Imobiliare inchirieri|Apartamente 3 camere - 360 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
375 €

apartament complet utilat si mobilat modern, luminos, cu loc de parcare (masina de spalat rufe si vase, combina frigorifica, aragaz, hota, usa...

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:19
360 €

particular, 4 camere pret de 3, ocazie, liber, proaspat renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, etaj 7/8, luminos, 2 bai, complet...

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:22
1.000 €

et. 5, an constr. 2015, ap. superb, mob. doar bucatarie,

 • Suprafata 120 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
Bucuresti, ieri, 21:35
400 €

3 cam., et. 9, an constr. 1980, bucatarie deschisa, renovat, balcon termopan, vedere superba, fara studenti, agentii, neg.,

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
Bucuresti, ieri, 21:30
435 €

mosilor 5 min. metrou obor, complet renovat si utilat, particular, fac contract la Anaf, 3 camere decomandate spatioase, mobila moderna, usi...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:35
490 €

propietar, mobilat Ikea si Mobexpert, renovat 09.2017, utilat, masina spalat Candy Smart noua, canapele noi, Smart Tv 50'', 2 tv, internet Rcs, et....

 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:30
1.500 €

NR. 30, 2004, 3 CAMERE, PARTER, MOBILATE NOU LUX, SINGUR PE NIVEL, GARAJ,

 • Suprafata 110 mp
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 20:20
500 €

decomandat, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, termopan, AC, aragaz, frigider, masina de spalat, 2 gr. sanitare, 2 balcoane inchise, bloc...

 • Suprafata 90 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:16
250 €

Baneasa, Antena 1, particular, et. 3/3, mobilat, utilat, g, f, um, t, termen lung, avantajos. Tel.

 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:59
850 €

3 camere transformat din 4, decomandat ,2 dormitoare, 2 bai, 2 balcoane, locatie excelenta, bloc 1980, etaj 2/4, mobilat si utilat complet, renovat...

 • Suprafata 113 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:56
450 €

Pasaj Marasesti, mobilat recent, utilat maxim, 4 ac., termopan, parchet lemn,

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 17:09
400 €

inchiriez pe termen lung, preferabil unei familii, ap. 3 camere, complet mobilat in Metropolitan Rezidence la IMGB langa statia de metrou Dimitrie...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Popesti - Leordeni, ieri, 17:07
550 €

2/8 85 mp, pozitie excelenta, prima inchiriere, finisaje de calitate, parchet masiv, mobilat modern, paturi matrimoniale, dressing-uri spatioase, 2...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:53
450 €

inchiriez ap 3 camere semidecomandat in Militari, Bdul Uverturii la intersectia cu Dealul lui Tugulea, et. 7/9, mobilat, masina de spalat, aragaz,...

 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:51
1.200 €

Apartament nou, langa metrou Grozavesti, 3 cam. 2 bai, 90 mpc + 90 mp terasa, mobilat,

 • Suprafata 180 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:50
450 €

Inchiriez apartament 3 camere, et. 2/8, sup. 77, an constr. 1990, mobilat si utilat complet, aer conditionat, 2 balcoane, centrala proprie, conf....

 • Suprafata 77 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:40
570 €

vis-a-vis Palatul Cotroceni, centrala proprie, toate facilitatile, mobilier si utilitati de calitate, AC Art Cool, 2 grupuri sanitare cu geam,...

 • Suprafata 110 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:34
1.300 €

One Floreasca Lake, complet mobilat si utilat, apartamentul este situat in cadrul unui complex rezidential, beneficiaza de paza 24h, garaj subteran,

 • Suprafata 95 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:17
975 €

Inchiriere 3 camere Baneasa - Parcul Privighetorilor, et 1/p+4, 100mp utili, 3 bai, terasa spatioasa de 19mp la care avem acces din fiecare camera.

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:57
420 €

urgent, avans 1+1,

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:55
550 €

curat, spatios, contorizat, totul nou, parcare, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, usa/M, 2xA/C, liber, 1+1. Vecinatati: Stefan cel...

 • Suprafata 78 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:28
550 €

Caderea Bastiliei. etaj 2, liber, mobilat si utilat complet modern, amenajat, conditii de lux, situat la 3 minute de metrou, bucatarie spatioasa, 5...

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:22
300 €

Maior Bacila, cf.1, et. 5/8, semimobilat, 2 aere conditionate, balcon, curat, civilizat, liber. 1+1 garantie,

 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:09
500 €

1 minut Rond Alba Iulia, cf.1, dec, mobilat complet modern, utilat complet modern inclusiv masina de spalat, toate imbunatatirile moderne: g, f,...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:51
500 €

aparatament decomandat, etajul 1/10, mobilat utilat, bucataria utilata, masina spalat, doua dormitoare living canapele piele termopan parchet masiv...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:47
1.500 Lei

apartament decomandat, curat, etaj 4/4, mobilat, utilat, doua dormitoare, living, doua grupuri sanitare, parchet, termopan, aer conditionat, langa...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:47
450 €

club Bamboo, etaj 1/10, 1 dormitor birou (sau mobilat pentru copil), renovat proaspat, mobila moderna, bloc reabilitat termic, iesire rapida in...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:29
450 €

metrou, mobilat/ utilat nou, renovat, contract inclus, doua grupuri sanitare, ac(2), balcon inchis. Vecinatati: Lujerului, Pacii, Apusului,...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:28
520 €

100 mp, mobilat complet modern, bucatarie mobilata si utilata, renovat, centrala proprie, aer conditionat, masina de spalat, loc parcare....

 • Suprafata 100 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:19
450 €

apartament de 3 camere,

 • Suprafata 83 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:05
700 €

apartament decomandat, 3 camere etaj 3 din 8, doua bai, doua balcoane, mobilat utilat, liber, ultracentral, Unirii F64, Tribunal

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:51
450 €

Decebal-Zvon Cafe, stradal, apartament 3 camere, etaj 3/8, decomandat, supr 86mp, imbunatatiri ,mobilat/uitlat complet, 3 balcoane, vedere mixta,...

 • Suprafata 86 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:20
 

Teatrul National, 5/9, decomandat, spatios, finisaje superioare, mobilat modern, 2 x dressing, 2 gr. sanitare, bucatarie mare utilata, aragaz,...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:16
450 €

visavis de magazinul Cocor etaj 3/8. Renovat, luminos, aproape de toate mijloacele de transport, 150 m. In apropiere de Universitate, Unirii, Magheru.

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:12
550 €

Gradina Botanica, 3 cam, mobilat si utilat complet, 90 mp utili, balcon, zona deosebita, bloc reabilitat, disponibil incepand cu 1 octombrie 2017,

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:50
499 €

renovat recent, finisaje de calitate, mobilat si utilat modern, aer conditionat masina de spalat, tv. Vecinatati: Univeristate, Dacia, Sala...

 • Suprafata 70 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:49
400 €

bloc potcoava, parter, gresie, parchet, faianta, termopan qfort tripan, usa metalica, interfon, repartitoare, apometre, mobila bucatarie, 3 min....

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 12:49
250 €

proprietar inchiriez apartament 3 camere (mobilat sau nemobilat), confort 1, chiria pe luna + garantie. Garantia este importanta.

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:40
415 €

benzinaria Mol, stradal pe calea 13 Septembrie, renovat complet, foarte curat, 2 gr. sanitare, balcon generos, cf. 1, 77 mp, et. 8/8, canapea...

 • Suprafata 79 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:36
400 €

Mall Plaza, mobilat/utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, TV. Vecinatati: Afi Cotroceni, Parc Moghioros,...

 • Suprafata 80 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:34
400 €

etaj 1/10, curat, spatios, contorizat, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, usa/m, liber, 1+1. Vecinatati: Vatra Luminoasa,...

 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:24
500 €

Mosilor 3 camere decomandat, 5 minute metrou Obor, partial mobilat, posibilitate inchiriere pentru firma;

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:13
650 €

ideal firme. Vital Mall, Pompieri, spatiu de birou in vila, complet renovata, finisaje moderne, gresie, termopan, aer conditionat, alarma, centrala...

 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 11:56
400 €

modern, et 4/9, renovat recent, parchet bambus, gresie, faianta, termopan, 2 paturi matrimoniale, tv, 2 bai, izolat interior/exterior. Vec:...

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:56
350 €

Drumul Taberei, semistradal Bd. Timisoara, cf 1 dec, etaj p/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat si utilat, contract ANAF...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:53
590 €

Apartament, spatios, cu camera generoase, foarte luminos, view frumos ce se afla la 3-4 minute de mers lejer pe jos fata de metroul Universitate,

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 11:50
450 €

etaj 1, pret/luna

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:35
750 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Baneasa - Pipera. Inchiriere apartament 3 camere Baneasa - Pipera, strada Iancu...

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:25
750 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Baneasa, Sisesti. Inchiriere apartament 3 camere,

 • Suprafata 95 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:25
490 €

Stefan cel Mare, 5 min metrou Obor, et 1, complet mobilat si utilat, particular, 3 camere decomandat, vedere mixta, mobila moderna, usa metalica, 2...

 • Suprafata 66 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:25