IMOBILIARE INCHIRIERI apartamente 2 camere (1171 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
ODAI,  Adiacent, sector 1, foarte spatios, imobil 2012, etajul 2/3, finisat, nou, centrala proprie, loc parcare subteran,
0723.603.354/ 0726.710.057
; www.imobilistranzactii.ro
22 Oct 01:45
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
370 €
IF
Berceni Inchiriez apartament 2 camere comfort 1 sporit recent renovat zona linistita etaj 4/10 bloc fara datornici.mai multe detalii la tel
0763.595.687
; ispramnicelualexandru@yahoo.com
21 Oct 23:38
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
240 €
B
CRANGASI CALEA  - Podul Grant, et. 4/10, mobilat modern, vedere stradala, 1+1,
0723.196.326
; ellimob_realestate@yahoo.com
21 Oct 23:36
suprafata 52 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
260 €
B
Berceni proprietar, metrou Dimitrie Leonida, str.Drumul Fermei, garsoniera dubla, bloc nou 2014, mobila noua, utilata complet, centrala proprie, aer conditionat, contorizat, loc de...
0761.638.525/ 0728.674.650
; re_nutza@yahoo.com
21 Oct 23:08
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 €
B
Aviatiei aviatiei, ap. in bloc nou 2014, et.3, 2 lifturi, complect utilat si mobilat, AC., CT. proprie, contorizat complect, loc parcare
0754.425.058/ 0748.156.911
; hs17hs@gmail.com
21 Oct 21:59
suprafata 60 mp
utilat
mobilat
600 €
B
2 Camere Victoriei recent renovata, mobilata complet, situata in Piata Victoriei, foarte aproape de statia de metrou Piata Victoriei la 3 minute distanta. Bucatarie complet utilata si mobilata.
0751.709.907
; htimobiliare@gmail.com
21 Oct 21:09
suprafata 40 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
370 €
B
13 septembrie mobilat si utilat lux, calea 13 septembrie stradal. . apometre repartitoare caldura, gresie, faianta parchet, termopan, AC, usa metalica, masina de spalat, LCD. contract...
0722.528.005
; adi76tudor@yahoo.com
21 Oct 20:53
suprafata 56 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 €
B
DRISTOR,  Baba Novac, parter din 4, finisaje lux, renovat recent, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, centrala termica, usa metalica totul nou si de cea mai buna calitate primul...
0753.075.109
21 Oct 20:27
suprafata 52 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
275 €
B
2 Cam Dristor Metrou Apartament 2 camere, recent renovata, mobilata complet, situata in Dristor pe strada Complexului, foarte aproape de statia de metrou Dristor la nici 3 minute distanta. Bucatarie...
0751.709.907
; htimobiliare@gmail.com
21 Oct 19:49
suprafata 54 mp
decomandat
utilat
mobilat
375 €
B
BERCENI,  Brancoveanu, Argeselu, gresie, faianta, termopane, parter/p+4, mobilat, chirie, garantie,
0764.447.813
; mohai.gheorghe@yahoo.com
21 Oct 19:46
suprafata 52 mp
semidecomandat
utilat partial
mobilat
1.000 L
B
Titan-Auchan Titan-Auchan, 2 camere, et 9/10, mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon termopan, usa metalica, sistem alarma, usa metalica, internet wi-fi, loc...
0722.261.668
; ionut.oprea@pdgroup.ro
21 Oct 19:41
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €
B
PARCUL CAROL, Victoria Invest Imobiliare va ofera spre inchiriere un apartament cu 2 camere situat in ansamblul rezidential City Center din Bucuresti, zona Unirii - Cosbuc, mobilat modern,...
0762.005.018/ 0762.005.019
; victoriainvestimob@gmail.com ; www.inchirieriapartamentenoi.ro
21 Oct 19:33
suprafata 75 mp
decomandat
utilat
mobilat
600 €
luna
B
STEFAN CEL MARE  Central Park, 2 camere, etaj 5, finisaje lux, 2 bai, 2 balc, unul de 10 metri patrati, centrala termica de tronson, loc de parcare in subsol,
0746.296.678
; office@eurocityestate.ro ; www.eurocityestate.ro
21 Oct 18:43
suprafata 75 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
675 €
B
BRANCOVEANU,  metrou, 5/8, confort 1 sporit, mobilat modern, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, foarte curat, ideal cuplu, 1+1, negociabil,
0737.414.527
21 Oct 18:24
suprafata 64 mp
decomandat
utilat
325 €
B
TITAN,  parc, metrou, decomandat, liber, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, contorizat. Vecinatati: Camil Ressu, Theodor Pallady, Parc IOR, Nicolae Grigorescu,...
0752.099.439
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
21 Oct 17:52
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €
B
DRUMUL TABEREI,  Favorit, confort 1 sporit, bloc Z special, bloc foarte civilizat, zona verde, spatii de parcare, etaj 9, 2 lifturi,
0722.200.209
; catalintanase50@yahoo.com
21 Oct 17:45
suprafata 61 mp
decomandat
utilat
mobilat
200 €
B
UNIRII,  Nerva Traian, bucatarie mobilata si utilata, renovat recent, gresie, faianta, parchet, pvc, usa metalica. Vec: Mall Vitan, Alba Iulia, Dristor, Decebal, OIA 50509,
0752.099.439
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
21 Oct 17:41
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
380 €
B
Dristor-Mcdonalds DRISTOR-SHAORMA, inchiriez apartament 2 camere, bloc stradal, etajul 4/10, liber, a/c, aragaz, frigider, ma?ina de spalat, acces metrou 2 minute
0744.636.660
; office@dinamicimobiliare.ro
21 Oct 17:31
suprafata 57 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €
B
LACUL TEI  Teiul Doamnei, etaj 5/10, renovat complet, toate amenajarile de calitate, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat/ utilat nou, liber, avans 1+1, geam baie,
0723.041.610/ 0766.272.562
; vlad.trimbitasu@nelboimobiliare.ro
21 Oct 17:17
semidecomandat
270 €
B
MILITARI,  Agip, semistradal, etaj 2/10, doua aer conditionat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal., cabina de dus cu hidromasaj, masina de spalat rufe si vase, uscator, combina...
0721.640.860
; turcu.ramona@yahoo.com
21 Oct 17:09
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €
B
UNIRII,  Negru Voda, Institutul Bancar, 2/8, bloc nou, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, aer conditionat, scara supercivilizata, apropiere Metrou Unirii, Pta Romana,
0743.274.565/ 0743.274.566
; office@acorimobiliare.ro
21 Oct 17:07
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
530 €
B
CAROL PARC, vila 2009, etaj 1, intrare separata, renovat, foarte ingrijit, camere mari, baie mare, bucatarie deschisa, mobilat modern, centrala, parcare,
0728.415.944/ 0745.540.560
21 Oct 16:57
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
300 €
B
MUNCII PIATA,  Muncii- Calea Calarasilor, ap in vila de 2 cam, amenajat, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, usa metalica, centrala proprie, liber, avans 1+1,
0767.878.574
; vyo.imob@yahoo.com
21 Oct 16:54
suprafata 54 mp
decomandat
utilat
mobilat
1.500 L
1.600 L
B
MOSILOR,  Dacia, ap. 2 camere, stradal. et 2/10, amenajat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, apometre, repartitoare, liber, contract ad. financiara,
0767.878.574
; vyo.imob@yahoo.com
21 Oct 16:47
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
380 €
B
Nerva Traian Foisorului inchiriez apartament 2 camere, confort 1 decomandat, et 5/8, an 1989, sup=65mp, mobilat si utilat modern, avans 1+1garantie, liber, negociabil.
0725.226.503
; mauwis101@yahoo.com
21 Oct 16:40
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
320 €
B
UNIRII,  Horoscop, langa metrou, renovat, et 8/9, modern, contract inreg, aer conditionat, tv, aprop Decebal, Alba Iulia, 13 Septembrie, Marriott, Libertatii, Coposu, Nerva, Vitan,...
0760.101.098
; claudiu.imobiliare@gmail.com
21 Oct 16:32
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
420 €
B
UNIRII,  Cantemir, modern, de calitate, finisaje de lux, posibilitate parcare, contract inregistrat la ad. fin, liber, centrala proprie, acces usor catre Tineretului, Timpuri Noi, Oct....
0736.626.900/ 0737.185.395
; grandcityimobiliare@yahoo.com
21 Oct 16:26
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
500 €
B
TITAN,  metrou, 5/10, confort 1, inclusiv masina de spalat, frigider, aragaz, gresie, faianta, usa metalica, foarte curat, liber, 1+1, negociabil,
0737.414.527
21 Oct 16:25
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
295 €
B
IMGB  Popesti Leordeni (10 minute pana la metrou), imbunatatiri, apartament nou, etaj 4/4,
0768.466.510
21 Oct 16:16
suprafata 68 mp
nemobilat
350 €
B
PANTELIMON,  P-ta Delfinului, ap. la etajul 3, cu 2 balcoane, bloc civilizat, cu 2 lifturi, constructie dupa 1980, mijl. transport, piata, liber,
0721.463.075/ 0729.742.218
; sirbutamara@yahoo.com
21 Oct 16:13
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
210 €
B
UNIRII Horoscop, intrare vedere stradala, 20 metri metrou, renovat recent finisaje de calitate, mobilat si utilat modern, canapea extensibila, aer conditionat, masina de spalat, tv,
0755.978.822
21 Oct 16:06
suprafata 68 mp
decomandat
utilat
mobilat
450 €
B
UNIVERSITATE,  metrou, proaspat renovat, mobilat si utilat lux. Imbunatatiri: parchet, gresie, faianta, termopan, usa metalica. dotari: Tv, aer conditionat, masina de spalat, frigider, aragaz....
0737.504.517
; ofice@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
21 Oct 15:57
suprafata 50 mp
utilat
mobilat
400 €
B
BERCENI,  P-ta Sudului, bloc nou, finisaje premium, contorizat individual, centrala, balcon, la 2 statii de Metro P-ta Sudului si Mall, echipat complet, cuptor, plita, masina spalat,...
0722.818.515
; ionut_paraschivoiu@hotmail.com
21 Oct 15:51
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
360 €
luna
B
MILITARI,  Politehnica, etaj 3/10, confort 1, modern, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat,
0723.118.758/ 021.430.37.40
; stentorintermed@yahoo.com
21 Oct 15:49
decomandat
utilat
mobilat
300 €
B
ULTRACENTRAL,  Batistei, Vasile Lascar, parter, studio deosebit in vila, supanta, scara interioara, finisaje noi, moderne, liber, ideal birouri, locuinta, langa: Universitate, Dacia,...
0756.880.880
; pma_imobiliare@yahoo.com21 Oct 15:45
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat partial
480 €
B
GHENCEA, 2 camere, confort 1, 67 metri patrati, mobilat, totul nou, gresie, faianta, baie, bucatarie, etaj 9/10, 230 € si Favorit, 2 camere, modest mobilat, etaj 3/9, 250 €;
0721.928.247
21 Oct 15:45

B
VITAN,  Splai, Rin Grand Hotel, bloc 2009, etaj 4/ 13, totul nou, prima inchiriere, mobilat si utilat modern, paza, fitness, piscina, paza, aprop. Unirii, Alba Iulia, Decebal, Nerva,...
0760.101.098
; claudiu.imobiliare@gmail.com
21 Oct 15:32
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 €
lux
B
LACUL TEI,  Parcul Circului, foarte spatios, etaj 1/P+2, spatios, baie, bucatarie, zugravit, cu parchet, pentru birou firma/ locuinta, parcare proprie. Vecinatati: Facultatea de...
0731.877.269
21 Oct 15:18
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
nemobilat
299 €
B
STIRBEI VODA, 2 camere, 1970, etaj 4, pentru 10 luni, fara agentii, bloc linistit,
0727.274.420
21 Oct 15:12
suprafata 50 mp
mobilat
900 L
luna
B
ROMANA PIATA,  Cafe Milano, bloc 1982, etaj 9, deosebit, toate dotarile, modern, albastru, 2 balcoane, paza 24/24, langa: Magheru, Victoriei, Dacia, Universitate, Balcescu, Cismigiu, Dorobanti,
0756.880.880
; pma_imobiliare@yahoo.com
21 Oct 15:11
suprafata 70 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
500 €
550 €
B
UNIRII,  Horoscop, langa metrou, 2 min. Tribunal, renovat, etaj 8/9, mobilat si utilat modern, contract inreg, usa metalica aer conditionat, tv, aprop. Decebal, Alba Iulia,13 Septembrie,...
0760.101.098
; claudiu.imobiliare@gmail.com
21 Oct 15:10
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
420 €
modern
B
BERCENI  Big (Str.Secuilor) 2 camere, confort 1, parter /8, mobilat si utilat doar pentru birouri -firme, bloc stradal, vedere stradala, loc parcare ,
0766.661.621
21 Oct 14:58
suprafata 50 mp
semidecomandat
320 €
B
DRUMUL TABEREI,  Valea Oltului, bloc reabilitat, 6/10, mobilat si utilat nou, renovat total, liber,
0770.438.713
; liana.ghenciu@gmail.com
21 Oct 14:58
suprafata 40 mp
decomandat
250 €
B
BABA NOVAC,  C. Libertatii, 2 camere, 9/10, renovat acum, mobilat tineresc, faianta, gresie, t, usa metalica aer conditionat, tv, masina spalat,
0727.245.832/ 0768.503.537
21 Oct 14:51
semidecomandat
utilat
250 €
B
TITAN,  Ozana, 2 camere, 4/4, bloc reabilitat, mobilat ultramodern, centrala termica, faianta, gresie, t, parchet, usa metalica tv, aer conditionat, masina spalat, super apartament,
0727.245.832/ 0768.503.537
21 Oct 14:50
decomandat
utilat
250 €
B
TITAN,  Murgeni, 2 camere, 3/4, 2 balcoane, bloc reabilitat, mobilat modern, ac faianta, gresie, parchet, t, usa metalica tv, masina spalat,
0727.245.832/ 0768.503.537
21 Oct 14:49
decomandat
utilat
290 €
B
IANCULUI,  Kaufland, stradal, 2 camere, 9/10, supermobilat ultramodern, faianta, gresie, parchet, t, usa metalica LCD, parcare, negociabil,
0727.245.832/ 0768.503.537
21 Oct 14:48
semidecomandat
utilat
320 €
B
UNIRII,  Fantani, stradal, 1 min. metrou, renovat capital, etaj 6/8, mobilat si utilat modern, contract inreg, aer conditionat, tv, aprop Libertatii, 13 Septembrie, Marriott, Izvor,...
0760.101.098
; claudiu.imobiliare@gmail.com
21 Oct 14:46
suprafata 75 mp
decomandat
utilat
mobilat
550 €
lux
B
NICOLAE GRIGORESCU,  metrou, etaj 8/10, imobil reabilitat termic, modern, utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, parcare. Vec: Camil Ressu, Dristor,...
0752.099.439
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
21 Oct 14:44
suprafata 58 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €
B
DRUMUL TABEREI,  la bulevard, Ratb la scara, renovat in august, aragaz, frigider, masina spalat, tv, pat de mijloc, mobila Ikea, aer conditionat, gresie, faianta, termopan, parchet, 1 balcon...
0724.477.267
21 Oct 14:42
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
290 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 particular |  militari |  drumul taberei |  tineretului |  unirii |  nemobilat |  dristor |  titan |  crangasi |  berceni |  aviatiei |  proprietar |  taberei |  iancului |  1 mai |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 22 Oct 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD