Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 48 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
Text: proprietar
530 €

vizavi Hotel Radisson, et. 6/7, proaspat renovat, mobilat si utilat lux, la cheie, ultra modern, centrala, 2 aer conditionat, vedere panoramica,...

 • Suprafata 57 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:15
450 €

2 camere, 1992, etaj 2, complet modern, 2 min. metrou, acces rapid Ratb, direct proprietar, pe luna

 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:01
350 €

Aviatorilor si 2 minute de mijloacele de transport in comun, vis a vis de Club Nuba, are termopan, parchet, mobilat si utilat complet, aer...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:29
475 €

proprietar, inchiriez apartament cu 3 camere transformat in 2 camere, bloc 1990, reabilitat termic, et. 5/8, gresie, faianta, parchet, termopan,...

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 01:15
320 €

particular, proprietar inchiriez, fara comision, apartament 2 camere, et. 1/4,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:24
300 €

4/4, proprietar inchiriez ap. 2 camere, cu toate conditiile, + garantie,

 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:57
1.200 Lei

ap. 2 camere, bloc reabilitat, complet mobilat si utilat, parter, cu balcon mare mare, bine securizat, in apropiere a statiei Ratb, direct proprietar,

 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:36
600 €

Apartament 2 camere, etajul 2, Vitan Residence an 2016, 3 min. metrou Mihai Bravu, mobilat si utilat lux cu de toate, proprietar,

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:03
350 €

Proprietar, inchiriez apartament 2 camere, zona centrala, pozitionat la gura metrou Piata Muncii, la 15 minute de mers pe jos de magazinul Unirii,...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:00
250 €

et. 2/4, zona linistita, parc, loc parcare, proprietar, exclus agentii,

 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:52
 

proprietar ofera liniste in apartament cochet, conditii deosebite, toate utilitatile, in vila singura curte;

Bucuresti, ieri, 11:06
550 €

Direct proprietar, inchiriez apartament 2 camere decomadat, bucatarie deschisa. Bloc nou in complexul New Town, cu paza si parcare subterana....

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:05
290 €

Piata Sudului 4 minute de metrou, proprietar inchiriez apartament 2 camere, mobilat, utilat, centrala termica, parter din 8.

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:11
270 €

2/4, gresie, faianta, parchet, termop, usa metalica, apometre, net cablu, interfon, zugravit, sanitare noi, reabilitat termic, aragaz , frigider, 5...

 • Suprafata 42 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 03:20
365 €

inchiriez apartament de 2 cam. Parter. M+U+centrala termica, balcon+garaj personal+loc parcare. La 200 metri metrou Lujerului. Imediat piata, Cora,...

 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 00:10
420 €

inchiriere apartament 2 camere, sector 3

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 iul, 22:30
300 €

proprietar inchiriez apartament 2 camere pe Stefan cel Mare, renovet, termopan, nemobilat, spatios, bucatarie spatioasa.

 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 20 iul, 14:13
340 €

Auchan, bloc nou, 7/10, mobilat complet, doua balcoane, doua lifturi, termen lung, seriozitate, exclusivitate, contract.

 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 iul, 12:40
300 €

proprietar, inchiriez ap. 2 cam., zona Lujerului, Veteranilor, total renovat, utilat, nemobilat, prima inchiriere,

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 iul, 09:44
430 €

proprietar inchiriez apartament nou, 2 camere pe Calea Plevnei. Complet mobilat, utilat, AC, centrala proprie, paza, foarte linistit, vedere...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 iul, 09:40
400 €

proprietar inchiriez 2 camere decomandate, parter inalt in vila, zona Domenii, langa parc, piata, zona rezidentiala. Centrala proprie, garaj in...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, 20 iul, 09:36
500 €

proprietar inchiriez 2 camere lux, et. 13/14, 65 mp, bloc Monte Carlo Palace. Ap. este complet mobilat si utilat, este spatios, are 2 bai.

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 iul, 08:29
300 €

Bucur Obor, Colentina, vav Kaufland mobilat si utilat,etaj 2/10,bloc reabilitat termic, apropriere metrou, pret 300 euro/lunar + 1 luna...

 • Suprafata 50 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 iul, 00:06
300 €

Proprietar, inchiriez apartament 2 camere in Militari, Rasaritului, bloc reabilitat termic. Apartamentul etaj 7/10, decomandat. Este mobilat ca...

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 iul, 22:09
600 €

proprietar, impecabil, etaj 8/10, paza 24/24, curatenie inclusa, liber,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 iul, 21:05
1.100 Lei

proprietar, etaj 4/7,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 iul, 16:15
400 €

Militari Cora, Metrou Lujerului la 30m, Deasupra Mega Image, renovat, complet mobilat, termopan, AC, vedere spate ferit de zgomot bulevard,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 iul, 15:15
200 €

Luica, Piata Resita, decomandat, balcon, mobilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, frigider, masina de spalat, aer conditionat,...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 iul, 11:16
280 €

Proprietar inchiriez ap. 2 camere, Romancierilor, parter, semidecomandat, mobilat, renovat, utilat: masina de spalat, frigider, televizor, plita...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 iul, 16:13
350 €

etaj 4/10, renovat, curat, 5 min metrou, piata, parc, termen lung, contract Anaf, 1+1, vecinatati: Mosilor, Iancului, Mihai Bravu, Muncii,

 • Suprafata 59 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 iul, 15:48
280 €

proprietar, ap. decomandat, 60 mp, mobilat si utilat (aragaz, frigider, masina de spalat), g, f, um, apometre, parchet, zona linistita, 2 min....

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 iul, 12:34
230 €

p/4, cf. 1, neg., proprietar

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 iul, 11:43
600 €

proprietar, inchiriez ap. 2 cam., renovat, mobilat, utilat lux, totul nou, et. 2/7, sector 1. Disponibil oricand.

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 iul, 10:28
330 €

2 camere, curat, etaj 5/8, proprietar, negociabil,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 iul, 09:49
400 €

proprietar inchiriez apartament doua camere la parter in vila,

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 iul, 08:41
1.200 Lei

et. 2, an 2000, curte 1.000 mp, masina spalat, frigider, tv, liniste, zona buna, utilitati incluse in pret, parcare, proprietar,

 • Suprafata 60 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 iul, 22:15
300 €

proprietar 2 camere, 1986, et. 2, cf. 1, f, g, p, usa metalica, bloc reabilitat, mobila moderna, totul nou, apropiere Liberty Center,

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Utilat
Bucuresti, 17 iul, 21:20
450 €

proprietar inchiriaza apartament 2 camere, 1979, et. 6, mobilat modern, bucatarie echipata, masina de spalat, aer conditionat, interfon, doua...

 • Suprafata 60 mp
Bucuresti, 17 iul, 20:59
650 €

proprietar, bloc nou, superb, 100 mp, complet mobilat si utilat, terasa 32 mp, 2 bai, masina spalat vase, centrala proprie, 650 euro contract pe...

 • Suprafata 100 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 iul, 16:02
350 €

proprietar, ap. 2 cam. lux, exclus agentie

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 iul, 15:19
 

proprietar, et. 3/10, mobilat, utilat, liber, foarte curat.

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 iul, 14:45
500 €

proprietar 2 cam., et. 5/6, urgent, neg.,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 iul, 12:58
300 €

de inchiriat apartament cu doua camere complet mobilat si utilat. A fost inchiriat o singura data, se face contract si se declara la Anaf. Direct...

 • Suprafata 38 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 iul, 12:49
450 €

proprietar inchiriez apartament 2 camere in zona Vitan Mall, Str. Anastastie Panu nr 20, etaj 7/8, langa metroul Timpuri Noi. suprafata aprox.67...

 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 iul, 12:16
450 €

apartament cu doua camere in bloc cochet, renovat. Este mobilat si utilat complet, disponibil imediat. Finisaje noi, ac. Blocul se invecineaza cu...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 iul, 09:55
790 €

Cortina Residence, direct proprietar, ansamblu rezidential lux, apartament 2 camere, mobilat si utilat lux, 2 grupuri sanitare, balcon, paza...

 • Suprafata 73 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 16 iul, 16:00
550 €

proprietar inchiriez apartament 2 camere, etaj 1, complex rezidential New Town, Baba Novac. Apartamentul este mobilat, utilat, cablu TV, internet,...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 16 iul, 13:39
270 €

P/4, parchet, termopan, bucatarie utilata, apartament securizat, proprietar, plata chirie anticipat,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 iul, 13:04