IMOBILIARE INCHIRIERI apartamente 2 camere (683 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
DRUMUL TABEREI - Valea Oltului, (Lidl Valea Danului), parter inalt, centrala termica proprie, renovat acum, modern, aer conditionat, hota, terasa, usa metalica, liber. Mega, Lidl, Pasion,...
0763.273.721
; imob.cristina@yahoo.com
26 Jul 05:00
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 € renovat!! B
PACHE PROTOPOPESCU,  Matei Voievod (5 minute metrou Iancului), bloc stradal, reabilitat, etaj 2, foarte spatios (70 mp), centrala termica proprie, mobilat si utilat complet, modern, Tv Lcd, aer...
0763.273.721
; imob.cristina@yahoo.com
26 Jul 04:47
suprafata 70 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
400 € ocazie!!! B
DRISTOR, inchiriez in regim hotelier 150 lei/ 24 ore, la mai multe zile pretul este negociabil, apartamentul se afla langa metrou Dristor 1, arata ca in poze, la inchiriere sa aveti...
0760.718.523/ 0771.532.951
26 Jul 02:57
suprafata 60 mp
decomandat
utilat partial
mobilat
150 L B
DRISTOR,  metrou, str. Ion Tuculescu, et. 1/10, acum totul nou amenajat, balconul va fi inchis, prima inchiriere, mobilat strict, utilat, flexibilitate, termen lung, costuri minime,...
0722.274.245
26 Jul 02:33
suprafata 46 mp
semidecomandat
utilat
mobilat partial
275 € B
COLENTINA,  Dna., Ghica, Rau, stradal, fata, apartament impecabil, spatios, super modern, foarte frumos, luminos, pozitiv, 4/8, geam la baie, debarale, logie foarte mare, contorizat,...
0722.274.245
26 Jul 02:15
suprafata 63 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
320 € B
DRISTOR,  metrou, Baba Novac, metrou, exact, Dristor, stradal, decomandat, amenajat, etaj 6/10, semi mobilat, utilat, balcon inchis, contorizat, pozitie excelenta, bloc foarte bun,...
0722.274.245
26 Jul 01:22
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat partial
280 € B
TITAN,  Bld. 1 Decembrie, apart. 2 camere, confort 1, bloc stradal, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica totul este nou, foarte curat, cablu internet,...
0724.681.908
25 Jul 23:36
suprafata 56 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 € B
DECEBAL Voronet etj 1/4, mobilat modern, cu imbunatatiri gresie, faianta, parchet, t, usa metalica liber, vedere mixta, pret discutabil,
0721.607.265
25 Jul 23:12
suprafata 64 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 € B
TITAN,  Evocasa Optima, 7 min. metrou 1 Decembrie, constructie noua, open space cu living, 60 metri patrati, 3/11, balcon mare, complet independent din pdv al utilitatilor, mobilat si...
0723.602.040
25 Jul 23:03
suprafata 60 mp
utilat
mobilat
330 € luna B
VITAN,  Mall, Vitan Residence 2, etaj 3/13, bloc 2013, metrou si market la 1 minut, nou, lux, 2 LCD, mobila living Ikea, cabina dus, loc de relaxare ultimul etaj cu gazon, paza 24/24,...
0724.515.035
; luciancarare@ymail.com
25 Jul 22:51
suprafata 64 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
440 € B
LACUL TEI,  Parcul Circului, 2 camere, balcon 17mp, vedere panoramica Parcul Circului, etaj 8/8, renovat recent, complet mobilat si utilat, 2 aer conditionat,
0727.770.862
25 Jul 22:29
suprafata 65 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
400 € luna B
SALAJ  -Pricopani, proprietar;
0731.765.566
25 Jul 22:03
utilat
mobilat
B
13 SEPTEMBRIE,  Prosper, Biserica, modern, confort 1 sporit, bloc izolat, imbunatatiri multiple, toate conditiile locuinta, acces rapid Sebastian, AFI Cotroceni Mall, Razoare, Panduri, Eroilor,...
0724.302.336
25 Jul 22:02
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
290 € 299 € B
DRUMUL TABEREI  -Timisoara, 5/10, parchet, termopan, semimobilat modern, renovat total,
0724.321.698
25 Jul 21:46
270 € B
VICTORIEI  -Veronica Micle, p/10, renovat, mobilat modern, parchet, termopan,
0723.627.531
25 Jul 21:45
semidecomandat
280 € B
DRUMUL TABEREI  -Ialomitei, 10/10, parchet, termopan, aer, mobilat mdoenr,
0723.627.531
25 Jul 21:42
decomandat
230 € B
PANDURI,  Cotroceni, et. 5, stradal, modern, renovat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, aer conditionat, spatios, luminos, contorizat. Scara curata, civilizata. Termen lung. Liber....
0761.066.200
; imobiliare.az@gmail.com
25 Jul 21:41
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
330 € B
BANEASA,  str. Baneasa, proprietar, agreabil, aerisit, langa Antena 1, parc Herastrau. Etaj 1 din 4, constructie anti-seismica 1981. Renovat, mobilat modern, ideal familie tanara. Fara...
0740.609.547
25 Jul 21:39
suprafata 51 mp
decomandat
utilat
mobilat
420 € 450 € B
VICTORIEI PIATA,  in intersectie, chiar in Piata Victoriei, proprietar, apartament penthouse cu terasa, 59+33 mp terasa, 2 lifturi, etaj 12/12, imobil nou, paza si supraveghere video, Contract...
0720.223.531
25 Jul 21:27
suprafata 93 mp
decomandat
utilat
mobilat
700 € B
RAHOVA  - Buzoieni, p/8, faianta, gresie, parchet, t, renovat,
0723.949.182/ 0784.558.669
25 Jul 21:19
suprafata 52 mp
utilat
mobilat
230 € B
LACUL TEI vis a vis de Parcul Circului, apartament 2 camere, etaj 1, bloc renovat, mobila noua, aer conditionat,
0723.357.424
25 Jul 21:00
325 € B
MAGHERU,  metrou Piata Romana, Scala, Atheneu, stradal, termopan,
0748.133.331/ 0722.654.458
25 Jul 20:56
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
320 € B
13 SEPTEMBRIE,  JW Marriott Bucharest Grand Hotel, securizat, bloc special, 1986, vest, de lux, nelocuit, prima inchiriere, totul nou, etaj 5/ 8. Zonal, Ministerul Apararii Nationale,...
0761.066.200
; imobiliare.az@gmail.com
25 Jul 20:51
suprafata 62 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
450 € B
BERCENI,  sector 4, ofer apartament cu 2 camere, gresie, faianta, termopan, parchet,
0723.572.760
25 Jul 20:31
utilat
mobilat
230 € B
MILITARI, 4/8, confort 1, faianta, gresie, t, gaze separat, stradal,
0744.994.267/ 0768.171.907
25 Jul 20:29
utilat
mobilat
230 € B
CALARASILOR CALEA, 2 camere sau 3 camere, bloc nou, la cheie;
0725.038.888/ 0744.381.354
25 Jul 20:20
utilat
mobilat
B
DRUMUL TABEREI  stradal, termopan, gresie, faianta, parchet, a/c, masina de spalat, mobilat tineresc, pat matrimonial, canapea extensibila, 2 lifturi, liber.
0763.554.885/ 0725.740.601
25 Jul 20:14
suprafata 57 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
250 € B
MILITARI, Apusului, confort 1 parter din 4, constructie 1986, totul tineresc, termopan, gresie, faianta, parchet, 2 aer conditionat, 2 tv, masina de spalat, liber,
0725.740.601
25 Jul 20:14
suprafata 57 mp
decomandat
utilat
mobilat
260 € B
DRUMUL TABEREI, apartament ultramodern, renovat total, instalatii apa si electricitate noi, la etajul 3/4 al unui bloc termoizolat. Distanta de 50 m fata de piata Chilia Veche. Bucataria, baia,...
0722.594.526
25 Jul 20:01
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat partial
290 € B
BERCENI, apartament 2 camere confort 2, semidecomandat, mobilat,
0726.970.384
25 Jul 18:56
semidecomandat
utilat partial
mobilat
200 € B
UNIRII,  Burebista stradal, langa rond Alba Iulia, masina de spalat, aer conditionat, tv, frigider, aragaz, scara foarte curata cu paza,
0752.703.232/ 0752.703.232
; sorin@sorinraducu.ro ; www.sorinraducu.ro
25 Jul 18:51
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
330 € B
UNIRII,  Traian, confort 1, mobila moderna, etajul 6/8, gresie, faianta, parchet, termopane, aragaz, frigider, masina de spalat, aer conditionat,
0761.532.117/ 0722.542.692
25 Jul 18:49
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 € luna B
MOSILOR  1 minut Pizza Hut, 7/8, confort1, mobilat si utilat complet, inclusiv masina spalat, toate imbunatatirile: gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat, bloc reabilitat, scara...
0734.536.795
25 Jul 18:38
suprafata 58 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
395 € B
FLOREASCA,  Mozart, etaj 1/3, mobilier modern de buna calitate, foarte curat si cochet. Dotari: gresie, parchet masiv, termopan, usa metalica. Vecinatati: Barbu Vacarescu, Dorobanti, Stefan...
0725.137.134/ 0727.100.380
; office@revest.ro ; www.revest.ro
25 Jul 18:22
suprafata 45 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 € B
UNIRII BULEVARDUL, apartament situat pe Bd. Unirii, etaj 3/8, 65 metri patrati, D, confort 1, 3 balcoane- 2 inchise, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, apometre, mobilat si...
0762.021.270
; ancamilitaru.rezo@gmail.com
25 Jul 17:46
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
500 € B
BASARABIA  Diham, metrou, etaj 3/10, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, nemobilat (mobilat)/utilat, balcon inchis, bloc reabilitat. Vec: Costin...
0752.099.439
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
25 Jul 17:46
suprafata 54 mp
decomandat
utilat
nemobilat
270 € B
ARCUL DE TRIUMF,  Averescu, transformat din 3 cam, 5/9, finisaje de calitate, parchet, gresie, faianta, termopan, 2 balcoane, bloc reabilitat, constructie 1982, aer conditionat, spatii...
0724.590.266
; steluta.sterpu@eurocityestate.ro
25 Jul 17:45
suprafata 76 mp
decomandat
utilat
mobilat
500 € B
DRUMUL TABEREI,  Argesului, 2 camere, decomandate, etaj 4, mobilate si utilate, liber, 240 € discutabil+garantie,
0770.438.713/ 0769.088.539
25 Jul 17:43
suprafata 50 mp
mobilat
240 € B
COMPLEX AVANGARDE,  Militari, mobilat si utilat partial, etaj 3/4, complexul dispune de piscina, paza, loc de joaca, loc de gratar, se poate mobila si utila la cerere. Pret negociabil,
0757.529.685
; office@eurozepimobiliare.ro
25 Jul 17:32
suprafata 44 mp
decomandat
utilat partial
mobilat partial
290 € B
UNIRII  Splai, Complex Confort City centrala proprie, totul nou, lux, finisaje superioare, termopan, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, balcon, ultramodern, pat matrimonial,...
0755.075.908/ 0755.075.900
; unirii@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
25 Jul 17:26
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
280 € B
BABA NOVAC,  Dristor, Titan, et. 8/10, mobilat si utilat complet si modern, cu imbunatatiri, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, aer conditionat la cerere, balcon inchis, liber,10...
0725.414.290
; madalinachirica@hotmail.com
25 Jul 17:14
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € luna B
CONFORT CITY  Complex, finisaje lux, centrala proprie, renovat 2016, totul nou, primii chiriasi, etajul 1/9, finisaje lux, parchet masiv, gresie, faianta, electrocasnice incorporate noi, 2...
0744.514.513
; unirii@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
25 Jul 17:14
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 € B
PACHE PROTOPOPESCU,  Matei Voievod (5 minute metrou Iancului), bloc stradal, reabilitat, etaj 2, foarte spatios (70 mp), centrala termica proprie, mobilat si utilat complet, modern, Tv Lcd, aer...
0763.273.721
; imob.cristina@yahoo.com
25 Jul 17:12
suprafata 70 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
400 € ocazie!!! B
BRANCOVEANU, metrou, etaj 3/8, mobilat modern si utilat complet, spatios, liber. Vecinatati: Piata Sudului, Oltenitei, Obregia, Nitu Vasile, Vacaresti, Tineretului Parc, Eroii Revolutiei,...
0752.108.965
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
25 Jul 17:09
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 € B
13 SEPTEMBRIE,  Ion Urdareanu, Panduri, confort 1, etaj 4/8, cu imbunatatiri, contorizat, aer conditionat, bloc reabilitat,
0752.036.997/ 0765.400.929
25 Jul 17:07
suprafata 68 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
300 € B
TINERETULUI,  5 minute de metrou, Mega Image, vedere catre parc, pozitie excelenta, spatios, etaj 8/10, gresie, faianta, parchet, usa metalica, termopan, usi interior schimbate, nu are...
0760.663.199/ 0768.394.944
; diamon.imobiliare@gmail.com
25 Jul 16:47
suprafata 54 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
270 € B
BABA NOVAC ROND, etajul 3/8, spatios, curat, renovat, contorizat, toate imbunatatirile, mobilat si utilat complet, liber, 1+1. Vecinatati: Dristor, Campia Libertatii, Titan IOR, Constantin...
0731.324.660
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
25 Jul 16:35
suprafata 57 mp
mobilat
330 € B
BANEASA,  Gradina Zoo, Ambasada SUA, mobilat si utilat complet, in vecinatate cu Aviatiei, Pipera, Aeroportul Otopeni, centre comerciale (Baneasa Shopping City, Carrefour, Ikea) parcare,...
0724.798.495
; ionut.lotca@topis.ro ; www.topis.ro
25 Jul 16:26
suprafata 76 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
600 € B
TITAN,  metrou, piata Trapezului, confort 1, parter/4, mobila moderna, gresie, faianta, parchet, termopane, aer conditionat, frigider, aragaz, masina spalat,
0761.532.117/ 0722.542.692
25 Jul 16:26
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € luna B
UNIRII,  Alba Iulia, strada Cezar Boliac in spate la Decebal si Bld. Unirii, renovat 2016, complet renovat acum de la caramida, termopan PVC 7 camere, gresie moderna, centrala, ideal...
0734.930.841
; adrian@adrianciorita.ro ; www.AdrianCiorita.ro
25 Jul 16:24
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat partial
mobilat partial
400 € B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 26 Jul 2016
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD