IMOBILIARE INCHIRIERI case, vile (179 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
PRELUNGIREA GHENCEA,  Dantelei, p+1+m, 500 metri patrati, teren 1.000 metri patrati, ideal firma/ gradinita,
0761.616.742
24 Oct 23:21
1.200 €
B
FOISOR,  Pop de Basesti, p+m, bucatarie, 2 bai,
0761.616.742
24 Oct 23:21
suprafata utila 200 mp
curte 100 mp
6 camere
1.200 €
B
DOROBANTI, p+e, camere mari, ideal birou/ cabinet, negociabil,
0761.616.742
24 Oct 23:20
suprafata utila 120 mp
1.200 €
B
TARTASESTI,  Dambovita, Baldana, str. Anton Pann, particular, casa 3 camere, finisata, curte amenajata, frigider, masina spalat, aragaz,
0723.191.471
24 Oct 22:16
suprafata utila 50 mp
curte 350 mp
3 camere
700 L
DB
CASA, 1 dormitor, bucatarie, baie, utilat,
0731.211.251
24 Oct 22:13
500 L
B
13 SEPTEMBRIE,  Palatul Parlamentului, Marriott, vila, P+1, sing. curte, 75 mp/etaj, finisata. Ideal locuit, sediu, ufficio, productie usoara, scoala soferi, sali curs. Acces Unirii,...
0767.173.441
24 Oct 18:15
suprafata utila 150 mp
curte 230 mp
8 camere
mobilata partial
utilata partial
799 €
B
DOROBANTI,  Capitale, imobil din 2009, singur curte, 2 intrari, D+P+2+M, cu imbunatatiri, la cheie, aer conditionat, centrala, 7 gr. sanitare, ideala clinica, birouri, gradinita,
0752.036.997/ 0765.400.929
24 Oct 16:37
suprafata utila 400 mp
15 camere
nemobilata
3.000 €
B
DOROBANTI,  Floreasca, Perla, strada adiacenta, vila noua, lux, finisaje deosebite, D+P+1+M, suprafata totala 375 metri patrati, living, 4 dormitoare, camera, mansarda si multiple dependinte,
0752.036.997/ 0765.400.929
24 Oct 16:36
suprafata utila 300 mp
8 camere
nemobilata
2.700 €
B
MIHAI BRAVU,  Splaiul Unirii, 7 min de metrou, vila, P+M, decomandat, 2 bai, contructie 2014, finisaje: gresie, faianta, termopn, parchet, centrala termica, 2 locuri de parcare. Zona...
0731.383.000
; diamon.imobiliare@gmail.com
24 Oct 16:28
suprafata utila 100 mp
curte 30 mp
4 camere
nemobilata
neutilata
750 €
B
UNIRII,  Piata Alba Iulia, vila d+p+1+m, singur curte, recent renovata, gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat, 7 camere, 3 gr. sanitare, nemobilata, pretabil birouri/ firme,...
0744.223.223/ 0744.182.182
24 Oct 15:27
suprafata utila 200 mp
curte 100 mp
7 camere
nemobilata
utilata
1.199 €
B
PIPERA,  Complex Class, vila P+1 renovata recent, nemobilata, bucatarie utilata complet, garaj, curte interioara amenajata, ponton, paza permanenta,
0724.937.906
; mario_13_1978@yahoo.com
24 Oct 15:27
suprafata utila 190 mp
curte 250 mp
4 camere
nemobilata
utilata
1.750 €
IF
AGRONOMIE  -Expozitiei, D+P+1+M, imobil 2007, garaj,
0723.627.531
24 Oct 14:47
5 camere
1.000 €
B
UNIRII, parter vila, mobilat si utilat lux, recent renovat, spatios, aer conditionat, termopane, usa metalica, centrala termica, LCD, gresie, faianta, p. Aproape: Tineretului,...
0754.475.625/ 0752.830.656
; marian.citygroup@gmail.com
24 Oct 14:27
suprafata utila 60 mp
curte 50 mp
2 camere
mobilata
utilata
500 €
B
EMINESCU,  central, ofer spre inchiriere casa deosebita, renovata recent, usi schimbate, curte, pretabila firma/ locuit, zona excelenta, mijloace de transport in comun, centru 5 min.,...
0766.319.297
; stefan.gorga@yahoo.com
24 Oct 14:10
suprafata utila 400 mp
curte 700 mp
11 camere
nemobilata
neutilata
5.000 €
B
PRIMAVERII  Dorobanti, Balescu, D+P+E+M vila, 4 grupuri sanitare, aer conditionat, centrala, alarma, parcare, gradina, singur curte, ideal resedinta/ birouri, particular
0723.500.775
24 Oct 14:06
suprafata utila 256 mp
curte 150 mp
7 camere
nemobilata
3.500 €
B
COLENTINA  -zona Carrefour, supraf. teren 330 metri patrati, deschidere 12 m, totul nou, toate utilitatiile, spatiu de depozitare, ideal firma, zona de vile,
0723.460.200/ 021.210.76.00
; sweethome_imob@yahoo.com ; www.sweethomeimob.ro
24 Oct 13:51
suprafata utila 110 mp
curte 330 mp
2 camere
mobilata
utilata
450 €
B
ION MIHALACHE,  Clabucet, in statia masinii 300, la 80 m de metrou, casa, baie, bucatarie si curte 100 mp din care 40 mp in fata, amenajata, gresie, izolata, fara incalzire, ideal spatiu...
0770.761.503
24 Oct 13:38
suprafata utila 90 mp
curte 200 mp
3 camere
nemobilata
neutilata
750 €
B
DECEBAL,  Dristorului, vila P+1, Parter 2 camere, baie, hol, bucatarie, etaj 3 camere, hol, baie, gresie, faianta, parchet, termopan, ideal firma, Alba Iulia
0753.095.601/ 021.321.10.20
; www.credoamg.ro
24 Oct 13:27
suprafata utila 135 mp
curte 30 mp
5 camere
nemobilata
neutilata
1.100 €
B
FERDINAND  Foisorul de Foc, vila D+HP, 3 intrari, gresie, faianta, parchet, termopan, curte, parcare, centrala termica, deosebita, firma, Mosilor, Pache,
0753.095.601/ 021.321.10.20
; www.credoamg.ro
24 Oct 13:20
suprafata utila 170 mp
curte 60 mp
8 camere
nemobilata
neutilata
1.200 €
B
COLENTINA,  Planorama, ap. 2 camere 125 mp in vila, intrare separata, loc parcare, proprietar;
0723.699.826
24 Oct 12:55

B
1 MAI, casa/vila, 4 bai, 2 bucatarii, 2 anexe, 6 camere decomandate, balcon la fiecare camera, curte mare spatioasa, parcare 5-6 masini, 2 minute de Primaria sector 1, bd. Banu Manta,...
0752.289.029
; office@espaco.ro ; www.espaco.ro
24 Oct 12:06
suprafata utila 210 mp
curte 300 mp
6 camere
nemobilata
neutilata
1.500 €
B
DOROBANTI, renovata recent, bucatarie utilata, aer conditionat, pretabil birouri, gradinita, salon infrumusetare, acces la mijloace de transport. Libera,
0732.940.974
; stefan.apartamente.noi@gmail.com ; www.tentantimobiliare.ro
24 Oct 11:58
suprafata utila 250 mp
curte 200 mp
6 camere
nemobilata
utilata
2.200 €
B
SECTOR 1,  P-ta Domenii (Caraiman), vila 1940, curte, confort 1,
021.665.52.95/ 0743.078.706
24 Oct 11:37
suprafata utila 60 mp
curte 50 mp
3 camere
200 €
B
COTROCENI  /Grad. Botanica, ap. 2 camere in vila, zugravita recent, contorizare separata, cladire cu destiantia de birouri, taxe+
021.260.07.25/ 0721.816.412
24 Oct 11:32
suprafata utila 50 mp
398 €
B
DACIA  /P-ta Spaniei, ap. 3 camere in vila, 2/2, mansardat, decomandat, cp, stradal, aer conditionat, ideal firma, intretinere mica, taxe+
021.260.07.25/ 0721.816.412
24 Oct 11:31
suprafata utila 63 mp
349 €
B
UNIRII  /Mitropolie, casa singur curte stradala, d+p, renovata int/ ext., ideal firma/ birouri, taxe+
021.260.07.25/ 0721.816.412
24 Oct 11:28
curte 80 mp
5 camere
780 €
B
DOROBANTI, et 2, proapat renovat, nemobilat, bucatarie mobilata si utilata nou, centrala termica, gresie, faianta, parchet, termopan, frigider, masina de spalat.Vec: Victoriei, Floreasca,...
0751.085.686/ 0752.830.656
; alexandra.citygroup@gmail.com ; www.city-grou-imobiiare.ro
24 Oct 11:12
suprafata utila 100 mp
3 camere
nemobilata
utilata
590 €
B
13 SEPTEMBRIE,  Str. Sabrinelor, casa renovata nou, cu toate imbunatatirile noi, centrala proprie, 2 grupuri sanitare, pivnita, curent trifazic, contorizare, acces stradal imediat,
0762.079.095/ 0725.691.900
24 Oct 11:00
suprafata utila 186 mp
1.200 €
B
ALEXANDRIEI SOSEAUA spatioasa, curte mare, terasa, dormitoare frumos mobilate, luminoase, living, loc de luat masa, bucatarie separata, birou, gradina,
0721.115.770
; diana.dragomir@eticimob.ro ; www.eticimob.ro
24 Oct 11:00
suprafata utila 243 mp
curte 500 mp
5 camere
mobilata
utilata
900 €
IF
ANDRONACHE,  233, s.2, 350 mp locuibili, 100 mp depozit sau birouri, 800 mp curte,
0722.257.213
24 Oct 11:00
1.300 €
B
ARCUL DE TRIUMF, stradal, 1/P+2, 2 grupuri sanitare, centrala proprie, aer conditionat, scara de acces proprie, mobilat de lux, utilat, fost birou senatorial, 4 locuri de parcare, curatenie...
0728.359.056
; caprita_vlad@yahoo.com ; www.imofin.ro
24 Oct 11:00
suprafata utila 85 mp
4 camere
mobilata
utilata
1.000 €
B
ARMENEASCA  Mosilor, S+P, bucatarie, spatii dep., sala 60mp, renovata recent, 2 intrari, ideal birou, etc, 10 min. de Unirii, Calarasilor, Foisor, Obor, Stefan cel Mare, Romana, Victoriei,...
0726.008.190
24 Oct 11:00
suprafata utila 320 mp
curte 100 mp
7 camere
nemobilata
utilata
2.450 €
B
AVIATOR POPISTEANU,  Casa Scanteii, B-dul Expozitiei in apropiere de Facultatea de Limbi Straine, casa vila P+1, singur curte, 3 bai, curte 4 masini, birouri, locuinta, termen lung,
0765.764.611/ 0733.481.975
; teraimobiliare@yahoo.com
24 Oct 11:00
suprafata utila 150 mp
curte 170 mp
10 camere
nemobilata
neutilata
950 €
B
AVIATORILOR,  Kiseleff, Uruguay 15, duplex etaj 1 si 2/ p+3, 200 metri patrati, 4 dormitoare, terasa, arhitectura deosebita,
0734.925.750/ 021.222.45.78
24 Oct 11:00
2.500 €
B
AVIATORILOR,  Marfin Bank, oferta vila independenta, centrala proprie, camere decomandate, mochetat, aer conditionat, termopane, pretabil firme/ birouri, aproape de metrou, pozitie buna, ANAF...
0753.153.711
24 Oct 11:00
suprafata utila 150 mp
4 camere
nemobilata
utilata
5,40 €
mp
B
AVIATORILOR, situata in zona Capitalelor, vila eleganta S+P+E+ M, constructie 2008, renovata recent. Sunt 14 camere, 5 bai, 2 bucatarii, suprafata utila 500 metri patrati, curte, parcare....
0721.739.575
; mioaraorzan@yahoo.com
24 Oct 11:00
suprafata utila 500 mp
curte 260 mp
14 camere
nemobilata
utilata partial
7.000 €
B
BANEASA,  Dobrogeanu Gherea, vila superba p+m, curte, terasa, 2 grupuri sanitare. Vecinatati: Parcul Herastrau, Piata Presei, Damaroaia, Pajura, Aerogarii, Sisesti. OIC 49659, negociabil,
0752.108.965
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
24 Oct 11:00
suprafata utila 160 mp
curte 100 mp
5 camere
mobilata partial
utilata
749 €
1.000 €
B
BANEASA,  Pipera, Constrateg Consultanta, ofera spre inchiriere diverse proprietati, individuale sau in complex rezidential, pretabile resedinta, apropierea punctelor de interes din...
0743.110.062
; mugur.nedieanu@conre.ro ; www.conre.ro
24 Oct 11:00
suprafata utila 130 mp
5 camere
1.000 €
B
BANEASA, vila, P+1, ne/mobilat, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, aer conditionat, CI0206869,
0754.309.392/ 0752.830.656
; stefan.citygroup@gmail.com ; www.city-group-imobiliare.ro
24 Oct 11:00
suprafata utila 140 mp
curte 100 mp
4 camere
mobilata
utilata
700 €
B
BARBU VACARESCU,  pt. birouri sau rezidenta, vila p+2, constructie 2008, G, F, P, CT, aer conditionat, 3 bai, bucatarie utilata, 1 loc parcare in curte, igienizata proaspat. Nu se accepta...
0728.172.906/ 0722.270.806
; laurentiu_dragan53@yahoo.com
24 Oct 11:00
suprafata utila 200 mp
curte 150 mp
6 camere
nemobilata
utilata
1.500 €
B
BERCENI  -1 min. metrou stradal, vila individuala, decomandat, singur curte, ideal sediu firma, birouri, magazin on-line, videochat, contorizat, cheltuieli mici de intretinere, izolat,...
0769.490.655
24 Oct 11:00
suprafata utila 60 mp
curte 10 mp
3 camere
nemobilata
neutilata
400 €
B
BERCENI,  Popesti Leordeni, central, p.e.m. 240 mp., are toate utilitatile, recent renovata, singur in curte,
0726.256.529/ 0725.099.056
; dingher19@yaoo.es
24 Oct 11:00
suprafata utila 240 mp
curte 300 mp
7 camere
mobilata partial
utilata
750 €
luna
IF
BUCURESTII NOI  Jiului, openspace 90 metri patrati, constructie noua, grup sanitar, centrala proprie, posibilitate extindere curte 100 metri patrati, amenajare la cerere, pentru showroom,...
0731.877.269
24 Oct 11:00
suprafata utila 93 mp
curte 20 mp
1 camere
nemobilata
utilata
550 €
B
BUCURESTII NOI,  vila, disponibila pentru inchiriere, formata din parter+etaj, singur curte, garaj, 1 baie, 1 bucatarie, pretabil locuit/ gradinita,
0769.060.002
; cristian@private-broker.ro ; http://www.private-broker.ro
24 Oct 11:00
suprafata utila 115 mp
curte 70 mp
4 camere
mobilata partial
utilata
500 €
luna
B
BUSTENI,  Piatra Arsa, p+1+m, 9 wc, living, mobilata utilata ultra modern, fiecare camera cu baie, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica centrala, semineu, totul nou, lux, vedere...
0723.596.195
24 Oct 11:00
suprafata utila 100 mp
curte 820 mp
8 camere
mobilata
utilata
1.000 €
PH
BUZESTI  Cuza, Gara de Nord casa vila p+1, 5 camere singur curte, centrala pe gaze pretabila birouri sau locuinta termen lung rugam numai persoane serioase
0765.764.611/ 0733.481.975
; teraimobiliare@yahoo.com
24 Oct 11:00
suprafata utila 180 mp
curte 150 mp
5 camere
nemobilata
utilata partial
600 €
750 €
B
CALARASILOR CALEA  Hyperion, Popa Nan, vila D+P+2, curte, garaj 2 masini, porti electrice, centrala termica, aer conditionat, mijloace de transport, usor de gasit, Muncii,
0753.095.601/ 021.321.10.20
; www.credoamg.ro
24 Oct 11:00
suprafata utila 350 mp
curte 350 mp
10 camere
nemobilata
neutilata
1.850 €
B
CALARASILOR,  stradal, vila s+p+1+m cu 431 mp subsol, parter, etaj, pod, 10 birouri, 140 mp pivnita, parking inter. 7 masini, gradina, renovata, ideal birouri, restaurant, bar, clinica,...
0731.770.862
; walid.otari@franklininvestment.ro ; www.franklininvestment.ro
24 Oct 11:00
suprafata utila 383 mp
curte 318 mp
10 camere
nemobilata
utilata
2.500 €
luna
B
CAMPIA LIBERTATII,  Tarancutei 27, vila P+1, 2 bai, renovata, incalzire centrala, negociabil,
0736.166.850
24 Oct 11:00
5 camere
nemobilata

B
CANTEMIR  Budapesta, D+P+2, 3 gr. sanitare, 3 balcoane, centrala proprie, renovata recent, 2 locuri de parcare, pretabil rezidential/business,
0734.222.102/ 021.252.19.22
; flavia.velicu@imoprest.ro ; www.imoprest.ro
24 Oct 11:00
suprafata utila 268 mp
curte 175 mp
7 camere
nemobilata
neutilata
6.000 L
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 curte |  particular |  casa |  pipera |  proprietar |  cotroceni |  pantelimon |  militari |  colentina |  vatra luminoasa |  bucurestii noi |  1 mai |  restaurant |  iancului |  corbeanca |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 25 Oct 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD