IMOBILIARE INCHIRIERI apartamente 3 camere (598 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Bulevardul uniri 3 cam. zova uniri-piata alba iulia, et.5/10,3 balcone, a.c, jacuzi, cabina de dus, net, cablu
0737.487.753
; levinmoris123@gmail.com
03 Mar 22:09
suprafata 102 mp
decomandat
utilat
mobilat
600 €B
Rahova Rahova-Policlinica, ap.3 camere, renovat recent cu imbunatatiri, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer conditionat, masina de spalat, frigider, aragaz, mobilat...
0747.140.370/ 0727.320.915
03 Mar 21:27
suprafata 74 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 €B
Calea Rahovei Confort1, dec,6\8, lux, impecabil, mobilat si utilat complet, toate imbunatatirile, centrala proprie, proaspat renovat, foarte curat, apropiere ratb, piata, parc, linia 32, de...
0768.580.861
; andreea_iorga@yahoo.com
03 Mar 20:23
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
1.400 €B
Unirii Curat, mobilat modern, semineu, aer conditionat, terasa spatioasa, vedere panoramica, marmura, finisaje de calitate, se mai poate aduce/ scoate mobila, pret 750 euro
0743.108.098
; office@houseadvisers.net ; houseadvisers.net
03 Mar 20:09
suprafata 75 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
750 €B
Drumul Sarii Agentia GalaxyImob va ofera spre inchiriere ap 3 cam, dec, 71mp, zona Drumul Sarii, mobilat modern, utilat complet, et 3/8, t, um, ac, merita vazut !!
0762.396.479
03 Mar 20:01
suprafata 71 mp
decomandat
utilat
mobilat
1.700 LB
DACIA,  Facultatea de Arte, et. 1, ideal firma, imbunatatiri (p, g, f,3 xac) centrala termica, intretinere foarte mica, mobilier bucatarie nou, instalatii noi, contract ANAF, aprop...
0768.580.861
; andreea_iorga@yahoo.com
03 Mar 19:59
suprafata 100 mp
decomandat
utilat partial
nemobilat
550 €B
MOSILOR CALEA,  205, bloc reabilitat termic 2013, renovat complet 2012, 2 bai, complet utilat, aer conditionat, repartitoare/ apometre, etaj 3/8, balcon inchis termopan,
0752.032.376
; avramvlad@yahoo.com
03 Mar 19:22
suprafata 77 mp
decomandat
utilat
mobilat
400 €B
HERASTRAU,  Nordului, inchiriere apartament nou Herastrau-Nordului. Constructie 2015 finalizata. Utilat complet,
0722.459.878
; zexe_dwd@yahoo.com
03 Mar 18:52
suprafata 140 mp
decomandat
utilat
mobilat
900 €B
1 MAI,  Maresal Averescu, 5 min. de Piata Victoriei, mobilat modern, cu masina spalat rufe/vase, 3 x aer conditionat, bloc reabilitat, etaj 5/8, apropiere Herastrau, Arcul de Triumf,...
0730.941.521
03 Mar 18:27
suprafata 75 mp
decomandat
mobilat
550 €B
UNIRII ULTRACENTRAL, Apartament Unirii 3 camere, decomandat, pretabil birou avocat, notar, contabil. Acces rapid catre toate mijloacele de transport.
0731.200.008
; cosmin.dumitrascu@rubenimobiliare.ro ; www.rubenimobiliare.ro
03 Mar 18:07
suprafata 84 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
425 €B
ROMANA, renovat, bucatarie mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, centrala proprie, masina de spalat. Transport: Metrou, RATB....
0752.119.091
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
03 Mar 17:27
suprafata 85 mp
utilat
nemobilat
400 €B
DELFINULUI,  Baicului, blocuri ANL, drumul nou spre doamna Ghica, complet renovat, modern, mobilat si utilat nou, etaj 2/4, loc parcare, liber, termen lung,
0728.777.132
; office@ramax.ro
03 Mar 17:25
suprafata 80 mp
decomandat
350 €B
MOSILOR,  Obor, 7/8, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat modern, scara civilizata, apropiere de metroul Obor 7 minute, centre comerciale banci, scoli, gradinite in...
0743.274.565
03 Mar 16:54
semidecomandat
mobilat
300 €B
UNIVERSITATE  / Unirii, apartament deosebit, spatios, 5 minute metrou Piata Universitatii si Piata Unirii, mobilat - utilat cu stil, apartament intim, cochet, aer conditionat in toate cele 3...
0767.147.075
03 Mar 16:46
suprafata 100 mp
decomandat
utilat
mobilat
580 € luna B
UNIRII,  Bd. Decebal inchiriez 3 camere, renovat, etaj 1/7, 2 grupuri sanitare, liber, bloc stradal pe Bd. Decebal, paza permanenta, intrare stradala, vedere mixta,
0722.961.555
; lylyanaylye@yahoo.com
03 Mar 16:31
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
mobilat
500 €B
CHIBRIT PIATA,  metrou, mobilat si utilat recent cu mobilier clasic reconditionat si toate electrocasnicele necesare, etaj 2/ 7, bloc reabilitate, gresie, parchet, faianta, usa metalica, RATB,...
0737.225.551
; simona@dealestate.ro
03 Mar 16:24
suprafata 70 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
360 €B
BUCUR OBOR,  Mosilor, constructie 2014- rezidential. Bucur Obor- metrou, apartament 3 camere. Costuri minime de administrare datorita dimensiunilor mici ale cladirii fata de blocuri cu 8-10...
0720.359.771
; mugurel.marinca@gmail.com ; www.houseart.ro
03 Mar 16:16
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
nemobilat
400 €B
BERCENI,  Giurgiului, in bloc privat cu loc de parcare si spatiu de joaca pentru copii, intrare cu telecomanda, paza, zona de vile. Se poate mobila total / partial, dupa cerinte. Langa:...
0728.054.245
; davidescu.aurelian@gmail.com
03 Mar 16:04
suprafata 110 mp
decomandat
utilat
mobilat partial
330 € liber! B
BERCENI,  Giurgiului, in bloc privat cu loc de parcare si spatiu de joaca pentru copii, intrare cu telecomanda, paza, zona de vile. Se poate mobila total/ partial, dupa cerinte. Langa...
0728.054.245
; davidescu.aurelian@gmail.com
03 Mar 16:03
suprafata 110 mp
decomandat
utilat
mobilat partial
340 € liber! B
BERCENI, confort 1, etaj 1/ 4, mobilat modern, gresie, faianta, parchet, termopan. pe strada Almasul Mare spre Straja, Mijl de transp. 77, 381, 10 min de metrou piata sudului, fara...
0733.003.114
; diana.gabroveanu@gmail.com
03 Mar 15:59
suprafata 62 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €330 €B
ARCUL DE TRIUMF inch. apartament 3 camere, lux, cu doua dormitoare, garaj si boxa;
0724.727.181
03 Mar 15:49
suprafata 160 mp
B
EROILOR,  Facultatea de Drept, et. 2/ 6, mobilat lux si utilat complet, aer conditionat, masina de spalat vase, liber. Vecinatati: Izvor, Kogalniceanu, Stirbei Voda, Calea Plevnei,...
0752.108.965
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
03 Mar 15:41
suprafata 70 mp
utilat
mobilat
419 €B
FUNDENI  Colentina Rau, Restaurant Margineni, ap. 3 camere, etaj 1/10, confort 1, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, usa metalica, t, mobilat modern, utilat complet, scara curata,...
0729.425.020
03 Mar 15:38
suprafata 75 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €B
PRELUNGIREA GHENCEA   intrare Domnesti, ap. 3 camere f.mare etaj 1/1, an 2007, nou bucatarie baie balcon+ terasa parcare si gratar in curte, statie maxi taxi+ autobuz la poarta, intrare separata,...
0724.216.500
03 Mar 15:37
suprafata 130 mp
decomandat
350 € luna B
DRUMUL TABEREI, et 9/10, recent renovat, mobilat modern, gresie, faianta, parchet, termopan, tv, ac. vecinatati: parc moghioros, afi cotroceni, mall plaza, ghencea, favorit, politehnica,...
0731.324.659
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
03 Mar 15:33
suprafata 81 mp
semidecomandat
utilat
320 €B
UNIRII,  Decebal, etaj 1/7, 2 grupuri sanitare, living, 2 dormitoare matrimoniale, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, liber, bloc stradal, vedere mixta, paza,
0721.130.152
; redimobiliare@gmail.com
03 Mar 15:22
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
mobilat
500 €B
TITAN,  Nicolae Grigorescu Metrou, et. 5/10, bloc reabilitat termic, imbunatatiri, liber, 1+1. Aproape de gradinita, scoala, piata, parc IOR. Vecinatati: Baba Novac, Dristor, Liviu...
0731.324.660
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
03 Mar 15:14
suprafata 72 mp
utilat
mobilat
270 €B
DRUMUL TABEREI 34,  apropriere Piata Moghioros, superoferta, super oferta, confort 1, mobilat si utilat, aragaz, frigider, televizor, etaj 3/4, acces imediat tramvai 41, piata. Parc,
0762.079.095/ 0725.691.900
03 Mar 15:13
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
245 €B
HERASTRAU,  Cartierul Francez, 105 metri patrati, 2 grupuri sanitare, bloc nou 2008, teresa, etaj 3/ 4 cu lift, living+dining room open-space, LCD, finisaje superioare, aer conditionat,...
0752.010.034
; office@confortcasaimobiliare.ro ; www.confortcasaimobiliare.ro
03 Mar 15:11
decomandat
utilat
mobilat
750 €B
TINERETULUI,  metrou, et. 1/8, mobilat modern, aer conditionat, Tv, balcon. Vecinatati: Sincai, Timpuri Noi, Cantemir, Serban Voda, Vacaresti, Mihai Bravu, Splaiul Unirii, Marasesti, Parcul...
0752.108.965
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
03 Mar 15:11
suprafata 70 mp
utilat
450 €B
TINERETULUI, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, etaj 1, situat excelent in apropierea parcului, piete, supermarket-uri, multiple facilitati,
0736.379.905
; luminita.cenusa@moverealestate.ro ; www.moverealestate.ro
03 Mar 15:05
suprafata 70 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
450 €460 €B
IANCULUI,  metrou, renovat, totul nou, prima inchiriere, aer conditionat, TV, termopane, aragaz, frigider, masina de spalat. Vecinatati: Obor, Muncii, Pache Protopopescu, Vatra Luminoasa...
0752.099.439
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
03 Mar 15:01
suprafata 72 mp
mobilat
400 €B
TIMPURI NOI  metrou, etaj parter din 8, curat, spatios, nemobilat, pretabil salon/birou, imbunatatiri, liber 1+1. Aproape de scoala, parc, centre comerciale. Vecinatati: Nerva Traian,...
0731.324.660
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
03 Mar 14:58
suprafata 74 mp
decomandat
nemobilat
500 €B
TINERETULUI,  apropiere metrou, et. 2/8, modern, parchet, termopan, 3xac, liber, acces Timpuri Noi, Cantemir, Unirii, Vitan Mall, Universitate, Nerva Traian, Sincai, proprietar ok,
0731.547.058
03 Mar 14:55
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
mobilat
450 €460 €B
VICTORIEI PIATA,  Iancu de Hunedoara, apartament 3 camere transformat din 4, etaj 7/9, lux, 2 bai, finisat la standarde ridicate, 2xaer conditionat, sistem audio, LCD, alarma. Vecini: Guvern,...
0732.535.415
; assalimob@yahoo.ro
03 Mar 14:55
suprafata 102 mp
decomandat
utilat
mobilat
900 €B
Brancoveanu apt 3 cam semid, gfpt, mobilat si utilat complet nou, tv/led, internet, spatii depozitare, bloc civilizat, ratb, metrou, scoli, gradinita, parc, hipermarchet.
0735.883.449
03 Mar 14:47
suprafata 68 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
330 €B
GRIVITEI CALEA  Str. Av. Popisteanu, apartament in vila, etaj 2/2, balcon, foarte aproape de Bd. Expozitiei si de zona Piata Chibrit, zugravit recent, mobilat, 2 grupuri sanitare,
0745.016.543
; office@petrostal.ro03 Mar 14:36
suprafata 72 mp
decomandat
utilat
mobilat
400 €B
TITAN,  Balta Alba, apartament 3 camere decomandate in bloc "H", la 2 minute de statia de metrou Nicolae Grigorescu. Apartamentul se inchiriaza complet mobilat si utilat,
0724.255.269
03 Mar 14:28
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
400 € luna B
LACUL TEI,  Parcul Circului, et.3/4, spatios, modern, renovat recent, parcare, liber. Aproape de Scoala, Piata, RATB. Vecinatati: Stefan cel Mare Metrou, Barbu Vacarescu, Floreasca,...
0731.324.660
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
03 Mar 14:14
suprafata 98 mp
decomandat
utilat
mobilat
550 €B
DRUMUL TABEREI,  Ghencea, et 6/10, recent renovat, modern, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon, TV. Vecinatati: Mall Plaza, Afi Cotroceni, Militari, Politehnica, 13 Septembrie, Parc...
0731.324.659
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
03 Mar 14:11
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €B
IANCULUI  metrou, particular, foarte spatios, mobilat mixt, finisat, contorizat, open space, exclus comision,
0730.962.570
03 Mar 14:09
semidecomandat
utilat
mobilat
275 €B
UNIRII,  Casa Poporului, 6/9, bucatarie utilata si mobilata, masina de spalat, aer conditionat, 2 grupuri sanitare, renovat acum, pentru birouri sau locuit,
0752.703.232
; sorin@sorinraducu.ro ; www.sorinraducu.ro
03 Mar 14:08
suprafata 90 mp
decomandat
utilat
nemobilat
450 €B
BRANCOVEANU,  metrou, bucatarie mobilata si utilata, aer conditionat, canapea extensibila, 2 grupuri sanitare, TV. Vecinatati: Piata Sudului, Tineretului, Calea Vacaresti, Eroii Revolutiei,...
0737.504.517
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
03 Mar 13:51
suprafata 75 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €B
PRELUNGIREA GHENCEA,  Cartierul Latin, et. 4/5, decomandat, mobila noua, terasa 15 metri patrati, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, acces imediat Ratb, scoli, gradinite, sala...
0721.844.624/ 0769.470.920
; maramarincescu@yahoo.com
03 Mar 13:46
suprafata 120 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €B
NERVA TRAIAN,  zona Camera de Comert, particular, bloc curat, paza, bucatarie mobilata modern, pretabil familie cu copii, finisaje sup, gresie, faianta, parchet, termop, aer conditionat, loc...
0745.634.634
03 Mar 13:45
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
mobilat partial
490 €B
BERCENI,  Resita, et 4/10, modern, aer conditionat, parcare. Vecinatati: Izvorul Rece, Brancoveanu, Giurgiului, Turnu Magurele, Oltenitei, Sudului, Eroii Revolutiei, Tineretului,...
0752.108.965
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
03 Mar 13:37
suprafata 70 mp
utilat
mobilat
310 €B
IANCULUI,  Avrig 3 min, metrou, confortI decomandat, curat, mobilat complet decent, aragaz, frigider, tv, masina de spalat liber vizite urgent sunati acum merita ocazie pret de garsoniera,
0728.879.794
03 Mar 13:35
suprafata 75 mp
decomandat
utilat
mobilat
230 €B
DRISTOR APARTAMENT 3 CAMERE RACARI , ETAJ 7/8 , balcon, necesita renovare , termen lung ,7 MINUTE DE METROU DRISTOR,4 MINUTE DE AUCHAN VITAN,3 MINUTE DE KAUFLAND.
0788.813.430
; office.mdzimob@yahoo.com
03 Mar 13:35
suprafata 60 mp
decomandat
utilat partial
mobilat partial
200 € luna B
CRANGASI,  5 minute metrou, confort 1, etaj 5/10, mobilat si utilat lux, 2 locuri de parcare ADP, 2 grupuri sanitare, tot interiorul nou, 2 paturi matrimoniale, lcd, aer conditionat,...
0725.740.601/ 0763.554.885
03 Mar 13:31
suprafata 75 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
380 €400 €B
MILITARI,  5 minute metrou Pacii, confort 1 lux, 2 grupuri sanitare, renovat recent, termopan, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, masina de spalat, 3 dormitoare cu paturi...
0763.554.885/ 0725.740.601
03 Mar 13:30
suprafata 75 mp
decomandat
utilat
mobilat
360 €B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  particular |  unirii |  tineretului |  nemobilat |  drumul taberei |  proprietar |  crangasi |  titan |  dristor |  iancului |  parter |  aviatiei |  berceni |  colentina |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 04 Mar 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD