Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 43 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
Text: proprietar
399 €

Mall Vitan, proprietar, bloc nou 2016, etaj 8/8, masina rufe cu uscator, plita gaz, cuptor electric, tv, aer cond, acces metrou, RATB, Mega Image,...

 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:36
200 €

metrou Jiului, Bucurestii Noi, semimobilat, modest sau la cerere nemobilat, proprietarul accepta sa-l inchirieze pentru muncitori, bloc reabilitat,...

 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 17:23
330 €

Turda, strada vile, apartament cochet in imobil constructie noua, total renovat, centrala proprie, contorizat, curte, disponibil, termen lung,...

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:54
700 Lei

-Margeanului, 2 cam., proprietar inchiriez ap. etaj 1/8, g, f, p, t, um,

 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 15:24
300 €

proprietar, etaj 2, balcon, complet mobilat si utilat modern, parchet laminat, pantofar, masina spalat, aer conditionat, bloc nou izolat termic, CT...

 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:16
450 €

Ferdinand I, bloc Ferdinand Residence, 3 min. metrou Iancului, bloc 2012, etaj 3/8, complet nou, modern, boxa, liber de la 1 noiembrie, proprietar....

 • Suprafata 64 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:56
450 €

parc, Palatul Copiilor, stradal, proprietar, vedere parc, etaj 8/10, confort 1, renovat si utilat complet modern: gresie, faianta, parchet, t, usa...

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 09:53
 

inchiriez apartament 2 camere bloc sau casa de la proprietar, pe termen lung;

 • Suprafata 42 mp
 • Nemobilat
Bucuresti, 19 oct, 21:29
320 €

apropiere statia de metrou, particular, ap. mobilat modern, renovat si complet utilat, ac, centrala termica proprie, loc de parcare, curte proprie,

 • Suprafata 48 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 oct, 20:54
450 €

Stirbei Voda, proprietar, 2 camere, 1994, 5/9, mobilat, utilat complet nou, vedere fata, paza, anvelopat, contract,

 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
Bucuresti, 19 oct, 20:40
270 €

1 Decembrie, proprietar, etaj 2/10, la 2 min. de gradinita 231 si 5 min. de scoala 196, bloc reabilitat, curat, liber,

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 oct, 19:57
250 €

Prelungirea Ghencea, Raul Doamnei, bl. A1 confort 1, masina de spalat, frigider, tv, aragaz, microunde si mobilat, et 2 din 4. . Direct de la...

 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 19 oct, 14:43
800 Lei

Crizantemelor proprietar inchiriez apartament 2 camere cf 2, etaj intermediar, centrala termica proprie, g, f, t, parchet, tv, cablu, ușă...

 • Semidecomandat
Bucuresti, 19 oct, 09:10
360 €

metrou, parc, Piata Norilor, Sincai, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat/utilat complet modern, pat matrimonial,...

 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 oct, 18:57
 

Berceni, proprietar inchiriez pe termen lung doar pentru firme ap. 2 cam. stradal parter/4 contorizat individual (accept modificari in apartament)....

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, 18 oct, 15:20
190 €

Piata Sudului, proprietar inchriez pe termen lung ap. contorizat individual gaz parter/4. Solicit garantie 200 { iar pretul este negociabil in...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, 18 oct, 14:55
 

ap 2 camere, direct proprietar;

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 oct, 14:29
260 €

proprietar, 2 cam, cf 1, etaj 8/10, gresie, faianta, t, parchet, UM, aer conditionat, modern, contorizat, 4 min. metrou, 1+1, zona linistita,

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 18 oct, 13:32
350 €

rond, vav gradina Palat Bragadiru, proprietar, 2/3, chiar pretabil birou, renovate nou, g, f, p, t, um, centrala Vaillant, liber din 01.12.2016

 • Suprafata 53 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 18 oct, 09:57
330 €

Lujerului, Veteranilor, apartament recent renovat. La 3 min. metrou, confort 1, mobilat modern, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,...

 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 oct, 22:15
790 €

Complex North Area Lake View, Zagazului, etaj 1/9, vedere curtea interioara, mobilat, loc parcare subterana cu boxa alaturata, contract ANAF...

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 oct, 13:50
290 €

Mall, Calea Vitan, 2 min. de Bucuresti Mall, proprietar, bloc 1989, etaj 6/8, vedere curte interioara, proaspat zugravit, termopan, gresie,...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, 17 oct, 13:33
600 €

Unirii 2 min., lux, deosebit, 1/4, proprietar, construit 2009, curte, locatie unica, intimitate, discretie si liniste, lcd, net, ac, masina spalat...

 • Suprafata 90 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 oct, 12:40
249 €

Compozitorilor, o statie de linia 41, Mega Image, etaj 3, balcon mare, mobilat complet, sufragerie noua, biblioteca, canapea extensibila,...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 oct, 11:44
 

V. Ialomitei, proprietar ap. 2 camere, et. 7, libere, dotate, curate, 2 doamne - domnisoare serioase, exclus intermediari, (1+1) neg.;

 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
Bucuresti, 17 oct, 11:23
400 €

Stirbei Voda, nr. 65, un apartament in al 2- lea rand de blocuri, disponibil pt. vizionari zilnic. Pret discutabil. Merita vazut, va astept la...

 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 oct, 11:22
450 €

Banu Manta langa hotel Irisa, proprietar, 65 mp la bulevard, et. 7/9, open space, living, renovat complet finisaje lux mobilat modern total...

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 oct, 10:05
370 €

nr. 96, Bucuresti, proprietar, apartamente noi la cel mai bun pret, detalii pe site, metrou, foto site chiriemonaco.ro, disponibilitate imediata,...

 • Suprafata 63 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 oct, 10:01
410 €

Zepter, Emil Botta, bloc din 1994, et. 5/ 8, g, f, p, t, ac, renovat, usa metalica,

 • Suprafata 63 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 oct, 09:36
450 €

Herastrau, Arcul de Triumf, Monte Carlo Palace, proprietar,

 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 17 oct, 09:03
 

Apusului proprietar, inchiriez apartament 2 camere, et. 2/4, zugravit, gresie,

 • Suprafata 53 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 15 oct, 12:06
250 €

vis-a-vis Billa, proprietar, ap. 2 cam., etaj 3/3, bucataria utilata, numai pentru locuit, parchet, aer cond., contorizat,

 • Semidecomandat
 • Nemobilat
Bucuresti, 14 oct, 14:25
1.100 Lei

an constr. 1986, et. 8, proprietar inchiriez ap. 2 camere,

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
Bucuresti, 14 oct, 14:19
250 €

langa Complex Primavara/Lidl proprietar, nou, et.8 /9, balcon, dotare si mobilare negociabile,

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, 14 oct, 09:58
450 €

10 min metrou, renovat recent lux, mobilier si electrocasnice Bosch noi, izolat termic total, 2x aer conditionat, geamuri tripan cu rulouri...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 oct, 16:02
300 €

cartier rezidential Cosmopolis, proprietar, mobila noua Ikea, modern, et. 7/10, tv, mas spalat, frigider, electrocasnice noi, paza, parcare,

 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 13 oct, 11:30
850 Lei

proprietar, 7/10, termen lung, o garantie,

 • Mobilat
Bucuresti, 12 oct, 20:16
329 €

proprietar, et. 1/8, an 1987, fara comison la agentii, neg.,

 • Suprafata 66 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 oct, 20:29
350 €

Prelungirea Ghencea, apartament 2 camere (70 mp) + parcare, direct proprietar, zona Cartierul Latin,

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 oct, 15:19
390 €

proprietar, cu electrocasnice si televizoare in fiecare camera, masina de spalat rufe noua, canapea living extensibila, balcon inchis, apartamentul...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 10 oct, 10:38
300 €

proprietar, renovat,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 06 oct, 22:26
300 €

proprietar inchiriez ap. 2 camere+ balcon, nu a mai fost inchiriat, curat si renovat, etj 1, pe spate, liniste si bloc civilizat, zona buna Ghencea...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, 02 oct, 16:40
350 €

Delfinului, 2 camere, mobilat si utilat lux, protejat cu sistem de alarma, contract peste 2 ani , 2 luni chirie + 2 luni garantie, fara animale de...

 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, 26 sep, 14:18