Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 37 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
Text: proprietar
1.000 Lei

2 cam., repartitoare, apometre, proprietar,

 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:37
1.100 Lei

proprietar, circular, situat la 2 minute fata de statia de metrou Nicolae Grigorescu si 1 minut de Piata Matei Ambrozie, ap. este mobilat, gresie,...

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 14:23
600 Lei

camera in apartament cu doua camere, disponibila incepand cu data 5 decembrie. Apatamentul este situat la 10 minute de metroul Dimitrie Leonida,...

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:38
470 €

Sala Palatului, proprietar, langa parcul Cismigiu. Calea Victoriei, Universitate, complet renovat, complet utilat, complet mobilat modern,

 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:02
490 €

proprietar, pe termen lung cu contract, et. 2/8, mobilat, utilat modern, 3 balcoane, geamuri tripan. Vecin: metrou.

 • Suprafata 74 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 01 dec, 19:11
400 €

etaj 1/8, intrare si vedere stradala, proaspat renovat, posibilitate modificari de comun acord, tv lcd, internet, aer conditionat, jaluzele...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 01 dec, 16:18
350 €

proprietar, et. 2/8, stradal, mobilat si utilat, g, f, p, t, bloc linistit, apropiere de parc Cismigiu, Victoriei, Universitate, fara comision,

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 01 dec, 16:09
209 €

Proprietar, inchiriez apartament 2 camere decomandat, mobilat decent, utilat, et.7/10.Zona civilizata,Acces la toate mijloacele de transport in...

 • Suprafata 38 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 30 nov, 16:31
360 €

Proprietar, fara comision, rog exclus agentii. Apartament deosebit, transformat din 3 camere, living 37 mp, oferta si foto reale, termen lung,...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 30 nov, 15:29
400 €

picior pod Grand, prim proprietar inchiriez apartament 2 camere zona cartier Crangasi, statia lui 41, bloc reabilitat, stradal, complet utilat...

 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 29 nov, 20:24
920 €

Proprietar, ofer spre inchiriere apartament 2 camere confort 1 in zona Herastrau - complex rezidential de lux Cortina Residence finalizat in 2016....

 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 29 nov, 15:44
330 €

proprietar, 2/3, chiar si birou, renovat nou, g, f, p, t, um, aragaz, frigider, centrala Vaillant, liber din 01.12.2016,

 • Suprafata 53 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 29 nov, 11:11
350 €

Proprietar, fata in fata cu Mall Vitan, et 1/4, loc parcare, 2 aparate aer conditionat, mobilat, utilat modern

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 29 nov, 01:14
280 €

proprietar, prelungirea ghencea, 2 camere, spatioase in bloc nou, cu aer conditionat, la parter, cu parcare, mobilat si utilat, ratb la 50m.usor neg

 • Suprafata 85 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 28 nov, 22:46
310 €

Proprietar ofer ap 2 cam ,et 2 din 4,mobilat ,utilat ,bloc reabilitat termic,centrala termica proprie,zona linistita

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 28 nov, 20:33
320 €

5/8, mobilat, utilat complet frigider, aragaz, masina spalat, acces facil parc, Vacaresti, Timpuri Noi, Unirii, Mihai Bravu, Nerva Traian,...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 28 nov, 18:04
360 €

proprietar, stradal, etaj 2, mobilat modern, utilat complet. In apropiere de statia 330/335, tramvaie si metrou Bucur Obor.

 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 28 nov, 17:49
390 €

(comision 0) inchiriez apartament 2 camere, recent renovat, in Dristor langa metrou. Tel.,

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 28 nov, 16:51
300 €

proprietar inch. ap. 2 cam., etaj 5/10,

 • Decomandat
 • Mobilat
Bucuresti, 28 nov, 13:02
 

proprietar inchiriez apartament 2 camere, mobilat, renovat recent, bloc reabilitat, zona Policlinica Titan, perioada indelungata.

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 28 nov, 12:17
325 €

proprietar, etaj 1/3, modern 60 mp in vila 2010, complet nou, contorizat apa, gaz, curent. Economie de 50 euro/luna intretinere. Ideal cuplu....

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 28 nov, 12:15
560 €

stradal, totul lux, vedere deosebita, bloc reabilitat termic, proprietar tel., neg.,

 • Suprafata 61 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 28 nov, 11:34
330 €

bloc 2013, la 5 min de metrou Pacii, RATB, centrala, masina de spalat, cuptor, canapele noi, balcon inchis, AC, proprietar, intretinere f mica, loc...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 27 nov, 18:48
350 €

proprietar, etaj 4/10, aragaz, frigider, masina de spalat rufe, aer conditionat, proaspat zugravit,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 26 nov, 19:26
450 €

nou, bloc curat, ingrijit, supravegheat video, fara restantieri. Apartament, dressing. Balcon inchis,

 • Suprafata 50 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 25 nov, 21:49
750 €

etaj 1/9, corp B cu vedere la curtea interioara, spatios, modern, loc parcare subteran + boxa alaturata, contract ANAF inclus, disponibil, proprietar

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 nov, 21:15
300 €

et.1/10, bloc reabilitat termic, zona verde, linistita, apropriere parc, patinoar, Arena Nationala, contract ANAF minim 1 an, taxe in sarcina...

 • Suprafata 51 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 nov, 17:22
 

ap. 2 cam., vis-a-vis statie metrou Iancului, p/8, ideal si pt firma, direct proprietar.

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 24 nov, 13:38
1.400 Lei

proprietar, 1.400 L, 1luna+1 garantie, contract la ANAF. Et 4/10, balcon inchis, termopan, usa metalica, g, f, p, olx

 • Suprafata 41 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 24 nov, 11:01
400 €

spatios, se poate inchiria utilat si mobilat, renovat recent, etaj 1/10. Este pozitionat la 500 m de statia de metrou Piata Muncii si Dristor....

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, 24 nov, 10:02
260 €

3/4, apometre, g, f, laminat, um, termopan, liber, proprietar

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 nov, 13:10
350 €

vizionari de luni pana vineri 10-16, proprietar, chiriemonaco.ro toate detaliile,

 • Suprafata 63 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 23 nov, 12:10
550 €

proprietar, zona deosebita si linistita, decomandat, etaj 7 din 10, termopan, jaluzele ext., mobilat, utilat lux, pret negociabil

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 21 nov, 11:10
410 €

proprietar, parter/8, 2 balcoane inchise, scara curata + supraveghere video, parchet, termopan, aer conditionat, apometre, repartitoare. Fara...

 • Suprafata 61 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 20 nov, 17:27
430 €

proprietar, apartamentul este la et 8 din 10, 2 aparate de AC, gresie, faianta parchet, bloc reabilitat, utilat complet.

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 nov, 11:06
500 €

5 min .metrou, parter/4, liber, bine intretinut, centrala termica propie. Proprietar,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 07 nov, 17:43
550 €

2 camere de inchiriat pe Bulevardul Unirii. Locatie foarte centrala. Apartament mobilat (cu electrocasnice), cladire supravegheata video. Internet...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 04 nov, 09:58