Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 626 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
450 €

cf. 1, etajul 3, complet mobilat si utilat lux, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, mobila moderna, liber, termen lung,

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:25
450 €

stradal, etajul 1, complet renovat, modern, ac, liber, termen lung,

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:25
399 €

inchiriez apartament 2 camere in Greenfield, Topaz. Apartamentul este situat la etajul 1 al unui bloc p+3 si are vedere direct spre padure. Este...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 08:10
430 €

parter inalt, p, g, f, mobilat modern, complet utilat,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 07:32
350 €

str. Voronet, 2 camere, 64 mp, et. 4/4, mobile, utilat complet, aragaz frigider, masina spalat, ac, contorizat apometre, bloc anvelopat, liber,...

 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 06:39
550 €

2 camere, et. 6/7, amenajat nou-modern complet, centrala de apartament, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 x ac, www.fairplayimobiliare.ro

 • Suprafata 42 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 06:34
1.400 Lei

bloc stradal, etaj 3/10, confort 1, mobilat si utilat complet, lux, masina de spalat, aragaz, frigider, tv, aer conditionat, gresie, faianta,...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 02:40
500 €

Beller, bloc 1986 reabilitat termic, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, loc parcare, adiacent Floreasca, Piata...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 02:09
400 €

Balcescu, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, terasa, pozitie deosebita, adiacent Piata Romana, Calea Victoriei, Piata...

 • Suprafata 65 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 02:08
450 €

Bulevard, Zepter, stradal, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, bucatarie americana, pozitie deosebita, adiacent Piata...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 02:08
400 €

bloc reabilitat, ingrijit, 2/7, vedere spate, multa liniste, finisat acum lux, mobilat nou lux, centrala proprie, 2 aer conditionat, absolut totul...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 00:26
300 €

proprietar, inchiriez ap. 2 cam., zona Titan Billa, et. 4/10, renovat (gresie, faianta, parchet, usi, termopane), mobilat si utilat (aragaz,...

 • Suprafata 48 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:51
600 €

privatehouse.ro va propune spre inchiriere un apartament deosebit, in zona Unirii. Inchiriere apartament 2 camere Unirii - Nerva Traian, strada...

 • Suprafata 80 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:22
350 €

particular, apartament, Virtutii 1992, Cal. Apeductului, loc parcare, et. 3/4, spatiu verde, metrou Lujerului, tramvai 41; mobilier modern, aer...

 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:34
279 €

apartament 2 camere. Et 2/4. Lift. Loc parcare propriu. Militari Orhideelor Residence, constructie noua 2017. Ansanblu rezidential select,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:10
399 €

aer conditionat, termopan, aproape Cismigiu, metrou Izvor, 1+1+comisionul agentiei imobiliare 50% din pretul chiriei pe o luna. Pret negociabil,

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:55
400 €

apartament nou 2 camere, situat la 5 minute de metrou Lujerului,

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:42
350 €

2 camere Baneasa, Sisesti, bloc 2010, etaj 5/6, complet mobilat si utilat, liber, zona linistita cu multe case.

 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:39
320 €

4/10, proaspat mobilat, complet utilat, bloc reabilitat, frigider, aragaz, masina spalat, aer cond., parchet, termopan, proprietar. 1+1,

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:06
1.000 Lei

la 5 min. de statie 41, 137, 138, 35, 25, 8, cf. 1, 2 camere, bucatarie circulara, bloc reabilitat termic, etaj 10, 2 lifturi, aer conditionat, usa...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:26
580 €

ap. 2 camere lux, disponibilitatea imediata, 3/4 etaje. Cartier cu multa verdeata, linistit. Loc de parcare inclus in pret. Acces Metrou Mihai...

 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:22
300 €

apartament 2 camere, 5 minute de metrou, confort 1, etaj 9/10, decomandat, spatios, 60 mp, renovat, mobilat si utilat modern, complet, aer cond,...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:13
600 €

intersectia Blvd Dimitrie Cantemir- blvd Marasesti, cochet, 2 dressinguri, tamplarie PVC tripan, instalatii electrice si sanitare noi, finisaje de...

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:12
260 €

2 minute linia 41, bloc dupa cutremur, mobilat utilat complet, liber,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:18
400 €

vedere in spatele blocului spre liniste si zona de case, la 10 min de Metrou Munci si 15 min de Pta Unirii, etaj 6/9, 3 balcoane, hol mare la...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:03
1.400 Lei

stradal, parter/4, frigider, masina de spalat, aragaz, TV lcd, internet+WiFi, ac, gresie, faianta, parchet, termopan, parcare, zona linistita,...

 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:11
350 €

metrou, mijloace transport, spatii comerciale, scoala, gradinita, liceu. Luminos cu vedere la Soseaua Mihai Bravu, zugravit, curat, gresie,...

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:35
400 €

New Town, 5/11, decomandat, mobilat, utilat, metrou 2 minute, acced facil catre centru.

 • Suprafata 76 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:17
430 €

Televiziunea Romana, strada de vile, selecta, linistita, la cateva minute de Herastrau si de metroul Aviatorilor, P/2, proaspat igienizat, CT...

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:44
580 €

Foisor, Pache Protopopescu, central, unic, singur pe palier, pretabil firma, renovat acum,

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:40
250 €

etajul 9/10, renovat, aer conditionat, contract ANAF, liber, 1+1 garantie,

 • Suprafata 51 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:26
249 €

stradal, apartament modern situat la etajul al doilea al unui bloc linistit.Urgent!

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:03
300 €

Proprietar, inchiriez ap. 2 cam., nemobilat, utilat baie+bucatarie, et. 2/8, 2 balcoane, usa metalica, gresie, parchet, termopan, AC, tv+internet,...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:02
300 €

apartament recent renovat, mobila noua, modern. Living mare mobilat, canapea extensibila, incapatoare, pot dormi lejer 2 persoane. Se afla la 5...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:56
430 €

localizat la 4 min mers lejer fata de metrou Lujerului, 2 min pana la complexul Sir. An constructie 2016, utilat complet, modern cu mobila noua,...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:53
450 €

apartament 2 camere decomandat bloc nou 2017 situat pe Iuliu Maniu la politehnica la metrou, prima inchiriere, mobilat si utilat modern, centrala...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:52
240 €

confort 1, et 1/4, termopan, usa metal, parchet, frigider, aragaz, aer conditionat, masina de spalat, contoare apa, caldura, bloc civilizat,...

 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 12:46
350 €

2 camere, bloc 2010, etaj 5/6, liber, zona linistita cu multe case. Contract minim 1 an, garantie chiria pe o luna.

 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:56
500 €

Inchiriez apartament 2 camere, zona Grozavesti, Splaiul Independentei, Onix Residence, bloc 2017, decomandat, suprafata aprox 57 mp, etaj 2/11,...

 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:41
220 €

particular, V. Milea stradal,1/4 balcon mare vedere Mall curat, pretabil cuplu,

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:37
200 €

Aleea Pricopan, ap. 2 cam., et. 3/4, complet mobilat si utilat, imbunatatiri, bloc reabilitat, liber incepand cu 1 februarie

 • Suprafata 33 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:21
260 €

stradal, etaj 7/10, modern, imbunatatirii, aer conditionat, amplasat intr-o zona cu multiple facilitati, magazine, piata, mijloace de transport,...

 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 11:02
430 €

inchiriez apartament 2 camere, Colentina, Rose Garden Residence, bloc 2010, decomandat, suprafata aprox 65 m2, etaj 9/10, complet mobilat si utilat...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:54
480 €

Inchiriez apartament 2 camere, Cartier Platanilor, totul nou, prima inchirere, suprafata aprox. 50 mp, etaj 1/4, complet mobilat si utilat lux si...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:54
450 €

50 metri metrou, inchiriez apartament 2 camere Bucur Obor colt cu Stefan cel Mare, 50 metri metrou, semidecomandat, suprafata aprox 55 m2, etaj...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:54
650 €

studio de lux, mobilat si utilat Rovere, toate dotarile, liber, zona superba, linistita

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:48
600 €

Casin Manastire, apartament 2 camere bloc tip vila, 65 mp, mobilat modern, utilat complet, renovat, contract ANAF, parcare subterana, liber, zona...

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:27
260 €

Auchan, et. 1/10, confort 1, mobilat electrocasnice, balcon, liber, cuart, acces usor, la 5 min de tramvaiul 41, Militari.

 • Suprafata 53 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:25
270 €

et. 3, sufragerie semimobilata, dormitor mobilat complet, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, contorizat, contract Administratie,...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 10:24
270 €

inchiriez apartament 2 camere,

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Chiajna, ieri, 10:19