Imobiliare inchirieri|Apartamente 3 camere - 393 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
550 €

apartament 3 camere decomaandat recent renovat mobilat modern utilat complet ,bucatarie open space loc parcare apropiere metrou timpuri...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:33
400 €

apartament 3 camere decomandat recent erenovat,mobilat modern utilat complet ,stradal,liber ,termen lung 1+1,400 euro

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:24
700 €

la 10 min. de metrou Stefan cel Mare si aproape de Pta Victoriei ap. 3 cam. in vila la et 2/3, centrala, loc parcare, doar pt. rezidential, fara firme

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:17
400 €

Decomandat,mobilat/utilat modern,3 dormitoare,renovat,gresie,faianta,termopan,AC. Vecinatati:Parc Poli,Lidl,Cora Lujerului,Afi Cotroceni,Mall...

 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:13
350 €

etaj 4/8, gresie, faianta, parchet, termopan, 3 x aer conditionat, usa metalica, ideal birou/locuit.

 • Suprafata 84 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:05
300 €

ap. foarte frumos, cf. 1, et 3/4, renovat recent acum o luna, parchet, gresie, faianta, termopane, agentie

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:57
350 €

etaj 3/10, mobilat si utilat modern, aer conditionat, bloc reabilitat, stradal, mijloace de transport, metrou, liber, pret negociabil,

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:48
390 €

Rond,etaj 1/8,prima inchiriere,mobilat modern si utilat complet,renovat,liber, 1+1,toate imbunatatirile,finisaje de calitate. Vecinatati:...

 • Suprafata 71 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:47
450 €

Apartament 3 camere de inchiriat la 1 minut metrou 1 Mai in zona Chibrit. Apartamentul are centrala proprie, utilat si mobilat modern, bloc izolat,...

 • Suprafata 68 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:43
300 €

parchet, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, vedere mixta, strazi amenajate, vis-a-vis metrou, 1+1,

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:40
350 €

etaj 7/12, 3 balcoane, modern, loc parcare subteran, vecinatati Lidl, mijloace de transport, tv, 2 aer conditionat, centrala termica, liber,

 • Suprafata 110 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:38
400 €

mobilat complet, bucatarie mobilata si utilata, imbunatatiri: parchet, gresie, faianta, termopan. Vecinatati: Baba Novac, Nicolae Grigorescu,...

 • Suprafata 82 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:35
550 €

apartament lux 3 camere, etaj 3/4, la 5 min de Promenada, Pescariu, Clubul Fratelli, Bamboo, Tapo, bloc tip vila 2015 fara lift, toate utilitatile

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:33
480 €

apartament mobilat nou renovat acum, etaj 6/7, apropiere Tineretului metrou parc, Unirii parc, metrou, facultati, se doreste salariati cuplu,...

 • Suprafata 64 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:32
300 €

Drumul Taberei,Compozitorilor,4/8,semidecomandat,amenajat,g,f,p,t,um,ac,mobilat si utilat complet,contract ANAF inclus,1+1

 • Suprafata 74 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:23
900 Lei

etaj 8/10, mobilat clasic, curat, gresie, faianta, liber,

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:18
370 €

2/10, amenajat, g, f, p, t, um, ac, mobilat modern, utilat complet, contract ANAF, liber, 1+1,

 • Suprafata 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:11
650 €

apartament situat la etajul 2 intr- un imobil din 2014, de 5 etaje, balcon, mobilat si utilat, loc de parcare la subsol,

 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:57
700 €

penthouse, 9/9, cu terasa superba de 35 mp, insorita. Suprafata utila este 100mp. Prima inchiriere, mobilat si utilat. Doua dormitoare din care...

 • Suprafata 130 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:40
699 €

cu gradina, prima inchiriere, bine compartimentat, la parterul unui bloc de 5 etaje, bulevardul Gh. I. Sisesti, gradina verde generoasa (130 mp)

 • Suprafata 210 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:37
750 €

2 bai, 2 balcoane, lux, finisaje peste medie, etajul 1/8, vedere mixta

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:36
1.250 €

nemobilat / mobilat, cu vedere catre Parcul Kiseleff la 5 minute de statia de metrou, intr-un imobil nou, loc de parcare la subsol. Detalii la tel.,

 • Suprafata 92 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:35
300 €

confort 1, 10/10, gresie, faianta, termopan, 2 balcoane, posibilitate contract ANAF, liber

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:33
399 €

etaj 2/8, modern, renovat, gresie, faianta parchet, termopane, balcon inchis, ac. Vecinatati: Mall Plaza, Militari, Politehnica Afi Cotroceni,...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:29
350 €

cf. 1, circular, et 5/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, complet renovat, mobila moderna, 2 tv, impecabil, la 5 minute de mijl....

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:29
555 €

centrala termica proprie, g, f, termopan, 2 ac, 2 bai, 3 tv, alarma, internet, cablu tv, masina de spalat, usa metalica, foarte curat,

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:05
700 €

et. 2/8, vedere mixta, intrare stradala, renovat, jaluzele ext, 2 ap. aer conditionat, canapele piele, 1 extensibila, semineu electric cu...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:45
330 €

5/10, cf. 1, 2 balc., scara stradala, ved. placuta, stradala, pe est, luminos, zugravit, g, f, p, t, um, ac, liber, contract la Anaf, 1 l +1 l,

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:15
600 €

aproape Primaverii parc, proprietar, etaj 1/P+4, amenajat, totul nou, urgent, prof. Dobre,

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:59
380 €

etaj parter, balcon, utilat/mobilat, 3 Tv, 3 A.C., banda de alergat, termopan, parchet, gresie. Metrou 1 Decembrie. Pret 380 {/luna 1+1 garantie....

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:27
700 €

3 cam., et 8/10, spatios, luminos, centrala imobil. Vecinatati: Romana, Dorobanti, Victoriei. Manciu FC PFA

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:12
400 €

1/7, parchet, termopan, zugravit, mobilat modern,

Bucuresti, ieri, 22:01
790 €

penthouse, duplex, lux, complet mobilat si utilat, 2 bai, sauna, jacuzzi, terasa 40 mp, loc parcare, boxa, renovat 2017, liber, Vecinatati:...

 • Suprafata 160 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:58
200 €

stradal bd., curat, bucatarie mare, contorizat,

 • Suprafata 70 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:32
 

ap. 3 camere, cu toate utilitatile, curat;

Bucuresti, ieri, 20:31
500 €

Ficusului, la 5 minute de parc Herastrau, mobilat si utilat complet, bloc izolat, etaj 4/5, liber, amenajat, foarte spatios, 2 grupuri sanitare,...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:12
400 €

et. 2/10, utilata buc, conf. 1, 2 gr. sanitare, 2 balcoane, intrarea din strada, la 5 minute de metrou, parc si la o statie de Piata Unirii, pret...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:36
480 €

5 minute metrou Muncii, stradal, renovat, etaj 7, mobilat si utilat complet modern, ambele dormitoare cu pat matrimonial, 2 x ac, tv, disponibil.

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:11
499 €

stradal, renovat capital, prima inchiriere, etaj 4/8, mobilat si utilat complet modern, ac, tv, dormitorul mic se mobileaza la cererea clientului,...

 • Suprafata 85 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:10
599 €

renovat capital, etaj 3/8, complet modern, ac, tv, 2 bai, dormitor mare cu pat matrimonial, dormitor mic cu birou (se poate remobila la cerere),...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:10
389 €

negociabil, prima inchiriere, totul nou, et. 1/8, mobilat si utilat complet modern, renovat recent, foarte curat, accept straini, contract, liber,...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:10
380 €

etajul 6/8, 2 lifturi, bloc 1985, proaspat zugravit, termopan, gresie, faianta, parchet, mobilat si utilat complet, liber, termen lung, ideal...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:07
680 €

mobilat lux, bloc 1986 reabilitat termic, etaj 1 din 4, masina spalat, cabina hidromasaj, ac, intretinere mica. Vanzare 155.000 euro inchiriere...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:41
450 €

1960, et. 2,

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
Bucuresti, ieri, 18:13
380 €

renovat, intr-o stare exceptionala, in cartierul Titan, pe Aleea Rotunda, etajul 4/4, al unui bloc foarte civilizat. Dispune de toate amenajarile,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:09
400 €

bloc nou, 1/6, la cerere mobilat complet, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, gresie, faianta, parchet, termopane, aragaz, frigider, masina de spalat,...

 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:41
500 €

ap. 3 cam., zona metrou si transport in comun;

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:11
400 €

bloc 2009, etaj 11/16, partial mobilat, foarte spatios, 2 bai, 2 aparate aer conditionat, balcon tip terasa inchis in termopan, acces usor mijloace...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:59
550 €

g, f, p, 85 mp, logie si balcon cu termopan, bucatarie si living open space, etaj 6 din 8, acces rond si spate bloc, vedere mixta, utilitati full,...

 • Suprafata 86 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:42
550 €

an 1992 reabilitat, etaj 8, mobilat modern, gresie, fainata, loc de parcare, parchet, termopane, usa metalica, aragaz, frigider, masina de spalat,...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:44