IMOBILIARE INCHIRIERI apartamente 2 camere (961 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Vacaresti-Pridvorulu La umbra parcului. 2cam., semidec, un balcon cu acces din dormitor si o terasa de 25 mp cu acces din bucatarie.Din terasa este priveliste catre Calea Vacaresti.in dormitor...
0744.525.283
31 Jul 00:18
utilat
mobilat
400 €
B
COSMOPOLIS, Pipera 2 camere, 83 mp, etajul 3/3, balcon mare, mobilat si utilat, CT proprie, 2 AC, parcare, contorizat, piscine exterioare, plaja proprie, terenuri sport, supermarket, paza,...
0757.502.563
; laurentiu@residential-arena.ro
30 Jul 23:48
suprafata 83 mp
decomandat
utilat partial
mobilat
370 €
B
Militari Virtutii Particular, inchiriez apart 2 cam, bloc 1990, str Virtutii, etaj 3/7, 64 mp, complet renovat, ac, balcon inchis, parcare ADP, maxim 5 min de Cora Lujerului si metrou. Nu...
0744.448.233
; marius.sanda@yahoo.com
30 Jul 23:33
suprafata 64 mp
decomandat
utilat
mobilat
400 €
B
BERCENI Aparatorii Patriei la 5 min. de metrou, stradal, 3/8, liber, gresie, fainta, termopan, usa metalica, centrala proprie, partial mobilat si utilat, bloc reabilitat termic. Chiria...
0745.151.815
; olteanu_dan99@yahoo.com
30 Jul 22:52
suprafata 52 mp
decomandat
utilat partial
mobilat partial
1.000 L
luna
B
13 SEPTEMBRIE, Prosper, confort 1, 2/8, renovat, modern,
0729.891.326
30 Jul 22:45
decomandat
utilat
mobilat
300 €
B
CRANGASI, Pod Grand, confort 1, 6/8, modern,
0729.891.326
30 Jul 22:44
decomandat
utilat
mobilat
300 €
B
DRUMUL TABEREI, Piata Chilia Veche, statia E. Lovinescu, p/10, prefefrabil angajati MAPN;
021.745.22.46
30 Jul 22:35
decomandat
mobilat

B
BRAGADIRU Ilfov, tv, internet, parter,
0752.239.793
30 Jul 22:33
suprafata 65 mp
utilat
mobilat
900 L
B
RAHOVA linia lui 32, modern, liber,
0729.891.326
30 Jul 22:30
utilat
mobilat
300 €
B
CISMIGIU, Kogalniceanu, casa p+1, apartament confort 1, gresie, faianta, parchet, t, centrala, modern,
0721.491.020/ 0769.614.717
30 Jul 22:25
suprafata 60 mp
semidecomandat
mobilat
300 €
B
OBOR, Gara de Est, bloc reabilitat, etaj 4, confort 1, renovat recent, exclus agentii,
0721.491.020/ 0769.614.717
30 Jul 22:24
semidecomandat
utilat
mobilat
250 €
B
DRISTOR, Real, confort 1, 7/10, nou, gresie, faianta, parchet, t,
0765.646.032/ 0721.851.305
30 Jul 22:24
decomandat
utilat
mobilat
1.200 L
B
IANCULUI, Ferdinand, confort 1, 1/4, gresie, faianta, parchet, t, tv, stradal,
0765.646.032/ 0736.809.480
30 Jul 22:23
semidecomandat
utilat
mobilat
250 €
B
TITAN, 1 Decembrie 1918, g, faianta, parchet, t, modern, etaj 5/10,
0736.809.480/ 0765.404.301
30 Jul 22:23
suprafata 55 mp
utilat
mobilat
270 €
B
TEI, confort 1, 1985, gresie, faianta, parchet, t, modern, renovata recent, negociabil,
0765.404.301/ 0721.024.242
30 Jul 22:21
suprafata 55 mp
decomandat
mobilat
270 €
B
DOROBANTI, Stefan cel Mare, confort 1, stradal, 2/10, lux, gresie, faianta, parchet, t, renovat recent, curat, liber,
0765.404.301/ 0721.851.305
30 Jul 22:20
decomandat
mobilat
300 €
B
PANTELIMON, Kaufland, 4/10, gresie, faianta, parchet, t, liber, curat, confort 1,
0765.404.301/ 0721.851.305
30 Jul 22:20
decomandat
utilat
mobilat
240 €
B
PANTELIMON SOSEAUA cu Magura Vulturului, Piata Iancului inchiriez apartament 6/10, modern,
0722.306.436
30 Jul 22:19
suprafata 54 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
280 €
B
BERCENI de inchiriat apartament 2 camere, cu contract de inchiriere,
031.417.55.25/ 0723.303.727
30 Jul 22:16
mobilat
220 €
B
TRAFIC GREU Doina, 2 camere etaj 3,
0723.280.664
30 Jul 22:15
