11:00
suprafata utila 80 mp
curte 10 mp
3 camere
mobilata partial
utilata
599 €B
23 AUGUST CARTIER,  casa singur curte;
0771.253.400
19 Dec 11:00
B
23 AUGUST CARTIER, casa, 1 camera, toate utilitatile,
0784.703.886/ 0728.658.838
19 Dec 11:00
450 LB
APARATORII PATRIEI,  metrou, proprietar vila 263 mp utili, 8 camere mobilate, 4 bai, bucatarie, centrala proprie, izolata ext. si interior, curte 100 mp. Pretabil vodeochat, locuit, birouri, azil...
0726.253.070/ 0728.009.952
; camelia_tudoroiu@yahoo.com
19 Dec 11:00
suprafata utila 263 mp
curte 100 mp
8 camere
mobilata
utilata
1.300 € luna B
AVIATORILOR  -Kiseleff, Uruguay 15, duplex etaj 1 si 2/p+3, 4 dormitoare, terasa, arhitectura deosebita,
0721.222.45.78/ 0734.925.750
19 Dec 11:00
suprafata utila 200 mp
2.500 €B
AVIATORILOR  Dorobanti, Piata Victoriei, vila P+1, renovat, gradina proprie, zona exceptionala, acces rapid Metrou Victoriei,
0737.211.504
; ana.costis@westmount.ro ; westmount-imobiliare.ro 19 Dec 11:00
suprafata utila 70 mp
4 camere
mobilata
utilata
500 €B
BANEASA, cele mai bune vile de inchiriat din Bucuresti si Ilfov, preturi minime Bucurestii Noi, Grivitei, Roseti, Pipera, Baneasa, Herastrau, Primaverii, Titulescu, etc
0788.813.430
19 Dec 11:00
suprafata utila 121 mp
curte 355 mp
4 camere
mobilata
utilata
500 € luna B
BASARAB,  Dinicu Golescu Plevnei, casa parter singur cu 4 camere inalte, bucatarie, baie, termopan, parchet, aer conditionat, parcare, pt locuit, firma- birouri- productie, acces metrou,
0731.877.269
19 Dec 11:00
suprafata utila 86 mp
curte 15 mp
4 camere
nemobilata
utilata
590 €B
BERCENI,  Toporasi, Str. Stefan Voda, casa P+1, caramida, beton, 2 grupuri sanitare, 2 bucatarii, teren = 217 metri patrati, amprenta 98 metri patrati, centrala termica,
0722.859.200/ 0723.399.229
19 Dec 11:00
7 camere
mobilata
800 €B
BERCENI,  Toporasi, Str. Stefan Voda, casa P+1, caramida, beton, 2 grupuri sanitare, 2 bucatarii, teren = 217 metri patrati, amprenta 98 metri patrati, centrala termica,
0722.859.200/ 0723.399.229
19 Dec 11:00
7 camere
mobilata
800 €B
BRANCOVEANU,  metrou, McDonalds, casa singur curte, centrala proprie, adiacent Parcul Tineretului, Sun Plaza, ideal birouri, atelier, spatiu de productie etc.,
021.319.78.04/ 0724.257.295
; silviuatlas@yahoo.com
19 Dec 11:00
suprafata utila 100 mp
curte 50 mp
3 camere
nemobilata
utilata
300 €B
BUCURESTII NOI,  Laromet, proprietar, spatiu, vila P+2E+M, curte amenajata, piscina mare, 3 intrari, pretabil orice, accept agentii, imobilul se poate inchiria jumatate,
0722.200.960
19 Dec 11:00
suprafata utila 580 mp
curte 660 mp
18 camere
750 €B
BUCURESTII NOI,  Retortei, casa, baie, bucatarie, centrala termic, singur curte, locuit/ birouri, discutabil;
0765.577.714
19 Dec 11:00
suprafata utila 55 mp
curte 250 mp
2 camere
B
BUDAPESTA  Unirii- Marasesti, parter/p+2, living 35 metri patrati, 2 grupuri sanitare, amenajat modern, centrala proprie, locuinta/birouri,
0727.256.147/ 0740.023.488
; nicoli.imobiliare@gmail.com
19 Dec 11:00
suprafata utila 110 mp
4 camere
mobilata partial
utilata partial
620 €B
CALARASI  Hyperion etaj in vila integral, openspace 40 metri patrati, cu 2 bai, terasa, termopan, parchet, gresie, centrala termica, aer conditionat, alarma, parcare, 7 min. metrou,
0731.877.269
19 Dec 11:00
suprafata utila 125 mp
curte 150 mp
4 camere
mobilata
utilata
700 €B
CALARASILOR CALEA,  Agricultori, Muncii, S+P+3, constructie 2000, finisaje moderne, balcon, terasa, centrala termica, aer conditionat, ideal firma/ locuit,
0753.095.601/ 021.321.10.20
; www.credoamg.ro
19 Dec 11:00
suprafata utila 580 mp
curte 70 mp
13 camere
mobilata partial
utilata
2.500 €B
CHIAJNA  Ilfov, inch. casa noua, constructie 1996, finisata, termoizolatie, centrala gaze,
0749.661.413
19 Dec 11:00
suprafata utila 74 mp
curte 4 mp
2 camere
900 LIF
CHIAJNA, vila p+1+m pe termen lung, casa cu dormitor matrimonial cu baie si dresing, 2 dormitoare amenajate pentru copii, birou separat. Teren 350 mp internet, telefon, tv, bucatarie...
0722.694.373
; monica_togoe@hotmail.com
19 Dec 11:00
5 camere
mobilata partial
utilata
750 €IF
COLENTINA  Cartier Andronache langa biserica, teren 250 metri patrati, deschidere 12, baie, wc, bucatarie, constructie caramida, stare foarte buna imbunatatiri, gresie, faianta, parchet,...
021.688.08.67/ 0722.614.867
19 Dec 11:00
suprafata utila 80 mp
curte 250 mp
3 camere
nemobilata
utilata
360 €380 €B
COLENTINA,  Andronache, inchiriez casa curte, camera hol locuibil, baie, bucatarie, constructie noua, incalzire centrala, contorizare separata;
0723.439.664
19 Dec 11:00
B
COLENTINA,  Gherghitei, particular, 2 camere, in vila, constructie noua, totul contorizat;
0726.952.627
19 Dec 11:00
200 €B
COMUNA BERCENI vila lux, proprietar inchiriez vila noua, 2014, central, cu finisaje de lux, bai utilate, centrala termica, izolatii, alei betonate, gradina pomi fructiferi, spatii generoase,...
0728.061.799
; pecolt22@gmail.com
19 Dec 11:00
suprafata utila 250 mp
curte 700 mp
5 camere
nemobilata
utilata
950 €IF
CORBEANCA  Paradisul Verde, inchiriere vila cocheta, cu suprafata construita de 160 mp dispusa pe parter si etaj. Vila este disponibila de la data de 15.12.2014,
0728.896.553
; office@inchirierenord.ro ; www.inchirierenord.ro
19 Dec 11:00
suprafata utila 160 mp
curte 500 mp
4 camere
mobilata
utilata
1.000 €IF
CORBEANCA  Paradisul Verde, P+M, 2 bai, curte amenajata, bucatarie mobilata si utilata, imobil 2014, ID 163,
021.317.20.92/ 0725.445.510
; radu.toma@houseproviders.ro ; www.houseproviders.ro
19 Dec 11:00
suprafata utila 160 mp
5 camere
1.000 €IF
COTROCENI, constructie 2004, cu gradina si parcare, Biserica Elefterie, metrou,
0766.355.138
; www.divaro.ro
19 Dec 11:00
2 camere
450 €B
COTROCENI, vila p+2,9 cam, finisata si amenajata recent cu cele mai bune materiale si cu bun gust inclusiv curtea. Construita in 2005. Se poate inchiria si mobilata, pretabila locuit,...
