IMOBILIARE INCHIRIERI apartamente 2 camere (958 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
BANEASA DN 1, proprietar, 2camere, 4/4, 2 AC, chirie 1+1
0723.260.121
; simoono@k.ro
20 Apr 11:13
utilat
mobilat
270 €
B
COMPLEX rezidential, zona Cora Pantelimon- Republica, complex rezidential, anul 2010, etaj 1 din 2+m, boxa la subsol 10 metri patrati, centrala proprie, utilat complet, aer conditionat,
0722.396.849
; petredaniel1982@yahoo.com
19 Apr 16:59
suprafata 44 mp
utilat
mobilat
250 €
B
Proprietar,Sebastian Lux, et.7/8, izolat, liniste, curat, str.V.Topliceanu, usa metalica, loc parcare, centrala, AC, cuptor, hota, frigider, masina spalat. 1pers sau un cuplu, seriosi, pe termen...
0728.965.354
; dpintis@gmail.com
19 Apr 16:00
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
399 €
B
DRUMUL TABEREI Billa, comfort 1, bucatarie 9 mp, gresie, faianta, parchet, bloc civilizat, interfon, tramvai 41, magazine, suprafata 51 mp, masina spalat, aragaz, proprietar, etaj 4
0722.765.313/ 0756.818.989
; albsiverde@yahoo.com
19 Apr 15:35
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
220 €
B
VATRA LUMINOASA, gresie, faianta, parchet, mobila noua, renovat, etaj 1/8;
0729.084.643
18 Apr 16:49
utilat
mobilat

B
DRUMUL TABEREI Favorit, 2 camere, contorizat,
0727.148.945
18 Apr 16:25
utilat
mobilat

B
MOSILOR CALEA, 2 camere, an constructie 1986, etaj 2, proaspat renovat, gresie, faianta, parchet, termopane, complet mobilat, foarte aproape de metrou Obor,
0754.221.023
18 Apr 15:58
suprafata 56 mp
semidecomandat
320 €
B
COLENTINA, Kaufland, proprietara, ofer apartament foarte curat, zugravit acum, cu toate dotarile, 7/10;
0721.418.665
18 Apr 15:55
1.200 L
B
AVERESCU, 1 Mai, finisat lux, cu gust la detaliu nu trebuie decat hainele pe umeras, design deosebit, complet modern, etaj 3/7, lift, bloc termoizolat, masina de spalat, LCD, aer...
0752.562.270
; robert@robertgagos.ro ; www.robertgagos.ro
18 Apr 15:06
suprafata 62 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
450 €
B
IANCULUI, Vatra Luminoasa, la 5 min de metrou, 7/9, confort 1, modern, finisat nou, termpane, masina spalat, a/c, balcon inchis, la cheie,
0722.211.146
; antonykareka@yahoo.com
18 Apr 14:55
suprafata 58 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
299 €
B
UNIRII, Alba Iulia, spatios, modern, etaj 1/9, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, masina de spalat. Vecinatati: Decebal, Burebista, Nerva Traian. OIA 36834,
0752.099.439
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
18 Apr 12:36
suprafata 67 mp
decomandat
utilat
mobilat
400 €
B
UNIRII, mobilat si utilat complet, etaj 3/10, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, vec: Alba Iulia, Nerva Traian, Splaiul Unirii, Tineretului, Mircea Voda, OIA 38946,
0752.099.439
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
18 Apr 12:20
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
450 €
B
UNIRII, modern, renovat. Imbunatatiri: gresie, faianta, parchet. Dotari: aragaz, frigider, tv, aer conditionat. Et.5/6. Vecinatati: Nerva Traian, Alba Iulia, Calea Calarasilor, OIA 38439
0752.099.439
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
18 Apr 12:03
suprafata 67 mp
decomandat
utilat
mobilat
450 €
B
UNIRII Piata, bloc stradal, apartament complet mobilat si utilat modern, nou renovat, mobilier nou, modern, 2 balcoane, aer conditionat, intrare stradala, vecinatati: 2 min. metrou...
0769.060.005
; marius@private-broker.ro ; www.private-broker.ro
18 Apr 11:51
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
500 €
B
MOSILOR -Carol, modern, toate utilitatile, etaj 3/8, reabilitat termic, constructie 1983;
0722.893.136
18 Apr 11:41
semidecomandat
mobilat

B
PANTELIMON - Biserica Capra, complet, imbunatatiri, apropiere parc, centre comerciale, non stop, id: SAT04049,
0762.708.965
; andrei.uta@starunimobiliare.ro ; www.galaxyimob.ro
18 Apr 11:40
decomandat
utilat
mobilat
200 €
B
RAHOVA, Nasaud, 7 min Unirii si 13 Septembrie, mobilat si utilat lux, sistem alarma, aprop. Progresului, Tineretului, Panduri, Sebastian, Viilor, Marriott, Cosbuc, Libertatii, Trafic...
0760.101.098
; claudiu.cristian@refinder.ro ; www.refinder.ro
18 Apr 10:39
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
450 €
negociabil
B
VERGULUI SOSEAUA, apartamentul se afla la etajul 4/10 intr-un bloc situat in apropiere de statia metrou Costin Georgian, reabilitat, mobilat si finisat ultra modern,
0724.581.411
; imobiliaramibo@yahoo.com
18 Apr 10:36
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
275 €
B
1 MAI, transformat din 3, etaj 5/8, toate imbunatatirile moderne: gresie, faianta, parchet, t, in curs de amenajare, mobila comandata Ikea, complet modern, utilata, 2 balcoane, bloc...
0752.289.029
; office@espaco.ro ; www.espaco.ro
18 Apr 10:16
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
mobilat
500 €
B
BASARABIA, etajul 5/8, aer conditionat internet geamuri termopan parchet usa metalica, masina de spalat rufe, aragaz, frigider microunde plata 1+1 la 5 minute de metroul Costin Georgian,
0769.076.164/ 0720.007.871
; mihaela.floreav@gmail.com ; www.orfeas.ro
18 Apr 09:38
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
345 €
B
TITAN Brancusi bloc reabilitat termic, zona parc,
0722.762.866
18 Apr 09:29
suprafata 55 mp
utilat
mobilat
300 €
B
UNIVERSITATE, modern, nou amenajat, locatie perfecta, apartamentul ofera toate conditiile unui trai social. Calitatea designului apartament sta in detalii: candelabre cristal Swarovski, baie...
0722.245.208
; felicia992001@yahoo.com
18 Apr 09:18
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
500 €
B
BRANCOVEANU, Orasel, confort1, 5/8, 1987, renovat, totul recent, totul nou, pozitionat la 5 min. de metrou Brancoveanu, gresie, faianta, parchet, t, alarma, centrala, aer conditionat, stradal,
0755.022.292
; office@capitalimob.ro ; www.capitalimob.ro
18 Apr 08:35
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €
B
13 SEPTEMBRIE, ultramodern, lux renovat, cada cu jacuzzi + aparat fitness inclus, confort 1, utilat nou (masina de spalat, aragaz, frigider, tv). Foarte curat si calduros, bloc stradal, la 5...
0762.079.095/ 0725.691.900
17 Apr 22:22
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
360 €
B
BRECENI, Piata Sudului, la 5 min pe jos pana la metrou Piata Sudului, zona verde, calorifere noi, zugravit recent, mobila noua, repartitoare, aer conditionat, masina spalat frigider,...
0724.102.359/ 0722.135.952
; adinel.iordache@gmail.com
17 Apr 19:56
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €
luna
B
SUDULUI PIATA, la metrou, apartament 2 camere, confort 1, etaj 8, mobilat modern, finisaje gresie, faianta, parchet, t, usa metalica renovat recent, tv, cablu/net, balcon inchis termopan, ff...
0764.721.017
17 Apr 19:20
suprafata 55 mp
decomandat
mobilat
280 €
luna
B
VICTORIEI, Calea, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, t, curte, foarte multa liniste, central, renovat, mobilat,
0721.940.374
17 Apr 18:49
suprafata 40 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 €
B
BERCENI, particular, ap 2 camere in zona Big Berceni, confort2, suprafata 40mp, renovat, totul nou. Exclus intermediari,
0761.163.735
; nemogli@yahoo.ro
17 Apr 18:40
suprafata 40 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 €
B
MARGEANULUI, Buzoieni, et. 1/ 8, recent renovat, instalatii electrice/ sanitare noi, usi interior noi, multiple imbunatatiri (p, gresie, faianta, t, usa metalica ac) 2 balcoane, curat,...
0768.580.861
; andreea_iorga@yahoo.com
17 Apr 18:11
suprafata 60 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
225 €
B
TITAN, Trapezului, proprietar, apt 2 camere standard cablu tv internet masina de spalat apa curenta calda, rece bloc stradal curat 3 minute de statia de metrou tramvai piata. Avans una...
0760.952.194
17 Apr 17:18
1.000 L
B
VOLUNTARI, Eroilor, confort 1, aer conditionat, complet utilat, mobilat, gresie, faianta, parchet, t, cartier rezidential, negociabil,
0728.228.646
17 Apr 17:12
suprafata 79 mp
350 €
B
UNIRII, 5 minute Metrou Unirii, 5/8, confort1, modern, inclusiv masina de spalat, toate imbunatatirile moderne, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, balcon,...
0724.934.560
17 Apr 17:08
decomandat
utilat
mobilat
350 €
B
NERVA TRAIAN, 3 minute metrou Timpuri Noi, et. 2/ 8, confort 1, mobilat complet modern, utilat complet modern inclusiv masina de spalat, toate imbunatatirile moderne; gresie, faianta,...
