IMOBILIARE INCHIRIERI apartamente 3 camere (600 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
UNIRII, ne/mobilat si utilat, etaj 1 in vila, recent renovat, foarte spatios, aer conditionat, centrala termica, G, F, P, termopane, gradina de 170 mp. Aproape: Alba Iulia, Decebal,...
0754.475.625/ 0752.830.656
; marian.citygroup@gmail.com
25 Oct 14:51
suprafata 100 mp
decomandat
utilat
mobilat
530 €
590 €
B
DRUMUL TABEREI,  Parcul Moghioros, vis-a-vis de rest. Azzuro, bloc stradal, foarte ingrijit, vedere spate, multa liniste, 2/10, finisat modern, termopan, parchet, aer conditionat, centrala...
0722.715.380
25 Oct 14:44
suprafata 65 mp
semidecomandat
neutilat
nemobilat
300 €
350 €
B
1 MAI,  strada Turda, bloc 1984, foarte ingrijit, izolat termic, 7/10, finisaje superioare, centrala proprie, 2 bai, mobilat lux, utilat lux,
0722.715.380
25 Oct 14:35
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
mobilat
450 €
B
UNIRII, ne/mobilat si utilat, etaj 1 in vila, recent renovat, foarte spatios, aer conditionat, centrala termica, G, F, P, termopane, gradina de 170 mp. Aproape: Alba Iulia, Decebal,...
0754.475.625/ 0752.830.656
; marian.citygroup@gmail.com
25 Oct 14:29
suprafata 100 mp
decomandat
utilat
mobilat
530 €
590 €
B
Aviatiei-metrou Inchiriere 3 camere zona Aviatiei-metro-Smaranda Braescu, 1983, et. 3/4, 78mp, mobilat si utilat modern. Pret 750EUR negociabil. Vecinatati: Herastrau, Baneasa, Caranfil,...
0725.664.662
; office@lonimob.ro ; www.lonimob.ro
25 Oct 14:19
suprafata 78 mp
decomandat
utilat
mobilat
750 €
B
IANCULUI,metrou,  spatios, etaj 4, renovat recent termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, A/C, mobilat, utilat complet, modern, masina spalat, frigider, aragaz, microunde, contorizat,...
0768.198.230/ 021.252.33.22
; iancului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
25 Oct 14:10
utilat
mobilat
399 €
B
VICTORIEI PIATA, ap. lux 3 camere, 6/11, bloc reabilitat, ultramodern, renovat recent, alarma, TV, aer conditionat, masina spalat etc., liber,
0721.575.592
; cosmin.ciobanu@homebrokers.ro
25 Oct 13:55
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
mobilat
650 €
luna
B
CISMIGIU ap lux 3 cam, Cismigiu stradal Bd Elisabeta langa parc si Universitate, 5/8, renovat recent, mobilat utilat modern, 2 bai, aer conditionat, loc parcare
0721.575.592
; cosmin.ciobanu@homebrokers.ro
25 Oct 13:51
suprafata 110 mp
decomandat
utilat
mobilat
650 €
luna
B
KOGALNICEANU PIATA,  metrou Izvor, Parc Cismigiu, et. 2/8, mobilier deosebit, 4AC, centrala, renovat, utilat lux, living spatios, 2 bai (jacuzzi, dus-hidromasaj), 2 balcoane, vedere rond, ideal...
0720.301.104/ 0721.813.004
25 Oct 13:39
suprafata 110 mp
utilat
mobilat
650 €
B
Berceni Metrou Piata Sudului, et.5/9, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat.Vecinatati:Obregia, Oltenitei, Aparatorii Patriei, Vacaresti, Parcul Tineretului, Brancoveanu, Nitu...
0752.108.965
; office@catalog-rezidential.ro
25 Oct 13:39
suprafata 70 mp
utilat
mobilat
500 €
B
Aviatiei proaspat renovat, bloc anvelopat, nemobilat, et 1, G+F+P, termopan, usa metalica, aer conditionat, foarte curat, aproape metrou Aurel Vlaicu. Langa: Hersastrau, Baneasac,...
0751.085.686/ 0752.830.656
; alexandra.citgroup@gmail.com ; www.city-group-imobilare.ro
25 Oct 13:32
suprafata 75 mp
semidecomandat
utilat partial
nemobilat
450 €
B
VICTORIEI,  Metrou Piata Victoriei, apartament 3 camere, renovat, bloc reabilitat, stradal, ideal firma sau locuit, chirie negociabil,
0744.325.567/ 0744.754.594
25 Oct 12:50
450 €
B
Militari Lujerului  Cora Veteranilor chiar vav metrou, aprop linia 41, pozitie excelenta, amenajat modern cu imbunatatiri multiple, centrala proprie, termopan, parchet, usi noi, acces rapid Unirii,...
0724.302.336
25 Oct 12:37
suprafata 72 mp
utilat
mobilat
360 €
B
DRUMUL TABEREI,  stradal vedere spate, confort 1, renovat, mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, masina de spalat, 2 paturi matrimoniale, liber,
0734.830.800/ 0763.554.885
25 Oct 12:12
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €
B
PRINCIPATELE UNITE,  centrala, proprietar inchiriez in zona centrala 3 camere, etaj 1 vila, sc- 300 metri patrati, 1940, terasa, pretul zonei;
0722.530.282/ 0742.033.884
25 Oct 11:53
suprafata 95 mp
decomandat

B
CONSTANTIN BRANCOVEANU,  Secuilor, stradal, 3 camere, 2/4, confort 1, curat, bloc extrem de curat, 260 € pt. locuit, 350 € pt. cabinet;
0736.897.571
25 Oct 11:22
mobilat partial

B
MILITARI,  Gorjului, metrou, et. 3/10, modern, canapea extensibila, balcon, metrou la 4-5 min., Piata Gorjului vis-a-vis de bloc. Vec.: Lujerului, Politehnica, Eroilor, Plaza. OIA 50334,
0737.504.517
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
25 Oct 11:19
decomandat
utilat
mobilat
350 €
luna
B
Titan metrou, decomandat, imobil 2010, et.6/13, complet mobilat si utilat,2grupuri sanitare, loc parcare subteran. utilitati:masina de spalat, ac, tv lcd. vec: parc ior, dristor,...
0752.099.439
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
25 Oct 10:31
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
mobilat
500 €
luna
B
OBOR, imobil 2009, etaj 1, renovat complet, centrala termica, loc parcare subteran, 2 grupuri sanitare cu geam, negociabil;
0722.732.975
; axadomenii@yahoo.com
25 Oct 10:09
suprafata 125 mp
decomandat
utilat
mobilat

B
TITAN,  Rotunda-Firidei, p/4, balcon inchis, mobilat, masina spalat, parchet, gresie, faianta, foarte curat, apropiere parc, metrou Grigorescu, Ideal familie, bloc H, 2 minute parc....
0723.962.905
; imobiliare05@gmail.com
25 Oct 10:07
decomandat
utilat
mobilat
290 €
B
BANEASA,  Marinarilor cu Belizarie, Antena 1, ap. 3 camere, mobilat modest, gresie, faianta, t, aer conditionat, etajul 1/4, termen lung, plata 1+1,
0763.863.822/ 0720.533.650
; teraimobiliare@yahoo.com25 Oct 09:49
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
350 €
B
MILITARI,  Virtutii, stradal, apartament 3 camere, lux, etaj 4/9, bloc special reabilitat, scara speciala, rugam termen lung fam. sau studenti, contract de Circa Financiara, comision...
0761.255.433/ 0733.481.975
; mariaconfortactiv@yahoo.com
25 Oct 09:22
suprafata 90 mp
decomandat
utilat
mobilat
450 €
B
DOROBANTILOR CALEA,  stradal colt cu strada Craciun, apartament 3 camere, un singur dormitor, etaj 1/9, mobilat lux, loc parcare auto in curte, termen lung, numai persoane serioase,
0768.363.555/ 0722.560.930
; mariaconfortactiv@yahoo.com
25 Oct 09:18
suprafata 85 mp
decomandat
utilat
mobilat
650 €
700 €
B
GRIVITA  Titulescu langa metrou Basarab 3 cam, 8/10, conf1 g faianta p t, um. mobilat/utilat complet clasic, 2 balcoane inchise termopan contorizat necesita zugravit
0762.627.606
25 Oct 08:15
mobilat
210 €
B
1 MAI,  Domenii, apartament in vila, imobil deosebit, renovat recent, mobilat modern, centrala proprie, aer conditionat, adiacent Aviatorilor, Kiseleff, Herastrau, Primaverii, Bd-ul Ion...
021.319.78.04/ 0724.257.295
; silviuatlas@yahoo.com
25 Oct 06:11
suprafata 150 mp
decomandat
utilat
mobilat
700 €
B
Bdul Aviatorilor Ap.ultramodern+curte proprie 50mp,2010,3 camere, Parter/4, finisaje moderne, 2 bai, AC, utilat nou, lift parcare subterana 2 locuri, pt birouri/locuinta,3min metrou...
0741.262.428
; dax_imob@yahoo.com
25 Oct 02:36
suprafata 100 mp
decomandat
utilat
nemobilat
1.250 €
B
TEIUL DOAMNEI,  str. Ion Berindei, confort 1, etaj 1, contorizat, balcon inchis, liber,
0723.755.342
24 Oct 23:54
suprafata 75 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
250 €
B
TUNARI, ap. 3 camere, parter in vila, libera, curte cu spatiu verde, centrala pe gaz,
0724.690.619
24 Oct 23:52
suprafata 90 mp
800 L
B
IANCULUI SOSEAUA, parter, stradal, intrare prin balcon, bun pentru firma, negociabil;
0722.556.492
24 Oct 23:47

B
PRELUNGIREA GHENCEA COMPLEX, proprietar, duplex, 1 living+ gr. sanitar parter, 2 dormitoare + baie, totul finisat, jacuzzi, aer conditionat, centrala termica, loc parcare, negociabil,
0729.142.224
24 Oct 23:19
suprafata 146 mp
nemobilat
650 €
B
BABA NOVAC, 5/10, reabilitat,
0761.616.742
24 Oct 23:18
semidecomandat
utilat
mobilat
300 €
B
SUDULUI PIATA, terasa/ vedere superba,
0761.616.742
24 Oct 23:18
semidecomandat
utilat
mobilat
250 €
B
DECEBAL,  Muncii, 3/8, curat,
0761.616.742
24 Oct 23:17
suprafata 90 mp
decomandat
300 €
B
DELEA VECHE, parter vila, CT, supraveghere video,
0761.616.742
24 Oct 23:17
semidecomandat
400 €
B
OBOR,  Bucur Obor, et. 9, gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat, modern,
0784.174.307
24 Oct 23:06
suprafata 66 mp
utilat
mobilat
350 €
B
IANCULUI,  McDonald`s, et. 1, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica modern, negociabil,
0784.174.307
24 Oct 23:05
suprafata 70 mp
utilat
mobilat
400 €
B
BUCUR OBOR  magazin, et. 8, modern, toate imbunatatiri, contorizat, intretinere mica, negociabil,
0724.537.079
24 Oct 22:04
suprafata 84 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €
B
BRANCOVEANU,  metrou, 3 camere, confort 1 sporit, etaj 4/8, liber, discutabil, proprietar,
0773.965.836
24 Oct 21:32
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
mobilat
380 €
B
BANEASA,  langa hotel Phenicia, proprietar, etaj 4/ 8, 2 locuri de parcare unul subteran. Paza 24/24,
0745.208.060
; costi.dumitrescu@clicknet.ro
24 Oct 20:09
suprafata 150 mp
