Imobiliare inchirieri|Apartamente 3 camere - 469 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
400 €

Mall, Foisorului, etaj 1/8. Bucatarie utilata. Doua grupuri sanitare. Contorizat, izolat termic, centrala termica. Renovat recent. Liber, spatiu...

 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 19:36
350 €

Restaurantul Drumetul, confort 1, mobila moderna noua, 2 grupuri sanitare, 2/8, gresie, faianta, parchet, termopane, frigider, aragaz, masina de...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 19:10
390 €

metrou, vis a vis de parc, renovat cu parchet, termopan, usi interioare noi, bloc dupa 1980, 2 bai, balcon mare,

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 19:06
250 €

Piata Sudului, metrou, 3 camere, gresie, faianta, parchet, termopane, frigider, aragaz, etajul 3/4, usa metalica,

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 18:58
300 €

Ramnicu Valcea, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopane, 4/8, aragaz, frigider, masina de spalat, aer conditionat,

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 18:54
350 €

cf. 1, 5/10, centrala proprie, 3 minute de metrou,

 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:56
320 €

Maior Bacila, Rau, apropiere Mc Donalds, tramvai 21, bloc 1986, 2/8, renovat, 2 dormitoare duble, termopan, balcon inchis in termopan, gresie,...

 • Suprafata 79 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:12
300 €

Gorjului, 3 cam. cf. 1, 67.12 mp, et. 3/ 4, mobilat si utilat semimodern, anticipat 1 chirie + 1 garantie, contract peste 2 ani, vrea familie sau 3...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:43
600 €

in bloc nou din 2012, living open-space cu bucataria, 2 dormitoare, dressing, 2 bai, curte privata de 70 mp, utilat complet, inclusiv masina de...

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:37
550 €

Mall, particular, et. 3/ 8, cf. 1, dispune de spatii de depozitare si dressing generos, complet mobilat si utilat(LCD, frigider, plita, cuptor,...

 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:32
420 €

vedere metrou, cf. 1, et. 1/8, bloc '85, 3 balcoane, 2 gr sanitare, apartament deosebit, 2 aer cond., renovat complet,

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:31
550 €

Rond 7/10, 2 wc, gresie, faianta, termopan, usa met., 3 aer conditionat, proaspat renovat, ideal firma/locuit, contact ANAF,

 • Suprafata 78 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:13
350 €

bloc special (tip H), decomandat,85 mp, balcon tip terasa, pozitionat stradal cu vedere spate, mobilat cu mobila stil de lemn masiv, utilat,...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:52
800 €

apartament 3 camere, bloc nou, terasa de 28 mp in jurul apartamentului, mobilat Mobexpert, podea din lemn masiv, gresie si faianta italiana,...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:50
450 €

stradal, 3 camere, nemobilat, renovat 2016. Pretabil societate comerciala. Acord Asociatie, vedere bulevard. Apartamentul este spatios, imobilul...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 15:07
330 €

Piata, etajul 1 in vila cocheta P+1, intrare separata, pretabil birou/rezidenta. Constructie1940, 3 incaperi, o baie si balcon. Zona exclusivista

 • Suprafata 70 mp
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:46
400 €

Cosmopolis, lux, aer conditionat, videointerfon, totul nou, canapele piele, centrala proprie, piscina,

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:38
350 €

Doamna Ghica, confort 1, 10/10, modern: frigider, plita gaz, cuptor, masina de spalat rufe, masina de spalat vase,

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:36
280 €

Petre Ispirescu, etaj 1/4, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, mobilat, utilat, stare buna

 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:35
400 €

nr. 83, etaj 10/10, liber, pentru vizionari se poate face programare cu o ora inainte,

 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:03
500 €

langa parc, bloc 1993, etaj 3, renovat complet, 2 aer conditionat, termopan, bucatarie mobilata Mobexpert, langa metrou, vedere spate, verdeata,...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:00
380 €

Hyperion, Popa Nan, etajul 1/7, hol, bucatarie, 2 bai, debara, gresie, faianta, parchet, termopan, perfect pentru firma sau locuit, bucataria...

 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 13:51
350 €

termopane, loc parcare, etaj 3/8 , termen lung, rog seriozitate.

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:51
750 €

Decebal, stradal, renovat lux, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, centrala proprie, decomandat, pozitie deosebita, adiacent Calea...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:51
300 €

Colentina, Doamna Ghica, strada Pancota, 7/8, bloc 1991, bai, pe mijloc, imb., g, f, p, t, um, ac, contract termen lung, 300 E x 1+1 L,

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 13:47
1.575 Lei

Piata Veteranilor, etaj 8/10, parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica, masina de spalat, frigider, microunde, bloc reabilitat, contract la...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:44
420 €

complex rezidential Primavara, etaj 7/12, 3 balcoane, modern, loc parcare subteran, vecinatati Lidl, mijloace de transport, tv, 2 aer conditionat,...

 • Suprafata 110 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:43
1.200 Lei

Azzuro, langa piata Chilia Veche, etaj 3/10, cf. 1, la statia ratb, vedere mixta, liniste, intretinere mica, contorizat, dormitoare separate, zona...

 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:40
499 €

Mall, Unirii, Complex Rezidential, totul nou, renovat 2016, centrala proprie, parcare garaj, terasa pe tot apartamentul, lux, finisaje superioare,...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:29
300 €

Circa 13, langa piata, etaj 3, liber, curat, apropiere centre comerciale, piata, magazine si banci

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:24
600 €

Mall bloc nou 2009, rezidential, mobila lux, ac, masina spalat, lcd, loc parcare in garaj subteran, 2 gr. sanitare. Vecinatati: Nerva Traian,...

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:16
250 €

vila 2011, etaj 2, s u 95 mp., intrare separata, 2 balcoane, apa, lumina contorizata, g., f., p., t., um., 5 min. RATB, 10 min. Eroii Revolutiei,...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:51
400 €

apartament 3 camere, parc, metrou,

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:20
350 €

particular, bloc H, caramida, 2/4, 5 minute metrou, piata, Park Lake, toate imbunatatirile, mobilat modern,

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:19
500 €

Piata Rosetti, etaj 5, renovat recent, mobilat si utilat lux , 5 minute departare de statia de metrou Universitate, merita vazut.

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:18
260 €

Valea Ialomitei, super oferta, cu imbunatatiri, confort 1, mobilier modern, utilat complet, masina de spalat, aragaz, frigider, tv, gresie,...

 • Suprafata 79 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:17
315 €

parc si piata Moghioros, super oferta, confort 1, mobilat modern, nou, complet utilat (tv, aragaz, frigider, masina de spalat), cu imbunatatiri: g,...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:16
350 €

rond, zona adiacenta Unirii, in vila, etaj 1/2, renovat recent, centrala proprie noua, aragaz, se preteaza si pentru birouri,

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 12:14
650 €

Emanuil Porumbaru, apartament in vila, 3 camere, etaj 1/p+1+m, cu imbunatatiri, nemobilat, contorizat individual, centrala proprie, preferabil...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 12:04
400 €

-str. Masina de Paine 2, 3 cam., et. 5, an 1979, parchet, termopan, metrou. Prefer familie,

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
Bucuresti, azi, 12:01
350 €

Parc, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, pozitie deosebita, adiacent metrou Tineretului, Gheorghe Sincai, Cantemir,...

 • Suprafata 75 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:00
800 €

Petrom City, bloc 2008, etaj 1/4, modern, dormitor mare pat matrimonial, dormitor mic canapea ext, 2 bai, loc parcare subterana, centrala prop, ac,...

 • Suprafata 135 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:57
700 €

Sisesti, Ambiance Residence, bloc 2009, renovat capital, etaj 1/2, complet modern, dormitor mare cu pat matrimonial, dormitor mic cu canapea ext,...

 • Suprafata 145 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:57
750 €

strada Matei Basarab, bloc 2010, etaj 3/5, lux, la prima inchiriere, ambele dormitoare cu pat matrimonial, 2 bai cada si dus, 3 ac, tv, centrala de...

 • Suprafata 130 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:57
300 €

Prelungirea Ghencea, Sunrise Residence, bloc 2010, parter/5, 70 mp, balcon, ultramodern, nou, 2 locuri de parcare, gresie, faianta, parchet,...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:49
550 €

metrou, etaj 1/10, proaspat renovat, complet mobilat si utilat modern, cu multiple imbunatatiri, AC, 2 gr. san., ultracentral. Vec: Romana,...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:43
500 €

Dorobanti- Televiziune, etajul 2/p+3, in curs de amenajare, mobilat (se poate si nemobilat), locuinta/ firma,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:39
250 €

Costin Georgian, 5 minute metrou, etajul 1/4, confort 1, contorizat, balcon inchis, curat, liber, zona linistita,

 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:32
450 €

Coposu, la 3 minute de metrou p-ta Unirii, etaj 2/8, spatios, pozitie buna, bucataria poate fi folosita ca a 4-a camera, pretabil firma

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 11:26
550 €

Mircea Voda, etaj, 1/8, spatios, curat, renovat, toate imbunatatirile, mobilat si utilat complet, liber, 1+1. Vecinatati: Unirii, Vitan,...

 • Suprafata 79 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:17