Imobiliare inchirieri|Apartamente 2 camere - 833 anunţuri
Subrubrica: apartamente 2 camere
500 €

Herastrau, proprietar, 2 camere, complex Montecarlo Palace, et. 9/14, utilat/mobilat lux, receptie, loc parcare, vedere deosebita,

 • Suprafata 62 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 23:42
300 €

proprietar, 8/10, cf. 1,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:43
270 €

Why Not, 1/2, parchet, termopan, centrala proprie,

 • Mobilat
Bucuresti, ieri, 22:41
300 €

Mosilor particular inchiriez ap. 2 cam., et. 8,

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:35
300 €

Moghioros, particular ofer ap. 2 cam., toate imbunatatirile, pentru studente nefumatoare, termen lung,

 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:34
230 €

ap. 2 cam., cf. 1, 4/4, proprietar

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:32
250 €

Emil Racovita inchiriez ap. 2 cam., parter, cf. 1, apropiere metrou

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:17
420 €

Titan, Al. Fizicienilor, 5' Metrou Nicolae Grigorescu, ap. 2 cam., bloc nou (2011), et. 2/7, f. spatios, centrala, lift, internet, centre...

 • Suprafata 64 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 22:08
1.200 Lei

Chibrit, Averescu, doresc sa inchiriez ap. 2 camere, parter/1,

 • Nemobilat
Bucuresti, ieri, 22:04
1.100 Lei

proprietar, et. 1/4, centrala gaze, garantia 2.500 lei,

 • Decomandat
 • Mobilat
Bucuresti, ieri, 21:51
200 €

Lujerului, 2 camere, um, et. 4, liber,

Bucuresti, ieri, 21:50
250 €

Moghioros, modern, g, f, p, um, ac, piata, Mall, liber, direct proprietar, contract,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 21:48
 

nr. 244, sector 3, ap. 2 camere, parter;

Bucuresti, ieri, 21:22
 

proprietar, inchiriez 2 camere;

 • Decomandat
 • Mobilat
Bucuresti, ieri, 21:19
900 Lei

zona Valea Argesului, ap. 2 camere, cf. 1, et. 2 din 4, zona linistita, 2 min. RATB. Proprietar, exclus agentiile imobiliare,

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:39
350 €

Banca Tiriac, apartament amenajat, modern, 2 camere, confort 1, decomandat, etaj 5/ 8, termopan, parchet, gresie, faianta, aer conditionat, 2...

 • Suprafata 58 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:24
350 €

curat, renovat, etaj 1/8, dispune de aer conditionat, apometre, spatii depozitare, aproape de Sala Palatului, Universitate, Romana

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 20:01
350 €

curat, spatios, P/8, terasa, spatii depozitare, aproape de Stefan cel Mare, Dorobanti, Tei, vedere catre parc,

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:39
270 €

metrou, confort 1, etajul 1/8, mobila noua, aragaz, frigider, masina de spalat, aer conditionat, gresie, faianta, parchet, termopane, discutabil,

 • Suprafata 56 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:20
300 €

Sectia 7, etaj 2/8, mobilat complet, utilat, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, vecinatati: Obor,...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:12
500 €

7 min. metrou bloc nou 2016, bucatarie utilata, etaj 1, 2, 3, 4, totul nou, mobila la cerere, centrala proprie, lift, pretabil birou/ locuit pret...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 19:11
430 €

Piata Operei, Arenele BNR, parter/1, gradina 150 mp, renovat recent, mobilat modern, aer conditionat, usa metalica, centrala proprie, format din...

 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 19:11
350 €

Maior Coravu, ap. vila, etaj 1, contorizare separata, renovat, centrala proprie, parchet, foarte curat, apropiere parc, intrare separata, ideal...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 18:58
600 €

ansamblul Rezidential Maria Rosetti 38, bloc nou exclusivist, dotari si finisaje de exceptie. Electrocasnice si mobilier nou, videointerfon, paza...

 • Suprafata 50 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:48
350 €

Brancoveanu Petrom, 2 camere, lux, confort 1 sporit, masina spalat vase, videointerfon, loc de parcare platit, g, f, p, t, um, id: CA0103,...

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:27
450 €

Romana, proprietar, bloc anvelopat, mobila lux, 2 lcd, internet, aer conditionat, termopane, usa metalica

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:19
300 €

Ferdinand, strada Avrig, parter/ 10, bloc semistradal, balcon pe dormitor inchis in termopan, bloc reabilitat termic,

 • Suprafata 56 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 18:13
170 €

Haliu, Soseaua Alexandriei, apartament 2 camere, doar bucataria mobilata, fara aparatura casnica, parter/3, loc parcare, terasa 45 mp, locuit sau...

 • Suprafata 89 mp
 • Semidecomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bragadiru, ieri, 17:47
300 €

Leonida, urgent, bloc nou, etaj 2/5, electrocasnice noi, mobila noua, centrala termica, intretinere mica, parcare subterana, 2 minute de mers pe...

 • Suprafata 55 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:45
420 €

Park Lake parter/10, renovat modern, toate utilitatile, proprietar, negociabil

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:36
500 €

Eminescu View, bucatarie inchisa, 2 bai, c-tie 2010, etaj 2/8, 65 mp, complet modern, finisaje premium, terasa inchisa,

 • Suprafata 65 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:31
450 €

Eminescu View, Romana, Mosilor, etaj 2/9, bloc 2010, modern mobilat Mobexpert, finisaje superioare, paza 24/24, supraveghere video, 60 mp inclus...

 • Suprafata 60 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 17:31
250 €

apartamentul are 2 camere, termopane, usa metalica, parter, centrala propie se poate si pentru birouri,

 • Suprafata 45 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 17:04
500 €

Plaza Residence, Lujerului ,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:59
400 €

confort 1, etaj 3/4, an 1987, bloc reabilitat termic, mobilat modern - utilat integral. Vecinatati: Baneasa, Floreasca, Pipera. Agentie, liber

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:57
300 €

Vasile Milea, Orizont, Afi Palace Cotroceni, confort 1, parter/4, gresie, fainata, parchet, termopan (bucatarie), usa de metal, curat, contract...

 • Suprafata 50 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:55
230 €

-Dumbrava Noua - Barca, 1/8, cf. 1, gresie, faianta, parchet, termopan, disc.

 • Decomandat
 • Nemobilat
 • Neutilat
Bucuresti, ieri, 16:54
550 €

Calarasilor, Matei Basarab, (totul nou la prima inchiriere), etaj 1/3, 70 mp, mobilat si utilat complet modern, ac, tv, centrala proprie de...

 • Suprafata 70 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:54
450 €

Zvon Cafe, 5 minute metrou Muncii, bloc 2009, et 1/8, mobilat si utilat complet modern, centrala proprie de apartament (intretinere mica), ac, tv,...

 • Suprafata 72 mp
 • Semidecomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:53
550 €

Zepter, Garda de Mediu, stradal, 1 minut rond Alba Iulia renovat capital, etaj 5/8, mobilat si utilat complet modern, ac, tv, disponibil imediat,

 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:53
450 €

Biokarpet, 1 minut rond Alba Iulia, stradal, langa Naturalia, renovat capital, etaj 1/8, mobilat si utilat complet modern, ac, tv, disponibil imediat,

 • Suprafata 78 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:52
420 €

Scala, 5 minute metrou, zona ultracentrala, etaj 4/8, modern, curat, luminos. Are toate imbunatatirile, inclusiv centrala termica. Dispune de...

 • Suprafata 48 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:49
400 €

apartament 2 camere, metrou, RATB, parcul Herastrau, Mall, centre comeciale, scoala, gradinita, renovat, reabilitat termic, contorizat, etaj 1/ 4,...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:45
250 €

-Marinescu, 1/4, confort 1, mici imbunatatiri, nu are aragaz, frigider, masina spalat, proprietarul nu doreste animale de companie,

 • Suprafata 60 mp
 • Decomandat
 • Mobilat partial
Bucuresti, ieri, 16:39
230 €

Grand Arena, renovat total nou, proaspat zugravit, gresie, faianta, parchet, termopan, aragaz, instalatii sanitare noi, canapea extensibila noua,...

 • Suprafata 60 mp
 • Mobilat partial
 • Utilat partial
Bucuresti, ieri, 16:37
275 €

Apartament Duplex, Parter+Etaj (in bloc nou 2013), mobilat si utilat complet modern, finisaje noi, renovat complet, TV, centrala termica proprie, 2...

 • Suprafata 54 mp
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:29
550 €

- Str. Academiei, particular inch. ap. 2 cam., etaj 5/8, bloc 1928, masina spalat, frigider, renovat,

 • Suprafata 75 mp
 • Decomandat
 • Nemobilat
Bucuresti, ieri, 16:27
250 €

-Margeanului, 3/8, confort 1, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat si utilat relativ noi, se elibereaza pe 1 iulie,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:23
300 €

Metrou Jiului, Bucurestii Noi, 2 camere, 55 mp + balcon, bloc nou 2013, etaj 2/3, mobilat si utilat, AC, parchet, masina de spalat, aragaz,...

 • Suprafata 55 mp
 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:21
220 €

Romancierilor 7/10, confort 2, liber, totul clasic, termopan, stradal, acces imediat ratb, scoli, gradinite,

 • Decomandat
 • Mobilat
 • Utilat
Bucuresti, ieri, 16:19