IMOBILIARE INCHIRIERI apartamente 2 camere (593 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
EROII REVOLUTIEI,  Viilor, 5 minute metrou, etajul 1/7, mobilat si utilat complet, curat, liber,
0724.254.024
; balescu.ionut@gmail.com ; www.ionutbalescu.ro
29 Jul 13:02
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € B
UNIRII,  Traian Bulevard, et. 7/ 9, renovat recent, finisaje, balcon, vedere spate, mobilat si utilat lux, dreeasing, aer conditionat, tv LCD. Vec: Alba Iulia, Traian, Decebal, Timpuri...
0737.504.517
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
29 Jul 13:02
suprafata 64 mp
decomandat
utilat
mobilat
400 € B
CALARASILOR CALEA,  Matei Basarab 100, particular 2 camere, bloc 1995, reabilitat, confort 1, etaj 7/7, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, mobilat complet, bucatarie...
0744.499.555/ 0722.301.575
; nutibratu@yahoo.com
29 Jul 13:01
suprafata 64 mp
decomandat
utilat
mobilat
380 € B
Sebastian Parc Dumbrava Noua,2 min parc, traansformat in 3 cam, recent igienizat, termopan, usa metal, usi interior schimbate, toate imbunatatirile, parter/8, grati la geam,66mp, pretabil...
0737.481.773
; euro.c.imobiliare@gmail.com
29 Jul 13:00
suprafata 66 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
1.500 L c anaf B
RAHOVA,  Petre Ispirescu, renovat, totul nou, primii chiriasi, finisaje superioare, termopan, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, dressing mare, electrocasnice noi, masina spalat,...
0766.087.296
29 Jul 13:00
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
299 € B
COLENTINA RAU, etaj 3/10, mobilat si utilat modern, liber, 1+1, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan. Vecinatati: Obor, Doamna Ghica, Lacul Tei, Andronache, Fundeni. ID 74,
0742.301.377
; testpromotion.imob@gmail.com
29 Jul 12:54
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € B
BRANCOVEANU, Agentia noastra va propune spre inchiriere un apartament de 2 camere pe Bld. C-tin Brancoveanu, apropiere metrou, parc Tineretului, etaj 2. Apartamentul este complet mobilat si...
0757.492.204/ 0737.173.420
; office@ehomesimobiliare.ro ; www.ehomesimobiliare.ro
29 Jul 12:52
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 € B
DRUMUL TABEREI,  1 minut linia 41, confort 1, etaj 1/ 8, renovat 2016, modern, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, masina de spalat, stradal, liber,
0734.830.800
29 Jul 12:41
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
250 € B
CHISINAU BULEVARDUL,  sect. 2, inchiriez apartament 2 camere, renovat recent,
0721.393.563
29 Jul 12:36
300 € B
DRUMUL TABEREI,  Auchan 5 min., 2 camere etaj 7/ 10, aer conditionat, plasma, parchet, termopan, usa metalica, gresie si faianta noua, blaturi la bucatarie, balcon inchis cu termopan. Militari,...
0727.239.100/ 0761.452.196
; brokerdesucces@gmail.com
29 Jul 12:26
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
225 € B
PARCUL CIRCULUI, particular, apartament 2 camere, elegant, vedere parc, discutabil,
0729.320.357
29 Jul 12:26
mobilat
350 € B
UNIRII  -Camera de Comert- Splaiul Unirii, etaj 1/8, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, liber.
0728.114.498
29 Jul 12:18
suprafata 64 mp
decomandat
utilat
mobilat
370 € B
DRUMUL TABEREI,  Argesului, scoala Sf. Andrei, 2 camere, 50 metri patrati, decomandat, mobilat si utilat, toate imbunatatirile, etaj 4, posibilitate contract ANAF, foarte curat, 1000 ron, 1+1...
