Imobiliare inchirieri|Apartamente 3 camere - 454 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
450 €

Piata Unirii, Bd. Bratianu nr. 44, apartament 3 camere, etaj 3, balcon, renovat, mobilat si utilat integral, aer conditionat, doua dormitoare,...

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:08
799 €

bloc nou, etaj 2/3, zona linistita, proximitate mijloace transport, supermarket, parc. Se inchiriaza complet mobilat si utilat, cu loc parcare...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:26
400 €

Obor, str. Fainari, proprietar, etaj 3/10, 2 gr. sanitare, renovat complet, bloc 1984, ac, s.u.=72 mp, balcon inchis, debara, loc parcare, liber, 3...

 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:38
1.400 Lei

3 camere, 1/4, t, f, g, p, um,

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:32
1.300 Lei

(1 Decembrie 1918) 3 camere, et. 4, mobilat +utilat modern, 1 min. pana la metrou,

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
Bucuresti, azi, 13:30
350 €

-Sebastian, Prosper, Kaufland, strada Motoc, elegant, bloc construit in anul 2000, vedere parc, etaj 6/8, 2 bai, dressing, mobilat si utilat...

 • Suprafata 82 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:02
 

3 camere, bloc 1990, zona verde, amenajat recent, et. intermediar, tip H;

 • Decomandat
Bucuresti, azi, 13:01
1.000 Lei

ParkLake Shopping Center, confort 1, etaj 8/10, mobilat si utilat, 2 balcoane inchise cu geam termopan, masina de spalat, in apropiere de Metrou...

 • Suprafata 74 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:59
300 €

- Metrou nemobilat, et 2, recent renovat, balcon mare inchis cu termopane, parchet masiv recent lacuit, usa metalica, reabilitat termic. Langa:...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:57
599 €

- Titulescu inchiriez apartament 3 camere lux, semi-decomandat, totul nou, 5 min metrou, Mega Image, centrala proprie, loc de parcare ,renovat si...

 • Suprafata 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:49
350 €

-metrou, Duca, 3 cam. etaj 2/4, 56 mp utila plus 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, vedere mixta, mobilat,utilat, centrala termica proprie, termopan,

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:45
799 €

inchiriez apartament luminos si elegant 3 camere, 2 bai, hol, lux, 90 mp, etaj 2/3, zona linistita cu acces la piata, supermarket, mijloace de...

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:44
350 €

Calea Giulesti, str. Zboina Neagra 9, etaj 7/8, renovat integral, complet mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopan, aer...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:40
750 €

Casin, Domenii, Sandu Aldea, lux, etaj 2, 2 bai, 2 balcoane, centrala proprie, renovat, bucatarie mobilata Franke, mobilier Rovere, pozitie...

 • Suprafata 110 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:39
399 €

metrou Dristor, 3/8, amenajat modern, gresie,faianta, parchet, termopan, balcon, 2 bai, 2 dormitoare matrimoniale, canapele piele, aragaz,hota,...

 • Suprafata 87 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:25
420 €

complex rezidential Primavara, etaj 7/12, 3 balcoane, modern, loc parcare subteran, vecinatati Lidl, mijloace de transport, tv, 2 aer conditionat,...

 • Suprafata 110 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:20
370 €

Petre Ispirescu nr. 17, 3 cam., etaj 3/8, toate utilitatile, an constructie 1987

 • Suprafata 89 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:19
1.200 Lei

Azzuro, langa piata Chilia Veche, etaj 3/10, cf. 1, la statia ratb, vedere mixta, liniste, intretinere mica, contorizat, dormitoare separate, zona...

 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:19
350 €

etaj 6, agentie,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:01
370 €

bloc nou, cu multiple imbunatatiri, izolat termic exterior si interior, centrale termice de bloc Buderus, tamplarie PVC cu geam termopan Rehau, usa...

 • Suprafata 77 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 11:58
750 €

Dacia Liceul Virgil Madgearu, 5 min metrou, 3 cam., P/4, vedere intrare stradala, centrala termica proprie, g+f+p+t+um, alarma, ideal birou,...

 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 11:55
480 €

Stirbei Voda, et 1/6, proaspat renovat, finisaje de calitate, modern, cu multiple imbunatatiri, AC, 2 balcoane, ultracentral. Vec: Cismigiu, Sala...

 • Suprafata 90 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:50
599 €

Pink Cafe, stradal, 5 minute metrou Muncii, renovat capital, (totul nou la prima inchiriere), etaj 6/7, mobilat si utilat complet modern, contract...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:49
690 €

Mitropolie, 3 camere, parter/1, garaj, curte, terasa, ideal firma, g, f, p, renovat total,

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:43
315 €

Valea Ialomitei, Aleea Craiesti, 3 cam, dec., parter/4, Aleea Craiesti, renovat, mobilat/utilat, liber, 1 luna garantie, termen lung, negociabil.

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:33
360 €

Metrou, et. 2/7, aer conditionat,bloc reabilitat.Vec:Amzei,Dacia,Sala Palatului,Cismigiu, Stirbei Voda,Campineanu, Magheru, Balcescu, Universitate,...

 • Suprafata 65 mp
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:11
990 €

Calea Floreasca la 10 min de metrou, Stefan cel Mare si aproape de Piata Victoriei, ap 3 cam in vila, la et 2/3, centrala, loc parcare, doar pt...

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:00
500 €

Calea Calarasilor, Hyperion, ac, masina spalat, 2 dormitoare cu pat dublu, 2 bai cu cada, balcon inchis, loc de parcare ADP. Vecinatati: Decebal,...

 • Suprafata 95 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:56
299 €

Teiul Doamnei, Facultatea de Constructii, 3 cam. confort 1, etaj 2/8, 2 bai, 2 lifturi, imbunatatiri multiple, scara civilizata, liber, 1+1 garantie,

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:55
400 €

langa metrou, Mihai Bravu stradal, 3 cam. confort 1, et 1/8, confort 1, renovat complet, 2 bai, 3 balcoane, 2 x AC, scara civilizata, 1+1 garantie,

 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:55
450 €

rond Cosbuc, bloc monolit, apartament spatios, decomandat, 3 balcoane, 2 grupuri sanitare, centrala termica, particular;

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 10:14
1.100 €

Antena 1 apartament 3 camere, 2009 finisaje deosebite. Pret negociabil in cazul in care se face plata in avans pentru pentru mai multe luni....

 • Suprafata 160 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:58
450 €

ASE, imediat langa metrou, et. 2 in vila, in zona retrasa, linistita, ferita de zgomot, imobil civilizat. Dressig spatios, aer conditionat,...

 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:26
500 €

Palat, parter inalt in vila P+1, locuit sau firme si pentru activitati cu trafic intens, curte in folosinta comuna cu et. 1 (inchiriat unei firme)...

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 09:23
590 €

-Institul Bancar Roman, Negru Voda, zona linistita, acces rapid metrou, centru, tribunal/alte institutii, termopan, usa metalica, ideal birou /...

 • Suprafata 86 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 01:19
300 €

apartament de inchiriat, 3 camere, zona centrala,

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 00:04
 

proprietar, ap. 3 cam., et. 10, recent renovat, bloc reabilitat, calorifere noi, canapele extensibile, intretinere mica;

Bucuresti, ieri, 22:35
300 €

apropiere Hala Traian, et. 1 in vila, renovat, nemobilat/ semi, bucatarie mobilata, centrala proprie, contorizat,

 • Suprafata 57 mp
Bucuresti, ieri, 22:34
300 €

Lamotesti, cf. 1, 3/4, bloc reabilitat termic, toate imbunatirile,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:02
300 €

Brancoveanu, Nitu Vasile, apartament 3 camere, mobilat -utilat integral, et 3/4, pozitionat pe mijloc, intretinere mica. Dispune de: masina...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:53
350 €

Prosper, mobilat lux, bloc nou, termopan, gresie, faianta, usa metalica, parchet, aer conditionat, frigider, congelator, masina spalat, balcon...

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:52
600 €

in blocul de la Coloane, proprietar, bloc coloane, pe colt, fara risc seismic, total renovat, totul nou, nelocuit, pretabil orice, nemobilat/...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 19:27
320 €

Ghencea, tramvai 41, mobila moderna noua, 2 grupuri sanitare, 2/8, gresie, faianta, parchet, termopane, frigider, aragaz, masina de spalat, aer...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:17
330 €

Sincai, apropiere metrou Timpuri Noi (4 minute pe jos), 3 camere la pret de 2, renovat, parter/8, masina spalat, usa metalica, termopan, 2 gr....

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:00
360 €

Obor, 3 min. Metrou, 5/10, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica curat,

 • Suprafata 70 mp
 • Mobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 18:26
600 €

(piata Amzei), ap. 3 cam., bloc reabilitat termic, mobilat utilat lux, pret/ luna,

 • Suprafata 74 mp
Bucuresti, ieri, 18:03
449 €

metrou, Mall Veranda, etaj 8/10, curat, spatios, renovat, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, ac, termopan, liber, 1+1. Vecinatati: Mosilor,...

 • Suprafata 79 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:57
330 €

Doamna Ghica, 3 cam., stradal, aproape parc, etaj 3/8, cf. 1 sporit, 2 bai, balcon, centrala termica, mobilat modern, imb, g, f, p, t, um, ac,

 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:55
280 €

Romancierilor, 5/10, circular, mobilier nou, televizor, imbunatatiri, contorizat, se accepta contract Finante, discutabil,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:23
300 €

Colentina, 5 min. metrou, 6/10, bucatarie mobilata, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 2 aer conditionat, bloc reabilitat termic,...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:06