IMOBILIARE INCHIRIERI case, vile (113 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
FLOREASCA, parc, zona selecta, recent finisata, utilata modern, toate facilitatile, particular, rugam seriozitate,
0748.211.400
25 May 23:14
350 € B
STEFAN CEL MARE,  Aleea Circului, apropiere parc, finisata, zona deosebita, particular, rugam seriozitate;
0785.373.737
25 May 23:13
utilata
B
JILAVA, proprietar inchiriez vila constructie noua, lux, etaj+ 1 etaj+ mansarda 360 metri patrati, 7 dormitoare, living+ bucatarie open space, curat, disponibil, 4 bai,
0768.321.895
25 May 20:54
curte 500 mp
utilata
1.000 € IF
DOMENII PIATA,  Casin, 5 camere, in vila se inchiriaza tot etajul, 140 metri patrati, intrare separata, curte, P+1, mobilat si utilat de birouri, se poate inchiria si nemobilat, ideal birou,...
0752.289.029
; office@espaco.ro ; www.espaco.ro
25 May 18:16
suprafata utila 140 mp
5 camere
utilata
1.100 € B
MILITARI  - (Apusului-Cocosul Rosu), 1 bucatarie, 2 bai, p+1, beci, centrala, renovata integral, libera, primul chirias,
0722.403.871/ 0730.125.005
; falcimobiliare_roxana@yahoo.com
25 May 17:33
suprafata utila 200 mp
curte 100 mp
6 camere
neutilata
600 € B
MOSILOR CALEA, vila s+d+p+m, formata din 2 proprietati identice, construite in oglinda, cu un zid comun de separatie, finisaje lux, pretabil birouri, rezidenta, scoala, etc. Se pot inchiria...
0723.442.571
; ilinca_tempeanu@yahoo.com ; http://spatii-birouri.blogspot.com
25 May 15:23
suprafata utila 477 mp
curte 120 mp
8 camere
utilata
4.000 € B
KISELEFF vila d+p+3, constructie noua, cu arhitectura mixta avantgardist de modern cu clasic, tip open-space, cu posibilitatea compartimentarii cu sticla, finisaje lux cu cele mai noi...
0723.442.571
; ilinca_tempeanu@yahoo.com ; http://spatii-birouri.blogspot.com
25 May 15:19
suprafata utila 400 mp
5.300 € B
IANCU NICOLAE,  intersectie cu Pipera, la numai 150 m de Mega Image si Billa, vila eleganta, d+p+1e+m, 2 garaje, finisaje lux, proximitate Scoala Franceza, Americana, negociabil,
0724.564.339
25 May 14:44
suprafata utila 510 mp
curte 1250 mp
7 camere
mobilata partial
utilata
3.290 € B
PIPERA,  intersectie cu Iancu Nicolae, la numai 150 m de Mega Image si Billa, vila eleganta, d+p+1e+m, 2 garaje, finisaje lux, proximitate Scoala Franceza, Americana, negociabil,
0721.760.678
25 May 14:44
suprafata utila 510 mp
curte 1250 mp
7 camere
mobilata partial
utilata
3.290 € IF
GIULESTI inchiriez una sau doua camere mobilate sau nemobilate, baie, bucatarie, hol, intrare separata, recent construite, centrala pe gaze, curte foarte mare, totala autonomie (nu...
0744.501.321
25 May 14:30
suprafata utila 30 mp
curte 600 mp
2 camere
utilata
500 L B
VULCAN,  Carrefour, casa 100 metri patrati, singur curte, 2 bai, centrala proprie,
0761.323.873
25 May 14:18
4 camere
580 € B
CURCANI,  Calarasi, casa la curte la 55 km de Bucuresti, 80 metri patrati, curte 2.000 metri patrati, mobilata, utilata, pomi fructiferi, solar, garaj, dependinte,
0736.048.197
25 May 13:49
suprafata utila 80 mp
3 camere
400 L CL
FLOREASCA, parter 3 camere (2 camere despartite de glasvand formeaza un living de aprox 60 mp), baie, bucatarie, etaj 2 cam, baie, bucatarie, centrala termica, izolata exterior, singur curte,
0756.256.934
; andreeaimobiliare@yahoo.com
25 May 12:33
suprafata utila 160 mp
curte 150 mp
5 camere
neutilata
1.700 € B
FLOREASCA CALEA  lac Floreasca, spatiu de birou si depozitare, 3 birouri, receptie, mobilate baie, 100 mp (etaj1), mobilate, depozit 100 mp (parter), ideal firme,
0756.256.934
; andreeaimobiliare@yahoo.com
25 May 12:28
suprafata utila 200 mp
curte 20 mp
4 camere
neutilata
1.100 € B
AVIATORILOR,  Kiseleff, direct proprietar duplex demisol+parter (200mp utili) in vila, finisaje deosebite, scara interioara, 2 bai, 2 intrari, pretabil birouri, headquarter, cabinet. Zona...
0729.023.481
; danliviubucuresti2005@yahoo.com
25 May 12:01
suprafata utila 200 mp
9 camere
mobilata partial
utilata partial
2.400 € 2.500 € B
DOROBANTI  - Capitale, apartament in vila, 120 mp singur pe nivel, centrala proprie, 2 grupuri sanitare, 2 terase, proaspat renovat, ideal locuit sau birouri;
0745.154.614
25 May 11:57
5 camere
B
IANCULUI  5 min. metrou, vila parter+1+m, cu 4 camere, 2 bai, renovata, termopan, centrala termica, libera pentru birouri firma/ eventual locuinta
0731.877.269
25 May 11:52
suprafata utila 120 mp
curte 30 mp
4 camere
nemobilata
utilata
730 € B
CRANGASI, spatiu situat la demisol intr-o cladire construita in anul 2001. Dispune de centrala proprie, curent trifazic 380V, distanta metrou 7 min. Se preteaza pt. depozitare, sala de...
0720.120.066
; mirela.exclusive.property@gmail.com
25 May 11:51
suprafata utila 170 mp
3 camere
neutilata
650 € B
AVIATORILOR,  Capitale, Dorobanti, etaj cu 4 camere mari, 2 bai, bucatarie utilata, dormitoare cu dressing, termopan, parchet, centrala, aer conditionat, sistem antiefractie, garaj propriu,
0731.877.269
; prometeuimobiliare@yahoo.com
25 May 11:51
suprafata utila 130 mp
curte 50 mp
4 camere
mobilata partial
utilata
950 € B
BAICULUI, decomandat, 1/1, baie, bucatarie, totul separat, pt. locuit sau birouri, firme,
0763.070.130/ 0747.953.488
25 May 11:43
4 camere
350 € B
STEFAN CEL MARE,  Tunari, casa, D+P, singur curte, 4 camere, bucatarie utilata, grup sanitar, 50 mp/nivel, centrala proprie, gresie, faianta, mocheta, nemobilata, contorizata, contract ANAF,...
0745.541.761/ 021.252.33.22
; iancului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
25 May 11:30
4 camere
utilata
1.500 € B
1 MAI PIATA, vila 1990, p+1+m, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, 2 bai+ gr sanitar, 2 bucatarii, balcon, terasa, ideal locuinta sau birou, cabinet...
0722.785.494
25 May 11:00
suprafata utila 130 mp
5 camere
nemobilata
neutilata
700 € B
13 SEPTEMBRIE, particular, casuta singur curte, an 2000, stare foarte buna, 2 bai, 2 holuri, bucatarie, centrala, termopan, gresie, faianta, liniste, discutabil,
0744.350.819
25 May 11:00
suprafata utila 55 mp
curte 70 mp
1 camere
280 € B
23 AUGUST CARTIER,  str. Nicolae Rosu, 2 dormitoare, baie, bucatarie, gaze, centrala, renovata recent, familie;
0786.237.566/ 0761.913.719
25 May 11:00
B
23 AUGUST,  Sector 3, casa curte, baie, bucataire, singur in curte, fara proprietar, toate utilitatile,
0733.374.744
25 May 11:00
suprafata utila 60 mp
curte 140 mp
3 camere
1.200 L B
AGIGEA,  Constanta, oferim spre inchiriere imobil P+1, Agigea, zona pod, apropiere Selgros. Imobil compus din 3 dormitoare (suprafete vitrate generoase) living, 4 bai, bucatarie,...
0729.358.589
; drgpo@yahoo.com
25 May 11:00
suprafata utila 105 mp
curte 600 mp
4 camere
mobilata
utilata
CT
ALBA IULIA vila constructie 2016, D+P+4E, 2 intrari, amprenta100 metri patrati, 70 mp/nivel, etaje independente, finisaje lux, pretabil clinica, hotel/ restaurant, reprezentanta.
0758.259.730
; adrianstanciu@imobservicecenter.ro
25 May 11:00
suprafata utila 400 mp
curte 250 mp
nemobilata
neutilata
12 € mp B
ALBA IULIA,  rond, Vitan Mall, elegant, deosebit, ideal sediu birou, constructie 2010, s+p+e, 2 bucatarii, 2 balcoane, parcare stradal, curte interioara + terasa. Merita vizionat,
0728.938.359
; dgp1968@gmail.com
25 May 11:00
suprafata utila 210 mp
7 camere
mobilata partial
utilata partial
2.400 € B
ARMENEASCA  Corbeni, Mosilor, singur curte, S+P+1 vila renovata complet 2012, toate dotarile, lift, parcare, centrala moderna, spatii generoase, impecabila,
0753.095.601/ 021.321.10.20
; office@credoamg.ro ; www.credoamg.ro
25 May 11:00
suprafata utila 429 mp
curte 200 mp
9 camere
nemobilata
utilata
4.500 € B
AVIATIEI  Porsche Nord, 5 camere, renovata 2015 exterior si interior, finisaje de exceptie semineu functional, demisol-camera tehnica, parter-living, dinning, bucatarie, grup sanitar,...
0736.935.106/ 021.321.21.81
25 May 11:00
suprafata utila 240 mp
curte 500 mp
5 camere
mobilata
utilata
1.399 € B
AVIATORILOR  -Kiseleff apartament unicat, etaj1/vila, complet echipat, dotari de foarte bun gust, spatiul separat in living, dining, birou si dormitor, cheltuielile de intretinere sunt incluse
0735.883.452
; daniel.enache@centralimobiliare.ro
25 May 11:00
suprafata utila 70 mp
2 camere
mobilata
utilata
1.100 € B
AVIATORILOR  Kiseleff, Uruguay 15, duplex 200 metri patrati, etaj 1+ 2 din p+2+m, 4 dormitoare, terasa, garaj, locuinta / firma,
0734.925.750/ 021.222.45.78
25 May 11:00
2.000 € B
BABA NOVAC  spate Gloria str. Tarancutei nr. 27, vila la curte, 2 bai, 2 bucatarii, living mare;
0736.166.850
25 May 11:00
suprafata utila 140 mp
curte 300 mp
5 camere
nemobilata
neutilata
B
BAICULUI, 1/1, baie, bucatarie, renovat, separat, locuit sau firme,
0763.070.130/ 0747.953.488
25 May 11:00
4 camere
350 € B
BANEASA,  C.D.Gherea, vila D+P+1+M construita in 2015, finisata modern, 4 grupuri sanitare, balcoane, terasa, centrala termica, curte libera,
0749.326.181
; yellow.touch@yahoo.com
25 May 11:00
suprafata utila 310 mp
curte 152 mp
5 camere
nemobilata
neutilata
1.250 € B
BANEASA, spatiu zona Baneasa. In perioada 27.06-09.09 pt cursuri de formare profesionala, ateliere creatie, etc. Tel.,
0728.580.266
25 May 11:00
suprafata utila 300 mp
7 camere
utilata
B
BARBU VACARESCU  Kaufland, casa P+E, 2 bai, pt. birouri, avocatura, cl. sanitara. Proprietar;
0723.622.184
25 May 11:00
suprafata utila 170 mp
8 camere
B
BARBU VACARESCU, particular inchiriez vila P+2, zona Kaufland, termen lung, constructie 2008 pentru birouri, gresie, faianta, parchet, centrala termica+termopane, aer conditionat, un loc de...
0728.172.906/ 0722.270.806
25 May 11:00
suprafata utila 200 mp
curte 150 mp
6 camere
nemobilata
1.800 € B
BRAGADIRU,  Buda, vila stil mediteranean, 3 dormitoare, 3 grupuri sanitare, finisaje lux, totul nou high-class, vizionari si weekend, mai multe oferte in zona, ocazie,
0761.185.344/ 0768.295.999
; inchirieri.case.vile.bucuresti@gmail.com ; www.pagaimobiliare.ro
25 May 11:00
suprafata utila 230 mp
curte 700 mp
4 camere
mobilata
utilata partial
899 € IF
BRAGADIRU,  str. Florilor 2D, an 2004, pret pe luna, 1+1 negociabil,
0763.113.879
25 May 11:00
suprafata utila 100 mp
curte 250 mp
4 camere
400 € IF
BRASOV  Poarta Scheii - Baiulescu, inchiriez casa, camere decomandate, curte, pivnita, boxa,
0720.073.907
25 May 11:00
suprafata utila 40 mp
curte 80 mp
2 camere
250 € BV
BUCURESTII NOI  Bazilescu, la curte, conditii bloc, liniste,
0722.355.738
25 May 11:00
2 camere
utilata
250 € B
BUSTENI,  Piatra Arsa, p+1+m, 8 cam 9wc, ultramoderna mobilata, living, fiecare camera cu baie, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica centrala, semineu, totul nou lux, vedere munte,...
0723.596.195
25 May 11:00
suprafata utila 300 mp
curte 820 mp
8 camere
mobilata
utilata
1.100 € PH
BUZESTI  ##Piata Victoriei, vila P+2, constructie 2005, pt birou, locuinta, 3 gr. san, 2 buc mob, 2 terase, parcare proprie (3 locuri). Imb: parchet, gresie, faianta, t, centrala termica...
0763.725.243
; imobiliare.asteri@yahoo.com
25 May 11:00
suprafata utila 210 mp
curte 60 mp
6 camere
mobilata partial
1.950 € B
CADEREA BASTILIEI,  Dorobanti, Victoriei, parter vila 4 camere cu glasvand, bucataria mobilata, baie, centrala termica, aer conditionat, parchet, ideal firma birouri, la 5 min. de p-ta Romana, p-ta...
0731.877.269
; prometeuimobiliare@yahoo.com
25 May 11:00
suprafata utila 90 mp
curte 10 mp
4 camere
mobilata partial
utilata
650 € B
CALARASILOR, casa p+1, receptie+sala de asteptare, renovat recent, doua grupruri sanitare, doua camere de 45 mp cu perete de 10 ml oglinda, dulap vestiar, gresie, faianta, parchet,...
0758.230.771/ 021.252.16.05
; filip@confortcasaimobiliare.ro ; www.confortcasaimobiliare.ro
25 May 11:00
suprafata utila 130 mp
curte 80 mp
3 camere
mobilata partial
utilata partial
790 € B
CAROL PARCUL,  vis-a-vis, casa la curte, pretabila birouri sau activitati comerciale. Casa este compusa din 2 camere, 2 grupurisan. hol, bucatarie, dinning, centrala pe gaz,
0755.022.294
; madalina.cojocaru@capitalimob.ro
25 May 11:00
suprafata utila 61 mp
curte 27 mp
2 camere
mobilata partial
utilata
320 € B
CASA parter vila si curte, 5 min. de Bucuresti, finisaje lux, pretabil sediu firma sau resedinta, acces rapid centru, se inchiriaza 100 mp plus curte 100 metri patrati, utilitati...
0774.533.789
25 May 11:00
suprafata utila 100 mp
curte 100 mp
3 camere
utilata partial
400 € B
CASIN, vila anexa (p+1), imbunatatiri. Doresc firma- birouri, trafic redus, exclus site-uri de promovare,
0725.214.335
25 May 11:00
suprafata utila 62 mp
3 camere
nemobilata
600 € B
CENTRAL,  strada General Berthlot, sector 1, proprietar casa, numai pentru firme, exclus agentii;
0737.163.582/ 021.725.04.02
25 May 11:00
suprafata utila 100 mp
curte 380 mp
3 camere
mobilata partial
B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 curte |  particular |  casa |  pipera |  proprietar |  cotroceni |  pantelimon |  militari |  colentina |  vatra luminoasa |  bucurestii noi |  1 mai |  restaurant |  iancului |  corbeanca |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 26 May 2016
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD