Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 57 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
Text: proprietar
525 €

proprietar, apartament 2 camere decomandate, parter inalt in vila cu 2 etaje complet mobilat, living, dormitor, baie, bucatarie, terasa acoperita...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:19
550 €

Unirii, Calea Calarasilor, proprietar, apartament 2 camere plus birou, pretabil locuinta sau birouri,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:06
310 €

Traian, et. 1/2+m, 3 balcoane, nemobilat, utilat partial, disponibil imediat, pretabil firma/ locuit, direct proprietar, negociabil,

 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 18:58
1 Lei

proprietara, ofer 1 camera cu acces baie/bucatarie in ap. 2 camere(bloc) contra ingrijire/supraveghere batrana. Fara nici o contributie financiara....

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:00
250 €

zona, proprietar inchiriez ap. cu 2 camere, acces usor la metrou Crangasi, 15 min. pe jos, tramvai, 41, 44, 11, pret pe luna:

 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:50
350 €

Vivenda, 2 camere, modern, proaspat zugravit, toate imb., proprietar;

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:47
350 €

Confort Park Rezidential, primii chiriasi, totul lux, renovat acum, finisaje superioare, termopan, gresie, faianta, parchet, climatizare, totul...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:51
500 €

ap. 2 cam., modern, et. 4/4, centrala proprie, loc parcare, direct proprietar,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:18
 

zona Valea Argesului, Valea Ialomitei, ap. 2 cam., dotate, libere, chirie 1+1, de preferat familie tansara sau domane/ domnisoare, rog seriozitate,...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 29 aug, 20:36
700 Lei

Auchan, proprietar inchiriez la curte 2 camere, baie, bucatarie, curat, familie modesta,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 29 aug, 20:31
 

Sector 6, proprietar, 2 camere, contorizat, reabilitat, et. 2, pret negociabil;

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 29 aug, 20:24
250 €

central, proprietar, apartament bloc 1961, semidecomandat, mobilat modest, ac, masina spalat, liber. De preferat 2 studenti linistiti. Exclud...

 • Suprafata 43 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 29 aug, 17:49
280 €

stradal, bloc nou, bucatarie open, centrala proprie, contorizat, loc parcare, proprietar, liber, fara animale de companie, numai termen lung, etaj...

 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 29 aug, 14:49
330 €

Clucerului, str. Nicolae Racota nr. 2, proprietar, aer conditionat, masina de spalat, termopan, liber,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 29 aug, 11:53
500 €

Beller, str. Andrei Popovici proprietar, et. 3/4. Apartamentul este complet renovat, tot mobilierul este nou,

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 29 aug, 11:26
370 €

nr. 96, Bucuresti, proprietar, apartamente noi la cel mai bun pret, detalii pe site, metrou, foto site chiriemonaco.ro, disponibilitate imediata,...

 • Suprafata 63 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 29 aug, 10:59
450 €

Hilton, Radisson, proprietar, proaspat renovat, lux, finisaje premium, 2 ac, termopane de calitate, gresie, faianta, mozaic piatra naturala...

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 29 aug, 10:30
250 €

Kaufland, Colentina, proprietar, apartament et. 6/10, nemobilat, neutilat, parchet clasic, usa metalica, contorizat, bloc reabilitat termic, curat,...

 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 28 aug, 22:17
320 €

proprietar, inchiriez ap 2 camere, Militari Residence, acces ratb 138,178 la 10 min metrou Pacii, liber, et 1/9, an bl nou, termen lung. Exclus...

 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Chiajna, 28 aug, 18:40
400 €

Vacaresti, inchiriere direct la proprietar, ap. 2 cam., P/4, langa parc,

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 27 aug, 17:47
430 €

-Hercesa proprietar, Muncii, metrou Costin Georgian, bloc nou 2012, et. 5/11, mobilat modern, lux, contorizat, AC, CT, fara costuri de mentenanta,...

 • Suprafata 66 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 27 aug, 13:44
430 €

Vivenda gercesa proprietar, metrou Costin Georgian, bloc nou 2012, et. 5/11, 66 mp, mobilat modern, lux, contorizat, ac, CT, fara costuri de...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 27 aug, 13:09
 

ap. 2 camere asa cum vrei tu, mobilat si utilat modern, proprietar;

Bucuresti, 27 aug, 11:36
450 €

Proprietar,inchiriez ap .2 camere decomandat , complet mobilat si utilat,zona Dristor , bloc nou, et 4, const 2013, metrou-5 min, piata, Kaufland,...

