Imobiliare inchirieri|Apartamente 3 camere - 307 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
450 €

etaj 2/6, renovat, mobilat modern, nou, complet, internet, termopan, liber.

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 21:33
475 €

situat in aproprierea pietei, paza 24 h, etaj 2, ideal cabinet, exclusiv firma, liber, usor negociabil.

 • Suprafata 82 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 21:28
250 €

70 mp, etaj 1/4, zona linistita, contract circa financiara, cerem/ oferim seriozitate, 1+1 comision negociabil,

 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 19:55
250 €

Apartament 3 camere,bucatarie utilata si mobilata, stradal, gresie, faianta, termopan, ac, balcon pe toata lungimea camerelor, et. 1/8, pretabil...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 19:33
300 €

super oferta, confort 1, mobilat modern, nou, complet utilat (tv, aragaz, frigider, masina de spalat), cu imbunatatiri: g, f, p, t, usa metalica,...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 19:17
499 €

open space, etaj 7, renovat, acces stradal, vedere mixta, 2 dormitoare, 2 balcoane, A/C, TV, paza 24/24, vec: Unirii, Piata Muncii, Calea...

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 19:14
850 €

inchiriere 3 camere, constructie 2009, etaj 1/3, mobilat nou Mobexpert, 2 dormitoare, 1 living spatios, 2 bai dintre care una matrimoniala, garaj...

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 18:47
600 €

mobilat si utilat complet lux, et. 4/8, jacuzzi, 2 paturi matrimoniale, acces usor catre metrou si catre centru.

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 18:06
650 €

etaj 3/4, curat, spatios, renovat recent, bloc 2008, centrala proprie, A/C, terasa, liber, 1+1. Vecinatati: Floreasca, Aviatiei, Baneasa,...

 • Suprafata 119 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:28
400 €

et. 1 in vila P+2, renovata recent, pozitie si locatie reprezentativa pt firme/ birouri, mobilat office, bucatarie mobilata si utilata, centrala...

 • Suprafata 60 mp
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:20
600 €

parter inalt, 3 cam+a-4-a pt depozitare/dresing, 110 mp utili+balcon inchis 12 mp, spatios, luminos, aer conditionat in fiecare camera, pt...

 • Suprafata 122 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 17:19
450 €

5 minute metrou Muncii, etaj 6/7, mobilat si utilat complet modern, ambele dormitoare cu pat matrimonial, ac, tv, baie cu cada, balcon, vedere...

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:04
499 €

5 minute metrou Muncii, stradal, renovat, etaj 7, mobilat si utilat complet modern, ambele dormitoare cu pat matrimonial, 2 x ac, tv, disponibil,

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:01
599 €

renovat capital, etaj 3/8, complet modern, ac, tv, 2 bai, dormitor mare cu pat matrimonial, dormitor mic cu birou (se poate remobila la cerere),...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:59
599 €

Mesterul Manole, renovat capital, etaj 1/4, complet modern, centrala proprie de ap, loc parcare platit la ADP, ac tv, dormitor mic cu canapea ext....

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:59
450 €

6/7, modern, 3 x aer conditionat, tv, aprop. metrou Muncii, aprop.: Alba Iulia, Matei Basarab, Calarasilor, Splai, Vitan, Coposu, Horoscop, Muncii,...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:54
800 €

situat in bloc nou tip vila, la etajul 2/P+2+M, mobilat si utilat complet modern, centrala proprie, loc de parcare si boxa in subteran. Vecini:...

 • Suprafata 74 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:54
599 €

Mesterul Manole, etaj 1/4, complet modern, centrala proprie, parcare, ac tv, contract ANAF inclus, disponibil,

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:51
599 €

renovat capital, prima inchiriere, etaj 3/8, mobilat si utilat complet modern, ac, tv, 2 bai, dormitor mic birou, se poate schimba la cerere, loc...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:48
499 €

Lolly Pop, 5 minute metrou Muncii, stradal, renovat, etaj 7, mobilat si utilat complet modern, ambele dormitoare cu pat matrimonial, 2 x ac, tv,...

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:46
450 €

mobilat modern, utiat complet, termopan, ac, masina spalat, 2 gr. sanitare, foarte curat, balcon inchis. Vecinatati: Unirii, Alba Iulia, metrou...

 • Suprafata 84 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:36
400 €

ultramodern, contract ANAF inclus, mobilat si utilat complet, imbunatatiri: ac, t, um, p, g, f, liber, apropiere Moghioros, Ghencea, Politehnica...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:21
1.200 €

Unirii, Camera de Comert, 3 camere, 2 bai, balcon si terasa, loc de parcare propriu, totul nou modern, bbloc nou izolat, 2014, izolat, centrala...

 • Suprafata 130 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:20
330 €

renovat total, contract ANAF inclus, 6/10, imbunatatiri t, um, p, g, f, mobilat si utilat complet, curat, luminos, apropiere ratb, Afi Cotroceni,...

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:20
450 €

stradal cu vedere mixta, cu centrala proprie, etaj 7/8, 2 gr. sanitare, liber. Zone invecinate: Unirii, Decebal, Dristor, Mihai Bravu.

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:17
400 €

mobilat/utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, TV, centrala proprie. Vecinatati: Panduri, Afi Cotroceni, Marriott,...

 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:16
650 €

situat pe str. Candiano Popescu, nr. 65, mobilat si utilat lux. Suprafata apartament 100 mp + 100 mp demisol, curte proprie 500 mp. 5 min....

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:04
350 €

100 metri patrati, etaj 3/4, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat complet nou, aragaz, frigider, tv, masina de spalat, aer...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:04
450 €

etaj 3/8, bucatarie mobilata si utilata, imbunatatiri: gresie faianta, parchet, termopan, aer conditionat. Vecinatati: Decebal, Unirii, Burebista,...

 • Suprafata 110 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:48
390 €

etaj 7, spatios, renovat, contorizat, modern, toate imbunatatirile, liber, 1+1. Vecinatati: Colentina, Maica Domnului, Teiul Doamnei, Stefan cel...

 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:41
470 €

et. 1, an 1984, termopane, usa metalica, parchet, gresie, faianta, baie+ wc de serviciu, pretabil firma sau cabinet,

 • Decomandat
Bucuresti, azi, 14:37
500 €

renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent Palatul Parlamentului, Cotroceni, Eroilor, Panduri.

 • Suprafata 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:26
 

Carrefour, etaj 5/8, vedere mixta, 2 bai, 2 balcoane, complet igienizat, loc parcare platit ADP. Direct proprietar,

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:15
 

inchiriez ap. 3 camere, 1960, et. 1;

 • Suprafata 80 mp
 • Mobilat partial
Bucuresti, azi, 14:06
560 €

2 grupuri sanitare, 2 balcoane, dotat cu electrocasnice, alarma, aer conditionat, usa metalica,

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:05
88.500 €

apartament 3 camere in bloc nou, living foarte spatios, doua bai, bucatarie complet mobilata si utilata, aer conditionat in toate camerele,...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Otopeni, azi, 14:04
600 €

apartament in vila, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, centrala proprie, contract ANAF, adiacent Primaverii, Piata...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:03
500 €

Timpuri Noi, renovat recent, mobilat/ utilat complet, 2xpat matrimonial, canapea extensibila, 2xdressing, tv, 2xac, bucatarie mobilata/ utilata,...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:02
800 €

2 bai, in bloc nou, an 2015, la doua minute de metrou Timpuri Noi si 8 minute metrou Tineretului, B-dul Sincai, bucatarie mobilata complet, camere...

 • Suprafata 74 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:39
499 €

stradal, renovat capital, etaj 4/8, modern, ambele dormitoare cu pat matrimonial, 2 dulapuri mari, acvariu, centrala proprie de ap, cabina de dus,...

 • Suprafata 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:38
400 €

etaj 7/12, 3 balcoane, modern, loc parcare subteran, vecinatati Lidl, mijloace de transport, tv, 2 aer conditionat, centrala termica, liber,

 • Suprafata 110 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:36
500 €

etaj 1/3, utilat si mobilat lux, 3 aere conditionate, centrala proprie, alarma, vedere mixta, pretabil familie.

 • Suprafata 78 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:35
599 €

renovat capital, prima inchiriere, etaj 3/8, mobilat si utilat complet modern, ac, tv, 2 bai, dormitor mic birou, se poate schimba la cerere, loc...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:28
599 €

Mesterul Manole, 7 minute metrou Muncii, etaj 1/4, mobilat si utilat complet modern, ac, tv, 2 bai, centrala proprie de ap, dormitor mic cu canapea...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:27
850 €

strada Bibescu Voda, renovat capital, etaj 5, complet modern, ambele dormitoare cu pat matrimonial, baie cu cada, balcon, ac, tv, contract ANAF...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:26
770 €

renovat, etaj 6/8, mobilat si utilat complet modern, ambele dormitoare cu pat matrimonial, 2 bai,ac, tv, contract ANAF inclus, disponibil imediat,

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:26
450 €

5 minute metrou Muncii, etaj 6/7, mobilat si utilat complet modern, ambele dormitoare cu pat matrimonial, ac, tv, baie cu cada, balcon, vedere...

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:25
499 €

stradal, 5 minute metrou Muncii, renovat, etaj 7, complet modern, ambele dormitoare cu pat matrimonial, baie cu cada, ac, tv, paza, usor...

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:25
499 €

5 minute metrou Muncii, stradal, renovat, etaj 7, mobilat si utilat complet modern, ambele dormitoare cu pat matrimonial, 2 x ac, tv, disponibil.

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:25
1.000 €

proprietar, 3 camere deasupra sediului Ministerului Apararii Nationale situat la etajul 3, vedere bulevard, ultralux, paza la scara, 24/24, wifi,...

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:10