IMOBILIARE INCHIRIERI case, vile (135 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Vila P-ta Progresu  Vila P+M Sos Giurgiului complect utilata / mobilata , A/C toate facilitatile
0722.307.734
; dramarimob@yahoo.com
28 Jun 16:09
suprafata utila 90 mp
3 camere
mobilata
utilata
500 € B
ALBA IULIA,  Mall Vitan, Depou Dudesti, Pompieri, vila p+1, cu 2 intrari, 4 camere, baie, bucatarie, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, centrala proprie, pretabil firme,...
0731.877.269
28 Jun 15:44
suprafata utila 140 mp
curte 170 mp
4 camere
mobilata partial
utilata
695 € B
DACIA,  Eminescu, Mosilor, etaj 1 in vila, cu 4 camere inclusiv receptie, bucatarie, 2 bai, termopan, jaluzele verticale, parchet, aer conditionat, pretabil birouri, notariat,...
0731.877.269
; prometeuimobiliare@yahoo.com
28 Jun 15:41
suprafata utila 85 mp
curte 30 mp
4 camere
nemobilata
utilata
550 € B
Mircea Voda, vila   8 camere, S+P+E, supraf. 330 mp, singur curte - 130 mp, 5 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, centrala termica, ideal restaurant, gradinita,...
0727.570.663
; abconsultimob@gmail.com
28 Jun 15:29
nemobilata
2.500 € B
GARA DE NORD ideal birouri vila 8 camere D+P+1E+M situata la doar 3 min de Metrou Gara de Nord, 3 intrari separate, 4 bai. Pretabila pentru cabinet medical, birou!
0731.200.009
28 Jun 15:00
suprafata utila 275 mp
curte 340 mp
8 camere
mobilata partial
1.800 € 1.950 € B
11 IUNIE  Parcul Carol, casa, sediu gaze, parter/2, semidecomandat, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, curte comuna, balcon, liber,
0762.288.289/ 0721.864.861
; expocardinal@yahoo.com
28 Jun 14:50
suprafata utila 50 mp
2 camere
utilata
300 $ B
DACIA,  Salcamilor, vila, etaj 1/2, renovat nou, impecabil, gresie, faianta, parchet, termopan, 3 aere conditionat, centrala, bucatarie mobilata, utilata, ideal birouri, firma,...
0722.706.779
28 Jun 14:48
3 camere
350 € B
PIPERA, vila superba, primul chirias, dispusa astfel: parter (1 baie, 1 living, 1 dormitor, 1 bucatarie), etaj 1 (2 bai, 3 dormitoare, 1birou, 1 dresing), curte 1000 metri patrati,
0722.702.564/ 0768.046.976
; ioan.rusupfa@gmail.com
28 Jun 14:07
suprafata utila 220 mp
curte 1000 mp
6 camere
mobilata
utilata
2.800 € IF
CORBEANCA, locatie deosebita, p+1e+m, semineu, cu toate utilitatile - la padure, gradina amenajata, jacuzzi, plante si arbori ajunsi la maturitate, cod oferta: CV0172382,
0756.132.620
; secretariat@aristocrat-imobiliare.ro ; aristocrat-imobiliare.ro
28 Jun 13:24
suprafata utila 310 mp
curte 2000 mp
5 camere
mobilata
utilata
1.500 € 1.600 € IF
SECTOR 1,  INCHIRIEZ CASA 100 MP CU TEREN 350MP, NUMAI PENTRU FIRMA, SECTOR 1,
0731.514.732/ 021.725.04.02
28 Jun 12:39
suprafata utila 100 mp
curte 350 mp
nemobilata
neutilata
B
FLOREASCA,  Barbu Vacarescu, langa Kaufland, vila noua 2009, p+2, 200 mp+ curte, loc parcare in curte, 3 gr. sanitare, alarma, aer conditionat, finisaje noi, ideal firma, birouri,
0722.211.146
; pegusimobiliare@yahoo.com
28 Jun 12:09
suprafata utila 200 mp
curte 150 mp
6 camere
nemobilata
utilata partial
1.699 € B
AVIATORILOR  Kiseleff, direct proprietar, duplex demisol + parter (200 mp utili) in vila, finisaje deosebite, scara interioara, 2 bai, 2 intrari, pretabil birouri, rezidenta, headquarter,...
0729.023.481
; danliviubucuresti2005@yahoo.com
28 Jun 12:08
suprafata utila 200 mp
9 camere
mobilata partial
utilata partial
2.000 € B
23 AUGUST  cartier, langa scoala ISB, proprietar vila 4 camere, 3 bai, singur in curte, toate utilitatile, beci, garaj, gradina, foarte multa liniste, libera,
0746.554.517
; corneliacislaru@yahoo.com
28 Jun 12:01
suprafata utila 180 mp
4 camere
690 € B
FUNDENI,  vis-a-vis Autosoft, vila p+1, curte comuna, living,3 dormitoare, 2 bai, bucatarie, centrala, constructie 2006, renovata, 1+1 garantie, fara firme sau straini,
0724.808.552/ 0770.556.929
28 Jun 11:17
suprafata utila 150 mp
4 camere
utilata
500 € B
PRELUNGIREA GHENCEA  str. Bulgarus urgent, vila curte P+E
0722.295.667
; office@midojobs.ro
28 Jun 10:19
curte 500 mp
B
CALARASILOR  Hala Traian, casa doar parter, 2 wc, centrala proprie, termen lung numai birourii, depozitare, stare foarte buna, rugam seriozitate,
0761.255.433/ 0722.560.930
; teraimobiliare@yahoo.com
28 Jun 09:55
suprafata utila 155 mp
curte 220 mp
6 camere
neutilata
650 € B
DOROBANTI,  Capitale Roma, vila p+dem din p+1, neamenajat, numai firma, termen lung la pachet p+dm, rugam seriozitate,
0760.978.331/ 0761.255.433
; teraimobiliare@yahoo.com ; www.teraimobiliare-online.ro 28 Jun 09:46
suprafata utila 200 mp
curte 110 mp
8 camere
neutilata
1.450 € B
BANEASA  Antena 1, vila P+2E, 3 camere, suprf. construita 188 m), an 2016, teren 135 metri patrati, deschidere 9 m, nemobilat, trei grupuri sanitare, negociabil,
0763.839.539/ 031.438.12.51
; george@regalhouse.ro ; www.regalhouse.ro
28 Jun 09:45
suprafata utila 140 mp
curte 65 mp
3 camere
neutilata
1.200 € B
BANEASA  Sisesti, vila P+1E+M, 5 camere, suprf. construita 300 metri patrati, an 2015, teren 650 metri patrati, deschidere 15 m, nemobilata, bucatarie mobilata si utilata, 4 bai, centrala
0763.839.539/ 031.438.12.51
; george@regalhouse.ro ; www.regalhouse.ro
28 Jun 09:42
suprafata utila 240 mp
curte 130 mp
5 camere
utilata
1.300 € B
MOSILOR  Fainari proprietar, vila noua d+p+2e, curata, libera, pt. birouri, clinica / laborator, after school / cursuri, parcare stradal 4-5 locuri, foarte aproape de metrou, tramvai,...
0728.527.194
28 Jun 07:01
suprafata utila 300 mp
10 camere
neutilata
1.960 € B
TINERETULUI  Parc parter + mansarda, 2 grupuri sanitare, gradina
0722.633.765
27 Jun 22:04
suprafata utila 120 mp
curte 100 mp
7 camere
1.350 € B
TINERETULUI  Parcul Carol, constructie 2005, p+1+mansarda, curte libera, 2 grupuri sanitare
0722.633.765
27 Jun 22:03
suprafata utila 180 mp
curte 100 mp
6 camere
1.500 € luna B
BUDAPESTA, Tineretului, apartament 4 camere, etaj 1 + mansarda, an 1950, necompartimentata, 105+120 metri patrati, intrare proprie strada, 850 €+ 500 €;
0722.321.021
27 Jun 21:53
B
CHITILEI SOSEA, ofer pentru inchiriere casa anvelopata pentru 2 tineri casatoriti, intelectuali, nefumatori,
0730.261.591
27 Jun 21:17
300 € B
BUCURESTII NOI, inchiriez 2 camere la curte, centrala, liniste, familie, cupluri, 2 fete, 2 baieti. Fara copii mici si animale,
0722.355.738
27 Jun 21:16
900 L B
1 MAI,  Domenii, in vila, gresie si faianta de calitate, renovat recent, parchet din bambus, aer conditionat, usa metalica, 1 grup sanitar, parter din 1, curte, boxa, centrala proprie,
0749.199.195/ 021.252.16.05
; ion@confortcasaimobiliare.ro ; www.confortcasaimobiliare.ro
27 Jun 18:29
suprafata utila 68 mp
curte 68 mp
3 camere
utilata
300 € B
ROSU  - Bacriului- Uverturii vila 3 camere, living, 2 dormitoare, baie, avans 1+1,
0730.131.213
27 Jun 16:58
suprafata utila 125 mp
3 camere
utilata
500 € IF
ROSU  Militari Residence, zona vile noi, lux, 10 minute metrou Pacii, modern, 20 min. Aeroport, Baneasa, Otopeni, Centru, Universitate, Nord,
0733.805.992/ 0768.295.999
; alexandru.b.popescu@gmail.com ; www.pagaimobiliare.ro
27 Jun 16:39
suprafata utila 200 mp
curte 200 mp
5 camere
utilata
890 € B
FOISOR,  Popa Nan, casa P+M, curte 60 metri patrati, 2 camere la parter+1 camera la mansarda, baie+gr. sanitar, 2 holuri, 2 intrari, renovata, bucatarie utilata, centrala proprie, 3...
0747.080.810
; office@eurocasa-eci.ro ; www.eurocasa-eci.ro
27 Jun 16:18
suprafata utila 85 mp
curte 60 mp
3 camere
mobilata partial
utilata
600 € B
LACUL TEI,  langa Club Bamboo, inch. vila parter + etaj + mansarda;
0726.443.185/ 0726.570.002
27 Jun 16:18
B
VATRA LUMINOASA,  Maior Coravu, casa englezeasca, p+e+m, curte fata-spate, garaj, 4 camere mari, bucatarie, 3 bai, amenajata, centrela proprie, mobilata/ nemobilata, libera, apropiere mijloace de...
0726.379.675
; lineeaimobiliare@yahoo.com
27 Jun 16:02
suprafata utila 140 mp
curte 50 mp
4 camere
mobilata partial
utilata partial
1.000 € B
GIURGIULUI,  Rocar, baie, bucatarie, hol, singur,
0763.070.130/ 0747.953.488
27 Jun 15:48
curte 500 mp
3 camere
mobilata partial
350 € B
VATRA LUMINOASA vila D+P+1+M, an 2010, libera, garaj, centrala, parchet, termopan aer conditionat, after school, office, contract ANAF,
0722.217.638
27 Jun 15:45
suprafata utila 150 mp
curte 80 mp
nemobilata
1.200 € B
STIRBEI VODA,  stradala 4 min. Eroilor/ Cismigiu, casa nou renovata, 3 camere, m, termopan, reabilitata termic, nemobilata, gradina superba 90m cu multi copaci unicat in centrul Bucurestiului,...
0722.226.581
27 Jun 13:56
suprafata utila 60 mp
3 camere
nemobilata
neutilata
500 € B
POPESTI LEORDENI, particular, inchiriez casa la curte, numai la familie;
0766.430.035
27 Jun 13:42
IF
COLENTINA,  Dannone, curte amenajata, usa metalica, baie, bucatarie+1 camere+1 camere constuctie noua. Libera si pe termen lung. 1+1. Doar pers. serioase,
0727.946.415
27 Jun 13:40
suprafata utila 50 mp
curte 80 mp
1 camere
mobilata partial
utilata partial
240 € B
VICTORIEI,  Banu Manta, S+P+1, duplex, pretabil orice activitate, garaj, 6x aer conditionat, 2x centrala termica, curte interioara, libera 1+1.Vecinatati: Titulescu, Kiseleff, Aviatorilor,...
0731.324.660
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
27 Jun 13:13
suprafata utila 162 mp
curte 142 mp
5 camere
mobilata partial
neutilata
1.700 € B
CORBEANCA, vila individuala, 4 dormitoare, P+M, BCA, constructie 2010, un balcon, 3 bai, 2 bucatarii, dormitor/birou parter, cod oferta: CV0248218,
0756.132.620
; secretariat@aristocrat-imobiliare.ro ; aristocrat-imobiliare.ro
27 Jun 13:08
suprafata utila 220 mp
curte 700 mp
5 camere
mobilata partial
utilata
600 € IF
CALARASILOR,  Matei Voievod, vila D+P+1+M, arhitectura deosebita, se inchiriaza parterul si etajul 1, 4 grupuri sanitare, ulterior se poate inchiria mansarda si demisolul total 7 grupuri...
0749.131.838
; ciprian@confortcasaimobiliare.ro
27 Jun 12:59
suprafata utila 200 mp
curte 310 mp
6 camere
mobilata partial
utilata partial
1.100 € B
TINERETULUI,  metrou, Unirii, renovat recent, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, geamuri termopan, aer conditionat, interfon, porti automatizate, 2 bucatarii, 4 bai. Pretabil...
0755.075.905/ 0755.075.902
; tineretului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
27 Jun 12:28
suprafata utila 250 mp
10 camere
nemobilata
utilata partial
2.100 € 2.200 € B
CRANGASI, spatiu situat la demisol intr-o cladire construita in anul 2001. Dispune de centrala proprie, curent trifazic 380V, distanta metrou 7 min. Se preteaza pt. depozitare, sala de...
0720.120.066
; mirela.exclusive.property@gmail.com
27 Jun 12:11
suprafata utila 170 mp
3 camere
nemobilata
neutilata
600 € B
TINERETULUI,  metrou Timpuri Noi, P+1, centrala proprie, 90 mp/nivel, renovata recent, finisaje moderne, bucatarie mare utilata complet, camere spatioase, pretabila birouri, cabinet,...
0755.080.420/ 021.331.30.50
; tineretului@excesimobiliare.ro
27 Jun 12:07
suprafata utila 180 mp
curte 50 mp
5 camere
nemobilata
neutilata
1.300 € B
BRAGADIRU,  Casa Culturala, living, bucatarie open space, 2 bai, toate facilitatile, centrala propie, multiple imbunatatiti,
0766.491.921
; office@casarurora.ro
27 Jun 11:29
suprafata utila 100 mp
curte 276 mp
3 camere
mobilata partial
utilata
300 € IF
LACUL TEI,  Bamboo, vila P+1+pod, pt. birouri/ comercial/ rezidential, 2 bai,2 bucatarii, centrala, gresie, faianta, t, a/c, curte amenajata deosebit, intrare separata pt. etaj, libera,
0721.092.835
; ionut.tudorsimobiliare@gmail.com
27 Jun 11:26
suprafata utila 200 mp
curte 120 mp
5 camere
mobilata partial
utilata partial
800 € B
DRUMUL TABEREI  Prelungirea Ghencea, Lukoil, parter/ vila 3 camere, eventual plus demisol de 60 metri patrati, ideal locuit-firma, curte comuna, bucatarie mobilata,
0723.173.783/ 0769.088.538
27 Jun 11:23
suprafata utila 100 mp
curte 500 mp
3 camere
mobilata partial
utilata partial
350 € B
TINERETULUI  Cutitul de Argint, vila p+1+m, 3 bai, singur curte finisata, nemobilata pentru firma/ locuit,
0724.485.211/ 0732.366.831
; lcluminita7@gmail.com
27 Jun 11:21
suprafata utila 250 mp
curte 200 mp
7 camere
nemobilata
utilata
1.290 € B
1 MAI - Bd. Expozitiei, 1 camera, baie, bucatarie, hol, balcon, etaj 1 vila, complet mobilate, cu faianta, gresie, parchet, centrala termica, tv, m. spalat, frigider,
0720.941.128
27 Jun 11:00
170 € B
1 MAI casa singur curte, amenajat? super lux, faianta, gresie, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, centrala, pt locuit / firma/ birouri/ cabinet medical/ notariat, libera,
0722.295.546
27 Jun 11:00
mobilata partial
800 € B
11 IUNIE,  Principatele Unite, Liceul Dinu Lipatti, parter amenajat lux cu 2 camere, bucatarie utilata, baie, termopan, gresie, faianta, parchet, centrala termica, ideal firma; aproape de...
0731.877.269
27 Jun 11:00
suprafata utila 70 mp
curte 10 mp
2 camere
mobilata partial
utilata
380 € B
23 AUGUST CARTIER  Intrarea Prispei, sector 3, sos. Garii Catelu, proprietar, casa, 3 bai, garaj, singur in curte,
0746.554.517
27 Jun 11:00
4 camere
650 € B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 curte |  particular |  casa |  pipera |  proprietar |  cotroceni |  pantelimon |  militari |  colentina |  vatra luminoasa |  bucurestii noi |  1 mai |  restaurant |  iancului |  corbeanca |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 28 Jun 2016
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD