IMOBILIARE INCHIRIERI apartamente 2 camere (1035 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Casa de Cultura Apartament 2 camere, confort 0, decomandat, situat la etajul 6 din 10, vis-a-vis de Facultatea Andrei Saguna. Apartamentul este renovat, mobilat si utilat nou, gresie, faianta,...
0741.473.333
; office.whiteimob@gmail.com
25 Oct 00:58
suprafata 54 mp
decomandat
utilat
mobilat
290 €
luna
CT
RAHOVA,  Spatarul Preda, confort 1, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, t, renovat,
0731.316.925
24 Oct 23:46
decomandat
neutilat
nemobilat
200 €
B
ROMANA,  ASE, etaj 7/10, gresie, faianta, parchet, balcon inchis si terasa, mobilat clasic, contorizat, frigider, aragaz, masina spalat, aer conditionat, interfon,
0765.030.945
24 Oct 23:43
suprafata 68 mp
semidecomandat
300 €
B
FLOREASCA,  Garibaldi, ap. 2 camere,
0761.616.742
24 Oct 23:16
semidecomandat
utilat
mobilat
200 €
B
BANEASA,  Cartierul Francez, ac,
0761.616.742
24 Oct 23:16
utilat
mobilat
350 €
B
BABA NOVAC  Parc IOR, 10/10,
0761.616.742
24 Oct 23:16
semidecomandat
utilat
mobilat
250 €
B
TITAN,  Billa, 6/10, gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat, modern,
0784.174.307
24 Oct 23:05
suprafata 42 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
280 €
B
IANCULUI,  Dimitrov, 6/10, mobilat modern, renovat recent, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica
0726.387.661
24 Oct 23:04
decomandat
utilat
280 €
B
DRUMUL TABEREI,  Valea Argesului, proprietar, etaj 7, dotat, liber, numai pentru doamne/ domnisoare serioase, chirie negociabila, 1+1 luna, exclus intermediari;
0742.757.672
24 Oct 22:31
decomandat
utilat

B
Crangasi  Stradal, localizat la 10 min de metrou Crangasi, foarte spatios, mobilat modern si utilat complet, proaspat renovat, fiind locuinta ideala pentru o familie si nu numai, la un...
0720.221.521
; eurotimes@yahoo.com
24 Oct 22:30
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
230 €
B
RAHOVA,  Dumbrava Noua, an 1980, etaj 3/8, parchet, termopane, bloc f. curat;
0722.232.014
24 Oct 22:20
suprafata 60 mp
decomandat

B
MILITARI,  Apusului, zona buna, 2 camere, la curte, 2007, 1/2, bucatarie mare, metrou 10 min., merita vazut,
0769.255.333/ 021.771.18.52/ 0766.244.446
24 Oct 22:20
suprafata 64 mp
decomandat
utilat
mobilat
280 €
B
LUICA, proprietar, termen lung, prefer familie, cuplu,
0721.487.181
24 Oct 22:14
utilat
mobilat
900 L
B
BERCENI, an 1970, etaj 9, confort1,
0751.516.891
24 Oct 22:12
suprafata 50 mp
semidecomandat
200 €
B
IANCULUI,  Elev Stefanescu, an 1989, etaj 2, curat, contorizat,
0724.537.079
24 Oct 22:05
suprafata 58 mp
decomandat
utilat
mobilat
1.000 L
B
MILITARI,  I. Maniu, metrou, 8/10, gresie, faianta, t,
0768.171.907/ 0744.994.267
24 Oct 21:47
utilat
mobilat
900 L
B
DRUMUL TABEREI  cu Prelungirea Ghencea, confort lux, bloc rezidential nou, parcare garaj;
0720.535.535
24 Oct 21:36
suprafata 70 mp
mobilat

B
FANTANINCA, particular, apartament 2 camere, an 1980,
0744.257.526
24 Oct 21:22
suprafata 74 mp
200 €
B
FANTANICA, an 1980, apartament 2 camere, etaj 6,
0744.257.526
24 Oct 21:21
suprafata 74 mp
200 €
B
SECTOR 5,  inch. apartament 2 camere etaj 1, 1980, zona linistita, merita vazut,
0721.161.251
24 Oct 21:13
suprafata 36 mp
semidecomandat
150 €
B
13 SEPTEMBRIE MODERN PROSPER, decomandat, amenajat modern, imbunatatiri multiple, mobilat si utilat ca in foto, termopan, parchet, izolatie ext, contorizat, acces rapid Marriott, Eroilor, Izvor,...