0770.438.713/ 0769.088.539
; www.imobiliareclass.ro
29 Jul 12:17
suprafata 50 mp
mobilat
1.000 L B
TITAN,  metrou, Baraj Lotru, 2 min. Parc IOR, etaj 3/4, mobilat si utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, balcon mare, bloc caramida,...
0743.149.464/ 021.341.08.35
; contact@stevimobiliare.ro ; www.stevimobiliare.ro
29 Jul 12:15
suprafata 56 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 € B
TITAN,  Nicolae Grigorescu, ap. 2 camere, etaj 5/8, gresie, faianta, parchet, renovat,
0766.309.680
29 Jul 12:11
decomandat
utilat
mobilat
250 € B
TIMPURI NOI,  langa facultate Cantemir, la 5 minute de mers pe jos de metrou Timpuri noi si 10 minute de Mihai Bravu etaj 1/4, semistradal, foarte liniste, bloc reabilitat,
0757.485.081
; andrei.catauta@gmail.com
29 Jul 12:03
decomandat
utilat
mobilat
260 € B
VITAN,  Rin Grand, Residence Hotel, renovat acum, centrala proprie, finisaje moderne, gresie, faianta, parchet, termopan, climatizare, LCD, electrocasnice noi incorporate, frigider,...
0755.075.910/ 0755.075.900
; unirii@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
29 Jul 12:01
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
399 € B
TINERETULUI  Parc, et.2/4, mobilat modern si utilat complet, aer conditionat. Vec: Vacaresti, Mihai Bravu, Dristor, Sun Plaza, Piata Sudului, Berceni, Sincai, Nerva, Cantemir, Unirii,...
0752.108.965
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
29 Jul 12:01
suprafata 58 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € B
TINERETULUI,  parc Vacaresti, 2/4, renovat, modern, gresie, faianta, parchet, termopan, pat matrimonial, canapea extensibila, dressing, usa metal, hol spatios, bucatarie mobilata/utilata...
0755.075.905/ 0755.075.902
; tineretului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
29 Jul 11:58
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € 320 € B
VITAN  Mall, metrou Mihai Bravu, primii chirasi, totul nou, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, mobilat/utilat ultramodern, dressing, electrocasnice incorporate,...
0755.075.910/ 0755.075.900
; unirii@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
29 Jul 11:54
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
390 € B
TITAN,  Rasarit de Rezidential, etaj 7, totul nou, ultramodern, centrala proprie, termopan, gresie, faianta, parchet, aer conditionat, mobilat/utilat modern, complet, LCD, net, masina...
0755.075.903/ 021.252.33.22
; iancului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
29 Jul 11:53
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € 330 € B
PLEVNEI CALEA,  Stirbei Voda, et. 3/8, mobilat si utilat modern. Dotari: aer conditionat, masina de spalat, aragaz, frigider, cuptor cu microunde, parcare, tv. Vec: Eroilor, Izvor, Cismigiu,...
0737.504.517
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
29 Jul 11:52
suprafata 60 mp
utilat
mobilat
400 € B
SUDULUI PIATA,  metrou, et:4/8, mobilat modern, utilat complet, aer conditionat, spatios, liber. 1+1. Vec: Secuilor, Vacaresti, Oltenitei, Berceni, Brancoveanu, Nitu Vasile, Obregia, Aparatorii...
0752.108.965
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
29 Jul 11:51
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € B
DRUMUL TABEREI,  Hanul Drumetul, 5 minute linia 41, confort 1, etaj 6/8, renovat recent, modern, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, masina de spalat, contract ANAF inclus, liber,
0734.830.800
29 Jul 11:48
suprafata 54 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 € B
MOSILOR  1 minut Pizza Hut, 7/8, confort1, mobilat si utilat complet, inclusiv masina spalat, toate imbunatatirile: gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat, bloc reabilitat, scara...
0734.536.795
29 Jul 11:47
suprafata 58 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
395 € B
MILITARI,  Gorjului, metrou, etaj 7/8, mobilat/ utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat. Vecinatati: Lujerului, Mall Plaza, Afi Cotroceni, Crangasi, Politehnica,...