 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 27 aug, 11:31
 

Afi, 2 cam., parter cu loja, linistit, ideal locuit, proprietar, fara intermediari;

 • Mobilat
Bucuresti, 26 aug, 22:34
1.200 Lei

nr. 53, vizavi Plaza, proprietar, 2 cam., etaj 8, bloc 1975, renovat, tel dupa ora 14.00,

 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
Bucuresti, 26 aug, 22:11
 

Toporasi, Petre Ispirescu, cf. 3, particular, proprietar, 2 apartamente cf. 3, et. 2-3, situate in str. Malcoci - 200 euro, Toporasi - 170 euro;

 • Mobilat
Bucuresti, 26 aug, 12:10
300 €

sector 2, 1984, 4/8, proprietar inchiriez ap. 2 cam.,

 • Suprafata 49 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 26 aug, 11:49
320 €

proprietar inchiriez ap 2 camere, p/10, balcon, gratii. Str Turda, RATB 41 pod Grand. Contorizat: gaze, lumina, apometre, caldura, 2 gr. sanitare....

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 25 aug, 19:58
370 €

Mall, 2 cam., an 2997, et. 1/4, centrala proprie, jacuzzi, aer conditionat, 2 balcoane, proprietar, disc.,

 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 25 aug, 14:46
300 €

metrou Leonida, proprietar, ap. 2 cam., in bloc nou-tip vila, et. 1/ 2, dec., 55 mp+2 balcoane mari inchise, finisaje superioare, mobilat...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Popesti - Leordeni, 25 aug, 14:26
230 €

proprietar inch. ap. cf. 2, etaj 10,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 aug, 22:27
 

P-ta Ialomitei, ofer cu chirie ap. 2 cam, fara proprietar, et. 4, mijloace multiple transp., ideal cuplu, alte variante, exclus intermediari, pret...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 aug, 15:25
 

metrou Dristor, Titan, Fizicienilor, Odobesti, proprietar, contorizat, reabilitat, salariati, provincie

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 aug, 13:58
500 €

Polona, ap. 2 cam., an 1940, parter/7, proprietar colaborez cu agentii imobiliare. Apartament cochet in vila reabilitata, la curte, civilizata,...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 aug, 12:53
475 €

Dacia ap. 2 cam., an 1948, et. 3/7, proprietar, colaborez cu agentii imobiliare. Apartament ultracentral, luminos, recent amenajat, mobilat si...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 aug, 12:46
 

ap. 2 cam., proprietar, renovat, et. 1/9;

 • Mobilat
Bucuresti, 24 aug, 11:52
300 €

Petre Ispirescu, proprietar, ap. cf. 1, et. 4/8 bl. 1982, proaspat zugravit, g, f, p, t, um, disponibil imediat,

 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 aug, 09:54
400 €

apartamen luxos, scara linistita, proprietar, vedere parc, 1/7, bloc reabilitat termic, mobilat stil, internet, aer conditionat, UM, termopane....

 • Suprafata 50 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 aug, 19:50
330 €

Marasesti, 2 cam., 8/8, proprietar,

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 aug, 13:29
250 €

metrou, 1980, 8/10, renovat, parcare, proprietar,

 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
Bucuresti, 22 aug, 20:36
230 €

- Tei, 1990, 8/10, liber, proprietar,

 • Suprafata 45 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 aug, 15:29
290 €

Ansamblul Rezidential Confort City, loc parcare gratuit, et. 6/11,renovat, mobilat modern si utilat, centrala, spatios si luminos, balcon, vedere...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 aug, 13:20
 

apartament 2 camere, direct proprietar vis-a-vis Cora Militari, complet dotat nou, zona metrou Lujerului;

 • Suprafata 50 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 aug, 09:44
230 €

Brancoveanu, Lamotesti, proprietar, etaj 2/4, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, apometre, net cablu, interfon, zugravit, sanitare...

 • Suprafata 42 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, 20 aug, 17:46
 

proprietar, fara comision, termen lung, urgent, seriozitate;

 • Utilat
Bucuresti, 19 aug, 22:42
430 €

proprietar, bloc reabilitat termic, mobilat lux, 2 x LCD, internet, aer conditionat, UM, termopane,

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 aug, 18:47
300 €

Pacii, stradal, proprietar, confort 1, etaj 3/4, modern, acces rapid RATB (336), metrou, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa...

 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 aug, 16:34
250 €

Auchan, proprietar, semimobilat, 250 euro + garantie, discutabil pentru termen indelungat,

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, 19 aug, 11:26
250 €

ap. 2 cam., proprietar, etaj 4/4, termen lung, bloc linistit majoritatea pensionari, prefer familisti, negociabil,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 aug, 12:31