IMOBILIARE INCHIRIERI apartamente 2 camere (1295 anunturi)
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
TOMIS  bd. Al. Lapusneanu, apartament 3 camere, etaj 5, living, 2 dormitoare, terasa, 340 euro/luna, 0730657524.
0730.657.524
; roxana.nicu@grupo-fdp.com ; www.grupo-fdp.com
06 Oct 16:52
suprafata 92 mp
decomandat
utilat
mobilat
310 € 340 € luna CT
Pache Protopopescu situat la parterul inalt al unui imobil cu un etaj, renovat cu parchet, termopan, usa metalica, centrala proprie. Vecinatati: Foisorul de Foc, Traian, Mosilor, Ferdinand I,...
0727.100.380
; office@revest.ro ; www.revest.ro
06 Oct 16:51
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat partial
350 € B
Dr.taberei favorit 2 cam, semidec, et.5|10, liber, cf.1,50mp, stradal, mobilat nou, utilat complet, G, F, P, T, UM, garantie {1+1}, contract la ANAF=1200 roni, sau fara contract=1100 roni, yermen...
0724.034.708/ 021.413.29.60
06 Oct 16:46
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
1.100 L B
BANEASA, proprietar inchiriez apartament 2 camere, Baneasa, Greenfield, etaj 3/3, 320 euro/luna, 0730657524.
0730.657.524
; roxana.nicu@grupo-fdp.com ; www.grupo-fdp.com
06 Oct 16:45
suprafata 57 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
320 € 340 € luna B
TINERETULUI,  Brancoveanu, apropiere metrou, etaj 6/ 10, lux, mobilier Mobexpert, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usi interior schimbate, acces Vitan, Dristor, Unirii,...
0731.547.058
06 Oct 16:43
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 € 399 € B
Tineretului parc Palatul Copiilor, renovat recent, finisaje de calitate, bucatarie mare patrata utilata complet, electrocasnice noi, mobilat/utilat moder, loc de parcare, intretinere mica, parc,...
0755.080.420/ 0755.075.902
; tineretului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
06 Oct 16:42
suprafata 58 mp
decomandat
utilat
mobilat
370 € B
UNIRII, Tribunal Apartament 2 camere, decomandat, mobilat si utilat, bucatarie utilata si mobilata, stradal, gresie, faianta, termopan, Ac, parchet, et 7/8, in apropiere de Tribunal Bucuresti si...
0722.702.564/ 0768.046.976
; ioan.rusupfa@gmail.com
06 Oct 16:40
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
500 € B
Bucurestii Noi  De inchiriat apartament cu doua camere semidecomandat, complet mobilat si utilat modern si elegant, situat la etajul al doilea al unui imobil structurat pe parter, doua nivele...
0758.884.015
06 Oct 16:35
suprafata 52 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 € luna B
EROILOR,  Izvor, metrou, et. 2/ 8, proaspat renovat, complet mobilat si utilat, modern, cu imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, ultracentral. Vec.:...
0737.504.517
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
06 Oct 16:23
decomandat
utilat
mobilat
370 € B
1 DECEMBRIE 1918  cartier Titan, 5 min. metrou 1 Decembrie 1918, 2 camere, foarte curat, balcon, geam la baie, vezi poze, spatii depozitare,
0727.412.986
06 Oct 16:22
semidecomandat
utilat
mobilat
1.250 L B
DRISTOR,  Real, Ramnicu Sarat, blocul cu Mega Image, foarte aproape de Auchan fostul Real, masina de spalat, frigider, aragaz, spatios, balcon, repartitoare, apometre, termopan, usa...
0721.601.526
; catalin.simion@elogy.ro ; www.elogy.ro
06 Oct 16:12
suprafata 62 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
1.000 L B
ALBA IULIA PIATA,  Decebal, Ruby Tuesday, supercochet, recompartimentat si decorat recent, mobilat modern, aer conditionat, etaj 2/ 4, zona cu verdeata si liniste, parcare lejera, la 3 min. metrou...
0722.590.271
; office@ability.ro
06 Oct 16:05
suprafata 56 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
425 € B
MOSILOR Pache, Foisor, Ferdinand, confort 1, etaj 2/4, fara risc seismic, centrala proprie, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica aer conditionat, saltea Dormeo Memory 2+12,...
0742.694.125
; belea_george@yahoo.com
06 Oct 16:03
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 € luna B
DRISTOR,  metrou 5 min., bloc nou, etaj 2, spatios, curat, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, usa m, aer conditionat, centrala proprie, liber, 1+1. Vecinatati: Vitan Mall,...
0731.324.660
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
06 Oct 16:01
suprafata 68 mp
mobilat
420 € B
TITAN,  Rebreanu, bloc 2014, etaj 4/5, mobilat si utilat complet, dotat cu centrala termica proprie. Vecinatati: Basarabia, Dristor, Grigorescu, Vitan, Unirii, Muncii, Iancului,
0751.188.643
; rares@homebrokers.ro ; www.homebrokers.ro
06 Oct 15:59
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
370 € B
DRUMUL TABEREI  Bucla - parc Moghioros, apartament situat la etajul 2 intr-un bloc tip TD. Este curat,
0725.500.710/ 0725.500.700
; oscar.raceanu@gs2000.ro ; www.gs2000.ro
06 Oct 15:59
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
280 € B
BABA NOVAC, apartament mobilat modern, utilat complet, in bloc tip vila, renovat recent, cheltuieli mici de intretinere. Vecinatati: Dristor, Piata Muncii, Vitan, Titan, Unirii, Iancului,...
0751.188.643
; rares@homebrokers.ro ; www.homebrokers.ro
06 Oct 15:57
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
370 € B
VITAN,  Barzesti, Rin Hotel, et. 11/ 11, ultra lux, doar pentru pretentiosi, incalzire in pardoseala, aer conditionat, granit, renovat recent primul chirias, parcare, conditii de...
0753.075.109
06 Oct 15:57
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
499 € B
TITAN METROU Vav Parc IOR, la Bld, Magazin Titan, cf 1, semidec, et. 5/10, bloc reabilitat termic, g, f, p, t, mobilat si utilat complet, aragaz, frigider, masina de spalat, tv, liber.
0730.412.759
; toplistingimobiliare@gmail.com
06 Oct 15:55
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
270 € luna B
Unirii - B.R.D. adiacent (Nerva Traian, Goga, Posta Vitan), 4/8, renovat si nelocuit, bucatarie mobilata si utilata (totul nou), nemobilat (320 a??) sau mobilat (370 a??)
0723.335.995
06 Oct 15:51
suprafata 60 mp
decomandat
utilat partial
mobilat partial
320 € luna B
DOROBANTI,  Polona, 1982, reabilitat 2013, 1/8, renovat recent si utilat, fara zgomot, vedere spate amb Turciei, 2 unitati aer conditionat, usi interior Pinum, LCD, masina spalat, frigider...
0729.609.482
06 Oct 15:46
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
550 € B
COLENTINA  Obor, 5 min. de metrou, Kaufland, stradal, 2 camere, parter din 10, confort1, balcon, bloc reab. termic, zugravit, contorizat, pe mijloc, gresie, faianta, t, usa metalica...
0770.956.572
06 Oct 15:40
suprafata 54 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 € 1l.+1l. B
ALBA IULIA, finisaje lux, renovat 2015, liber, mobilat si utilat modern,
0741.589.346
; royalhouseinvest@yahoo.com
06 Oct 15:39
suprafata 68 mp
decomandat
365 € unar B
PANTELIMON,  Morarilor, inchiriez apartament 2 camere, renovat nou, izolat termic, gresie + faianta + termopan + aer conditionat,
0735.858.594
06 Oct 15:36
suprafata 55 mp
decomandat
nemobilat
200 € luna B
VATRA LUMINOASA  Maior Coravu, inch. apartament 2 camere, etaj 6/8, an 1988, imbunatatiri, foarte curat, aer conditionat, aproape de mijloace de transport, 2 x
0724.229.051
06 Oct 15:35
300 € B
UNIRII,  metrou, etaj 1/8, mobilat lux, utilat, finisaje de calitate, centrala proprie, 2 plasme, masina de spalat rufe/ vase. Vec: Alba Iulia, Universitate, Cismigiu, Izvor, Sala...
0737.504.517
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
06 Oct 15:35
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
340 € B
VITAN, etaj 4, totul nou, prima inchiriere,
0741.589.346
; royalhouseinvest@yahoo.com
06 Oct 15:35
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 € luna B
PANTELIMON, proprietar, inchiriez apartament 2 camere, 1/10, toate utilitatile, 1+1,
0721.418.590
06 Oct 15:34
suprafata 48 mp
decomandat
mobilat
1.100 L B
UNIRII, 2 camere, finisaje lux, recent renovat,
0741.589.346
; royalhouseinvest@yahoo.com
06 Oct 15:33
suprafata 66 mp
decomandat
utilat
mobilat
450 € lunar B
RAHOVA, ap. 2 camere, confort 2, 2/4, zona linistita, curat,
0730.472.223
06 Oct 15:28
mobilat
800 L B
UNIRII,  Zepter, etaj 5/8, mobilat modern, bucatarie mobilata si utilata complet, renovat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, masina de spalat, frigider. Vecinatati:...
0752.099.439
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchireri-rapide.ro
06 Oct 15:26
suprafata 80 mp
utilat
mobilat
500 € B
VICTORIEI CALEA,  intersectie Calea Grivitei, ultracentral, spatios, 5/8, finisaje moderne, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, mobilat modern, utilat complet,...
0745.541.761/ 021.252.33.22
; iancului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
06 Oct 15:25
utilat
mobilat
450 € luna B
AVIATIEI etaj 1/4 , renovat 2015,
0741.589.346
; royalhouseinvest@yahoo.com
06 Oct 15:24
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
360 € luna B
OBOR etaj 3/8, renovat 2015, la 5 minute de metrou, mobilat si utilat complet, liber.
0741.589.346
; royalhouseinvest@yahoo.com
06 Oct 15:22
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
320 € luna B
DOROBANTI, 2 camere, etaj 1, finisaje lux,
0741.589.346
; royalhouseinvest@yahoo.com
06 Oct 15:21
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
400 € luna B
COLENTINA,  Mc Donalds, etaj 1/4, spatios, renovat recent, imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, liber, 1+1. Vecinatati: Obor, Fundeni, Doamna Ghica, Creanga,...
0731.324.660
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
06 Oct 15:20
suprafata 58 mp
decomandat
utilat
mobilat
270 € B
TINERETULUI  5 minute de metrou, 2 camere, mobilat / utilat complet , renovat recent
0741.589.346
; royalhouseinvest@yahoo.com
06 Oct 15:19
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
330 € luna B
DRISTOR, apartament 2 camere, comfort 1, zona Dristor, 5 minute de mers pe jos pana la metrou, aer conditionat, mobilat, utilat masina de spalat, aragaz, frigider,
0723.729.502
; adaleca@gmail.com
06 Oct 15:18
decomandat
utilat
mobilat
300 € B
TITAN,  Piata Minis, zona verde, 2 camere, etaj 2/4, balcon, termopan, gresie faianta proaspat zugravit, aer conditionat, masina spalat, pret negociabil
0751.053.625/ 0751.053.622
; office@songinvest.ro
06 Oct 15:12
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 € B
UNIVERSITATE  Arhitectura, etaj 4, bloc cu lift, scara curata, linistit, imbunatatiri recente, centrala proprie noua,
0724.226.342/ 021.312.59.99
; cristian@k-imobiliare.ro ; www.k-imobiliare.ro
06 Oct 15:07
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
370 € B
BERCENI,  zona Straja, etajul 1/ 4, complet mobilat si utilat, foarte curat, proaspat renovat, liber, cochet, modern, t, parchet, gresie, faianta, usa metalica, vizionari oricand, merita...
0765.591.009/ 0724.016.303
06 Oct 15:05
suprafata 42 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
230 € B
BRANCOVEANU,  Lamotesti, 2 cam confort 2 sporit, etaj 1/4, balcon, mobilat, utilat, masina de spalat, rog seriozitate, 1+1 garantie,
0733.573.000/ 0765.025.527
06 Oct 15:03
suprafata 40 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
250 € B
DOROBANTI,  Radu Beller, et. 2/5, finisaje de exceptie, mobilat si utilat lux, (Mobexpert) aer conditionat, masna de spalat, tv LCD. Vec: Primaverii, Aviatiei, Herastrau, Piata Romana,...
0737.504.517
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
06 Oct 15:03
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
360 € B
MILITARI,  Rosu, etaj 3/4, bucatarie open mobilata lux balcon inchis in termopan, centrala proprie, acces la parc, piscina, transport gratuit Maxi-Taxi, zona noua de blocuri, 1 luna + 1...
0734.599.719
; amyra1_1999@yahoo.com
06 Oct 15:02
suprafata 61 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 € B
LUJERULUI,  1 min. metrou Lujerului, 4 min. tramvai 41, confort 1, etaj 2, renovat recent, mobilat modern, utilat complet, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, masina de...
0726.250.111/ 0765.585.393
06 Oct 15:00
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
320 € B
MILITARI,  Pacii, apartament 2 camere, mobilat si utilat complet, cu parchet, canapea extensibila, pat de o singura persoana in domitor, 7 minute distanta metrou, Iuliu Maniu cu Apusului,...
0725.414.290
; madalinachirica@hotmail.com
06 Oct 14:58
suprafata 45 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
230 € luna B
TITAN, apt. 2 camere complet mobilat si utilat. Acces metrou Ccostin Georgian, tramvai Baia de Arama,
0726.351.000
; dinu_lorena@yahoo.com
06 Oct 14:54
suprafata 65 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
350 € B
COLENTINA  -Teiul Doamnei, 2 camere etaj 2/8, renovat recent (lux). Merita vazut, foarte curat (vecini: Obor, Lacul Tei, Stefan cel Mare)
0766.272.564
06 Oct 14:54
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 € B
MILITARI  -Gorjului, 2 camere mobilat partial nou, masina de spalat, etaj 1/8, decomandat, usa metalica, bloc 1986,
0722.600.760
06 Oct 14:50
suprafata 58 mp
decomandat
utilat
mobilat partial
170 € B
P-ta Resita particular, 1/4, mobilat complet, recent renovat, termen lung, nefumatori, familie/tineri seriosi, 800lei+garantie, fara agentii
0749.837.708
06 Oct 14:47
suprafata 36 mp
semidecomandat
utilat partial
mobilat
B
 
  Foto Video Alfabetic Pret Jud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 particular |  militari |  drumul taberei |  tineretului |  unirii |  nemobilat |  dristor |  titan |  crangasi |  berceni |  aviatiei |  proprietar |  taberei |  iancului |  1 mai |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 06 Oct 2015
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD