Afaceri, diverse|Pierderi - 113 anunţuri
Subrubrica: pierderi
 

B_3191490 din 19.02.2016 si toate certificatele constatatoare de avize de la sediu si de la terti beneficari si/sau in afara sediilor proprii ale...

Bucuresti, azi, 15:20
 

B_3378838 din 22.03.2017 si toate certificatele constatatoare de avize de la sediu si de la terti beneficiari si/ sau in afara sediilor proprii ale...

Bucuresti, azi, 15:18
 

pentru punctul de lucru sat Beceni, Comuna Beceni, judetul Buzau inregistrat cu documentul nr. 2052 din data 07.09.2001 si pentru punctul de lucru...

Bucuresti, azi, 15:04
 

Pierdut certificat de inregistrare Joy Invest SRL, seria B, nr. 3440679.

Bucuresti, azi, 15:01
 

pe numele Ion Georgeta- Veronica, Baroul Bucuresti. Il declar nul;

Bucuresti, azi, 14:17
 

si certificat constatator pentru Caraciuc Tudor PFA, F40/3920/2013, CUI 32332652. Le declar nule;

Bucuresti, azi, 14:15
 

al societatii Cube System SRL seria B nr. 1989995, CUI J40/12293/2006, cu sediul in Bucuresti, str. Puccini nr. 6 Bis, etaj 2, ap. 15, sector 2. Se...

Bucuresti, azi, 14:13
 

PFA cu sediul in strada Hrisovului nr. 5A, bloc 2, scara 1, etaj 2, apartament 20, sector 1, Bucuresti, inregistrata in Registrul Comertului sub...

Bucuresti, azi, 14:11
 

cu sediul in Bucuresti, sector 3, str. Lucretiu Patrascanu nr. 3, parter, camera nr. 3, CUI 26209710 nr. Reg. Com. J40/10953/2009 pierdut...

Bucuresti, azi, 14:06
 

primar nr. 1083/ 1 Iulie 1994 Chirileanu Maria. Il declar nul

Bucuresti, azi, 13:57
 

din data 06.07.1980 pe numele Cioc Svetlana si Cioc Misu. Il declar nul.

Bucuresti, azi, 13:54
 

Subscrisa Childcare International SRL cu sediul in Bucuresti, sector 3, Str. Coltei nr. 5, ap. 1, J40/16502/2017, CUI 38275440, declar pierdut...

Bucuresti, azi, 13:30
 

imobil din Bucuresti, Strada Sold. Stelian N. Mihale nr. 12A, sector 3, inregistrat la Primaria Sectorului 3 sub nr. 323 din 03.12.2014. Il declar...

Bucuresti, azi, 13:26
 

de serviciu nr. 3664, posesor Botin Elena Daniela, emitent Ministerul Finantelor Publice. Se declara nula

Bucuresti, azi, 13:05
 

CNP 169032323293186, pe numele Bucur Ionel. Il declar nul.

Bucuresti, azi, 11:25
 

P.M.B. Primaria Capitalei, nr. de marca 4299, pe numele Bucur Ionel. O declar nula.

Bucuresti, azi, 11:24
 

si legitimatie de transport, pe numele Tepes-Hardaric Teodora. Le declar nule;

Bucuresti, azi, 11:06
 

DEGI Construdava SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 4, Calea Serban Voda, nr. 133, Central Business Park, cladirea A, sectiunea A 2.49,...

Bucuresti, azi, 10:56
 

constatoare apartinand S.C. Carmencita Prodcomex SRL, CUI 373298, J40/11250/1992, Bucuresti, Sector 4, str. Martisor nr. 53. Le declar pierdute si...

Bucuresti, azi, 09:49
 

secundar al Auto Esperto Consult Service SRL J23/2837/2014 CUI 32219034 cu sediul secundar in Bucuresti, sec 2, Sos Pipera nr 44, spatiul S 19 in...

Bucuresti, azi, 00:05
 

al Nel Pit Construct SRL J34/447/2009 CUI 25904476 cu sediul social in sat Traian, com Traian, jud Teleorman si constatator pentru terti, în afara...

Bucuresti, azi, 00:01
 

de transport pe numele Al Kafijy Alia, o declar nula

Bucuresti, ieri, 20:48
 

la UMF Carol Davila pe numele Borda Teodor. Le declar nule;

Bucuresti, ieri, 20:42
 

marfa si persoane pe numele Brobonea Marian. Il declar nul;

Bucuresti, ieri, 20:17
 

PFA Bucur M Cristina cu sediul in Bucuresti, sector 2 str. Lanternei nr. 6 CUI 34367860 inregistrata la Registrul Comertului F40/1588/2015 cod CAEN...

