Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 589 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
300 €

contract ANAF, prima inchiriere, mobilat si utilat modern, totul nou, renovat recent; mobila bucatarie, living, dormitor. Izolat termic, 2 aere...

 • Suprafata 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:40
450 €

apartament 2 camere spatioase,

 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:50
590 €

utilat/ mobilat lux, aer conditionat, centrala termica proprie, parcare subterana, lift chiar din parcare. Vec.: Palatul Parlamentului, Cotroceni,...

 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 14:25
320 €

2 camere, cf. 1, gresie, f, parchet, t, usa metalica, aer coniditonat, etaj 1, exista posibilitatea de loc parcare in fata blocului, merita vazut...

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:53
330 €

comision 0%, modern, proaspat zugravit, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, plita vitroceramica /cuptor/ hota Bosch, LCD Samsung,...

 • Suprafata 54 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:49
320 €

apartament oferit pentru activitate birou / punct de lucru / sediu firma / rezidential. Etaj 1, contract ANAF. Proximitate Dorobanti, Aviatiei,...

 • Suprafata 44 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 13:49
350 €

Bd.Timisaoara-5 min Plaza Mall/Parc Moghioros, etaj 8/10, renovat recent 2016, mobilier modern, aer conditionat, multe spatii de depozitare,...

 • Suprafata 52 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:31
230 €

etaj 2/7, aragaz, frigider, masina de spalat, mobilat , balcon de 6 m, urgent,

 • Suprafata 40 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:21
280 €

et. 9/11, stradal, spatios, gresie, faianta, parchet, canapea extensibila, TV, frigider, masina de spalat. Vec: Mall Plaza, Cora Drumul Taberei,...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:56
230 €

etaj 1, parchet, gresie, faianta, termopan, aragaz, frigider, usa metalica,

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:42
350 €

Mega Image, etaj 4/15, mobilat si utilat modern, vis-a-vis metrou, gaz contorizat, vedere spate, acces stradal, liber, usor neg.

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:42
 

apartament 2 camere, 1983, lux, hol, bucatarie, baie mari, parchet stejar, termopane;

 • Suprafata 60 mp
Bucuresti, azi, 11:36
370 €

5-7 min. Universitate, et. 4/10, vedere stradala, renovat, gresie, faianta, termopan, parchet, usi interior noi, usa metalica, contorizat, scara...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:22
300 €

modern, gresie, faianta, parchet, termopan, balcon, tv led, ac, renovat. Vecinatati: Parc Moghioros, Plaza, Militari Lujerului, Romancierilor, Afi...

 • Suprafata 58 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:13
250 €

et.4/10, renovat,liber.Vec: Piata Progresul, Oltenitei, Viilor, Brancoveanu, Izvorul Rece, Tineretului Parc, Piata Sudului, Berceni, Grand Arena,...

 • Suprafata 50 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:05
500 €

spatios, prezinta imbunatatiri, etaj 4/10. Vecinatati: Mihai Bravu, Calea Calarasilor, Alba Iulia Rond, Dristorului, Unirii. OIA 79949

 • Suprafata 73 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:04
1.200 Lei

et. 3/8, foarte spatios, balcon inchis, termopane, gaz contorizat, repartitoare, apometre, intretinerea 45 L, metrou, piata, Cora, ap calduros,

 • Suprafata 62 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:58
320 €

Parc Sebastian, plan doi de bloc, 1/8, bloc c-tie 1987, renovat recent, modern, termopan, parchet, gresie, faianta,

 • Suprafata 63 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:50
340 €

etaj 7/10, bucatarie mobilata si utilata, imbunatatiri:parchet, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, cablu, wireless. Vecinatati: Titan,...

 • Suprafata 58 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:38
1.000 Lei

2 cam., repartitoare, apometre, proprietar,

 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:37
350 €

imobil 2016, etajul 4/6, complet modern,centrala proprie, aer conditionat, plita incorporata, cuptor, balcon inchis. Vecinatati: Drumul Taberei,...

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:37
 

extrem de curat, liniste, liber la 10 minute de metrou, Obor la 1 minut de soseaua Colentina, liber, pretabil cuplu serios,

 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:35
500 €

2 camere, apartamentul este la etajul 2/4, imobil nou 2014,

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:33
380 €

2 cam., etaj 2/8, geam baie, renovat, spatios, negociabil,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 10:32
280 €

Bloc stradal Mosilor colt cu Eminescu, izolat termic, scara curata, camere video, intrare stradala, bloc1986, et 4, balcon mare, termopan, parchet,...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:07
300 €

in vila, et. 1, cladire noua, logie inchisa, pretabil camera copil

 • Suprafata 60 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:50
250 €

parter, 5 minute metrou, liber, 1+1,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:55
300 €

etaj 4/8, cu imbunatatiri, pret discutabil,

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 18:47
260 €

la 5 minute metrou Dristor, et. 8/ 10, cu electocasnice, masina de spalat, ac, renovat, balcon inchis, intrare stradala, vedere spate zona verde,...

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:45
360 €

etaj 1/2, cu imb., centrala proprie, aer conditionat, zona parc, numeroase centre comerciale, aproape mijloace de transport,

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:44
340 €

va prezentam spre inchiriere 2 camere cf. 1, etaj 5/8, mobilat modern, utilat, 7 minute pana la metrou. Apartamentul a fost renovat, gresie,...

 • Suprafata 64 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:25
340 €

confort 1, s. 65 metri patrati, 2 balcoane, etaj 5/8, parchet, gresie, faianta, termopan, constructie 1984, geam la baie, 7 min de metrou, liber,

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:08
690 €

complet utilat si mobilat ultramodern, grad inalt de confort.

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:02
320 €

aer conditionat si repartitoare, vis-a-vis de parc IOR, Mall Park Lake, statii metrou Dristor si Titan la mai putin de 10 min. Loc de parcare...

 • Suprafata 49 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:02
250 €

confort 1, etajul 8/10, mobila clasica, gresie, faianta, parchet, termopane, aragaz, frigider, masina de spalat, tv,

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:50
230 €

apartament in vila, 1/p+1, mobila moderna, gresie, faianta, parchet, termopane, aragaz, frigider, masina de spalat, tv, pretabil firma/ locuit,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:41
270 €

situat la parterul unui imobil de trei etaje, semimobilat cu bucataria mobilata si utilata completa,

 • Suprafata 45 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:44
300 €

5 minute linia 41, confort 1 renovat acum, mobilat si utilat modern, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, liber,

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:25
280 €

confort 1, etaj 6/8, renovat recent, modern, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, masina de spalat, contract Anaf inclus,

 • Suprafata 54 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:25
1.200 Lei

mobilat modern, utilat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, bloc reabilitat, liber,

 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:19
415 €

et. 2/10, mobilat modern si utilat complet, liber, spatios. Vec: Titulescu, Banu Manta, Aviatorilor, Mihalache, Turda, Domenii, Kiseleff, Romana,...

 • Suprafata 55 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:10
370 €

mobilat complet utilat, spatios, luminos, foarte curat, aer conditionat, usa metalica, geamti termopan, zona foarte buna, apropiere ratb, metrou,...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:42
499 €

Nerva Traian, Anastasie Panu, apartament de lux, finisaje premium, centrala proprie, decomandat complet, et.6/8, loc ADP inclus, toate...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:20
299 €

Secuilor, cf. 1, etaj 3/4, amenajat modern, renovat recent, liber, mobilat si utilat complet, situat la 4 minute de mers pe jos fata de metrou si...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:19
375 €

bloc stradal, living si 2 dormitoare, 2 grupuri sanitare, etajul 1/8, disponibil, centrala termica,

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:18
450 €

et. 7/9, utilat cu tv, frigider, aragaz electric, masina de spalat rufe, internet, cablu, statie metrou la 50 m, bloc din 90, solid, eficient termic,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:08
250 €

Domino 4/10,dec,confort 2 sporit,mobilat utilat complet,g+f+parchet,termopan,aer conditionat,masina de spalat,liber,bloc reabilitat termic,liber,

 • Suprafata 47 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 14:59
350 €

et. 7/8, an 1989, zugravit recent, mobilat modern, masina spalat, frigider, aragaz, tv, usa metalica. Agentie, liber contract Adm Fin.,

 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:57
620 €

renovat integral, finisaje de inalta calitate, totul nou, mobilat si utilat complet, AC, vis a vis de parcul Floreasca. Vec: Aviatorilor,...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:50
360 €

etaj 7/10, mobilat modern, bucatarie mobilata si utilata complet, renovat recent, toate imbunatatirile. Vecinatati: Floreasca, Dorobanti, Dacia,...

 • Suprafata 60 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:36