Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 540 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
300 €

5-7 min. metrou Eroilor, ap. 2 camere foarte spatios, hol spatios, arata mai bine la fata locului, proaspat zugravit, merita vazut, intretinere mica,

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 18:00
350 €

Constantin Brancoveanu, parc Oraselul Copiilor, apartament etaj 5/8, mobilat si utilat - aragaz, frigider, masina de spalat aer conditionat,...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:48
350 €

apartament mobilat zona Fundeni langa bariera, parcare subterana, apartamentul are toate dotarile necesare,

 • Suprafata 68 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:47
300 €

Eroii Revolutiei, 1/8, decomandat, mobilat si utilat modern, complet utilat, recent renovat, metrou, aragaz, frigider, masina de spalat, tv,...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 17:28
590 €

va punem la dispozitie un apartament de doua camere, bucataria open-space in ansamblul The Park. Apartamentul este nou (2017), urmeaza a fi...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:37
449 €

ultramodern, masina de spalat vase, uscator, catv, internet, liber, merita vazut

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 16:14
790 €

Cortina Residence, direct proprietar, ansamblu rezidential lux, apartament 2 camere, mobilat si utilat lux, 2 grupuri sanitare, balcon, paza...

 • Suprafata 73 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:56
550 €

imobil 2014, 2 cam., mobilat si utilat lux, vedere lac, terasa de 10mp, imobil supravegheat video, posibilitate inchiriere loc de parcare,

 • Suprafata 54 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:48
400 €

proprietar inchiriez apartament doua camere la parter in vila,

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:37
1.000 Lei

particular inchiriez apartament 2 camere, baie bucatarie propie in vila, gresie, faianta, etaj unu din unu separat de propietar, lunar

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:15
420 €

Agentie imobiliara, 2 camere, etaj 4/4, confort 1, recent renovat, amenjat modern, mobilat si utilat complet, zona de case, liniste si multe spatii...

 • Suprafata 47 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 15:06
57.000 €

2 camere - Mihalache, Grivita, Chibrit,

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 14:48
450 €

proaspat renovat, bucatarie si baie complet utilate; aer conditionat, televizor, internet,imprimanta, masina de spalat rufe, vase, la cerere...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:55
340 €

et 2 din P+2, vila 2011 cu 6 apartamente, deosebit, mobilat modern utilat complet, prima inchiriere, foarte spatios 3 balcoane vedere mixta,...

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:53
550 €

proprietar inchiriez apartament 2 camere, etaj 1, complex rezidential New Town, Baba Novac. Apartamentul este mobilat, utilat, cablu TV, internet,...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:45
650 €

particular inchiriez ap. 2 cam., 6/8, vis a vis Marriott. Renovat recent utilat/mobilat lux. Toate imbunatatirile. Detalii:

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:30
260 €

apropiere metrou, confort 1, etaj 8/8 modern, termopan, gresie, faianta, balcon inchis, bloc reabilitat termic, masina de spalat, aer conditionat,...

 • Suprafata 57 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 13:28
1.350 Lei

3 min. metrou, Sun Plaza, pret garsoniera, colaborez,

 • Suprafata 66 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:59
290 €

camere spatioase, et 1/3, loc parcare, ap. curat, in stare buna, functional, parchet clasic impecabil, termopan, balcon, camera depozitare...

 • Suprafata 67 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 12:20
350 €

Doamna Ghica Plaza, vis a vis Lidl, imobil 2009, total decomandat, balcon spatios, mobilat si utilat modern, dotari si amenajari de calitate,...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:20
360 €

etaj 3, aer conditionat, curat, liber, pentru cine e interesat am filmarea apartamentului,

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:18
500 €

2 cam. zona Unirii, bloc nou 2016 nemobilat si neutilat, se poate mobila utila la cerere, ideal birou, locuinta, etc, contorizat, CT, AC, 60 mp,...

 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, azi, 12:12
450 €

Inchiriez apartament 2 camere,Baneasa,bloc 2016,Greenfield Residence,semidecomandat,suprafata aprox 50 m2+o gradina proprie de...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 12:08
320 €

apartament 2 camere mobilat si utilat complet si modern,imbunatatiri termen lung rog seriozitate

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:50
350 €

Rezidenta linistita apartament decomandat, mobilat si utilat integral. Parc, scoala, Kaufland, Billa, mijloace de transport in comun, toate la...

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:45
500 €

apartament deosebit, situat in zona Alba Iulia, Decebal nr. 1, mobilat si utilat complet, priveliste frumoasa

 • Suprafata 65 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:45
600 €

Unirii metrou la 5 min., aproape de Universitate, centru vechi, Cismigiu, Tineretului, ap. 2 cam, lux, mmobilat si utilat totul nou, bloc nou 2016,...

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:41
600 €

15 min. de Univeristate, 5 min. de metrou Unirii, 2 camere mobilat si utilat modern, cu terasa mare de 40 mp, totul contorizat, centrala termica...

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:31
300 €

apartament 2 camere, etaj 1/10, mobilat si utilat, 7 min. metrou Lujerului, liber, 1+1, exclus intermediari,

 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 11:18
335 €

Studio, mobilat si utilat modern, toate imbunatatirile, zona linistita, parter/4, bloc civilizat, foarte aproape de metrou, centrala proprie de...

 • Suprafata 52 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 09:53
272 €

al 4 lea bl.1979, anvelopat, economic, etj. 4/4, cochet, bucatarie -12 mp, living-20 mp, pat dublu, gresie, faianta, parchet, termopan, usa...

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, azi, 01:15
769 €

Inchiriez apartament 2 camere Clucerului 17, etaj 1/P+1+M 769 Euro, nemobilat, utilitati incluse in pret

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, azi, 00:17
399 €

etaj 1, centrala proprie, aer conditionat,, termopan, tv, 1+1+ Comisionul agentiei imobiliare Aproape de strada Traian intersectie Bdul Unirii,

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:23
950 Lei

liber de contract toate utilitatile centrala loc de parcare,

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Popesti - Leordeni, ieri, 21:55
 

Apartament situat vav parc IOR, bloc Belvedere, et. 3, liber impecabil, se va completa mobila in functie de dorintele chiriasului,

 • Suprafata 46 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:04
500 €

mobilat, utilat modern, bucatarie noua, masina de spalat, ac, termopan, spatios, 60 mp, parter, zona linistita, 1+1+comisionul agentiei imobiliare,

 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:54
350 €

metrou 1 Decembrie 1918 la 3 minute, liber, va puteti muta oricand, adiacent Ior, Dristor, Camil Ressu, totul in tipla si garantie,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:56
580 €

inchiriere 2 camere,bloc nou,decomandat,mobilat si utilat modern,finisaje de calitate superioara,vedere superba,AC,centrala proprie,apometre,zona...

 • Suprafata 69 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:34
500 €

2 camere, foarte spatios, AC, centrala proprie, complet mobilat si utilat lux, bloc nou cu paza, loc de parcare subteran, aproape de IOR, Piata...

 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:33
700 €

bloc nou,10 minute de Metrou Unirii,finisaje de calitate,mobilat utilat modern,totul este nou,doua locuri de parcare,boxa,merita vazut,se poate...

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:33
300 €

5 min de metrou, 3 min. de Politehnica, etaj 6/10, mobilat si utilat modern, toate imbunatatirile, liber. Avans, garantie: 1+1. Zone invecinate:...

 • Suprafata 40 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:28
300 €

Bucur Obor, Colentina, vav Kaufland mobilat si utilat,etaj 2/10,bloc reabilitat termic, apropriere metrou, pret 300 euro/lunar + 1 luna...

 • Suprafata 50 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:07
450 €

Apartament 2 cam etaj 4, renovat, mobilat si utilat nou. La 7 minute de mers fata de parcul IOR, metroul p-ta Muncii. Pretul este usor negociabil.

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:56
360 €

particular închiriez apartament 2 camere, etaj 9/11. Acces facil, renovat, mobilat modern, dressing, bucatarie open space, internet, bloc...

 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 15:11
270 €

zona linistita, vredeata, parc, et. 3/4, 10 min. metrou Eroilor, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat sau semi, aragaz, frigider, masina de...

 • Suprafata 70 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:57
300 €

apartament 2 camere in zona Eroii Revolutiei, la 5 min. de statia de metrou, semidecomandat, utilat, masina de spalat, aragaz, frigider si mobilat,...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:24
530 €

vizavi Hotel Radisson, et. 6/7, proaspat renovat, mobilat si utilat lux, la cheie, ultra modern, centrala, 2 aer conditionat, vedere panoramica,...

 • Suprafata 57 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 14:15
250 €

Apartament mobilat si utilat complet, liber, curat, spatios, la 5 minute de metrou, etaj 5, merita vazut,

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:55
360 €

Stefan cel Mare, vav Perla, vedere stradala, renovat recent, mobilat si utilat complet, modern, etaj 7/10, liber.

 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:40
450 €

2 camere, 1992, etaj 2, complet modern, 2 min. metrou, acces rapid Ratb, direct proprietar, pe luna

 • Suprafata 62 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 13:01