IMOBILIARE INCHIRIERI apartamente 3 camere (607 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
VALEA OLTULUI, viz. Mega Image, proprietar, etaj 4/4, renovat lux recent, frigider, aragaz, mas. de spalat, LCD 81 cm, totul nou, 2 aer conditionat, usa metalica, gresie, faianta, t, liber,...
0761.086.628
25 Jul 00:00
suprafata 72 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €
330 €
B
UNIVERSITATE, apartament elegant, spatios, tavan inalt, renovat, modern, etaj 8/9, vedere panoramica asupra orasului, 2 terase mari, multiple dependinte, contract declarat, proprietar,
0737.173.282/ 0771.545.543
; inchiriere3cam@v3.ro
24 Jul 19:18
suprafata 150 mp
decomandat
utilat
mobilat
540 €
580 €
B
UNIVERSITATE, Rosetti, mobilat si utilat lux, recent renovat, bloc nou din 1980, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat. Langa: Carol I, Mosilor, Cismigiu, Romana,...
0752.830.656/ 0735.354.582
; citygroupimobiliare@gmail.com ; www.city-group-imobiliare.ro
24 Jul 18:45
suprafata 85 mp
decomandat
utilat
mobilat
530 €
B
UNIVERSITATE, vis-a-vis de Centrul Vechi, vedere panoramica, foarte spatios,110 mp + 2 terase de 40 metri patrati, gresie, faianta, parchet, t, 2 min. de metrou. Langa Unirii, Cismigiu, Calea...
0752.830.656/ 0735.354.582
; citygroupimobiliare@gmail.com ; www.city-group-imobiliare.ro
24 Jul 18:26
suprafata 110 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
520 €
B
UNIRII, Mircea Voda, apartament open space, mansarda, imobil lux, 2008, 2 bai, 2 dormitoare, loc parcare,
0722.689.968/ 0722.394.215
; proprietati@hotmail.com
24 Jul 18:01
suprafata 130 mp
decomandat
utilat
mobilat
1.000 €
B
DECEBAL, stradal, confort 1, 3/8, mobilat pentru birou, toate imbunatatirile moderne: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, vecinatati: Calea Calarasilor,...
0728.386.598
; www.royal-crown.ro
24 Jul 17:48
decomandat
neutilat
mobilat
400 €
B
BERCENI Alexandru Obregia, 3 camere, confort 1, mobilat tineresc, stradal, 3/10, f+g+t+p, usa metalica, aer conditionat, masina spalat, liber,
0722.295.546/ 0762.285.797
24 Jul 17:29
mobilat
275 €
B
ROMANA ROMANA ASE, etaj 4/7, decomandat, mobilat/nemobilat, utilat, etaj 4/7, sup 95mp, totul nou, g, f, p, t, um, repartitoare, apometre, pret 550e neg, tel 0766 333 192/0723 532 960
0766.333.192/ 0723.532.960
; gefmarbusiness@yahoo.com
24 Jul 17:27
suprafata 95 mp
decomandat
utilat
mobilat
550 €
B
UNIRII, 1 minut Zepter, confort 1, mobilat si utilat complet modern, inclusiv masina de spalat, toate imbunatatirile moderne: gresie, faianta, parchet, t, usa metalica ac. Vecinatati:...
0728.386.598
; www.royal-crown.ro
24 Jul 17:23
decomandat
utilat
mobilat
430 €
B
BERCENI, Oltenitei, 3 camere, aer conditionat, 2 lifturi, termopane, parchet, gresie, apropiere Piata Sudului, metrou, termen lung, 1+1,
0720.922.919/ 0765.591.009
24 Jul 17:17
suprafata 75 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
250 €
B
DRUMUL TABEREI, Valea Oltului, renovat recent, mobilat modern, lux, nou, frigider, arag., mas. de sporit, LCD, totul nou, 2 aere conditionate, etaj 4. Imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, t,...
0762.079.095/ 0725.691.900
24 Jul 17:09
suprafata 72 mp
decomandat
utilat
315 €
B
NERVA TRAIAN, 1 minut Bloc Loto, confort 1, etaj 1/8, modern, centrala proprie, inclusiv masina de spalat, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat,...
0728.386.598
; www.royal-crown.ro
24 Jul 17:08
decomandat
utilat
mobilat
400 €
B
IANCULUI, 1 minut metrou, confort 1, 5/10, spatios, mobilat si utilat complet, inclusiv masina de spalat, imbunatatiri: gresie, faianta, termopan, usa metalica. Vecinatati: Mihai Bravu,...
0728.386.598
; www.royal-crown.ro
24 Jul 16:59
semidecomandat
utilat
mobilat
320 €
B
CALARASILOR, Calea, 1 minut Hyperion, confort 1, 5/8, inclusiv masina de spalat, toate imbunatatirile moderne: gresie, faianta, parchet, temopan, usa metalica, aer conditionat, tv,...
0728.386.598
; www.royal-crown.ro
24 Jul 16:56
decomandat
utilat
mobilat
400 €
B
VITAN, 2 minute Mall, confort 1, lux, inclusiv masina de spalat, toate imbunatatirile moderne: gresie, faianta, parchet, t, usa metalica 2 aparate de aer conditionat, vecinatati: Nerva...
0728.386.598
; www.royal-crown.ro
24 Jul 16:51
semidecomandat
utilat
mobilat
470 €
B
DECEBAL, 3 minute Zvon, confort 1, mobilat si utilat complet modern, inclusiv masina de spalat, toate imbunatatirile moderne: gresie, faianta, parchet, t, usa metalica 3ac. Vecinatati:...
0728.386.598
; www.royal-crown.ro
24 Jul 16:47
decomandat
utilat
mobilat
480 €
B
DRUMUL TABEREI, AFI, Cotroceni, 2/4, mobilat si utilat nou Olanda, inclusiv masina de spalat vase, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica usi int. Olanda, contract, parcare ADP,...
0723.027.358
24 Jul 16:40
suprafata 65 mp
semidecomandat
400 €
B
DRUMUL TABEREI, apropiere B-dul Timisoara, Frigocom, super oferta, cu imbunatatiri, mobilier modern, utilat (masina de sp, aragaz, frigider, tv), gresie, faianta, parchet, um. Contract la Adm....
0762.079.095/ 0725.691.900
24 Jul 16:37
suprafata 78 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 €
B
MUNCII, Mihai Bravu, mobilat, utilat, vedere mixta, luminos, termopane, aer conditionat, masina spalat, intrare stradala, loc parcare, intretinere mica. Particular,
0744.362.992
24 Jul 16:29
suprafata 85 mp
decomandat
utilat
mobilat
430 €
B
ALBA IULIA, stradal pe Burebista, confort 1, 6/8, mobilat si utilat complet lux, inclusiv masina de spalat, toate imbunatatirile moderne: gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer...
0728.386.598
; www.royal-crown.ro
24 Jul 16:26
decomandat
utilat
mobilat
650 €
B
TINERETULUI, situat la etajul 2/ 10, luminos, spatios, renovat complet. Imobilul este pozitionat excelent, la 5 minute de metrou, parc, Mega Image, piata. Pret negociabil. Merita vazut,
0736.379.905
; luminita.cenusa@moverealestate.ro ; www.moverealestate.ro
24 Jul 16:23
suprafata 67 mp
utilat
mobilat
430 €
B
DECEBAL, 1 minut Ruby Tuesday, confort 1, 2/8, lux, inclusiv masina de spalat, toate imbunatatirile moderne: gresie, faianta, parchet, t, usa metalica 2ac, vecinatati: Unirii, Alba Iulia,
0728.386.598
; www.royal-crown.ro
24 Jul 16:19
semidecomandat
utilat
mobilat
650 €
B
SINCAI, Timpuri Noi, apartament 3 camere, ideal firma, etaj 1, locuri de parcare, aer conditionat,
0728.892.834
; m.bogdan@dionimobiliare.ro
24 Jul 15:55
suprafata 75 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
350 €
B
BANEASA, Sisesti, Ion Ionescu de la Brad, apartament bloc nou, bucataria utilata si mobilata la cerere, centrala proprie, aer conditionat, loc de parcare, etaj 1, perfect pentru firma...