0724.302.336
24 Oct 21:09
suprafata 63 mp
decomandat
utilat
mobilat
289 €
B
UNIRII,  stradal, in centrul Bucurestiului, pretabil pentru birouri. Vedere stradala, etaj 1. Tamplaria interioara schimbata, spatios si luminos. Liber incepand cu 01.11.2014.D.A,
0746.228.118
; mirela.ionescu@exclusive-property.com ; www.exclusive-property.ro
24 Oct 20:32
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat partial
400 €
B
I.C.Brateanu b-dul,  intre spital Coltea si p-ta sf. Gheorghe, ultracentral, etaj 1/4, doar pentru birouri, 2 camere si grup sanitar, aer conditionat, nemobilat,
0765.400.929/ 0752.036.997
24 Oct 20:22
nemobilat
850 L
B
UNIRII, oportunitate. Va oferim spre inchiriere 2 camere cu o pozitie excelenta, intr-o zona centrala a capitalei si langa principalele mijloace de transport. Modernizat complet,...
0746.228.118
; mirela.ionescu@exclusive-property.com ; www.exclusive-property.ro
24 Oct 20:12
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €
380 €
B
VITAN,  Hotel Rin Grand, totul nou, primii chiriasi, finisaje superioare, gresie, faianta, parchet, ultramodern, complet utilat canapea extensibila, masina spalat, aragaz, frigider,...
0768.621.429
; alex@l2relapse.com
24 Oct 20:04
suprafata 52 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
400 €
B
COLENTINA  Teiul Doamnei, 7/10, apropiere mijloace de transport, bloc foarte civilizat, avans 1+1,
0761.621.036
24 Oct 19:44
suprafata 48 mp
decomandat
utilat
mobilat
1.000 L
B
13 SEPTEMBRIE,  Marriott, 2 cameremari spatioase luminoase, vecini speciali, zona verde, vis a vis Marriott, ej mezzanine 2, mobilat/utilat complet, balcon inchis, contract Circa Financiara,...
0761.609.243/ 0720.039.035
; columbia.imobiliar@yahoo.com
24 Oct 19:23
suprafata 62 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €
B
DOROBANTI,  Ambasada Turciei, 6/8, 2 balcoane, renovat recent, termopan, gresie, faianta, parchet, usa metalica, aer conditionat, mobilat modern, masina de spalat, frigider, microunde,...
0745.541.761/ 021.252.33.22
; iancului@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
24 Oct 18:58
suprafata 64 mp
decomandat
utilat
375 €
B
GIULESTI,  str Rusetu, linistit, complet utilat si echipat, et 3 din 4, parc la 50m, autobuz si tramvai la 50m, garantie 1 luna + avans 1 luna. Nu se negociaza. Vizionari in week end;
0727.316.560
24 Oct 18:50
suprafata 57 mp
decomandat
utilat
mobilat
1.200 L
B
PIPERA,  Cosmopolis, superoferta, ansamblu nou de lux, confort 1, imbunatatiri noi. Centrala proprie. Multiple facilitati: acces piscina, market, loc de joaca, paza, parcare etc. Se...
0762.079.095
24 Oct 18:50
utilat
mobilat partial
200 €
IF
VICTORIEI CALEA,  et. 1/2, balcon, bucatarie mobilata si utilata cu aragaz, frigider, masina de spalat, aer conditionat, foarte spatios, linistit, acces facil. la RATB,
0768.944.888
; cezar.gadspor@gmail.com ; www.gadsporimob.ro
24 Oct 18:12
suprafata 43 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
300 €
luna
B
UNIRII SPLAI,  Confort City, centrala proprie, primii chiriasi, electrocasnice noi, 2/11, renovat 2014, totul nou, finisaje lux, electrocasnice noi, 2xac, 2xlcd, masina spalat, combina...
0744.516.515/ 021.322.31.31
; unirii@excesimobiliare.ro ; www.excesimobiliare.ro
24 Oct 18:10
suprafata 70 mp
decomandat
utilat
mobilat
300 €
330 €
luna
B
DIMITROV,  Mihai Bravu, metrou, 6/10, stradal, confort1, imbunatatiri, modern,
031.806.20.37/ 0733.835.836
24 Oct 18:06
semidecomandat
300 €
luna
B
DRUMUL TABEREI,  langa piata si 41, apartament 2 camere, reabilitat, etaj 5/10, apartamentul este mobilat modern si utilat cu electrocasnice, este ideal pt. un cuplu, blocul este construit dupa...