decomandat
utilat
mobilat
1.000 €
B
SEBASTIAN,  vis-a-vis de Prosper, particular inchiriez apartament 3 camere, 2 grupuri sanitare, mobila noua, etaj 5/9, negociabil, ; lynnbaster@gmail.com
24 Oct 19:10
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €
B
HERASTRAU,  Madgearu, inchiriere 3 camere bloc nou, etaj 1/5, 80 metri patrati, modern. Pret negociabil. Vecinatati: Aviatiei, Baneasa, Petrom City, Nordului, Aviatorilor, Kiseleff,
0725.664.662
; office@lonimob.ro
24 Oct 19:01
suprafata 72 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
800 €
B
DOROBANTI,  Beller, stradal, 3 camere transformate din 4, etaj 5/ 9, 2 grupuri sanitare, mobilat-utilat modern. Vecinatati: Floreasca, Stefan cel Mare, Romana, P-ta Victoriei, Aviatorilor,
0725.664.662
; office@lonimob.ro
24 Oct 18:46
suprafata 100 mp
decomandat
utilat
mobilat
800 €
B
DOROBANTI,  Beller, apartament 3 camere, an constructie 1982, etaj 3/4, 2 grupuri san., 1 balcon. Vecinatati: Floreasca, Primaverii,
0725.664.662
; office@lonimob.ro ; www.lonimob.ro
24 Oct 18:46
suprafata 74 mp
decomandat
utilat
mobilat
600 €
B
IANCULUI, oferim spre inchiriere un apartament de 3 camere, confort 1, 4/8, 2 grupuri san., constructie 1985, curat, situat la 2 min. de metrou,
0755.022.294
; madalina.cojocaru@capitalimob.ro
24 Oct 18:40
suprafata 73 mp
decomandat
utilat
mobilat partial
360 €
385 €
B
BANEASA Residence - apartament finisat/mobilat la nivel lux, in bloc constructie 2010, la etajul 1/4, cu 3 grupuri sanitare si loc de parcare in subsol,
0735.523.505/ 0744.523.505
; munteniagrup2005@yahoo.com
24 Oct 18:27
suprafata 165 mp
decomandat
utilat
mobilat
1.400 €
B
KISELEFF -Clucerului,  zona ultracentrala, apartament superb - lux 3 camere, etajul 1/6, in bloc constructie 2007,
0735.523.505/ 0744.523.505
24 Oct 18:18
suprafata 115 mp
decomandat
utilat
mobilat
900 €
B
MANTULEASA, proprietar, 3 camere, 1/1, renovat, curte, centrala termica, aer conditionat, t, gresie, faianta, negociabil, liber,
0769.409.513
; marimerylu44@yahoo.com
24 Oct 18:12
suprafata 70 mp
mobilat
450 €
B
BERCENI,  Nitu Vasile, 3/4, confort1, parcare, liber 1 nov. 2014, discutabil,
031.806.20.37/ 0733.835.836
24 Oct 18:09
semidecomandat
mobilat partial
300 €
B
ROMANA,  metrou, Magheru, Nottara, stradal, bulevard, bellissimo appartamento, etaj 2, circular, zugravit calcio- vecchio, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica 3 balcoane,...
0767.173.441
24 Oct 18:05
suprafata 72 mp
decomandat
utilat partial
mobilat partial
300 €
B
UNIVERSITATE,  Piata Rosetti, apartament 3 camere, etajul 3, imobil din 2000, finisaje moderne, inchiriaza mobilat, utilat complet, modern, pentru familie, rezidenta. Se afla la 7 minute...
0735.167.333
; lucian@casatransimob.ro ; http://www.casatransimob.ro
24 Oct 17:33
suprafata 87 mp
decomandat
utilat
mobilat
700 €
luna
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 militari |  particular |  unirii |  tineretului |  nemobilat |  drumul taberei |  proprietar |  crangasi |  titan |  dristor |  iancului |  parter |  aviatiei |  berceni |  colentina |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 25 Oct 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD