IMOBILIARE INCHIRIERI apartamente 3 camere (433 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Piata Sudului Sun Plaza, decomandat, centrala proprie, semimobilat, renovat complet, dressing, spatios, gresie, faianta, termopan, cada colt hidromasaj, internet, imobil reabilitat termic,...
0752.119.091
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
31 Oct 13:55
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat partial
300 €
B
Militari-Gorjului Metrou(4-5 min), etaj 3/7, complet mobilat si utilat, masina de spalat, aragaz, combina frigorifica. Vecinatati:Lujerului, Politehnica, Eroilor, Grozavesti. OIA 50334
0737.504.517
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
31 Oct 13:45
decomandat
utilat
mobilat
340 €
neg
B
Iancului Metrou 3min Et.1/10, curat, spatios, contorizat, nemobilat sau neutilat/mobilat sau utilat locuit, contract AF, imbunatatiri, liber, 1+1. Vecinatati: Obor Metrou, Muncii, Vatra Luminoasa,...
0731.324.660
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
31 Oct 13:41
suprafata 72 mp
mobilat
350 €
nou.liber
B
Lacul Tei Facultate Et.7/10,4 CAMERE, spatios, mobilat si utilat complet, renovat, imbunatatiri, liber, 1+1. Aproape de Piata, Parc Tei, Scoala, RATB. Vecinatati: Doamna Ghica, Colentina, Obor...
0731.324.660
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
31 Oct 13:32
suprafata 98 mp
decomandat
utilat
mobilat
400 €
nou.liber
B
TITAN,  Rotunda-Firidei, p/4, balcon inchis, mobilat, masina spalat, parchet, gresie, faianta, foarte curat, apropiere parc, metrou Grigorescu, Ideal familie, bloc H, 2 minute parc....
0723.962.905
; imobiliare05@gmail.com
31 Oct 13:32
decomandat
utilat
mobilat
290 €
B
DACIA, et. 1/2 in vila, nemobilat, living 40 metri patrati, terasa mare deschisa, 2 balcoane din care unul inchis, 2 bai, G, F, P, foarte luminos. Langa: Stefan cel Mare, Floreasca,...
0751.085.686/ 0752.830.656
; alexandra.citygroup@gmail.com ; www.city-group-imobiliare.ro
31 Oct 13:29
suprafata 140 mp
semidecomandat
neutilat
nemobilat
500 €
620 €
+ tva
B
BERCENI  -A. Obregia, ap. de 3 camere, confort 1, spatios, bloc civilizat, zona verde, scoala, parc, ideal familie, disponibil imediat,
0786.100.014
31 Oct 13:28
suprafata 70 mp
utilat
mobilat
250 €
B
DOROBANTI, proaspat renovat, foarte spatios, centrala proprie, 2 bai, ideal firma / locuit, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica. Langa: Floreasca, Stefan cel Mare, Victoriei....
0751.085.686/ 0752.830.656
; alexandra.citygroup@gmail.com ; www.city-group-imobiliare.ro
31 Oct 13:27
suprafata 80 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
480 €
B
Berceni-Brancoveanu Ap. 3 camere, confort I, etaj 2 din 4, zona linistita, complet utilat si mobilat, tamplarie termopan, incalzire proprie, boiler, loc de parcare; Acces rapid RATB, metrou...
0743.011.085
; mariaviorica.gheorghe@gmail.com
31 Oct 13:18
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €
B
Nicolae Grigorescu Metrou, spatios, curat, imobil izolat termic, mobilat modern, utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan , usa metalica, aer conditionat. Vec: Postavarului, Th Pallady,...
0752.099.439
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
31 Oct 13:13
suprafata 80 mp
mobilat
330 €
B
IANCULUI  metrou, ap. 3 camere, parter, gresie, faianta, zona linistita,
0746.297.482
31 Oct 13:10
semidecomandat
mobilat
280 €
B
OTOPENI,  Odaii, superb, totul nou, etaj 2, constructie 2010, terasa de 17 metri patrati, curte 50 metri patrati, parcare, aparat de fitness multifunctional, toate utilitatile, 30 min....
0723.707.553/ 0740.729.273
; razvanzamfir1@yahoo.com
31 Oct 13:10
suprafata 100 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 €
luna
IF
DRUMUL TABEREI,  Romancierilor, 3 camere, 4/9, faianta, gresie, parchet, termopan, usa metalica,
0722.295.546/ 0762.285.797
31 Oct 13:04
mobilat
1.000 L
B
Iancului Proprietar, Piata Iancului 3 camere, decomandat, 70 mp, doua gr. sanitare, utilat si mobilat, gresie, faianta, parchet, termopane, aer cond, etaj 6/8, doua lifturi,2 min metrou,...
0727.385.425
31 Oct 13:03
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
380 €
B
TINERETULUI,  str. Vacaresti, 4 min. metrou Timpuri Noi, 2 min piata si facultate, confort 1, etaj 5, stradal, lux, dormitor matrimonial mobilat Mobexpert,
0723.707.553/ 0740.729.273
; razvanzamfir1@yahoo.com
31 Oct 13:00
suprafata 72 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
400 €
B
DECEBAL,  Zvon Cafe, apartament zona utilat si mobilat, internet, cablu tv,
0757.078.480
31 Oct 12:57
decomandat
utilat
mobilat
450 €
B
Marriott,Panduri,  intersectie cu 13 Septembrie, zona Marriott, stradal, etaj 3/8, lux, mobilat modern renovat recent, Tv lcd, aer conditionat, parchet, gresie, faianta, termopan,2 grupuri...
0740.365.656/ 0722.142.575
; hhh_horatiu@yahoo.com
31 Oct 12:42
suprafata 85 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
540 €
B
UNIRII,  Camera de Comert, B-dul Mircea Voda, 7/8, bloc 1995,85 mp, finisat, mobilat nou, modern, masina spalat vase + rufe, 2 a/c, 2 bai, canapele piele, zugravit nou, loc parcare platit!
0722.211.146
; pegusimobiliare@yahoo.com
31 Oct 12:35
suprafata 85 mp
decomandat
utilat
mobilat
375 €
B
UNIRII,Alba Iulia stradal, et. 7/10,3 balcoane, renovat acum, gresie, faianta, termopan, pretabil firma/birou avocatura/locuit, bucatarie mobilata si utilata, vedere superba, bloc civilizat,...
0755.075.905/ 021.331.30.50
; tineretului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
31 Oct 12:34
suprafata 100 mp
utilat
mobilat
450 €
B
NERVA TRAIAN,  Panait Cerna, 1/8, 2 grupuri sanitare, nou,
0730.600.618
31 Oct 12:23
decomandat
utilat
mobilat
370 €
B
UNIRII,LIBERTATII, bloc 1990, spatios,85 mp, renovat, bucatarie mobilata si utilata complet,2 balcoane inchise,2 grupuri sanitare, gresie, faianta, termopan, AC, centrala termica proprie
0735.798.123/ 0752.022.456
31 Oct 12:00
decomandat
utilat
nemobilat
350 €
B
UNIRII ultracentral.mobilat si utilat.aer conditionat.
0743.274.566/ 0743.274.565
; office@acorimobiliare.ro
31 Oct 11:58
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
mobilat
650 €
B
SUDULUI PIATA,  metrou, et. 3/8, mobilat modern si utilat complet, renovat, liber. Vecinatati: Soseaua Berceni, Soseaua Oltenitei, Aparatorii Patriei, Brancoveanu, Vacaresti Sun Plaza,...
0752.108.965
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
31 Oct 11:57
suprafata 75 mp
utilat
mobilat
300 €
B
DACIA EMINESCU,  Mosilor, ultracentral, bloc nou 2009 complex rezidential, mobilat lux, masina spalat vase/ rufe, lcd, aer conditionat, 2 grupuri sanitare, dormitoare cu pat dublu, loc parcare...
0728.736.846
31 Oct 11:54
suprafata 110 mp
decomandat
utilat
mobilat
600 €
B
UNIRII,Alba Iulia stradal, etaj 1/10,3 balcoane, renovat, gresie, faianta, termopan, pretabil firma/birouri, bucatarie mobilata/utilata, frigider, aragaz, vedere superba rond, contract Adm....
0755.075.905/ 021.331.30.50
; tineretului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
31 Oct 11:53
suprafata 90 mp
utilat
nemobilat
499 €
B
PIPERA,  Scoala Americana, complet nou. Dispune de living, bucatarie deschisa, grup sanitar, doua dormitoare fiecare cu baie propie, terasa cu acces din living si dormitoare,1 loc garaj...
0722.283.393
; office@upstate.ro
31 Oct 11:48
suprafata 150 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
850 €
luna
B
REGIE,  Orhideea Gardens, etaj 3/11, living, 2 dormitoare, 2 grupuri sanitare, terase, bucatarie partial mobilata si utilata. Exista varianta de inchiriere a apartamentului mobilat....
0720.803.911/ 0722.283.393
; office@upstate.ro
31 Oct 11:47
suprafata 156 mp
decomandat
utilat partial
nemobilat
700 €
B
GRADINA BOTANICA,  str. Dr. Turnescu, inchiriez apartament 3 camere si hol, 1930, parter (din P+3+M), renovat, parchet, gresie, faianta, termopan, apometre, repartitoare caldura, aer conditionat,...
0730.006.874
31 Oct 11:45
suprafata 75 mp
decomandat
nemobilat
525 €
B
PIATA CHARLES DE GAULLE, apartament confort 1 nemobilat situat intr-o vila la etajul 1 cu intrare separata, contorizat individual, centrala proprie, contract administratie, pretabil pentru sediu firma,...
0728.106.613
; avantageimobiliare@gmail.com
31 Oct 11:44
suprafata 90 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
1.000 €
B
UNIVERSITATE,  Carol, 3 camere transformate din 4, 2 bai, renovat, finisaje lux, centrala termicap, etaj 2/6, acces stradal, vedere mixta, lcd, dining, vecinatati: Mosilor, Unirii, Victoriei,...
0743.274.567/ 0743.274.564
31 Oct 11:38
suprafata 110 mp
decomandat
utilat
mobilat
525 €
550 €
B
MILITARI  -Gorjului, 1986, 6/10, bucataria mobilata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, foarte curat, loc parcare, bloc reabilitat, apr. piata, metrou, RATB,
0735.028.229/ 031.432.80.23
; office@classimob.ro ; www.classimob.ro
31 Oct 11:37
suprafata 75 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
330 €
B
DECEBAL, complet mobilate si utilate, recent renovat, 2 grupuri sanitare, 1 balcon, aer conditionat, vedere mixta, vecinatati: Muncii, Alba Iulia, Calarasilor, Uinirii,
0743.274.567/ 0743.274.564
31 Oct 11:32
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
mobilat
499 €
B
RAHOVA, etaj 3/9, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, masina de spalat, tv. Vecinatati: 13 Septembrie, Parc Sebastian, Margeanului, Petre...
0731.324.659
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
31 Oct 11:27
suprafata 70 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 €
B
UNIVERSITATE  Carol, 3 camere transformate din 4, 2 bai, renovat, finisaje lux, CTP, etaj 2/6, acces stradal, vedere mixta, LCD, Dining, vecinatatii: Mosilor, Unirii, Victoriei, Dorobanti,...
0743.274.567/ 0743.274.564
31 Oct 11:26
suprafata 110 mp
decomandat
utilat
mobilat
550 €
B
IANCULUI  Electroaparataj, etajul 3/10, liber, spatios, curat, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan. Vecinatati: Obor, Ferdinand, Pantelimon, Iancului-metrou. OIA 50259,
0752.099.439
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
31 Oct 11:25
suprafata 70 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 €
B
PANTELIMON,  Delfinului, etaj 2/10, liber, curat, renovat recent, 2 bai, mobilat modern si utilat complet, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, Vec.: Iancului,...
0752.099.439
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
31 Oct 11:23
suprafata 76 mp
mobilat
370 €
B
ALBA IULIA,  Trafic, complet mobilat si utilat, finisaje moderne, etaj 5/8, vedere mixta, aer conditionat, lcd, 2 bai, vecinatatii: Decebal, Unirii, Vitan, Dristor,
0743.274.567/ 0743.274.564
31 Oct 11:20
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
mobilat
550 €
B
NERVA TRAIAN, complet mobilate si utilat modern, acces stradal, vedere mixta, etaj 2/8, 3xac, canapea extensibila, contract administratia financiara renovat, vecinatati: Unirii, Tineretului,...
0743.274.567/ 0743.274.564
; office@acorimobiliare.ro ; www.acorimobiliare.ro
31 Oct 11:16
suprafata 84 mp
decomandat
utilat
mobilat
450 €
470 €
B
MILITARI  Lujerului, modern, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, cuptor microunde. Vecinatati: Cora, piata Veteranilor, Crangasi, Plaza, Drumul Taberei, Politehnica. OIA...
0731.324.659
; office@catalog-residential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
31 Oct 11:15
suprafata 67 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 €
B
MILITARI, ap. 3 cam, nemobilat, bucatarie-aragaz, semiobilat, recent igienizat si imbunatatit (g, faianta, parchet, t), cu repatitoare etajul 6/10, intersectia Apusului cu Bd-ul Uverturii,
0725.414.290
; madalinachirica@hotmail.com
31 Oct 11:14
suprafata 65 mp
semidecomandat
utilat partial
nemobilat
230 €
luna
B
IANCULUI, oferim spre inchiriere un apartament de 3 camere, confort 1, 4/8, 2 grupuri san., constructie 1985, curat, situat la 2 min. de metrou,
0755.022.294
; madalina.cojocaru@capitalimob.ro
31 Oct 11:12
suprafata 73 mp
decomandat
utilat
mobilat partial
350 €
360 €
B
1 MAI,  Turda, 3 camere lux, 2 bai, modern, toate imbunatatirile moderne, 2 balcoane, etaj 6/ 8, stradal pe Bd. Averescu, Turda, Arcul de Triumf, Herastrau, Bd. Ion Mihalache, cu Turda,...
0752.289.029
; office@espaco.ro ; www.espaco.ro
31 Oct 11:00
suprafata 96 mp
decomandat
utilat
mobilat
600 €
B
1 DECEMBRIE 1918,  metrou, 3/8, cu imbunatatiri,
0723.201.977
31 Oct 11:00
decomandat
utilat
mobilat
300 €
B
1 MAI,  Domenii, Lainici, et. 10/10, renovat, gresie, faianta, parchet, t, reabilitat termic, linistit,
0723.588.980
31 Oct 11:00
semidecomandat
utilat
mobilat
1.200 L
B
1 MAI,  Ion Mihalache, Turda, bucataria este mobilata si utilata complet, etaj 5/10, imbunatatiri: gresie, faianta, aer conditionat, parchet natur, termopan, usa metalica, proaspat...
0723.306.006/ 0731.383.000
; diamon.imobiliare@gmail.com
31 Oct 11:00
suprafata 85 mp
decomandat
utilat
mobilat partial
330 €
B
1 MAI, semidecomandat, utilat, mobilat, bloc izolat termic, termopane, apometre, repartitoare, frigider, usa metalica, aer conditionat, masina spalat, parchet, 10 min. pana la metrou....
0725.440.219
; georgegeo77@gmail.com
31 Oct 11:00
suprafata 68 mp
utilat
mobilat
350 €
B
13 SEPTEMBRIE  JW Marriott, etaj 8/9, modern, renovat recent, aer conditionat, TV, masina de spalat, aragaz, frigider, cuptor cu microunde, termopan (tripan) Vecinatati: Unirii, Izvor,...
0731.324.659
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
31 Oct 11:00
suprafata 90 mp
decomandat
utilat
mobilat
550 €
B
13 SEPTEMBRIE,  Drumul Sarii, langa Administratia Financiara Sector 5, langa Salon Abbate, imobil din 2007, lift nou, etajul 7/8, centrala termica de bloc, Amenajat cu mult bun gust,
0744.312.196
31 Oct 11:00
suprafata 90 mp
utilat
nemobilat
400 €
B
13 SEPTEMBRIE,  Petre Ispirescu, et. 3/8, imobil din 1990, mobilat/utilat modern, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, TV, loc parcare. Vec:...
0731.324.659
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
31 Oct 11:00
suprafata 76 mp
decomandat
utilat
mobilat
360 €
B
13 SEPTEMBRIE,  Prosper, Drumul Sarii, etajul 3/4, foarte spatios, contorizat, 2 grupuri sanitare, zona linistita, liber,
0724.254.024
; balescu.ionut@gmail.com ; www.ionutbalescu.ro
31 Oct 11:00
suprafata 90 mp
utilat
mobilat
220 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  particular |  unirii |  tineretului |  nemobilat |  drumul taberei |  proprietar |  crangasi |  titan |  dristor |  iancului |  parter |  aviatiei |  berceni |  colentina |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 31 Oct 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD