Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 61 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
Text: proprietar
400 €

proprietar, P/8, bloc reabilitat termic exterior si interior, mobilat, utilat, recent zugravit, pret 400 {/luna.

 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 01:26
400 €

proprietar, proaspat renovat, utilat complet, bucatarie americana, mobilat modern, aer conditionat, termopane.

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:13
250 €

proprietar, g, f, t, gaze, pret lunar

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:00
330 €

Pacii, sector 6, proprietar, etaj 1/2, totul nou, masina de spalat, 2 tv, 2 aer conditionat, loc parcare, gratar la coltul blocului, zona foarte...

 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:23
750 Lei

langa Mega Image, proprietar inchiriez apartament 2 camere,

 • Nemobilat
 • Neutilat
Pantelimon, ieri, 16:42
270 €

mobilat si utilat modern, centrala, bloc nou, in apropiere RATB. Detealii la telefonul,

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:15
310 €

600 m fata de metrou Titan, bloc izolat termic, mobilat modern, bucatarie mobilata si utilata complet, masina spalat vase. Apartamentul se afla la...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:36
270 €

renovat, mobila clasica, reconditionat, doresc cuplu sau 2 fete. Rog seriozitate. Garantie 1+1

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:50
450 €

J. Kepler, Parcul Circului, Tei, 7 min. de metrou Stefan cel Mare, proprietar, zona linistita, etaj 1/8, spatios, renovat nou lux, bloc reabilitat,...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:59
400 €

lux, et. 5/7, bloc 2014 locuit, bucatarie inchisa 10,5 mp, dorm. 14 mp, centrala proprie, cu contract inregistrat pe suma integrala la...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 feb, 17:30
280 €

bucatarie open, centrala proprie, contorizat, loc parcare, proprietar, liber, fara animale de companie, numai termen lung, etaj 1, impecabil, are...

 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 feb, 16:01
350 €

proprietar, et. 8/10, bloc reabilitat,

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 feb, 09:43
550 €

etaj 2, complet mobilat si utilat. Se inchiriaza cu contract 550 e/ luna 1 an, 525e/luna 2 ani, 500 e/luna 3 ani, 475 e/luna 4 ani, 450e/luna 5...

 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 feb, 21:19
 

spre inchiriere ap. 2 camere, curat, aproape scoala, gradinita, market;

 • Suprafata 56 mp
Bucuresti, 20 feb, 20:32
250 €

proprietar, 2 cam, cf 1, etaj 8/10, gresie, faianta, t, parchet, UM, aer conditionat, modern, contorizat, 4 min. metrou, 1+1, zona linistita,

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 feb, 17:56
350 €

Nerva Traian, etaj 1, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica mobilat, aer conditionat, modern, liber, merita vazut,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 feb, 15:51
 

ofer liniste in apartament cochet, conditii deosebite, toate utilitatile, in vila singura curte;

Bucuresti, 20 feb, 14:08
900 Lei

contract ANAF. Cf. 2 semidec., et. 3/10, foarte curat, proaspat zugravit, calduros iarna, complet mobilat, decent, ingrijit, semi-utilat, cu balcon...

 • Suprafata 40 mp
 • Mobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, 20 feb, 13:06
300 €

la iesirea din metrou spre KFC, proprietar inchiriez ap. 2 cam. etaj 1, linistit, curat

Bucuresti, 20 feb, 12:40
500 €

proprietar colaborez cu imobiliare. Apartament frumos, luminos, recent amenajat, constr. 1948, et. 3, complet dotat, termopan, gresie, parchet,...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
Bucuresti, 20 feb, 12:39
 

apartament asa cum vrei tu, modern, centrala proprie, direct proprietar;

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 feb, 12:34
600 €

bloc nou 2015 supravegheat video, terasa cu vedere superba la lac, etaj 4 din 7, centrala proprie, lux. Arata exact ca in poze. Direct proprietar,...

 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 feb, 11:23
230 €

proprietar, etaj 2, 5 minute de metrou,

 • Suprafata 42 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 feb, 11:04
500 €

nr. 109, la colt cu magazin Digi, lux, parc 700 m, et. 3/8, 2 ac, totul e nou, bucatariei completa, masina de spalat, frigider, optional si cu...

 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 20 feb, 09:20
350 €

proprietar, cf.1, et. 6/8, 1+1, situat exact la capatul tramvaiului 41, plan 2 de blocuri, zona linistita. Vecinatati 13 Septembrie, Drumul Sarii

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 feb, 06:45
500 €

direct de la proprietar, zona cafenelelor, etaj 5/8, stradal, portar, 3 balcoane, renovat lux, mobilat Mobexpert, bucatarie de comanda, totul nou,...

 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 feb, 09:40
300 €

este situat pe bulevard, etaj 7, mobilat si utilat modern. Proprietar, nu colaborez cu agentii.

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 feb, 00:43
349 €

total mobilat Ikea, frigider, mas. spa., tv, aragaz, A/C, usa metal, 5/8, vedere parc, doua balcoane, unul inchis, g, f, t, p, direct proprietar,

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 feb, 21:53
 

an 1988, et. 5, modern, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, bloc reabilitat, proprietar;

 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 feb, 20:32
450 €

lux, recent renovat si mobilat complet, balcon cu vedere stradal, proprietar

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 feb, 12:23
340 €

balcon, et. 2/ 6, lift, bloc 2008, imobil supraveghetat video, mobilat lux, utilat complet. Proprietar,

 • Suprafata 93 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 16 feb, 14:48
1.300 Lei

et. 2, proprietar, 2 cam. in vila, conditii foarte bune, totul separat, liniste, parcare, utilitati incluse,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 15 feb, 21:59
375 €

proprietar, ultramodern, et. 8, bloc 2010, balcon si terasa, usa Mottura, 2x AC, Plasma, Masina sp. Samsung, Electro. Zanussi etc. Loc parcare....

 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 15 feb, 17:42
1.150 Lei

proprietar, 5/10, confort 1, apometre, gresie, faianta, usa metalica, termopan, parchet, masina spalat, cablu, 2+1 garantie, 15 min. metrou,

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 15 feb, 11:40
 

oferta proprietar, fara intermediari, o luna garantie, cf. 1, pret negociabil;

 • Decomandat
Bucuresti, 15 feb, 10:08
850 Lei

proprietar, cf. 2, renovat, mobila clasica, 2/4, centrala termica proprie, g, f, t, parchet, tv, internet, usa metalica, scara civilizata, bloc...

 • Suprafata 35 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 15 feb, 07:53
325 €

cf. 1, proprietar, et. 10/10, Renovat P-/+, dupa ora 15.00, nu colaborez cu agentiile,

 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 feb, 10:10
250 €

proprietar, ap. 2 cam., et. 6/10, balcon, renovat, mobilat modern, g, f, t, ac, bloc stradal, prima inchiriere,

 • Decomandat
Bucuresti, 13 feb, 21:27
 

proprietar, liber, contorizat, termopan, usa metalica, parcare, termen lung;

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 feb, 15:08
500 €

proprietar, et. 2/ 8, vedere bulevard, g, f, t, ac, usa metalica, 3 balcoane, locatie buna blocul de langa mag. Unirii, renovat, liber. Pret...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 feb, 14:32
230 €

proprietar, et. 2/9, curat, zona verde, contorizat, 10 min. metrou, disc.,

 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
Bucuresti, 13 feb, 14:00
290 €

proprietar, in bloc reabilitat termic, confort 1, linistit, langa parc, 5 min. de metrou, fara intermediari,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 feb, 13:45
300 €

proprietar ofer ap. 2 camere, et. 9/10, gresie, faianta, parchet, usa metal, bucatarie open space mobilata si utilata cu aragaz, frigider, bar,...

 • Suprafata 50 mp
Bucuresti, 13 feb, 13:14
800 €

proprietar, imobil nou situat in Decebal Tower, etaj 4/10, finisaje de calitate superioara, totul nou, parcare in subteran, monitorizare video si...

 • Suprafata 90 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 feb, 12:45
265 €

an constr. 1990, et. 4/4, proprietar ofer spre inchiriere ap. 2 cam., cf. 1, zugravit, luminos,

 • Suprafata 60 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 feb, 12:19
340 €

proprietar, et 5/8, 2 balcoane, liber, masina de spalat, televizor, aragaz, frigider, microunde 1+1 garantie,

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 feb, 11:32
 

ac, bucatarie utilata, masina de spalat, proprietar, liber, exclus agentii;

 • Decomandat
 • Nemobilat
Bucuresti, 13 feb, 08:43
500 €

proprietar, apartament cu vedere pe spate, ferit de zgomotul bulevardului, cu o vedere superba peste cartierul evreiesc. A fost renovat/ mobilat in...

 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 12 feb, 17:20
380 €

proprietar, inchiriez apartament agreabil, langa lacul Herastrau si mall Baneasa. Et. 1/4, an constructie 1981. Renovat, mobilat modern, ideal...

 • Suprafata 51 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 11 feb, 13:22
400 €

proprietar, conditii minime de inchiriere:1 luna garantie, 1 luna chirie, de preferat o persoana sau un cuplu serios,

 • Suprafata 44 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 feb, 23:00