Imobiliare inchirieri|Apartamente 3 camere - 325 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
375 €

renovat recent, in bloc reabilitat termic in 2012, etaj 2/4, balcon la sufragerie si logie la dormitorul mare, contoare apa si caldura, parchet,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 07:18
430 €

inchirez cu 1 iunie, ap. 3 camere Crangasi, str. 9 Mai, aproape de mijloacele de transport tramvai si metrou, super utilat,

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 07:06
600 €

apartament 3 camere foarte spatios si modern, etaj 6/8, vedere pe bulevard, complet utilat si mobilat, liber, 3 min. de metrou. Pret negociabil...

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:58
650 €

apartament elegant cu 3 camere, 2 grupuri sanitare, bloc monolit, loc parcare, finisaje deosebite, etaj 3/7, parchet, termopan, AC (3 aparate), usa...

 • Suprafata 77 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 22:33
400 €

inchiriez 3 cam., 2003, vila, et. 1, gresie, faianta, termopan, antifonat, pentru studio muzical sau sediu de firma, disc.,

 • Suprafata 70 mp
 • Nemobilat
Bucuresti, ieri, 22:32
490 €

etaj 7/7, renovat, toate utilitatie, ac, bucatarie mobilata si utilata. Direct proprietar

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:31
600 €

ultracentral, bloc nou, 96 metri patrati, stradal, etaj 2/8, lux, superb, foarte spatios, nou mobilat/ utilat, impecabil, 2 terase, termoizolat,...

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:48
550 €

inchiriez pentru birouri, apartament cu 3 camere, in bloc reabilitat termic, la parter, liber, recent renovat, instalatii sanitare si electrice noi,

 • Suprafata 64 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 21:47
400 €

ofer spre inchiriere ap. 3 camere, et. 2/7, usa metalica, interfon, bloc reabilitat, balcon inchis, termopan, parchet, gresie, faianta, aragaz,...

 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:43
400 €

inchiriez ap. 3 camere, 1962, parter, renovat, lux, stradal,

 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 21:25
200 €

confort 1, et. 1/10, gresie, faianta, parchet, termopan, um, 2 bai. Se afla la cateva minute de facilitatile zonei. Plata anticipat

 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 20:52
350 €

confort 1, et 8, intrare si vedere stradala pe bd. Decebal, gresie, faianta, etc. Locuit sau firma. Chiria anticipat

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 20:52
380 €

M. Bravu, Parcul National, 3/8, cf1, 2 balc, vedere mixta, mob, utilat, zugravit, contorizat, gresie, faianta, parchet, termopan, um, reabilitat...

 • Suprafata 74 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:49
650 €

Romana, etaj 8/9, cu imbunatatiri, un apartament elegant, mobilat si utilat complet, 2 gr. sanitare, 2 balcoane gen terasa, 1 inchis si 1 deschis,...

 • Suprafata 120 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:52
650 €

All City Imobiliare va propune spre inchiriere 3 camere confort 1, etajul 1/4, stradal, gresie, faianta, parchet, termopn, renovat, mobilat sau...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 19:44
350 €

confort 1, mobila moderna, etajul 2/10, gresie, faianta, parchet, termopane, aragaz, frigider, masina de spalat, aer conditionat,

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:24
425 €

Carol Davila, pt. firme/locuit, apartament stil, cochet, nemobilat, in vila renovata, et. 1, singur pe nivel, baie plus grup sanitar, centrala...

 • Suprafata 77 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:21
420 €

stradal, apartament 3 camere, decomandat, 6/8, pretabil birouri, 2 grupuri sanitare, 85 mp, vedere si intrare stradala, luminos, scara ingrijita....

 • Suprafata 82 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 18:15
450 €

3 cam. Stefan cel Mare, Polona, an 1978, finisaje lux 2017, nemobilat pentru locuit, contract min 1 an, 1+1 garantie, contract Anaf, pentru...

 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:15
500 €

cf. 1 dec, 70 mp, 2 gr. sanitare, 3/8, g f, p, t, um, 1978

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 18:12
1.300 €

bloc 2016 high class, mobilat si utilat nou, prima inchiriere, parcare subterana, 6/8, 2 grupuri sanitare.

 • Suprafata 102 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:52
330 €

3 camere, confort 1, decomandat, 80 mp, etaj 7/10, 2 balcoane, 1 grup sanitar, bloc anvelopat termic. Statia de metrou Ing. Costin Georgian la 2...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:30
370 €

apartament 3 camere cf. 1, dec, etaj 3/8, mobilat si utilat complet, 2 grupuri sanitare, termopan, parchet, gresie, faianta, apropiere metrou,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:22
400 €

langa AFI Cotroceni, parc, etaj 2/4, spatios finisaje, parchet, termopan, aer conditionat, centrala termica proprie, mobilier modern, loc parcare...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:04
 

5/8, pozitionat chiar in rond, pretabil firme dar si pentru locuit, modernizat recent cu finisaje de calitate superioara, 2 balcoane, 2 gr....

 • Suprafata 83 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 16:58
300 €

superfinisat, vedere stradala absolut superba, scara impecabila, renovat, parcare, ideal sediu firma/ locuit. Exclusivitate. Cheile in agentie

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 16:47
520 €

3 camere, amenajat cu gust, etajul 2/6, bloc nou 2016, complet mobilat si utilat, liber, 10 minute de metrou Pta Iancului, balcon spatios,...

 • Suprafata 64 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:43
550 €

AC, 2 balcoane, decomandat, internet, cablu TV, mobilat, utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, frigider, aragaz, masina...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:41
450 €

inchiriez apartament 3 camere, renovat, mobilat modern, decomandat, un grup sanitar, etaj 7/8, strada Motoc nr. 5, langa parcul Sebastian, bloc...

 • Suprafata 97 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:30
520 €

3 camere, complet mobilat si utilat, bloc nou 2016, nelocuit, totul nou, etajul 2 din 6, centrala termica proprie, lift, 12 min. metrou Iancului,...

 • Suprafata 64 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:02
320 €

80 m, decomandat, bloc 1983 reabilitat, etaj 2, vecinatati Mc Donald's, Maior Bacila, D-na Ghica, tramvai 21, renovat, mobilat modern, bucatarie...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:49
600 €

apartament modern disponibil din data de 15 aprilie

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:39
800 €

TINERETULUI,ASMITA GARDENS,PRIMA INCHIRIERE,TOTUL NOU,ET 14/17,MOBILAT/UTILAT COMPLET,FINISAJE DE INALTA CALITATE,LOC DE PARCARE,LIBER.

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:29
400 €

etaj 8, curat, spatios, contorizat, toate imbunatatirile, mobilat/ utilat modern, liber, 1+1. Vecinatati: Timpuri Noi, Octavian Goga, Marasesti,...

 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:25
550 €

etaj 1/8, 3 balcoane, masina de spalat, aer conditionat, geamuri termopan, usa metalica, bloc din 1970 reabilitat termic, gradina liber.

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:20
450 €

str. Grozovici, etaj 3/3, complet mobilat si utilat, g, f, p, t, um.

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:16
499 €

imobil reabilitat termic, 2 grupuri sanitare, balcon, aer conditionat, mobilat modern, bucatarie mobilata si utilata complet, renovat recent,...

 • Suprafata 73 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:15
450 €

metrou, etaj 10/11, mobilat/utilat modern, finisaje de calitate, 3x aer conditionat. Vecinatati: Lujerului, Politehnica, Afi Cotroceni, Drumul...

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:12
400 €

amenajat din 4 camere, etaj 2/10, curat, dormitoare si bucatarie mobilate, parchet lemn masiv. Amplasat la 1 min. piata si 3 min. de metrou, parc,...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:55
250 €

et. 3/4, bloc in zona foarte linistita, complet renovat-zugravit, se inchiriaza nemobilat si neutilat, doar chiriasi pe termen lung si seriosi....

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 14:53
520 €

in bloc nou, complet mobilat si utilat, loc de parcare, liber,

 • Suprafata 82 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:52
300 €

BCR, interesctie, parter inalt, confort 1, renovat, balcon logie, loc parcare platit ADP, liber.

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:48
470 €

etaj 1/5, curat, spatios, mobilat, utilat complet, renovat, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, ac, termopan, liber, 1+1. Vecinatati:...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:47
450 €

renovat acum, prima inchirere, etaj 4/5, complet mobilat si utilat, g, f, p, t, um.

 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:46
550 €

gresie, parchet, t. aluminiu, usa metalica, jaluzele electrice, contorizat complet, Mega Image parter, oferta proprietar, tva 19 % aplicabil.

 • Suprafata 95 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 14:46
500 €

et. 4/ 8, mobilat/utilat modern, contract inclus, 3xTV LED, ac, plita+cuptor, renovat recent, 2 bai, balcon, pret negociabil. Vec.: Sebastian,...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:40
480 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament in zona Alba Iulia. Inchiriere apartament 3 camere Decebal - Aleea Apostol Margarit,...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:30
700 €

apartamentul face parte dintr-un complex rezidential foarte civilizat si bine intretinut, complexul are administrare si paza permanenta....

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:24
650 €

Victoriei, usor adiacent, Banu Manta, zona frumoasa, etaj superior, la 1 minut de parcul Kiseleff. Vecinatati: Ion Mihalache, Victoriei, Dorobanti,...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:22
490 €

etaj 7/8, bloc 1959, fara risc seismic, renovat complet, luminos. Bucatarie mobilata si utilata, masina de spalat inclusa. Loc de parcare in...

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:14