Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 727 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
580 €

la casa, complet utilat si mobilat. Vedere bulevard Kiseleff. Curte generoasa si locuri de parcare. Apartamentul si casa scarii sunt proaspat...

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 07:00
260 €

apartament spatios cu doua balcoane, situat vis-a-vis de mall Vitan, aflat la o distanta de aproximativ 10 min. de metrou Mihai Bravu, ideal pentru...

 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 01:40
180 €

doua camere separate, situate intr-un imobil la et. 2/4, la 2 min. de metrou, cu bucatarie si baie, ideal pentru studenti si nu numai, la cel mai...

 • Suprafata 30 mp
 • Mobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 01:40
325 €

langa parc si Facultatea de Medicina Dentara din cadrul Univ. Titu Maiorescu, et. 4/4, mobilat, utilat, ac, liber, negociabil,

 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 01:16
350 €

bloc stradal, renovat, etaj 1/6, mobilat si utilat complet (aer conditionat, frigider, aragaz, masina de spalat, tv led, cuptor microunde), usa...

 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 01:02
350 €

bloc privat dat in folosinta in ianuarie 2017, etaj 2/4, centrala proprie, mobilier nou, electrocasnice noi (garantie), loc parcare subteran,...

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 00:59
450 €

bloc 2013, etaj 1/4, centrala propie, mobilat/utilat complet modern, ac, tv, parcare subterana, contract ANAF inclus, disponibil,

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 00:53
280 €

etaj 5/8, 2 lifturi, gresie, faianta, mocheta. Aproape de metrou, parc, Mall, Auchan, Kaufland, scoli, gradinite, farmacii. Vecini linistiti, scara...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:45
320 €

et. 3/10, intr-un bloc construit in anul 1970, confort 1, cu o suprafata totala de 55 mp, tamplarie termopan, usa metalica, 2 x aer conditionat,...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:34
400 €

Tribunal, etaj 7/17, transformat din 3 camere, mobilat/utilat complet modern, contract Anaf inclus, usor negociabil.

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:23
 

ultramobilat, doua lifturi, etaj 10;

Bucuresti, ieri, 22:05
280 €

inchiriez apartament 2 camere, et. 5,

 • Suprafata 45 mp
Bucuresti, ieri, 21:55
350 €

cf. 1, renovat, reabilitat, blocul se afla la 5 min. de mijloacele de transport,

Bucuresti, ieri, 21:45
250 €

10/11, semidecomandat, renovat, igienizat dupa ultimul chirias, gresie, faianta, parchet, termopan, um, mobilat, utilat, ac, alarma, liber, termen...

 • Suprafata 50 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:40
 

ap. 2 camere, la un minut de statie metrou;

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:33
 

8/10, centrala imobil, intretinere mica, mobilat, utilat complet, finisaje de calitate, terasa pe bloc;

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:17
1.100 Lei

inchiriez ap. 2 camere, an 1980,

 • Suprafata 60 mp
Bucuresti, ieri, 21:10
250 €

inchiriez ap. 2 camere, etaj 2 din 7,

 • Decomandat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:02
250 €

Doamna Ghica, conf. 1, mobilat clasic, dar foarte curat, utilat complet, bloc stradal, g, f, p, t, um, etaj 4/10, cablu internet, tv, contorizat.

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:50
260 €

proprietar inchiriez ap. 2 cam., et. 7/8, gresie, faianta, parchet, termopane, usa metalica, an 1986,

 • Suprafata 58 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:33
400 €

proprietar, situat ultracentral pe Blv. I.C. Bratianu, intre magazinele Cocor si Unirea, et.1/7, vedere pe spate, renovat integral in 2010. Ap se...

 • Suprafata 48 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:17
230 €

Piata Straduintei, et. 3/10, balcon, modern, amenajat,

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:14
450 €

apartament 2 camere lux, amenajat modern. Se afla restaurant la parterul blocului cu livrare la apartament. Disponibil imediat, 2 luni avans + 2...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:01
1.100 Lei

apropiere Ratb, Carrefour, Zona linistita, et. 4/ 4. Liber

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:54
 

decomandat, etaj 3,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:46
340 €

Politehnica, langa parc, zona linistita, parter din 10, bloc 1979, renovat, mobilat si utilat integral, termopan, usa metalica, aer conditionat,...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:29
255 €

metrou Lujerului, etaj 2, balcon, bloc 1982, g, f, p, t, um, contorizat. Rapid, metrou, usor 41, Cotroceni, mall, Cora, Drumul Taberei, Crangasi,...

 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:15
275 €

Cartierul Latin, etaj 6/8, lift, scara curata, bloc 2011, finisaje de calitate, Ratb la 200 m, 122, 222, parc pentru copii. 1 luna garantie....

 • Suprafata 72 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:04
260 €

al 2-lea bloc de bulevard, elegant, restructurat 2017, prima inchiriere, nelocuit, mobilat full, totul nou, et. 3, balcon, contorizat. No smoking,...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:00
380 €

centrala, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, frigider, aragaz, masina spalat, LCD, pat matrimonial, dressing mare, balcon mare, bloc...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:57
1.000 Lei

etajul 7 din 10, bloc reabilitat, anticipat chiria pe o luna plus o garantie egala cu contravaloarea unei chirii,

 • Suprafata 51 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:56
425 €

apartamentul este mobilat si utilat complet, predominant in nuante de verde, se afla intr-un imobil construit in anul 2010,

 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:47
750 €

apartament in vila situat pe o strada cu acces permis doar riveranil individual contorizat, mobilat si utilat ultra lux, finisaje premium, spatios,...

 • Suprafata 120 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:45
290 €

renovat recent, mobilat modern, utilat complet, aragaz, frigider, masina spalat, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica,...

 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:38
255 €

Favorit, confort 1, semidecomandat, etaj 8, aragaz, frigider, masina de spalat, aer conditionat, termopane, parchet, usa metalica, geam baie,...

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:28
380 €

mobilat modern, bucataria utilata, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer cond, contract Anaf, acces 5 minute...

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:10
300 €

5 minute metrou, cf. 1, 9/10, renovat, p, t, g, f, UM, mobilat si utilat modern, masina spalat, aragaz, frigider, TV, loc parcare, acces rapid:...

 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:04
299 €

renovat, utilat total, liber, etaj 2 din 4 bloc reabilitat 2016 zona si scara linistita costuri intretinere mici pentru cuplu fara copii si pets...

 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:02
600 €

vedere parc Herastrau, lux, etaj 1, loc de parcare, vecinatati: Kiseleff, Aviatiei, Aviatorilor,

 • Suprafata 80 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:57
340 €

etaj 4, mobilat si utilat nou, aer conditionat, liber, pret negiciabil

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:57
370 €

2 camere, bloc reabilitat termic, centrala termica proprie, loc de parcare ADP, modern, Octavian Goga, Timpuri Noi, Vitan, Unirii, Mihai Bravu,

 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:52
300 €

2 minute de metrou, 2 camere, etaj 2, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, totul nou, finisaje de calitate superioara,

 • Suprafata 61 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:51
300 €

1 minut de gura de metrou, 2 camere, totul nou si cu bun gust, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:51
350 €

Splaiul Independentei, metrou aproape, apartament complet renovat, cu vedere spre splai, utilat si mobilat, zugravit curat. Urgent. 1+1. Ocazie,

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:50
1.000 Lei

etaj 4, gresie, faianta, termopan, usa metalica

 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:50
300 €

et. 9, bloc linistit, la cerere mobilat, totul nou, modern, proprietar,

 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
Bucuresti, ieri, 17:50
380 €

3 minute de metrou, 2 camere, centrala proprie, loc de parcare, modern, Nordului, Kiseleff, Aurel Vlaicu, Pipera, Baneasa,

 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:50
320 €

Marriott, 2 camere, totul lux, totul nou, loc de parcare, centrala termica proprie, vecinatati: Unirii, Carol, Tineretului, Panduri, Universitate,...

 • Suprafata 63 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:49
300 €

2 camere, ultramodern, lux, aer conditionat, masina spalat vase/ rufe, LCD, loc parcare, 2 min. de mers pe jos pana la metrou, Titan, Parc IOR,...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:49
380 €

Capitale, Perla, Primaverii, 2 camere, etaj 2/10, ultramodern, loc de parcare ADP, centrala termica proprie, finisaje superioare,

 • Suprafata 66 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:49