0736.111.000
; contact@ionutpetianu.ro ; www.ionutpetianu.ro
24 Jul 15:48
suprafata 130 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
500 €
B
UNIRII, Alpha Bank, ap 3 camere, etaj 4/7, paza, utilat mobilat, toate imbunatatirile, totul nou, 2 grupuri sanitare, pozitie deosebita,
0741.096.030
24 Jul 15:30
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
mobilat
650 €
B
BUCURESTII NOI, bloc nou, etaj 1/4, finisaje de calitate, centrala termica proprie, aer conditionat, obiecte sanitare noi, usi interioare noi. Vecinatati: Parc Bazilescu, Jiului, Grivita. OIA...
0737.504.517
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
24 Jul 15:20
suprafata 100 mp
utilat partial
mobilat partial
450 €
luna
B
MAGHERU, etaj 3, renovat integral, 2 balcoane, recent centrala de apartament, pretabil firme sau studenti,
0756.923.564
24 Jul 14:59
suprafata 80 mp
semidecomandat
utilat
nemobilat
390 €
B
UNIRII, Fantani, Casa Poporului, decomandat, etaj 1/ 8, utilat complet, modern, 2 grupuri sanitare, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, metrou,
031.419.20.05/ 0752.862.553
; unirii@allianceimob.ro
24 Jul 14:58
mobilat
550 €
B
UNIRII, Mircea Voda, Camera de Comert, etaj 6, modern, totul nou, primii chiriasi, la 2 minute de metrou Timpuri Noi. Ocazie, negociabil,
031.419.20.05/ 0752.862.553
; unirii@allianceimob.ro
24 Jul 14:55
decomandat
utilat
mobilat
470 €
500 €
B
COLENTINA, Teiul Doamnei, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, dotari: masina de spalat, aragaz, frigider, TV, aer conditionat, vecinatati. Obor- metrou, Doamna Ghica, Lacul...
0752.099.439
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
24 Jul 14:48
suprafata 70 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
320 €
B
STEFAN CEL MARE, luminos, etaj 2/ 2 vila, 1 dorm. mare, 1 dorm. mic, living, 1 baie, bucatarie utilata, balcon, aer, izolat termic, mobilat modern. Vecinatati: Mega Image, parc, metrou,...
0722.400.241
; serbaninn@yahoo.com
24 Jul 14:46
suprafata 80 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
450 €
B
DRUMUL TABEREI, Ghencea, 4/10, confort 1, 2 gs, mobilat modern, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica stradal, spatios, liber;
0728.934.654
24 Jul 14:44
utilat

B
LIBERTATII BULEVARDUL, 3 camere, 2/10, renovat, mobilat modern, stradal,
0722.598.132
24 Jul 14:30
decomandat
400 €
B
TINERETULUI, 3 camere, 9/10, mobilat modern, renovat;
0722.598.132
24 Jul 14:27
semidecomandat

B
COLENTINA, Doamna Ghica, 3 camere, 2/8, confort 1, 2 bai, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, termopan, liber, accept straini, negociabil, 1+1,
021.380.28.14/ 0737.435.628/ 0760.967.060
24 Jul 14:21
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
mobilat
280 €
B
SALA PALATULUI, Sipotul Fantanilor, 5/8, 82 mp utili si 12 mp terasa, dormitor 28 metri patrati, 2 dressinguri, se cumpara TV nou, curat, birou, 1 min. de Parcul Cismigiu, adiacent Calea...
0732.009.333
24 Jul 14:20
decomandat
utilat
mobilat
450 €
B
OBOR, Sectia 7, Teiul Doamnei, Colentina, stradal, metrou Obor 7 min, 3 camere, 2/8, vedere mixta, imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, usa metalica termopan, 1+1,
021.688.08.64/ 0722.614.867
24 Jul 14:19
utilat
mobilat
300 €
B
DECEBAL, Alba Iulia, langa Ruby Tuesday, stradal, etaj 2/8, mobilat modern, ambele dormitoare cu pat matrimonial, 2 bai, se accepta si videochat, aprop Unirii, Muncii, Calarasilor,...
0760.101.098
; claudiu.cristian@refinder.ro ; www.refinder.ro
24 Jul 14:15
suprafata 90 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
650 €
lux
B
PRIMAVERII, Jean Monnet, parter inalt din 3, gresie, faianta, aer conditionat, bucatarie mobilata, restul apartamentului este nemobilat, bun pentru birou sau locuit,
0744.312.196
24 Jul 14:07
suprafata 150 mp
decomandat
utilat
nemobilat
2.000 €
B
DECEBAL, stradal pe Bvd Decebal, mobilat modern pentru birouri, complet utilat de asemni. Renovat recent cu multiple imbunatiri: gresie, faianta, t, usa metalica parchet, 3/ac etc. Se...
0752.116.368
; gadspor@gmail.com ; www.gadsporimob.ro
24 Jul 13:55
suprafata 90 mp
decomandat
utilat
mobilat
399 €
luna
B
ALBA IULIA, Rond, deasupra bancii BCR, et. 5/ 8, in bloc constructie 1996, vedere mixta, paza 24/24. Renovat anul trecut, complet mobilat si utilat nou. Merita vazut,
0752.116.368
; gadspor@gmail.com
24 Jul 13:46
suprafata 90 mp
decomandat
utilat
mobilat
450 €
luna
B
NICOLAE GRIGORESCU, etaj 3/ 10, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, vec.: Titan, Parc IOR, Camil Ressu, Th. Pallady, OIA 36666,
0752.099.439
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
24 Jul 13:32
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €
B
DECEBAL, etaj 2/ 8, renovat recent, totul nou, doua bai, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, paza. Vecinatati: Alba Iulia, Unirii, Piata Muncii, Calea Calarasilor. OIA 37227,
0752.099.439
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
24 Jul 13:17
suprafata 90 mp
decomandat
utilat
mobilat
680 €
B
EROII REVOLUTIEI, 2 min. de metrou, et. 1/ 4, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, pretabil firma/ birou notarial, toate facilitatile,
0745.650.377
; marina.tintea@gmail.com
24 Jul 13:06
suprafata 80 mp
semidecomandat
utilat
mobilat partial
350 €
luna
B
TINERETULUI, 2 minute metrou Tineretului, et. 1/ 8, confort 1, decomandat, se mobileaza complet la cerere, utilat complet modern inclusiv masina de spalat, toate imbunatatirile: gresie,...
0725.447.661
; www.royal-crown.ro
24 Jul 13:05
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
500 €
B
1 MAI, 5 min. de Piata Victoriei, et. 2/ 8, 2 grupuri sanitare mobilate, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, termopan, bucatarie mobilata si utilata, 2 aer conditionat, liber 1...
0745.650.377
; marina.tintea@gmail.com
24 Jul 13:02
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
mobilat partial
435 €
B
TIMPURI NOI, 5 minute metrou Timpuri Noi, et. 7/ 8, confort 1, mobilat si utilat complet modern inclusiv masina de spalat, toate imbunatatirile moderne; gresie, faianta, parchet, t, usa...
0725.447.661
; www.royal-crown.ro
24 Jul 13:01
decomandat
utilat
mobilat
450 €
B
DRUMUL TABEREI, Favorit, stradal, aragaz, frigider, masina de spalat, televizor, 2 balcoane, statie Ratb 1 min., Mega Image, apropiere AFI Palace, disponibil imediat,
0758.098.905
; elena.costache@galaxyimob.ro
24 Jul 12:47
suprafata 71 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
280 €
B
PLEVNEI, Orhideea Gardens, ansamblu rezidential nou, centru spa in incinta. Apartamentul este spatios si luminos, mobilat cu mult bun gust, et 1/11, 2 terase, 2 bai, 2 dormitoare, loc...
0754.077.101
; madalina.vasile@remax.ro ; www.remax.ro
24 Jul 12:47
suprafata 146 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
700 €
750 €
luna
B
TINERETULUI, 3 minute metrou Timpuri Noi, et. 8/ 9, confort 1, spatios, mobilat si utilat complet modern inclusiv masina de spalat, toate imbunatatirile moderne; gresie, faianta, parchet, t,...
0725.447.661
; www.royal-crown.ro
24 Jul 12:46
suprafata 70 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
400 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  particular |  unirii |  tineretului |  nemobilat |  drumul taberei |  proprietar |  crangasi |  titan |  dristor |  iancului |  parter |  aviatiei |  berceni |  colentina |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 25 Jul 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD