IMOBILIARE INCHIRIERI apartamente 2 camere (1335 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cismigiu  Particular, 2 cam, Cismigiu-Sala Palatului , ideal firma, finisaje moderne, mobilat birou, canapele piele, centrala proprie, termopane, usa metalica, fara intretinere, izolat...
0720.621.217
; ioanapopa1609@gmail.com
30 Sep 20:51
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
1.500 L
B
DRUMUL TABEREI Bd.Timisoara Liceul Moisil (intre AFI Cotroceni si Plaza) cf.1 etj.1 sd renovat G+F+P+T+UM zugravit recent civilizat liber 1+1.
0768.715.558
30 Sep 20:16
suprafata 52 mp
semidecomandat
utilat partial
mobilat
250 €
B
DRUMUL TABEREI,  Strand, aragaz, frigider, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, vedere superba, 1+1,!
0761.857.429
30 Sep 20:10
suprafata 52 mp
decomandat
utilat
mobilat
260 €
B
Primaverii J Monnet Primaverii, Jean Monnet Nr3, inchiriez apartament 2 camere, complet mobilat si utilat electronic si electrocasnic lux, toate imbunatatirile, urgent-proprietar! 650euro/luna,...
0752.054.205
; adrianmargean75@yahoo.com
30 Sep 19:40
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
650 €
luna
B
Piata Sudului Metrou 3 min de Metrou, Complex Jupiter Residence, et 10/11, mobilat modern, utilat complet, centrala de apartament, parcare subterana, 1+1 garantie
0786.192.686/ 0765.658.737
; monicamarvis@yahoo.com ; www.imobiliare-marvis.ro
30 Sep 19:37
suprafata 64 mp
decomandat
utilat
mobilat
370 €
B
13 SEPTEMBRIE,  Prosper, apartament deosebit, stradal, decomandat etaj intermediar, mobilat si utilat modern, gresie, faianta, termopan, masina spalat, aer conditionat, fara TV, balcon inchis,...
0751.292.777
; adrian@acordia.ro
30 Sep 19:21
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
330 €
luna
B
DRISTOR,  Real, Ramnicu Sarat, blocul cu Mega Image, foarte aproape de Auchan fostul Real, masina de spalat, frigider, aragaz, spatios, balcon, repartitoare, apometre, termopan, usa...
0721.601.526/ 0722.741.280
; catalin.simion@elogy.ro ; www.elogy.ro
30 Sep 18:34
suprafata 62 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
1.000 L
B
Dristor metrou, cf I dec, 6/10, bloc anvelopat, masina de spalat noua, clasic, ptr o persoana pretul este 150 E
021.253.01.13/ 0745.087.966
30 Sep 18:06
utilat
mobilat
200 €
B
DOROBANTI,PRIMAVERII Etaj 1/2, centrala proprie, renovat recent, mobilat si utilat complet, totul nou.Vec: Aviatorilor, Floreasca, Herastrau, Kiseleff.
0744.150.002/ 0744.484.641
30 Sep 18:04
suprafata 58 mp
decomandat
utilat
mobilat
750 €
B
TINERETULUI,  parc, et. 4, toate imbunatatirile, termopan, gresie, faianta, parchet, mobilat modern, dressing mare, cu masina spalat, frigider, aragaz, tv, aer conditionat, net, contorizat,...
0751.221.966
; office@confortcasatineretului.ro ; www.confortcasatineretului.ro
30 Sep 17:46
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat

B
TITAN,  Grigorescu, situat la parter, apometre si repartitoare, 5 minute de parcul IOR si 5 minute pana la metru N. Grigorescu,
0769.088.451
; george.cazacu@ymail.com
30 Sep 17:41
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
290 €
B
ALBA IULIA,  Complex Rezidential, centrala proprie finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, termopan, mobilat utilat complet ultramoderna, masina spalat rufe/vase, frigider, aer...
0744.516.515/ 021.322.31.31
; unirii@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
30 Sep 17:34
suprafata 75 mp
decomandat
utilat
mobilat
490 €
B
STEFAN CEL MARE,  5 min. metrou, etaj 8/10, mobilat modern, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, vecinatati: Floreasca, Dorobanti, Obor, Victoriei,
0737.394.293
30 Sep 17:21
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €
B
UNIRII ANL STRADAL COMPANIA PLATINUM VA OFERA UN APART DEOSEBIT SI MODERN, RENOVAT RECENTLUX, CANAPEA SI FOTOLII PIELE, CADA JACUZZI, SEIF, MASINA SPALAT VASE, RUFE, UTILAT COMPLET.DISPUNE DE 3...
0735.325.999
; beatrice@platinumimob.ro ; www.platinumimob.ro
30 Sep 17:19
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
500 €
B
CAROL,  dormitor si living open space, camara, debara spatioasa, aer conditionat, centrala termica proprie, etaj 2, pe Calea Marasesti, la mica distanta de Parcul Carol, Mega Image,...
0723.304.640
; sebastian.sive@galaxyimob.ro
30 Sep 17:19
suprafata 47 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 €
luna
B
ION MIHALACHE BULEVARDUL,  Ciuperca, ap. 2 camere sufragerie, dormitor si balcon f. mare stil loggie inchis cu termopan, bloc reabilitat termic in anul 2014, parchet, sobe cu gaze, pret negociabil,
0766.206.800/ 0720.133.267
; athos.imob@yahoo.com
30 Sep 17:12
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
250 €
B
DRUMUL TABEREI,  Favorit, 2/4, confort1, renovat recent, curat, imbunatatiri: parchet, gresie, faianta, t, usa metalica bloc reabilitat, liber, contract ANAF, vecinatati: Afi Cotroceni,...
0768.469.465
30 Sep 17:08
suprafata 54 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 €
B
BERCENI, 2cam, curat, deosebit, complet mobilat si utilat (masina de spalat, frigider, aer conditionat, televizor, aragaz), 5 min metrou aparatorii patriei, acces la curte cu foisor si...
0786.222.888/ 0737.521.594
; best4@bestimobiliar.ro ; http://bestimobiliar.ro
30 Sep 17:08
suprafata 52 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
250 €
B
DRISTOR,  Reconstructiei, apropriere metrou, 7/10, confort 1, frigider, aragaz, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, foarte curat, 1+1, negociabil,
0737.767.866
30 Sep 16:47
suprafata 54 mp
utilat
mobilat
295 €
B
MIHAI BRAVU,  5 min. metrou Obor, bloc 2014, centrala, balcon inchis, gresie, f. Pret negociabil,
0757.935.387
; arashi1045@yahoo.com
30 Sep 16:47
suprafata 59 mp
utilat
mobilat
420 €
B
CISMIGIU, apartament foarte frumos, modern, 2 camere in zona, loc parcare, termopane, 2 balcoane, lift,
0763.917.275/ 0768.295.999
; pagaimobiliare4@gmail.com ; www.pagaimobiliare.ro
30 Sep 16:46
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
450 €
B
Pajura Apartament 2 camere Pajura, proaspat renovat, luminos, semidecomandat, gresie, faianta, termopan, usa metalica, partial mobilat, apometre, repartitoare,50 mp, de preferat...
0767.137.893
; luci.constantinescu@yahoo.com
30 Sep 16:43
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat partial
mobilat partial
1.000 L
B
STEFAN CEL MARE,  Bellagio, Lizeanu, mobilat modern, bucataria utilata, masina de spalat, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, contorizat, liber, acces metrou Obor,...
0729.323.433
30 Sep 16:38
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €
B
DRUMUL TABEREI,  Profi, etaj 4/10, renovat recent, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica-mobilat tineresc, utilat, aragaz, frigider, masina de spalat, acces RATB 1+1, agentie,
0720.376.880
30 Sep 16:37
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
950 L
B
UNIRII, etaj 1 in vila, intrare separata, camere foarte mari,75 mp,2 bai, renovat complet, mobilat modern, utilat complet, centrala, contorizare separata, curte, liber
0728.415.944/ 0745.540.560
30 Sep 16:34
decomandat
utilat
mobilat
350 €
B
BRANCOVEANU, curat, deosebit, spatios, duplex, utilat modern, centrala proprie cu termostat, aer conditionat, masina spalat automata, combina frigorifica, TV, gresie, faianta, t, parchet,...
0786.222.888/ 0737.521.594
; best4@bestimobiliar.ro ; http://bestimobiliar.ro
30 Sep 16:34
suprafata 52 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €
B
UNIRII,  Zepter, Emil Bota, 4/8, confort 1 sporit, frigider, aragaz, masina de spalat, TV, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, foarte curat, 1+1, negociabil,
0737.767.866
30 Sep 16:23
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
395 €
B
BERCENI OLTENITEI BLOC STRADAL, CONFORT 1, ETAJ 1 / DECOMANDAT 55 MP, 2 BALCOANE, MOBILAT, LIBER
0758.089.601/ 0758.089.600/ 021.332.10.20
30 Sep 16:18
mobilat
900 L
B
BABA NOVAC Apartament clasic, in bloc, la etajul 2, vis-a-vis de Parcul Cuza. Zona linistita. Utilat, mobilat, liber. Va asteptam la vizionare.
0752.447.734
; valentin@k-imobiliare.ro ; www.k-imobiliare.ro
30 Sep 16:18
suprafata 54 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
250 €
B
13 SEPTEMBRIE,  Prosper, stradal, apartament 2 camere modern, etaj 7/ 8, frumos, zona super, bloc civilizat, renovat: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, mobilat modern, aer...
0727.421.297
; office@imobuc.com ; www.imobuc.com
30 Sep 16:18
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
365 €
luna
B
HERASTRAU,  Aviatiei metrou, etaj 1 din 4, renovat recent, mobilat si utilat complet modern, canapea extensibila, aer conditionat, masina de spalat. Vec: Floreasca, Baneasa, Aviatorilor,...
0737.504.517
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
30 Sep 16:17
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
400 €
B
DRISTOR,  Camil Ressu, se afla la 3 min. de metrou Dristor, este la parter intr-un bloc cu 10 etaje la stradal. Apartamentul este recent renovat, foarte curat, mobila noua. Vecinatati:...
0773.981.206
; rabicsfynximob@gmail.com
30 Sep 16:16
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
330 €
B
VACARESTI, apartamentul are 2 camere, modern, etajul 6/8, vis a vis de Parcul Tineretului, aproape de Palatul Copiilor, bloc din 1988,
0723.304.640
; sebastian.sive@galaxyimob.ro
30 Sep 16:15
suprafata 52 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
400 €
luna
B
SALA PALATULUI, parter nemobilat, recent renovat, stradal pe Stirbei Voda intersectie cu Calea Victoriei, gresie, faianta, parchet, termopan, centrala termica, contract. Langa Cismigiu, Romana,...
0752.830.656/ 0735.354.582
; citygroupimobiliare@gmail.com
30 Sep 16:13
suprafata 50 mp
semidecomandat
neutilat
nemobilat
350 €
B
TINERETULUI,  Timpuri Noi, Unirii, 2/10, igienizat, curat, 3 ac luminos si spatios, 2 balcoane, aragaz, frigider, masina automata, microunde, aproape de metrou, parc, facultati, piata...
0722.585.872/ 0722.217.638
; office@fullimobiliare.ro ; www.fullimobiliare.ro
30 Sep 16:12
suprafata 55 mp
utilat
mobilat
300 €
B
1 MAI,  Pod C-ta, etaj 1, totul nou, bloc nou, parcare inclusa, cel mai mic pret din zona, mobilat lux, bucatarie deschisa, zona linistita, in apropiere de Grivita, Bucurestii noi,...
0764.415.661/ 0728.578.339
30 Sep 16:12
suprafata 65 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
329 €
330 €
B
Unirii Sfantul Gheorghe, 3/9, mobilat clasic, televizor, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, centrala proprie, cablu tv, internet, stradal.
0749.199.196/ 021.252.16.05
; lenus@confortcasanord.ro ; www.confortcasanord.ro
30 Sep 16:07
suprafata 52 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €
B
SUDULUI PIATA, spatios, deosebit, frigider, aragaz, masina spalat rufe si alta pt vase, cuptor cu microunde, centrala proprie, etc, 5-7 min. de metrou, Mall, Piata. Conform pozelor,
0786.222.888/ 0737.521.594
; best4@bestimobiliar.ro ; http://bestimobiliar.ro
30 Sep 16:03
suprafata 67 mp
decomandat
utilat
mobilat
370 €
B
Eminescu cu Mosilor eminescu mosilor, eminescu view, mobila lux, aer conditionat, canapele piele, masina de spalat cu uscare, tv, toate utilitatile, paznic, sistem supraveghere video, etaj 1, avans...
0769.192.775/ 0762.101.167
; aarmmando@yahoo.com
30 Sep 16:02
suprafata 60 mp
utilat
mobilat
600 €
B
POLONA, inchiriere ap 2 cam zona Eminescu, an 2005, etaj 1/3, su 83mp, modern. Locatie deosebita, acces metrou Stefan cel Mare, Dacia, Gradina Icoanei, Dorobantilor, Romana, negociabil,
0771.500.292
; a.varga@dreamsimob.ro
30 Sep 16:00
suprafata 83 mp
decomandat
utilat
mobilat
600 €
B
VOLUNTARI, doua camere, baie, bucatarie, intrare separata, la curte, pentru doua fete, toate utilitatile,
0767.601.321
30 Sep 15:59
decomandat
400 L
camera
IF
UNIRII, bloc nou 2009, rezidential, lux, totul nou (prima inchiriere), loc parcare in garaj subteran, centrala proprie, vecinatati: Piata Unirii, Bd. Coposu, Calarasi, Udriste, Mircea...
0728.736.846
30 Sep 15:57
suprafata 70 mp
utilat
mobilat
650 €
B
VITAN BARZESTI,  hotel Rin, apartament de inchiriat situat la etajul 9/11, plita, cuptor, frigider, masina de spalat, aer conditionat, negociabil, liber,
0767.377.376/ 0740.120.567
; marian_visanescu@yahoo.com ; www.blocurinoibucuresti.ro
30 Sep 15:53
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
370 €
B
OBOR,  metrou 5 minute, et. 4/10, mobilat modern, imbunatatiri, gresie, faianta, termopan, aer conditionat, liber, curat, spatios. Vecinatati:Stefan cel Mare, Mosilor, Mihai Bravu, OIA...
0752.099.439
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
30 Sep 15:47
suprafata 57 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €
B
Izvor Oferta inchiriere apartament 2 cam, Natiunile Unite, an 1994, bloc monolit, et. 7/8, su 75mp, dec, renovat, mobilat si utilat complet. Acces catre Unirii, Kogalniceanu,...
0771.500.292
; a.varga@dreamsimob.ro ; www.dreamsimob.ro
30 Sep 15:47
suprafata 75 mp
decomandat
utilat
mobilat
475 €
negociabil
B
Cotroceni Orhideea Gardens. Complet mobilat, utilat, nelocuit, masina de spalat, AC, hota, 2 TV, balcon, videointerfon, parcare subterana si boxa. Foarte luminos, open space, ideal pentru...
0734.070.332
; musat.ioanar@yahoo.com ; www.orhideeagardens.ro
30 Sep 15:45
suprafata 78 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
520 €
B
1 DECEMBRIE,  3 min. de metrou, stradal, confort 1, mobilat modern, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica foarte curat, contorizat, cablu internet, etaj 2/ 4, liber din 4.10.2014,
0724.681.908/ 0767.499.959
30 Sep 15:40
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 €
B
CRANGASI,  ING, metrou apropiere linia 41 si metrou, etajul 7/10, amenajat modern, imbunatatiri, mobilier tineresc, ideal cuplu sau persoane angajate, vecinatati: Militari, Turda 1 Mai,...
0724.302.336/ 0723.042.217
30 Sep 15:39
suprafata 48 mp
utilat
mobilat
260 €
B
DRUMUL TABEREI,  Brasov, etaj 7/10, masina de spalat, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica, balcon, 2 lifturi, geam la baie, langa linia 41,
0722.638.934/ 0769.435.153
; gigiciufu@yahoo.com
30 Sep 15:37
decomandat
utilat
mobilat
250 €
B
DRUMUL TABEREI,   Moghioros, mobilat modern, gresie, faianta, parchet, termopane, masina de spalat, canapea extensibila. Vecinatati: parc/piata Moghioros, Militari, Plazza Mall, Ghencea, 1 Mai....
0731.324.659
; office@cataog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
30 Sep 15:35
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
290 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 particular |  militari |  drumul taberei |  tineretului |  unirii |  nemobilat |  dristor |  titan |  crangasi |  berceni |  aviatiei |  proprietar |  taberei |  iancului |  1 mai |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 30 Sep 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD