IMOBILIARE INCHIRIERI apartamente 2 camere (1034 anunturi)
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
1 Mai Metrou, etaj 3/7, mobilat mixt, utilat complet, aragz, hota, frigider, masina de spalat, TV, reabilitat.Vecinatati:Mihalache, Grivita, Domenii, Jiului, Expozitiei, Poligrafiei,...
0752.108.965
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
22 Nov 11:43
suprafata 54 mp
utilat
mobilat
299 € neg B
PRELUNGIREA GHENCEA,  Cartierul Latin, bloc 2008, centrala, aer conditionat, termopane, mobilat si utilat, internet, liber, parter/ 4, cartier rezidential, autobuz 122. Vec: Drumul Taberei, Militari,...
0725.600.060/ 0755.600.060
22 Nov 11:36
suprafata 85 mp
decomandat
utilat
mobilat
1.100 L1.200 LB
DRISTOR,BABA NOVAC, stradal, mobilat si utilat, internet, parchet, gresie, faianta, termopan, baia c, cu aerisire, liber, bloc reabilitat, multiple mijloace de transport, obiective socio-economice,...
0722.417.777
22 Nov 11:34
suprafata 54 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
1.000 LB
GORJULUI  - metrou, Cora, 2 camere, terasa, bloc deosebit,
0761.616.742
22 Nov 11:23
decomandat
200 €B
DRISTOR,  Ramnicu Sarat-Auchan Vitan, 3 statii RATB pana la metrou, 2 camere, etaj 2/4, foarte curat, mixt, gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, balcon inchis, apometre, internet.
0720.425.031/ 0760.521.671
22 Nov 11:23
suprafata 40 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
200 €B
UNIRII - FANTANI renovat si mobilat modern, dormitor 30 m2, living + dinnig 38 m2, cu bucatarie coomplet utilata, aer conditionat, dressing, 2 bai, 3 balcoane, panorama, bloc 1990, acces din...
0758.889.885/ 021.318.27.53
; costin.spinu@imosuport.ro ; www.imosuport.ro
22 Nov 11:22
suprafata 85 mp
decomandat
utilat
mobilat
600 €B
TINERETULUI  -parc, 2 camere, 5/10, mobilat - utilat lux,
0761.616.742
22 Nov 11:22
decomandat
300 €B
JEAN MONNET, 2 camere, 2/3, mobilat - utilat nou, centrala termica, aer conditionat,
0761.616.742
22 Nov 11:21
400 €B
FLOREASCA  - Garibaldi, 2 camere, ideal birou - cabinet;
0761.616.742
22 Nov 11:20
semidecomandat
nemobilat
B
BABA NOVAC  - Parc IOR, 2 camere, 10/10,
0761.616.742
22 Nov 11:20
semidecomandat
utilat
mobilat
250 €B
Dristor Metrou et.P/4, mobilat modern, bucataria mobilata si utilata complet, jacuzzi, aer conditionat, renovat recent, liber, 1+1. Aproape de Scoala, Piata, Parc IOR. Vecinatati: Titan, Baba...
0752.099.439
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
22 Nov 11:02
suprafata 54 mp
mobilat
300 € nou.liber B
TITAN  IOR, metrou, et. 2/4, complet mobilat si utilat, modern. Imbunatatiri: gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica. Vecinatati: Dristor, Nicolae Grigorescu, Salajan, Liviu...
0752.099.439
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
22 Nov 10:57
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
280 € luna B
BERCENI, Brancoveanu intersectie cu Nitu Vasile, foarte spatios, etaj 5/8, balcon pe toata lungimea apartamentului, mobilat clasic, curat, masina de spalat, usa metalica, gresie, faianta in baie,...
0721.601.526
; catalin.simion@elogy.ro ; www.elogy.ro
22 Nov 10:50
suprafata 59 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
210 €B
PIATA PRESEI LIBERE,  Arcul de triumf, Nord, aproape de Herastrau, Kiseleff si Romexpo, in hotelul Monte Carlo Palace, bloc din 2008, lux, view superb, aer conditionat, parcare inlcusa cu paza 24 h,...
0721.601.526
; catalin.simion@elogy.ro ; www.elogy.ro
22 Nov 10:45
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
475 €B
BERCENI, Grand Arena  stradal pe Turnu Magurele la maxim 10 minute metrou Aparatorii Patriei sau Piata Sudului, toate imbunatatirile, mobilat tineresc, aragaz, frigider, tv, masina de spalat, liber,...
0728.879.798/ 0721.221.940
22 Nov 10:37
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
240 €B
Luica - Berceni Inchiriez apartament 2 camere- in zona Luica, semidecomandat, contorizat, proaspat renovat si complet utilat. Rog seriozitate.
0766.721.657
; viviana_vp@yahoo.com
22 Nov 10:35
suprafata 40 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
220 €B
DOROBANTI,  Beller, renovat recent, bucatarie utilata, aer conditionat, etaj 2/4, bloc 1988, decomandat, pozitie deosebita, adiacent Floreasca, Calea Dorobantilor, Primaverii, Aviatorilor
021.319.78.04/ 0723.515.199
; oli_daniel@yahoo.com
22 Nov 10:33
suprafata 65 mp
decomandat
utilat
mobilat partial
350 €B
Cismigiu Sala Palatului, mobilat modern si utilat complet, aer conditionat, TV, terasa 36mp.Vecinatati:Izvor, Universitate, Balcescu, Magheru, Calea Victoriei, Plevnei, Centrul Vechi,...
0752.108.965
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
22 Nov 10:32
suprafata 50 mp
utilat
mobilat
430 €B
VICTORIEI CALEA,  Bulevardul Dacia, imobil deosebit, renovat recent, mobilat lux, dressing, centrala proprie, aer conditionat, garaj subteran, contract ANAF, adiacent Piata Romana, Piata Victoriei
021.319.78.04/ 0724.257.295
; silviuatlas@yahoo.com
22 Nov 10:30
suprafata 85 mp
decomandat
utilat
mobilat
600 €B
DOROBANTI,  stradal, renovat lux, mobilat modern, bucatarie americana, aer conditionat, etaj 1, pozitie deosebita, contract ANAF, transformat din 3 camere, adiacent Primaverii, Piata...
021.319.78.04/ 0724.257.295
; silviuatlas@yahoo.com
22 Nov 10:27
suprafata 80 mp
decomandat
utilat
mobilat
500 €B
Tineretului Metrou, decomandat, mobilat modern si utilat complet, aragaz, frigider, masina de spalat, aer conditioant.Vecinatati:Cantemir, Unirii, Serban Voda, Calea Vacaresti, Sincai,...
0752.108.965
; office@catalog-rezidential.ro ; www.inchirieri-rapide.ro
22 Nov 10:25
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
350 €B
VICTORIEI,  Banu Manta, imobil finalizat 2014, apartamente lux, 2 camere, finisaje deosebite, primul chirias, pretabil locuit sau firma, proprietar,
0768.987.129/ 0723.009.355
; www.aviatiei-north-residence.ro
22 Nov 10:21
suprafata 77 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
500 €B
LUJERULUI MILITARI vav Cora si ft aproape de metrou si linia 41, etaj 3, amenajat modern cu imbunatatiri, apropiere PLAZA, Veteranilor, Politehnica, Gorjului, Crangasi, Drumul Taberei Plaza,...
0724.302.336
22 Nov 10:02
suprafata 47 mp
decomandat
utilat
mobilat
285 €B
TIMPURI NOI  -metrou, Splaiul Unirii, vav Facultate Cantemir / Maiorescu, stradal, la curte, centrala proprie, frigider, aragaz, masina de splalat (noi), usa metalica, termopan, parchet,...
0757.471.880/ 0760.045.141
; dariahouse2006@yahoo.com ; www.dariahouse.ro
22 Nov 09:44
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
250 €B
DRUMUL TABEREI,  Ghencea, capat tramvai 41, oferta, renovat cu toate imbunatatirile, confort 1, aragaz, frigider nou, tv, cablu, net gresie, faianta, parchet, t, usa metalica, contorizat. Acces...
0762.079.095/ 0725.691.900
22 Nov 09:39
suprafata 55 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
999 L luna B
COTROCENI,  Palat Cotroceni, stradal, particular, gresie, faianta, parchet, t, 2 Tv, curte mare, loc parcare, liber, 3 min. metrou Eroilor, Facultatea de Medicina, pt locuit sau firma, la...
0729.395.205
; alb_si_negru90@yahoo.com
22 Nov 09:20
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
299 €300 €B
2camere inchiriez Închiriez doua camere si una mica cealaltă mare cu bucătărie 2baii sint mobilate am centrala*închiriez pe termen lung si pre?ul camerei include cu tot cu utilită?i.rog...
0720.033.181/ 0725.155.885
; martazanelenadoina88@yahoo.com
22 Nov 04:02
suprafata 200 mp
utilat
mobilat
700 LB
MOSILOR,  Dacia, stradal, etaj 2/10, amenajat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, apometre, repartitoare, liber, contract ad. financiara,
0767.878.574
; vyo.imob@yahoo.com
22 Nov 00:45
suprafata 56 mp
decomandat
utilat
mobilat
340 €B
MUNCII PIATA,  Calea Calarasilor, ap. de 2 cam, in vila, amenajat, gresie, faianta, parchet, termopan, aer conditionat, usa metalica, centrala proprie, mobilat si utilat, liber, avans 1+1,
0767.878.574
; vyo.imob@yahoo.com
22 Nov 00:30
suprafata 60 mp
decomandat
utilat
mobilat
1.500 LB
Tei TEI, G. Moisil, 9/10, bloc renovat exterior si interior! Apartament renovat complet; mobilat modern; televizor, aer, frigider, aragaz, cuptor, hota, masina spalat absolut noi!...
0753.505.572
; brucabruca@gmail.com
22 Nov 00:16
suprafata 44 mp
decomandat
utilat
mobilat
285 €B
UNIRII,  Dealul Mitropoliei, bloc lux, 2008, 2/3, curte interioara, parcare subterana, centrala proprie, finisaje superioare, lux, recente, parchet lemn, usi Pinum, mobilat nou , lux,...
0722.715.380
21 Nov 23:38
suprafata 50 mp
decomandat
utilat
mobilat
500 €B
UNIRII  Natiunile Unite, lipit de Gemenii Center, bloc 1994, intrare - vedere bulevard, 3 /7, ideal birouri sau locuinta,
0722.715.380
21 Nov 23:36
suprafata 62 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
300 €B
DIMITROV  Pantelimon - Armenesc, confort 1, 7/10, renovat, mobilat modern,
0726.387.661/ 0765.404.303
21 Nov 23:23
decomandat
utilat
250 €B
IANCULUI,  (spatiu) stradal, confort 1, baie, bucatarie, gresie, faianta, parchet, t, in vila la parter, pretabil firma/birouri,
0765.404.303/ 0732.134.411
21 Nov 23:22
suprafata 54 mp
semidecomandat
320 €B
DRUMUL TABEREI, 2 camere, stradal, termic, liber, etaj 9, proprietar, fete, cuplu, exclus agentii,
0733.767.366/ 0735.947.092
21 Nov 23:13
semidecomandat
utilat
mobilat
1.000 LB
UNIRII  Zepter, confort 1, 1/8, vedere stradala, gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat, 3 balcoane, ideal birouri/ firma, negociabil,
0765.404.303/ 0732.134.411
21 Nov 23:06
suprafata 73 mp
decomandat
neutilat
nemobilat
350 €B
SALAJAN, particular inchiriez apartament 2 camere, confort 1, 2 balcoane, renovat, parchet, usa metalica, gresie, faianta, etaj 2/8, 1+1, garantie,
0734.745.332/ 0720.465.920
21 Nov 22:59
240 €B
MILITARI,  Cora Lujerului, particular, proaspat renovat, gresie, faianta (baie), discutabil, etaj 10,
0732.294.834
21 Nov 22:35
semidecomandat
250 €B
VATRA LUMINOASA, apartament 2 camere, 3/10, contract minimum 1 an,
0723.239.951
21 Nov 22:26
decomandat
mobilat
280 €B
DRUMUL TABEREI,  Frigicom, 7/10, gresie, faianta, parchet, t, aer conditionat, mobilat modern,
0726.384.609/ 0748.333.813
21 Nov 22:07
suprafata 40 mp
semidecomandat
utilat
250 €B
VALEA IALOMITEI  Drumul Taberei, particular,
0727.048.130
21 Nov 21:55
mobilat
210 €B
DOROBANTI,  Perla, central, bloc stradal, curat, civilizat,
0728.269.750
21 Nov 21:47
utilat
mobilat
270 €B
DOUA CAMERE, inch. la vila, baie, bucatarie, gaze, negociabil;
0766.457.010
21 Nov 21:45
mobilat
B
13 SEPTEMBRIE,  spate la Prosper, persoana fizica vand apartament 2 camere, mobilat sau nemobilat, merita vazut, negociabil;
0720.633.202/ 0768.002.911
21 Nov 21:20
B
RAHOVA,  Dumbrava Noua, ap. 2 camere, 3/8, parchet, termopane, bloc f. linistit -1980;
0722.232.014
21 Nov 21:14
suprafata 55 mp
decomandat
nemobilat
B
DRUMUL TABEREI,  cartier rezidential, lux, loc parcare,
0720.535.535
21 Nov 21:11
suprafata 65 mp
utilat
mobilat
400 €B
UNIRII,  Corneliu Coposu, stradal, ap. 2 camere etaj 1, gresie, faianta, t, curent,
0726.403.315
21 Nov 21:04
decomandat
400 €B
1 MAI,  Popisteanu, Vilisoara, parter, etaj 1, parchet, gresie, faianta, aer, centrala termica, mobilat, nemobilat,
0721.433.215
21 Nov 21:04
230 €B
UNIRII,  Cantemir, apartament recent renovat mobilat si utilat complet contorizat. Vecinatati: Timpuri Noi. Statia metrou Unirii,
0727.943.754
; drimobiliare@gmail.com
21 Nov 20:36
suprafata 60 mp
semidecomandat
utilat
mobilat
330 €340 €B
DIMITRIE LEONIDA,  metrou, inchiriez apartament 2 camere open space metrou dimitrie leonida, berceni, sector 4 5 min. distanta pana la statia de metrou dimitrie leonida, cartier rezidential...
0736.672.971
; audibbbb@yahoo.com
21 Nov 20:35
suprafata 51 mp
decomandat
utilat
mobilat
285 €B
 
 FotoVideoAlfabetic PretJud.
Cautari frecvente la aceasta subrubrica
 particular |  militari |  drumul taberei |  tineretului |  unirii |  nemobilat |  dristor |  titan |  crangasi |  berceni |  aviatiei |  proprietar |  taberei |  iancului |  1 mai |
Text
Rubrica
Subrubrica
Pret
-
Moneda
Cursul BNR, 22 Nov 2014
1€ = Lei
1$ = Lei
Suma in LEI
Suma in EUR
Suma in USD