0727.239.100/ 0761.458.196
; dorinandreiinchirieri@gmail.com
24 Oct 18:04
suprafata 55 mp
semidecomandat
299 €
B
PANTELIMON,  Biserica Capra, 6/10, gresie, faianta, termopan, usa metalica, liber,
0724.336.834
24 Oct 18:02
suprafata 52 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
200 €
B
MONITORUL OFICIAL,  parter, g+f+t+p+um,
031.806.20.37/ 0733.835.836
24 Oct 17:49
suprafata 58 mp
semidecomandat
nemobilat
900 L
B
UNIRII  - Zepter apartament foarte spatios in bloc nou, etaj 9/11, totul nou, prima inchiriere, bucatarie inchisa, centrala proprie, dressing, parcare 1+1,
0751.188.688
; andrei@homebrokers.ro
24 Oct 17:32
suprafata 75 mp
decomandat
utilat
mobilat
600 €
B
UNIRII SPLAIUL  Asmita Gardens, apartament 2 camere, spatios, renovat, loc de parcare inclus, disponibil imediat,
0751.188.688
24 Oct 17:29
suprafata 72 mp
decomandat
utilat
mobilat
550 €
B
UNIRII, apartament 2 camere, foarte spatios, etaj 8/9, vedere stradala, totul nou, mobilat modern, avans 1+1, disponibil imediat,
0751.188.688
; andrei@homebrokers.ro
24 Oct 17:28
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
600 €
B
UNIRII  Carol Park Residence, 2 camere, etaj 1/5 enovat recent, totul nou, modern, living cu bucatarie open space, avans 1+1, pret usor negociabil,
0751.188.688
; andrei@homebrokers.ro
24 Oct 17:28
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
550 €
B
UNIRII PIATA, apartament spatios in constructie noua, etaj 2/5, living cu bucatarie open space, centrala proprie, loc de parcare subteran inclus in pret, avans 1+1,
0751.188.688
; andrei@homebrokers.ro
24 Oct 17:27
suprafata 73 mp
decomandat
utilat
mobilat
600 €
B
UNIRII,  Alba Iulia, Decebal, ap. de lux, mobilat si utilat pe comanda, finisaje de calitate, spatios, zona excelenta, loc parcare, toate facilitatile. Poze reale, in apropiere, Vitan,...
0763.294.007
; one.shot.imob@gmail.com
24 Oct 17:23
suprafata 75 mp
decomandat
utilat
mobilat
549 €
luna
B
UNIRII  - Zepter apartament 2 camere, foarte spatios in bloc nou, etaj 9/11, totul nou, prima inchiriere, bucatarie open space, centrala proprie, dressing, parcare 1+1,
0751.188.688
; andrei@homebrokers.ro
24 Oct 17:22
suprafata 75 mp
utilat
mobilat
600 €
B
VITAN,  Complex Rin Grand Hotel, particular totul nou, centrala, finisaje superioare, termopan, gresie, parchet, mobilat si utilat modern, cablu, contorizat, parcare paza, 2 aer...
0722.351.833/ 0761.594.258
; lyly.catalin@yahoo.com
24 Oct 17:17
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
299 €
luna
B
VICTORIEI PIATA  Str. Frumoasa, etaj parter din 3, bucatarie inchisa, utilat (aragaz, frigider, masina de spalat, AC), renovat (G, F, P, T, UM, etc), centrala termica, contorizat,
0742.290.008
; office@deximob.ro ; www.deximob.ro
24 Oct 17:14
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
360 €
luna
B
1 MAI,  Domenii-Park, inchiriere 2 camere, bloc nou, etaj 6/6, modern. Vecinatati: Mihalache, Arcul de Triumf, Aviatorilor, Kiseleff, Herastrau,
0725.664.662
; office@lonimob.ro ; www.lonimob.ro
24 Oct 17:13
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
560 €
B
SUDULUI PIATA, ap 2c, zona f. buna, stradal, confort 1 sporit, et 7/10, 5 min de M. Piata Sudului, RATB, mobilat si utilat complet, contor gaz, aragazm frigider, masina spalat, aer...
0786.222.888/ 0735.675.839
; best5@bestimobiliar.ro ; www.bestimobiliar.ro
24 Oct 17:02
suprafata 72 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
280 €
B
UNIRII,  Posta Vitan, apartament lux aflat la prima inchiriere, finisaje de calitate, centrala proprie, bloc nou, etaj 9/ 11, spatios. Loc de parcare subteran optional,
0720.444.444
; melania.mihaescu@yahoo.com ; www.imobiliare-lux.ro
24 Oct 17:00
suprafata 77 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
650 €
B
PANTELIMON,  Spital, str. Marcu Armasu, conf 2, etaj parter din 10, cu imbunatatiri,
0765.400.929/ 0752.036.997
24 Oct 16:53
utilat
mobilat
200 €
B
BANEASA,  str. Dobrogeanu Gherea, in imobil 2002, etaj 1/ 2, mobilat si utilat complet,
0765.400.929/ 0752.036.997
24 Oct 16:51
suprafata 60 mp
mobilat
220 €
B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 particular |  militari |  drumul taberei |  tineretului |  unirii |  nemobilat |  dristor |  titan |  crangasi |  berceni |  aviatiei |  proprietar |  taberei |  iancului |  1 mai |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 25 Oct 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD