IMOBILIARE INCHIRIERI case, vile (153 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
TEI,  Barbu Vacarescu, vila,2014, termiozolata, 155mp, 4 camere, 1 bucatarie, 2 locuri parcare, gradina 40 mp spate, toate utilitatile, 100 m de parcul Studentesc, acces facil...
0734.143.689
01 Feb 18:49
suprafata utila 150 mp
curte 100 mp
5 camere
nemobilata
neutilata
1.150 € luna B
POLONA-ST.CEL MARE POLONA casa singur curte,150 mp,2 camere 50 mp, baie, bucatarie, gresie faianta parchet, termopan, beci, pod centrala proprie, metrou la 5 min., pozitie buna
0726.339.966
; smartone.imob@yahoo.com
01 Feb 14:47
suprafata utila 55 mp
curte 150 mp
2 camere
nemobilata
utilata partial
430 €B
EMINESCU,  V. Lascar, vilal in stil Art Nouveau, curte ideala pentru relaxare, s+p+1+m, finisaje: g+f+p+t+m+m,7cam,4bai,2bucatarii,2scari,2terase1 balcon, negociabil
0726.339.966
; smartone.imob@yahoo.com
01 Feb 13:37
suprafata utila 250 mp
curte 225 mp
7 camere
mobilata partial
utilata
1.800 €1.900 €B
Casa-Vila Corbeanca P+1, garaj 62mp, 1980, renovat, la parter living, 2 dormitoare, baie, bucatarie, iar la etaj 2 dormitoare si baie. Pret 500 euro. Chirie 1+1 garantie.
0742.290.008
; office@deximob.ro
31 Jan 20:44
suprafata utila 168 mp
curte 300 mp
5 camere
mobilata
utilata
500 € luna IF
VATRA LUMINOASA, vila d+p+2e+m, 7 camere patioase + 2 camere la demisol. 4 gr sanitare, finisaje lux, rulouri electrice, 2 locuri de parcare in garaj, porti automate, video interfon. Aer...
0720.444.444
; melania@ascom.ro ; www.imobiliare-lux.ro
31 Jan 15:21
suprafata utila 350 mp
curte 400 mp
7 camere
nemobilata
2.500 €B
STEFAN CEL MARE,  Ghiocei, vila independenta, buna impartire, constructie '95, toate imbunatatirile, instalatii noi, parcare interioara/ exterioara, 2 intrari, 2 grupuri sanitare, subsol...
0753.153.711
31 Jan 14:47
suprafata utila 300 mp
curte 80 mp
10 camere
nemobilata
neutilata
1.600 €B
STEFAN CEL MARE,  Petrom, oferta vila 5 camere decomandate, centrala proprie, bine finisata, 3 grupuri sanitare, constructie 2005, pretabil birouri/videochat, 10 minute de metrou,
0753.153.711
31 Jan 14:42
suprafata utila 220 mp
5 camere
nemobilata
utilata
750 €899 €B
COMUNA CERNICA,  Ilfov, 18 km de la Cora Pantelimon, casa, dependinte, vita de vie, gradina, stradala, cablu tv, maxi taxi la fiecare 30 min.;
0724.537.079
31 Jan 13:43
suprafata utila 90 mp
curte 1000 mp
4 camere
IF
Casa Bucurestii Noi situata intr-o zona linistita la numai 10 minute de metrou. Locuinta beneficiaza de finisaje de calitate, este renovata, izolata termic, are doua intrari si doua locuri de...
0725.137.134
; office@revest.ro ; www.revest.ro
31 Jan 13:40
suprafata utila 100 mp
curte 400 mp
3 camere
mobilata
utilata
700 €B
MOSILOR, vila singur curte, 200 metri patrati, D+P+E+M, renovata, centrala proprie, supraveghere video, ideala firma, chirie
0744.325.567/ 0744.754.594
31 Jan 12:28
1.000 €B
VICTORIEI, ap. 3 camere in vila 2 nivele, renovat, centrala proprie, bucatarie utilata, chirie negociabil,
0744.325.567/ 0744.754.594
31 Jan 12:27
suprafata utila 85 mp
3 camere
600 €B
KISELEFF, casa, parter/1, decomandat, 2 intrari, 2 bai, pivnita, centrala termica, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, curte pavata, locuit/ firma, loc parcare,
0720.663.399
; siadconcept@gmail.com
31 Jan 11:22
suprafata utila 80 mp
curte 140 mp
2 camere
mobilata
utilata
600 €B
DOROBANTI,  Polona, vila p+1, arhitectura deosebita, singur curte, parcare, centrala proprie, aer conditionat, mobilata/ nemobilata, ideal birouri sau resedinta, adiacent Metrou Stefan cel...
021.319.78.04/ 0724.257.295
; silviuatlas@yahoo.com
31 Jan 11:09
suprafata utila 270 mp
curte 50 mp
6 camere
mobilata
utilata
2.200 €B
VICTORIEI CALEA  casa langa Hotel Moxa, amprenta 250 mp, curte libera 250 mp, garaj + 2 locuri parcare, pivnita amenajata 62 mp, camere spatioase, 2 gr.san, bucatarie cu oficiu, ideala sediu...
0728.330.209
; vali_petcu60@yahoo.com ; tentantimobiliare.ro
31 Jan 10:06
suprafata utila 275 mp
curte 500 mp
6 camere
nemobilata
utilata
2.500 €B
OTOPENI,  DN 1, Mc Donald`s, casa singur curte, centrala proprie, firma sau locuinta, termen lung, rugam numai persoane serioase,
0722.560.930/ 0768.363.555
; teraimobiliare@yahoo.com
31 Jan 09:48
suprafata utila 130 mp
curte 200 mp
4 camere
nemobilata
neutilata
375 €IF
PIPERA,  OMV, vila superba P+1 living mare 3 dormitoare/ bai/ terase iesire lac utilitati, gresie, faianta, parchet, t, 4 aer conditionat, bucataria/ baile complet mobilate/ utilate, 2...
0762.627.606
31 Jan 09:09
suprafata utila 230 mp
curte 700 mp
mobilata partial
utilata
850 €IF
BANEASA Jandarmeriei, vila P+1E+M, 8 camere, suprafata utila 450 mp, (suprf. construita 504 mp), an 2008, teren 500 mp, deschidere 18 m, nemobilata, 5 grupuri sanitare, garaj, negociabil
0763.839.539/ 031.438.12.51
; george@regalhouse.ro ; www.regalhouse.ro
30 Jan 23:22
suprafata utila 450 mp
curte 320 mp
8 camere
nemobilata
neutilata
2.200 € luna B
PRIMAVERII, vila p+1, renovata,
0733.153.153
30 Jan 22:59
suprafata utila 350 mp
3.800 €B
PIPERA,  cartier Azur, particular, exceptionala, vila p+1, 2 bai, 3 dormitoare, living open space, curte cu magazie, locuri parcare, centrala gaze, izolata, calduroasa, paza, liniste,...
0737.051.554
; chelu_jean@yahoo.com
30 Jan 20:59
suprafata utila 220 mp
curte 110 mp
5 camere
mobilata
utilata
520 €550 € luna IF
UNIRII,  Palatul Parlamentului, Marriott, vila p+1, singur curte, 75 mp/ etaj, ideal locuit, birou, sediu, office, productie usoara, scoala soferi, sali curs. Vec. Cotroceni, Panduri,...
0767.173.441
30 Jan 20:22
suprafata utila 150 mp
curte 230 mp
8 camere
mobilata partial
utilata partial
799 €B
GARA OBOR,  Baicului, parter imobil, 2 camere, bucatarie, wc serviciu 40 metri patrati, utilitati+demisol 30 metri patrati, pretabil birouri, depozit, mica productie,
0744.506.217/ 0745.212.049
; milanamarket@yahoo.com
30 Jan 17:50
suprafata utila 40 mp
curte 100 mp
2 camere
nemobilata
utilata
350 € luna B
PIPERA,  cartier Azur, vila p+1, 2 grupuri sanitare, 2 dormitoare complet decomandate, centrala termica, aer conditionat, cartier cu paza, libera, curte amenajata,
0721.086.353
; ionut@imobiliareotopeni.ro
30 Jan 16:50
suprafata utila 110 mp
curte 200 mp
3 camere
nemobilata
neutilata
475 € luna IF
MUNCII  metrou, Mihai Bravu, vila renovata 2014, p+1, centrala proprie, curte, bucatarie mare, 2 bai, moderna, 2 grupuri sanitare, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet,...
0755.075.910/ 021.322.31.31
; unirii@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
30 Jan 15:19
suprafata utila 120 mp
curte 40 mp
4 camere
mobilata partial
utilata partial
999 € luna B
PIPERA,  Azur, vila este compusa din parter si etaj avad doua dormitoare, bucatarie deschisa, living, doua bai si terasa. Vila se inciriaza mobilatat complet. Vila are curte proprie si...
0722.539.529
; mihai.rusti@olimob.ro ; www.inchirierenord.ro
30 Jan 15:06
suprafata utila 120 mp
curte 188 mp
3 camere
mobilata
utilata
600 €B
DACIA,  Piata Spaniei, ap. in vila, 3/3, frumos mansardat, decomandat, ideal locuit/ firma, taxe +
021.260.07.25/ 0721.816.412
30 Jan 14:43
suprafata utila 68 mp
3 camere
299 €B
UNIRII,  Horoscop, ap. in vila, curat, zugravit recent, cp, ideal firma/ locuit, taxe +
021.260.07.25/ 0721.816.412
30 Jan 14:37
suprafata utila 75 mp
3 camere
499 €B
AVIATORILOR, ap. in vila, stradal, cu personalitate, parter inalt, renovat, birou/ locuit, taxe +
021.260.07.25/ 0721.816.412
30 Jan 14:36
suprafata utila 150 mp
5 camere
1.399 €B
PACHE PROTOPOPESCU, parter vila, recent renovat, nemobilat, ideal firma, gresie, faianta, parchet, parcare in fata casei, centrala proprie, instalatii electrice/ sanitare noi, alarma, interfon....
0751.085.686/ 0786.372.900
; alexandra.citygroup@gmail.com ; www.city-group-imobiliare.ro
30 Jan 14:35
suprafata utila 75 mp
3 camere
nemobilata
utilata
450 €B
BANEASA,  Residential Park, Iancu Nicolae, Atlantis, d+p+1e+m, living 60 metri patrati, dormitoare 65, 60, 45, 30 si 21 metri patrati, 6 bai, panouri solare, piscina cu incalzire. Langa:...
0728.054.245
; davidescu.aurelian@gmail.com
30 Jan 14:16
suprafata utila 540 mp
curte 780 mp
8 camere
mobilata
utilata
4.000 €B
AVIATIEI, demisol 40 metri patrati, garaj 30 metri patrati, in curte se poate parca 4 masini, centrala pe gaz, gresie, faianta, t. parchet, aer conditionat, gaze, canalizare,
0724.798.495
; ionut.lotca@topis.ro ; www.topis.ro
30 Jan 14:16
suprafata utila 100 mp
curte 500 mp
4 camere
nemobilata
neutilata
1.000 €B
1 MAI,  Mihalache, vila cocheta, p+1+m, 6 camere, 4 bai, finisaje de calitate, curte, locuri parcare, libera 1 aprilie. Zona excelenta. Vecinatati: Averescu, P-ta 1 Mai, P-ta Victoriei,...
0742.933.934
; dana.marinescu@profimob.ro ; www.profimob.ro
30 Jan 14:04
suprafata utila 200 mp
6 camere
nemobilata
utilata
1.750 €B
MOGOSOAIA, vila noua, materiale si finisaje import, impartire living, 3 dormitoare (matrimonial 40 mp), 3 bai, 3 terase. Foarte aproape de: Pipera, Baneasa, Otopeni, Bucurestii Noi,1 Mai....
0728.054.245
; davidescu.aurelian@gmail.com
30 Jan 14:00
suprafata utila 170 mp
curte 5000 mp
5 camere
mobilata
utilata
650 €IF
COTROCENI,  7 min. metrou Eroilor, casa cu 13 camere, casa are toate imbunatatirile moderne: gresie, faianta, gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat, cl, semineu, renovata recent,...
0725.709.978
; office@espaco.ro
30 Jan 13:48
suprafata utila 600 mp
curte 200 mp
12 camere
nemobilata
utilata
4.200 €B
PRIMAVERII, p+1, ideal restaurant sau resedinta;
0722.479.996
30 Jan 12:37
suprafata utila 300 mp
curte 300 mp
5 camere
B
UNIRII, vila, monument istoric, renovata si restaurata in 2006, situata la 10 min metrou, d+p+1+m, pretabila clinica, birouri, diverse activitati. Vec: Muncii, Traian, Calarasilor,...
0752.108.965
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
30 Jan 12:00
suprafata utila 326 mp
curte 180 mp
7 camere
mobilata partial
utilata
1.450 €B
1 MAI PIATA, vila peste drum de piata 1 MAi si la 150 m Victoriei. Parter; 4 camere, 1 grup sanitar, suprafata 75 metri patrati, intrare din Strada Vasinle Mironiuc. Etaj; 4 camere, 1 grup,
0764.715.721/ 0760.093.216
; cristinamares995@yahoo.com
30 Jan 11:00
suprafata utila 150 mp
8 camere
1.400 €B
1 MAI,  Aviator Popisteanu, Expozitiei, vila p+1, cu 6 camera, bucatarie Ikea, 2 bai, termopan, parchet, centrala, parcare in curte, pentru birouri / locuinta, renovata total, aproape...
0731.877.269
; prometeuimobiliare@yahoo.com
30 Jan 11:00
suprafata utila 200 mp
curte 100 mp
6 camere
mobilata partial
utilata
1.000 €B
1 MAI,  Expozitiei, proprietar, parter vila, curte, gresie, faianta, parchet, t, centrala termica, aer conditionat, frigider, masina spalat, 2 tv, zona linisita, intrare separata;
0720.941.128
30 Jan 11:00
2 camere
B
23 AUGUST CARTIER, casa singur curte;
0771.253.400
30 Jan 11:00
B
ALEXANDRIA,  Teleorman, proprietate 1680 metri patrati, compusa din: casa locuit, hale productie, birou, magazin de desfacere, dotata cu apa curenta, canal, gaze;
0765.796.180
30 Jan 11:00
TR
ANDRONACHE, an constructie 1980, oferta firme: Doraly, Dragon, Niro, garaj, parcare, spatiu depozitare,
0723.638.454
30 Jan 11:00
suprafata utila 90 mp
curte 130 mp
3 camere
500 €B
AVIATORILOR, vila, D+P+1+M, constructie 2002, singur curte, sc- 600 metri patrati, 2 terase, 5 bai, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, centrala termica, garaj 2...
0720.663.399
; siadconcept@gmail.com
30 Jan 11:00
suprafata utila 445 mp
curte 440 mp
10 camere
mobilata partial
utilata
3.500 €B
AZUR,  Pipera, proprietar, vila p+1+m, cu 4 dormitoare, 3 bai, singur curte, loc parcare in complex Azur 1 - cel cu Mega Image la intrare. Paza 24 h. Pret negociabil,
0744.643.818/ 0723.339.996
30 Jan 11:00
suprafata utila 149 mp
curte 60 mp
5 camere
mobilata partial
utilata partial
630 €650 €IF
BANEASA,  Antena 1, D+P+M, 240 metri patrati, 6 camere, oen space 65 metri patrati, 3 gr. sanitare, bucatarie mobilata, spatiu depozitare 50 metri patrati, spatiu parcare exclusiv 4...
0734.974.715
; irinaludmila@yahoo.com
30 Jan 11:00
suprafata utila 240 mp
curte 60 mp
6 camere
nemobilata
utilata partial
1.000 € luna B
BANU MANTA  -Turda - Grivita, Cantarului 4, ds+p+1, vila noua, util 75 mp + garaj 30 mp + curte 35 metri patrati, libera imediat, singur curte, living + bucatarie + 2 camere + 2 bai, ideal...
0722.619.583
; stefanmirceaalbu@yahoo.com
30 Jan 11:00
suprafata utila 75 mp
curte 35 mp
3 camere
mobilata
utilata
800 €B
BANU MANTA  Primarie, p+1 singur curte, 2 camere, 2 bai, constructie noua, ideal birou,
0729.705.644
30 Jan 11:00
suprafata utila 85 mp
550 €B
BASTILIEI,  Dorobanti, Piata Victoriei, parter vila cu 4 camere spatioase, inalte, bucataria mobilata, baie, centrala termica proprie, aer conditionat, parchet. Pentru resedinta/ birouri,...
0731.877.269
; prometeuimobiliare@yahoo.com
30 Jan 11:00
suprafata utila 85 mp
curte 10 mp
4 camere
mobilata partial
utilata
650 €B
BERZEI,  Stirbei Voda, vila cu 3 camere, singur curte, 2 bai, totul pe parter, curte, parcare, centrala termica, termopan, parchet, pentru firma/ birouri, publicitate, distributie,...
0731.877.269
30 Jan 11:00
suprafata utila 100 mp
curte 50 mp
3 camere
nemobilata
utilata
800 €B
BRAGADIRU,  Ilfov, proprietar inch. vila noua, anul 2013, modern,
0729.854.524
30 Jan 11:00
suprafata utila 140 mp
curte 350 mp
4 camere
450 €IF
BUCURESTII NOI  Damaroaia, casa formata din parter + etaj, 3 camere, 2 bai, baie serviciu, bucatarie utilata, parcare curte + stradal. Linia autobuz 331, mai putin de 30 min. in Romana. Exclus...
0722.206.772
; konstantin.simion@gmail.com
30 Jan 11:00
suprafata utila 110 mp
curte 100 mp
3 camere
mobilata partial
utilata
500 €B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 curte |  particular |  casa |  pipera |  proprietar |  cotroceni |  pantelimon |  militari |  colentina |  vatra luminoasa |  bucurestii noi |  1 mai |  restaurant |  iancului |  corbeanca |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 01 Feb 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD