Imobiliare inchirieri|Apartamente 3 camere - 400 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
320 €

langa Ministerul Apararii Nationale, circular, tip Z, etajul 5/10, g, f, p, mobilat /utilat modern, parcare, pretabil locuit,

 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 07:08
400 €

confort 1, etaj 1/4, p, g, f, t.

 • Suprafata 67 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:40
500 €

zona foarte linistita.

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:25
500 €

2 min. metrou, stradal, utilat si mobilat modern, 7/8, centrala proprie, purificator apa, termopan, parchet, AC, luminos, termen lung, contract ,...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:15
300 €

oferta speciala, pret exceptional,

 • Suprafata 100 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:15
250 €

ap. 3 camere,

 • Decomandat
 • Mobilat
Bucuresti, ieri, 22:00
280 €

proprietar, complet mobilat si utilat modern, etaj 9/9, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, termopan, usa metalica, aer conditionat, 280 euro, usor...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Ploiesti, ieri, 21:10
380 €

8/10, 2 balcoane, 2 gr. sanitare, centrala termica proprie,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:05
300 €

mobilat, etajul 1, propietar, in apropriere Hanul Drumetul.

 • Suprafata 63 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:52
 

ap. 3 camere, 2 balcoane;

 • Suprafata 90 mp
Bucuresti, ieri, 20:27
400 €

Ficusului, la 5 minute de parc Herastrau, mobilat si utilat complet, bloc izolat, etaj 4/5, liber, amenajat, foarte spatios, 2 grupuri sanitare,...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:17
300 €

confort 1, 3/4, modern, bloc reabilitat, pret/ luna,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:16
525 €

la intersectia cu strada Traian, etajul 2/8, bloc 2001, este nemobilat, are parchet masiv, aer conditionat in fiecare camera,

 • Suprafata 87 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 20:15
350 €

particular, renovat, confort 1, et. 2/10, toate facilitatile, pret avantajos

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:11
550 €

et. 7/8, cf. 1, complet utilat, mobilat. Pret 550 euro/luna, pret fix, comision 50% din prima luna de chirie,

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:34
250 €

3 minute metrou, 3 camere confort 1, etajul 7/10, gresie, faianta, parchet, termopane, aragaz, frigider, masina de spalat,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:24
700 €

complex residential, lux, bloc 2010, parter/8, nemobilat, utilat complet, supravegheat 24h, parcare, vecinatati: Panduri, Izvor, b-dul Libertatii,

 • Suprafata 170 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:47
200 €

cf. 2, etaj 9/10, curat, fara imbunatatiri,

 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 18:39
270 €

etaj 1, g, f, p, t, renovat, liber, usor neg.,

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:14
550 €

foarte curat, vedere stradala si laterala, bucatarie deschisa, paza permanenta in bloc. Imobil consolidat, etaj 4 din 6. Proprietar, solicitam 2...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:00
550 €

bloc consolidat langa biserica Italiana, renovat recent, vedere stradala si un dormitor cu vedere laterala. Etaj 1 din 5, bucatarie deschisa. Bloc...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:00
 

inchiriez ap. 3 cam., etaj 1, lux, aer conditionat, (3 bucati), bucatarie open space si 3 balcoane, in fiecare camera masina spalat rufe si uscator...

 • Suprafata 110 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:55
380 €

vila, etaj 1, zona verde ,centrala termica, contorizare proprie, costuri intretinere minime, izolatie termica, ideal locuit,loc parcare privat,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:34
1.250 €

apartamente 3 camere tip duplex sau pe un singur nivel, imobil 2016, bucatarii echipate complet, baie + dressing in fiecare dormitor, terasa, ac,...

 • Suprafata 140 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:22
1.500 Lei

foarte curat, decomandat, stradal,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:50
280 €

confort 1.

 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:41
300 €

etaj 6 din 8, bucatarie echipata, langa metrou, vedere mixta, stradal, 2 balcoane, 1+1,

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:39
750 €

etajul 7/10, imobil nou, finisaje de calitate, aer conditionat, centrala proprie, 2 bai. Grozavesti, Regie, Crangasi, Eroilor, Cotroceni, Gara de...

 • Suprafata 96 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:18
 

inchiriez 3 camere, renovat, nou, stradal, 4/8, proprietar;

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:16
400 €

etaj 5, acces rapid transport, liber, termen lung, 1+1, vecinatati: Mega Mall, Obor, Iancului, Ferdinand,

 • Suprafata 70 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:09
450 €

particular, etaj 1/4, total echipat, loc parcare si acces gratuit la piscinele complexului -cu contract,

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Ilfov, ieri, 15:58
550 €

situat in aproprierea pietei Alba Iuia, paza 24 h, etaj 2, ideal cabinet, renovat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane exclusiv firma, liber,

 • Suprafata 82 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 15:54
650 €

apartament conceput impreuna cu un designer, imobil nou 2016, complet mobilat si utilat, amplasat la et 12/12, cu o suprafata utila de 75 mp plus...

 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:15
420 €

etaj 3/10, bloc reabilitat termic, renovat integral, totul nou, 2 grupuri sanitare, aer conditionat, mobilat si utilat nou, modern,

 • Suprafata 74 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:11
250 €

spatios, finisat complet, liber, acces usor la mijloacele de transport in comun, racordat la toate utilitatile, negociabil.

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 14:57
650 €

inchirere duplex 3 camere situat in bloc nou. Apartmentul este dispus pe 2 etaje, 2si 3 complet mobilat si utilat si beneficiaza de un loc de...

 • Suprafata 89 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:52
310 €

Piata Ramnicul Sarat, aproape metrou, Park Lake, IOR, etaj 4/4, semistradal, mobilat modern, utilat complet, parchet, termopan, scara curata, zona...

 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:38
300 €

etaj 8/8, mobilat modern, utilat complet, parchet, termopan, foarte spatios si luminos, bloc recent reabilitat, loc parcare platit, scara curata,...

 • Suprafata 63 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:34
280 €

et. 2/4, 70 mp, g, f, p, t, reabilitat termic, intretinere mica. mobilat, utilat, ap. este foarte curat si luminos. F. aproape Auchan Titan si...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:56
400 €

etaj 1/6, mobilat complet, bucatarie mobilata si utilata, imbunatatiri: renovat complet parchet, gresie, faianta, termopan, aer conditionat....

 • Suprafata 70 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:49
420 €

etaj 4/8, proaspat renovat, prima inchiriere, mobilat si utilat modern-lux, finisaje de calitate,contorizat individual, ac, canapea extensibila,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:37
550 €

stradal, parter, renovat, pretabil firma/birouri, 3xAc, centrala proprie, nemobilat, bucataria mobilata si uilata modern. Vecinatati: Universitate,...

 • Suprafata 100 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:32
350 €

et. 2/8, recent renovat, 2 aparate ac, 2 balcoane, tv, masina de spalat, frigider, aragaz cu hota, usa metalica, 2 canapele extensibile pat de...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:30
350 €

Liberty Mall, Trafic Greu, et. 8/9, complet renovat , g, faianta, parchet, pvc, usa metalica, 2 canapele noi, centrala, 7 min. cu tramvaiul pana la...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:30
450 €

mobilat modern, utiat complet, termopan, ac, masina spalat, 2 gr. sanitare, foarte curat, balcon inchis. Vecinatati: Unirii, Alba Iulia, metrou...

 • Suprafata 84 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:26
490 €

vis-a-vis de restaurantul Cocosatu, mobila moderna, lux, etaj 4, centrala proprie de ap., loc parcare ADP, masina spalat, dressing spatios....

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:25
500 €

intersectie Octavian Goga, spatele blocului Loto, etajul 2/8, proaspat zugravit, toate amenajarile de calitate, centrala proprie, liber, termen...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:12
280 €

stradal, intrare spate, vedere fata, etaj 6/10, liber, curat, termen lung, ideal familie, avans 1+1, scara foarte civilizata, merita vazut, pret bun

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:11
250 €

mobilat modern, renovat recent, etaj 2 din 4,

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:10
285 €

cu centrala proprie, mobila moderna, renovat recent, bloc reabilitat termic,

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:10