0724.934.560
17 Apr 16:52
decomandat
utilat
mobilat
350 €
B
UNIRII, 1 minut Rond Alba Iulia, 1/9, confort1, modern, inclusiv masina de spalat, toate imbunatatirile moderne, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, balcon, ocazie,
0724.934.560
17 Apr 16:48
decomandat
utilat
mobilat
400 €
B
FLOREASCA, Puccini, hp/2, balcon, centrala termica, recent renovat, gresie, f , parchet, t, negociabil,
0722.121.842
17 Apr 16:46
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €
B
UNIRII, Zepter, renovat recent, gresie, faianta, termopan, parchet din lemn masiv, aer conditionat, cu bun gust, etajul 6/ 8, intrare din bulevard, amenajarea si mobilierul sunt din 2013,
0744.312.196
17 Apr 16:41
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
400 €
B
13 SEPTEMBRIE, langa salonul Abbate, aproape de Prosper si de piata, utilat si mobilat complet, aer conditionat, amenajat cu mult bun gust, intrare din Bulevard, vedere pe spate, etaj 3/8,
0744.312.196
17 Apr 16:37
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
310 €
B
TINERETULUI, bloc civilizat, cu termopan, parchet, aer conditionat, mobilat complet, masina de spalat automata, combina frigorifica, liber, langa Parcul Tineretul, metrou Tineretului si...
0731.877.269/ 0741.122.318
17 Apr 16:24
suprafata 55 mp
utilat
mobilat
280 €
B
UNIRII, 1 minut Zepter, 6/8, confort1, modern inclusiv masina de spalat, toate imbunatatirile moderne, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, balcon,
0724.934.560
17 Apr 16:21
decomandat
utilat
mobilat
430 €
B
ALBA IULIA, Unirii, New Town Residence, bloc nou complex rezidential 2009, mobila lux, centrala proprie de ap, aer conditionat, masina spalat vase/ rufe, terasa, vecinatati: Metrou Dristor,...
0728.736.846
17 Apr 16:06
suprafata 74 mp
decomandat
utilat
mobilat
600 €
650 €
B
COSMOPOLIS, pers fizica: 2 cam, zona rezidentiala, complet mobilat modern, masina de spalat, frigider, plita electrica, hota, aer conditionat, parchet, gresie, faianta, incalzire...
0726.100.518
; ioana_12@yahoo.com
17 Apr 14:35
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
350 €
IF
TITAN, Camil Ressu, particular, apartament confort 1, etaj 4/ 10, renovat ian. 2014, foarte curat, aer conditionat, usi interior - exterior noi, internet, tv, aproape de piata, metrou...
0723.191.752
; cristofor0072002@yahoo.com
17 Apr 14:18
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
330 €
B
STEFAN CEL MARE 5 minute metrou Stefan Cel Mare, 2/8, confort 1, spatios, complet modern, inclusiv masina de spalat, toate imbunatatirile moderne; gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer...
0735.147.530
17 Apr 14:04
semidecomandat
utilat
mobilat
300 €
B
STEFAN CEL MARE, 5 minute metrou Stefan Cel Mare, 4/8, confort 1, spatios, toate imbunatatirile moderne, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica ocazie,
0735.147.530
17 Apr 14:02
semidecomandat
neutilat
nemobilat
250 €
B
DECEBAL Burebista, cf 1, etaj 8/9, modern, vedere panoramica rond Alba Iulia, termen lung, liber, contract, avans 1+1, paza, primul chirias,
0766.479.133/ 0766.479.134/ 0723.261.575
; ionut.tudorsimobiliare@gmail.com
17 Apr 14:02
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
395 €
luna
B
EROII REVOLUTIEI, proprietar, inchiriez doua apartamente alaturate, in vila, parchet, gresie, faianta, aer conditionat, acces curte,
0723.557.847
17 Apr 14:01
suprafata 52 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
300 €
luna
B
OBOR, 4 minute Metrou Obor, 6/8, confort 1, spatios, mobilat complet modern, utilat complet modern inclusiv masina de spalat, toate imbunatatirile moderne, gresie, faianta, parchet,...
0735.147.530
17 Apr 14:00
semidecomandat
utilat
mobilat
260 €
B
PRELUNGIREA GHENCEA, particular, inchiriez ap, 2 cam, confort2, gresie, faianta, termopan, parchet, usa metalica et 3/10, aer conditionat,
0768.964.167
; ioana_minca@yahoo.com
17 Apr 14:00
suprafata 40 mp
decomandat
utilat
mobilat
220 €
luna
B
MIHAI BRAVU 1 minut metrou Iancului, 1/8, confort 1, complet modern, inclusiv masina de spalat, toate imbunatatirile moderne, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat,...
0735.147.530
17 Apr 13:57
decomandat
utilat
mobilat
330 €
B
DRUMUL TABEREI, 3 minute de Piata Moghioros, confort 1, mobilat clasic, inclusiv masina de spalat, frigider, tv, balcon inchis cu termopan, reabilitat termic, liber, ocazie,
0752.289.035
; office@espaco.ro ; www.espaco.ro
17 Apr 13:56
suprafata 56 mp
semidecomandat
utilat
210 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 particular |  militari |  drumul taberei |  tineretului |  unirii |  nemobilat |  dristor |  titan |  crangasi |  berceni |  aviatiei |  proprietar |  taberei |  iancului |  1 mai |