Imobiliare inchirieri|Apartamente 4+ camere - 75 anunţuri
Subrubrica: apartamente 4+ camere
700 €

Centrul Vechi, Splaiul Independentei, apartament 5 camere, spatios, situat la etajul 1, vede mixta, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, ideal cabinet...

 • Suprafata 136 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 19:18
600 €

et. 4/4, Mobexpert, proprietar, zona foarte linistita, 1+1,

 • Suprafata 110 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:57
 

apartament cu gresie, faianta, parchet, termopane, aragaz, frigider, et. 2/4.

 • Suprafata 57 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:58
2.200 €

apartament de lux 4 camere situat in zona Herastrau, Cartierul Francez, la 2 min de parc Herastrau, etaj 5/6. Ideal Locuinta,

 • Suprafata 165 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:50
350 €

la 3 statii metrou Obor, Maior Bacila, 3/4, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat,...

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:04
750 €

etaj 4/10, mobilat/ utilat modern, finisaje de calitate, aer conditionat, 2 bai, parcare. Vec: Palatul Parlamentului, Parc Izvor, Panduri,...

 • Suprafata 120 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:19
770 €

ap. 5 camere, 7/8, 1995, 3 balcoane inchise, g, f, p, ac, exceptional birouri, metrou,

 • Suprafata 103 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
Bucuresti, azi, 13:14
500 €

bloc 1986 monolit, et. 7/8, dec., 2 bai, 2 balcoane, renovat si finisat nou, nelocuit dupa renovare, termopan, gresie, parchet, usi interior, usa...

 • Suprafata 100 mp
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:23
1.400 €

Carol I, Izvorul Rece, 5 camere in vila, parter, renovat lux, centrala proprie, termopane, parchet si usi din lemn masiv, 2 bai, curte 100 metri...

 • Suprafata 125 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
Bucuresti, azi, 11:56
380 €

Parc IOR, apartament 4 camere, etaj 1/4, 2 grupuri sanitare, mobilat partial, utilat, g, f, p, t, um, ac, liber, 1luna chirie + 1 luna garantie,...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:12
600 €

ap. 5 cam., cf. 1 sporit, la parter/ 8, supraf. 100 mp, nemobilat, finisaje recente, renovat, CT, 2 bai, ac, balcon mare, 2 intrari, ff. curat,...

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 11:09
1.100 €

4 camere, 100 mp, et. 3, c-tie noua, dressing, doua bai, primul chirias, mobilier nou. Curat, luminos, situat in planul doi. Vecinatati: Aurel...

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:51
650 €

la etajul 1 intr-o cladire cu 2 nivele, aer conditionat, centrala proprie, loc parcare in garaj, 2 gr sanitare, 2 balcoane, liber

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:43
780 €

ultracentral, 4 camere, renovat integral, etaj 6/6, imobil construit de arh. Enescu in perioada interbelica, pretabil birou, centrala termica proprie

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:41
450 €

p/8, termopan, gresie, faianta, numai pentru firma, contract,

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 09:07
2.000 €

str. Emanoil Porumbaru, bloc 2010, superlux, et. 1/5, finisaje superlux, mobilat lux, sau nemobilat, 2 locuri parcare subterana, ideal birouri sau...

 • Suprafata 165 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:45
400 €

apartament deosebit, renovat, bloc reabilitat de 4 etaje, parter inalt, aproape scoli, gradinite, stadion Olimpia, Kaufland, Vitan Mall,

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 18:22
820 €

apartament de 4 camere deosebit de frumos in zona selecta si sigura. Apartamentul este renovat complet in anul 2016, situat la etajul doi. Chirie...

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:17
699 €

4 camere transformat in 3 camere, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, et. 5, vedere mixta, bucatarie utilata, mobilata, pretabil firma/locuit. Se poate...

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:31
900 €

apartament 4 camere in vila Aviatorilor, luminos, spatios, dispune de 2 grupuri sanitare, terasa, spatii depozitare, aer conditionat, et. 2/3.

 • Suprafata 120 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 12:01
650 €

4 camere, modern, cu paza si loc de parcare platit, etaj 3, centrala termica proprie,

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 07:55
800 €

et. 1/4 cu lift, in imobil reabilitat termic, locatie reprezentativa pt. firme, birouri, 4 cam. spatioase, luminoase, spatiu de depozitare, balcon,...

 • Suprafata 110 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 ian, 17:25
400 €

4 camere,totul nou, renovat complet, liber, foarte curat, prima inchiriere, etajul 5/10, vizionari oricand, 1+1,

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 ian, 12:30
700 €

apartament cu 5 camere decomandate, o baie, oficiu si un balcon, etaj 10/11, constructie 1993, aer conditionat in fiecare camera, mochetat, paza,...

 • Suprafata 99 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 21 ian, 09:54
450 €

apartament de 4 camere decomandate cu vedere mixta situat la etajul 9/10, cu 2 gr. sanitare, bucataria mobilata si utilata, camere nemobilate,...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 ian, 22:31
500 €

stradal bd. Balcescu, 4 camere constructie 1965, fara risc seismic, bloc anvelopat, etaj 4/8, renovat, liber,

 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 20 ian, 22:31
400 €

cf. 1, g, f, p, termopan, um, Ac., 2 gr. sanitare, modern, totul nou, bloc stradal, pe luna

 • Suprafata 2.016 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 ian, 20:27
750 €

chiar in intersectie cu acces si vedere stradala, apartament 4 camere, etaj 7/9, cu imbunatatiri, finisaje de lux, ideal birouri, avocat, executor,...

 • Suprafata 110 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 20 ian, 18:56
500 €

Pizza Hut, Eminescu, 4 cam., intrare vedere stradala, 1/10, bl.80, imbunatatiri, g, f, p, t, um, ac, reabilitat, igienizat, ideal birou avocat,...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 20 ian, 18:23
600 €

Lascar Catargiu, et.3,cf. 1sp, 2wc, 2balc, terasa 20mp, ved.mixta, renovat, centrala termica, lift, g+f+p+t, um, 3ac, liber, av.1l.+1l.

 • Suprafata 130 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 ian, 17:56
1.600 €

Ateneul Roman, Benjamin Franklin 16, apartament deosebit 5 camere, etaj 1/2, inaltime camere 3,5 m pretabil birouri, salon, locuinta, centrala...

 • Suprafata 130 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 20 ian, 17:11
550 €

particular, 4 camere, liber, stradal, loc parcare, renovat, util impartit, 2 bai, 2 balcoane, 2 lifturi, aer conditionat, apropiere, metrou Obor,...

 • Suprafata 88 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 ian, 15:04
800 €

4 camere, 2/8, cu centrala proprie, 2 grupuri sanitare, 2 terase, vedere mixta, proprietarul igienizeaza, pretabil birou, cabinete, after-school 3...

 • Suprafata 144 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 20 ian, 14:50
600 €

9/11, mobilat, utilat nou, modern, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, vedere in parc, 2 bai, 1 balcon inchis,

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 ian, 14:11
300 €

Vergului 10 minute, metrou Costin Georgian, 4 cam., etaj P/10, 2 balcoane, gresie, faianta, termopan, usa metalica, contorizat,gratii geam

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 ian, 13:56
600 €

10/12, mobilat, utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 bai, balcon inchis, ac, usa metalica,

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 ian, 13:54
1.600 €

proprietar, pentru urmatoarele destinatii: videochat, salon masaj, regim hotelier. 6 camere, pretul este negociabil.

 • Suprafata 170 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 20 ian, 13:02
420 €

Mall, cf. I sporit, 3/8, renovat 2016, se poate completa mobila le cerere, 2 aer cond, 2 balc, 2 gr. san, semistradal;

 • Suprafata 110 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 20 ian, 11:57
450 €

Etaj 1/10, bucatarie mobilata si utilata, imbunatatiri: parchet, gresie, faianta, termopan, aer conditionat. Vecinatati: Mihai Bravu, Titan, Parc...

 • Suprafata 95 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 ian, 11:09
800 €

complex rezidential nou, 4 cam., etaj 3, 2 bai, paza 24 h, luminos, pozitie exceptionala, 5 min. metrou Aurel Vlaicu, a.c., prima inchiriere, garaj...

 • Suprafata 120 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, 20 ian, 10:17
2.500 Lei

bloc 1993, etaj 4/8, disponibil/renovat oct 2016, 2 gr. san., g, f, p, t, ac, storuri. Doar persoane fizice, familie, nefumatori,

 • Suprafata 92 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, 20 ian, 09:32
 

inchiriez ap. 4 camere, etaj 11;

 • Suprafata 90 mp
Bucuresti, 19 ian, 11:43
490 €

etaj 3/8, renovat recent, totul modern gresie, faianta, parchet, termopane, ac, 2 bai, tv. Vecinatati: Pacii, Lujerului, Drumul Taberei, Plaza...

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 ian, 11:31
450 €

modern, gresie, faianta, parchet, termopan, ac, tv, 2 grupuri sanitare. Lujerului, Valea Oltului, Drumul Taberei, Politehnica, Mall Plaza, Ghencea...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 ian, 11:28
2.200 €

apartament 4 camere finisat complet, foarte modern si foarte elegant, bucatarie mobilata complet utilata, dressinguri, 4 bai, 3 balcoane, parcare...

 • Suprafata 200 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 19 ian, 10:51
950 €

blocul Wilson, 5 cam., etaj 4/9, 120 mp utili+cam. serv. demisol+cam, serv mansarda, de locuit sau office, numai termen lung 950 {, plata 1+1,

 • Suprafata 138 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 19 ian, 08:48
850 €

Caderea Bastiliei colt cu Iancu de Hunedoara ap. 4 cam. impartite ca 2 apartamente de 2 cam., etajul 3/3 +pod singur pe etaj, nemobilat, centrala...

 • Suprafata 120 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 19 ian, 08:41
1.750 €

ap. in vila 5 cam. 180 mp utili +un ap. 2 cam in curte individual, curte 5-6 masini, centrala proprie numai firma termen lung rog seriozitate,...

 • Suprafata 180 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 19 ian, 08:38
900 €

apartament cu 4 camere, et. 7/8, pozitie splendida, vis-a-vis de Palatul Parlamentului, Parc Izvor. Stare buna se inchiriaza semimobilat. Pret...

 • Suprafata 126 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 ian, 21:04
850 €

Coldwell Banker Unirii va prezinta un apartament superb, nemobilat, langa Magazin Unirea, etaj 2, lift nou, finisaje noi. Pret neg.

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, 18 ian, 18:36