Imobiliare inchirieri|Apartamente 3 camere - 280 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
300 €

etaj 1/4, renovat, bloc reabilitat termic,

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:09
280 €

etaj 1/4, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, stare buna,

 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:08
1.150 Lei

piata, magazine, metrou, RATB, bloc stradal, vedera mixta, 3 cam., bloc reabilitat termic cu costuri foarte mici la intretinere. Nu a fost...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:25
360 €

inchiriez 3 camere, renovat, loc de parcare platit. Lujerului, Veteranilor, zona linistita, verde, bloc civilizat, etaj 2/4, proprietar direct,...

 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:51
750 €

luminos, mobilat complet sau mobilat partial, etaj 6/6, imobil nou cu lift. Parcul Herastrau, cartierele Primaverii, Baneasa, Floreasca, Dorobanti...

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:49
300 €

cf. 1, et. 4, aragaz, frigider, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon inchis cu termopan, liber. Pret negociabil,

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:43
250 €

apartament 3 camere cf. 1, et 1/4, renovat recent, cu imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, nou, aragaz, frigider, masina de spalat,...

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:36
350 €

etaj 4/8, 2 grupuri sanitare, loc parcare ADP, liber, termen lung,

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:34
700 €

2 balcoane, 2 grupuri sanitare, mobilat si utilat,

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:38
549 €

proaspat renovat, finisaje de calitate, modern,3 x AC,imobil reabilitat, ultracentral. Vec: Floreasca, Primaverii, Aviatorilor, Stefan cel Mare....

 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:40
380 €

modern, etaj 7/8, masina de spalat, frigider, aragaz, paturi duble in fiecare camera. Vec: Crangasi, Gorjului, Politehnica, Drumul Taberei, Afi...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:16
700 €

potrivit pentru birou sau locuinta si birou, finisat lux, la etajul 1 al unui bloc postbelic, 2 grupuri sanitare, liber, merita vazut, aflat la 3...

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 01:09
350 €

ap. 3 cam., nou zugravit, recent mob. si utilat tot nou, t, f, g, dem preferinta militari

Bucuresti, ieri, 20:44
250 €

str. Baciului, la capatul autobuzului 323, cf. 1, p/10, cu imbunatatiri, cu centrala proprie,

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:47
380 €

etaj 5/8, cu imbunatatiri, recent zugravit, mobilat modern, utilat complet,

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:45
450 €

etaj 2/8, spatios, 2 grupuri sanitare, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat. Vecinatati: Nerva Traian,...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:27
280 €

stradal,aproape rond, vav Parc Plumbuita,10 min metrou Obor, 1/10, cf,1, pe mijloc, foarte calduros, imb, g, f, um, av, 1+1,

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:17
350 €

cf. 1, etaj 3/4, modern, bloc reabilitat termic, loc parcare, masina de spalat, boxa subsol, instalatii sanitare si electrice schimbate, usi...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:25
300 €

spatioas, foarte luminos, renovat recent, bucatarie mobilata, utilata complet, este contorizat, are usi noi si geamuri termopan. Apartamentul a 2...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 16:24
499 €

metrou, bloc stradal, et. 5, toate imbunatatirile, retea calculatoare trasa, ac in toate incaperile, 2 balcoane, complet decomandat, 2 grupuri...

 • Suprafata 93 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 15:16
400 €

vedere fata, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, et. 1/8, nemobilat / neutilat, gresie, faianta, parchet, termopan. Agentie, liber,

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 14:59
599 €

imobil 2008, proaspat renovat, finisaje de calitate, complet mobilat si utilat modern, 3 x AC, balcon, centrala proprie, 2 gr. san. Vec: Domenii,...

 • Suprafata 123 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:08
 

metrou 5 min., 5/5, lift,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:57
599 €

bloc 2010, renovat capital, etaj 1/4, mobilat si utilat complet modern, dormitor mare matrimonial, dormitor mic canapea extensibila, loc parcare in...

 • Suprafata 125 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:56
300 €

et. 8/10, 2 gr. sanitare, stradal, loc parcare, contract sectia financiara,

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:55
699 €

complex Lake View, bloc 2009, etaj 2/3, mobilat si utilat modern, ambele dormitoare cu pat matrimonial, 2 bai, loc parcare subteran, centrala...

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:52
850 €

bloc 2010, 90 mp + 70 mp terasa, parter / 5, mobilat si utilat complet modern, ac, tv, centrala de bloc cu contorizari separate pe fiecare ap, 3...

 • Suprafata 160 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:52
400 €

Iancu de Hunedoara, 5 minute metrou, et 2/8, mobilat modern si utilat complet, bloc reabilitat termic, masina de spalat si frigider noi, ac, 2...

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:51
550 €

stradal, bloc 2012, etaj 2/4, mobilat si utilat complet modern, centrala proprie de ap, ac, tv, dormitorul mic se mobileaza la cerere, contract...

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:51
999 €

bloc 2000, etaj 8, mobilat si utilat lux, ambele dormitoare cu pat matrimonial, ac, tv, centrala proprie, loc parcare, contract ANAF si toate...

 • Suprafata 145 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:51
680 €

bloc 2008, etaj 1/4, modern, dormitor mare pat matrimonial, dormitor mic canapea ext, 2 bai, loc parcare subterana, centrala prop, ac, tv, contract...

 • Suprafata 135 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:51
300 €

et. 9/10, modern, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, tv lcd, balcon inchis. Vecinatati: 13 Septembrie, Sebastian, Favorit, Afi...

 • Suprafata 75 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:48
700 €

stradal, renovat lux, mobilat nou, utilat complet, aer conditionat, pozitie deosebita, contract ANAF, adiacent Decebal, Burebista

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:44
1.000 €

stradal etajul 1 finisaje lux, 2 bai, dressing mare hol, bucatarie utilata si mobilata, dormitorul matrimonial mobilat, vedere stradala.

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:15
650 €

Mesterul Manole, renovat capital, etaj 1/4, complet modern, centrala proprie de ap, loc parcare platit la ADP, ac tv, dormitor mic cu canapea ext....

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:58
599 €

3 minute de Tribunalul Nou, proaspat zugravit, etaj 1/7, complet modern, ambele dormitoare cu pat matrimonial, 2 bai, ac, tv, paza, parcare,...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:58
799 €

Libertatii, Palatul Parlamentului, stradal, 10 minute metrou, renovat capital, etaj 1/8, mobilat si utilat complet modern, ambele dormitoare cu pat...

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:58
550 €

5 minute metrou, bloc 2009, duplex, etaj 7, mobilat si utilat complet modern, ambele dormitoare cu pat matrimonial, 2 bai cada si cabina, 3x ac,...

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:57
499 €

5 minute metrou Muncii, stradal, renovat, etaj 4/8, mobilat si utilat complet modern, ambele dormitoare cu pat matrimonial, ac, tv, repartitoare,...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:57
799 €

renovat, etaj 6/8, mobilat si utilat complet modern, ambele dormitoare cu pat matrimonial, 2 bai,ac, tv, contract ANAF inclus, disponibil imediat,

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:57
699 €

renovat capital, etaj 3/8, complet modern, ac, tv, 2 bai, dormitor mare cu pat matrimonial, dormitor mic cu birou (se poate remobila la cerere),...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:56
799 €

renovat capital, duplex 170 mp, etaj 8 si 9/9, mobilat si utilat complet modern, ambele dormitoare cu pat matrimonial, 3 terase amenajate, 2 bai...

 • Suprafata 170 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:55
999 €

5 minute Tribuna Nou, renovat capital, et. 3/8, mobilat si utilat complet modern, canapele din piele, ac, tv, 2 bai, finisaje de buna calitate,...

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:51
480 €

stradal, etajul 3, apartamentul a fost inchiriat unei firme dar poate fi inchiriat unei familii, este disponibil imediat.

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 12:27
285 €

etaj 4, renovat, mobilat si utilat complet, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat. Vecinatati: Parc IOR, Theorod...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:23
450 €

bloc stradal, et.2, vedere mixta, 5 minute piata Unirii si metrou, renovat, utilat si mobilat complet modern, gresie, faianta, parchet, termopane,...

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:21
550 €

Rond, stradal, monolit, renovat, luminos, vedere mixta, mobilat si utilat, panorama, 2 balcoane, ac, gresie, faianta, scara curata, paza. Locuit...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:20
600 €

cochet, nou, la 7 min. pe jos pana la parc, 2/6, zona linistita, mijloace de transport, Carrefour, etc.

 • Suprafata 87 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:12
340 €

et. 4/8, 2 gr sanitare, loc de parcare, mobilat si utilat complet, 2 x ac, contorizat individual, canapea extensibila. Vec: Lujerului, Apusului,...

 • Suprafata 80 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:08
499 €

et. 1/ 8, modern, 2 ac, balcon, masina de spalat, frigider, aragaz, centrala termica. Universitate, Romana, Victoriei, Tineretului,

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:07