0731.324.659
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro 29 Jul 11:44
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
330 € B
DOROBANTI,  Perla, et.1/7, proaspat renovat, complet mobilat si utilat modern, cu multiple imbunatatiri, aer conditionat, balcon, ultracentral. Vec: Primaverii, Capitale, Floreasca,...
0737.504.517
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
29 Jul 11:43
decomandat
utilat
mobilat
399 € B
COTROCENI,  Panduri, etaj 1/12, imobil nou, mobilat/ utilat modern, finisaje de calitate, centrala proprie. Vecinatati: Palatul Parlamentului, 13 Septembrie, Eroilor, Parc Izvor, Drumul...
0731.324.659
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
29 Jul 11:38
suprafata 60 mp
utilat
mobilat
400 € B
GARA DE NORD,  metrou, et. 5/8, mobilat modern, utilat complet. Vecinatati: Basarab, Piata Romana, Piata Victoriei, Aviatorilor, Kiselef, Nicolae Titulescu, Berzei, Plevnei, Stirbei Voda,...
0752.108.965
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
29 Jul 11:34
suprafata 50 mp
utilat
mobilat
300 € B
13 SEPTEMBRIE,  Parc Sebastian, etajul 7/8, mobilat/ utilat complet modern, gresie, faianta, parchet, termopan, 2 aer conditionat, tv. Vecinatati: Panduri, Cotroceni, Palatul Parlamentului,...
0731.324.659
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
29 Jul 11:34
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
320 € B
IANCULUI  metrou, Pache Protopopescu, bloc nou, etaj 7/10, prima inchiriere, curat, contorizat, mobilat modern, utilat, toate imbunatatirile, liber, 1+1. Vecinatati: Ferdinand, Mosilor,...
0731.324.660
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
29 Jul 11:32
suprafata 58 mp
decomandat
utilat
mobilat
550 € B
UNIVERSITATE,  Sala Palatului, etaj 2/8, mobilat modern, bucatarie mobilata si utilata, gresie, faianta, parchet, termopan, usi interioare noi, ac. Vec: Cismigiu, Unirii, Calea Victoriei,...
0752.099.439
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
29 Jul 11:32
suprafata 65 mp
mobilat
400 € B
TIMPURI NOI,  metrou, et.1/4, mobilat, utilat complet, aer conditionat. Vec: Tineretului, Sincai, Vacaresti, Brancoveanu, Eroii Revolutiei, Mihai Bravu, Nerva Traian, Cantemir, Vitan Mall,...
0752.108.965
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
29 Jul 11:30
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 € 280 € B
DECEBAL,  Zvon Cafe, DayResidence, 5 min. metrou Muncii, bloc 2011, etaj 6/11, mobilat si utilat modern, aer conditionat, tv, centrala imobil, apropiere Unirii, Alba Iulia, Calarasilor,...
0760.101.098
; claudiu.imobiliare@gmail.com
29 Jul 11:29
suprafata 78 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
550 € B
MUNCII  metrou, Campia Libertatii, etaj 4, mobilat, utilat, multiple imbunatatiri, aer conditionat, liber, 1+1. Acces transport, scoala, supermarket, parc IOR. Vecinatati: Decebal,...
0731.324.660
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
29 Jul 11:25
suprafata 58 mp
mobilat
320 € B
DRISTOR  metrou 3 min., etaj 3/8, spatios, curat, contorizat, renovat, toate imbunatatirile, mobilat complet, utilat, liber, 1+1. Vecinatati: Camil Ressu, Dudesti, Liviu Rebreanu, Parc...
0731.324.660
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
29 Jul 11:24
suprafata 56 mp
mobilat
330 € B
BANEASA, Soseaua Bucuresti-Ploiesti (vis-a-vis de Antena 1), apartament 2 camere, etaj 2/4, bloc reabilitat termic. Decomandat, recent renovat, aer conditionat, bucatarie utilata,...
0723.507.034
; alexandru.iacob@gmx.com
29 Jul 11:23
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
nemobilat
350 € B
PANTELIMON,  Morarilor, etaj 8/10, curat, spatios, contorizat, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metal, liber, 1+1. Vecinatati: Vatra Luminoasa, Costin Georgian,...
0731.324.660
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
29 Jul 11:22
suprafata 58 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 € B
COLENTINA  Rau, McDonalds, spatios, parter, balcon mare, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, usi interior noi, mobila moderna, masina spalat, frigider,...
0745.541.761/ 021.252.33.22
; iancului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
29 Jul 11:20
suprafata 57 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 € B
TITAN,  metrou, spatios, renovat, mobilat modern, bucataria mobilata si utilata, imbunatatiri, aer conditionat, balcon, liber, 1+1. Vec: Liviu Rebreanu, Constantin Brancusi,...
0752.099.439
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
29 Jul 11:16
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
360 € B
UNIRII,  Fantani, et. 2/ 9, curat, 2 grupuri sanitare, 3 balcoane, gresie, faianta, parchet, aragaz, frigider, masina de spalat, aer conditionat, usa metalica, contorizat, liber,...
0785.225.472/ 031.436.18.97
; violeta.oancea@orfeas.ro ; www.orfeas.ro
29 Jul 11:13
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
400 € B
DECEBAL  Bulevardul, Muncii metrou, etaj 4, curat, spatios, mobilat, utilat complet, imbunatatiri recente, liber, 1+1. Vecinatati: Alba Iulia, Unirii, Octavian Goga, Vitan Mall, Nerva...
0731.324.660
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
29 Jul 11:08
suprafata 60 mp
mobilat
350 € B
1 DECEMBRIE  -Auchan, 2 camere etaj 10/10, 2 balcoane, spatios, liber, termen nelimitat, 1 luna garantie,
0766.640.440
29 Jul 11:00
semidecomandat
utilat
mobilat partial
200 € B
1 DECEMBRIE 1918  Complex Rasarit de Soare, etaj 1, renovat cu toate imbunatatirile, mobilat si utilat complect, + o boxa la subsol. Are centrala de apartament. Prima inchiriere,
0733.762.284/ 0752.204.527
29 Jul 11:00
suprafata 70 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 € B
1 MAI  Averescu modern, curat, renovat, aer conditionat, izolat termic, luminos, taxe+
021.260.07.25/ 0721.816.412
29 Jul 11:00
suprafata 47 mp
decomandat
utilat
mobilat
299 € B
1 MAI  Ciuperca in vila, cp, curat, linistit, verdeata, taxe+
021.260.07.25/ 0721.816.412
29 Jul 11:00
suprafata 42 mp
utilat
mobilat
249 € B
1 MAI  Domenii curat, zugravit, luminos, spatios, taxe+
021.260.07.25/ 0721.816.412
29 Jul 11:00
suprafata 63 mp
utilat
mobilat
275 € B
1 MAI  Turda et. 8, aer conditionat, balcon, curat, renovat, linistit, spatios, taxe+
021.260.07.25/ 0721.816.412
29 Jul 11:00
suprafata 64 mp
decomandat
utilat
mobilat
349 € B
1 MAI  Turda langa parc, et. 2, gresie, faianta, parchet, termopan, contorizat, dormitor si bucatarie mobilate complet, aragaz, frigider, masina de spalat, aer conditionat, vizionari...
0721.263.460/ 0765.429.926
29 Jul 11:00
suprafata 64 mp
decomandat
utilat
mobilat partial
300 € B
13 SEPTEMBRIE  Panduri, renovat recent, finisaje de calitate, 3 aer conditionat, 2 tv, loc de parcare. Vecinatati: Cotroceni, Eroilor, Marriott, Izvor, Unirii, Palatul Parlamentului. OIA82755,
0731.324.659
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
29 Jul 11:00
suprafata 62 mp
decomandat
utilat
mobilat
500 € B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 29 Jul 2016
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD