Imobiliare inchirieri|Apartamente 3 camere - 359 anunţuri
Subrubrica: apartamente 3 camere
350 €

Lt. C-tin Zlatescu, 1968, et. 4, ap. 3 camere,

 • Suprafata 68 mp
 • Semidecomandat
Bucuresti, azi, 20:42
250 €

metrou, gresie, faianta, parchet, termopane, frigider, aragaz, etajul 3/4, usa metalica,

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 20:31
330 €

metrou, Theodor Pallady, stradal, confort 1, mobila tinereasca, 4/8, gresie, faianta, parchet, termopane, frigider, aragaz, masina de spalat, aer...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 20:09
360 €

Vatra Luminoasa, etajul 5/8, renovat modern, 2 grupuri sanitare, renovat modern, contorizat,

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 19:24
310 €

metrou, renovat modern, etajul 1/4, centrala termica,

 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 19:20
 

Tineretului, Cramidarii de jos, confort 1,decomandat, et.4/10, nemobilat, 2 grupuri sanitare, 2 balcoane, liber,curat, pret 325 euro.

 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 19:18
650 €

str. Sipotul Fantanilor, intrarea in parcul Cismigiu, deosebit, etaj 7/9, pret negociabil, contract,

 • Suprafata 110 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 18:52
350 €

Apartament 3 camere decomandat, mobilat si utilat complet, la doar 3 minute de metrou Dristor. Etaj 3 din 4, cf1, ideal studenti

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 18:29
450 €

Decebal, stradal, oferta, renovat recent, zugravit, usi noi, gresie, faianta, etaj 4/8, vedere mixta, 2 bai, 2 balcoane, pretabil firma, paza la...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 18:04
400 €

Etaj 7/8,spatios,curat,renovat,contorizat,bucatarie mobilata complet,toate imbunatatirile,liber, 1+1. Vecinatati: Lacul Tei,Parcul...

 • Suprafata 74 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:35
699 €

Zepter, Octavian Goga, stradal, 7 minute metrou Timpuri Noi, bloc 1994, renovat capital, etaj 7/8, mobilat si utilat complet modern, amenajat...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:24
250 €

confort 1, etaj 1/10, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, renovat recent,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:21
550 €

Alba Iulia Rond, Restaurant Traffic, rond renovat, etaj 5/8, modern, ambele dormitoare cu pat matrimonial, ac, tv, baie cu cada, contract ANAF...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:18
660 €

7 min. metrou, bloc nou 2016, bucatarie utilata, etaj 1, 2, 3, 4, totul nou, mobila la cerere, centrala proprie, lift, pretabil birou/ locuit pret...

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 17:07
450 €

Rond, Caloian Judetul, etaj 2/4, decomandat, bloc reabilitat termic, contract inregistrat, loc parcare, aer conditionat, 2 grupuri sanitare,...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:52
375 €

metrou, Rompetrol, et. 2+ mansarda/ P+2+M, 2 gr. sanitare, scara interioara, amenajat, termopan,gresie, faianta, parchet, masina spalat, frigider,...

 • Suprafata 80 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:40
399 €

Tribunalul Bucuresti, cf 1, et 6/8, 2 gr. sanitare, masina spalat,aer conditionat, g, f, p, termopan, liber, contract ANAF, 1+1 garantie,

 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 16:34
380 €

Liviu Rebreanu, duplex, in bloc nou, 2010, renovat, totul nou, intretinere foarte mica, 2 bai, 3 dormitoare, terasa, linistit, ocazie, oferta reala,

 • Suprafata 110 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 16:29
400 €

Materna, stradal, etaj 4/ 4, modern, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, centrala proprie, balcon, contract ANAF,

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:24
500 €

centrala, garaj, renovat, 2 aparate aer conditionat, Prosper, preferabil familie. Nocenter Anaf inclus hota bucatarie open space, 1+1luna agenție,

 • Suprafata 100 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:06
1.000 €

Barbu Vacarescu, apartament nemobilat, mobilare la cerere, vedere catre Parc etajul 9, luminos, 1 loc de parcare subteran, 3 min de statia de metru...

 • Suprafata 130 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:03
400 €

metrou, et. 1/4, mobilat modern, renovat recent, spatios, balcon, liber, curat, dotata cu masina de spalat, frigider, ac, aragaz, tv. Vecinatati:...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:39
499 €

Rosetti, etaj 5/ 6, curat, spatios, renovat, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, ac, termopan, centrala, liber, 1+1. Vecinatati: Universitate,...

 • Suprafata 87 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:36
 

Foisorului, Mall Vitan, bloc nou, etaj 2/5, modern, 2 grupuri sanitare, terasa, bucatarie mobilata/ utilata complet, aragaz, frigider, masina de...

 • Suprafata 85 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:29
400 €

Romancierilor, Aleea Valea Viilor, 4/4, centrala termica proprie, contorizat integral, bucatarie inchisa, renovat recent, un loc platit la ADP,...

 • Suprafata 61 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:26
550 €

metrou, et. 4/ 8, renovat recent, balcon inchis, mobilat si utilat modern lux, aer conditionat, masina de spalat, tv LCD. Vec.: Romana Unirii,...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:23
600 €

Alexandru Serbanescu, bloc reabilitat termic, etajul 3 din 4, loc de parcare. Facilitati: Promenada, metrou Aviatiei, Orange, Parcul Herastrau....

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:17
450 €

Piata Muncii, metrou, et. 4/ 8, spatios, 2 grupuri sanitare, renovat recent, gresie, faianta, mocheta, termopan, usa metalica, semimobilat,...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:14
380 €

et. 1/10 , 2 grupuri sanitare, mobilat modern, parchet, ac. Situat intr-o zona linistita,la 5 minute de metrou, proprietar ok, adiacent Dristor...

 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:12
800 €

Fantani, apartament lux 3 camere, et. 1/ 4, constructie 2016, 2 bai, living 35 mp, scara marmura si inox, lift nou, totul este absolut nou si de...

 • Suprafata 92 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:06
350 €

Cricoviului, rezidential, terasa 30mp + 2 balcoane, mobilat si utilat complet, centrala proprie, tv lcd, masina de spalat, aer conditionat, loc...

 • Suprafata 140 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:05
400 €

Obor, 3-4 min metrou, Spectrum, etaj 5/10, vedere mixta, termopane, bloc reabilitat, mobilat si utilat nou, 3 AC, tv, vecinatati: Mosilor,...

 • Suprafata 78 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:01
 

proprietar inch. ap. 3 cam., etaj 6, imb.;

 • Decomandat
Bucuresti, azi, 14:55
600 €

ultracentral, aproape de metrou, cladire noua, centrala proprie, parcare, mobilier lux, 2 bai, jacuzzi, et. 3/8,

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:47
530 €

Magheru, confort 1, etaj 7/9, 2 grupuri sanitare, bloc din 1980, mobilat si utilat modern, 3 aparate de aer conditionat, parchet natural masiv,...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:47
300 €

Petre Ispirescu, etaj 1/4, 2 balcoane, 2 grupuri sanitare, mobilat, utilat, stare buna

 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:45
400 €

Planorama, parcare subterana, centrala proprie, 2 bai, parchet, termopan, gresie, usa metalica, aer conditionat, 5 min. de Lidl, liber, pret...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:44
260 €

Odobesti, confort 1, parter din 4, termopane, langa parc ior, termen lung, liber de la 1.09.2016,

 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 14:42
350 €

Mall, stradal, confort 1, 1 gr. sanitar, etaj 7/8, liber, termen lung, 1+1,

 • Suprafata 88 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:41
500 €

Hristo Botev, Rosetti, stradal, modern, toate imbunatatirile, centrala, bloc din 1980, aer conditionat, bloc reabilitat, termen lung, liber,

 • Suprafata 75 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:41
400 €

intersectie Octavian Goga, stradal, langa blocul Loto vedere spate, etajul 1 din 8, gresie, faianta, termopane, usa metalica, 2 grupuri sanitare,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:41
350 €

metrou, Mihai Bravu, reabilitat, et. 1/8, proaspat zugravit, 2 bai, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bucatarie mobilata complet,...

 • Suprafata 85 mp
 • Mobilat partial
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 14:30
900 €

Bulevardul, finisaje lux, et. 1/6, 2 grupuri sanitare, 3 balcoane din care unul este inclus in living, vedere mixta. Livingul si bucataria sunt...

 • Suprafata 100 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:29
350 €

metrou, Mihai Bravu, stradal, bloc 1986, etaj 5, spatios, renovat, 2 grupuri sanitare, balcoane, gresie, faianta, termopan, mobilat/utilat complet,...

 • Suprafata 86 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:18
399 €

metrou, Timpuri Noi, Sincai, et. 3/ 8, an 1985, finisaje superioare, pat matrimonial, canapea extensibila, dressing, ac, bucatarie mare mobilata/...

 • Suprafata 76 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:17
400 €

Iancu de Hunedoara, 5 minute metrou, et 2/8, mobilat modern si utilat complet, bloc reabilitat termic, masina de spalat si frigider noi, ac, 2...

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:16
320 €

Bd. Timisoara / Frigocom (3 statii pana la Plaza Mall), etaj 2/4, mobilat/utilat complet, termopan, parchet, usa metalica, liber,

 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:09
450 €

Perla, stradal pe Calea Dorobantilor, 3 camere, etaj 2/3, nemobilat, bucatarie mobilata, aragaz,centrala proprie, 2 balcoane,parchet, ac, curat,...

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 14:08
390 €

4 camere cf. 1, renovat, toate imbunatatirile, etaj 3/4, termopan, gresie, faianta, AC, parchet, plata 1+1,

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:02
480 €

metrou, decomandat, lux, 100mp, et. 3/8, pat dublu, centrala termica, ac, finisaje de calitate, lcd, contorizat individual. Vec: Tineretului,...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:55