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
1.150 L
B
TITAN, ap. 2 camere, 7/10, renovat, proprietar, negociabil,
0764.692.004
30 Jul 21:55
utilat
mobilat
250 €
B
13 SEPTEMBRIE str. Vasile Topliceanu nr. 3 s. 5, inchiriez apartament 2 camere, parter, imbunatatiri, gresie, faianta, centrala termica, termopan, usa metalica,
021.420.41.80
30 Jul 21:51
300 €
luna
B
MOSILOR CALEA, particular, Banc Post, 6/8, an 1983, intrare vedere bulevard, curat,
0744.875.909
30 Jul 21:36
suprafata 53 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 €
B
PANTELIMON, particular, 2 camere etaj 6, parchet, termopan, termen lung;
0729.215.041/ 021.628.74.04
30 Jul 21:31
mobilat partial

B
TITAN, metrou proprietar, apartament 2 camere;
0720.395.948
30 Jul 21:21
decomandat
utilat
mobilat

B
MILITARI, Gorjului, ap. 2 camere an 1970, etaj 1, confort 2, fara intermediari,
0722.827.289
30 Jul 21:20
suprafata 32 mp
semidecomandat
mobilat
200 €
B
ILFOV, Chibrit, Ion Mihalache, langa Antena 1, et. 2, an 1964, prefer firma,
0741.048.527
30 Jul 21:15
suprafata 50 mp
semidecomandat
350 €
B
ION MIHALACHE BULEVARDUL, proprietar, etaj 5, termen lung, stradal,
0744.341.018
30 Jul 21:14
suprafata 47 mp
semidecomandat
nemobilat
280 €
B
TITULESCU, Felix, parcare gratuita,
0723.255.956
30 Jul 21:09
decomandat
320 €
B
REZERVELOR, Residence Militari, ap. 2 camere, 2014, etaj 3, finalizat, nou, centrala, tv, masina de spalat, mobila moderna,
0767.454.702
30 Jul 21:07
suprafata 48 mp
semidecomandat
utilat
350 €
B
DOROBANTI, apartament 2 camere, situat in zona selecta, mobilat si utilat complet modern, aer conditionat, tv led, bucatarie mobilata pe comanda,
0732.535.415
30 Jul 20:53
suprafata 48 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €
B
DRISTOR, Camil Ressu, 10 min de metrou, etaj 3/4, confort I, in bloc mixt, 55mp, bloc1978, utilat complet si mobilat lux, amenajat cu: gresie, faianta, parchet, t, usa metalica dotat:...
0734.709.930
; beatrice_imob@yahoo.com
30 Jul 20:29
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €
B
BERCENI, Giurgiului, 1/15, termopan, parchet, gresie, faianta, aer conditionat, apropiere mijloace de transport, bloc reabilitat,
0761.621.036
30 Jul 19:57
suprafata 48 mp
decomandat
utilat
mobilat
230 €
B
PANTELIMON, Baicului, acum, 3/8, zona verde, gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, avans 1+1, apometre, liber, termopan, renovat recent, usa metalica, lift,
0768.644.971
; elkonareal@yahoo.com
30 Jul 19:57
suprafata 58 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
250 €
B
MIHAI BRAVU, Obor, etajul 3, intrare si vedere stradale, la 3 minute de metrou, bloc anvelopat, liber si negociabil,
0734.352.036
; casaperdueconsulting@yahoo.com
30 Jul 19:52
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
270 €
290 €
B
PIPERA, OMV, metrou, acum, 2/4, zona rezidentiala, lux, masina spalat, masina spalat vase, noi, gresie, faianta, usa metalica, paza, parcare, acces metrou, avans 1+1, 2013,
0768.644.971
; elkonareal@yahoo.com
30 Jul 19:48
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
550 €
luna
IF
1 DECEMBRIE -metrou, 2/4, confort 1, mobilat si utilat conform foto, situat la 5 min.de metrou, liber, negociabil, 1+1,
0723.151.116/ 0720.201.000
; officercaimob@gmail.com
30 Jul 19:38
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
230 €
B
CISMIGIU, Facultatea de Drept, 3 minute de metrou Eroilor, 5/7, renovat recent: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, aer conditionat, mobilat modern, utilat: frigider,...
0726.614.495
; magic.documente@yahoo.com
30 Jul 19:22
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 €
B
KOGALNICEANU, nr. 51, et. 5, 2 camere mobilate, baie si bucatarie utilate, aer conditionat, balcon,
021.221.11.02/ 0723.956.779
; mmisterygirl@yahoo.com
30 Jul 19:18
suprafata 62 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €
B
LACUL TEI, strada Alexandru cel Bun, mobilat, utilat, a.c., internet, loc parcare,
0728.847.940
; cristianzlatanovici@yahoo.com
30 Jul 19:01
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €
luna
B
OBOR, 5 min. metrou, etaj 6/10, (TV, aer conditionat, masina de spalat, frigider, g+f+p) zona linistita, parc. Vec: Mosilor, Colentina, Stefan cel Mare, Mihai Bravu, Iancului, Tei,
0726.054.811/ 0752.830.656
; city-group-imobiliare.ro
30 Jul 17:40
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €
B
TINERETULUI, metrou, 2 camere, vedere spate, bloc reabilitat, termopan, gresie, faianta, aer conditionat, etaj 3/9,
0747.777.767/ 021.323.00.10/ 0720.002.206
; office@centralimobiliare.ro ; www.centralimobiliare.ro
30 Jul 17:39
suprafata 55 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €
B
CISMIGIU, Izvor, living 30 metri patrati, 2 balcoane mari, 1 baie, etaj 6/7, renovat complet, vedere parc si Casa Poporului, modern, tv lcd 80 cm, centrala, 2 parcuri la 1 minut distanta,...
0769.088.460/ 0769.088.451
; george.cazacu@ymail.com
30 Jul 17:35
suprafata 80 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
430 €
450 €
B
UNIRII, fantani, 2 camere, apartamentul este disponibil de la 1 septembrie, plata 2+1 garantie, pretabil familie,
0751.511.147
; client@dapm.ro ; www.dapm.ro
30 Jul 17:34
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat
400 €
B
MILITARI, Gorjului, 4 min. metrou, parter, 1 balcon inchis, mobilat totul nou, parchet, gresie, faianta, tv LED, masina de spalat, usa metalica, stradal, 2 min piata si supermarchet,...
0749.033.391/ 0765.585.393
30 Jul 17:08
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
250 €
B
DRUMUL TABEREI, Favorit, direct proprietar-contract fisc dormitor nou Ikea, mobilat+utilat complet, parter din 4, logie, gratii, contoare apa, parchet, gresie, faianta, usa metalica urgent,...
0735.839.979/ 0770.348.018
; mery_niculescu@yahoo.com
30 Jul 16:45
suprafata 59 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
1.100 L
luna
B
ORASELUL COPIILOR, vis-a-vis de terenurile de tenis, exclus agentii,
0722.332.293/ 0748.192.623
; sorsonici@yahoo.com
30 Jul 16:37
suprafata 65 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
320 €
luna
B
TITAN, Piata Minis, mobilier nou si modern (Mobexpert, Komandor, Ikea). Holul si baia sunt complet si proaspat renovate si nefolosite pentru ca nu a mai locuit nimeni in casa. 1+1...
0743.149.464/ 021.341.08.35
; contact@stevimobiliare.ro ; www.stevimobiliare.ro
30 Jul 16:33
suprafata 52 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €
B
MOSILOR, Volksbank, oferta apartament etaj 5/8, toate imbunatatirile, termoizolat, repartitoare, primul chirias, bucatarie utilata, ANAF inclus, pretabil firme/ locuinta,
0753.153.711
30 Jul 16:31
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
nemobilat
320 €
340 €
B
UNIRII, renovat complet, mobilat nou, luminos, etaj 15/17, 1 balcon, vedere panoramica, situat la 3 minute de Pta. Unirii si 5 minute de parcul Izvor, Urgent,
0769.088.451
; george.cazacu@ymail.com
30 Jul 16:24
suprafata 50 mp
semidecomandat
utilat
320 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 particular |  militari |  drumul taberei |  tineretului |  unirii |  nemobilat |  dristor |  titan |  crangasi |  berceni |  aviatiei |  proprietar |  taberei |  iancului |  1 mai |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 31 Jul 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD