IMOBILIARE INCHIRIERI apartamente 2 camere (783 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Panduri Panduri - Iovita, 2 camere, 5/8, decomandat, curat, amenajat, complet mobilat si utilat
0728.841.471
21 Dec 08:06
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €B
BERCENI, metrou 7  Aparatorii Patriei, ap 2 cam, p/ 4, an.2009, curte interioara, parcare, mobilat modern, centrala proprie, contorizat, gresie, faianta, parchet, termopan, masina spalat,...
0762.093.000
20 Dec 23:11
suprafata 52 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
260 €B
Baneasa Zoo Inchiriez ap 2 cam, zona rezidentiala, Baneasa Gradina Zoologica, mobilat f elagant si utilat, etaj 1/4, terasa, parcare subterana, pret 700 euro, tel 0744237786
0744.237.786
; petrescu_roxana@yahoo.com
20 Dec 21:58
suprafata 80 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
700 €B
Militari semistradal, foarte aproape metrou si alte mijloace de transport in comun.
0726.278.715
; nicu80tds@yahoo.com
20 Dec 21:57
suprafata 54 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €B
UNIRII ANL-TRAIAN et1/8, mobilat si utilat modern, dining room, dresing, g, f, p, t, ac,2 balcoane, loc de parcare, contract declarat la adf, aprop.alba iulia, decebal, mall vitan, calarasilor,...
0762.636.566
20 Dec 18:19
suprafata 100 mp
decomandat
utilat
mobilat
500 €550 €B
BANEASA,  Greenfield, Padurea Baneasa, Iancu Nicolae, particular, contorizat, mobilat modern, utilat, masina de spalat vase, masina de spalat, aer conditionat, cablu tv, internet, loc de...
0751.208.000
20 Dec 18:04
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
400 €B
Vergului Apartament 2 camere, proprietar, bloc reabilitat , etajul 9/10, confort 1 sporit zona cora vergului( spitalul malaxa).Acces rapid la mijloacele RATB(102, 104)
0763.822.940
; cristea_pety@yahoo.com
20 Dec 16:45
suprafata 53 mp
utilat
mobilat
270 €B
Decebal Mobila noua,2 tv Smart led 3D noi, finisaje lux, disponibil imediat, vedere si intrare stradală , paza , scara curata.
0721.277.407
; mihai.badea@imoprest.ro ; www.apartamenteunirii.ro
20 Dec 16:19
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
550 €B
Dorobanti-Beller Apartament de lux in bloc nou, foarte spatios(86 mp utili), cu 2 bai, etaj 1, parcare, paza, bloc exclusivist.Vecinatati:Aviatiei, Herastrau, Nordului, Victoriei.Oferte similare...
0741.188.642
; mirela@homebrokers.ro ; www.homebrokers.ro
20 Dec 15:41
suprafata 86 mp
decomandat
utilat
mobilat
875 €B
Universitate Ap lux 2 camere Universitate, langa metrou, etaj 6/9, renovat recent, utilat complet (termopan, centrala termica bloc, AC si TV in ambele camere, internet, masina de spalat...
0721.575.592
; cosmin.ciobanu@homebrokers.ro ; www.homebrokers.ro
20 Dec 15:38
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
600 € luna B
Dorobanti,bloc nou Apartament mobilat si utilat complet, cu finisaje deosebite, terasa, zona foarte buna, bloc din 2006. Vecinatati:Floreasca, Victoriei, Romana, Aviatiei. Oferte similare cu poze...
0741.188.642
; mirela@homebrokers.ro ; www.homebrokers.ro
20 Dec 15:34
utilat
mobilat
550 €B
Dorobanti,modern Apartament mobilat si utilat complet, modern, decomandat, disponibil imediat. Vecinatati:Floreasca, Victoriei, Aviatiei, Romana,1 Mai.Oferte similare cu poze pe www.homebrokers.ro
0741.188.642
; mirela@homebrokers.ro ; www.homebrokers.ro 20 Dec 15:31
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
400 €B
Dorobanti-Beller Apartament modern, spatios, bloc din 1984, mobilat si utilat complet, etaj 3, renovat recent.Vecinatati:Floreasca, Victoriei, Romana, Aviatiei.Oferte similare, cu poze, pe...
0741.188.642
; mirela@homebrokers.ro ; www.homebrokers.ro
20 Dec 15:28
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
425 €B
Floreasca,lux Langa Spring Time, etaj 3, apartament de lux, mobilat si utilat complet, bloc reabilitat termic.Oferte similare cu poze pe www.homebrokers.ro Vecinatati:Dorobanti, Aviatiei,...
0741.188.642
; mirela@homebrokers.ro ; www.homebrokers.ro
20 Dec 15:25
utilat
mobilat
499 €B
Victoriei apartament lux 2 camere decomamdat 65mp piata victoriei, langa metrou, etaj 5, renovat recent, centrala termica proprie, lcd si ac in fiecare camera, utilat complet si mobilat...
0721.575.592
; cosmin.ciobanu@homebrokers.ro ; www.homebrokers.ro
20 Dec 15:17
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
549 € luna B
Eminescu Apartament lux 2 cam bloc nou 2009 Eminescu, 55mp, et 1/8, paza si supraveghere video, AC, masina de spalat, TV, plita etc, utilat complet si mobilat ultramodern, totul nou, v:...
0721.575.592
; cosmin.ciobanu@homebrokers.ro ; www.homebrokers.ro
20 Dec 15:13
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
450 € luna B
Sala Palatului Apartament 2 camere 50mp Sala Palatului, renovat recent, etaj 4/8 in bloc reabilitat termic, utilat complet si mobilat modern, aer conditionat, tv, liber, disponibil imediat, v...
0721.575.592
; cosmin.ciobanu@homebrokers.ro ; http://www.homebrokers.ro
20 Dec 15:10
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 € luna B
P-ta Unirii Apartament foarte spatios in constructie noua, etaj 2/5, totul nou, prima inchiriere, mobilat modern, utilat complet, contract ANAF, avans 1+1, liber, oferte similare pe site
0747.222.226/ 0751.188.688
; andrei@homebrokers.ro
20 Dec 14:50
suprafata 75 mp
decomandat
utilat
mobilat
600 €B
Unirii/Zepter Apartament foarte spatios situat stradal pe B-dul Unirii, etaj 8/9, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, totul nou, contract inregistrat ANAF, avans 1+1, liber,...
0747.222.226/ 0751.188.688
; andrei@homebrokers.ro ; www.homebrokers.ro
20 Dec 14:45
suprafata 65 mp
utilat
mobilat
600 €B
Stefan cel Mare,lux Stradal, etaj 2, la 50 m de metrou, mobilat modern (la cerere canapea extensibila), utilat complet, curat, toate imbunatatirile.Oferte similare cu poze pe...
0751.188.643
; rares@homebrokers.ro ; www.homebrokers.ro
20 Dec 14:41
suprafata 57 mp
utilat
mobilat
350 €B
FLOREASCA,  Bach, oferta exclusiva: apartament mobilat modern, langa parc, curat, liber. Vecinatati: Dorobanti, Aviatiei, Stefan cel Mare, Victoriei, Romana. Oferte similare, cu poze pe site,
0751.188.643
; rares@homebrokers.ro ; www.homebrokers.ro
20 Dec 14:37
suprafata 57 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
330 €B
PANTELIMON-KAUFLAND, 2/10, la 10 minute de metrou, IANCULUI, utilat, mobilat cum se vede, g, f, p, t, um, renovat acum, la cerere se poate mobila, utila complet nou dar la 250 de euro, contorizat,...
0720.616.529
; prestige.invest@yahoo.com
20 Dec 14:16
suprafata 50 mp
utilat partial
mobilat partial
220 €B
Mall vitan OCAZIE  OCAZIE 290 eur/luna ap 2 cam Mall Vitan decomandat, conf I, ap foarte mare, 65 mp Mobilat, utilat, zona buna, curat parter pretabil firma/locuit pretul nu se negociaza!...
0722.592.292
20 Dec 14:15
utilat
mobilat
290 €B
Unirii Unirii, Exclusivitate, etajul 1/8, vedere fata, impecabil, amenajat, superlux, liber, 420E, NEGOCIABIL, SUPERURGENT, 0723675365, 0723019495, 0748792201.
0723.675.365/ 0723.019.495/ 0748.792.201
; contact@imobiliareaxa.ro
20 Dec 13:44
decomandat
utilat
mobilat
420 €B
Militari apusului, et 3/10, mobilat/utilat complet modern, gresie, faianta, parchet, termopan, tv, masina de spalat, canapea extensibila.vec:piata gorjului, metrou paci, lujerului, afi...
0731.324.659
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
20 Dec 12:40
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
230 €B
Vitan,Complex  Rezidential 2012, totul nou, centrala proprie,2/11, primii chiriasi, renovat 2014, finisaje lux, electrocasnice noi,2xac,2xlcd, masina spalat, combina frigorifica, hota,...
0755.075.908/ 021.322.31.31
; unirii@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
20 Dec 12:40
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
330 € luna B
MOSILOR  Aproape Carol Alliance Tiriac, stradal, ap.2 camere, 2/8, S/D, imbunatatiri, GFP, UM, termopan, renovat recent, nemobilat, ideal birou locuit, liber 1+1L,
021.688.08.67/ 0722.614.867
20 Dec 12:33
suprafata 56 mp
semidecomandat
utilat
nemobilat
300 €350 €B
Drumul-Taberei et 1/10, decomandat, mobilat/utilat complet modern, gresie, faianta, parchet, termopan, tv led, ac, masina de spalat.vec:parc moghioros, plaza, afi cotroceni, favorit, ghencea,...
0731.324.659
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
20 Dec 12:25
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
260 €B
UNIRII, ANL, bloc 2006, transf din 3 camere,92 mp, et 1/8, mobilat si utilat modern, contract inreg, um, ac, tv, paza, aprop Decebal, Alba Iulia, Nerva, Vitan, Goga, Muncii, Calarasilor,...
0760.101.098
; claudiu.imobiliare@gmail.com
20 Dec 12:22
suprafata 92 mp
decomandat
utilat
mobilat
500 € contract B
LUJERULUI,  Militari, vav Cora si ft. aproape de metrou si linia 41, etaj 3, amenajat modern cu imbunatatiri, apropiere Plaza, Veteranilor, Politehnica, Gorjului, Crangasi, Drumul Taberei...
0724.302.336
20 Dec 11:16
suprafata 47 mp
decomandat
utilat
mobilat
290 €B
BUCURESTI NOI,  Pajura, super oferta apartament renovat, toate imbunatatirile, confort 1, gata de mutat, mobilat Mobexpert, aer conditionat, 2 lifturi. Bloc reabilitat,
0762.079.095/ 0725.691.900
20 Dec 11:16
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
299 €B
Drumul Taberei Particular, Hanul Drumetului, apartament 2 camere, confort 1, etaj 1/10, mobilat si utilat, contorizat, usa metalica, termopan, parchet, gresie, masina de spalat, frigider, tv,...
0763.318.197/ 0724.791.382
20 Dec 11:14
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 €B
BABA NOVAC,DRISTOR apartament spatios, termopan, aer conditionat, gresie, faianta, foarte curat, liber, pret fix, aproape de Piata Alba Iulia, Dristor, Vitan Mall
0731.877.269
; prometeuimobiliare@yahoo.com
20 Dec 11:04
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
280 €B
DRUMUL TABEREI,  PROPRIETAR, situat la intrarea in Prel. Ghencea din Strada Brasov, stradal, (primul bloc cu 10 etaje, R4),10/10, utilat-mobilat modern, intretinere mica.Market, Ratb in fata...
0772.055.814/ 0769.356.323
20 Dec 09:43
suprafata 53 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
1.000 LB
MUNCII P-TA,  metrou, p/3, confort 1, centrala, mobilat nou, aragaz, frigider, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, curte, beci, cheltuieli reduse, singur in...
0730.449.478/ 0786.292.615
20 Dec 08:44
suprafata 52 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 €B
UNIRII,HOROSCOP, stradal pe B-dul Cantemir, la 3 minute de mers pe jos de Unirea, et. 6/8, bloc reabilitat, intrare stradala, aer conditionat, aragaz, frigider, masina spalat, balcon 10 m lungime
0728.626.828
20 Dec 08:34
suprafata 65 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
320 €B
POLITEHNICA,   - Afi Cotroceni, metrou, confort 1, etaj 3/ 4, mobilat si utilat complet, ultra modern, Tv Lcd, aer conditionat, masina de spalat, aragaz, frigider, usa metalica. Liber...
0763.273.721
; imob.cristina@yahoo.com
20 Dec 01:33
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
320 € ocazie!!! B
AFI COTROCENI, bloc stradal, etaj 3/10, confort 1 sporit, ff spatios, renovat, modern, gresie, faianta, parchet, termopan, tv, masina de spalat, balcon inchis in termopan, loc parcare, liber,...
0763.273.721
; imob.cristina@yahoo.com
20 Dec 01:31
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € ocazie!!! B
Unirii,Parcul Carol, Regina Maria, in vila, etaj 1, confort XXL, aristocrat, centrala termica individuala gaze, pat matrimonial, fereastra baie.Ideal locuit, office.Acces la Universitate,...
0767.173.441
20 Dec 00:15
suprafata 76 mp
decomandat
utilat
mobilat
279 €B
UNIRII,  Dealul Mitropoliei, bloc lux, 2008, 2/3, curte interioara, parcare subterana, centrala proprie, finisaje superioare, lux, recente, parchet lemn, usi Pinum, mobilat nou , lux,...
0722.715.380
19 Dec 22:56
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
500 €B
DRUMUL TABEREI,  Parc Moghioros, confort 1, etaj 3, gresie, faianta, termopan, usa metalica, balcon de 11 metri patrati, stradal, scoala, gradinita, piata, 1+1, agentie,
0720.473.586
19 Dec 22:04
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
249 €B
Berceni La doi pasi de Metrou Eroii Revolutiei, la cerere si in anumite conditii se pot aduce imbunatatiri,
0766.545.525
; ducrif@gmail.com
19 Dec 21:01
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 €B
Sos. chitila Bloc nou construit, stradal, 6km de piata victorie, 3min mers tramvai, 7min mers metrou Bazilescu, apartament nou, mobila noua de lux, complet utilat, lift, et 2/5, loc parcare.
0722.400.907/ 0722.218.193
; polostarro@yahoo.com
19 Dec 20:09
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 € luna B
THEODOR PALLADY Lukoil, Swiss Cottage rezidential demisol/5, mobilat modern, utilat complet, contorizat, spatios (70mp), multiple imbunatatiri, 2 bai. Termen lung,
0761.066.200
; imobiliare.az@gmail.com ; http://agentii-imobiliare-bucuresti.ro
19 Dec 17:43
suprafata 70 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
230 € luna B
CITY MALL,  Piata Progresu, 10 min. metrou, 3 min. RATB, circular, bine situat, apartament foarte curat, cu toate imbunatatirile, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, etaj 5/10,...
0761.609.243/ 0720.039.035
; columbia.imobiliar@yahoo.com
19 Dec 17:31
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 €B
NERVA TRAIAN  inchirere garsoniera dubla, 2 camere, renovat complet 2014, mobilat si utilat: pat matrimonial, argaz, frigider, masina de spalat, spatii depozitare, totul nou, ocazie,!!!!!
0734.646.290
; citybrokers7@gmail.com
19 Dec 17:21
suprafata 45 mp
decomandat
utilat
mobilat
330 €B
CAMPIA LIBERTATII, etaj 7, zugravit nou, stradal, decomandat, mobilat partial,
0722.547.414
19 Dec 17:20
decomandat
mobilat partial
270 €B
RIN GRAND HOTEL,  centrala proprie, renovat acum, finisaje superioara, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat / utilat lux, aer conditionat, masina spalat, aragaz, frigider, microunde,...
0766.087.296
19 Dec 17:09
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 € luna B
DRISTOR  metrou, Vitan Mall, et. 7/9, renovat 2014, finisaje moderne, mobilat modern, utilat complet, totul nou, aragaz, frigider, masina spalat, aer conditionat, balcon inchis termopan,...
0752.010.041
; www.confortcasaimobiliare.ro
19 Dec 17:08
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €B
BANEASA,  Zoo, apartament la penthouse (mansarda), vedere panoramica Bucuresti padurea Banesa. Lift. Statia autobuz 301, 148, in apropiere imediata Baneasa Shopping City, Ikea, Jolie...
0727.486.101
19 Dec 16:56
suprafata 57 mp
utilat partial
mobilat
350 €370 €IF
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 particular |  militari |  drumul taberei |  tineretului |  unirii |  nemobilat |  dristor |  titan |  crangasi |  berceni |  aviatiei |  proprietar |  taberei |  iancului |  1 mai |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 21 Dec 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD