Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 66 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
Text: proprietar
800 Lei

centrala termica noua, mobilat partial, bloc/scara curate, intretinere mica, frigider, masina de spalat, 700 lei/luna, ptr. fete sau cupluri....

 • Suprafata 42 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:13
265 €

zona verde, 5/10, ap. ingrijit si primitor, modern, foarte curat, particular, contract CF, renovat recent, termopan, mobilat complet, utilat nou,...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:57
290 €

proprietar, modern, parchet, gresie, faianta, termopan, masina de spalat, ap. microunde, frigider, aragaz, usa metalica, bucatarie si 2 cam. utilate

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:06
350 €

mobilat si utilat modern, aragaz, hota, frigider, masina de spalat, 2 x ac, 3 x lcd, 3 min metrou, vedere parc, proprietar serios, acces facil...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:55
400 €

totul modern, cu balcon inchis in termopan, centrala proprie, recent zugravit, tv nou, saltea pat noua, cada tip jacuzzi, liber

 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:32
 

proprietar, stradal 3/10, liber, recent renovat, usa metalica, termopan, gresie, faianta

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:24
555 €

raritate pe piata inchirierilor, in special prin pozitionare, langa Biserica Armeneasca. Accesul este stradal, cu posibilitate de parcare in...

 • Suprafata 105 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 23:30
 

parter inalt, proprietar inchiriez ap. 2 cam., renovat recent;

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:09
360 €

proprietar, la mezanin in bloc cu 3 etaje, izolat termic, situat pe Calea Floreasca, punct de reper Spring Time. Apartamentul este compartimentat...

 • Suprafata 47 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:34
 

proprietar ofera liniste in apartament cochet, conditii deosebite, toate utilitatile, in vila singura curte;

Bucuresti, ieri, 18:17
350 €

2/8, mobilat modern, utilat complet, renovat recent, pat matrimonial, bucatarie spatioasa, canapea extensibila piele, apropiere metrou si parc...

 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:17
600 €

direct de la proprietar, situat la etajul 5 al unui imobil construit in anii 90'. Apartamentul a fost renovat si mobilat recent.

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:55
400 €

et. 2/6, complet mobilat si utilat, renovat recent, toate imbunatatirile. Proprietar,

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:46
 

proprietar, inchiriez pe termen lung, stil vagon, mobilat si utilat clasic, centrala proprie. Tel. dupa ora 16:30;

 • Suprafata 45 mp
Bucuresti, ieri, 11:55
450 €

proprietar, 2 camere, 6/8, vedere dubla, mobilat si utilat modern, linistit si luminos, usor negociabil,

 • Suprafata 57 mp
Bucuresti, ieri, 11:09
330 €

vizavi de piata Veteranilor, 2 min de metrou Lujerului si RATB, in vecinatate Cora, Plazza, AFI Cotroceni. Proprietar, confort 1,

 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:54
260 €

proprietar, in bloc nou, vis-a-vis Mega Image, etaj 3, centrala proprie, costuri mici la utilitati.

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:08
350 €

proprietar inchiriez ap. 2 camere, 1978, et. 6, complet mobilat si utilat modern, liber,

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
Bucuresti, ieri, 09:39
320 €

stradal, bloc nou de 4 etaje, bucatarie open, vedere fata, centrala proprie, contorizat, loc parcare inclus, proprietar, liber, fara animale de...

 • Suprafata 48 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 08:52
275 €

bloc nou, P/5, centrala, balcon, usa metalica, cablu, net, liber, contract, direct proprietar, 1+1 garantie (300 euro)

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 08:36
350 €

confort 1, et. 3/8, loc parcare platit, 2 aer conditionat, liber. Garantie 2 luni + luna in curs (se poate si in rate). Proprietar

 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 07:39
350 €

C.R. Motru, 2/10, complet utilat si mobilat modern, gresie, parchet laminat, termopan, balcon inchis, aer conditionat, masina spalat, 5 min. metrou...

 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 25 apr, 22:54
250 €

mobilat modern, aragaz, cuptor electric, masina spalat, televizor, aer conditionat, frigider, etc., etaj 9/10, liber, proprietar,

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 25 apr, 21:10
300 €

an constr. 1963, et. 4, proprietar inchiriez, et. 4/10, renovat,

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 25 apr, 16:30
750 €

proprietar, 2 cam., an 1982, et. 1/7, colaborez cu imob. Apartament deosebit pentru chiriasi deosebiti, recent amenajat, mobilat (stejar) si...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
Bucuresti, 25 apr, 15:06
475 €

2 cam., 1948, et. 3/7, proprietar colaborez cu imobiliare. Apartament amenajat, mobilat si complet dotat. Termopan, jaluzele, gresie, faianta,...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
Bucuresti, 25 apr, 15:00
280 €

proprietar inchiriez apartament 2 camere situat la etajul 3 din 11 in ansamblul Palladium Residence (in spate la Policolor), metrou N. Teclu - 7...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 25 apr, 14:46
200 €

Ileana Cosanzeana, mobilat modern, utilat complet, toate imbunatatirile, g, f, p, t, um, cf. 1, et. 3/8, apropiere parc Sebastian, 13 Septembrie,...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 25 apr, 13:40
240 €

et. 3/10, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,

 • Suprafata 42 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 25 apr, 12:55
270 €

et. 1/10,

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, 25 apr, 12:33
 

reabilitat, aer conditionat, D.C., bucatarie utilata, masina spalat, proprietar, exclus agentii;

 • Nemobilat
Bucuresti, 25 apr, 12:05
 

langa Stadionul National, vizavi patinoar Flamaropol, proprietar, apartament 2 camere, termen lung.

 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, 25 apr, 10:20
220 €

Proprietar, bine intretinut, luminos si curat, termopan, parchet, gresie, faianta. Bucataria complet mobilata si utilata. Mobila pe hol si masina...

 • Suprafata 44 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 25 apr, 09:04
350 €

renovat complet, mobilier si electroncasnice noi, impecabil, intrare stradala in intersectia Monitorul Oficial, sector 5, suprafata generoasa,...

 • Suprafata 52 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 apr, 22:50
230 €

et. 2, curat, zona verde, 10 min. metrou, vecini linistiti, discutabil,

 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 apr, 22:07
300 €

Piata Ramnicu Sarat, 5 minute de metrou, confort 1, zona verde, linistita, bloc 4 nivele, etaj 1, reabilitat termic, mobilat si utilat, negociabil,...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 apr, 20:49
260 €

Giurgiului, proprietar, totul nou, complet mobilat, aer conditionat, centrala proprie, la 2 minute de mijloacele de transport, tramvai 7 si 25,...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 apr, 19:18
310 €

Vacaresti, vis a vis parc, 3/4, frigider, aragaz, masina de spalat, acces facil Timpuri Noi, Mihai Bravu, Nerva Traian, Dristor, proprietar serios,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 apr, 19:08
400 €

zona A, etaj 7/8, modern, toate facilitatile si utilitatile, aer conditionat, tv, internet, Wi-Fi, proprietar, renovat, igienizat, zona linistita,...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 apr, 17:44
340 €

2 camere, etaj 7/8, fara risc seismic, balcon inchis, mobilat si utilat modern, aragaz, frigider, masina de spalat, AC, proprietar serios, acces...

 • Suprafata 54 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 apr, 13:34
320 €

etaj 6/7, complet mobilat, utilat, aragaz, frigider, masina de spalat, LCD, centrala, proprietar serios, acces facil Universitate, Unirii,...

 • Suprafata 52 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 apr, 13:33
330 €

2 camere, modern, nou, aragaz, frigider, masina de spalat, LCD, proprietar serios, acces facil Universitate, Victoriei, Unirii, Dacia,

 • Suprafata 42 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 apr, 13:29
350 €

etaj 8/10, mobilat, utilat lux, aragaz, frigider, masina spalat, AC, TV, proprietar serios, acces facil Unirii, Timpuri Noi, Nerva Traian, Goga,...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 apr, 13:28
350 €

etaj 7/10, mobilat, utilat modern, aragaz, frigider, masina de spalat, 3 min metrou, parc, proprietar serios, acces facil Unirii, Timpuri noi,...

 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 apr, 13:27
 

proprietar inchiriez apartament 2 camere, sc- 200 mp, la 2 persoane nefumatoare si serioase;

 • Suprafata 50 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 apr, 13:17
300 €

2 camere, etaj 8/8, parchet, gresie, termopan, usa metalica, complet utilat si mobilat, direct proprietar, negociabil,

 • Decomandat
Bucuresti, 24 apr, 13:04
 

proprietar inchiriez ap. 2 camere, et. 6, curat,

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Utilat
Bucuresti, 24 apr, 11:47
300 €

proprietar, etaj 2, balcon, complet modern, parchet laminat, pantofar, masina spalat, aer conditionat, bloc nou izolat termic, ct proprie,...

 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 apr, 11:12
550 €

cu vedere la lac, etaj 4, centrala proprie, utilat si mobilat lux. Arata exact ca in poze. Direct proprietar,

 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 apr, 10:28
350 €

proprietar, apartamente noi la cel mai bun pret, detalii pe site, metrou, foto site chiriemonaco.ro, disponibilitate imediata, imobil nou,...

 • Suprafata 63 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 apr, 10:11