Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 57 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
Text: proprietar
300 €

Tiriac Bank, proprietar, liber, etaj 2, termopan, aragaz, frigider,

 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:03
320 €

Parc, 2 camere, et. 3/4, 2 balcoane, mobilat, utilat complet frigider, aragaz, masina spalat, acces facil metrou, zonele Mihai Bravu, Timpuri Noi,...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:47
350 €

Delfinului, 2 camere, mobilat si utilat lux, protejat cu sistem de alarma, contract peste 2 ani , 2 luni chirie + 2 luni garantie, fara animale de...

 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:18
380 €

metrou, P-ta Norilor, Sincai, Timpuri Noi, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat/ utilat complet modern, pat...

 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:17
380 €

metrou, parc, recent amenajat, finisaje moderne, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat/ utilat, pat matrimonial, 2 canapele extensibile, 2...

 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:51
460 €

Banu Manta langa hotel Irisa, proprietar, 65 mp la bulevard, et. 7/9, open space, living, renovat complet finisaje lux mobilat modern total...

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:01
370 €

nr. 96, Bucuresti, proprietar, apartamente noi la cel mai bun pret, detalii pe site, metrou, foto site chiriemonaco.ro, disponibilitate imediata,...

 • Suprafata 63 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:53
300 €

Auchan, str. Ciucea, proprietar, confort 1, etaj 7/10, bloc reabilitat, gresie, faianta, parchet, aragaz, frigider si masina de spalat, renovat,...

 • Suprafata 57 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:31
425 €

Zepter, Emil Botta, bloc din 1994, et. 5/8, g, f, p, t, ac, renovat, usa metalica,

 • Suprafata 63 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 08:16
300 €

proprietar inchiriez urgent ap. 2 camere,

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 25 sep, 11:13
400 €

- Pridvorului inchiriere direct la proprietar ap. 2 camere, p/4, parc, disponibil imediat,

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 sep, 12:11
339 €

1 Mai, strada vile, apartament cochet in imobil constructie noua, total renovat, mobilat, utilat, centrala proprie, contorizat, curte, disponibil,...

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 sep, 10:46
 

-Petre Ispirescu, proprietar, et. 4;

 • Decomandat
 • Mobilat
Bucuresti, 23 sep, 23:04
300 €

camere, proprietar inchiriez, curat, bl. linistit, liber. Rog seriozitate,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 20:50
300 €

Rezervelor, proprietar direct, poze reale, loc de parcare asigurat gratuit, imobil 2012, centrala proprie, acces la transportul in comun, zona...

 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 18:55
380 €

Universitate, proprietar, pe termen lung apartament situat ultracentral in zona Cismigiu, amplasat la intrarea in parc, la 5 minute de...

 • Suprafata 48 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 16:40
350 €

metrou, proprietar, ap. 2 camere, etaj 6/10, renovat modern, nou, liber, termen lung, seriozitate,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 16:22
320 €

Vacaresti, vis a vis parc, 3/4, frigider, aragaz, masina de spalat, acces facil Timpuri Noi, Mihai Bravu, Nerva Traian, Dristor, proprietar serios,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 16:13
250 €

Prosper, proprietar ofer spre inchiriere apt. 2 camere, confort 1, decomandat, etaj 2, mobilat, utilat, termopane, parchet, luna garantie,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 12:03
320 €

Baba Novac, proprietar inchiriez ap. 2 camere, recent renovat, gresie, faianta, termopane,

Bucuresti, 23 sep, 11:26
550 €

Zepter, proprietar direct ap 2 cam et 7/10, ap este situat chiar la Bd Unirii Zepter, modern cu mobila Mobexpert, recent renovat cu toate...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 sep, 03:01
500 €

str.Marcel Andreescu nr.19, Proprietar-et.1, terasa-30 mp,curte-200 mp, termopan,gresie, parchet, usa met, mas spalat, monit-video BGS, mobila...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 sep, 21:28
430 €

str. Bach, nr. 4, proprietar, ap. 2 camere,

 • Suprafata 48 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 sep, 18:32
 

(Barca) sector 5, proprietar, apartament 2 camere;

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 sep, 18:29
300 €

metrou, proprietar, ap. 2 camere, etaj 6/10, renovat modern, termen lung, seriozitate, negociabil,

 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 22 sep, 17:23
500 €

ultracentral, Magheru 32-36, metrou, proprietar, et. 2/9, vedere stradala, contract,

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 sep, 16:49
1.600 Lei

parc Al. I. Cuza, proprietar, exclus agentii, apartament modern si elegant la intrare in parc, etaj 4, insorit, cu vedere in parc, Aleea Rotunda,...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 sep, 16:18
400 €

apropiere metrou, bloc reabilitat termic, et. 1/4, multiple imbunatatiri, termopan, parchet, ac, adiacent Floreasca, Baneasa, Dorobanti, proprietar...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 sep, 15:24
1.350 Lei

Piata Chibrit, Ion Mihalache nr. 168, proprietar, garantie 2 luni, curat, mobilat, utilat, vezi poze, fara TV,

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 sep, 14:35
250 €

Valea Argesului, proprietar, etaj 6/10, liber, renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, ac, frigider, aragaz, masina de spalat,

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 sep, 13:45
250 €

confort1, 4/10, imbunatatiri, proprietar, negociabil

 • Suprafata 49 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 sep, 13:01
430 €

colt cu Obor, proprietar et 4/8m izolat termic, renovat recent, balcon inchis apartamentul este foarte curat, zona linistita,

 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 22 sep, 12:44
290 €

intre Sala Palatului si Cismigiu, excelent amplasat, 40 mp, circular, et. 6/7, cu terasa, apartament renovat, aragaz, frigider, masina de spalat,...

 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 22 sep, 09:19
380 €

Postavarului, proprietar, inchiriez ap. 2 camere an 2008, et. 6, mobilat modern, 1+1, zugravit proaspat,

 • Decomandat
 • Utilat
Bucuresti, 21 sep, 21:49
300 €

- B-dul Carol I, inchiriez apartament 2 camere, direct proprietar, urgent, rog seriozitate, usor negociabil,

Bucuresti, 21 sep, 21:43
350 €

(McDonalds) direct de la proprietar apartament 2 camere - McDonalds (in spate) – 400 Euro negociabil, disponibil imediat, rog sa ma contactati...

 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 sep, 20:08
500 €

Dacia, 5,6 min. distanta de metrou, apartament restaurat nou, cu terasa superba, mobilata cu mobilier impletit; mobilierul din apt. este...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 sep, 13:20
450 €

fantani, proprietar, et. 3/8, loc parcare, apropiere metrou, 2 bai

 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 sep, 11:01
240 €

2 cam., centrala + aer conditionat, proprietar, negociabil + garantii,

 • Mobilat
Bucuresti, 20 sep, 15:33
350 €

Vatra Luminoasa, proprietar, stradal, parter, mobilat cu birouri, amenajat, pe luna

Bucuresti, 19 sep, 13:30
400 €

-ASE proprietar inchiriez pe termen lung, doua camere zona Piata Romana -ASE. Pret 400 euro/luna Tel: 021.440.04.07 sau 0727.745.236 rog seriozitate.

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 17 sep, 09:59
 

proprietar inch. apartament 2 camere;

 • Suprafata 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 16 sep, 18:29
450 €

intersectie Traian, proprietar, ap. 2 camere, et. 2/ 8, renovat totat,

 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 16 sep, 15:02
280 €

Soseaua Giurgiului, proprietar, apartament 2 camere, strada Soimus,

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 15 sep, 16:44
AFI
 

Cotroceni, parter cu balcon, zona linistita, verde, proprietar, fara intermediari;

 • Mobilat
Bucuresti, 14 sep, 22:52
300 €

-Apusului, proprietar, inchiriez ap. 2 cam., 2/9, loc parcare,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 sep, 21:33
199 €

exclus intermediari, 6/8, confort 1 ,chirie minim 2luni X 199 euro/luna +minim 199Euro garantie, contract ANAF, are: mobila, frigider mic, masina...

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, 14 sep, 20:47
250 €

-Marinescu, 1/4, confort 1, mici imbunatatiri, nu are aragaz, frigider, masina spalat, proprietarul nu doreste animale de companie,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
Bucuresti, 14 sep, 16:09
1.200 Lei

Luica, proprietar direct, ap. nou, in care nu s-a locuit deloc, cu 2 cam, cf. 1, et. 3/3, 60 mp, constructie noua, complet mobilat si utilat, totul...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 sep, 12:17
250 €

Sector 1, proprietar, etaj 2/ 4, g, f, p, centrala proprie, ap. 2 camere constructie 2010, balcon,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 sep, 11:08