Bucuresti, ieri, 20:14
 

PFA Ionita Petre, certificat de inregistrare seria B nr. 2954700, certificat constatator nr. 244315 din 08.07.2014, sediul social in Bucuresti,...

Bucuresti, ieri, 20:14
 

cu sediul in Campia Libertatii nr. 64, Camera 2, bloc 34A, sc. 3, et. 7, ap. 117, cod postal 30377, avand CUI 37829416, declar pierdute acte...

Bucuresti, ieri, 20:13
 

cod D54200 pe numele Chelsoi Theodora. O declar nula;

Bucuresti, ieri, 20:11
 

pe numele Dobrescu Danut.

Bucuresti, ieri, 20:10
 

Rosu Madalina Nicoleta. Il declar nul

Bucuresti, ieri, 20:08
 

incheiat pe 28 martie 1975 pe adresa Calea Grivitei 148, sc. 2, ap. 42, sector 1 Bucuresti;

Bucuresti, ieri, 20:07
 

Dulimex Plus SRL, CUI RO5949716, J40/13455/1994 declara pierdut nr. ordine Anaf pentru casa de marcat Datecs seria MP12104554 seria fiscala...

Bucuresti, ieri, 20:06
 

si certificat constatator nr. 797393/02.10.2012, emise de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti pentru Societatea Rubin...

Bucuresti, ieri, 18:12
 

legitimatie student Arhitectura, permis biblioteca, pe numele Dobrin Ana Maria Simona. Se declara nule.

Bucuresti, ieri, 17:10
 

pe numele Stoica Dumitru. Il declar nul;

Bucuresti, ieri, 17:05
 

pierduta Matei Eduard Andrei, ASE, Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune. Se declara nula;

Bucuresti, ieri, 17:00
 

si certificat constatator pentru firma Militaru Eva-Margareta PFA, avand CUI 29299939, cu sediul la Str Doinei nr 79A, sat Fundeni, comuna...

Bucuresti, ieri, 17:00
 

B.Y.O.O.S Software Consulting SRL, cu sediul in Bucuresti, sector 4, B-dul Tineretului nr. 55, bl. 66, sc. B, et. 4, ap. 53, pierdut certificat de...

Bucuresti, ieri, 16:25
 

Polifronie Diana Izabela, Facultatea ASE Management, an I. Se declara nula;

Bucuresti, ieri, 15:41
 

casa ce a stat la baza autorizatiei de construire nr. 520/05.12.2003;

Voluntari, ieri, 15:29
 

J23/205/2005, CUI 17173537, pierdut certificat de inmatriculare. Il declarn ul;

Bucuresti, ieri, 14:53
 

J 40/10165/1996 CUI 9008784 pierdut certificat constatator in baza Legii 359/2004. Il declar nul;

Bucuresti, ieri, 14:52
 

Facultatea CIG, ASE, I an master, pe numele Iuliana S. Vozian. O declar nula;

Bucuresti, ieri, 14:18
 

Metrorex, seria 4192154124791, eliberat la data de 26.09.2017 pe numele Dumitru Georgeta. Il declar pierut si nul.

Bucuresti, ieri, 14:01
 

anexa la contractul de vinzare-cumparare 3914/6/1991 pe numele Magdici Anca. Il declar nul.

Bucuresti, ieri, 13:44
 

fiscala seria A numarul 488861 emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala Sector 3 la data de 10.03.2009 pe numele Societatii Civile "De...

Bucuresti, ieri, 13:29
 

in data de 11 ianuarie 2018, s-a pierdut stampila societății SC M&N Topo Cad SRL, marcata cu M&N Topo Cad SRL, tip pocket, diametrul 30 mm. O...

Bucuresti, ieri, 13:27
 

SET Trading SRL cu sediul social in Bucuresti, Bd. Ion Mihalache, nr. 38, bl. 33A, sc. B, et. 10, ap. 78, sectorul 1, CUI 2792640 nr. Reg. Com....

Bucuresti, ieri, 12:46
 

SC Iris Design SRL, CUI 5537987, pierdut carte de interventie si registrul special al casei de marcat Datecs MP55B cu seria 15027475 si serie...

Bucuresti, ieri, 12:28
 

proprietar SC Sigma Glass Construct SRL, declar nul;

Bucuresti, ieri, 11:56