0744.312.196
19 Dec 11:00
suprafata utila 300 mp
curte 140 mp
9 camere
nemobilata
utilata
2.600 €B
DACIA  Eminescu, Vasile Lascar- Icoanei, p+1+m, decomandat, 3 gr sanitare, parchet, gresie, termopan, centrala, pretabila birouri/locuinta
0727.256.147/ 0740.023.488
; nicoli.imobiliare@gmail.com
19 Dec 11:00
suprafata utila 250 mp
6 camere
nemobilata
utilata partial
1.050 €B
DACIA,  Eminescu, Mosilor, parter in vila, 3 camere glasvand+receptie, 2 bai, bucatarie, centrala termica, aer conditionat, pretabil pentru activitate birou/ cabinete medicale,
0731.877.269
; prometeuimobiliare@yahoo.com
19 Dec 11:00
suprafata utila 75 mp
curte 30 mp
4 camere
nemobilata
utilata
500 €B
DECEBAL,  Calarasi, inchiriere vila, parter 4 camere 110 metri patrati, etaj 4 camere 90 metri patrati, singur curte. Pretabil after school, gradinita, birouri. Centrala proprie, curent...
0722.174.141/ 0756.166.166
; simplu.confort@gmail.com
19 Dec 11:00
suprafata utila 200 mp
curte 290 mp
8 camere
nemobilata
neutilata
1.300 €B
DOMENII  1 Mai, casa renovata, singur in curte, gresie, faianta, centrala, pretabil locuit sau birou, bucataria mobilata si utilata, se mobileaza la cerere, negociabil,
0723.460.200/ 021.210.76.00
; sweethome_imob@yahoo.com ; www.sweethomeimob.ro
19 Dec 11:00
suprafata utila 77 mp
curte 120 mp
2 camere
mobilata partial
utilata partial
700 €B
DOROBANTI  Capitale, etajul 2/p+2, 2 grupuri sanitare, parchet, gresie, fainata, parcare, ideal birouri, atelier etc, pret discutabil,
0727.256.147/ 0740.023.488
; nicoli.imobiliare@gmail.com
19 Dec 11:00
suprafata utila 100 mp
3 camere
mobilata partial
utilata partial
750 €B
DOROBANTI  Polona, duplex, etaj 2 si 3/P+3+M, garaj, bucatarie mobilata Franke, 3 bai, centrala, parchet, termopan, a/c, ne/ mobilat, sau vanzare 245.000 €,
0727.256.147/ 0740.023.488
; nicoli.imobiliare@gmail.com
19 Dec 11:00
suprafata utila 200 mp
3 camere
mobilata
utilata
1.250 €B
DOROBANTI,  Capitale, D+P+3E, 7 bai utilate, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica/ etaj, aer conditionat, libera, pretabila birouri, clinica medicala, gradinita,
0735.345.844/ 021.260.10.63
19 Dec 11:00
suprafata utila 400 mp
11 camere
nemobilata
neutilata
3.000 €B
DOROBANTI,  Polona, vila P+1, arhitectura deosebita, singur curte, parcare, centrala proprie, aer conditionat, mobilata/ nemobilata, ideal birouri sau resedinta, adiacent metrou Stefan cel...
021.319.78.04/ 0724.257.295
; silviuatlas@yahoo.com
19 Dec 11:00
suprafata utila 270 mp
curte 50 mp
6 camere
mobilata
utilata
2.200 €B
FERDINAND  Foisorul de Foc, vila HD+P, 3 intrari, gresie, faianta, parchet, termopan, curte, parcare, centrala termica, deosebita, firma, Mosilor, Pache,
0753.095.601/ 021.321.10.20
; www.credoamg.ro
19 Dec 11:00
suprafata utila 170 mp
curte 60 mp
8 camere
nemobilata
neutilata
1.150 €B
FERDINAND,  apartament 3 camere in vila, modern, centrala proprie + boxa de 20 metri patrati, balcon inchis
0786.328.794
19 Dec 11:00
suprafata utila 80 mp
curte 40 mp
3 camere
mobilata
utilata
310 €B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 curte |  particular |  casa |  pipera |  proprietar |  cotroceni |  pantelimon |  militari |  colentina |  vatra luminoasa |  bucurestii noi |  1 mai |  restaurant |  iancului |  corbeanca |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 22 Dec 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD